Бағдарламасы «Маркетинг негіздері»Дата25.02.2016
өлшемі159 Kb.
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжатыПОӘК

ПОӘК 042-16.1. 011/02-2012
Студенттер үшін үшін «Маркетинг» пәнінің жұмы оқу бағдарламасы
«Маркетинг негіздері» пәні бойынша

«5В011500» - «Экономика және құқық негіздері» мамандықтарына арналғанСТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Семей 2013
Алғы сөз

Нарықтық қатынастардың бекітілуі таурлар өндірісінің қажеттілігін тек қана нарық бағалай алатындығын білдіреді. Жаңа уақыт сатушылар мен сатып алушылардан маркетинг пен менеджмент саласындағы білімді игеруді талап етеді. Тауар мен қызмет көрсетулердің бәсекеге жарамдылығын қамсыздандырудағы маркетинг жүйесінің рөлі көп жағдайда маркетингілік зерттеулерді талап етеді.

Маркетинг – бұл басқарушылық қызмет түрлерінің бірі, осыған сәйкес ол фирманың қызметін ұйымдастыру, жоспарлау, бақылау процестерін іске асырады. Маркетинг кәсіпорынның өндірушілік қызметін өрістетеді, қызмет көрсету саласына енеді, тұтынушы үшін күресте жетекші құрал болып табылады.
Құрастырушы __________ «_ _ »_ _ 2013 ж., Жұмашбекова Самал Қабдрахманқызы, аға оқытушы, «Менеджмент және маркетинг» кафедрасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. Семей қалассының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасының отырысында.

«_ _ »_ _ 2013 ж. №_1_Хаттама


Кафедра меңгерушісі, Г.А. Орынбекова


2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік Бюросының отырысында.
«__ »_ _ 2013 ж. № _1_ Хаттама

ОӘБ төрағасы С.Х. Тойкин

БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.


«___ »_ _ 2013 ж. № _1_ Хаттама

ОӘК төрағасы, Г.К. Искакова


.

Мазмұны
  1. Жалпы ереже

  2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу

  3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар

  4. Курс форматы

  5. Курс саясаты

  6. Бағалау саясаты

  7. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

1.Жалпы ереже    1. Пән және оқытушы туралы жалпы мәліметтер

Жұмашбекова С.Қ. – аға оқытушы

«Менеджмент және маркетинг» кафедрасы

Байланыс телефоны: 530229, 8-ғимарат, 305- кабинет

Сабақ жүргізу орыны- дәрісхана

Пән бойынша несие саны- 3

1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты.

«Маркетинг негіздері» - бұл басқарушылық қызмет түрлерінің бірі, осыған сәйкес тауар мен қызмет көрсетулердің бәсекеге жарамдылығын қамсыздандыру,жеке сату мен насихаттау, жарнама техникасын, өткізуді ынталандыру шараларын, баға белгілеу жүйесін, өткізім амалдарын және тиімді әдістерін пайдалану, бөлу арналарын бақылау мен ұйымдастыру, осы өнімнің нарығын зерттеу, жаңа өнімді шығару процесін қарастырады. Сондай-ақ, нарықтағы тұтынушы әрекетінің ерекшеліктерін, фирма мен оның клиентерінің әрекетін, макро және микро ортаның факторларының әсер етуін оқытады.1.3. Маркетинг курсының негізгі мақсаты: студенттерді маркетингтің негізгі тұжырымдамалары мен қағидаларымен таныстыру, нарық жағдайында кәсіпорынды, фирманы басқару, шаруашылық және өндірістік-өткізу қызметіне қажет теориялық білімдерді меңгеру.

1.4. Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы: келесі мәселелерді зерттеу болып табылады: студенттер маркетингінің негізгі тұжырымдамалары мен принциптері, тауар және тауар саясатының стратегиясы, маркетингтік ортаның құрамалары және негізгі факторлары, нарықты кешенді зерттеу және тұтынушылардың сатыпалушылық іс әрекеті, тауар жылжуы және таратылуының негіздерін меңгеруі қажет.

1.5. Оқыту нәтижсі :

- Маркетингінің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, нарықтарды зерттеу, болжау және сегменттеу, маркетингілік ортаны, тауар және тауар саясатын, бөлу және тауар қозғалысы арналарын, маркетингілік қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау сұрақтарын білуі қажет.

- Негізгі теориялары мен стратегияларын оқып үйренуі;

- Маркетингінің теориялық негіздері мен тұжырымдамаларын, нарықтарды зерттеу, болжау және сегменттеу, маркетингілік ортаны, тауар және тауар саясатын, бөлу және тауар қозғалысы арналарын, маркетингілік қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау сұрақтарын білу қажет.

- Негізгі теориялары мен стратегияларын игеру;

- Маркетингтің мақсаттары, элементтері, стратегиялары және тұжырымдамаларын толық меңгеруі;

- Маркетинг теорияларын, тұжырымдамаларын, стратегияларын, зерттеулерін және элементтерін тәжірибеде толығымен қолдана білу;

- Қазіргі нарық жағдайында тұтынушылардың өзгеріп отыратын талап-тілектеріне, сұраныстарына сай қажетті тауарлар және қызметтерді қамтамасыз етуін түсінуі қажет;

- Маркетингінің міндеттерін, мақсаттарын, стратегияларын және тұжырымдамаларын дұрыс пайдаланып ие болуы.

1.6 Курстың басты деректемелері:

Экономикалық теория. Микроэкономика. Менеджмент.1.7 Курстың деректемелері: Баға және баға белгілеу. Нарықтық инфрақұрылым Кәсіпорынның экономикасы.


2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу

р/с

Тақырып аттары

Сағаттар

Әдебиеттер

Дәріс

СПС

СОӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 Маркетингтің теориялық әдістемелік негіздері

1

Маркетингінің теориялық негіздері және тұжырымдамалары


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


2

Маркетингінің теориялық негіздері және тұжырымдамалары


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


3

Маркетингттік орта


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


Модуль 2. Маркетингтік және нарықтық зерттеулер

4

Тұтыну нарығындағы сатып алушылырдың мінез құлқы


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


5

Тұтынушы ұйымдар маркетингі


2
3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


6

Маркетингттік зерттеулер


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


7

Маркетингттік зерттеулер


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


8

Нарықты сегменттеу


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


Модуль 3 Маркетингтік кешендерін әзірлеу

9

Маркетинг жүйесіндегі тауар және тауар саясаты


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


10

Маркетинг жүйесіндегі тауар және тауар саясаты


2
3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


11

Маркетинг жүйесіндегі баға саясаты


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


12

Өнімдерді өткізу және тарату


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


13

Өнімдерді өткізу және тарату


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


14

Маркетингттік коммуникация


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


15

Халықаралық маркетинг


2

1

3

3

1.С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева.Маркетинг негіздері:- Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


2.Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

3.С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


4.Тойкин С. Х., Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. Маркетинг негіздері - Астана: Фолиант, 2008.

5.Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай.Маркетинг негіздері:/- Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. 190 б

6.Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы.–Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бет


3. Студенттерге арналған «Маркетинг» пәнін оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар.

Курс барысы: 15 тақырып «Маркетинг» курсының барлық мазмұнын қамтиды.

Оқу жоспары бойынша пәнді оқытуға 45 аудиториялық сағат, соның ішінде 30 сағат дәріс, 15 сағат практикалық (семинарлық) сабақ қарастырылған.

Аудиториялық дәріс курсы студент білімін жүйелендіретін негізгі және маңызды көзі болып табылады.

Дәріс – берілген пәннің теориялық сұрақтарын қарастыру мақсаты болып табылатын оқу сабағының нысаны.

Дәрістің негізгі бағыты барлық оқу сабақтарының, сонымен қатар студенттердің өздік жұмыстарының негізгі мазмұны мен сипатын, негізгі бағыттарын анықтай отырып, білім негізін салу.

Берілген пәнді тиімді оқыту шарты болып практикалық (семинарлық) сабақтарды жүргізу табылады.

Практикалық сабақтар – студенттердің өз бетінше жұмыс орындауын дамытуға және практикалық талаптар мен дағдыларды дамытуға бағытталған оқу сабақтарының нысанының бірі болып табылады. Пән бойынша практикалық сабақтар студенттерге ғылыми әдебиеттер негізінде өздік жұмыстарды орындауға және ауызша өз ой-пікірін жеткізе білуге мүмкіндік беретін семинарлар түрінде өткізіледі.

Практикалық (семинарлық) сабақтар жоспар бойынша жүргізіледі және студенттердің үнемі сабаққа дайындығын, олардың жауаптарын мұқият тыңдауды, теориялық білімді есептер мен тапсырмаларды орындаумен бекітуді талап етеді.

Практикалық сабақтар пәннің күрделі сұрақтарын терең меңгеруге және студенттердің өздік жұмыстарын қорытындылаудың негізгі нысаны болып табылады. Осы практикалық сабақтарда студенттер проблеманы білікті жеткізе білуге, өз ой-пікірін еркін айта білуге мүмкіндік береді.

СӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар: «Маркетинг» курсы бойынша кредиттік технология студенттерімен СӨЖ реферат түрінде орындалады. СӨЖ орындауға кіріскенде студенттер берілген рефераттың тақырыбын зерттеуі керек. Сонымен қатар ұсынылған әдебиеттер мен инструктивтік материалдарды қолдануға болады. Жұмыс А4 стандартты парақтың бір жағына жазылады. Студенттерге өздік жұмысты дәптерге жазуға рұқсат етіледі. Жұмысты орындау барысында келесідей өлшемдерді сақтау қажет: сол жағынан - 25-30 мм, оң жағынан – 10 мм, жоғарғы және төменгі жағынан – 20 мм. Қызыл жол бес белгіге немесе 15-17 мм-ге тең.

Жұмыс тақырыбын қолжазба түрінде немесе компьютермен жазуға болады. Қолжазба әдісімен мәтін қара немесе көк түсті сиямен, анық жазумен жазылуы тиіс. Бір жұмыста түрлі түсті сия қолдануға болмайды (графиктерді, диаграммаларды, суреттерді, кестелерді орындағанда түрлі түсті сия қолдануға болмайды.)

Жұмыс қолмен жазылғанда мәтіннің әрбір беті 28-30 жолдан тұруы қажет, әрбір жол ортасы 60-65 белгіден болуы керек, мұндағы әрбір сөздер арасындағы пробел бір белгі болып есептеледі. Қолжазбалық мәтінге №3 трафареті қолданылады. Жұмыстың қолжазбалық нұсқадағы жалпы көлемі қосымшаларды есептемегенде 5 беттен кем болмауы тиіс. Жұмыс беттерінде еш қателіктер жіберілмеуі тиіс – жолдарды және сөздерді сызу, жол аралық қосымша жазулар және т.б.рұқсат етілмейді. Сонымен қатар, жалпы қабылданбағандардан басқа сөздерді және сөз тіркестерін қысқартуға болмайды.

Жұмыстың әрбір тарауы жаңа беттен басталады, ал бөлімдер жолдың ортасынан мәтіннен бір жол қалдырғаннан кейін жазыла береді.

Екінші жағдайда жұмыс мәтіні компьютерде Microsoft Word мәтіндік редакторінде, Timеs New Roman шрифімен, 14 мөлшермен, жартылай жоларалық интервалмен басылады. Жұмыстың жалпы көлемі 5 беттен кем болмауы тиіс.

Рефератқа қысқаша жоспар құру керек. Рефератты орындаған соң берілген тақырып бойынша қолданылған әдебиеттер тізімі жазылып, студенттің қолы мен орындаған мерзімі көрсетілуі керек.

Студенттердің оқытушылармен өздік жұмысы сұхбаттасу, жазбаша бақылау жұмысы, рөлдік ойындар түрінде өтеді. Студенттің белсенді қатысуына қарай білімі бағаланады.

Пән бойынша емтихан дәстүрлі тәсіл бойынша, яғни билетпен тапсырылады. Жалпы курс бойынша 90 сұрақ беріледі. 30 емтихан билеті дайындалып, әрбір билетте 3 сұрақтан болады.4. Курс форматы

Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, практикалық сабақтар, студенттің оқытушымен өздік жұмысы. Мұнда оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымдарға қатысты ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу студенттердің міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, онда кафедрада бекітілген қосымша сабақтың графигі бойынша қосымша сабаққа қатысады.

5. Курс саясаты

Әрбір сабақта студент қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

Студентке әрбір аптаға студенттің өз бетімен дайындалуына өздік жұмысы беріледі. Ол эссе немесе реферат түрінде ұсынылады. Сонымен қатар студенттің оқытушымен бірге жүргізілетін өздік жұмысы беріледі. Онда ол бақылау формасы түрінде немесе сұрақ жауап түрінде жүргізіледі. Студенттің әрбір аптадағы орындаған жұмыстары пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасында (4 бөлім Бағалау саясаты) көрсетілген баллдар бойынша бағаланады.

Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі.Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады.

6. Бағалау саясаты

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері

Студенттердің білімін бағалау шкаласы

Бағаның әріпті эквиваленті

Баға

Балл

Пайыз (%)

A

Өте жақсы

4,00

95-100

A-

Өте жақсы

3,67

90.94

B+

Жақсы

3,33

85-89

B

Жақсы

3,00

80-84

B-

Жақсы

2,67

75-79

C+

Қанағаттандырылған

2,33

70-74

C

Қанағаттандырылған

2,00

65-69

C-

Қанағаттандырылған

1,67

60-64

D+

Өту баллы

1,33

55-59

D

Ең төмен өту баллы

1,00

50-54

F

Ең төмен

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA
W

Оқудан шығарылған

NA
AW

Әкімшілік үкім бойынша оқудан шығарылған

NA
P

Өтті (қарытынды тестке ған)

NA

0

Бақылау түрлері және апта бойынша баллдарды бөлу

Кесте 3 – Студент рейтингін есептеу
Тізім бойынша студент №

Сабақ

қа қатысуТС

СӨЖ

ОСӨЖ

МБР1, %

Сабақ

қа қатысуТС

СӨЖ

ОСӨЖ

МБР2, %
Идеалды студент
85

70

45

70

270

100
85


70

45

70

270

100


Кесте 4
Сабақ түрі және студент жұмысы

%

Баллдар

1

Сабаққа қатысу

10

60

2

Практикалық сабақтарға жауаптар

23

170

3

СӨЖ

13

140

4

ОСӨЖ

30

90

5

Межелік бақылау №1

12

70

6

Межелік бақылау №2

12

70
Жиыны

100

600


«Маркетинг» пәні бойынша баллдарды бөлу
Кесте 5- Студенттердің білімін бағалау жүйесі және критериилері көрсетілген оқу үдерісінің күнтізбелік кестесі


Сабақ түрі


1

2

3

4

5

6

7

МБ1

8

9

10

11

12

13

14

15

МБ2

Дәріс


30

30

Прак
10

10

15

20

15

15

85

10

10

10

10

10

10

10

10

85

ОСӨЖ
15
15

1545

1515
1545

СӨЖ20

10
20

20

70
15

15

10

15
15
70

Бақылау түрі
ПС

ПС

ПС

ПС

ПС

БЖ

МБ
ПС

ПС

ПС

ПС

ПС

КР

С

МБ

МБ70

70


70

70

Баллдар


300

300

пайыз


100%

100

%

Ескерту :С – сұрау, БЖ – бақылау жұмысы; ПС – практикалық сабақ

МБ 1 және МБ2 – сәйкесінше бірінші және екінші рейтингтік (межелік) бақылау (компьютерлік тестілеу (КТ)

Барлығы – 600 балл – 100 %.

Кестеге сәйкес әрбір студент пән бойынша ең жоғарғы 600 балл жинай алады. Емтиханға 300 балл жинаған студент қана жіберіледі.

Пән бойынша емтихандық бағалау үлгерім көрсеткіштері бойынша межелік бақылау (60%) және қорытынды аттестатция, емтихан (40%), бұлардың барлығы 100%-ті құрайды. Яғни:

(Р1+Рөт+Р2)*0,6+Е*0,4

мұндағы Р1-бірінші межелік бақылаудың % бойынша жиыны

Р2-екінші межелік бақылаудың % бойынша жиыны;

Рөт-өтеу уақытындағы алған % бойынша қосымша баллы;

Е- % бойынша емтиханның баллы.


Берілген тапсырмаларға студент уақытында, дұрыс жауап беру қажет.


7. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

1. Хожаназаров. Маркетинг негіздері. Алматы., Экономика. 1996.

2. С.Н.Нысанбаев, Г.А. Садыханова. Маркетинг негіздері. Алматы., 2002.

3.Н.М. Мамыров. Маркетинг. Алматы., Экономика, 1998.


5. Тойкин С.Х. Маркетинг негіздері: Оқулық / С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. - Астана : Фолиант, 2007. - 252 б.


6. Г.К.Есімжанова Маркетинг негіздері. Алматы., 2009.

7. С.Қ. Тойкин. Маркетинг курсы бойынша ойын, тесттер, тапсырмалар. Семей, 2002.54б.


8. Сатыбалдыұлы С. С. Маркетинг және менеджмент негіздері : оқулық / С. С. Сатыбалдыұлы, Б. А. Байтанаева. - 2-басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2011. - 319 б.

9. Тойкин С.Х. Маркетинг негіздері1: Оқулық / С. Х. Тойкин, Ә. Т. Жайнақова, Қ. Б. Тәмпішева. - Астана: Фолиант, 2008.

10. Тоқбаева Ж. Ж. Маркетинг негіздері: оқу құралы / Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2008. - 190 б

Қосымша әдебиеттер


1.Қ.Р. Заңы «Тауарлық белгілер, қызмет көрсету белгілері және тауарлардың шығу жерінің атаулары жөнінде», 2003, 26.07.

2.Қ.Р. Заңы « Стандартизациялау және сертификациялау жөнінде» , 2003.

3.Қ.Р. Заңы « Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау жөнінде» , 2005.

4.Қ.Р. Заңы «Бәсекенің дамуы және монополиялық қызметті шектеу жөнінде»,2003.5.С. Есімжанова С.Р. Маркетинг практикумы. Оқу құралы. – Алматы: «ЭКО» Баспа үйі, 2007. – 136 бетКаталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет