Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіДата07.07.2016
өлшемі258.5 Kb.
түріБағдарламасы


Жұмыс бағдарламасы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Автоматтандыру және басқару кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Технологиялық аппараттар және өндіріс жабдықтары пәнінің


050702 «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттеріне арналған

ПавлодарМамандық бойынша

элективтік пәндер каталогы

негізінде әзірленген пәннің

жұмыс бағдарламасын

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/08БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________Н.Э. Пфейфер

200_ж «___»__________

Құрастырушы: аға оқытушы Жалмагамбетова У.К.


Автоматтандыру және басқару кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Технологиялық аппараттар және өндіріс жабдықтары пәні бойынша


050702 -Автоматтандыру және баскару мамандығының (тардың) студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген 050702 Автоматтандыру және баскару,

С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 2009ж. «26» 08 , №15 хаттама
Кафедра отырысында ұсынылған 2009ж. «01» 07 № 11 хатттама.

Кафедра меңгерушісі _________________________ Хацевский В.Ф.


Энергетика факультет әдістемелік кеңесімен құпталған


2009ж. «_____»______________№____ хаттама

ӘК төрағасы_________________________ Кабдуалиева М.М.

КЕЛІСІЛГЕН
Факультет деканы __________________ Кислов А.П. «____»_____________2009ж.


Жжәқб құпталған

ЖжӘҚБ бастығы __________________ Варакута А.А. «____»_____________2009ж.1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

1.1 Пәннің мақсаттары - практикалық дағдылармен теориялық білімдердің құруларына және түзеледі техникалық және ұйымдықтарды сұрақтарда өндіріс кешендердің негізгі жабдықтау жұмыстары меңгеріп алу және өнеркәсіпті кіріскен істердің.

«Технологиялық аппараттар және өндіріс жабдықтары» пәні негізгі орынға ие болады және жоғары оқулық мекемелердің студенттеріне арналған міндетті затпен келеді, арнайы пән не ретінде оқулық жоспарларға қосылады. Өнеркәсіпті кіріскен істердің замандас технологиялық жабдықтау, басқару схемалары жәнеавтоматтандыру пәні зерттеуі затымен келеді.1.2 Пән міндеттері:

- өндіріс жабдықтау және схемалардың басқарулар , арнайы жабдықтау конструктивті ерекшеліктерінің және аппараттардың жұмыс зерттеу;

- меңгеру таңдау дағдыларымен және өнеркәсіпті кіріскен істердің негізгі технологиялық жабдықтау есеп-қисабының.

1.3 Пән оқу нәтижесінде студенттер білу қажет:

- технологиялық жабдықтау негізгі түрлері , оның таптастыруды;

- тағайындау және жабдықтау әртүрлі түрлерінің әрекет принцип және аппараттардың өндірістерді процестерде;

- автоматты сызықтардың құру негіздері және өндіріс модульдердің;

- басқару жүйелерінің құру құрылымын өндіріс учаскелермен;

- болу ұсыну бәріне тап осы пән сұрақтарына.1.4 Пән оқу нәтижесінде студенттер жасай білу қажет:

- есеп-қисап және негізгі технологиялық жабдықтау таңдауы өндіру;

- иілгіш өндіріс модульдер жобалау;

- жабдықтау үйлесімді құрастыруларының есеп-қисабына арналған ЭЕМ қабыл алу;

- өндіріс жүйелердің математикалық үлгілеуі өндіру.

2 Пререквизиттер

Пререквизиттер – тәртіптің, білімдердің тізім, іскерліктердің және дағдыларды ұстаушылар, қажеттілердің оқылатын пәннің игеруіне арналған:

- Негіздік пәннің циклі бойынша:

- Физика - тараулары: Электрлік. Магниттілік;

- Химия – тараулары: Органикалықсыздың химия негіздері. Жартылай өткізгіштер химия. Энергетикалық және машина жасау электр химикалық процесінде.

- Математика тараулары: дифференциалдық теңдеулерін шешу. Комплексті айнымалылардың функциялары. Көрнекті функциялар. Дифференциалдық теңдеулер шешунің сандық әтістері. Фурье-Лапластын өзгерту. Векторлармен әрекеттің;

- Информатика – тараулары: Бағдарламалар. ЭЕМ – да теңдеулер жүйелерін шешу әдістері;

- Компьютерлік графика - тараулары: Электр тізбектерінің негізгі элементтердің графикалық бейнелеуі стандартпен.


3 Пән мазмұны

Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/7
.

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Орта білім негізінде күндізгі оқу түріТақырып атауы

Сағат саны

р/с
Дәріс

Тәжір.

Зертх.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Өнеркәсіпті өндіріс негізгі технологиялық процестері

0,55

2

Өндіріс жүйелердің техникалық құралдары

2

1,5
5

3

Технологиялық жабдықтау тандау негіздері

25

4

Автоматтандырылған учаске басқару құрылымы

2

3
5

5

Өндіріс жүйелердің үлгілеу негіздері

25

6

Басқару жүйелері өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелермен, цехтермен

2

3
5

7

Иілгіш автоматты сызықтардың құру агрегат – модульдік принцибі

25

8

Құрылысты – құрастырулық иілгіш автоматты сызықтардың схемалардың ықшамдау

2

3
10

9

Иілгіш өндіріс модульдердің құруы

2

3
10

10

Көп операциялық станоктар

2

3
10

11

Жарылыс қорғаулық жабдықтар

2

3
10

12

Технологиялық процестердің ықшамдауы

2

3
15

Пән бойынша ҚОРЫТЫҢДЫ

22,5

22,5
90

Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/7Орта білім негізінде сыртай оқу түріТақырып атауы

Сағат саны

р/с
Дәріс

Тәжір.

Зертх.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Өнеркәсіпті өндіріс негізгі технологиялық процестері
-
5

2

Өндіріс жүйелердің техникалық құралдары
-
5

3

Технологиялық жабдықтау тандау негіздері

2

-
5

4

Автоматтандырылған учаске басқару құрылымы
-
5

5

Өндіріс жүйелердің үлгілеу негіздері
2
5

6

Басқару жүйелері өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелермен, цехтермен


5

7

Иілгіш автоматты сызықтардың құру агрегат – модульдік принцибі


5

8

Құрылысты – құрастырулық иілгіш автоматты сызықтардың схемалардың ықшамдау

2

2
10

9

Иілгіш өндіріс модульдердің құруы
-
10

10

Көп операциялық станоктар

2

-
10

11

Жарылыс қорғаулық жабдықтар
-
20

12

Технологиялық процестердің ықшамдауы

2

2
32

Пән бойынша ҚОРЫТЫҢДЫ

8

6
117


Дәріс сабағының мазмұны

1 тақырып. Өнеркәсіпті өндіріс негізгі технологиялық процестері

Химия – технологиялық процестер. Жоғары температуралы процестер. Сала аралық технологиялық процестер. Құрастырылатын процестердің технологиясы.

2 тақырып. Өндіріс жүйелердің техникалық құралдары

Өндіріс жүйелердің таптастыруы. Технологиялық қамтамасыз ету. Есептеуіш құралдар. Транспорттық - қоймалық құралдар.

3 тақырып. Технологиялық жабдықтау тандау негіздері

Технологиялық жабдықтау тандау концепциясы. Жүйе техникалық синтезі. Виртуалды сапар желілерінің әдісі. Технологический синтез. Расчет количества и оптимального размещения технических средств.

4 тақырып Автоматтандырылған учаске басқару құрылымы

Автоматтанадырылған учаске құрылысты құрамы. Басқару жүйе құрылымы автоматтандырылған учаскені құрастырушылармен. Басқарушы байланыстың учаске автоматтандырылған құрастырушы.

5 тақырып. Өндіріс жүйелердің үлгілеу негіздері

Үлгілеуге жүйелік жақын келу принциптері. Үлгілеу маңызы. Үлгілердің таптастыруы. Өндіріс жүйе обьекті сияқты басқарудың.

6 тақырып. Басқару жүйелері өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелерме, цехтермен

Өндіріс жүйе басқару обьект және басқару жүйе құрылым. Басқару терминалды жүйелері. Басқару жоғарғы деңгейі. Басқару жүйелері және сенімділік.

7 тақырып. Агрегатно - иілгіш автоматты сызықтардың құру модульдік принцибі

Үлгілер және таптастыру құрылысты - құрастырулық схемалардың. Орынды құрастырулардың ЭЕМ таңдау.

8 тақырып. Ықшамдау құрылысты - құрастырулық иілгіш автоматты сызықтардың схемалардың

Модульдердің берілген терімінен станоктардың құрастыру түрлерінің талдауы. Тандау құрылысты - құрастырулық жабдықтау схемаларының.

9 тақырып. Иілгіш өндіріс модульдердің құруы

Иілгіш өндіріс модульдердің құрылысты құруы. Өндіріс кешендердің үлгілеуі. Өндірістердің әртүрлі түрлердің иілгіш өндіріс модульдердің құру үлгілері. Қосалқы жабдықтау.

10 тақырып. Көп операциялық станоктар

Көп операциялық станоктардың үлгілері. Негіздік бөлшектің. Аспаптардың автоматты алмастыру құрылғылары. Станок жұмысшылар және тиеу автоматтандыруы. Кесетін аспаптар.

11 тақырып. Жарылыс қорғаулық жабдықтау

Жарылыс қорғаулық жабдықтаудың замандас түрлер. Жарылыс қорғаулық жабдықтаудың байқауі. Жарылыс өткір емес жабдықтау конструкция. Жоғары сенімділік жабдықтау конструкциясы.

12 тақырып. Технологиялық процестердің ықшамдауы

Ықшамдаулардың мақсат жалпы орнатып қоюы. Ықшамдаулардың әдістері.

Тәжірибе сабақтардың мазмұны

Тәжірибе сабақтардың мақсаты – «Технологиялық аппараттар және өндіріс жабдықтары» пәнінен және студенттердің оқуы сан есеп -қисабы әдістеріне және негізгі өндіріс жабдықтау үйлесімді орналастыруының білімдердің бекітуі.

Тәжірибелік жұмыстарда студенттер дара тапсырмалармен жұмыс істейді және көрінуші сұрақтармен кеңестерді алады. Студенттерге орындалулар олардың жанында типтік процедуралардың тәжірибеліктік қолдану дағдылары телінген үшін, әдістердің және инженер есеп-қисап кезендерінің және жобалаудың тапсырмалар дәл осылай қисынға кел.

1 тақырып. Өндіріс жүйелердің техникалық құралдары. Технологиялық жабдықтау тандау әдістері. Технологиялық жабдықтау тандау концепциясы. Үлгілердің талдауы виртуалды сапар желілерінің әдіс қолдануымен.

2 тақырып. Автоматтандырылған учаске басқару құрылымы. Сан есеп-қисабы және техникалық құралдардың үйлесімді орналастыруының. Есеп –қисап әдістері жабдықтау сандары. Техникалық құралдардың орналастыру принцип тандауы.

3 тақырып. Басқару жүйелері өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелермен, цехтермен. Өндіріс учаскелермен басқару жүйелері. Өндіріс учаскелермен басқару жүйе құрылымы. Басқару жүйесінде басқарушы байланыстың өндіріс учаскелермен.

4 тақырып. Құрылысты – құрастырулық иілгіш автоматты сызықтардың схемалардың ықшамдау. Құрылысты - құрастырулық схемаларының таңдау. Құрылысты - құрастырулық схемаларының талдау. Принциптерді шешімдердің құрастырулықтардың құрулары.

5 тақырып. Иілгіш өндіріс модульдердің құруы. Құрылысты - құрастырулық жабдықтау схемаларының ықшамдау. Әдістерді құрастырулық схемаларының ықшамдаулары.

6 тақырып. Көп операциялық станоктар. Өндіріс кешендердің үлгілеуі. Еліктеу үлгі құруы. Иілгіш өндіріс жүйе жұмыс жасау еліктеу үлгі үлгісі.

7 тақырып. Жарылыс қорғаулық жабдықтар. Технологиялық процестердің ықшамдауы. Ықшамдау үлгілері.8 тақырып. Технологиялық процестердің ықшамдауы. Өндіріс жабдықтаумен тандау және басқару схемаларының зерттеуі. Өндіріс жабдықтаумен басқару схемаларының құру үлгілері.
СӨЖ мазмұны

студенттерге арналған орта білім негізінде күндізгі оқуСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

30

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

40

4

Есеп- графикалық жұмыстардың орындалуы

ЕГЖ

ЕГЖ қорғау

10

5

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)

20

Барлығы

90

СӨЖ мазмұны

студенттерге арналған орта білім негізінде сырттай оқуСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

40

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

40

4

Есеп- графикалық жұмыстардың орындалуы

ЕГЖ

ЕГЖ қорғау

20

5

Бақылау шараларына дайындық
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және басқалар)

17

Барлығы

117

Дербес зерттеуге арналған тақырыптар

1 тақырып. Өнеркәсіпті өндіріс технологиялық процестерінің ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 5-25 бет; [3], 338-466 бет.

2 тақырып. Өндіріс жүйелердің технологиялық қамтамасыз етуі.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 117-335 бет; [3], 400-496 бет.

3 тақырып. Сан есеп –қисап әдістері және техникалық құралдардың үйлесімді орналастыруының.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 244-251 бет; [2], 322-376 бет.

4 тақырып. Автоматтандырылған учаске құрылымы. Ерекшеліктің оның басқару жүйелері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 160-164 бет; [4], 210-384 бет.

5 тақырып. Өндіріс жүйелердің үлгілеу ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 149-190 бет; [6], 20-139 бет.

6 тақырып. Басқару жүйелерінің сенімділігі өндіріс модульдермен, сызықтармен, учаскелермен, цехтермен.

Ұсынылатын әдебиет: [5], 42-88 бет; [7], 143-179 бет.

7 тақырып. Агрегат- модульдік ерекшеліктері жобалау принцибінің.

Ұсынылатын әдебиет: [5], 305-324 бет; [11], 90-115 бет.

8 тақырып. Құрылысты –құрастырулық жабдықтау схемаларының әдістерді ықшамдаулары.

Ұсынылатын әдебиет: [9], 17-35 бет; [10], 38-66 бет.

9 тақырып. Иілгіш өндіріс модульдердің үлгілеуі.

Ұсынылатын әдебиет: [4], 141-208 бет; [5], 305-325 бет.

10 тақырып. Көп операциялық станоктардың әр түрлері.

Ұсынылатын әдебиет: [8], 321-240 бет; [10], 5-68 бет.

11 тақырып. Жарылыс қорғаулық жабдықтау облыстары қолдану.

Ұсынылатын әдебиет: [7], 300-315 бет; [12], 5-140 бет.

12 тақырып. Технологиялық процестердің ықшамдауы.

Ұсынылатын әдебиет: [6], 275-305 бет; [11], 210-366 бет.


Студенттеріне арналған күндізгі оқу есеп – графикалық жұмыстын мазмұны «Сан есеп –қисабы және өнеркәсіпті өндіріс негізгі өндіріс жабдықтауы үйлесімді орналастыруының».

Есеп –графикалық жұиысқа сан есеп–қисабы замандас әдістерінің терендету зерттеуі шығаралады және өнеркәсіпті өндіріс әртүрлі бұтақтарының негізгі өндіріс жабдықтау үйлесімді орналастыруының, практикалық дағдылардың алуы жабдықтау құрастыруымен, орналастыру схемаларының өндеуіне. Шешімдердің құрастырулықтардың негізгі принциптері қаралған. Технологиялық жабдықтауға арналған бекітіп тұратын орындардың схемалары келтірілген.

Бақылау жұмыс мазмұны «Сан есеп-қисабы және өнеркәсіпті өндіріс негізгі өндіріс жабдықтауы үйлесімді орналастыруының» сырттай оқу студенттеріне арналған.

Дара тапсырмалар негізінде студенттерді жобалау замандас әдістері оқиды және өнеркәсіпті өндіріс технологиялық жабдықтауы құрастыруымен тәжірибесіның дағдыларды алады.
Мамандықтың

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/104 Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме 050702 «Автоматтандыру және басқару»

Пәннің атауы Технологиялық аппараттар және өндіріс жабдықтары

Оқу

формасы


Бақылау формасы

Білім алушылардың жұмыс көлемі, сағатпен

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сағаттарды бөлу

емт.

сын.

КЖ

КЖ

ЕКЖ

Бақыл.

жұм.


барлығы

дәр

пр.

зер

СӨЖ

дәр

пр.

зер

СӨЖ

жал

ауд

СӨЖ

Күндізгі ЖОБ негізінде


6


135


45


90


6 семестр

семестр

22,5

22,590
8 семестр

9 семестр

Сырттай ЖОБ негізінде

9


9


135


18


117

6


6


6

8

1175 Әдебиет

Негізгі әдебиет

1. Иілгіш өндіріс жүйелердің технологиялық негіздері / Редакциямен Ю.М. Соломенцева. – М.: Жоғары мектеп, 2000. – 255 б.

2. Иілгіш өндіріс жүйелердің технологиялық жабдықтауы/ Редакциямен О.И. Аверьянова, А.И. Дащенко – М.: Машина жасау, 2002. – 384 б.

3. Өнеркәсіп өте маңызды бұтақтарының технологиясы/ Редакциямен А.М. Гинберга, В.А. Хохлова. – М.: Жоғары мектеп, 2001. – 496 б.
Қосымша әдебиет

4. Иілгіш өндіріс кешендер/ Редакциямен П.Н. Белянина. М.: Машина жасау, 1984. – 384 б.

5. Дащенко А.И., Белоусов А.П. Автоматты сызықтардың жобалауы. – М.: Жоғары мектеп, 1983. – 327 б.

6. Дащенко А.И. Машиналардың технологиялық жүйелердің статистикалық үлгілеуі// Прогресшіл ғылыми негіздің техниктер және технологияның. – М.: Машина жасау, 1965. – 305 б.

7. Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И. Өнеркәсіпті кіріскен істердің электр жабдық және құрулардың. - М.: Энергоиздат, 1981. – 324 б.

8. Капунцов Ю.Д, Елисеев В.А., Ильященко Л.А., Өнеркәсіпті құрулардың электр жетегі және электр жабдық. / Редакциямен М.М.Соколова. Жоғары мектеп, 1987. – 376 б.

9. Козловский В.А. Өндірістердің жөндеулеу роботталған нәтижелілігі. – Л.: Машина жасау, 1985. – 224 б.

10. Колка И.А., Кувшинский В.В. Көп операциялық станоктар. – М.: Машина жасау, 1983. – 136 б.

11. Интеграцияланған өндірістердің жүйелік жобалау және кешендердің/ Редакциямен В.М. Пономарева. – Л.: Машина жасау, 1986. – 368 б.

12. Хорунжий В.А., Ю.М. Рибас, С.С. Недосеков. Жарылыс қорғаулық электр жабдықтау. – М.–Л.: Госэнергоиздат, 1962. – 320 б.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет