«Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері» пәнінің кешеніДата11.07.2016
өлшемі265 Kb.
#190453Қазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi


Семей қаласындағы Шәкәрiм атындағы Мемлекеттiк университетi


3 деңгейдегі құжат

ОӘК

ОӘК042-14-1-02.1.20.12/01-2013«Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері» пәнінің кешені. Оқытушыға арналған пәннің жұмыстық бағдарламасы

№2 Баспасы
«Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері» пәнінің

оқу-әдістемелік кешені
5В071200 «Машина жасау» мамандығы үшiн
Оқытушыға арналған пәннің жұмыстық бағдарламасы

Семей, 2013

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Әзірлеген ___________ «02» қыркүйек 2013ж. Қ.Ж.Тлеубердин Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, «Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасының аға оқытушысы

2 ҚАРАСТЫРЫЛДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, «Машина жасау технологиясы және механика» кафедрасының отырысында

Хаттама № 1, 9 қыркүйек 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі _____________ С.Д. Токаев
2.2 Инженерлі-технологиялық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде
Хаттама №1, 12 қыркүйек 2013 жыл
Төрайымы ______________ С.С. Толеубекова

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде талқыланды және басылымға ұсынылды
Хаттама № 1, 18 қыркүйек 2013 жыл

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы _____________ Г.К. Искакова


4АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМАЗМҰНЫ
1.Қолдану ауданы ...................................................................................... 4

2. Нормативтік жолдамалар........................................................................ 4

3. Жалпы жағдайлар.....................................................................................4

4.Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының мазмұны ..................5

5. Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыбы................................6

6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы...................................................6

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі........... .................7

8.Қолданылатын оқулықтар........................................................................12Қолдану ауданы

«Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В071200 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған. Бұл студенттерді курс мазмұнымен, курстың саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқытудың негізгі құжаты болып есептеледі.2.Нормативтік жолдамалар

Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені мемлекеттік стандарт: 5В071200 -«Машина жасау». Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi бекіткен ГОСО РК 3.08.338-2006, бекітіліп, 0.1.09.2006ж қолданысқа енгізілген. Курстық жұмыстары және ЕСЖ өңдеу «СТУ 042-РМҚК-СМУ-8-2007 мәтіндік құжаттарды дайындаудың жалпы талаптары» университеттің стандартына сәйкес жасалған.

3.Жалпы жағдайлар


3.3. Пән мазмұнының қысқаша сипаты

«Машинажасау» өндірісінің технологиялық процестері» - машина бөлшектері мен бұйымдар жасаудың прогрессивті технологиялық тәсілдерін оқытады. Олар: әртүрлі құю тәсілдері және қысыммен өңдеу, пісіру, механикалық кесу сияқты дайындамалардың пішінін қалыптастыру технологиясы.

Болашақ маман технологиялық машиналар мен қондырғылардың эксплуатациялық техникалық сипаттамаларын және машиналармен олардың тораптарының жұмыс сенімділігін қамтамасыз етуді, сонымен бірге оларды жасап шығарудың экономикалық тиімділігін білуі керек.
3.4 Курстың мақсаты

Аталған курстың мақсаты – студенттерге машина бөлшектері мен дайындамаларын алу мен өңдеудің жоғары өнім сапасын, жоғары еңбек өнімділігін және сонымен бірге материал үнемділігін қамтамасыз ететін технологиялық тәсілдерін таңдау бойынша білім бері.


3.5 Курстың негізгі міндеті

Курсты оқытудың негізгі міндеті – студенттерге : • машина бөлшектері мен дайындамаларын алу мен өңдеудің технологиялық тәсілдерін;

 • типтік қондырғылардың, жабдықтардың, аспаптар мен бейімделген құралдардың приципті схемаларын;

 • дайындаманы алу тәсілін есепке ала отырып дайындама конструкциясының технологиялығы жайындағы негізгі сұрақтарды;

 • пішін қалыптастырудың прогрессивті тәсілдерін оқып-уйрену.


3.6 Пәнді оқыту нәтижесінде студент:

5В071200 – «Машинажасау» мамандығының бакалаврі жоғары базалы білімнің (бакалавриат) мемлекеттік жалпы міндетті стандартына сәйкес: • металдар мен қорытпаларды алу процестерінің мәні; әртүрлі тәсілдермен пішін қалыптастырудың ерекшеліктері; пісіру мен дәнекерлеу арқылы ажырамайтын қосылыстарды алу принциптері; дайындамаларды кесу арқылы өңдеу тәсілдерінің физикалық негіздері жайында түсінігі болуы керек;

 • дайындаманы әзірлеу технологиясын және конструктивті ерекшеліктеріне, материалы мен жұмыс істеу шарттарына байланысты бөлшекті механикалық өңдеудің технологиясын дұрыс таңдауды; конструкцияны пісіріп қосудың тиімді тәсілдерін дұрыс анықтауды меңгеру керек;

 • ісінің даму перспективалары; қысыммен өндеу тәсілдерімен дайындамалар алуды; пісіру өндірісі және металдарды металкесу станоктарында өңдеу туралы білуі керек;

 • материал құрылымын металлографиялық талдауды; әртүрлі өндеу тәсілдерінен кейінгі дайындаманың механикалық қасиеттерін; қалып, өзекше, поковка және пісірілген конструкциялар жасауға практика жүзінде дағдылану керек;

 • қара және түсті металдар мен қорытпалар өңдірісінің технологиясы жайында; машинажасау материалдарын және металдар мент қорытпаларды әртүрлі тәсілдермен өңдеу жайында; метал емес материалдарды өңдеу жайында; машинажасау өңдірісінің технологиялық процестеріне қатысты кәсіптік қызметінің барлық аспектлерінде компонентті болу керек.

3.7. Курстың пререквизиты:

 • Физика;

 • Химия;

 • Инженерлік графика;

 • Теориялық механика;

 • Конструкциялық материалдар мен термиялық өңдеу.


3.8. Курстың постреквизиты:

Машина жасау технологиясы; • Металкесу станоктары;

Курс


Семестр

Кредит

саны


Дәріс,

сағ.


ТЖ,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


ОСӨЖ,

сағ.


Сөж,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Соңғы бақылау түрі

2

3

3

15

15

15

22,5

15

82,5

Емтихан1 кесте-Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі


4.Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

2-ші кесте. Оқытушыға арналған жұмыс бағдарлама .1

2

3

Дәріс сабақтары

1-тақырып. Металлургия өндірісінің негізі. Шойын өндірісі

Қазіргі заманғы металлургия өндірісі және оның өнімдері. Металдар мен құймалар өндірісіне арналған материалдар. Рудаларды қорытуға әзірлеу. Домна пешінің негізгі конструктивті элементтері және оның жұмыс принципі. Шойын өндірісі. Шойын қорыту. Домна пешінің өнімдері. Домна пеші жұмысының маңызды техникалық-экономикалық көрсеткіштері.

1

8.1.1. – (бет. 16-30);

8.1.2. – (бет. 32-35);

8.2.2. – (бет. 13-24);

8.2.5. – (бет. 20-42);2-тақырып. Рудадан темірді тікелей алу процестері. Болат өндірісі.

Рудадан темірді тікелей алу процестері. Шахталы пештерде темір алу процесі. Темірдің қайнап жатқан қабатта түзілуі. Темірді капсула-тигельдерде алу. Болат өндіру процесінің мәні және болат қорыту тәсілдері. Болат өндірудің мартен тісілі. Мартен пешінің құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Қышқылды және негізді мартен процесі. Болат өндірудің конвертерлік тәсілі. Бессемер процесі. Томас процесі.

1

8.1.1. – (бет. 30-48);

8.1.2. – (бет. 41-66);

8.2.2. – (бет. 24-36);

8.2.5. – (бет. 20-42);3-тақырып. Болат өндірісі. Түсті металдар өндірісі.

Электр пештерінде болат өндіру. Болатты индукциялы пештерде өндіру. Болат құюдың әртүрлі тәсілдерін техникалық-экономикалық бағалау. Электршлакты балқыту. Вакуумды-доғалы пештерде балқыту. Болат құю. Болатты үздіксіз құю. Түсті металдар өндірісінің негізі. Мыс өндірісі. Магний өндірісі.

1

8.1.1. – (бет. 48-79);

8.1.2. – (бет. 41-66);

8.2.2. – (бет. 36-58);

8.2.5. – (бет. 20-42);4-тақырып. Қысым арқылы өңдеу технологиясы.жалпы мәліметтер.

Қысыммен өңдеу процестерін топтастыру. Кернеулі және деформациялы куй схемасы. Қысыммен өңдеу заңдылықтары. Деформация сипаттамалары. Технологиялық қасиеттері. Технологиялық сынау.

1

8.1.1. – (бет. 406-426);

8.1.2. – (бет. 102-108);

8.2.1. – (бет. 427-435)

8.2.2. – (бет. 186-194);

8.2.5. – (бет. 20-42);


5-тақырып. Прокат және прокат өндірісі.

Прокат және прокат өндірісі. Жалпы мәліметтер. Прокаттау әдістері. Прокаттаудың технологиялық процестері. Металдарды әзірлеу және қыздыру. Прокат стандары. Прокат өндірісіндегі тасымалдау құралдары. Прокатты түзету. Прокатты кесу және дайындау операциялары.

1

8.1.1. – (бет. 426-460);

8.1.2. – (бет. 108-115);

8.2.1. – (бет. 435-440)

8.2.2. – (бет. 194-201);

8.2.5. – (бет. 20-42);


6-тақырып. Прокат өндірісінің өнімдері. Престеу. Волочение.

Прокат өндірісінің өнімдері. Сортты прокат. Құбыр прокаттау. Құбыр прокаттау стандары. Прокаттың арнаулы түрлері. Периодты профильдер. Көлденең прокаттау. Винтті прокаттау. Пресстеу. Пресстеудің технологиялық процесі. Тура және кері престеу. Волочение. Технологиялық процесі.

1

8.1.1. – (бет. 460-4757; 487-505);

8.1.2. – (бет. 102-108);

8.2.1. – (бет. 435-445)

8.2.2. – (бет. 201-204);

8.2.5. – (бет. 20-42);


7-тақырып. Еркін соғу.

Еркін соғу. Еркін соғу операциялары. Дайындау операциялары. Негізгі операциялары. Еркін соғуға арналған қондырғылар. Пневматикалық балғалар. Гидравликалық пресстер. Дайындамаларды жобалау.

1

8.1.1. – (бет. 478-496);

8.1.2. – (бет. 118-123);

8.2.1. – (бет. 445-447)

8.2.2. – (бет. 204-210);

8.2.5. – (бет. 20-42);


8-тақырып. Ыстық көлемдік штамптау.

Ыстық көлемдік штамптау. Ыстық көлемдік штамптау кезіндегі пішін қалыптасу. Поковканың сызбасы. Ыстық көлемдік штамптаудың технологиялық процесі. Молоттарда ыстық көлемдік штамптау. Молоттарда алынған поковкалардың геометриялық дәлдігі. Престерде ыстық көлемдік штамптау. Көлденец соғу машиналарында штамптау. Дайындамалар алудың ротациялық тәсілдері. Сұйық металды штамптау.

1

8.1.1. – (бет. 479-487);

8.1.2. – (бет. 123-128);

8.2.1. – (бет. 447-451)

8.2.2. – (бет. 210-217);

8.2.5. – (бет. 20-42);


9 – тақырып. Құю өндірісі

Дайындама өндірісініңтехнологиясы. Дайындама алудың тәсілдері мен жолдарын таңдау. Дайындама таңдаудың негізгі принциптері. Дайындама алу тәсілін таңдап алуға әсер ететін негізгі факторлар. Құю өндірісі туралы жалпы мәліметтер. Машинажасаудағы қазіргі құю өндірісінің жағдайы мен ролі. Құйылатын дайындамаларды топтастыру. Құйылатын қорытпалар және олардың құйылғыштық қасиеттері.

1

8.1.1. – (бет. 329-347);

8.1.2. – (бет. 66-87);

8.2.1. – (бет. 372-385)

8.2.2. – (бет. 161-173);

8.2.5. – (бет. 20-42);


10-тақырып. Пісіру өндірісі. Балқытып пісіру.

Пісіру өндірісі. Жалпы жағдайлар. Балқытып пісіру. Доғалық пісіру. Қолмен доғалық пісіру. Флюс қабатында автоматты доғалық пісіру. Қорғағыш газбен доғалық пісіру. Мнертті газбен доғалық пісіру. Көмірқышқыл газбен доғалық пісіру. Плазмалы доғалық пісіру. Электршлагымен пісіру. Сәулемен пісріу тәсілдері. Лазермен пісіру. Газбен пісіру.

1

8.1.1. – (бет. 505-556);

8.1.2. – (бет. 134-159);

8.2.1. – (бет. 458-495)

8.2.2. – (бет. 217-230);

8.2.5. – (бет. 20-42);


11-тақырып. Механикалық өңдеу. Кесу тәсілдерінің технологиялық мүмкіндіктері.

Механикалық өңдеу. Жалпы мәліметтер. Метал кесу станкотарындағы қозғалыстарды топтастыру. Кесу режимдері мен бет кедір-бұдырлығы. Металкесу станоктары. Металкесу станоктарын топтастыру. Кесіп өңдеудің технологиялық мүмкіндіктері. Жону.

1

8.1.1. – (бет. 600-626);

8.1.2. – (бет. 179-195);

8.2.1. – (бет. 549-567)

8.2.2. – (бет. 253-272);

8.2.5. – (бет. 20-42);


12-тақырып. Токарь станоктарында дайындамаларды өңдеу.

Токарь станоктары туралы жалпы мәліметтер. Токарь-винт кесу станоктарының негізгі тораптары. Токарь кескіштерінің түрлері. Револьверлік және карусельді станоктардың ерекшеліктері. Токарь автоматтары мен жартылай автоматтары.

1

8.1.1. – (бет. 626-649);

8.1.2. – (бет. 195-211);

8.2.1. – (бет. 567-576)

8.2.2. – (бет. 272-292);

8.2.5. – (бет. 20-42);


13-тақырып. Дайындамаларды фрезер станоктарында өңдеу.

Фрезерлеу тәсілдері және фрезалардың түрлері. Жалпы мақсаттағы фрезер станоктары. Фрезер станоктарына арналған бейімделген құралдар.

1

8.1.1. – (бет. 658-667);

8.1.2. – (бет. 220-227);

8.2.1. – (бет. 587-595)

8.2.2. – (бет. 292-302);

8.2.5. – (бет. 20-42);


14-тақырып. Дайындамаларды бұрғылау және кеңейту станоктарында өңдеу.

Бұрғылау станоктарында тесіктер жасау. Тесіктерді өңдеуге арналған осьтік аспаптар. Спиральді бұрғының элементтері мен геометриясы. Бұрғылау станоктарының түрлері. Бұрғылау станоктарына арналған бейімделген құралдар. Кеңейту станкотарының технологиялық мүмкіндіктері.

1

8.1.1. – (бет. 651-658);

8.1.2. – (бет. 211-220);

8.2.1. – (бет. 576-581)

8.2.2. – (бет. 310-320);

8.2.5. – (бет. 20-42);


15-тақырып. Дайындамаларды соғу, сүргілеу, және тартып өңдеу станоктарында өңдеу.

Кесу процесінің ерекшеліктері. Сүргілеп өңдеу түрлері. Көлденең-сүргілеу және бойлық-сүргілеу станоктары. Сүргілеу кескіштері. Соғу станоктары. Протяждау станоктарында өңдеу. Көлденең-протяждау және тік протяждау станоктары.

1

8.1.1. – (бет. 667-672);

8.1.2. – (бет. 232-235);

8.2.1. – (бет. 581-587)

8.2.2. – (бет. 302-310);

8.2.5. – (бет. 20-42);


Практикалық жұмыстар

1. Металдар өндірісіне арналған бастапқы материалдарды есептеу

3

Әдістемелік нұсқау

2. Модельдер жиынтығын жобалау

2

Әдістемелік нұсқау

3. Өзекшені әзірлеу

2

Әдістемелік нұсқау

4. Қаңылтыр штамптау процесін зерттеу

2

Әдістемелік нұсқау

5. 16К20 токарь-винт кесу станогының құрылысын зерттеу. Токарь жұмыстарының түрлері

2

Әдістемелік нұсқау

6. Тік-бұрғылау станогының құрылысын зерттеу. Осьтік кесу аспаптарымен өңдеу

2

Әдістемелік нұсқау

7. Көлденең-фрезерлеу станогының құрылысын зерттеу. Фрезерлік жұмыстардың түрлері.

2

Әдістемелік нұсқау

Зертханалық жұмыстар

1. Еркін соғу процесінің технологиялық процесін жобалау

3

Әдістемелік нұсқау

2. Ыстық көлемдік штамптаудың технологиялық процесін жобалау

3

Әдістемелік нұсқау

3. Құйылма әзірлеудің технологиялық процесін жобалау

3

Әдістемелік нұсқау

4. Газбен пісіру технологиясы

3

Әдістемелік нұсқау

5. Фрезер станоктарында цилиндірлі тісті дөңгелектерді кесу

3

Әдістемелік нұсқау

Барлығы

45


5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

Курста екі реферат қарастырылған. Бірінші реферат 2,5 баллмен бағаланады. Тапсыру мерзімі бірінші межелік бақылау. Екінші реферат 2,5 баллмен бағаланады. Тапсыру мерзімі екінші межелік бақылау. Мезгілінде тапсырылмаған рефераттар 0,5 баллмен бағаланады.


5.1. Рефераттар тақырыптары

 1. Қазіргі замаңғы металлургия өндірісі және оның өнімдері.

 2. Рудадан темірді тікелей алу процесстері.

 3. Түсті металдар өндірісі.

 4. Машина жасаудағы қазіргі құю өңдірісінің жағдайы мен рөлі.

 5. Құйылатын қорытпалар және олардың құылғыштық қасиеттері.

 6. Қабықшалы қалыптарға құю.

 7. Центрден тепкіш машинамен құю.

 8. Балқығыш үлгілер бойынша құю.

 9. Металл қалыптарға құю.

 10. Қысыммен құю

 11. Электрошлакты тәсілмен құылмалар алу.

 12. Үздіксіз құю тәсілімен құйылмалар алу.

 13. Прокат және прокат өңдірісі.

 14. Престеу және волочение.

 15. Еркін соғу.

 16. Ыстық көлемдік штамтау.

 17. Суық штамптау.

 18. Балқытып пісіру

 19. Қолмен доғалық пісіру

 20. Флюс қабатында автоматты доғалық пісіру.

 21. Қорғағыш газбен доғалық пісіру.

 22. Инертті газбен доғалық пісіру.

 23. Көмірқышқыл газбен доғалық пісіру.


6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

«Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы»пәнінің оқу-әдістемелік картасында дәріс сабақтары мен зерханалық жұмыстардың тақырыптары бойынша көрнекілік құралдар, ТСО, плакаттар, лабороториялық стендтер мен студенттердің өз беттерімен дербес оқуына арналған сұрақтардың тізімі және бақылау формасы көрсетіліп, 6.1 кестеге енгізілген.

`Кесте 6.1 – Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.

Тақырып

Көрнектілік құрал, ТСО,

плакаттар, лабораториялық стенд


Дәріс сабақтары

Практикалық сабақтар

1

2

3

4

5

1-тақырып. Металлургия өндірісінің негізі. Шойын өндірісі

Металлургия өндірісінің негізі. Шойын өндірісі

-


Плакаттар «разраз доменной печи», «Узел загрузки печи»

Қазіргі заманғы металлургия өндірісі және оның өнімдері. Шойын өндірісі. Шойын қорыту. Домна пешінің өнімдері.

Тест, блиц сұрақтар
2- тақырып. Рудадан темірді алу процестері. Болат өндірісі.

Рудадан темірді тікелей алу процестері. Болат өндірісі

-


Плакаттар «Бездоменное производства стали. Специальные методы производства стали».

Рудадан темірді тікелей алу процестері. Болат өндірудің мартен және конвертерлік тәсілдері.

Тест, блиц сұрақтар

3-тақырып. Болат өндірісі. Түсті металдар өндірісі.

Болат өндірісі. Түсті металдар өндірісі

-


Плакаттар «Стали», «разливка стали», «производства цветных металлов»

Электр пештерінде болат өндіру. Болатты құйып алу тәсілдері. Түсті металдар өндірісінің негізі.

Тест, блиц сұрақтар

4-тақырып. Дайындама өндірісінің технологиясы. Құю өндірісі

Дайындама өндірісінің технологиясы. Құю өндірісі

-


Плакаттар «Разновидности разовых песчаных форм», «Ручная формовка по цельной модели», «Изготовление чугунной отливки в разовый песчаной форме»

Дайындама өндірісінің технологиясы. Құю өндірісі туралы жалпы мәліметтер. Құйылатын дайындамаларды топтастыру.

Тест, блиц сұрақтар

5-тақырып. Құйылмаларды әзірлеу жолдары. Құйылмаларды құмды қалыптарда әзірлеу

Құйылмаларды әзірлеу жолдары. Құйылмаларды құмды қалыптарда әзірлеуПлакаттар «Изготовление чугунной отливки в разовый песчаной форме», «Металлические литейное формы», «Изготовление форм вакуумно-пленечным методом», «крупная песчаная форма собранная в кессоне», «Изготовление форм и стержней из химически твердеющих смесей»

Құйылмаларды құмды қалыптарда әзірлеу. Модельдер топтамасы. Құю қалыптарын әзірлеу. Құю жүйесі. Қолмен қалыптау. Кессонда қалыптау. Машинамен қалыптау. Вакууммен қалыптау. Өзекшелерді әзірлеу

Тест, блиц сұрақтар

6-тақырып. Құйылмаларды құмды қалыптарда әзірлеу (жалғасы). Құюдың арнаулы тәсілдері

Құйылмаларды

Құмды қалыптарда әзірлеу. Құюдың арнаулы тәсілдері


Плакаттар «четырехпозиционн

ый автомат для изготовления оболочковых форм», «литье по выплавляемым моделям», «Формовка с подрезкой по неразъемной модели», «Формовка по скелетным моделям»Құюдың қалыптарын жинау және балқытылған қорытпаны құю. Құйылманы салқындату, қалыптан шығару және тазалау. Құюдың арнаулы тәсілдері.

Тест, блиц сұрақтар

7-тақырып. Құюдың арнаулы тәсілдері. Әр түрлі қорытпалардан құйылма әзірлеудің ерекшеліктері. Құйылмалардың ақаулары және оларды жою.

Құюдың арнаулы тәсілдері. Әр түрлі қорытпалардан құйылма әзірлеудің ерекшеліктері.

Құйылмалар

ақаулары және оларды жою

Плакаттар «четырехпозиционн

ый автомат для изготовления оболочковых форм», «литье по выплавляемым моделям», «Формовка с подрезкой по неразъемной модели», «Формовка по скелетным моделям»Құйылмалардың ақаулары және оларды жою. Ақауларды анықтау тәсілдері. Ақауларды жою тәсілдері. Құю өндірісіндегі қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны қорғау.

Тест, блиц сұрақтар

8-тақырып. Құйылған бөлшектер конструкциясының технологиялығы. Құю тәсілін таңдау.

Құйылған бөлшектер конструкция

Технология.Плакаттар «разновидности разовых песчаных форм», «Ручная формовка по цельной модели», «изготовление чугунной отливки в разовый песчаной форме»

Құйылған дайындамларды құрастырмалау негіздері. Құмды қалыптарға құю арқылы алынған дайындамалар. Құю тәсілін таңдау бойынша негізгі жағдайлар

Тест, блиц сұрақтар

9-тақырып. Қысым арқылы өңдеу технологиясы. Жалпы мәліметтер

Қысым арқылы өңдеу технологясы.

Жалпы мәліметтер


Плакаттар «Молоты», «Штамповка», «Пресс», «Нагревательные устроиства»

Қысыммен өңдеу процестерін топтастыру.

Кернеулі және деформациялы күй схемасы.Тест, блиц сұрақтар

10-тақырып. Прокат және прокат өндірісі

Прокат және прокат өндірісі
Плакаттар «Прокатка», «Нагревательные устроиства»

Прокаттау әдістері. Прокаттаудың технологиялық процестері. Металдарды әзірлеу және қыздыру.

Тест, блиц сұрақтар

11-тақырып. Прокат өндірісінің өнімдері. Престеу. Волочение

Прокат өндірісінің өнімдері. Престеу. Волочение
Плакаттар «Прокатка», «Нагревательные устроиства», «Прессы», «Волочение»

Прокат өндіріснің өнімдері. Прокаттың арнаулы түрлері. Пресстеу. Волочение. Технологиялық процесі.

Тест, блиц сұрақтар

12-тақырып. Еркін соғу

Еркін соғу
Плакаттар «Свободная ковка», «Режимы нагрева металлов и температурные интервалы их ковки», «Пробивка и прошивка отверстии», «Инструмент и оборудование для подготовки металлов под ковку» «Молоты», «Рубка»

Еркін соғу. Еркін соғу операциялары. Еркін соғуға арналған қондырғылар. Дайындамаларды

жобалау


Тест,блиц

сұрақтар


11-тақырып
|Еркін соғу процесінің технологиялық процесін жобалау

Бөлшектің сызбасы,А3 форматты милиметрлік қағаз,сызғыш,қарындаш;плакат:

Свободная ковка»Медотикалық

нұсқау

13-тақырып | Ыстық көлемдік штамптау

Ыстық көлемдік штамптауПлакаттар: «Штамповка» «Штампы»

Ыстық көлемдік штамптау.Поковканың сызбасы.Ыстық көлемдік штамптаудың технологиялық процесі.Көлемдік штамптау кезіндегі дайындаманың пішін өзгертіу процесін зерттеу


Кривошипті пресс,ашық штамп,штангенциркулль,цилиндрлі

Қорғасын дайындамаларМетодикалық нұсқау
14-тақырып Ыстық көлемдік штамптауға арналған қондырғылар

Ыстық көлемдік штамптауға арналған қондырғылар
Плакаттар «Ковочные и паровоздушные молоты»; «Пневматические молоты»; «Горячештамповочные-кривошипные прессы; «Горизонтально-ковочные машины»

Молоттарда ыстық көлемдік штамптау.Молоттарда алынған поковкалардың геометриялық дәлдігі.Престерде,көлденең-соғу машиналарында штамптау.
15-тақырып Суық штамптау технологиясы

Суық штамптау технологиясы
Плакаттар:

«Заготовительное операции листовой штамповки»; «Формообразующие операции листовой штамповки»; «Объемная холодная штамповка»Суық көлемдік штамптау.Высадка.Выдавливание.

Объемная формовка.Чеканка.Қаңылтыр штамптау.Қаңылтыр штамптау операциялары


Қаңылтыр

Штамптау процесін зерттеуКривошипті пресс,штамп,штангенциркуль,транспортир,әртүрлі көміртегілі болат қаңылтыр үлгілері,қалыңдығы әртүрлі жез және алюминий

Методикалық нұсқау


16-тақырып Суық штамптау(жалғасы).Ұнтақ материалдардан дайындамалар алу


Суық штамптау.

Ұнтақ материалдардан дайындамалар алу


Плакаттар17-тақырып. Пісіру өндірісі. Балқытып пісіру.

Пісіру өндірісі. Балқытып пісіру.
Плакаттар: «Ручная договая сварка»; «Дуговая сварка в защитных газах»; «Сварка в инертных газах»; «Сварка в углекислом газе»; «Плазменная сварка»; «Электрошлаковая сварка»

Пісіру өндірісі. Балқытып пісіру. Плазмалы пісіру. Электрошлагымен пісіру. Сәулемен пісіру тәсілдері. Лазермен пісіру. Газбен пісіру.
18-тақырып. Қысыммен пісіру. Пісіру өндірісіндегі арнаулы термиялық процесстер. Дәнекерлеу.

Қысыммен пісіру. Пісіру өндірісіндегі арнаулы термиялық процесстер.дәнекерлеу.
Плакаттар: «Сварка давлением»; «Контактная сварка»; «Диффузионная сварка»; «Сварка рением»; «Сварка взрывом»; «Наплавка и напыление»

Қысыммен пісіру. Туйістіріп пісіру. Диффузиялық пісіру. Уйкеліспен пісіру. Қопарылыспен пісіру. Пісірілген қосылыс типтері. Наплавка. Напыление. Дәнекерлеу.
19-тақырып. Механикалық өңдеу. Кесу тәсілдерінің технологиялық мүмкіндіктері.

Механикалық өңдеу. Кесу тәсілдерінің технологиялық мүмкіндіктері.
Плакаттар: «Классификацияя металлорежущих станков»; «Точение»; «Схемы обработки заготовок»

Металкесу станоктарындағы қозғалыстарды топтастыру. Металкесу станоктарын топтастыру.
20-тақырып. Токарь станоктарында дайындамаларды өңдеу

Токарь станоктарында дайындамаларды өңдеу
Плакаттар: «Виды токарных станков»; «Токарно-винторезный станок»; «Токарные автоматы и полуавтоматы»

Токарь кескіштерінің түрлері. Револьверлік және карусельді станоктардың ерекшеліктері. Токарь автоматтары мен жартылай автоматтары.16К20 токарь-винткесу станогының құрылысын зерттеу. Токарь жұмыстарының түрлері.

1К62 – токарь-винт кесу станогы; дайындамалар, әртүрлі кескіштер, метчиктер, плашкалар; бұрыш өлшегіш шаблондар

Методикалық нұсқау
21-тақырып. Дайындамаларды фрезер станоктарында өңдеу.

Дайындамаларды фрезер станоктарында өңдеу.
Плакаттар: «станки фрезерной группы»; «фрезерование»; «фрезерование плоских поверхностей»; «Фрезы»

Фрезерлеу тәсілдері және фрезерлардың түрлері. Жалпы мақсаттағы фрезер станоктары. Фрезер станоктарына арналған бейімделген құралдар.22-тақырып. Дайындамаларды бұрғылау жәіне кеңейту ьстаноктарында өңдеу.

Дайындамаларды бұрғылау жәіне кеңейту ьстаноктарында өңдеу.
Плакаттар: «Станки сверлильной группы»;и «сверлы»; «Зенкеры»; «Развертки»; «Приспособление к сверлильным станкам»; «Вертикально-сверлильный станок»; «Горизантально-расточный станок»

Бұрғылау станоктарының түрлері. Бұрғылау станоетарына арналған бейімделген құралдар. Кеңейту станоктарының технологиялық мүмкіндіктері.


Тік-бұрғылау станогының құрылысын зерттеу. Остік кесу аспаптарымен өңдеу.

2Н125-тік бұрғылау станогы; әртүрлі бұрғылар, зенкерлер және ұңғылар; станок тискасы, бұрыш өлшегіш шаблондар

Методикалық нұсқау23-тақырып. Дайындамаларды соғу, сүргілеу және тартып өңдеу станоктарында өңдеу

Дайындамаларды соғу, сүргілеу және тартып өңдеу станоктарында өңдеу
Плакаттар: «Строгальные станки»; «Протяжки и прошивки»; «Строгальные резцы»; «Долбежные станки»; «Приспосбление к долбежным станкам»; «Долбяки»; «Вертикально-протяжной станок»; «Горизонтально-протяжной станок»

Сүргілеп өңдеу түрлері.ткөлденең-сүргілеу және бойлық-сүргілеу станоктары. Сүргілеу кескіштері. Соғу станоктары. Протяждау станоктарында өңдеу.24-тақырып. Тісті және бұрандалы беттерді өңдеу

Тісті және бұрандалы беттерді өңдеу
Плакаттар: «Зубофрезерные станки»; «Фрезы для обработки зубчатых колес»; «Обработка конических зубчатых колес»; «Шеверы»; «Приспосбление к долбежным станкам»; «Метчики и плашки»;

Кесу кезіндегі тіс пішінінің қалыптасуы. Тіс өңдеу станоктарында тістерді кесу. Бұрандаларды кесу және салу. Бұранда салуға арналған кесу аспаптары.25-тақырып. Дайындамаларды ажарлау станоктарында өңдеу

Дайындамаларды ажарлау станоктарында өңдеу
Плакаттар: «Круглошлифовальные станки»; «Абразивные инструменты»; «Плоскошлифовальные станки»; «Внутришлифовальные станки»;

Ажарлау тәсілдері және абразивті аспап. Ажарлау станоктарының негізгі типтері және ажарлау түрлері.26-тақырып. Машина бөлшектерінің беттерін соңғы және беріктендіріп өңдеу тәсілдері

Машина бөлшектерінің беттерін соңғы және беріктендіріп өңдеу тәсілдері
Плакаттар: «Специальные методы отделки поверхностей»; «Отделка зубчатых колес»;

Нәзік ажарлау. Хонингование. Суперфиништеу. Притирка. Полирование. Тісті дөңгелектерді өңдеу.27-тақырып. Электрофизикалық және электрохимиялық өңдеу тәсілдеріЭлектрофизикалық және электрохимиялық өңдеу тәсілдері
Плакаттар: «Электрофизические методы обработки»; «Электрохимические методы обработки»;

Электрэрозиялық өңдеу тәсілдері. Электр ұшқынымен өңдеу. Электр импульсімен өңдеу. Электр химиялық өңдеу. өңдеудің құрама әдістері.
7.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
7.1-кесте.Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Жалпы

саны


Студенттер саны

Қамтылу пайызы

1

Материаловедение и технология металлов: Учеб. для вузов/Под ред. Г.П.Фетисова.-4-е изд., испр.-М.,2006.-862

5

22

10%

2

Пейсахов А.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов: Учеб.для вузов.-3-е изд.-СПб.,2005.-410

5

22

10%

3

Никифиров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы.-М.,1980

150

22

100%

4

Технология конструкционных материалов/Под ред. А.М. Дальского.-М., 1985

60

22

100%

5

Технология металлов и материаловедение/Под ред. Л.Усовой.-М.,1987

25

22

100%

6

Казаков Н.Ф., др. Технология металлов и других конструкционных материалов.-М.,1975

55

22

100%

7

Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материлаов и материаловедение.-М.,1990

100

22

100%

8

Гун Г.Я. теоретические основы обработки металлов давлением (теория пластичности).-М.,1980

5

22

10%

9

Шишмарев В.Ю. машиностроительное производство:Учеб.-М.,2004.

5

22

10%

10

Никифоров А.Д. Современные проблемы науки в области технологии машиностроения :Учеб.пособие для вузов.-М.,-2006

5

22

10%

11

Феоктистов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов.-М.:Высшая школа,1980.360с

5
10%

12

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет