Бағдарламасы «Психологиялық эксперименттің теориясы мен тәжірибесі»Дата09.07.2016
өлшемі291.81 Kb.
түріБағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


4 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.1.11.09-2014


Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

«Психологиялық эксперименттің теориясы мен тәжірибесі»

11.09.2014. жылғы

№ 1 басылымПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІПсихологиялық эксперименттің теориясы мен тәжірибесі пәні

6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының магистранттарына арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2014


Алғысөз


 1. ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

“Педагогикалық психология” кафедрасының аға оқытушысы,

п.ғ.к. Н.А. Кулмышева

2. ҚАРАЛДЫ

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің

“Педагогикалық психология” кафедрасының отырысында

Хаттама № 1 «03» 09. 2014 жыл


Кафедра меңгерушісі: Джумажанова Г.К.

2.2. ГФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама № 1 «05» 09. 2014 жыл
Төрайымы _______ Ахметова Т.Ш.
2.3. ПФ Ғылыми Кеңесі отырысында
Хаттама № 1 «11»09. 2014жыл
Төрағасы _______

3. БЕКІТІЛДІ
ОӘК төрағасы _________
4. АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны:


 1. Қолданыс аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

 5. Магистранттың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

 6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

 7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы

 8. Әдебиеттер 1. Қолданыс аймағы

«Психологиялық эксперименттің теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің педагогика және психология мамандығының магистранттарына арналған. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және көкейкестілігімен, курстың саясатымен, оқыту үрдісінде меңгеретін білім, дағды, іскерліктерімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқып-зерттеуде негізгі басшылық болып табылады.

 1. Нормативтік нұсқама.

Осы «Психологиялық эксперименттің теориясы мен тәжірибесі» пәнінен оқу- әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптармен ұсыныстарға сай пән бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған.

6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей оқу стандарты ҚР МЖОС 3.08.037-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі 2006 жылғы 7 тамызындағы №671 бекітілген және енгізілген.3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.

ХХ ғасырдың басында әлемдік және отандық психологиялық ғылымның әлеуметтік жағдайдағы дамуы субъективті-эмпирикалық психологияда қанағаттанарлықсыз дәрежесі жаңа зерттеу объектілерін іздестіру, ғылымның методологиялық негзіндегі өзгерістердің және әртүрлі мектептер мен бағыттардың пайда болуына әкеп соқтырды. Қазіргі кезде білім беру мен психологияда іс-әрекет түрлеріне әлеуметті бейімделу және жекелік-психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, оның потенциалды мүмкіндіктерін максималды дамыту қазіргі кезеңдегі әлеуметті-экономикалық жағдайдың талабы. Пәнді оқытуда психикалық ерекшеліктердің ғылыми синтезі, психикалық категорияларының психологиялық мазмұнын ашу, адамның психикалық жағдайында қарастыру – негіз болып табылады. Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальпериннің тұжырымдары білім беру мен психологияда өзіндік орнымен ерекшеленеді.3.2. Пәннің мақсаты

Оқу пәнінің мақсаты – әрекеттік және мәдени-тарихи мазмұнды қамтитын методологиялық принциптерінің мағынасын түсіну, психикалық механизмдер мен түсініктерін дамыту, сонымен қатар психологиялық теорияларды білім беру мен психологияда қолдану мүмкіндігін арттыруПәнді оқу барысында магистранттар төмендегілерді білу тиіс:

 • «Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы және тенденциясы» пәніне байланысты түсініктер мазмұнын;

 • Адам психикасының дамуы және оқыту үрдісі заңдылықтарымен принциптерінің өзара байланысын;

 • Қазіргі психологиялық білім беруді ұйымдастырудағы оқытудың салыстырмалы рөлін;

 • Барлық кезеңдер бойынша психологияның даму тарихымен жағдайының толық жүйесін;

 • Қазіргі психологияның методологиялық әдістерімен мақсат, міндеттерін жүйелей білуге;

 • Психологиялық теориялардың ғылыми алғы шарттарының қалыптасуын ашудың психологиялық негізін талдауды.

3.3. Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 • Теориялық және практикалық ойлауды дамытып, қалыптастыру;

 • Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;

 • Пән бойынша алынған білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларымен

 • іскерліктерін дамыту.

3.4.Оқып-зерттеу нәтижесінде магистрант:

Білуі;

 • Қазіргі білім беруді дамытудың әлеуметтік-тарихи факторларын;

 • Классикалық емес ғылымилық көзқарастарға негізделе отырып, теориялық-әдістемелік мәселелерді шешеудегі мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдардың ерекшеліктерін;

 • Білім беру тәжірибесінде мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдарды қолдану ееркшеліктерін;

 • Эльконин-Давыдов және Гальперин бойынша дамыта оқытудың оқыту технологиясы мен принциптерін.

Іскерліктері;

 • оқытудың шынайы жағдайын әлеуметтік және мәдени ортадағы ерекшеліктерін бағалай білу;

 • тәжірибедегі оқытуды дамытуды, мазмұнды талдау жасап, оны дәлелдей білуді;

 • дамыту оқыту теориясы мен мәдени-тарихи теориялар негізінде педагогтармен кеңес беру және ағартушылық жұмыстарын жоспарлай, жүргізе білуі.


Дағдылануы;


 • Мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдар негізінде теориялық және тәжірибелік мүмкіндіктерді негіздеу;

 • Мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдар аймағында кәсіби квалификацияны жоғарылату мақсатында білім беру процесіндегі инновациялық жетістіктерді қолдану;

 • Білім берудегі мәдени-тарихи және әрекеттік тұжырымдарды жүзеге асыруда педагогтармен бірлесе жұмыс жасауды жоспарлаудың тәсілдерін меңгеру.

3.5. Курс пререквизиттері: Жалпы психология, психология тарихы пәндері бойынша алған білімдеріне негізделеді

3.6. Курстың постреквизиті: Жеке айырмашылықтардағы қазіргі психология, магистрлік жұмыстар.

Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте1

Курс

Семестр

Кредит

саны


ЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


МӨЖ

(сағ)


Барлығы

2

3

3

15

30

90

135

4 Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

Кесте 2
Тақырыптар

Мазмұны

Сағаттар саны

Әдебиет

Д

СПС

ЗС

МӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8

1

Эксперимент құбылыстардың себепті салдарлы байланыстары жайлы гипотезаны тексеру процедурасы ретінде. Зерттеудің гипотезасын белгілеу.


Ғылыми мәселені қою және психологиялық зерттеудің гипотезасын тұжырымдау. Гипотеза – зерттелінетін құбылыстардың болмысының ықтималды сипатының маңыздылығы жайлы ғылыми негізделген пікір. П.Фресс бойынша дұрыс гипотезаның белгілері. Теріс (нөлдік) гипотеза.

1

2
3

4.1.,4.2.,4.4.,4.7.

2

Психологиялық эксперименттің ерекшеліктері мен белгілері.

Психологиялық эксперименттің ерекшеліктері және оның белгілері. Психологиядағы эксперименттік зерттеудің өзінің ерекшелігі болатындықтан оны басқа ғылымдардағы зерттеулерден бөлек қарастыруды мүмкін ететіні жайлы түсіну.

Психологиялық эксперимент әдістерін өткізудің әртүрлілігі. Психологиялық эксперименттің жаңа түрлерінің туындауын шарттандыратын факторлар.
1

2
3

4.1.,4.3.,

4.4.,4.7., 4.12.3

Психологиялық экспериментті ұйымдастыру.


Психологиялық эксперимент неден басталады. Эксперимент алдындағы интсрукция және сыналушылармен байланыс орнату. Психологиялық эксперименттің сатылары. Зерттелінетін көрсеткіштерді тексеру әдістері. Мінсіз эксперименттің шарты адекватты эксперименттік параметрлерді қалыптатсырудың жалпы белгісі ретінде.психологиялық зерттеулерді ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптар. Типтік қателер және психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру қиындықтары.


1

2
3

4.1.,4.4.,

4.5.,4.7., 4.10.4

Эксперименттік өзгергіштіктер және оларды тексеру тәсілдері.


Екі құбылыстың арасындағы себепті байланыстардың эмпирикалық белгілері. Уақыт бойынша себептер мен салдардың бөлінуі және салдардың себептерінің алдын алу. Әсерге мойынсымаған ұқсас объектілермен салыстыру бойынша эксперименттік әсер етуден кейінгі объектідегі өзгерісті зеттеушінің табуы және эксперименттік әсер етудің себепті салдарлы байланысы объектінің күйін өзгерту себебі ретінде.

Бір өзгергіштіктің шамасының мәнін басқасының мәнін өзгерту арқылы алып жүру. Ұйғарылған себептерді экспериментатордың моделдеуі. Эксперименттік әсер ету тәуелді өзгергіштікті өзгертудің тікелей шарты болып табылатын тәуелсіз өзгергіштікті өзгерту ретінде.
1

2
3

4.1.,4.4.,4.7., 4.11.

5

Лабораториялық экспериментті ұйымдастыру шарттары.

Лабораториялық эксперименттің әдістемелік стратегиясы. Лабортаориялық эксперименттің жетекші белгісі және оның көріну шарттары мен зерттеу сипаттамасын өндіруді қамтамасыз ететіндігі жайлы түсініктер.

Лабораториялық эксперимент нәтижелерін өмірлік жағдайларда қолдану мүмкіндіктері.1

2
3

4.1.,4.6.,

4.4.,4.7.,

4.9.


6

Корреляциялық зерттеулер.

Корреляциялық зерттеулердің негіздері: принциптері жәнне интерпретациялау тәсілдері. Зерттелінетін өзгергіштіктердің арасындағы корреляциялық өзара байланыстың түрлері. Корреляциялық зерттеулердегі барлық өзгергіштіктер тәуелді өзгергіштіктер болып табылады. Сол тәуелділікті анықтайтын фактор жасырын, өлшенбейтін өзгергіштік туралы.

1

2
3

4.1.,4.11.,4.4.,4.7.

7

Эксперименттік мәліметтерді математикалық компьютерлік статситикалық өңдеу

SPSS көмегімен психологиялық мәліметтерді өңдеу мүмкіндіктері.осы әдістің артықшылықтары мен кемшіліктері.


1

2
3

4.1.,4.6.4.3.,4.7., 4.8.

8

Нәтижелерді интерпретациялау және нәтижелерді түсіндіру.

заңдылықтарының альтернативті тұжырымдарЭксперименттің шартын эксперимент алды жағдайымен және адамды дамыту жолдарының шарттарымен салыстыру және эксперименттен алынған мәліметтерді интерпретациялау. Сыналушылар мен тәжірибелердің саны үлкен болған сайын соғұрлым қорытындының дәлдігі мен сенімділігі (қабылданған мәнділік деңгейі) жоғары болуы және қателер ықтималдылығының аз болу жайлы түсініктер. Табылған айырмашылық пен ұқсастықтың мәнділігі жайлы статистикалық гипотезаны бекіту немесе жоққа шығару. Интерпретация эксперименттік гипотезаны бекіту немесе жоққа шығыратын әрекет ретінде. Эксперименттік және тексеру топ мүшелерінің мінез құлқындағы айырмашылық жайлы гипотезаны зерттеушінің бекітуі.нөл гипотеза топтардың бірдейлігі жайлы гипотеза болып табылады.

1

2
3

4.1.,4.6.

4.3.,4.7.,

4.5.


9

Қалыптастырушы эксперимент және оның шарттары


Қалыптастырушы экспериментті өткізудің алғы шарттары. Қалыптастырушы экспериментті өткізу сатылары мен шарттары. Ұзақ жоспарланған қалыптастырушы эксперименттің статистикалық мәнділігі. Психикалық дамудың резервін табу және сыналушылардың жаңа психологиялық ерекшеліктерін дамыту, біруақытта оларды конструкциялау.

Қабылдау, зейін, ес, ойлау сияқты психикалық процестердің ерекшеліктерін мақсатты бағытты қалыптатсыру.1

2
3

4.2.,4.3.,

4.7.,4.12.10

Психолог-экспериментатордың әдеп принциптері

Психолог-экспериментатордың жұмыс істеу принциптері. Сыналушылармен қарым қатынас жасаудың жалпыға тән нормалары мен әдеп ережелері. «Зиян келтірме» принципі. Психологиялық практика мен теорияда сыналушылардың сенімін сақтау.

1

2
3

4.2.,4.3.,

4.7., 4.11.11

Психологиялық экспериментті жоспарлау (жобаны жасау).


Экспериментті жоспарлауға қойылатын негізгі принциптер. Ғылыми жобаны жасау шарттары: зерттеу мақсатын тағайындаудан оны практикаға және өткізілген психологиялық зерттеу нәтижелерін өндіріске ендіруге дейін. Ғылыми жобаны орындаудың әлемдік стандарттары.

1

2
3

4.2.,4.3.,

4.7.,4.10.12

Психологиялық сұрақнаманы жасау және адаптациялау.


Психологиялық сұрақнама жасаудың негізгі талаптары. Психологиялық сұрақнама сұрақтарын қалыптатсыру. Жергілікті популяцияға адаптациялау арқылы сұрақнаманың сенімділігі мен сәйкестігін тексеру. SPSS көмегі арқылы жаңа сұрақнаманығ сенімділігін статистикалық тексеру және психологиялық алынған мәліметтерді өңдеудің математикалық әдістері.

1

2
3

4.2.,4.3.,

4.7.,4.8.13

Психологиялық экспериментті моделдеу: эксперименттік зерттеудің дизайнын қалыптастыру.


Психологиялық экспериментті моделдеудің негізгі принциптері. Эксперименттің дизайнын жасаудың әлемдік стандарттары. Эскперимент моделінің тағайындалған ғылыми міндеттермен сәйкес болуы.

1

2
3

4.2.,4.3.,

4.7.,4.9.14

Психологиялық зерттеу өткізудегі экспериментатордың негізгі қателері.


Экспериментатордың жеке басының зерттеу нәтижелеріне әсері. Экспериментатордың субъективтілігі зерттеу нәтижелерінің анықтаушы факторы ретінде. Экспериментатор мен сыналушының өзарақатынас рөлі. Экспериметтің тазалығы және экспериментатордың қателері.

1

2
3

4.3.,4.11.,4.6.,4.7

15

Эксперимент нәтижелерін ғылыми жариялым ретінде беру: негізгі принциптері, талаптар, мазмұны.

Монография немесе жарияламдар түрінде эксперименттік зерттеу қорытындыларын жасау. Ғылыми мақалалар мен жариялымдарды жазуға қойылатын негізгі талаптар. Жоғары импафактор журналдарын іздеу және оларда өз ғылыми еңбектеріңді жариялау тәсілдері.

1

2
3

4.3.,4.11.,4.6.,4.7
Барлығы:
15

30
90

135

5 МӨЖ тақырыптарының тізімі


 1. Эксперименттік зерттеулердің теориясы мен методологиясы. Теория және парадигмма.

 2. Эксперименттік қарым қатынастың ерекшеліктері.

 3. Психологиялық эксперименттің процедурасы.

 4. Тәуелді және туелсіз өзгергіштіктер

 5. Психологиялық эксперименттің тазалығы

 6. Психологиялық лабораториялық эксперимент процесін тексеру тәсілдері

 7. Корреляция коэффициенттері

 8. SPSS көмегімен эксперимент алынған мәліметтерді өңдеу критерийлері

 9. Мәліметтерді алғашқы өңдеу

 10. Психологиялық сұрақнама жасауға қойылатын талаптар.

 11. Қазіргі жаңа психологиялық эксперимент моделдерін құрастыру.

 12. Өз диссертациялық зерттеу көлемінде тәуелді және тәуелсіз өзгергіштіктерді анықтау.

 13. Өз зерттеуіңдегі корреляция коэффициентін анықтау және оны есептеу.

 14. SPSS бағдарламасын өзіңнің психологиялық зерттеулеріңе қолдану мысалдары.

 15. Психологиялық эксперимент нәтижелерін интерпртациялауды құрастыру.

6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:Кесте 3 - Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

Тақырыптар

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәрістер


Практикалық (семинар) сабақтар

1


2

3

4

5

Психикалық әрекет және объективті шындық.Сана мәселелері

Психикалық әрекет және объективті шындық.Сана мәселелері

Ғылыми әдебиеттерге шолу

Қарым-қатынастың бала дамуындағы орны

тест

Сана – психиканың жоғары формасы ретінде

Сана – психиканың жоғары формасы ретінде

Тақырып бойынша мультимедиялық тақта

А.В.Петровскийдің тұлға қалыптасуындағы әлеуметтік

Тақырып бойынша хабарлама әзірлеу

Тарихтағы, ғылымдағы және мәдениеттегі «даму» категориясы.

Мінез-құлық детерминациясындағы психикалық құбылыстың ролі


Тақырып бойынша мультимедиялық тақта

Психологиядағы оқыту, тәрбие және дамытудың сәйкестілік мәселелері

реферат

Психикалық дамуды зерттеудегі негізгі парадигмалар

Тарихтағы, ғылымдағы және мәдениеттегі «даму» категориясы

плакаттар

Д.Б. Эльконина периодизациясы және оның бала психологиясындағы ролі.

коллоквиум

Психикалық құбылыстардың детерминациясы.Психикалық дамудың әлеуметтік және генотиптік мәселелері

Психикалық дамуды зерттеудегі негізгі парадигмалар

слайдтар

Л.С.Выготскийдің оқыту және дамыту жөніндегі тұжырымдары

Ауызша хабарлама

Психикалық дамудың негізгі заңдары мен қозғаушы күштері

Психикалық құбылыстардың детерминациясы. Психикалық дамудың әлеуметтік және генотиптік мәселелері

сызбалар

Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясындағы сананың жүйелі және мағыналық құрылымы.

тест

Адамның психикасының даму заңдылықтарының әлеуметтік табиғаты. Психологиядағы дамыту, тәрбие және оқыту сәйкестіліктерінің мәселелері

Психикалық дамудың негізгі заңдары мен қозғаушы күштері

Жеке тұлғаға арналған плакаттар

Әлеуметтенудің негізгі теориялық тұжырымдары

реферат

Әлеуметтік тәжірибені меңгерудегі зерттеу заңдылықтарының альтернативті тұжырымдары

Адамның психикасының даму заңдылықтарының әлеуметтік табиғаты. Психологиядағы дамыту, тәрбие және оқыту сәйкестіліктерінің мәселелері

Ғылыми әдебиеттер мен мақалалардан үзінділер

Іс-әрекет және оның құрылысы

Бақылау жұмысы

Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы және оның психологиядағы орны

Әлеуметтік тәжірибені меңгерудегі зерттеу заңдылықтарының альтернативті тұжырымдары

карточкалар

А.Н.Леонтьевтің зертетулеріндегі іс-әрекет құрылымынажалпы мінездеме.

эссе

Мәдени-тарихи тұжырымдар контексіндегі психикалық дамуды зерттеудің адекватты әдістерінің мәселелері

Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы және оның психологиядағы орны.


Арнайы және ғылыми әде

биеттер


Іс-әрекет түрлерінің бала психикасына әсері.


Атақты психологтың қызметі жайлы баяндама (аннотация)

Мәдени-тарихи тұжырымдар контексіндегі психикалық дамудың негізгі концепциялары

Іс-әрекет мәселелерінің субъективті-әрекеттік бағыттар.

әдебиеттер

Жетекші іс-әрекет. Жетекші іс-әрекеттің алмастырылу механизмдері

конспект

Психологиядағы «іс-әрекет» категориясы: жалпы және нақты-психологиялық қолдау


Танымдық процестерді жүйелік-іс-әрекеттік талдау мәселелері

сызба

П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін кезең бойынша қалыптастыру теориясы

баяндама

Жалпыпсихологиялық іс-әрекет теориясындағы негізгі бағыттар мен мәселелер

Р.Декарт, Дж.Локк және Б.Спинозаның психологиялық ілімдері

карточкалар

Еңбек – адам әрекетінің тарихи алғашқы түрі ретінде

конспект

Жасерекшелік кезеңнің пайда болуының тарихи мәселелері.

Тұлға концепцияларына талдау жасау.

сызба

Л.С.Выготскийдің «психологиялық жас» категориясы

Бір бағыт бойынша реферат жазу.

Қазіргі білім берудегі мәдени-іс-әрекеттік тұжырымдарМ.Верттеймер, В.Келлер, К.Коффкалардыңгештальтпсихологиясы. К.Левиннің зерттеулері. А.Адлердің даралық психологиясын талдау.

Оқулық, журналдар

Д.Б.Элькониннің теориялары

Бір психологиялық мектепке психологиялық мінездеме беру

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:

Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

Андреева, Г. М.. Социальная психология: учебник для высших учебных заведений/ Г. М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп.. - М.: Аспект Пресс, 2008.


4

7

62

2

Ананьев, Б. Г.. Избранные труды по психологии: сборник. Т. 2: Развитие и воспитание личности/ Б. Г. Ананьев. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.


4

7

62

3

Василькова, Т. А.. Социальная педагогика: учебное пособие/ Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова. - М.: КноРус, 2010.


3

7

50

4

Журавлев, А. Л.. Социальная психология: учебное пособие/ А. Л. Журавлев, В. А. Соснин, М. А. Красников. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: ФОРУМ, 2011.


2

7

40

5

Изучение традиций и научных школ в истории советской психологии / под ред. А.Н.Ждан – М., 1992

2

7

42

6

Немов Р.С. Психология: Учебник для вузов в 3-х т.- Т.1. -М., 2001


7

7

100

Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1.Адлер Ю.П., Ковалев А.Н. Математическая статистика и планирование эксперимента в науках о человеке.-М., 1989.-270 с.

2.Ашмарин ИП., Васильев ПН:, Амбрасов ВА. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов-Л., 1985.-290 с.

3.Берка К. Измерения: понятия, теории, проблемы. -М.,1987.-198 с.

4.Благуш П.Факторный анализ с обощениями. -М. 1989.-300 с.

5.Бом Д. Инварианты и восприятия \\ Хрестоматия по ощущению и восприятию. \ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.Б. Михайлевской. М.: Изд-во Москв. ун-та, 1985. С.221-235

6.Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике. Санкт-Петербург. Питер. 2000. 517 с.

7.Вудвортс Р. Экспериментальная психология. М.: Изд-во иностр.лит., 2005. С.736-738

8.Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М., 1989.-330 с.

9.Гуттман Л. Основные компоненты шкального анализа. – В кн.: Математические методы в современной буржуазной социологии. М.: Прогресс, 1996, с. 288-343.

10.Джонстон Дж. Экономические методы. М.: Статистика, 1980. 444 с.

11.Девидсон М. Многомернос шкалирование. -М.1988.-200 с.

12.Жуковская В.М., Мучник И.Б. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях.-М., 1987.-247 с..

13.Зейгарник Б.В. Об эксперименте в школе К. Левина.// Вестн.Москв.ун-та.Сер.14, Психология, 1987. №1.С. 47-61

14.Иберла К. Факторный анализ.-М., 1990.-321 с.

15.Крылов В.Ю. Геометрическое представление данных в психологичечких исследованиях. -М.1990.-220 с.

16.Крылов Ю.В., Морозов Ю.И. Моделирование адап тивных аспектов поведение.-М., 1980.-300 с.

17.Кемпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. М.,1980..-480 с.

18.Киш Л. Представительность, рандомизация и контроль. – В кн.: Математика в социологии. М.: Мир, 1987, с. 201-223.

19.Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. М.: Прогресс, 1999. 504 с.

20.Корнилова Т.В. Психологический эксперимент в системе исследовательских методов в высшей школе. М., 1993.-355 с.

21.Куприян А.П. Проблемы эксперимента в системе общественной практики. М.: Наука, 1981. 168 с.

22.Лазарсфельд П. Латентно-структурный анализ и теория тестов. – В кн.: Математические методы в социальных науках. -М.: Прогресс, 1983 с. 42-53.

23.Левин К. Закон иэксперимента в психологии. -Берлин, 1926.-200 с.

24.Лоули д.,Максвелл А.Факторный анализ как статистический метод. М.,1997.-301 с.

25.Измайлов ч.А., Михалевская МБ. Общий практикум в психологии: Общая психометрика. -М.,1983.-190 с.

26.Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. Санкт-Петербург. Питер.2000. 335 с

27.Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков.-М.. 1996.-179 с.

28.Моисеев Н.Н. Математика ставит эксперимерт. М.: Наука, 1989. 244 с.

29.Налимов В.В. Теория эксперимента. М.: Наука, 1991. 207 с.

30.Налимов Н.В. Логика принятия гипотез в развитии научного познания. Наука в социальных, гносеологичексих и ценностных аспектах. М.: Наука, 1980. С.159-176

31.Напельбаум Э.Л. Системный анализ как программа научных исследований – структура и ключевые понятия. – В кн.: системные исследования: Ежегодник, 1989. М.: Наука, 1980,

32.Общий практикум по психологии. Психологический эксперимент.\ Под ред. М.Б. Михайлевской, Т.В. Корниловой. М.: Изд-во Моск-ун-та, 1985. Ч.1.С.3-14

33.Окунь Я. Факторный анализ.-М., 1996.-300 с.

34.Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии.-М., 1995.-340 с.

35.Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. Санкт-Петербург. Питер.2000. 522 с.

36.Плюта В. Сравнительный анализ в экономическом моделировании. -М., 1989.-270 с.

37Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии \\ Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. Санкт-Петербург Питер.2000. 358 с.

38Проблемы и методы психофизики. М.: Изд-во МГУ, 1994. 252 с.

39.Пфанцагль И. Теория измерений. М.: Мир, 1996. 248 с.

40.Рамуль К.А. Введение в методы экспериментальной психологии. Тарту. 1985. -329 с.

41.Рубинштейн С.Л. Методики экспериментальной психологии. -М., 1992.-190 с.

42.Суппес П., Зинес Дж. Основы теории измерений.-М., 1987.-350 с.

43.Типы иследовании в психологии // Общий практикум в психологии. Под р. И.А.Васильева.М.,1994.-280 с.

44.Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М.: Прогресс, 1986. Вып.1,2,6.-300 с.

45.Харман Г. Современный факторный анализ.-М., 1994.-350 с.Қосымша:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 2003. -490 с.

2.Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1984. 104 с.

3. Акофф Р. Искусство решения проблем. М.: Мир, 1982. -220 с.

4.Аристотелевский и галилеевский способы мышления в психологии \\ Динамическая теория личности. Нью-Йорк, 1985.-С.90-140.

5. Василюк Ф.Е. От психологической практики. к психотехнической теории \\ Московский психотерапевтический журнал. 1982. №1.С. 45-67

6.Бердібаева С.Ќ. Психологиялыќ зерттеулердіѕ математикалыќ негізі.-Алматы, 2008.-78 с.

7. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Игры, которые играют люди. М.: 1988.-300 с.

8. Братусь Б.С.Аномалии личности. М., 1988.-270 с.

9. Выготский Л.С. психология искусства. М. Искусство, 1986.-300 с.

10.Дункер К. Качественные экспериментальное и теоретическое исследование продуктивного мышления \\ Хрестоматия по психологии мышления. \ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Изд-во Москв. ун-та, 1981. С.258-268

11.Дункер К. Психология мышления. \ Под ред. А.М. Матюшкина. М.: 1995. С.21-86

12.Зинченко В.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. М.:Изд-во Моск.5н-та, 1983. 164 с.

13. Зигель А., Вольф Дж. Модели группового поведения в системе человек – машина. М.: Мир, 1993. 261 с.

14. Леонтьев Д.А. Проблема смысла в современной зарубежной психологии \\ Современный человек: цели, ценности, идеалы. Вып.1. М., 1988. С. 73-100

15.Леонтьев Д.А.Очерки психологии личности. М.: 1993.-260 с.

16.Роджерс К. Стадии процесса психотерапии. Пермь, 1994.-320 с..

17.Рубинштейн С.Л. Проблема объективного метода в психологии // Принципы и пути развития психологии. М.: Изд-во АН СССР, 1999. С.164-177

18.Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М.: Изд-во Москв. Ун-та, 1985. С.250-267

19. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере/Под ред. ВВ. Фигурнова М.-1995. 240 с.

20.Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.-330 с.

21.Уотсон Д. Психология как наука о поведении. Одесса: Гос.изд-во Украины, 1926, С.5-32

22.Шошин П.Б. Психологические измерение. Ч.1. М.: Изд-во Моск-ун-та.1989.-190 с.

23.Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество. \\ Юнг К.Г. Собр.соч. Т.15.М., 1992. С.121-152


Электронды ресурстар:

 1. www.psi.webzone.ru – сайттың атауы "Психологиялық сөздік"Мұнда : Психологиялықon-line сөздік, Тестер және сайтқа сілтемелер және ұқсас тақырыптар каталогы. psi.webzone.ru сілтемесі бойынша барлық сөздікті көшіріп алуға болады (3,3 Мб), онда ол әдеттегі HTML форматындағы электронды кітап болып саналады.

 2. www.psynavigator.ru – Психология бойынша портал, өзіне бүгінгі күндегі барлық психологиялық бағыттарды біріктіреді және практикалық психологтар жайлы ақпарат береді.

 3. http://testme.org.ua/ - ғылыми және танымал психологиялық тесттер

 4. http://psyfactor.org/ - қолданбалы психологияның әртүрлі бағыттары бойынша материалдар. Табыс психологиясы және лидерлік. Бизнестегі, саясаттағы, діндегі және әлеуметтік өмірдің басқа облыстары бойынша психологи. психология: Материалы по различным направлениям прикладной психологии. Психология успеха и лидерства. Психология в бизнесе, политике, религии и других областях социальной жизни. Сайтта: кітапхана, он-лайн тесттер,оқу бағдарламалары туралы ақпараттар.

 5. www.Psy8.ru – сайтта сіз ақысыз өзіңіз, жақындарыңыз, іскер серіктер мен әріптестер жайлы біле аласыз. Ашық түрде мұнда көптеген эксклюзивті материалдарды табасыз: нәтижелері берілген айрықша тесттер, «бизнес писхологиясы бойынша практикалық жетекшілік» және басқада әдістемелік құралдар.

 6. www.psylist.net – психология факультетінің студенттеріне арналған сайт. Сіз мұнда үлкен көлемді ақпараттар яғни психологқа күнделікті өмірде қажетті ақпараттар таба аласыз.

 7. www.psyresurs.ru – психология және тек психология ғана емес басқада ақпараттар туралы портал. Қызықты әдістемелермен, тренигтермен, экологиялық сериялар құралдарымен және басқалармен таныса аласыз. Сонымен бірге ОН-Лайн тестер, медитацияға арналған музыкалар, психологиялық көмек, консультация үшін форумдарды табуға болады.

 8. www.psychology.ru – рунеттегі психология бойынша ең атақты ресурстардың бірі. Жаңалықтар, календарлар, кітаптар, мақалалар және сілтемелер. Психология бойынша көптеген пайдалы және әртүрлі ақпараттар.

 9. www.psychology-online.net – психология бойынша материалдар: рефераттар, кітаптар, психологиялық тестер, суреттер және психологтардың өмірбаяндары, психология бойынша хабарландырулар, психологиядан ресурстар катологтары.

www.psyvoren.narod.ru - Психология жайлы сайт. Ғылымның өзі туралы көптеген ақпараттар сонымен бірге атақты психолог ғалымдар жайлы, өмірбаяндары, солар туралы мақалалар. Мұнда сіз өз сұрағыңызды таба аласыз және кәсіби мамандардан кеңес алуға болады.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет