БАҒдарламасы шымкент, 2011 ж. Қабылдау емтиханның бағдарламасы 6М071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»Дата09.06.2016
өлшемі144.42 Kb.
#125406
түріБағдарламасы
Ф.7.22-17
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы


«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы

«Бекітемін»

ҒЖ және ХБ жөніндегі проректоры

_______________Ж.К.Бахов

(қолы, аты-жөні)

«___ » ______________ 2011 ж.


6М071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»

мамандығының магистратураға қабылдау емтиханның
БАҒДАРЛАМАСЫ

Шымкент, 2011 ж.

Қабылдау емтиханның бағдарламасы 6М071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығының пәндердің (Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, Көлік техникасының динамикасы, Көлік техникасының сенімділігі) типтік бағдарламалары негізінде құрылыған.
Қабылдау емтиханның бағдарламасы кафедраның мәжілісінде талқыланған

«15 » 03. 2011ж., № 18 хаттамасы
«КТжҚҰ»

кафедраның меңгерушісі _____________ т.ғ.к., доцент А.Т.Төленов

(қолы, тегі, аты)

Қабылдау емтиханның бағдарламасы «Құрылыс және көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясымен мақулданған «13» 04. 2011ж., № 8 хаттамасы

Төрағасы _____________ Арынбаева Р.А..

(қолы, тегі, аты)


Қабылдау емтиханның бағдарламасы Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімімен келісілген


ЖООКББО бастығы ________________________Ж.Д. Изтаев

(қолы, тегі, аты)


КІРІСПЕ

6М071300 - «Көлік, көлік техникасы және технологиясы» мамандығы бойынша магистратураға түсу емтиханының бағдарламасы студенттердің негізгі жоғарғы базалық білім алу кезіндегі оқитын арнайы пәндердің жұмыс бағдарламаларының негізінде дайындалған.

Бағдарлама өндірістің, автомобиль транспортының жылжымалы құрамын техникалық пайдалану мен жөндеудің қазіргі заманғы жағдайы мен келешектегі даму мүмкіндіктерін анықтайтын қолданбалы сипаттағы теориялық негіздер мен сұрақтардың кең көлемін оқытуды қарастырады.

Емтихан тапсырушы жеке бұйымдардың жұмысқа қабілеттілігінің өзгеруі себептері мен пайдалану қасиеттерінің өзгеруін сипаттайтын қарапайым заңдылықтардан, эксплуатациялық қасиеттердің және автомобильдер тобының (парктің) жұмысқа қабілеттілігінің қалыптасуын, қызмет көрсету құралдарының және толық өндірістік-техникалық базаның жұмыс істеуін түсіндіретін күрделі техникалық пайдалану заңдылықтарын танудың теориялық негіздерін білуі тиіс.1. Пәндердін атауы және олардың негізі бөлімдері

1.1. Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері

Көлік техникасын техникалық пайдаланудың теориялық негіздері: жұмыс қаблетін қамтамасыз етудің әдістері мен сратегиясы; техникалық пайдаланудың нормативтерін анықтау; өнімділікті құрау және қызмет көрсету амалдарының өткізу қаблетінің заңдылықтары; техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі; көлік техникасын техникалық пайдалану тиімділігінің кешендік көрсеткіштері; көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу технологиясы.1.2. Көлік техникасының динамикасы

Көлік техникасының динамикалық сипаттамалары; көлік техникасының құрылымына әсер ететін күштер; тербеліс түрлері; динамикалық процестерді зерттеу тәсілдері; көліктік техниканың және тораптарының есептеу сұлбалары мен тербелістік процестері; көлік техникасының динамикалық қасиеттерін анықтаудың есептік және эксперименталдық әдістері.


1.3. Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері

Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің негізгі терминдері мен анықтамалары; көлік техникасының бөлшектері мен тораптарын жасау және жөндеу технологиялық процестерін әзірлеу, тазалау, дефектация; көлік техникасының бөлшектерін жөндеу мен қалпына келтірудің қазіргі заманғы әдістері.1.4. Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
Энергетикалық қондырғылардың жіктелуі; энергетикалық қондырғылардың әрекет принципі, есептеуі және құрылымы; энергетикалық қондырғылардың қуатын көтеру әдістері мен олардың сипаттамалары; көлік энергетикалық қондырғыларының даму перспективалары; көлік техникасына энергетикалық жабдықтарды таңдау және оның жұмыс ерекшеліктері.

1.5. Көлік техникасының сенімділігі
Сенімділік теориясының негіздері, сенімділік көрсеткіштері, пайдалану сенімділігі дәрежесін техника-экономикалық бағалау, сенімділік теориясының математикалық қамтамасыздандырылуы; көлік техникасының бөлек бөлшектері мен агрегаттарының сенімділік дәрежесін бағалау үшін алынатын сенімділік көрсеткіштерін таңдау, көлік техникасын пайдалану шарттарына байланысты сенімділіктің оптималды дәрежесін анықтау; таңдалған сенімділік деңгейінде жөндеу-техникалық қызмет көрсету жүйесін әзірлеу.

2. 6N0713 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі
1. Көлік құралдарының жұмысқа қабілеттігін қамтамасыз ету негіздері

2. Көлік құралдарын техникалық пайдалану нормативтерін анықтау әдісітері

3. Көлік құралдарының жұмысқа қабілеттігін және диагностикасын ақпаратты қамтамасыз ету

4. Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі

5. Көлік техникасының жұмыс қабілетін қамсыздандыру технологиялық процесінің жалпы сипаттамасы

6. Қызмет құралының жұмыс өнімділігі мен өткізу қабілетінің түзілу заңдылығы

7. Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеуді ұйымдастыру

8. Көлік техникасы инженерлік –техникалық қызметінің құрылымы мен ресурсы

9. Инженерлік – техникалық қызмет персоналы және көлік техникасына ТҚ көрсетуді және жөндеуді басқару жайлы шешім қабылдау әдісі

10. Инженерлік – техникалық қызметті басқаруды ұйымдастыру формасы мен әдісі

11. Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын басқару

12. Көлік техникасын техникалық жарату тиімділігін бағалаудың кешендік көрсеткіші

13. Техникалық қызмет көрсету технологиялық үрдісін ұйымдастыру

14. Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің даму болашағы

15. Ағымдағы жөндеу технологиялық үрдісін ұйымдастыру

16. Көлік техникасының техникалық жағдайының өзгеру себептерінің негізі

17. Көлік техникасының техникалық жағдайының өзгеруіне пайдалану жағдайының әсері

18. Көлік техникасының жұмыс өтілі (наработка) бойынша техникалық жағдайларының өзгеру заңдылығы

19. Көлік техникасының сенімділік көрсеткішер негізі және қасиеттері

20. Қызмет көрсету құралының тиімділік көрсеткішіне ықпал ететін фактор және өндірісті интенсивтендіру әдісі

21. Көлік техникасы инженерлік техникалық қызметтің құрылымы мен ресурсы

22. Ақпарат тапшылығы жағдайында шешім қабылдау

23. Көлік техникасына техникалық қызмет көрмсету және жөндеу ісін ұйымдастыру формасы мен әдісі

24.Көлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу сапасын қолма-қол болжау жүйесі

25. Көлік техникасының техникалық даярлық коэффициенті мен сенімділік көрсеткіші арасындағы байланыс

26. Көліктік техника құрылымына әсер ететін күштер

27.Көлік техникасының жүру жүйелері, донғалақтың аралас қозғалтқыштары

28. Көлік машиналарының жалпы динамикасы

29. Көлік құралының жылдамдық алғанда пайда болатын кедергі күштер мен инерция күштері

30. Көлік машиналарының күштік және қуаттық балансы

31. Қисықта және бұрылғанда көлік машиналары қозғалысының кинематикасы және динамикасы

32.Көлік техникасының тұрақтылығы

33. Көлік техникасының динамикалық және пайдалану сипаттамалары

34. Көлік техникасының динамикалық сипаттамасы

35. Көлік техникасының тартым динамикасына конструктивті факторлардың әсер етуі

36. Көлік техникасының тартым динамикасы

37. Көлік техникасының техникалық, технико-экономикалық, механикалық, эстетикалық сапалары

38. Қауіпсіздік көрсеткіштері: физикалық, химиялық, биологиялық, психофизиологиялық

39. Механикалық жүйелердің тербеліс процестері

40. Көлік машина арбасының бұыштық, тік, көлденең және ұзақ тербелістері

41. Көлік техникасының агрегаттары мен түйіндерінің бұрама тербелістері

42. Өшетін, өшпейтін тербелістер

43. Сызықтық, сызықтық емес және параметрлік тербелістері

44. Тербелістің амплитудасы, фацзасы және жиілігі

45.Потенциалдық және кинетикалық энергия туралы теорема

46. Көлік техникасыының және оның түйіндерінің тербеліс процестері мен сыртқы сипаттамалары

47. Көлік техникасының – тербеліс механикалық жүйесінің өлшемдері

48. Көлік машинасы жетек элементтерінің бұрама тербелістерін тудыратын, сыртқы әсері

49. Көлік техникасының динамикалық қасиеттерін анықтау тәсілдері

50. Көлік техникасы шанағының көлденең – бұрыштық, ұзақ – бұрыштық және тік тербелісінің дифферециалдық теңдеуі

51. Көлік техникасын жөндеу жүйесі

52. Көлік техникасын жөндеу мен өндірісінің қазіргі заманғы техникалық денгейі

53. Өндірісті технологиялық дайынцдаудың біріккен жүйесі

54. Бөлшектердің техникалық жағдайын бағалау

55. Бұйым конструкциясы технологиясын бағалау әдістері және көрсеткіштері

56. Пластмассадан құйылған бөлшектерді кесу арқылы өңдеуде, жөндеуде және де басқа өңдеу арқылы әдістеріндегі технологиясы

57. Бөлшектерді қалпына келтіру әдістері

58. Бөлшектерді өңдеу дәлдігі

59. Өңдеуде жіберілетін қателіктер және олардың себептері

60. Өңдеу дәлдігін есептеудің аналитикалық әдісі

61. Өңдеу дәлдігін есептеудің статистикалық әдісі

62. Станок – құрылғы - құрал – бөлшек жүйесі.

63. Станок – құрылғы - құрал – бөлшек жүйесінің геометриялық және кинематикалық қателіктері

64. Станок – құрылғы - құрал – бөлшек технологиялық жүйесінің қатаңдығы

65. Өңдеудің дәлдігін анықтайтын факторлар

66. Станок – құрылғы - құрал – бөлшек жүйесіндегі күштік және температуралық деформациялар

67. Бөлшетерді жөндеудің технологиялық үрдісін жобалау

68. Тұрақтылық және базаларды біріктіру принциптері

69. Бөлшек беттерінің сапасы

70. Бет қабатының құрылуы және құрылымы

71. Машина бөлшектерінің пайдалану қасиеттеріне өңделген беттердің әсері

72. Бет сапасына әсер ететін факторлар

73. Беттердің сапасына бағалау және өлшеу әдістері

74. Бет қабатының сапасын жоғарлататын технологиялық әдістері

75. Технологиялық үрдіс нұсқаларының технико-экономикалық талдамасы

76. Әр түрлі техникалардың энергетикалық қондырғыларының топталуы және техникалық сипаттамалары

77. Энергетикалық қондырғының принциптік, жинақталған және кинематикалық сұлбалары

78. Энергетикалық қондырғы жүйелерінің топталуы және тағайындалуы

79. Жұмыстық процестердің теориясы

80. Энергетикалық қондырғылардың есептелуі

81. Жылулық энергетикалық қондырғыларда қолданатын отындардың түрлері және олардың қысқаша сипаттамалары

82. Әр түрлі жылулық энергетикалық қондырғыларда отын-ауа қоспасының жану процесінің физика-химиялық негіздері

83. Жанармай жанғаннан кейін қалатын заттар және олардың қоршаған ортаға әкелер әсері

84. Піспектік іштен жану қозғалтқышының газ реттеу циклдары, такттілері және фазалары

85. Энергетикалық қондырғылардың қуатын жоғарлату тәсілдері және сипаттамалары

86. Энергетикалық қондырғылардың сипаттамасы

87. Энергетикалық қондырғыларының қуатын жоғарлату тәсілдері

88. Піспекті қозғалтқыш механизмдерінің кинематикасы және динамикасы

89. Пайдалануда энергетикалық қондырғылардың жұмысы

90. Энергетикалық қондырғыларды пайдаланудағы жұмысының техника-экономикалық көрсеткіштері

91. Жұмыс көрсеткіштеріне пайдалану факторларының және климаттық жағдайдың әсері

92. Жалпы энергетикалық қондырғыларды және көлік техникасын пайдаланудағы қауіпсіздік сұрақтары

93. Энергетикалық қондырғылардың сенімділігі

94. Энергетикалық қондырғылардың техника-экономикалық көрсеткіштерін жоғарлату үшін диагностиканы қолдану

95. Энергетикалық қондырғылар динамикасы

96. Энергетикалық қондырғыларды сынау

97. Энергетикалық қондырғыларды сынақтан өткізу үшін қолданылатын әдістер

98. Қалақтық машиналардың жұмыстық процестері

99. Газды турбиналы қозғалтқыштардың жұмыстық процестері

100. Газды турбиналы қозғалтқыштардың жұмыс процессінің теориясы және есептеу негіздері

101.Сенімділікке әсер ететін уақыт факторларын және сапа көрсеткіштерін болжау

102.Сенімділікті экономикалық тұрғыдан қарастыру

103.Көлік техникасының сапасын регламенттейтін нормалық құжаттар

104.Техникалық жүйелердің сапасының өзгеру себептері

105.Техникалық жүйелердің тозу көрсеткіштері

106.Техникалық жүйелердің тозу заңдылықтары және сипаттамалары

107.Көлік техникасының жұмыс қабілеттігі

108.Көлік техникасының істен шығу түрлері және сұрыпталуы

109.Тоқтаусыздық көрсеткіштері және сипаттамалары

110.Тоқтаусыздық бағалайтын математикалық байланыстар

111.Ұзақмерзімділік көрсеткіштері және сипаттамалары

112.Ұзақмерзімділікті мөлшерлеп бағалайтын математикалық байланыстар

113.сақталымның көрсеткіштері, сипаттамалары және оны қамтамасыз ететін әдістер

114.Сақталымды бағалауда қолданылатын математикалық байланыстар

115.Сенімділік көрсеткіштерін жинақтау әдістері

116.Көлік техникаларының істен шығуларын жіктеуде қолданылатын негізгі белгілер

117.Көлік техникасының істен шығу модельдері

118.Қалыпқа келтірілмейтін объектілердің жұмыс қабілеттігі

119.Көлік техникасының біртіндеп және кенеттен істен шығуды қалыптастыру моделі

120.Қалыпқа келтірілетін объектілердің жұмыс қабілеттігі

121.Техникалық жүйелерді қалыпқа келтіру теориясының негіздері

122.Көлік техникасын жасау стадиясында сенімділікті басқару әдістері

123.Резервтеу және резервтелген жүйелердің тоқтаусыз жұмыс ықтималдылығын есептеу

124.Көлік техникасының сенімділігін басқару әдістері

125.Сенімділік қасиеттерінің комплекстік көрсеткіштері

Ұсынылған әдебиеттердің тізімі
1. Антонов А.Н., Морозова Л.С. Основы современной организации производства. М.: Дело и сервис, 2004.

2. Анурин В., Муромкина Н., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. СПб.: Питер, 2004.  1. Гиссин В.И. Управление качеством. 2-е изд., М.; Ростов н/Д: МарТ,2003.

  2. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.М.: Транспорт,1999.

  3. Панина З.И., Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: Учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2007

6. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: Учебник / Под

ред. М.М. Болбаса. Минск: Адукацыя и выхаванне, 2004.

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 7-е изд.,

доп. и перераб. Минск: Новое знание, 2004.  1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и

экологическая безопасность производственных процессов / В.И. Сарбаев,

С.С. Селиванов, В.Н. Коноплев, Ю.Н.Демин. Ростов н/Д: Феникс, 2004.

9. Шепеленко И.Г. Экономика, организация и планирование деятельности

Предприятия. М. ЮНИТИ, 2001.

10. Косилова В.Г. Справочник технолога машиностроителя. В 2-томах.-М.,

Машиностроение. 1985. 184 с.

11. Гурин Ф.В. Технология автомобилестроения.- М., Машиностроение, 1986.

12. Дехтеринский Л.В. Ремонт автомобилей.- М., Транспорт,. 1992. 259с.

13. Шадричев В.А. Основы технологии автостроения и ремонт автомобилей.- Л., Машиностроение,. 1976. 500с.

14.Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для ВУЗов (под ред. Е.С. Кузнецова) – М.: Транспорт, 1991, - 413с.

15.Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для ВУЗов (под ред. Г.В. Крамеренко. – М.: Транспорт, 1983, - 488с.

16.Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. – М.: Транспорт, 1990, -272с.

17.Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств: Учебник в 3 кн. – К.: Выща шк., 1991, - Кн.1,2.

18.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Минавтотранс РСФСР. – М.: Транспорт, 1985. – 114с.

19.Бабаков И.М., Теория колебаний, «Наука», 1965.

20.Гришкевич А.И., Автомобили: Теория: Учебник для вузов. – Мн.: Высш. Шк., 1986 – 208.: ил.

21.Бирюков И.В., Савосьник А.Н., Коратенко М.Л. и др. Механическая часть локомотивов – М.: Транспорт, 1991г.

22.Вершинский С.В., Данилов В.Н., Хуситов В.Д., Динамика вагона. – М.: Транспорт, 1990г.

23.Тракторы: Теория: Учебник для студентов вузов по специальности «Автомобили и тракторы» / В.В. Гуськов, Велев Ю.Е. Атаманов и др.: Под общ. Ред.В.В Гуськова. – М.: Машиностроение, 1988. - 376 с.: ил.

24.Проников А.С. Надежность машин.-М.: Машиностроение, 1978.-592с.

25.Хазов Б.Ф., Дидусев б.А. Справочник по расчету надежности машин на стадии проектирования.-М.: Машиностроение, 1986.-224с.

26.Сырыцин Т.А. Эксплуатация и надежность гидро-и пневмоприводов.-М.:Машиностроение, 1990.248с.27.Комаров М.С. Динамика механизмов и машин.М.: Машиностроение, 1969.-267с.

28. Бирюков И.В., Савосьник А.Н., Коратенко М.Л. и др. Механическая часть локомотивов-М.:Транспорт, 1991г.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет