БАҒдарламасының курсы «Информатика»Дата19.06.2016
өлшемі120.79 Kb.
түріБағдарламасы


АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

РАДИОТЕХНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІ

Кафедра «КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР»

Декан ФРТС_________ Медеуов У.И.

«___»___________2009г.


(syllabus) БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ КУРСЫ
«Информатика» (код – INFR107)
050703 – Ақпараттық жүйлер

050704 – Есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету

Мамандықтарына арналған
Оқу түрі:күндізгі

3 кредитКурс - 1

Семестр –1


Сағат саны – 40


Лекция - 40 сағат

Экзамен - 1 семестр

Алматы 2009
Бағдарлама курсы 050703-«Информационные системы» және 050704-«Вычислительная техника и программное обеспечение» мамандықтарының оқу бағдарламалары негізінде, компьютер технологиялары кафедрасының оқытушысы көмегімен жасалған.
«Компьютерлік бағдарламалар» кафедрасының отырысында қаралып,бекітілді.

28.08.2009г. Протокол № 1.


Кафедра меңгерушісі__________________ Куралбаев З.К.
Аудиториялық сабақтардың өткізілу орны мен уақыты:
Сабақ кестесіне сәйкестендірілген.

Кафедра КТ 331, Б корпус

Мекен-жайы: 050013 Алматы ул. Байтурсынова 126, Б-331

Телефон: 260-66-95


1 Мақсат-міндеттері «Информатика курсы» міндетті турде оқытылуы тиісті болып табылады және оқу жоспарына жалпы профессионалды дисциплина ретінде кіреді.


Мақсаты – студенттерді инженерлік және басқармалық есептерді шығаруда қазіргі заманғы компьютерлік техниканы пайдамды қолдана білуді үйрету,қайта өңдеу тәсілдерін меңгеру,ақпаратты сақтау,пайдалану және жіберу,техникалық,ақпараттық,алгоритмдік,жобалық,тәсілдерін,ақпараттық технологиялар тәсілдерінмеңгеру және таңдалған мамандықтар бойынша оны жедел пайдалануға дайындау.

Міндеті:білім алу,болашақ мамандардың біліктілігін және икемділіктерін арттыру,осы курста мектеп курсы бағдарламасында алған білімдерін ары қарай дамытып,жетілдіріп,толықтырып беру,информатика,физика,математика пәндерінен білімдерін ары қарай дамыту болып табылады.

Алған білімдері олардың ары қарай жоғарғы оқу орнында білімін жалғастырғанда пайдасы зор болуы мүмкін:арнаулы гуманитарлы пәндерден реферат жазғанда,есептеулер жүргізуде,куррстық жұмыстар жасағанда,жобалар қорғағанда,интернет арнасын пайдаланғанда. «Информатика» курсы компьютерлік графиканың негізі,ақпараттар жүйесін басқаруда,инженерлік есептеулерде,автоматты жобалауда,және

Басқа да компьютерлік техникамен байланысты жумыстарда негізгі болып табылады.

Сабақтар кестесі: Негізгі оқыту кезеңі кредиттік жүйемен жүргізіледі,студенттің оқу жүйесіне жауапкершілігі ескеріле отырып.Бұл кезеңде оқыту жүйесі төмендегідей:әр жұмада екі лекция екі сағаттан,екі лабораториялық сабақ екі сабақтан,әр жұма өздік жұмыс,ЕГЖ.


2 ОҚУ ЖОСПАРЫ

2.1 ЛЕКЦИЯЛЫҚ САБАҚТАР(32 сағ)


Бөлімнің аты
Л

Е

КЦ

И

ИКіріспе.Информатика және ақпарат.

Информатиканың ғылым ретінде орны мен ролі.Информатиканың мақсаты,негізгі анықтауыштары.Ақпараттық процестің түсініктері мен жүйелері.2

Арифметикалық және логикалық негіздер.

Сандық және символды ақпараттарды көрсету тәсілдері.Берілгендерді кодтау.Есептеу жүйелері.Бір жүйеден екінші жүйеге көшіру.
4

Ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету.

Аппараттық құралдарының және ақпараттық қамтамасыздандырудың әдістері.Компьютерлік техника жөнінде негізгі мәліметтер.Даму жолдары және кезеңдері.Фон Нейманның моделі және принципі,есептеуіш техника жұмыстары.4

Қазіргі заманға сай конфигурация.

Ақпараттық және аппараттық қамтамасыз етудің қазіргі жағдайы.Микропроцессорлы техниканың дамуы.Компьютерлік кезеңдері және есептеуіш техниканың жұмысы.2


ПК аппараттық системасы.


Аппараттық конфигурация ПК.Негізгі құрылғылар,ақпараттар жиынтығы,тасымалдаушылар

2
2

Архитектуралар,операциялық жүйелер,файлдар және каталогтар.


Архитектуралық жүйелер: файл-сервер, майнфрейм және клиент-сервер. Операция жүйе түсінігі (ОС). Олардың түрлері және салыстырмалық мінездемелері.. Файлдық жүйемен басқару. Файлдар және файлдық структуралар.

4

Кеңселік жүйе.


Кеңселік жүйелер. Әртүрлілігі, салыстырмалы, құрамы. Басып шығару құрылғылары,аудару құрылғылары.

2

Тақырыптық және кестелік жүйеліктер. .

Текстік редактор. Документті өңдеу, программа текстерін өңдеу. Мәліметтер құрылымын басқару жүйесі


2

Компьютерлік жүйелер, Интернет.

Локальды және глобальды информациялық жүйелер. Электронды почта. Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпаратқа қауіп төну және оның классификациясы.Интернеттен ақпарат таба білу


2

Бағдарлау және автоматтандыру

Блок-схемадағы алгоритм түсінігі, басты блоктар.Бағдарлау жүйесі және оның тілдерінің классификациясы.2

VBA тілі.


Тілдердің структурасы.Объектілер. Функциялауды іске асыру

2

XML тілі.

HTML и XML тілдерінің структурасы мен синтаксисы. xml- документерін сақтау және өңдеу жолдары.


2

Барлық сағат

40


2.2 Лабораториялық жұмыстар тізімі (32сағ)


Лаб. раб./

нед.


Мазмұны

Часы

1/

I-II


Word.

4

2/

III-IV


Excel.

4

3/

V-VI


Access.

4

4/

VII-VIII


PowerPoint.

4

5/

IX- X


InfoPath.

4

6/

XI- XII


Publisher.

4

7/

XIII- XIVVBA.

4

8/

XV- XVI


XML.

4
Қорытынды

32


2.3 ЕГЖ
Студентке СУБД Access, VBA XML программалар мен толық танысу үшін үш ЕГЖ беріледі.

ЕГЖ №1: СУБД Access.Бұл ЕГЖ құрамында реляциялық базалар құрылымы жобалауы бар. Қойылатын талаптар: 6 кесте, 6 тапсырыс, 6 форма, 2бет, 6 макрос.

ЕГЖ №2: программалау тілі VBA. ЕГЖ келесі программалардың тілінде макростар Office 2007, Word и Excel

ЕГЖ №3: XML технологиялары. html документін жасау, оның фрагменттері XML көмегімен сақталады


2.4 Өздік жұмысқа талаптар


Студенттің өздік жұмысына лекцияның материалдары лабораториялық жұмысқа, тестік жұмысқа дайындық, ЕГЖ дайындық жатады. Қайнар көзі ретінде студент кітаптар, оқулықтар , анықтамалар қолданады. Ол үшін интернет кітапханалар қолданылады.
Студенттің өздік жұмысының кестесі:


п/п


Түрлері

СӨЖ тақырыптары

СӨЖ тапсыру уақыты

Номер и

раздел


источника

1

2

3Лекции

Лабораторная

Расчетно-графическая работа


Өтілген лекцияларды қайталау. Өтілетін тақырыпты қайталап шығу.
Теорияны меңгеру методикалық нұсқаулармен танысу

Әр апта сайын

3-8 аптаКонспект, оқулық

Методикалық нұсқаулар


3 Студенттердің білімінің қорытқы бағалау


Студент білімінің қорытқы бағасын қоюда оның өздік жұмысының орындалуы,ЕГЖ дұрыс орындалуы да есептелу керек.

3.1 Рейтингілік балды бақылау түрінде есептеп шығару.


«Информатика »курсында үш түрлі бақылау түрі бар:қазіргі,рубеждік және қорытынды.

1). Бұл бақылаудың түріне лаб.жүмыстар,ЕГЖ,өздік жұмыстаржатады.Ал қорытқы бақылауға экзамен жатады.


Таблица 1. Сабаққа қатысу рейтингі.Қорытқы баға шығару


Параметр

%

Балы

Лабораториялық практика қорытындысы

25

25

Курстық жұмыс

45

45

Қорытқы рубеждік аттестация (тест)

15

15

Лекциялық сабақтарға қатысуы

15

15

Қорытынды ∑ допуск

100

100

Студенттің қорытынды бағасы келесі жолмен анықталады:

Таблица 2. Семестр бойынша қорытында баға.


Параметр

%

Балы

Сабаққа қатысу рейтингісі

60

60

Қорытқы экзамен

40

40

Қорыт: 0,6∑ босатуы+0,4экз.

100

100

Бұл бақылаудың қорытқы бағасын тапсыру оқытылу барысының кестесімен анықталады.


3.2 Студенттер білімін бағалау


Студенттің қорытқы бағасы тек АЭжБ қабылдаған бағалау системасы арқылы есептеледі.(см. табл. 3).
Таблица 3. Қорытқы бағаны есептеу системасы

Қалыптасқан система бойынша баға

Әріптік эквивалент

% -дық есеп

Балмен

GPI балымен

үздік

А

95-100

9

4.0

А–

90-94

8

3.67

жақсы

В+

85-89

7

3.33

В

80-84

6

3.0

В–

75-79

5

2.67

қанағаттандырарлық

С+

70-74

4

2.33

С

65-69

3

2.0

С–

60-64

2

1.67

D+

55-59

1

1.33

қанағаттандырарсыз

D

50-54

0

1.0

F

0-49

0

0


Бал қою жүйесі:

2,3 кестелері бойынша қойылған баға максималды болып табылады.

2,3 кестелерде көрсетілген бағалар максималды болып табылады.Олар тапсырманың тез және дұрыс орындалуына өаралады.Сабаққа қатысуы мен тест сқрақтарына дұрыс жауап беру де есепке алынады.

Курстың өткізілу саясаты:

- сабақтан кешікпеу және қалмау;

- оқытушының сабақ өткізу барысын мұқият талдап жіне белсенді қатысып отыру.;

- себепті сабақтан қалса сол қалған сабақтарынан лабороториялық жұмыстарын өткізу;

- семестрлік жұмыс тапсырғанға бір апта қалғанда барлық ЕГЖларды тапсырып үлгеру:

- кітпханада және үйде өз бетімен жұмыс жасау.


Академиялық этика нормалары:

- тәртіп және дисциплина;

- әдептілік және әділдік;

-жауапкершілік;

-ұялы телефондарды өшіру.Келіспеушіліктер тек эдвайзердің қатысуымен шешілуі керек,болмаған жағдайда деканатты құлақтар ету керек.
4 Оқулықтар

4.1 Міндетті түрде өтілуі тиіс материалдар

 1. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: базовый курс. Учебное пособие. - Москва: Издательство «Омега-Л», 2009. - 574 с.

 2. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для ВУЗов. – Москва: Издательство «Высшая школа», 2009. - 511 с.

 3. Бутакова М.А., Гуда А.Н., Чернов А.В., Нечитайло Н.М. Информатика. Общий курс. Учебное пособие. – Москва: Издательство «Дашков и К», 2009. - 400 с.


4.2 Қосымша өтілетін материалдар

 1. Рекомендации по преподаванию информатики в университетах. Пер. с англ. Computer Curricula 2001: Computer Science. – СПб. – 2002. – 372 с.

 2. Назаров С.В. Программирование в пакетах Microsoft Office. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 657 с.

 3. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office. Самоучитель. - Киев: Юниор, 2001. – 314 с.

 4. Уоллес Вонг. Visual Basic.Net для чайников. Самоучитель. – М.: Диалектика, 2008. – 338 с.

 5. Гарнаев А. VBA. 2 ИЗДАНИЕ. – С-П.: ПИТЕР, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, 2007. – 508 с.

 6. Сергеев А.П. HTML и XML. Профессиональная работа. - М.: Диалектика, 2004. – 880 с.

 7. Тейбор Р. Реализация XML Web-служб на платформе Microsoft .NET = Microsoft .NET XML Web Services. - М.: «Вильямс», 2002. – 464 с.

 8. Деван Шеперд. Освой самостоятельно XML за 21 день. 2-е издание. -
  М.: "Вильямс", 2002. - 432 с.
Каталог: Docs -> Sillabus -> KAZ
KAZ -> «компьютерлік жүйелердің СӘулеті»
KAZ -> Жаңа әдістер және программалау құралдары 1
KAZ -> «алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «инженерлік кибернетика»
KAZ -> Компьютерлік технологиялар кафедрасы
KAZ -> Программаны әзірлеудің құрал-саймандары пәнінен Оқу бағдарламасы (syllabus)
KAZ -> «алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «компьютерлік технологиялар»
KAZ -> «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы «бекітемін» Ржбф деканы
KAZ -> «Бекітемін» ртбф деканы Медеуов Ұ. Ы
KAZ -> «Бекітемін» ртбф деканы Медеуов Ұ. Ы
KAZ -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет