Байқау журналдарының нысандарыДата08.07.2016
өлшемі154.22 Kb.
#185743


Тау-кен және бикен ұйымдарының

қалдық және қойыртпақ шаруашылығын

пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік

қауіпсіздік талаптарына

2-қосымша

Байқау журналдарының нысандары
Барлық байқау журналдарының 3-нысан бойынша мұқаба парағы болады. Мұқаба парағының келесі бетінде журналдың жазылуына жауапты тұлғаның тегі мен лауазымы көрсетіледі. Журналдағы ауысым кезіндегі барлық жазбаларға қол қойылады.

(журналдың мұқаба парағы)

_________________________________________________________________

кәсіпорын атауы
Ж У Р Н А Л

_________________________________________________________________

журналдың және

_________________________________________________________________

байқау объектісінің атауы
__________________басталды

__________________аяқталды

Осы журналда нөмірленген және тігілген ____парақ.

(мұқаба парағының келесі беті)


Журналдың толтырылуы үшін жауаптылар


Тегі, аты, әкесінің аты

Лауазымы

Лауазымға тағайындалған күні

Қолы

1

2

3

4

1-нысан
Бөгетті жууды тоқсандық бақылау журналы
Кесеқималар мен олардың пикетері

нің нөмірлеріЖылдың тоқсаны

I

II

III

IV

Тоғандағы су деңгейі, м

Құлама бөгет жотасының белгісі

Құлама бөгет жағасы

ның белгісіЖаға

ның ұзын


дығы,

м


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Қосымша:


1. Журнал мыналарды:

а) саға баурайының жиегінен судың тоғанға келу жолының шағын бөлігіне дейін ұлпа бөлу өткізгіштері мен шоғырландырылған шығыңқы жолдарды орналастырып, олардың диаметрлері мен тармақталған ұлпа өткізгіштерін, БӨА жарма қақпақтары мен басқа да бекітілген кесекқималарды көрсете отырып, бөгеттің ұзындығы бойымен соңғы жуу қабатының құлама жоспарын; бөгет ұзындығы бойымен пикетаж орнатылады;

б) жуылатын қабаттың құлама жотасы бойынша бойлық кескінін;

в) бекітілген кесекқималар бойынша қималарды қамтитын маркшейдерлік түсірменің деректері бойынша әрбір тоқсанның соңында толтырылады.

2. Құлама бөгет жотасын белгілеудің бойлық кескінінде әрбір пикет пен өзгеріс орындарында 200 мм және одан астам белгі қойылады.

Көлденең қималарда тоғандағы су деңгейі және егер жаға кескінінің күрт өзгеру орындарында жоғарғы баурайдан 25 м жақын және адамдардың жүріп-тұруына арналған орындардан 25 м сайын орнатылса, құлама бөгеттің жоғарғы баурайында су бетіндегі жаға белгісі көрсетіледі.

________________

2 нысан
Жууға берілетін ұлпалардың сипатын байқау журналы
Сынама алған күн

Сына

ма нөміріСынама алу орны және шығару диаметрі

Шы

ғыс дм3Масса

сы бойын


ша Т:Ж айырма

сы


Топырақ

тың минерал

дық бөлігінің үлестік тығыздығы г/см3


Бөлшектердің түйіршік өлшемді құрамы (% ), диаметрмен, мм

Орташа өлшемді диаметр

мм


2

2-1

1-0.5

0.5-

0.25


0.25-

0.11


0.1-

0.05


0.05-

0.01


0.01-

0.005


0.005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Қосымша: 1. Сынама алуды және талдауды байыту фабрикасының зертханасы жүргізеді.

2. Ұлпа шығарғыштан сынама алу кезінде 3 бағанда шығарғыштың нөмірі мен диаметрі және сынама алу кезінде бір мезгілде жұмыс істеп тұрған ұлпа шығарғыштардың нешінші екендігі көрсетіледі.

3 нысан
Қалдық қоймасында жуылған қалдықтардың сапасын бақылау журналы
Сыеама алу күні

Талдау күні

Сынама алу орны

Содержание (% ) частиц диаметром, мм

Өлшенген

орташа диаметр,ммҚалдықтардың

тығыздығы, г/см3Ылғалдылығы, (% )

Қаңқаның

тығыздығы, г/см3Топырақтың

минералдық бөлігінің

тығыздығы, г/см3


Кеуектілігі

Пикет

Салынатын бөгет

шүлдігінен нүктеге

дейінгі қашықтық, м


Абсолюттік белгі

2

2 - 1

1 – 0.5

0.5 – 0.25

0.25 – 0.1

0.1 – 0.05

0.05 – 0.01

0.01 – 0.005

0.005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4 нысан
Пьезометрлердегі судың деңгейін байқау журналы
Өлше

ген күні


Тоғанда

ғы су деңгейі

нің белгісі


Жарма қақпақтың нөмірі –БӨА және пьезометр

дің нөміріЖарма қақпақ аймағында

ғы су бетіндегі жағаның ені, мПьезометр сағасының белгісі, м

Сағадан судың деңгейіне дейінгі қашықтық, м

Пьезометрлік деңгейдің белгісі, м

1-өлшем

2-өлшем

3-өлшем

орташа мәні


Орташа нақты

(гр.4 - гр.8)Жоба бойынша

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5 нысан

_______________________________________________________ жай-күйін көзбен байқау журналы

(объектінің атауы)
Байқау күні, ауа-райының жағдайы

Байқау учаскесі

Байқау нәтижелері (өзгеріс болған кезде өлшемдері мен егжей-тегжейлі сипатын көрсете отырып, бейнеленеді)

Байқаушының тегі мен қолы

Кемшіліктер мен ақаулықтарды жою және қалпына келтіру шаралары, орындалуы үшін жауапты тұлғаның қолы

Орындау мерзімі

Орындалуы туралы белгі (Орындалуын тексерген күні мен лауазымды тұлғаның қолы)

1

2

3

4

5

6

7


6 нысан


Тігінен орын алмастыруды бақылау журналы


Жарма қақпақтың №

БӨА атауы мен нөмірі

Алғашқы өлшеу

Кезекті өлшеу күні мен нәтижелері

күні

абсолюттік белгі

күні

абсолют


тік белгі

өлшеу басынан шектес өлшеулер арасындағы айырма

күні

абсолюттік белгіөлшеу басынан шектес өлшеулер арасындағы айырма

1

2

3

4

5

6

7

8

Ескертпе. Алғашқы қалпынан төмен қарай орын алмастыру (минус) белгісімен, жоғары қарай (плюс) белгісімен алынады.


7 нысан
Көлденең орын алмастыруды бақылау журналы

Жарма қақпақ нөмірі


БӨА атауы мен нөміріӨлшеу циклі

I

II

III

күніығысу

±х

±у

күні


ығысу

±х

±у


өзгерістер

күніығысу

±х

±у


Өзгерістер

шектес өлшеулер арасында

ғы

±х

±у


өлшеу басынан

±хn

±уnшектес өлшеулер арасында

ғы

±х

±у


өлшеу басынан ±хn

±уn1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ескертпе. Жоғарғы бьеф жағына және оң жаққа қарай ығысу (минус) белгісімен, төменгі бьеф пен сол жаққа қарай ығысу (плюс) белгісімен алынады.


8 нысан

Ұлпа өткізгіш қабырғаларының қалыңдығын өлшеу журналы


Өлшеу

күні


Ұлпа өткізгіштің нөмірі

Өлшеу орны (пикет)

Ұлпа өткізгіштің көлденең қимасының бақылау нүктелеріндегі қабырғалардың қалыңдығы, мм

Бақылау нүктелерінің орналасу сызбасы

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 нысан
Сүзбе су шығыны өлшемдерінің журналы
Өлшеу күні

Өлшеу орны

Су құю

Көлемдік тәсіл

Судың температура

сы, °С


Қоспа

лардың құрамы, мг/лОрындаушының тегі және қолы

Су құю қысы

мы, см


Шы

ғын, л/сЫдыстың көлемі, л

Толтыру уақыты, с

Шы

ғын, л/с1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 нысан
Қордағы судың деңгейін байқау журналы
Байқау күні мен уақыты

Қордағы су деңгейінің абсолюттік белгісі, м

Қалдық қоймасы

Авариялық сыйымдылық

Тоған қоры

1

2

3

4

Ескертпелер:

1. Бағандардың саны мен қорлардың атауы нақты деректер бойынша қабылданады.

2. Журналды цехтың немесе фабриканың диспетчері (операторы) шеберлер немесе объектінің тікелей кезекшісінің телефон (рация) арқылы оған хабарлайтын күн сайынғы өлшемдер деректері бойынша жүргізеді.

11 нысан
Ұлпа шығарғыштардың жұмысын есепке алу журналы


Ұлпа шығарғыштар

дың нөмірі1

2

3

4

және басқалары

Шығарғыш жұмысын бастау (Б) және аяқтау (А) күні мен уақыты

Н

О

Н

О

Н

О

Н

О

Н

О

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

_________________

Каталог: laws -> law -> nnic
nnic -> Бағдарламасын пайдалану жөніндегі әдістемелік ұсыныстар Кіріспе
nnic -> Қауіпті өндіріс объектілерде техникалық ҚҰрылғылардың, жабдықтардың ЖӘне салулардың Қауіпсіз қанау мезгілі ұзартылуы реті туралы әдістемелік кепілдемелер
nnic -> Жерасты амалымен жұмыстар жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
nnic -> Өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы нормативтік актіні бекіту туралы «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы»
nnic -> Приложение 7
nnic -> Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
nnic -> Руда және жалпы таралған пайдалы қазбаларды өңдейтін кәсіпорындардың байыту және ұсақтау-сұрыптау фабрикаларының өнеркәсіптік қауіпсіздік күйін тексеру бойынша әдістемелік нұсқаулықтар
nnic -> Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар
nnic -> Мұнай базаларын және автомобильдерге жанар-жағармай құю станцияларын пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
nnic -> Кертпештер қиябеттеріндегі тау жыныстарының шөгу процесін бақылау нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет