Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын ресімдеу және радиоэлектрондыбет3/8
Дата28.06.2016
өлшемі0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Қазақстан Республикасы

Көлік және коммуникациялар

министрлігінің

Байланыс және ақпараттандыру

жөніндегі комитеті Төрағасының

2003 жылғы 11 наурыздағы

N 13-п бұйрығымен бекітілген

Байланыс саласындағы рұқсат

құжаттарын ресімдеу және

радиоэлектронды құралдар мен

жоғары жиілікті құрылғыларды

тіркеу ережесіне

 

4-қосымша

 

                                                          1-РТЖ-нысан

 

 Байланыс саласындағы уәкілетті органы

 

                  РАДИОТЕЛЕФОН ЖҮЙЕСІНЕ АРНАЛҒАН САУАЛНАМА

 

                                     

 Сауалнама нөмірі           

1-БӨЛІМ - ӨТІНІШ БЕРУШІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ                           

 

 


Телефоны (кодын қоса алғанда)   

Факс (кодын қоса алғанда)      

Бірінші басшының Т.А.Ә.         

және лауазымы                   Техникалық басшының Т.А.Ә.     

және лауазымы                   

 

 2-БӨЛІМ - ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР                                     

1. Жалпы мәлімет                                                   

 

 


1-с. Фирма (зауыт)-әзірлеуші, ел

                                 1-d.  Жиіліктер ауқымы, МГц     

(1 қосымшаға аппарат жиілігі торы1-e.  Берілетін ақпарат көлемі  

1-f. Жұмыс уақыты               

1-h. РЭҚ трассасы 1-і.

сұлбасы               

(2 қосымшаға)        

                      РЭҚ орналасқан жері (масштабы 1:100000 кем 

емес картадан секундқа дейінгі дәлдікпен   

географиялық координатасының міндетті      

көшірмесі 3 қосымшаға)                     2. РЭҚ өту сипаттамасы                                            

                                                                     

   


   

   


   

   


    

 2-a. Орна.

ласқан елді

мекен,    

облыс     

           

           

           


2-b. География.

лық  координат.

тары град. мин.

сек. ШБ град. 

мин. сек. СЕ  

               

               


2-c.

Мекен


жай 

     


     

     


     

2-d.

РРЖ


түрі

   


    

    


    

2-e.

Стан.


ция 

шифры


    

     


     

 

2-h. 

Ара. 


қашық.

тық, 


км   

      


      

РРЖ                                                               

1                           ШБ                                    

                            СЕ                                    

РРЖ-                                                               

2                           ШБ                                    

                            СЕ                                    3. Таратқыштың техникалық деректері                               

     

      


      

      


      

      


      

       


3-a. РР сәйкес

сәуле шығару 

класы        

              

              

              

              

              3-b. Таратқыш.

тың қуаты, Вт

              

              

              

              

              

               

3-d. Модуляция

түрі         

              

              

              

              

              

              РРЖ-1                                                             

РРЖ-2                                                              

4. Таратқыштың техникалық деректері                               

     

      


      

      


      

       


4-a. Шуыл    

коэффициенті,

дБ           

              

              

              4-b. Таратқыш.

тың          

сезімталдығы,

дБ/Вт        

              

               

4-d. Сигнал/  

шуыл рұқсат   

қатынасы,     

дБ            

               

               РРЖ-1                                                             

РРЖ-2                                                              

                                         (4-қосымшаның екінші жағы)

5. Антенна сипаттамасы                                            

  

   


   

   


   

   


   

   


    

5-a.  

Тіреу.


іш түрі

(матч.


та,   

мұна. 


ра,   

тіреу)


       

5-b.

Теңіз


дең.

гейі.


нен 

биік.


тік,

м   


     

5-с.

Анте.


ннаны

ілу 


биік.

тігі,


м   

     


     

5-d.

Ан. 


тенна

түрі


     

     


     

     


     

5-e. 

Антен.


на   

диа. 


метрі

м    


      

      


      

5-f. 

Антен.


наны 

күшей.


ту   

коэф.


фици.

енті,


дБ   

5-g.

Поля.


риза.

ция 


     

     


     

     


     

5-h.

Ази.


мут,

град.


    

     


     

     


     

 

РРЖ

1                                                             

РРЖ

2                                                              

Антенна бағыттылығының тік және көлденең жазықтықтардағы          

диаграммасы (4 қосымшада)                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІІ-БӨЛІМ - ҚОСЫМША АҚПАРАТ                                      

Лицензия нөмірі, берілген күні  

                                 РЖС пайдалануға рұқсат нөмірі

берілген күні                  Сатып алуға және орнатуға       

рұқсат нөмірі, берілген күні    РЭҚ қолдануға рұқсат нөмірі,   

берілген күні                   Сертификат нөмірі, берілген     

күні. Сертификаттау органы      Келістіру                      

                                Үйлестіру                       

ХЭО тіркеу                     

      Мен осы сауалнамадағы мәліметтің толықтығын және шындыққа  

сәйкестігін куәландырамын                                        ТАӘт                            

                                 Қолы                           

М.О.                           Лауазымы                         

Күні    

  Телефоны           

_________________ облысы бойынша       _____________________  М.О.

байланыс және ақпараттандыру                  (қолы)             

жөніндегі басқармасының бастығы                                  


 

 

 Қазақстан Республикасы 

Көлік және коммуникациялар

министрлігінің

Байланыс және ақпараттандыру

жөніндегі комитеті Төрағасының

2003 жылғы 11 наурыздағы

N 13-п бұйрығымен бекітілген

Байланыс саласындағы рұқсат

құжаттарын ресімдеу және

радиоэлектронды құралдар мен

жоғары жиілікті құрылғыларды

тіркеу ережесіне

5-қосымша

 

 

                                                         1-С-нысан 

 

Байланыс саласындағы уәкілетті органы 

РАДИОЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРАЛҒА АРНАЛҒАН САУАЛНАМА

 

                                     

 Сауалнама нөмірі           

1-БӨЛІМ - ӨТІНІШ БЕРУШІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ                            

 

 


Телефоны (кодын қоса алғанда)   

Факс (кодын қоса алғанда)      

Бірінші басшының Т.А.Ә.         

және лауазымы                   Техникалық басшының Т.А.Ә.     

және лауазымы                   

 

 2-БӨЛІМ - ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР                                    

1. Жалпы техникалық деректер                    

 

1-a.    

    


    

    


    

    


1-b.   

Қабылдау


жиілігі,

МГц    


        

        


        

        


1-c.  

Тарату


жиілігі

МГц   


       

       


       

       


1-d.

РЭҚ 


тип 

нөмі.


рі  

     


     

     


1-e. 

РЭҚ  


зауыт.

тық  


нөмірі

     


      

      


1-f.

Ша.


қыру

   


    

    


    

    


1-g.    

а/м түрі

және мем.

Нөмірі  

(мобилді

радио.  

станция 

үшін)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       таблицаның жалғасы

 


   Аппараттың қабылдау бөлігі техникалық            

                деректері                           1-l. Рұқсат

   нөмірі  

            

            

            

            

            


1-h.        

Сезімталдығы,

мкВ         

             1-і.        

Талғамдылығы,

дБ          

              

1-k.         

Интермодуляция

коэффициенті,

дБ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. РЭҚ таратқыштарының техникалық деректері (РЭҚ бір түріне тек бір

жағы толтырылады)                                                  2-a.

NN 


РЭҚ

    


    

    


2-b.      

Регламентке

сай сәуле 

шығару    

класы     

           2-c.   

Тарат. 


қыштың 

ең үлкен


қуаты, 

Вт     


2-d.   

Таратқыш


қуаты, 

Вт     


        

        


 2-e.                 

 Деңгейлердегі сәуле  

шығару жолағының ені

 МГц                   2-f.  

 Сәуле 


шығару 

 түрі  


        

        


 -3 дБ

 -30 дБ

 -60дБ

 

 

 

 

3. Тұрақты РЭҚ үшін арнайы техникалық деректер (РЭҚ реттік N-і мен

3-баб РЭҚ реттік N-і мен 1-а сәйкес болуы тиіс)                   3-a.

NN 


РЭҚ

р/б


    

    


    

    


    

    


    

3-b.

Облыс


    

     


     

     


     

     


     

     


     

3-с  

Орна.


тылған

жері 


(ең  

жақын


елді 

мекен)


     

      


      

3-d. Геогр.

координаты      антеннаның сипаттамасы        

                                     С.Ш.

град.


мин.

сек.


     

     


     

     


В.Д.

град.


мин.

сек.


     

     


     

     


3-е.   

Теңіз  


деңгейі.

нен жер


белгісі,

м      


        

        


3-f.  

Ілін. 


гіштің

жер   


бетінен

биік. 


тігі, 

м     


3-g.

Түрі


   

    


    

    


    

    


3-h.  

Әзірлеу


шифры 

       


       

       


       

       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        таблицаның жалғасы

 


    антеннаның сипаттамасы      

3-j.  

Поляри.


зация 

       


       

       


3-k   

Азим. 


макс. 

излуч.,


град  

       


3-l.    

Азимты  

огр. изл.

(0,5 от 

ур. макс.

изл.)   3-m.  

Потери


в элем.

АВТ, дБ


      

       


 

 

 

 

 

 ІІІ-БӨЛІМ - ҚОСЫМША АҚПАРАТ                                      

Лицензия нөмірі, берілген күні  

                                 РЖС пайдалануға рұқсат нөмірі, 

берілген күні                  Сатып алуға және орнатуға       

рұқсат нөмірі, берілген күні    РЭҚ қолдануға рұқсат нөмірі,   

берілген күні                  Сертификат нөмірі, берілген     

күні. Сертификаттау органы      Келістіру                      

                                Үйлестіру                       

ХЭО тіркеу                      

      Мен осы сауалнамадағы мәліметтің толықтығын және шындыққа  

сәйкестігін куәландырамын                                        ТАӘт           

                

                

                Қолы                

М.О.                

                     

                      

Лауазымы       

                 Күні 

       


 Телефоны   

              ___________________  М.О.

      (қолы)               

 

 

 

 

 

 

  


Каталог: images -> stories -> npa
npa -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Аса жеңiл авиация саласында сертификаттау қағидасын бекiту туралы" 2011 жылғы 31 наурыздағы №318 және "Азаматтық авиация саласындағы
npa -> Жолаушылар тасымалдау жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
npa -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
npa -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерiнiң ұшуға жарамдылығының нормаларын бекiту туралы" 2011 жылғы 26 шiлдедегi
npa -> Қазақстан Республикасының Үкіметі өкімінің жобасына ТҮсіндірме жазба
npa -> "Жолаушыларды, багажды, жүктер мен почта жөнелтiлiмдерiн тасымалдау жөнiнде қызметтер көрсету үшiн авиамаршрутқа арналған конкурс өткiзу және авиамаршруттарға
npa -> "Авиация персоналының қолданыстағы куәлiгi бар ұшу құрамының, кабина экипажының адамдарына, ұшуды техникалық қамтамасыз ететiн инженерлiк-техникалық құрамға
npa -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Әуеайлақтың (тiкұшақ айлағының) жарамдылығын сертификаттау және сертификат беру қағидасын бекiту туралы" 2011 жылғы 2 шiлдедегi
npa -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет