Бенюк В., История дипломатии, Курс лекций, Кишинев 1996Дата03.06.2016
өлшемі158.5 Kb.
#112633


TEMATICA SEMINARELOR
Tema 1. Diplomaţia în lumea greco-romană în epoca antică. (4 ore)

 1. Diplomaţia în lumea greco-romană în epoca antică.

 2. Asemănări şi deosebiri a diplomaţiei în lumea greco-romană

 3. Impactul diplomaţiei din antichitate asupra dezvoltării diplomaţiei moderne.


Bibliografie:

 1. Бенюк В., История дипломатии, Курс лекций, Кишинев 1996.

 2. Istoria Diplomaţiei, Bucureşti, 1976.

 3. Istoria Diplomaţiei în III volume sub redacţia lui Zorin V.A., Bucureşti, 1962.

 4. История дипломатий, в 3-х томах, М.1941

 5. История дипломатий, в 5-х томах, М. 1959

 6. Maliţa M., Diplomaţia.: Şcoli şi instituţii, B- 1970

 7. Nicolson H., Arta diplomaţiei: Patru lecţii la istoria diplomaţiei, B. 1972

 8. Николисон Г., Дипломатия. М.1941

 9. Николисон Г., Искусства дипломатий. М 1961


Tema 2. Diplomaţia medievală în Europa şi Orientul apropiat (4 ore)

 1. Diplomaţia Imperiului Roman

 2. Impactul acesteia asupra dezvoltării diplomaţiei statelor barbare şi a bizantine

 3. Papalitatea şi caracterul politicii internaţionale papale

 4. Islamul – relaţia cu lumea limitrofă. Dreptul internaţional islamic.


Bibliografie:


 1. Агафий М., О царствование Юстиниана, М., 1954

 2. Бенюк В., История дипломатии, Курс лекций, Кишинев 1996.

 3. Dicţionar diplomatic / Bărbulescu P., Ionel Cloşcă şi alţii, Bucureşti, 1979.

 4. Diplomaţi iluştri Vol. I / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1979.

 5. Diplomaţi iluştri Vol. II / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1972.

 6. Diplomaţi iluştri Vol. III / Georgescu V., Almaş D., , Bucureşti, 1973.

 7. Istoria Diplomaţiei, Bucureşti, 1976.

 8. Istoria Diplomaţiei în III volume sub redacţia lui Zorin V.A., Bucureşti, 1962.

 9. Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle / sous la dir. de Serge Cordellier. - Paris : La Découverte, 2000.

 10. Лозинский С. Г., История папства, Москва, Изд. Политической литературы, 1986

 11. Maliţa M., Diplomaţia.: Şcoli şi instituţii, B- 1970

 12. The Marsall Plan and its Legacy, / Ed. Bz Grose P, // Foreign Affairs, 1997, №3

 13. Nicolson H., Arta diplomaţiei: Patru lecţii la istoria diplomaţiei, B. 1972

 14. Николисон Г., Дипломатия. М.1941

 15. Николисон Г., Искусства дипломатий. М 1961

 16. Сказкин С. Д., История международных отношений и дипломатии в средние века. М. 1948


Tema 3. Şcolile diplomatice europene din secolele XV-XVII (2 ore)

 1. Apariţia dreptului internaţional şi locul său în reglementarea relaţiilor dintre state.

 2. Caracteristica serviciului consular italian – ca formă de reprezentare permanentă a statului şi a cetăţenilor acestuia peste hotare

 3. Diplomaţia franceză în secolele XV-XVIII – impactul ei asupra diplomaţiei europene

 4. Diplomaţia engleză de la absolutism la revoluţia glorioasă

 5. Dezvoltarea colonialismului – lupta dintre statele Europene pentru colonii.


Bibliografie:


 1. Бенюк В., История дипломатии, Курс лекций, Кишинев 1996.

 2. Brion M., Machiavelli geniu şi destin, Bucureşti Ed. Artemis, 1998

 3. Гюго Гроций, О праве войны и мира, М., 1956.

 4. Callières François, De la manière de négocier avec les souverains : de l'utilité des négociations, du choix des ambassadeurs et des envoyés et des qualités nécessaires pour réussir dans ces emplois (1716) / édition critique par Alain Pekar-Lempereur. - Genève : Droz, 2002.

 5. Chiachir Nicolae, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) pînă la contemporanietate(1947), Bucureşti, 1997.

 6. Дебидур А., Дипломатическая история Европы (1814-1878). Москва 1947

 7. Dicţionar diplomatic / Bărbulescu P., Ionel Cloşcă şi alţii, Bucureşti, 1979.

 8. Diplomaţi iluştri Vol. I / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1979.

 9. Diplomaţi iluştri Vol. II / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1972.

 10. Diplomaţi iluştri Vol. III / Georgescu V., Almaş D., , Bucureşti, 1973.

 11. Дипломатический Словарь, М. 1971

 12. Johnston W. M., Spiritul Vienei, o istorie intelectuală şi socială, 1848-1938, Polirom, 2000

 13. Istoria Diplomaţiei, Bucureşti, 1976.

 14. Istoria Diplomaţiei în III volume sub redacţia lui Zorin V.A., Bucureşti, 1962.

 15. Istoria universală. În zece volume, vol. I., Bucureşti, 1958; vol. II, Bucureşti, 1959

 16. Wylie Neville, European Neutrals and Non – Belligerents during the Second World War, Cambridge U.P. 2002

 17. Windler Christian, La diplomatie comme expérience de l'autre : consuls français au Maghreb (1700-1840). - Genève : Droz, 2002.

 18. Zarka Jean-Claude, Relations internationales. - Paris : Ellipses, 2004.

 19. Zorgibibe Ch., Cronologie des Relation Internationales depuis 1945, Paris 1998Tema 4. Diplomaţia la sfârşitul sec. al XVIII-lea - prima jum. a sec. al XIX-lea (2 ore )

 1. Războiul de independenţă a SUA principiile lansate de americani cu privire la relaţiile dintre state în actele de constituire a SUA

 2. Revoluţia franceză – şi principiile acesteia faţă de relaţiile dintre state

 3. Coaliţiile antinapolioniene – Congresul de la Vena

 4. Sistemul Meternicht şi Sfânta Alianţă – caracterul acestora.


Bibliografie:


 1. Бланке У., Заграничная служба США, М.,1987

 2. Chiachir Nicolae, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) pînă la contemporanietate(1947), Bucureşti, 1997.

 3. Дебидур А., Дипломатическая история Европы (1814-1878). Москва 1947

 4. Dicţionar diplomatic / Bărbulescu P., Ionel Cloşcă şi alţii, Bucureşti, 1979.

 5. Diplomaţi iluştri Vol. I / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1979.

 6. Diplomaţi iluştri Vol. II / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1972.

 7. Diplomaţi iluştri Vol. III / Georgescu V., Almaş D., , Bucureşti, 1973.

 8. Дипломатическая история Европы. Ростов на Дону 1995

 9. Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императоров Александра и Наполеона, 1808.1812, Том. 3, С.-Пб. 1905
 1. Johnston W. M., Spiritul Vienei, o istorie intelectuală şi socială, 1848-1938, Polirom, 2000

 2. Иванов З., Дипломатия А. Линкольна, М. !987

 3. Istoria Diplomaţiei, Bucureşti, 1976.

 4. Istoria Diplomaţiei în III volume sub redacţia lui Zorin V.A., Bucureşti, 1962.

 5. Istoria universală. În zece volume, vol. I., Bucureşti, 1958; vol. II, Bucureşti, 1959

 6. История внешней политики и дипломатий США (1775-1877), М. 1980

 7. История дипломатий, в 3-х томах, М.1941

 8. История дипломатий, в 5-х томах, М. 1959Tema 5. Realpolitik-ul, sau diplomaţia de la sfârşitul sec XIX – începutul sec XX (2 ore )

 1. Reacţia marilor puteri în legătură cu mişcarea de eliberare naţională din Europa

 2. Procesul de unificare a statelor europene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – atitudinea marilor puteri

 3. Politica de creare a blocurilor militare de la sfârşitul sec al XIX-lea începutul sec XX

 4. Lupta de reîmpărţire a lumii – izbucnirea primului război mondial.


Bibliografie: 1. Бенюк В., История дипломатии, Курс лекций, Кишинев 1996.

 2. Berridge G. R., Diplomacy. Theory and practice, HarversterWheatsheaf 1995

 3. Внешняя политика России XIX и начала ХХ века. Документы российского министерство иностранных дел, серия вторая (1815-1830), М., 1979.

 4. Chiachir Nicolae, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) pînă la contemporanietate(1947), Bucureşti, 1997.

 5. Dicţionar diplomatic / Bărbulescu P., Ionel Cloşcă şi alţii, Bucureşti, 1979.

 6. Diplomaţi iluştri Vol. I / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1979.

 7. Diplomaţi iluştri Vol. II / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1972.

 8. Diplomaţi iluştri Vol. III / Georgescu V., Almaş D., , Bucureşti, 1973.

 9. Hosbawm Eric, O istorie a secolului XX, Chişinău, 1999.

 10. Istoria Diplomaţiei, Bucureşti, 1976.

 11. Istoria Diplomaţiei în III volume sub redacţia lui Zorin V.A., Bucureşti, 1962.

 12. Istoria universală. În zece volume, vol. I., Bucureşti, 1958; vol. II, Bucureşti, 1959

 13. История дипломатий, в 3-х томах, М.1941

 14. История дипломатий, в 5-х томах, М. 1959

 15. Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle / sous la dir. de Serge Cordellier. - Paris : La Découverte, 2000.

 16. Maliţa M., Diplomaţia.: Şcoli şi instituţii, B- 1970

 17. Nicolson H., Arta diplomaţiei: Patru lecţii la istoria diplomaţiei, B. 1972

 18. Сиполе В. Я., Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М. 1989


Tema 6. Sistemul de la Versailles şi diplomaţia Războiului II Mondial. (4 ore)


 1. Congresul de la Paris şi crearea Sistemului de la Versailles

 2. Conferinţele internaţionale din perioada interbelică Locarno, Lozano, Rapallo, Londra

 3. Crearea coaliţiei germano-italiano-nipone şi politica de conciliere a statelor europene.

 4. Crearea coaliţiei antigermane. Conferinţele celor Trei Mari.
 1. Агафий М., О царствование Юстиниана, М., 1954

 2. Arhiliuc V., Diplomaţia preventivă, Chişinău 2000

 3. Артхашастра, или Наука о политике, Пер. с сакрита, М. 1959.

 4. Beniuc V., Conceptele şi noţiunile de bază ale diplomaţiei. Dicţionar, Chişinău: USM, 1998.

 5. Bemis S. F., A Diplomatic Historz of the USA, London, 2001

 6. Бенюк В., История дипломатии, Курс лекций, Кишинев 1996.

 7. Berridge G. R., Diplomacy. Theory and practice, HarversterWheatsheaf 1995

 8. Blachèr Philippe, Droit des relations internationales. - Paris : Juris-classeur : Litec, 2004.

 9. Бланке У., Заграничная служба США, М.,1987

 10. Bold Emilian, Diplomaţia de conferinţă, Din Istoria relaţiilor internaţionale între anii 1919-1933 şi poziţia României, Iaşi, 1991

 11. Бокшанин А. Г., История международных отнашений и дипломатии в древнем мире, М.,1948.

 12. Brion M., Machiavelli geniu şi destin, Bucureşti Ed. Artemis, 1998

 13. Внешняя политика России XIX и начала ХХ века. Документы российского министерство иностранных дел, серия вторая (1815-1830), М., 1979.

 14. Воеховитонов Н. Н., Доктрина Монро, М., 1959.

 15. Глинкин А. Н., Дипломатия Симона Боливара, М., 1991.

 16. Гомер, Илиада, М., 1987.

 17. Гюго Гроций, О праве войны и мира, М., 1956.

 18. Callières François, De la manière de négocier avec les souverains : de l'utilité des négociations, du choix des ambassadeurs et des envoyés et des qualités nécessaires pour réussir dans ces emplois (1716) / édition critique par Alain Pekar-Lempereur. - Genève : Droz, 2002.

 19. Campus E., Statele mici şi mijlocii din Centrul şi sud-Estul Europei, Bucureşti, 1998.

 20. Cemsterstage, American Diplomacy since Word War II / Ed. By Brown C., New York Holmes&Meier Publishers Inc., 1990

 21. Chiachir Nicolae, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) pînă la contemporanietate(1947), Bucureşti, 1997.

 22. Cohen W. I., America and the Age of Soviet Power (1945-19919, Cambridge History of American foreign relations, Cambridge U. P., 1993

 23. Colson Bruno, Europe: Repenser les Alliances, Ed. Economica, 2000

 24. L.W. Cowie, Sexteenth Century Europe, Olivier&Boyd

 25. Crankshew Eduard, Habsbourg Empiier the French revolution and the fall of the House of Habsbourg. Ed. Papermac MacMillan London

 26. Дебидур А., Дипломатическая история Европы (1814-1878). Москва 1947

 27. Dicţionar diplomatic / Bărbulescu P., Ionel Cloşcă şi alţii, Bucureşti, 1979.

 28. Diplomaţi iluştri Vol. I / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1979.

 29. Diplomaţi iluştri Vol. II / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1972.

 30. Diplomaţi iluştri Vol. III / Georgescu V., Almaş D., , Bucureşti, 1973.

 31. Дипломатическая история Европы. Ростов на Дону 1995

 32. Дипломатический Словарь, М. 1971

 33. Дипломатические отношения Заподно-Европеийских стран между двумя мировыми воинами, Ярославль 1971

 34. Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императоров Александра и Наполеона, 1808.1812, Том. 3, С.-Пб. 1905

 35. Dix années qui ébranlèrent le monde : 1991-2001 / sous la dir. de Pascal Boniface In : Revue internationale et stratégique, printemps 2001, n° 41, p. 9-179

 36. Duroselle Jean-Baptiste, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. - Paris : Dalloz, 1993

 37. Economics and world power. An assessment of American Diplomacz since 1789 / ed. by Becker H., Wells S., New York: Colombia U.P. 1984

 38. Entre rayonnement et réciprocité : contributions à l'histoire de la diplomatie culturelle / Alain Dubosclard, Laurent Grison, Laurent Jean-Pierre, [et al.] ; préf. Pascal Ory ; postf. Akira Iriye. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2002

 39. Федоров Л., Дипломат и консул, М. 1965

 40. Feltham R.G., Introducere în dreptul şi practica diplomaţiei, Bucureşti, ALL 1996

 41. Ferrier Jean-Pierre, L'année diplomatique 2004 : la synthèse annuelle des problèmes politiques internationaux. - Paris : Gualino, 2003.

 42. Friedrich Carl J., Blitzer Charles, The Age of power, Cornell U.P.

 43. Froment-Meurice Henri, Vu du Quai (1945-1983) / préf. d'Hélène Carrère d'Encausse. - Paris : Fayard, 1998.

 44. Haleeki Oscar, The Limits and division of european history, New York, 1962

 45. Hantington S. P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti 1998

 46. Henderson Conway W., International Relations: conflicts and the turn of the 21th century, 1998.

 47. Histoire et diplomatie in : Archives et histoire In : ENA mensuel, 1998, n° 278, p. 5-37

 48. Hosbawm Eric, O istorie a secolului XX, Chişinău, 1999.

 49. Garrisson, Janine, L'Édit de Nantes : l'art de la paix / suivi de "A propos de l'Édit de Nantes"  par Michel Rocard. - Paris : Atlantica, 1997.

 50. Goldstein Joshua S., International Relations. Ed. By Logman 1999

 51. Граинер Б., Американская внешняя политика от Трумана до наших дней, Москва 1986

 52. Johnston W. M., Spiritul Vienei, o istorie intelectuală şi socială, 1848-1938, Polirom, 2000

 53. Иванов З., Дипломатия А. Линкольна, М. !987

 54. Istoria Diplomaţiei, Bucureşti, 1976.

 55. Istoria Diplomaţiei în III volume sub redacţia lui Zorin V.A., Bucureşti, 1962.

 56. Istoria universală. În zece volume, vol. I., Bucureşti, 1958; vol. II, Bucureşti, 1959

 57. История внешней политики и дипломатий США (1775-1877), М. 1980

 58. История дипломатий, в 3-х томах, М.1941

 59. История дипломатий, в 5-х томах, М. 1959

 60. L'Invention de la diplomatie : Moyen Age, les Temps modernes / sous la dir. de Lucien Bely ; avant-propos de Héléne Carrère d'Encausse. - Paris : PUF, 1998.

 61. Каренин А., Теория баланса сил, // Вопросы истории, 1975

 62. Keiger John, France and the World since 1870, London, Arnold, coll., International Relations and the Great Powers, 2001

 63. Ключевский В. О., Сказания иностранцев о московском государстве, М. 1991

 64. Ковалев А., Азбука Дипломатий, М. 1988

 65. Kissinger H., Diplomaţia, ALL 1998 1 ed, ALL 2002 a 2-a ed

 66. La diplomatie In : Devin, Guillaume. - Sociologie des relations internationales. - Paris : La Découverte, 2002

 67. Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle / sous la dir. de Serge Cordellier. - Paris : La Découverte, 2000.

 68. Левин А., Дипломатия рабовладельческих государств, М. 1962

 69. Левин Д., Международное право внешняя политика и дипломатия, М.1981

 70. Livius Titus, De la fondarea Romei, în 2-ă vol Ed. Ştiinţifică B. 1959

 71. Лозинский С. Г., История папства, Москва, Изд. Политической литературы, 1986

 72. Maliţa M., Diplomaţia.: Şcoli şi instituţii, B- 1970

 73. The Marsall Plan and its Legacy, / Ed. Bz Grose P, // Foreign Affairs, 1997, №3

 74. Marwick Arthur, War and Social Change in the Twentieth Century, MacMillan, London 1985

 75. Melandri Pierre et Ricarde Serge, Ethnocentrisme et diplomatie. L’Amerique et le monde au XXe siecle, Paris, l’Harmatton, coll., 2001

 76. Матвеев В., Дипломатическая служба США, М. 1962

 77. Mémoires du monde : cinq siècles d'histoires inédites et secrètes au quai d'Orsay / avec la collaboration des archives du ministère des Affaires étrangères ; sous la direction éditoriale de Sophie de Sivry et la direction scientifique d'Emmanuel de Waresquiel. - Paris : Sophie de Sivry : Iconoclaste, 2001. OBS : 944 MEM

 78. Mingts Karen, Essentials of International Relations, New York, London, 1998

 79. Мишулин А., Объявление войны и заключение мира у древних римлян. // Исторический журнал. №10-11, 1944

 80. Moreau Defarges, Philippe, L'ordre mondial. - 3e éd. - Paris : A. Colin, 2003. - Politique étrangère : nouveaux regards / sous la dir.de Frédéric Charillon. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2002.

 81. Nicolson H., Arta diplomaţiei: Patru lecţii la istoria diplomaţiei, B. 1972

 82. Idem, Diplomacy, Washington 1988

 83. Николисон Г., Дипломатия. М.1941

 84. Николисон Г., Искусства дипломатий. М 1961

 85. Oberdorfer Don, The Turn from the Cold War to a New Era: The USA and the SU, 1983/1990, Simon &Schuster, New York, 1992

 86. Rémy Pierre-Jean, Trésors et secrets du Quai d'Orsay. - Paris : J.-C. Lattès, 2001.

 87. Rey Marie-Pierre, Le dilemme russe. La Russie et l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible a Boris Eltsine, Paris, Flammarion, 2002

 88. Richelson Jeffrey T., Un secol de spionaj: Serviciile de informaţie în sec. XX, Humanitas B. 2000

 89. Русские дипломаты о войне за независимость в Латинской Америке. (Публькацыя документов из Архива внешней политике России, 1810-1826)// Новая и новейшая история. 1966 № 5. стр. 110.118.

 90. Панов А., Японская дипломатическая служба. М. 1988

 91. Parerson Thomas, Major problems in American foreign policy, New York 1974

 92. Puchala Donald, The history of the future of International Relations, // Ethics and International Affairece, 1994, № 8

 93. Puşcaş V., Relaţiile internaţionale contemporane, Cluj-Napoca 1999

 94. Сатоу Э., Руководство по дипломатической практике. М. 1947

 95. Сказкин С. Д., История международных отношений и дипломатии в средние века. М. 1948

 96. Skinner Q., Machiavelli, Chişinău, Ed., ARC, 2001

 97. Сиполе В. Я., Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М. 1989

 98. Spanier J. W., American Foreign Policy since World War II, Washington, 1992

 99. Sur Serge, Relations internationales. - 3e éd. - Paris : Montchrestien, 2004.

 100. Тарков П. И., К историй международных отношений в античном мире. // Вестник Древней Истории. № 2. 1950

 101. Тарле Е. В., Европа в эпоху империализма, Серия Антология мыслию

 102. Tarle E., Talleyrand B. Ed Carte Rusă, 1950

 103. Textele care au zguduit lumea: Tainele „Protocoalelor” înţelepţilor Sionului, Testamentul lui Petru cel mare, Manifestul Partidului Comunist, Iaşi, Moldova, 1995

 104. US Foreign Policy after the Cold War, MIT Press, Cambridge, 1993

 105. Цезарь Ю., Записки о галльской войне, Спб. 1998

 106. Уимкин А. И., Мировой порядок XXI века, М. 2002

 107. Черкасов П. П., Кардинал Ришелье. М. 1990

 108. Vaisse Morice, Relations Internationales depuis 1945, Paris, 1990

 109. Vingt ans de relations internationales, 1989-1999 In : Politique étrangère, automne 1999, n° 3.

 110. Wylie Neville, European Neutrals and Non – Belligerents during the Second World War, Cambridge U.P. 2002

 111. Windler Christian, La diplomatie comme expérience de l'autre : consuls français au Maghreb (1700-1840). - Genève : Droz, 2002.

 112. Zarka Jean-Claude, Relations internationales. - Paris : Ellipses, 2004.

 113. Zorgibibe Ch., Cronologie des Relation Internationales depuis 1945, Paris 1998Tema 7. Organizarea diplomaţiei în perioada postbelică. Impactul Războiului Rece. (2 ore)

 1. Fondarea ONU şi principalele opţiuni a socităţii internaţionale

 2. Confruntarea Est-Vest în perioada Războiului Rece.

 3. Organizaţiile internaţionale ale celor două lagăre

 4. Crearea conceptului unic european.

 5. Агафий М., О царствование Юстиниана, М., 1954

 6. Arhiliuc V., Diplomaţia preventivă, Chişinău 2000

 7. Артхашастра, или Наука о политике, Пер. с сакрита, М. 1959.

 8. Beniuc V., Conceptele şi noţiunile de bază ale diplomaţiei. Dicţionar, Chişinău: USM, 1998.

 9. Bemis S. F., A Diplomatic Historz of the USA, London, 2001

 10. Бенюк В., История дипломатии, Курс лекций, Кишинев 1996.

 11. Berridge G. R., Diplomacy. Theory and practice, HarversterWheatsheaf 1995

 12. Blachèr Philippe, Droit des relations internationales. - Paris : Juris-classeur : Litec, 2004.

 13. Бланке У., Заграничная служба США, М.,1987

 14. Bold Emilian, Diplomaţia de conferinţă, Din Istoria relaţiilor internaţionale între anii 1919-1933 şi poziţia României, Iaşi, 1991

 15. Бокшанин А. Г., История международных отнашений и дипломатии в древнем мире, М.,1948.

 16. Brion M., Machiavelli geniu şi destin, Bucureşti Ed. Artemis, 1998

 17. Внешняя политика России XIX и начала ХХ века. Документы российского министерство иностранных дел, серия вторая (1815-1830), М., 1979.

 18. Воеховитонов Н. Н., Доктрина Монро, М., 1959.

 19. Глинкин А. Н., Дипломатия Симона Боливара, М., 1991.

 20. Гомер, Илиада, М., 1987.

 21. Гюго Гроций, О праве войны и мира, М., 1956.

 22. Callières François, De la manière de négocier avec les souverains : de l'utilité des négociations, du choix des ambassadeurs et des envoyés et des qualités nécessaires pour réussir dans ces emplois (1716) / édition critique par Alain Pekar-Lempereur. - Genève : Droz, 2002.

 23. Campus E., Statele mici şi mijlocii din Centrul şi sud-Estul Europei, Bucureşti, 1998.

 24. Cemsterstage, American Diplomacy since Word War II / Ed. By Brown C., New York Holmes&Meier Publishers Inc., 1990

 25. Chiachir Nicolae, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) pînă la contemporanietate(1947), Bucureşti, 1997.

 26. Cohen W. I., America and the Age of Soviet Power (1945-19919, Cambridge History of American foreign relations, Cambridge U. P., 1993

 27. Colson Bruno, Europe: Repenser les Alliances, Ed. Economica, 2000

 28. L.W. Cowie, Sexteenth Century Europe, Olivier&Boyd

 29. Crankshew Eduard, Habsbourg Empiier the French revolution and the fall of the House of Habsbourg. Ed. Papermac MacMillan London

 30. Дебидур А., Дипломатическая история Европы (1814-1878). Москва 1947

 31. Dicţionar diplomatic / Bărbulescu P., Ionel Cloşcă şi alţii, Bucureşti, 1979.

 32. Diplomaţi iluştri Vol. I / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1979.

 33. Diplomaţi iluştri Vol. II / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1972.

 34. Diplomaţi iluştri Vol. III / Georgescu V., Almaş D., , Bucureşti, 1973.

 35. Дипломатическая история Европы. Ростов на Дону 1995

 36. Дипломатический Словарь, М. 1971

 37. Дипломатические отношения Заподно-Европеийских стран между двумя мировыми воинами, Ярославль 1971

 38. Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императоров Александра и Наполеона, 1808.1812, Том. 3, С.-Пб. 1905

 39. Dix années qui ébranlèrent le monde : 1991-2001 / sous la dir. de Pascal Boniface In : Revue internationale et stratégique, printemps 2001, n° 41, p. 9-179

 40. Duroselle Jean-Baptiste, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. - Paris : Dalloz, 1993

 41. Economics and world power. An assessment of American Diplomacz since 1789 / ed. by Becker H., Wells S., New York: Colombia U.P. 1984

 42. Entre rayonnement et réciprocité : contributions à l'histoire de la diplomatie culturelle / Alain Dubosclard, Laurent Grison, Laurent Jean-Pierre, [et al.] ; préf. Pascal Ory ; postf. Akira Iriye. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2002

 43. Федоров Л., Дипломат и консул, М. 1965

 44. Feltham R.G., Introducere în dreptul şi practica diplomaţiei, Bucureşti, ALL 1996

 45. Ferrier Jean-Pierre, L'année diplomatique 2004 : la synthèse annuelle des problèmes politiques internationaux. - Paris : Gualino, 2003.

 46. Friedrich Carl J., Blitzer Charles, The Age of power, Cornell U.P.

 47. Froment-Meurice Henri, Vu du Quai (1945-1983) / préf. d'Hélène Carrère d'Encausse. - Paris : Fayard, 1998.

 48. Haleeki Oscar, The Limits and division of european history, New York, 1962

 49. Hantington S. P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti 1998

 50. Henderson Conway W., International Relations: conflicts and the turn of the 21th century, 1998.

 51. Histoire et diplomatie in : Archives et histoire In : ENA mensuel, 1998, n° 278, p. 5-37

 52. Hosbawm Eric, O istorie a secolului XX, Chişinău, 1999.

 53. Garrisson, Janine, L'Édit de Nantes : l'art de la paix / suivi de "A propos de l'Édit de Nantes"  par Michel Rocard. - Paris : Atlantica, 1997.

 54. Goldstein Joshua S., International Relations. Ed. By Logman 1999

 55. Граинер Б., Американская внешняя политика от Трумана до наших дней, Москва 1986

 56. Johnston W. M., Spiritul Vienei, o istorie intelectuală şi socială, 1848-1938, Polirom, 2000

 57. Иванов З., Дипломатия А. Линкольна, М. !987

 58. Istoria Diplomaţiei, Bucureşti, 1976.

 59. Istoria Diplomaţiei în III volume sub redacţia lui Zorin V.A., Bucureşti, 1962.

 60. Istoria universală. În zece volume, vol. I., Bucureşti, 1958; vol. II, Bucureşti, 1959

 61. История внешней политики и дипломатий США (1775-1877), М. 1980

 62. История дипломатий, в 3-х томах, М.1941

 63. История дипломатий, в 5-х томах, М. 1959

 64. L'Invention de la diplomatie : Moyen Age, les Temps modernes / sous la dir. de Lucien Bely ; avant-propos de Héléne Carrère d'Encausse. - Paris : PUF, 1998.

 65. Каренин А., Теория баланса сил, // Вопросы истории, 1975

 66. Keiger John, France and the World since 1870, London, Arnold, coll., International Relations and the Great Powers, 2001

 67. Ключевский В. О., Сказания иностранцев о московском государстве, М. 1991

 68. Ковалев А., Азбука Дипломатий, М. 1988

 69. Kissinger H., Diplomaţia, ALL 1998 1 ed, ALL 2002 a 2-a ed

 70. La diplomatie In : Devin, Guillaume. - Sociologie des relations internationales. - Paris : La Découverte, 2002

 71. Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle / sous la dir. de Serge Cordellier. - Paris : La Découverte, 2000.

 72. Левин А., Дипломатия рабовладельческих государств, М. 1962

 73. Левин Д., Международное право внешняя политика и дипломатия, М.1981

 74. Livius Titus, De la fondarea Romei, în 2-ă vol Ed. Ştiinţifică B. 1959

 75. Лозинский С. Г., История папства, Москва, Изд. Политической литературы, 1986

 76. Maliţa M., Diplomaţia.: Şcoli şi instituţii, B- 1970

 77. The Marsall Plan and its Legacy, / Ed. Bz Grose P, // Foreign Affairs, 1997, №3

 78. Marwick Arthur, War and Social Change in the Twentieth Century, MacMillan, London 1985

 79. Melandri Pierre et Ricarde Serge, Ethnocentrisme et diplomatie. L’Amerique et le monde au XXe siecle, Paris, l’Harmatton, coll., 2001

 80. Матвеев В., Дипломатическая служба США, М. 1962

 81. Mémoires du monde : cinq siècles d'histoires inédites et secrètes au quai d'Orsay / avec la collaboration des archives du ministère des Affaires étrangères ; sous la direction éditoriale de Sophie de Sivry et la direction scientifique d'Emmanuel de Waresquiel. - Paris : Sophie de Sivry : Iconoclaste, 2001. OBS : 944 MEM

 82. Mingts Karen, Essentials of International Relations, New York, London, 1998

 83. Мишулин А., Объявление войны и заключение мира у древних римлян. // Исторический журнал. №10-11, 1944

 84. Moreau Defarges, Philippe, L'ordre mondial. - 3e éd. - Paris : A. Colin, 2003. - Politique étrangère : nouveaux regards / sous la dir.de Frédéric Charillon. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2002.

 85. Nicolson H., Arta diplomaţiei: Patru lecţii la istoria diplomaţiei, B. 1972

 86. Idem, Diplomacy, Washington 1988

 87. Николисон Г., Дипломатия. М.1941

 88. Николисон Г., Искусства дипломатий. М 1961

 89. Oberdorfer Don, The Turn from the Cold War to a New Era: The USA and the SU, 1983/1990, Simon &Schuster, New York, 1992

 90. Rémy Pierre-Jean, Trésors et secrets du Quai d'Orsay. - Paris : J.-C. Lattès, 2001.

 91. Rey Marie-Pierre, Le dilemme russe. La Russie et l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible a Boris Eltsine, Paris, Flammarion, 2002

 92. Richelson Jeffrey T., Un secol de spionaj: Serviciile de informaţie în sec. XX, Humanitas B. 2000

 93. Русские дипломаты о войне за независимость в Латинской Америке. (Публькацыя документов из Архива внешней политике России, 1810-1826)// Новая и новейшая история. 1966 № 5. стр. 110.118.

 94. Панов А., Японская дипломатическая служба. М. 1988

 95. Parerson Thomas, Major problems in American foreign policy, New York 1974

 96. Puchala Donald, The history of the future of International Relations, // Ethics and International Affairece, 1994, № 8

 97. Puşcaş V., Relaţiile internaţionale contemporane, Cluj-Napoca 1999

 98. Сатоу Э., Руководство по дипломатической практике. М. 1947

 99. Сказкин С. Д., История международных отношений и дипломатии в средние века. М. 1948

 100. Skinner Q., Machiavelli, Chişinău, Ed., ARC, 2001

 101. Сиполе В. Я., Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М. 1989

 102. Spanier J. W., American Foreign Policy since World War II, Washington, 1992

 103. Sur Serge, Relations internationales. - 3e éd. - Paris : Montchrestien, 2004.

 104. Тарков П. И., К историй международных отношений в античном мире. // Вестник Древней Истории. № 2. 1950

 105. Тарле Е. В., Европа в эпоху империализма, Серия Антология мыслию

 106. Tarle E., Talleyrand B. Ed Carte Rusă, 1950

 107. Textele care au zguduit lumea: Tainele „Protocoalelor” înţelepţilor Sionului, Testamentul lui Petru cel mare, Manifestul Partidului Comunist, Iaşi, Moldova, 1995

 108. US Foreign Policy after the Cold War, MIT Press, Cambridge, 1993

 109. Цезарь Ю., Записки о галльской войне, Спб. 1998

 110. Уимкин А. И., Мировой порядок XXI века, М. 2002

 111. Черкасов П. П., Кардинал Ришелье. М. 1990

 112. Vaisse Morice, Relations Internationales depuis 1945, Paris, 1990

 113. Vingt ans de relations internationales, 1989-1999 In : Politique étrangère, automne 1999, n° 3.

 114. Wylie Neville, European Neutrals and Non – Belligerents during the Second World War, Cambridge U.P. 2002

 115. Windler Christian, La diplomatie comme expérience de l'autre : consuls français au Maghreb (1700-1840). - Genève : Droz, 2002.

 116. Zarka Jean-Claude, Relations internationales. - Paris : Ellipses, 2004.

 117. Zorgibibe Ch., Cronologie des Relation Internationales depuis 1945, Paris 1998


Tema 8. Noile direcţii şi principii de activitate a diplomaţiei la interinfluenţa secolelor XX – XXI. (2 ore)

1. Destrămarea blocului comunist din Europa şi efectele sale.

2. Integrarea europeană o nouă soluţie?

3. Noile provocări apărute în lume în faţa diplomaţiei. 1. Агафий М., О царствование Юстиниана, М., 1954

 2. Arhiliuc V., Diplomaţia preventivă, Chişinău 2000

 3. Артхашастра, или Наука о политике, Пер. с сакрита, М. 1959.

 4. Beniuc V., Conceptele şi noţiunile de bază ale diplomaţiei. Dicţionar, Chişinău: USM, 1998.

 5. Bemis S. F., A Diplomatic Historz of the USA, London, 2001

 6. Бенюк В., История дипломатии, Курс лекций, Кишинев 1996.

 7. Berridge G. R., Diplomacy. Theory and practice, HarversterWheatsheaf 1995

 8. Blachèr Philippe, Droit des relations internationales. - Paris : Juris-classeur : Litec, 2004.

 9. Бланке У., Заграничная служба США, М.,1987

 10. Bold Emilian, Diplomaţia de conferinţă, Din Istoria relaţiilor internaţionale între anii 1919-1933 şi poziţia României, Iaşi, 1991

 11. Бокшанин А. Г., История международных отнашений и дипломатии в древнем мире, М.,1948.

 12. Brion M., Machiavelli geniu şi destin, Bucureşti Ed. Artemis, 1998

 13. Внешняя политика России XIX и начала ХХ века. Документы российского министерство иностранных дел, серия вторая (1815-1830), М., 1979.

 14. Воеховитонов Н. Н., Доктрина Монро, М., 1959.

 15. Глинкин А. Н., Дипломатия Симона Боливара, М., 1991.

 16. Гомер, Илиада, М., 1987.

 17. Гюго Гроций, О праве войны и мира, М., 1956.

 18. Callières François, De la manière de négocier avec les souverains : de l'utilité des négociations, du choix des ambassadeurs et des envoyés et des qualités nécessaires pour réussir dans ces emplois (1716) / édition critique par Alain Pekar-Lempereur. - Genève : Droz, 2002.

 19. Campus E., Statele mici şi mijlocii din Centrul şi sud-Estul Europei, Bucureşti, 1998.

 20. Cemsterstage, American Diplomacy since Word War II / Ed. By Brown C., New York Holmes&Meier Publishers Inc., 1990

 21. Chiachir Nicolae, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) pînă la contemporanietate(1947), Bucureşti, 1997.

 22. Cohen W. I., America and the Age of Soviet Power (1945-19919, Cambridge History of American foreign relations, Cambridge U. P., 1993

 23. Colson Bruno, Europe: Repenser les Alliances, Ed. Economica, 2000

 24. L.W. Cowie, Sexteenth Century Europe, Olivier&Boyd

 25. Crankshew Eduard, Habsbourg Empiier the French revolution and the fall of the House of Habsbourg. Ed. Papermac MacMillan London

 26. Дебидур А., Дипломатическая история Европы (1814-1878). Москва 1947

 27. Dicţionar diplomatic / Bărbulescu P., Ionel Cloşcă şi alţii, Bucureşti, 1979.

 28. Diplomaţi iluştri Vol. I / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1979.

 29. Diplomaţi iluştri Vol. II / Lăzărescu D., Maliţa M., şi alţii, Bucureşti, 1972.

 30. Diplomaţi iluştri Vol. III / Georgescu V., Almaş D., , Bucureşti, 1973.

 31. Дипломатическая история Европы. Ростов на Дону 1995

 32. Дипломатический Словарь, М. 1971

 33. Дипломатические отношения Заподно-Европеийских стран между двумя мировыми воинами, Ярославль 1971

 34. Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императоров Александра и Наполеона, 1808.1812, Том. 3, С.-Пб. 1905

 35. Dix années qui ébranlèrent le monde : 1991-2001 / sous la dir. de Pascal Boniface In : Revue internationale et stratégique, printemps 2001, n° 41, p. 9-179

 36. Duroselle Jean-Baptiste, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours. - Paris : Dalloz, 1993

 37. Economics and world power. An assessment of American Diplomacz since 1789 / ed. by Becker H., Wells S., New York: Colombia U.P. 1984

 38. Entre rayonnement et réciprocité : contributions à l'histoire de la diplomatie culturelle / Alain Dubosclard, Laurent Grison, Laurent Jean-Pierre, [et al.] ; préf. Pascal Ory ; postf. Akira Iriye. - Paris : Publications de la Sorbonne, 2002

 39. Федоров Л., Дипломат и консул, М. 1965

 40. Feltham R.G., Introducere în dreptul şi practica diplomaţiei, Bucureşti, ALL 1996

 41. Ferrier Jean-Pierre, L'année diplomatique 2004 : la synthèse annuelle des problèmes politiques internationaux. - Paris : Gualino, 2003.

 42. Friedrich Carl J., Blitzer Charles, The Age of power, Cornell U.P.

 43. Froment-Meurice Henri, Vu du Quai (1945-1983) / préf. d'Hélène Carrère d'Encausse. - Paris : Fayard, 1998.

 44. Haleeki Oscar, The Limits and division of european history, New York, 1962

 45. Hantington S. P., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Bucureşti 1998

 46. Henderson Conway W., International Relations: conflicts and the turn of the 21th century, 1998.

 47. Histoire et diplomatie in : Archives et histoire In : ENA mensuel, 1998, n° 278, p. 5-37

 48. Hosbawm Eric, O istorie a secolului XX, Chişinău, 1999.

 49. Garrisson, Janine, L'Édit de Nantes : l'art de la paix / suivi de "A propos de l'Édit de Nantes"  par Michel Rocard. - Paris : Atlantica, 1997.

 50. Goldstein Joshua S., International Relations. Ed. By Logman 1999

 51. Граинер Б., Американская внешняя политика от Трумана до наших дней, Москва 1986

 52. Johnston W. M., Spiritul Vienei, o istorie intelectuală şi socială, 1848-1938, Polirom, 2000

 53. Иванов З., Дипломатия А. Линкольна, М. !987

 54. Istoria Diplomaţiei, Bucureşti, 1976.

 55. Istoria Diplomaţiei în III volume sub redacţia lui Zorin V.A., Bucureşti, 1962.

 56. Istoria universală. În zece volume, vol. I., Bucureşti, 1958; vol. II, Bucureşti, 1959

 57. История внешней политики и дипломатий США (1775-1877), М. 1980

 58. История дипломатий, в 3-х томах, М.1941

 59. История дипломатий, в 5-х томах, М. 1959

 60. L'Invention de la diplomatie : Moyen Age, les Temps modernes / sous la dir. de Lucien Bely ; avant-propos de Héléne Carrère d'Encausse. - Paris : PUF, 1998.

 61. Каренин А., Теория баланса сил, // Вопросы истории, 1975

 62. Keiger John, France and the World since 1870, London, Arnold, coll., International Relations and the Great Powers, 2001

 63. Ключевский В. О., Сказания иностранцев о московском государстве, М. 1991

 64. Ковалев А., Азбука Дипломатий, М. 1988

 65. Kissinger H., Diplomaţia, ALL 1998 1 ed, ALL 2002 a 2-a ed

 66. La diplomatie In : Devin, Guillaume. - Sociologie des relations internationales. - Paris : La Découverte, 2002

 67. Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle / sous la dir. de Serge Cordellier. - Paris : La Découverte, 2000.

 68. Левин А., Дипломатия рабовладельческих государств, М. 1962

 69. Левин Д., Международное право внешняя политика и дипломатия, М.1981

 70. Livius Titus, De la fondarea Romei, în 2-ă vol Ed. Ştiinţifică B. 1959

 71. Лозинский С. Г., История папства, Москва, Изд. Политической литературы, 1986

 72. Maliţa M., Diplomaţia.: Şcoli şi instituţii, B- 1970

 73. The Marsall Plan and its Legacy, / Ed. Bz Grose P, // Foreign Affairs, 1997, №3

 74. Marwick Arthur, War and Social Change in the Twentieth Century, MacMillan, London 1985

 75. Melandri Pierre et Ricarde Serge, Ethnocentrisme et diplomatie. L’Amerique et le monde au XXe siecle, Paris, l’Harmatton, coll., 2001

 76. Матвеев В., Дипломатическая служба США, М. 1962

 77. Mémoires du monde : cinq siècles d'histoires inédites et secrètes au quai d'Orsay / avec la collaboration des archives du ministère des Affaires étrangères ; sous la direction éditoriale de Sophie de Sivry et la direction scientifique d'Emmanuel de Waresquiel. - Paris : Sophie de Sivry : Iconoclaste, 2001. OBS : 944 MEM

 78. Mingts Karen, Essentials of International Relations, New York, London, 1998

 79. Мишулин А., Объявление войны и заключение мира у древних римлян. // Исторический журнал. №10-11, 1944

 80. Moreau Defarges, Philippe, L'ordre mondial. - 3e éd. - Paris : A. Colin, 2003. - Politique étrangère : nouveaux regards / sous la dir.de Frédéric Charillon. - Paris : Presses de Sciences-Po, 2002.

 81. Nicolson H., Arta diplomaţiei: Patru lecţii la istoria diplomaţiei, B. 1972

 82. Idem, Diplomacy, Washington 1988

 83. Николисон Г., Дипломатия. М.1941

 84. Николисон Г., Искусства дипломатий. М 1961

 85. Oberdorfer Don, The Turn from the Cold War to a New Era: The USA and the SU, 1983/1990, Simon &Schuster, New York, 1992

 86. Rémy Pierre-Jean, Trésors et secrets du Quai d'Orsay. - Paris : J.-C. Lattès, 2001.

 87. Rey Marie-Pierre, Le dilemme russe. La Russie et l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible a Boris Eltsine, Paris, Flammarion, 2002

 88. Richelson Jeffrey T., Un secol de spionaj: Serviciile de informaţie în sec. XX, Humanitas B. 2000

 89. Русские дипломаты о войне за независимость в Латинской Америке. (Публькацыя документов из Архива внешней политике России, 1810-1826)// Новая и новейшая история. 1966 № 5. стр. 110.118.

 90. Панов А., Японская дипломатическая служба. М. 1988

 91. Parerson Thomas, Major problems in American foreign policy, New York 1974

 92. Puchala Donald, The history of the future of International Relations, // Ethics and International Affairece, 1994, № 8

 93. Puşcaş V., Relaţiile internaţionale contemporane, Cluj-Napoca 1999

 94. Сатоу Э., Руководство по дипломатической практике. М. 1947

 95. Сказкин С. Д., История международных отношений и дипломатии в средние века. М. 1948

 96. Skinner Q., Machiavelli, Chişinău, Ed., ARC, 2001

 97. Сиполе В. Я., Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М. 1989

 98. Spanier J. W., American Foreign Policy since World War II, Washington, 1992

 99. Sur Serge, Relations internationales. - 3e éd. - Paris : Montchrestien, 2004.

 100. Тарков П. И., К историй международных отношений в античном мире. // Вестник Древней Истории. № 2. 1950

 101. Тарле Е. В., Европа в эпоху империализма, Серия Антология мыслию

 102. Tarle E., Talleyrand B. Ed Carte Rusă, 1950

 103. Textele care au zguduit lumea: Tainele „Protocoalelor” înţelepţilor Sionului, Testamentul lui Petru cel mare, Manifestul Partidului Comunist, Iaşi, Moldova, 1995

 104. US Foreign Policy after the Cold War, MIT Press, Cambridge, 1993

 105. Цезарь Ю., Записки о галльской войне, Спб. 1998

 106. Уимкин А. И., Мировой порядок XXI века, М. 2002

 107. Черкасов П. П., Кардинал Ришелье. М. 1990

 108. Vaisse Morice, Relations Internationales depuis 1945, Paris, 1990

 109. Vingt ans de relations internationales, 1989-1999 In : Politique étrangère, automne 1999, n° 3.

 110. Wylie Neville, European Neutrals and Non – Belligerents during the Second World War, Cambridge U.P. 2002

 111. Windler Christian, La diplomatie comme expérience de l'autre : consuls français au Maghreb (1700-1840). - Genève : Droz, 2002.

 112. Zarka Jean-Claude, Relations internationales. - Paris : Ellipses, 2004.

 113. Zorgibibe Ch., Cronologie des Relation Internationales depuis 1945, Paris 1998Каталог: Relatii%20internationale,%20Stiinte%20politice%20si%20jurnalism -> 2010-2011 -> Cat.%20Relatii%20Intrenationale%20si%20Politologie
Cat.%20Relatii%20Intrenationale%20si%20Politologie -> Словарь Основные геополитические термины. Анаконды стратегия
Cat.%20Relatii%20Intrenationale%20si%20Politologie -> Формирование дипломатической элиты
Cat.%20Relatii%20Intrenationale%20si%20Politologie -> Геополитика и политическая география современного мира
Cat.%20Relatii%20Intrenationale%20si%20Politologie -> Холодная война: политический феномен, бескровно изменивший мир
Cat.%20Relatii%20Intrenationale%20si%20Politologie -> Геополитические противоречия между великими державами явились главной причиной возникновения трёх мировых войн


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет