Біологічна та медична хіміяДата04.07.2016
өлшемі74.01 Kb.
#176579
Міністерство охорони здоров΄я України

Проблемна комісія

“Біологічна та медична хімія”

Івано-Франківський національний медичний університет

Науково - практична конференція

з міжнародною участю

“Бабенківські читання”

присвячена пам’яті академіка Г.О.Бабенка

24-25 жовтня 2013 року

м. Івано-Франківськ


Перше інформаційне повідомленняЧас та місце проведення:

Наукова конференція “Бабенківські читання” ( № 161 від 24.01.2013р. Реєстру з΄їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій у 2013р.) відбудеться 24-25 жовтня 2013 року в м. Івано-Франківську.Наукова програма

Пленарні лекції, доповіді, постерна сесія, дискусії

Наукова тематика
Ключові дати

Друге інформаційне


повідомлення вересень 2013

Термін надходження статей до 15 вересня 2013

Тез до 25 вересня 2013

Реєстрація 24 жовтня 2013Мова: українська, російська, англійська

Проживання: у готелях м. Івано-Франківська

Секретаріат конференції: 76 000 м. Івано-Франківськ

кафедра біологічної та медичної хімії ім. Г.О.Бабенка


Публікації

За матеріалами конференції будуть опубліковані статті у часописі Галицький лікарський вісник, тези – будуть видані окремою збіркою.Правила оформлення статей (тез)

 1. Обсяг: стаття не більше 8 сторінок формату А4 (210/297мм), тези 1 сторінка

 2. Поля: верхнє 20мм, нижнє 25 мм, ліве 30 мм, праве 10мм.

 3. Текстовий редактор: “Word 6.0, 7.0

 4. Гарнітура: Times New Roman , 14

 5. Основний текст: через 1,5 інтервала

 6. Вартість однієї сторінки

 7. Статті, тези (2 екз. на папері, електронний варіант чи е-mail) та ксерокопії про поштовий переказ надсилати до 15 вересня 2011 року на адресу секретаріату конференції


Реєстраційна карта учасника

Наукової конференції


 1. Прізвище, ім΄я по-батькові (повністю)

 2. Назва організації, посада

 3. Вчений ступінь, звання

 4. Адреса для листування

 5. Телефони, е-mail

 6. Варіанти участі у конференції (підкреслити): стаття, тези, усна доповідь, стендова доповідь, публікації, інше

 7. необхідні технічні засоби

 8. Потрібне проживання у готелі

Так

Ні

9. Розміщення потрібне з по10. Дата Підпис
Міністерство охорони здоров΄я України

Проблемна комісія

“Біологічна та медична хімія”

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка

Науково-практична конференція

з міжнародною участю

“Бабенківські читання”

присвячена пам`яті академіка Г.О. Бабенка

24-25 жовтня 2013 року


м. Івано-ФранківськВельмишановні колеги!

Маємо чесь запросити Вас взяти участь у науково – практичній конференції з міжнародною участю “Бабенківські читання”
Час та місце проведення:

Наукова конференція “Бабенківські читання” ( № 161 від 24.01.2013р. Реєстру з΄їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій у 2013р.) відбудеться 24-25 жовтня 2013року в м. Івано-Франківську.Наукова програма

Пленарні лекції, доповіді, постерна сесія, дискусії

Наукова тематика


 1. Молекулярні механізми дії макро- та мікроелементів.

 2. Обмін макро- та мікроелементів за умов впливу ксенобіотиків на організм експериментальних тварин.

 3. Макро- та мікроелементи в діагностиці, профілактиці та лікуванні патологічних станів.Ключові дати


Термін надходження статей 15 вересня 2013

Тез 25 вересня 2013

Реєстрація 24 жовтня 2013

Мова: українська, російська, англійська

Проживання: у готелях м. Івано-Франківська

Секретаріат конференції: 76 000 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2, Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра біологічної та медичної хімії .

Публікації

За матеріалами конференції будуть опубліковані статті у часописі Галицький лікарський вісник, тези – будуть видані окремою збіркою.Правила оформлення статей

 1. Обсяг: стаття не більше 8 сторінок формату А4 (210/297мм)

 2. Поля: верхнє 20мм, нижнє 25 мм, ліве 30 мм, праве 10мм.

 3. Текстовий редактор: “Word 6.0, 7.0

 4. Гарнітура: Times New Roman , 14

 5. Основний текст: через 1,5 інтервала

 6. Вартість однієї сторінки

Вимоги:

УДК


Прізвище та ініціали автора (авторів)

Назва статті

Кафедра (лабораторія, відділ...) інституту (університету, академії)

Резюме (об`ємом не менше 1000 символів)

Ключові слова (не більше 5 слів чи словосполучень, використовувати терміни із списку медичних предметних заголовків видання Іndex Medicus)

Постановка проблеми і анліз останніх досліджень

Формування мети дослідження

Матеріал і методи дослідження

Результати дослідження

Обговорення

Висновки

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку

Література

Резюме на англійській мові:

А) прізвище та ініціали автора (авторів);

Б) назва статті;

В) текст статті;

Г) резюме (Summary)

Д) ключові слова

Адреса автора для листування (друкується в кінці статті на одному з примірників).

Кількість ілюстрацій –мінімальна. Фотографії (чорно-білі) виготовлені на глянцевому папері, прямокутні, на звороті кожної ілюстрації вказати номер, прізвище автора і відмітити “верх”, “низ”. Якщо більше однієї, необхідно розташувати їх у вигляді монтажу розмірами 150х180 мм, підписи до них подавати на окремому листі. Місця, де в тексті повинні бути малюнки, таблиці, схеми, графіки, відмічати квадратом на лівому полі, в який вписати номер малюнка. Таблиці, малюнки, графіки повинні бути надруковані на окремих сторінках, мати нумерацію і заголовки.

В список літератури включати роботи останніх 7-10 років, не більше 15 джерел для оригінальних праць і 50- для оглядових. Не включати неопубліковані праці, автореферати дисертації та інші рукописи. Цитовані праці в тексті позначати номерами в квадратних дужках, відповідно до списку літератури, автора не вказувати. Список цитованої літератури наводяться згідно із вимогами Держстандарту, які наведені у “Бюлетні ВАК” №5, 2009р., в такому порядку за алфавітом: 1) наукові праці, надруковані кирилицею; 2) наукові праці, надруковані латинським шрифтом.

Правила оформлення тез

 1. Обсяг тез не більше 1 сторінки формату А4 (210/297мм), українською, російською або англійською мовою

 2. Текстовий редактор: “Word 6.0, 7.0

 3. Поля: 2 см

 4. Гарнітура: Times New Roman , 12

 5. Основний текст: через 1 інтервал

 6. Вартість тез:

 7. Статті, тези (2 екз. на папері, електронний варіант чи е-mail) та ксерокопії про поштовий переказ надсилати до 25 вересня 2013 року на адресу секретаріату.

Cтруктура тез

УДК


назва тез великими літерами

нижче з абзацу – прізвище, ініціали авторів;

четвертий рядок – назва закладу чи установи, місто, е-mail (обов`язково),


п`ятий рядок – текст тез;

рекомендований план тез: актуальність проблеми, наукова новизна роботи, мета, методи та результати досліджень, висновки.Оргвнесок за участь у конференції

У суму оргвнеску входить: папка з матеріалами конференції, сертифікат учасника, кава-брейк. У випадку, якщо учасник не зміг взяти участь у конференції, матеріали конференції будуть надіслані поштою за адресою для листування протягом 3-4 тижнів після завершення конференції.


Оргвнесок
грн

євро

Для учасників з України:

45 грн. + публікація тез (статті)
Для учасників з країн СНГ
20 Є

Для учасників з інших країн
30Є

З нагоди відкриття конференції відбудеться дружня зустріч учасників. Сплатити внесок за участь у дружній зустрічі можна при реєстрації.


Реквізити рахунку:

Івано-Франківський

Національний медичний університет

Код ЄДРПОУ 02010758

МФО 836014

Р/р 35223007000017

Банк ГУДК в Івано-Франківській обл.


Реєстраційна карта учасника

Наукової конференції


 1. Прізвище, ім΄я по-батькові (повністю)______________________________

__________________________________________________________________

 1. Назва організації, посада__________________________________________

_________________________________________________________________

 1. Вчений ступінь, звання___________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Адреса для листування___________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Телефони, е-mail________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Варіанти участі у конференції (підкреслити): стаття, тези, усна доповідь, стендова доповідь______________________________________________

 2. Необхідні технічні засоби________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Потрібне проживання у готелі

Так

Ні 1. Розміщення потрібне з “ “ по “ “

 2. Дата Підпис


Реєстраційну карту надіслати до 30 вересня 2013 року.

Контактні телефони: 50-80-09; 3-13-22

Шановні колеги!
Проблемна комісія МОЗ України та АМН України “Біологічна та медична хімія”, кафедра біологічної та медичної хімії ІФНМУ має за честь запросити Вас взяти участь у науковій конференції з міжнародною участю “Бабенківські читання” ( № 161 від 24.01.2013р. Реєстру з΄їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій у 2013р.), яка відбудеться 24-25 жовтня 2013р.
З детальною інформацією можна ознайомитись на сайті ІФНМУ.
З найкращими побажаннями колектив кафедри біологічної та медичної хімії.
Каталог: images -> stories -> docs
docs -> Ядовитые растения, украшающие наши дома в природе насчитывается порядка 10 тысяч видов ядовитых растений
docs -> Вербальные и невербальные коммуникации
docs -> Методические указания по написанию эссе по дисциплине «Экономика предприятия»
docs -> Фольклорного ансамбля казанской консерватории
docs -> «Ломоносов 2011»
docs -> Абрамидзе Ксения Валериановна мбоу дод «Детская художественная школа №2»
docs -> Проект наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Кочериново раздел I общи разпоредби Ч


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет