Цитология және гистология” ПӘнінің ОҚУ Әдістемелік кешені (ПОӘК) ПӘннің ОҚытушыға арналғАНДата08.07.2016
өлшемі314.19 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
4 деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

П 042-14-4-04-1.20.09-2008

ПОӘК

«Цитология және гистология» пәнінің оқытушысына арналған жұмыс оқу бағдарламасы№ 1 басылым

050607 – “Биология” мамандығына арналған

Цитология және гистология”

ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК)ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей, 2008


Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы Тоқаев Зейнолла Қалымбекұлы ........................ «....»........................ 2008 ж., в.ғ.д., профессор, “Биология” кафедрасының профессоры, Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі, ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері. 1. ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1. “Биология” кафедрасының мәжілісінде.

«....» ....................... 2008 ж. Хаттама № ....
Кафедра меңгерушісі ................................. Р.А. Арынова.

2.2.Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесі мәжілісінде.

«....» ....................... 2008 ж. Хаттама № ....
Төрайымы ......................................... Г.И. Джаманова. 1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу - әдістемелік кеңесінің мәжілісінде шығаруға мақұлданған және басылымға ұсынылған.

«....» ....................... 2008 ж. Хаттама № ....


ОӘК төрайымы,

бірінші проректор ..................................... А.А. Молдажанова.

БІРІНШІ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН

Мазмұны

Беттері

1. Қолдану саласы
2. Ереже белгілейтін (нормативтік) сілтемелер
3. Жалпы ереже
4. Оқытушыға араналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
5. Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары тақырыбының тізімі
6. Пәннің оқу - әдістемелік картасы
7. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы
8. Әдебиеттер

1. Қолданылу саласы:
Цитология және гистология” пәні бойынша ОӘК 050607 – “Биология” мамандығы студенттеріне арналған. Ол студентті оқу процесінде алған пәннің мазмұнымен, оның көкейкесті маңыздылығы мен қажеттілігін, саясатын, оқу барысында меңгерілетін дағдылар мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. ОӘК пәнді оқып білудегі, зерделеудегі ең басты құрал болып келеді.

2. Нормативтік сілтемелер
Цитология және гистология” ПОӘК келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

050607 – “Биология” мамандығы ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖМБС 3.08.071-2004, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 7 тамыз 2004 ж., № 671 бұйрығы бойынша бекітіліп, әрекетке еңгізілді.3. Жалпы ереже

Цитология және гистология – адам және жануарлар организмiндегi жасушалар, ұлпалар, ағзалар, оның жүйелерінiң микро-, субмикроскопиялық құрылысын, қызметiн зерттейтiн, әрі организмнің пайда болғанынан өлгенге дейiнгi тiршiлiк әрекетiн және iс-тәжiрибе мүддесiне сай, даму бағытына ықпал жасау мүмкiндiктері туралы ғылым.

Пән биологияның білім жүйесінде басқа пәндермен (зоология, анатомия, биохимия, физиология, генетика және басқа) бірге маңызды орын алады да, биология ілімі мен іс –тәжірибесі (практикасы) түзілетін негізі болып келеді. Ол кәсіптендіру пәндермен де (молекулалық биология, адам биологиясы және басқа) тығыз байланысты.

Биология бакалавры жұмысында микроскоппен жұмыс істеу, қарапайым препараттарды жасау, жасушаның электронограммасын және микрофотосын ажырату, плазмалемманың туындылары мен негізгі тұрақты қосындыларды (органоидтарды) ұқсаттыруға, гистологиялық препараттарды оқуға, жануарлардағы негізгі ұлпалар жүйесінің түрлерін (типтерін) ұқсастандыруды (идентификациялау) білуі керек.

Ол организмдегi жасуша, ұлпалар биологиясы туралы бiлiмдi тереңдетiп, олардың қызметiне нәтижелi, көздеулi ықпал жасау мүмкiндiгiн туғызып, биология ғылымының негізгі салаларында қызмет етуге мүмкiндiк бередi.

1 кесте - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі:Пән

Сем

естр


Кре

дит


Дәріс (сағат)

ЗС (сағат)

ОБСӨЖ (сағат)

СӨЖ (сағат)

Барлығы (сағат)

Қорытынды бақылаудың түрі

ЦГ

2

3

15

30

45

45

135

емтихан

Пәннің мақсаты биология ғылымы мен практикасына өте қажет және маңызды организм жасушаларының, ұлпаларының, ағзаларының қазіргі деңгейдегі морфологиясын студенттерге баяндау, оны оларға меңгерту. Сөйтіп студенттердің ары қарай жоғары білім алуын жалғастыруға, творчестволық мүмкіндіктерін, белсенділігін және жаңашылдығын дамытуға жағдайлар жасау.
Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері: тіршілік құбылысындағы түрлі деңгейдегі жүйелер құрылымы, қызметінің (жасушалар, ұлпалар, ағзалар, ағзалар жүйелері, организм) мәнін айқындау; заттардың алмасу процестерін, сыртқы ортамен қарым-қатынасын, дамуын және шығу тегін білу; қазіргі биологияның ілімдік, қолданбалы аспектілерін әзірлеуге айтарлықтай үлес қосу. Мысалы, қан құюдағы жасушалардың, ұлпалардың сәйкестігі, ұлпаларды ауыстырып салу, жүйкенің қажу (стресс алу) себепшарттарының әсері, әртүрлі жағдайдағы ұлпалардың қалпына келу мүмкіншіліктерін зерттеу, цитоанықтау көкейтесті қолданбалы түйінді мәселе (проблема) болып келеді. Ал, цито-, гистологиялық әдістерді (цито-, гистохимия, авторадиография, биометрия, математикалық жоба, ЭЕМ, арнайы автоматикалық құралдар) қолдану биотехнологияның, тек инженериясының, ұрықтарды ауыстырып отырғызудың іс-тәжірибе есептерін шешуге мүмкіндік береді. Медицинада, ауыл шаруашылығында, ветеринарияда және басқа салаларда цитологиялық,гистологиялық зерттеулердің қортындысын пайдалану.
Курстың басты деректемелері (пререквизиті, арнаулы қажетті пәндердің атауы; білім сатысы алдындағы пәндер):

Пәнді зерделеудің басты негізі орта мектептің оқу бағдарламасына сай өткен: зоология, ботаника, анатомия, адам физиологиясы мен гигиенасы, жалпы биология, физика, химия; олар келешекте жоғары кәсіптік білім бағдарламасындағы базалық пәндерді – жеке даму биологиясы, биохимия, биофизика негіздері, өсімдіктер физиологиясы, генетика, адам және жануарлар физиологиясы, микробиология және вирусологияларды оқығанда өте қажет болады.


Курс деректемелері (постреквизиті, оқып білуде міндетті курс болатын пәндердің атауы, жұмыс оқу жоспарынан):

Пән молекулалық биология, адам биологиясы, генетика, т.б. пәндердің негізі болып келеді. Оның деңгейі кәсіптендіру пәндерін терең меңгеруге және практикалық қызметте өте қажет ілімдік, практикалық дағдыларды іске асыру сапаларымен айқындалады.4. Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
2 кесте – Пәннің мазмұны. Сабақ түрлеріне орай сағаттардың бөлінуі.

Тақырып атаулары және олардың мазмұны

Сағаттар

саны


Әдебиеттер

1

2

3

Дәрістер сабақтары

Кіріспе. Биология бакалаврын оқытудағы биологиялық пәндердiң маңызы. Цитология мен гистологияның басқа пәндермен байланысы, мамандарды дайындаудағы маңызы. Қазақстан ғалымдарының осы бағыттағы еңбектерi. Пән бөлiмдерi, зерделеудегi мақсаттары.

1

Ю.П. Антипчук, 3-12; К. Сапоров, 3-18; З.Қ. Тоқаев - практикумында 3-10; оның оқулығында 3-14 беттер;

Клетка ілімі. Эукариотты, прокариотты жасушалар. Қалыптасу тарихы, басты жағдайлары. Организм жасушалары құрылысындағы ерекшеліктері, түрлерi, айырмашылық белгiлерi және тiршiлiк әрекеттерi.

1

Ю.П. Антипчук, 12-44; А. Хем, Д. Кормак, 3-51; Ю.С. Ченцов, 3-38; К. Сапоров, 19-44; З.Қ. Тоқаев - практикумында 11-59;

Цитология, гистологияның зерттеу әдістері. Жарық, электронды микроскоптарда жасушалар мен ұлпаларды зерделеу әдістері.

1

№ 3 дәріс.

Биологиялық, плазматикалық жарғақтар. Жарғақтардың құрылысы, қызметі және плазмалық жарғақтың туындылары. Күрделі құрылымды цитоплазмалық жүйенің құрылысы.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Цитоплазма. Гиалоплазма туралы түсінік. Тұрақты, тұрақсыз қосындылар.

1

Ю.П. Антипчук, 181-220; А. Хем, Д. Кормак, 129-146; Ю.С. Ченцов, 108-148; К. Сапоров, 200-239; З.Қ. Тоқаев - практикумында 141-163;

Интерфазалық ядро. Ядроның құрылысы, қызметі. Хромосоманың ұйымдасуы.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Тұрақты, тұрақсыз қосындылар. Жасушаның тұрақты, тұрақсыз қосындыларының құрылысы, қызметі.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Жасушаның тіршілік әрекеттері. Жасушаның қызметтік жүйелері: қозғалыстық, сіңіру, бөліп шығару, қуатпен қамтамасыз ету, ақ уызды синтездеу.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Жасушаның тіршілік циклі. Дене, жыныстық жасушалардың бөлінуі (митоз, мейоз).

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Жасушалардың тұрақталуы, дерттануы. Жасушалардың жіктелуі, оның себепшарт тары (факторы- генетикалық, эпигеномдық, ұрықтық демеуші, сұйықтық, жүйкелік және гормоналды).

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Ұлпалық жүйенің пайда болуы. Онто-, филогенезде омыртқалы, омыртқасыз жануарларда ұлпалық жүйенің пайда болуы, қызметі, дамуы, басты құрылыстық ерекшеліктері. Ұлпа туралы түсінік (анықтамасы), Ұлпалардың жіктелуі.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Эпителий ұлпалары. Аралық эпителий ұлпалары, жабынды, шекті, безді, осмосты реттеуші, бөліп шығарушы түрлері. Эпителийдің жалпы сипаттамасы, морфологиялық белгілері, жіктелуі. Секреттің бөлініп шығуы, секрет бөлу әдістері.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Ішкі орта ұлпалары. Дәнекерлік ұлпаның шығу тегі, орналасу орны, құрылысы, қызметі, жіктелуі. Қан, сөл, дәнекер ұлпалар, шеміршек, сүйек ұлпалары.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Бұлшық ет ұлпалары. Ет ұлпаларының жалпы сипаттамасы, шығу тегі. Орналасу орны, қызметі, жіктелуі, жиырылу сипаты. Тегіс, көлденең жолақты ұлпалар.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Жүйке ұлпасы. Нейроцит құрылысы, жіктелуі. Нейроглия. Жүйке талшықтары, ұштары. Түйіспе (синапс). Рефлекторлық доға.

1

Ю.П. Антипчук, 99-181; А. Хем, Д. Кормак, 77-128; Ю.С. Ченцов, 40-106; К. Сапоров, 128-200; З.Қ. Тоқаев - практикумында 97-141;

Зертханалық сабақтар

Микроскоп, онымен жұмыс істеу ережесі..

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 8-13 беттер.

Микроскопиялық техника негіздері.

1

Осы құралдың 5-8 беттері.

Жасуша биологиясы.

1

Ю.П. Антипчук, 3-12; К. Сапоров, 3-18; З.Қ. Тоқаев - практикумында 3-10; оның оқулығында 3-14 беттер;

Дене жасушасының жалпы сипаттамасы, оның құрамбөліктерінің жіктелуі. Ядро.

1

Ю.П. Антипчук, 3-12; К. Сапоров, 3-18; З.Қ. Тоқаев - практикумында 3-10; оның оқулығында 3-14 беттер;

Жасушаның тұрақты, тұрақсыз қосындылары.

1

Ю.П. Антипчук, 3-12; К. Сапоров, 3-18; З.Қ. Тоқаев - практикумында 3-10; оның оқулығында 3-14 беттер;

Дене жасушасының бөлінуі.

1

Ю.П. Антипчук, 3-12; К. Сапоров, 3-18; З.Қ. Тоқаев - практикумында 3-10; оның оқулығында 3-14 беттер;

Бір қабатты, көп қатарлы кірпікшелі, безді эпителийлер.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 13-18 беттер.

Қыртысты (кутикулалы) және көп қабатты эпителийлер.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 18-23 беттер.

Сүтқортілер мен төменгі сатылы омыртқалылар ішегіндегі сору эпителийлері.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 23-25 беттер.

Буынаяқты жәндіктермен омыртқасыз жануарлардың ішек эпителийлері.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 25-27 беттер.

Тыныс алу ағзалары. Бір, аз, көпклеткалы экзокриндік бездер эпителийлері.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 27-35 беттер.

Омыртқалы, омыртқасыз жануарлардың ішкі секреция (эндокринді) бездеріндегі эпителийлер.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 35-38 беттер.

Балықтың тұзды жасушалары, бауырымен жорғалаушы, құстардың тұзды бездері, әрі жәндіктердің тері эпителийінің осмосты реттейтін жүйесі.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 39-41 беттер.

Көпклеткалы жануарлардың аралас осмосты реттейтін, бөлу жүйелерінің қысқаша сипаттамасы, жіктелуі.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 41-45 беттер.

Борпылдақ дәнекер ұлпа.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 45-47 беттер.

Қан және оның түзілуі.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 48-53 беттер.

Лимфоидты ұлпалар.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 53-56 беттер.

Омыртқалы жануарлардың тығыз дәнекер ұлпасы.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 56-58 беттер.

Омыртқалы жануарлардың шеміршек ұлпалары.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 59-61 беттер.

Сүйек ұлпалары.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 62-64 беттер.

Омыртқасыз жануарлардың шеміршек және тығыз дәнекер ұлпалары.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 65-69 беттер.

Омыртқалылардың қаңқа бұлшық ет ұлпасы.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 69-71 беттер.

Буынаяқты жәндіктердің қаңқа бұлшық ет ұлпасы.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 71-74 беттер.

Омыртқасыз жануарлардың қаңқа бұлшық ет ұлпалары.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 75-76 беттер.

Целомалық бұлшық ет ұлпалары.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 77-81 беттер.

Омыртқалылардың тегіс бұлшық ет ұлпасы, олардың басқа түрлері.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 81-84 беттер.

Нейрондар.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 85-87 беттер.

Нейроглия.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 87-89 беттер.

Жүйке талшықтары.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 89-90 беттер.

Рефлекторлық доға, жүйке ұштары. Синапстар.

1

З.Қ. Тоқаев «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы», 90-92 беттер.


5. Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары тақырыбының тізімі.

Микроскопен жұмыс істеу

Бояу үшін құрылғылардың біртұтас жүйесін (батарея) әзірлеу.

Микроскоптық пышақтарды қайрау.

Кесінділер алу.

Препаратты бояу.

Окуляр көрсеткішін даярлау.

Қағанақты (амнион) ашып, көру.

Ұрық қабықтарын зерделеу.

Мұражай препараттарын әзірлеу.

Слайдтар әзірлеу.

Суреттерді жасап алу.

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы.

3 кесте – Пәннің оқу-әдістемелік картасы.Тақырыбы

Көрнекі құралдар,ТОҚ, плакаттар

Өз бетімен дайындалуға арналған сұрақтар

Бақылау түрлері

Дәрістер

Зертханалық сабақтар

Кіріспе

Микроскоп, онымен жұмыс істеу ережесі..

Плакаттар, препараттар, медиатехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Цитология және гистология зерттеу әдістері

Микроскопиялық техника негіздері.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Клеткалық ілім. Эукариотты, про кариотты жасушалар

Жасуша биологиясы. Дене жасушасының жалпы сипаттамасы, оның құрамбөліктерінің жіктелуі. Ядро.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Биологиялық, плазматикалық жарғақтар
Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Цитоплазма

Жасушаның тұрақты, тұрақсыз қосындылары.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Интерфазалық ядро
Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Тұрақты, тұрақсыз қосындылар
Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Жасушаның тіршілік әрекеттері

Дене жасушасының бөлінуі.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Жасушаның тіршілік циклі
Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Жасушалардың тұрақталуы, дерттануы
Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Ұлпалық жүйенің пайда болуы
Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Эпителий ұлпалары

Бір қабатты, көп қатарлы кірпікшелі, безді эпителийлер.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Қыртысты (кутикулалы) және көп қабатты эпителийлер. Омыртқалы, омыртқасыз жануарлардың ішкі секреция (эндокринді) бездеріндегі эпителийлер.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Балықтың тұзды жасушалары, бауырымен жорғалаушы, құстардың тұзды бездері, әрі жәндіктердің тері эпителийінің осмосты реттейтін жүйесі.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Сүтқортілер мен төменгі сатылы омыртқалылар ішегіндегі сору эпителийлері.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Буынаяқты жәндіктермен омыртқасыз жануарлардың ішек эпителийлері.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Тыныс алу ағзалары. Бір, аз, көпклеткалы экзокриндік бездер эпителийлері.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Ішкі орта ұлпалары

Қан және оның түзілуі.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Лимфоидты ұлпалар.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Омыртқалы жануарлардың тығыз дәнекер ұлпасы.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Омыртқалы жануарлардың шеміршек ұлпалары.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Сүйек ұлпалары.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Омыртқасыз жануарлардың шеміршек және тығыз дәнекер ұлпалары.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Бұлшық ет ұлпалары

Омыртқалылардың қаңқа бұлшық ет ұлпасы.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Буынаяқты жәндіктердің қаңқа бұлшық ет ұлпасы.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Омыртқасыз жануарлардың қаңқа бұлшық ет ұлпалары.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Целомалық бұлшық ет ұлпалары.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Омыртқалылардың тегіс бұлшық ет ұлпасы, олардың басқа түрлері.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау

Жүйке ұлпасы

Нейрондар.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Нейроглия.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Жүйке талшықтары.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау
Рефлекторлық доға, жүйке ұштары. Синапстар.

Плакаттар, препараттар, медиа-, гистотехника

Әр зертханалық сабақтың соңында келтірілген, әрі ОӘҚ-да берілген

Ағымдағы, шектік; реферат, препарат дайындау


7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасы

4 кесте - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің картасыОқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студент тер саны

Қамтамасыз

дану %


Альбертс Б., Брей Д., Льюис Д. Молекулярная биология клетки в 5 томах. М., 1986, 1995.

1

4

25

Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. – М. – 1983.

2

4

50

Атабекова А.И. Устинова Е.И. Цитология растений. М., 1971, с. 64-75.

1

4

25

Атлас сканирующей, электронной микроскопии клеток, тканей и органов (под ред. О.В. Волковой, В.А. Шахламова, А.А. Миронова. М., 1987.

5

4

125

Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология. М., Медицина.. 2001.

1

4

25

Билич Г., Катинас С.Г., Назарова Л.В. Цитология. 1999, с. 21-32.

1

4

25

Босток К., Самнер Э. Хромосома эукариотической клетки. М., 1981.

1

4

25

Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Санкт-Петербург, СОТИС, 1999.

1

4

25

Вракин В.Ф., Сидорова М.В. Морфология сельскохозяйственных животных. – М. 1991.

7

4

175

Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микро-, ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов. – М.

1

4

25

Захаров А.Ф., Бенюш В.А., Кулешов Н.Г., Барановская Л.И. Хромосомы человека. Атлас. М., 1982.

1

4

25

Кацнельсон З.С., Рихтер И.Д. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии. – Л., 1979.

10

4

250

Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.,1988, с. 264-273.

1

4

25

Короткова В.М. Учебно-методическое руководство в лабораторным занятиям по цитологии. Усть-Каменогорск, 1991, с. 10-13.

1

4

25

Кристиан Де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М., т. 1, с. 53-62.

1

4

25

Кухтина Ж.М. Руководство к практическим занятиям по цитологии. М., 1971, с. 111.

2

4

50

Латова Ю.В., Святенко Е.С. Руководство в самостоятельной работе над курсом цитологии. М., 1985, с. 9-15.

1

4

25

Методические указания к лабораторным занятиям по общей и частной гистологии для студентов 1-го и 2-го курсов ветеринарного факультета (под общей ред. д.в.н., профессора Н.Л. Гороховского), Семипалатинск, 1992.

40

4

400

Паушева З.П. Практикум по цитологии. М., 1988, с. 148-170.

1

4

25

Рейви П., Эверт Р., Айкхори С. Современная ботаника. М., т.1. С. 67-70.

1

4

25

Ролан Ж.К., Сёлоши А., Сёлоши Д. Атлас по биологии клетки. М., 1978.

1

4

25

Хэм А. Кормак Д. Гистология. 5 томов. – М. – 1983-1985.

1

4

25

Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М. – 1978.

5

4

125

Ченцов Ю.С. Практикум цитологии. – М. – 1978.

4

4

100

Сапоров К. Жалпы цитологияның негіздері. – Алматы. – 1993.

1

4

25

Тоқаев З.Қ. Гистология, эмбриология және цитология практикумы. – Семей. – 2001.

15

4

375

Тоқаев З.Қ. Жануарлар морфологиясы латын ветеринариялық терминология сымен. – Алматы. – 2006.

30

4

750

Тоқаев З.Қ. Жаралыстану маманды ғына арналған «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы». – Семей. – 2002.

15

4

375

Әдебиеттер

Негізгілері:

 1. Ченцов Ю.С. Общая цитология. – М. – 1978.

 2. Ченцов Ю.С. Практицитология. – М. – 1978.

 3. Билич Г., Катинас С.Г., Назарова Л.В. Цитология. 1999, с. 21-32.

 4. Кухтина Ж.М. Руководство к практическим занятиям по цитологии. М., 1971, с. 111.

 5. Кристиан Де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М., т. 1, с. 53-62.

 6. Латова Ю.В., Святенко Е.С. Руководство в самостоятельной работе над курсом цитологии. М., 1985, с. 9-15.

 7. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. М.,1988, с. 264-273.

 8. Паушева З.П. Практикум по цитологии. М., 1988, с. 148-170.

 9. Ролан Ж.К., Сёлоши А., Сёлоши Д. Атлас по биологии клетки. М., 1978.

 10. Рейви П., Эверт Р., Айкхори С. Современная ботаника. М., т.1. С. 67-70.

 11. Сапоров К. Жалпы цитологияның негіздері. – Алматы. – 1993.

 12. Атабекова А.И. Устинова Е.И. Цитология растений. М., 1971, с. 64-75.

 13. Босток К., Самнер Э. Хромосома эукариотической клетки. М., 1981.

 14. Захаров А.Ф., Бенюш В.А., Кулешов Н.Г., Барановская Л.И. Хромосомы человека. Атлас. М., 1982.

 15. Короткова В.М. Учебно-методическое руководство в лабораторным занятиям по цитологии. Усть-Каменогорск, 1991, с. 10-13.

Қосымшалары:

 1. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. – М. – 1983.

 2. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология. М., Медицина.. 2001.

 3. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Санкт-Петербург, СОТИС, 1999.

 4. Кацнельсон З.С., Рихтер И.Д. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии. – Л., 1979.

 5. Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микро-, ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов. – М.

 6. Хэм А. Кормак Д. Гистология. 5 томов. – М. – 1983-1985.

 7. Вракин В.Ф., Сидорова М.В. Морфология сельскохозяйственных животных. – М. 1991.

 8. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Д. Молекулярная биология клетки в 5 томах. М., 1986, 1995.

 9. Атлас сканирующей, электронной микроскопии клеток, тканей и органов (под ред. О.В. Волковой, В.А. Шахламова, А.А. Миронова. М., 1987.

 10. Методические указания к лабораторным занятиям по общей и частной гистологии для студентов 1-го и 2-го курсов ветеринарного факультета (под общей ред. д.в.н., профессора Н.Л. Гороховского), Семипалатинск, 1992.

 11. Тоқаев З.Қ. Гистология, эмбриология және цитология практикумы. – Семей. – 2001.

 12. Тоқаев З.Қ. Жануарлар морфологиясы латын ветеринариялық терминология сымен. – Алматы. – 2006.

 13. Тоқаев З.Қ. Жаралыстану маманды ғына арналған «Гистология зертханалық сабақтарының оқу-әдістемелік құралы». – Семей. – 2002.


ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ


Өзгерістің рет №

Құжаттың бөлімі, пункті

Өзгеріс түрі (ауыстыру, жою, қосу)

Өзгеріс № және уақыты

Өзгеріс енгізілді

Уақыты

Аты-жөні, қолы, лауазымы


ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ТАНЫСТЫРУ


Рет
Лауазымы

Аты-жөні

Уақы

ты


Қолы

Өзгерістің

№, уақытыҚолы


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет