Дәріс №14. Сандық білім беру ортасы жүйесіндегі педагогикалық технологияларды талдауДата13.12.2023
өлшемі17.58 Kb.
#486480
Дәріс №6. Сандық білім беру ортасы жүйесіндегі педагогикалық технологияларды талдау. (1)


Дәріс №14. Сандық білім беру ортасы жүйесіндегі педагогикалық технологияларды талдау.

Осы технологияларды талдау бүгінгі күні соңғы онжылдықтар ішінде ақпараттық технологиялардың мәнін құраған "компьютерлік технологиялар" ұғымы "электрондық технологиялар", "Цифрлық технологиялар"ұғымдарымен біртіндеп ығыстырылып келеді деп айтуға мүмкіндік береді. Мәселен, қоғам мен білім беру дамуының қазіргі кезеңінде цифрлық ортаны, оның ішінде білім беру жүйесін дамыту туралы айтқан жөн.


Цифрлық білім беру ортасы-бұл білім беру процесінің әртүрлі міндеттерін қамтамасыз етуге арналған ақпараттық жүйелердің ашық жиынтығы.
Көріп отырғанымыздай, цифрлық білім беру ортасын құрудың негізгі қағидасы ашықтық болып табылады, бұл білім беру қызметтерінің әрбір тұтынушысы үшін СҚКО мазмұнына кіретін ақпараттық жүйелерді пайдалану, оларды ауыстыру немесе жаңа компоненттер қосу мүмкіндігінің болуын білдіреді.
Ашықтықпен қатар, цифрлық білім беру ортасын құру қағидаттары мыналар болып табылады: - мәні СҚКО-да белгілі бір міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін бірыңғай білім беру және технологиялық логикада цифрлық технологияларды келісілген пайдалану болып табылатын бірлік қағидаты; - Интернет желісі арқылы нақты білім алушы үшін СҚКО коммерциялық және коммерциялық емес элементтерінің шектеусіз функционалдығын қамтамасыз етуден тұратын қолжетімділік қағидаты; - бәсекелес технологиялармен цифрлық білім беру ортасын толық немесе ішінара ауыстыру еркіндігін қамтамасыз етуден тұратын бәсекелестік қағидаты; - әрбір білім беру субъектісінің ақпараттандыру міндеттерін өз жауапкершілігі шеңберінде шешу, сондай-ақ осы аралас ақпараттық жүйелерге қатысты міндеттерді келісуге қатысу құқығын, міндеттері мен мүмкіндігін қамтамасыз етуден тұратын жауапкершілік қағидаты; - ақпараттық жүйе құрамының білім беру қызметтерін тұтынушының мақсаттарына, өкілеттіктері мен мүмкіндіктеріне сәйкестігін қамтамасыз етуден тұратын жеткіліктілік қағидаты; - СҚКО енгізу арқасында жаңа мүмкіндіктерді қалыптастырудан және/немесе пайдаланушының еңбек шығындарын төмендетуден тұратын пайдалылық қағидаты.
Отандық білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде білім беру саласында "ҚР-дағы заманауи цифрлық білім беру ортасы"басым жобасы іске асырылуда.
Аталған жобаны іске асыру қажеттілігі "цифрлық экономиканың"жаңа бағытын іске асыру үшін білікті мамандарды даярлаудан туындады. Сандық білім беру ортасын жобалау және іске асыру келесі мәселелерді шешу болып табылады:
- білім беру және мамандарды кәсіби даярлау жүйесін жаңғырту; - білім беру бағдарламаларын цифрлық экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес келтіру; - цифрлық технологиялар мен оқу іс-әрекетінің құралдарын жаппай енгізу, оларды ақпараттық білім беру ортасына тұтас енгізу; - азаматтардың жеке оқу жоспары бойынша іске асырылатын үздіксіз білім алу мүмкіндігін өмір бойы қамтамасыз ету.
"ҚР – дағы заманауи цифрлық білім беру ортасы" жобасын әзірлеушілердің пікірінше, оны табысты іске асыру "ел азаматтарын оқытуға деген көзқарасты түбегейлі өзгертуге, жаңа технологиялық жолға-цифрлық экономикаға көшуге дайындалуға мүмкіндік береді".
Аталған жобаның мақсаты" ресейлік цифрлық білім беру кеңістігін дамыту есебінен азаматтардың барлық санаттары үшін үздіксіз білім беру сапасын жүйелі арттыру және мүмкіндіктерін кеңейту үшін жағдай жасау " болып табылады .
Аталған мақсатқа қол жеткізуді жобаны әзірлеушілер жаппай ашық оқыту онлайн-курстарын, интерактивті қатысуы және интернет желісіне ашық қолжетімділігі бар курстарды қамтитын онлайн-оқытуды кеңінен енгізу арқылы көреді. Жобаның мақсаты мен міндеттерін іске асыру үшін онлайн-оқытудың заманауи технологиялары қолданылады.
Ақпараттандыру проблемаларын шешудің және цифрлық білім беру ортасы шеңберінде оқытуды іске асырудың технологиялық жағын техникалық саясаттың ережелері қамтамасыз етеді. Зерттеушілер С.Д. Каракозов, р. с. Сулейманов, А. ю. Уваров Техникалық саясат: - техникалық құралдарды типтендіруге; - бұлтты технологияларды пайдалануға; - мобильді технологияларды пайдалануға; - ақпараттық қауіпсіздікке қатысты негізгі шешімдерді тіркейтінін нақтылайды.
CIS-тің кең таралған технологияларының бірі-бұлтты технологиялар. Бұл деректерді өңдеу және сақтау құралдарын қашықтан пайдалануға мүмкіндік беретін түбегейлі жаңа қызмет.
Осы тақырыптағы әдебиеттерді талдау негізінде біз бұлтты технологиялар деп минималды басқарушылық күш-жігермен және жеткізушімен өзара әрекеттесумен тез қамтамасыз етілуі мүмкін есептеу ресурстарының жалпы қорына ыңғайлы желілік қол жетімділік моделін айтамыз.
Бұлтты технологиялар аясында "бұлтты бағытталған АКТ-оқыту" ұғымы қарастырылады, ол үшін қолданылатын әдістер, құралдар мен әдістердің жиынтығын білдіреді:
- оқу процесін ұйымдастыру және сүйемелдеу; - оқу мақсатындағы хабарламалар мен деректерді жинау, жүйелеу, сақтау, өңдеу, беру, ұсыну; - терминал құрылғысына қарамастан желі арқылы қолжетімді виртуалдандырылған аппараттық және бағдарламалық ресурстардың динамикалық ауқымын қолдану.
"Ақпараттық ортаны құру үшін бұлттың тартымдылығы оның тұтынушылық қасиеттерімен анықталады: масштабталу, пайдалану кезінде ақы төлеу, өзін-өзі күту, желі арқылы әмбебап қол жетімділік, ресурстарды біріктіру, бағдарламалау".
СҚКО технологияларының бірі адаптивті оқыту болып табылады, бұл компьютер жетекші интерактивті оқыту құрылғысы ретінде пайдаланылатын білім беру әдісі болып табылады.
Адаптивті оқыту жүйесін құрудың мақсаты адаптивті оқытуды, адаптивті тестілеуді және оқу материалындағы адаптивті навигацияны қолдана отырып, тыңдаушының даралануы мен моделі арқылы оның мүмкіндіктерін кеңейту, оқу материалын оның қажеттіліктеріне сәйкес бейімдеу үшін нақты тыңдаушымен өзара әрекеттесуді қалыптастыру болып табылады.
Оқыту жүйелерінде бейімделу әдістерін қолдану жүйе тыңдаушыларға әртүрлі мақсаттар, мотивация, білім деңгейі мен тәжірибесі бар, ол гиперпространияда таратылған жағдайда қажет.
Мұндай білім беру технологиясын қолдану аясы қарапайым оқу жүйесіне қарағанда кеңірек. Адаптивті оқыту жүйесіндегі оқу құралын қарапайым оқу бағдарламасына қарағанда әлдеқайда көп студенттер қауымдастығы қолдана алады.
СББО технологиясының бірі "виртуалды сынып"болып табылады. Бұл технология виртуалды оқыту ортасы болып табылады, ол портал арқылы қол жеткізе отырып, Интернетте негізделуі немесе бағдарламалық қамтамасыз ету есебінен құрылуы мүмкін.
Бүгінгі таңда Қоршағанортаминінің сандық білім беру технологиялары (жаппай ашық онлайн курстар) кеңінен қолданылады. Мұндай қашықтықтан электронды оқыту курстарын барлық тілек білдірушілер үшін заманауи университеттер немесе оқу орталықтары ұсынады. Мұндай оқыту аясында студенттер кез-келген ыңғайлы түрде қашықтықтан өздерінің білім деңгейіне, қажеттіліктері мен кәсіби мүдделеріне сәйкес белгілі бір тар бағытта білікті білім ала алады.
Цифрлық білім беру ортасы шеңберіндегі Онлайн-оқыту синхронды және асинхронды оқыту технологияларын қолдануды көздейді. Синхронды онлайн-сабақтар студенттер мен оқытушылардың нақты уақытта оларға бір мезгілде қатысуын көздейді. Асинхронды курстар-бұл мұғалімдер Оқу материалдары мен тапсырмаларын интернетте орналастырады, ал студенттер өз кезегінде олармен кез-келген уақытта жұмыс жасайды24 .
"Аралас оқыту" технологиясы сыныптағы оқытушымен "бетпе-бет "нақты оқытуды және интерактивті мүмкіндіктерді біріктіруді" қарастырады.
Бұл технологияның керісінше" инверттелген оқыту " болып табылады, оның мәні дәрістер оқу мен пәнді онлайн режимінде оқуды жүзеге асыру болып табылады, ал сабаққа дайындық нақты оқу аудиториясында жүзеге асырылады.
Цифрлық білім беру ортасы аясында қолданылатын педагогикалық технологияларға "өздігінен бағытталған оқыту" кіреді, оны и .в. Налетовадан кейін біз "білім алу процесін түсінеміз, онда студент өзінің білім беру қажеттіліктері туралы шешім қабылдайды, қол жеткізгісі келетін мақсаттарды тұжырымдайды, білімнің адами және материалдық көздерін анықтайды, білім беру стратегиясын таңдайды және жүзеге асырады және алған білімдерін бағалайды".
Оқу процесін басқару технологиясы білім беру процесін жүзеге асыру және бағалау үшін бағдарламалық өнімді немесе сайтты пайдалануды көздейді.
Бүгінгі таңда кең таралған цифрлық білім беру технологияларының бірі - "мобильді оқыту". Бұл технология жеке сандық құрылғыларға (PDA, Смартфондар, планшеттер немесе ұялы телефондар) оқу материалдарын алуға мүмкіндік береді.
Педагогтердің онлайн-оқытуды жүзеге асыру жүйесінде "курсты басқару жүйесі"қолданылады. Бұл технология құралдар жиынтығы (бағдарламалық жасақтама) болып табылады, соның арқасында мұғалім оқу материалдарын құруға және оларды HTML немесе басқа бағдарламалау тілін қолданбай Интернетте орналастыруға мүмкіндік алады .
Цифрлық оқыту жүйесінде студенттердің оқу материалдарына қол жеткізуін қамтамасыз етуге бағытталған қосымшалар мен процестердің кең спектрін қамтитын "eLearning" (электрондық оқыту) технологиялары маңызды болып табылады.
"Геймификация (геймификация)" технологиясы дидактикалық мақсатта онлайн ойын технологияларын қолдануды білдіреді. Геймификация ұпайлар, деңгейлер, көшбасшылар тізімі, марапаттар, қиындықтар сияқты атрибуттарды енгізеді. Бұл, негізінен, бейне ойындарда кеңінен қолданылатын механизмдер.
Геймификация нұсқасы-әлеуметтік, білім беру, коммуникативті, ақпараттық құзіреттіліктерді тиімді қалыптастыру мақсатында Интернеттің ақпараттық ресурстарын пайдалануды және оларды оқу процесіне біріктіруді қамтитын веб-квест.
Білім беру қызметін іске асыру шеңберінде цифрлық білім беру ортасының тұжырымдамасына сәйкес әрбір білім алушыны дербес техникалық оқыту құралдарымен (компьютер, планшет, ноутбук) қамтамасыз ету шартымен жеке нысан бойынша оқытуды көздейтін "1:1 технологиясы" пайдаланылады.
Қорыта келе жоғарыда айтылғандарға сформулируем негізгі тұжырымдар. Мәселен, отандық қоғам дамуының қазіргі кезеңінде индустриялық қоғамнан ақпараттандыру процесі арқылы ақпараттық қоғамға көшу жүріп жатыр, ол барлық әлеуметтік салаларға, оның ішінде білім беру жүйесіне де әсер етті.
Жаһандық әлеуметтік өзгерістер білім беру парадигмасын дәстүрліден (репродуктивті) инновацияға (ақпаратқа) өзгерту қажеттілігін тудырды, онда негізгі бірлік пен тұжырымдамалық категория ақпарат болып табылады.
Білім беру парадигмасының ауысуы қазіргі білім беру теоретиктерінің оны жүзеге асырудың экологиялық тәсіліне үндеуін өзекті етті.
Білім беруді ақпараттандыру компьютерлік және басқа да инновациялық ақпараттық технологияларды білім беруде кеңінен қолдануға әкелді, бұл қазіргі кезеңде білім беруді жүзеге асырудың міндетті шарттарының бірі ретінде инновациялық білім беру ортасын ғана емес, сонымен қатар онлайн-оқытуды жүзеге асыруға болатын сандық білім беру ортасын дамыту мен жобалау қажеттілігін өзекті етті.
Цифрлық білім беру ортасы жобасының мақсаттарын іске асыру компьютерлік құралдарды, интернет ресурстарын, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға негізделген инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануды талап етеді.
Бүгінгі таңда мұндай технологиялар: адаптивті, бұлтты, мобильді, аралас, кері, электронды оқыту және т. б.
Бұл технологиялар білім беру процесін оңтайландыруға, оның оқушылардың жеке қажеттіліктерімен, қызығушылықтарымен, білім деңгейімен, кәсіби тәжірибесімен және білім беру мақсаттарымен арақатынасын арттыруға мүмкіндік береді.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет