ЕҢбек шарты №09 Ақтау қаласы «01» сәуір 2015жДата14.06.2016
өлшемі285.98 Kb.
#135067
ЕҢБЕК ШАРТЫ № 09


Ақтау қаласы « 01 » сәуір 2015ж.

«Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған облыстық мектеп-интернат» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Бұдан әрі жұмыс беруші деп аталатын, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, СТН 430100283207, Мемлекеттік мекеме

08.11.2011ж.,№11438–1943 бастығы __________, (бастықтың аты жөні) Жарғы және Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (бұдан әрі мәтін бойынша – Еңбек кодексі) бұдан әрі қызкеткер деп аталатын: Ақтау қаласы, 35-2Б-37, мекен-жайында тұратын, Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі______, Қазақстан Республикасының ІІМ (Әділет министрлігі) берілген ______ (ЖСН-жеке сәйкестендірме нөмір)______, азамат(ша) _______ (жеке куәлігіне сәйкес) екінші тараптан төмендегідей еңбек шартын (әрі қарай - ЕШ) жасасты:
І. Шарттың мәнісі

1.1. Осы ЕШ жұмыс беруші мен қызметкердің арасындағы еңбек қатынастарын реттейді.

1.2. Жұмыс беруші газ тәрізді отын мен пайдаланушы қазан операторы және бағбаншы лауазымдық қызметін ұсынады, ал қызметкер жұмысты осы ЕШ айқындалып белгіленген шарттарды орындауға келісім береді.

1.3. Осы ЕШ бойынша жұмыс орындау орны ретінде «Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған облыстық мектеп-интернат» болып табылады.

1.4. Осы ЕШ қызметкер мен жұмыс беруші үшін міндетті болып табылады және бір жақты ретпен өзгертілмейді.

1.5. Осы ЕШ бойынша жұмыс қызметкердің негізгі жұмыс орны болып табылады.

1.6. Қызметкер еңбек функциясын атқару кезінде тікелей «Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған облыстық мектеп-интернат» бастығына бағынады.

1.7. Жұмыстың басталу күні 01.04.2015ж.


ІІ. Еңбек функциясы.

2.1. Қызметкер директордың бұйрығымен бекітілген лауазымдық (жұмыс) нұсқаулығына сәйкес еңбек функцияларын орындауды өз міндетіне алады.ІІІ. Қызметкердің құқықтары мен міндеттері.

3.1. Қызметкердің мынадай құқықтары бар:

3.1.1. Еңбек кодексімен қарастырылған шарттар мен тәртіп бойынша жұмыс берушімен ЕШ жасауға, өзгертуге және бұзуға;

3.1.2. Жұмыс берушіден еңбек шартының орындалуын талап етуге;

3.1.3. Еңбекті қорғау және қауіпсіздігіне;

3.1.4. Еңбек шарты мен қорғау жағдайы туралы толық және сенімді ақпарат алуға;

3.1.5. Еңбек шартқа сәйкес уақытылы және ешқандай кемсітусіз еңбек ақыға;

3.1.6. Ұжымдық шартына сәйкес бос тұрған кезде төлем ақыға;

3.1.7. Тынығуға, соның ішінде төлем төленетін жылдық еңбек демалысына;

3.1.8. Ұжымдық шартымен қарастырылған тәртіп бойынша өзінің мамандығын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін көтеруге;

3.1.9. Еңбек міндеттерін атқаруына байланысты өзінің денсаулығына келтірілген зиянды өндіріп алуға;

3.1.10. Қазақстан Республикасы заңдарымен қарастырылған жағдайларда міндетті әлеуметтік сақтануға;

3.1.11. Кепілдік және өтемақы берілуіне;

3.1.12. Өзінің құқығы мен заңды мүдделерін заңға қарсы келмейтін барлық тәсілімдермен қорғауға;

3.1.13. Ешқандай қысымдықсыз тең еңбегі үшін тең жалақыға;

3.1.14. Келістіруші комиссияға, сотқа еңбек дауын шешу үшін үндеуге;

3.1.15. Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі талаптарына сәйкес жабдықталған жұмыс орнына;

3.1.16. Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасы заңнамасымен, сондай-ақ еңбек шарты мен қарастырылған талаптарына сәйкес арнайы киім, жеке және ұжымдық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуге;

3.1.17. Оның денсаулығына немесе өміріне қатерлі жағдай болған кезде жұмыстан бас тартуға, бұл туралы жұмыс берушінің өкіліне немесе тікелей жетекшісіне хабарлау арқылы;

3.1.18. Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі жөніндегі талаптарға сәйкес болған үшін ұйымның уақытша тоқтау кезеңіне орта еңбек ақысын сақтауға;

3.1.19. Өз құқымен көзқарасын қорғау және көрсету мақсатында бірлестікке кіру және құру;

3.1.19. Жұмыс орнындағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік жағдайларына зерттеу жүргізу туралы еңбек жөніндегі өкілетті органдарға немесе оның аумақтық бөлімшелеріне үндеу жолдауға, сондай-ақ еңбекті қорғау және қауіпсіздік жағдайларын жақсартуға байланысты мәселелерді қарау және тексеруге өкіл ретінде қатысуға;

3.1.20. Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі саласында жұмыс берушінің әрекеттеріне шағым беруге;

3.1.21. Біліктілік, еңбек күрделілігі, орындалған жұмыстың сапсы мен санына, сондай-ақ еңбек жағдайларына сәйкес еңбегіне ақы төлеуге;

3.1.22. Еңбек кодексі, басқа да Қазақстан Республикасы заңдарымен ұйымды басқаруға қатысу;

3.1.23. Еңбек кодексі, басқа да Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленген тәртіп бойынша еңбек дауларын шешуге, ереуілге қатысу құқығын қоса;

3.1.24. Жұмыс берушінің есебін даярлаудан, қайта даярлаудан немесе біліктілігін көтеру бойынша оқудан өткен қызметкер, осы жұмыс берушіде шарттағы екі жақтың келісілген мезгілі жасауға міндетті.


3.2. Қызметкер міндетті:

3.2.1. Жұмыс берушінің актілері, ЕШ-да келісілген еңбек міндеттерін адал орындауға;

3.2.2. Еңбек тәртібін сақтауға;

3.2.3. Қызметкер мен жұмыс берушінің мүліктеріне зиян келтіріліуіне жол бермеуге;

3.2.4. Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария ережелерінің талаптарын, сонымен бірге төмендегілерді орындауға:

1) лауазымдық (жұмыс) нұсқаулықтық талаптарын;

2) ішкі еңбек тәртібінің ережесін;

3.2.5. Адам өмірі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлердің мүлкіне қауіп төнген жағдайлар туралы хабарлауға;

3.2.6. Еңбек міндеттерін атқарған кезде таныс болған мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерді, қызметтік, коммерциялық және басқа заңмен қорғанылытын құпияны жарияламауға;

3.2.7. Еңбек кодексімен белгіленген шеңберінде жұмыс берушіге зиян келтірген үшін өтеуге;

3.3. Қызметкер Қазақстан Республикасы Еңбек кодексімен қарастырылған басқа міндеттерді орындайтын және оның басқа құқықтары бар.
ІV. Жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері
4.1. Жұмыс берушінің мынадай құқықтары бар:

4.1.1. Еңбек кодексімен белгіленген негіздемелері және тәртіп бойынша қызметкерлер мен ЕШ өзгертуге, толықтыруға және бұзуға;

4.1.2. Жұмысқа қабылданған кезде қызметкерден белгілі лауазымда және (немесе) нақты еңбек қызметімен айналысу немесе нақты лауазымды атқару мүмкіндігін растайтын Қазақстан Республикасы кодексімен қарастырылған құжаттарды талап етуге;

4.1.3. Өзінің өкілеттігі шегінде жұмыс берушінің актілерін жасауға. Еңбек жағдайларының өзгеруіне байланысты актілерді жұмысшы өкілдерімен келісім бойынша қабылдауға;

4.1.4. Өз құқықтары мен мүдделеріне өкілдік ету және оларды қорғау мақсатында бірлестіктер құруға және оларға кіруге

4.1.5. Еңбек шарттың, еңбек тәртібінің ережелерін және жұмыс берушінің басқа актілерінің жағдайларын орындауды қызметкерден талап етуге;

4.1.6. Еңбек кодексімен қарастырылған тәртіп бойынша қызметкерді көтермелеуге, тәртіптік және материалдық жауапкершілікке тартуға;

4.1.7. Қызметкердің өзіне келтірген зиянын өндіріп алуға;

4.1.8. Еңбек саласында өзінің құқығы мен заңды мүддесін қорғау мақсатында сотқа үндеуге;

4.1.9. Қызметкерге сынақ мерзімін белгілеуге;

4.1.10. Егерде оқу шартында ескертілсе қызметкерді оқытуға байланысты шығындарды өтеп алуға;

4.1.11. Еңбек кодексінің 43 бабына сәйкес өндірістік қажеттілігіне байланысты қызметкерді оның денсаулығына қарсы келмейтін атқарған жұмысына қарай, бірақ бұрынғы жұмыс бойынша орташа жалақысынан төмен емес еңбекке ақы төлей отырып, оның келісімсіз бір ай мерзімге ЕШ ескертілмеген басқа жұмысқа ауыстыруға құқығы бар.4.2. Жұмыс беруші міндетті :

4.2.1. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, еңбек шарты мен келісімдердің талаптарын сақтауға;

4.2.2. Жұмысқа қабылдаған кезде Еңбек кодексімен белгіленген шарттары мен тәртібі бойынша қызметкермен еңбек шарт жасауға;

4.2.3. Еңбекті қорғау және қауіпсіздігі бойынша ішкі бақылау жүргізуге;

4.2.4. Қызметкерге еңбек шартымен ескертілген жұмысты ұсынуға;

4.2.5. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде, еңбек шартта және жұмыс

берушінің актілерінде қарастырылған жалақы мен басқа төлемақыларды уақытында және толық көлемде төлеуге

4.2.6. Қызметкерді жұмыс берушінің актілерімен таныстыруға;

4.2.7. Қазақстан Республикасы еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге;

4.2.8. Қызметкерді еңбек міндеттерін орындауға қажетті құралдармен, техникалық құжаттама және басқа жабдықтармен өз қаржысының есебінен қамтамасыз етуге;

4.2.9. Мемлекеттік еңбек инспекторларының нұсқамаларын орындауға;

4.2.10. Қызметкер мен басқа тұлғалардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген жағдайда жұмысты тоқтата тұруға;

4.2.11. Қызметкерлерді міндетті әлеуметтік сақтандыруға;

4.2.12. Еңбек міндеттерін орындаған кезде қызметкердің өмірі мен денсаулығына зиян келтірген үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруға;

4.2.13. Қызметкерге жыл сайынға төлем төленетін еңбек демалысын беруге;

4.2.14. Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжаттарды және оларды зейнетақымен қамтамасыз ететін аударылым туралы мәліметтерді сақтауды және мемлекеттік мұрағатқа тапсыруды қамтамасыз етуге;

4.2.15. Қызметкерді жұмыс жағдайы зиянды (аса зиянды) және қауіпті (аса қауіпті) екендігі және кәсіптік аурулар болу мүмкіндігі туралы ескертуге;

4.2.16. Ұжымдық шартқа сәйкес қызметкерлерді кәсіптік дайындау жене олардың біліктілігін көтеруге қамтамасыз етуге;

4.2.17. Жұмысқа қабылдаған кезде Еңбек кодексінің 31 бабына сәйкес еңбек шартын жасау үшін қажетті құжаттарды талап етуге.

4.3. Жұмыс беруші Еңбек кодексімен қарастырылған басқа міндеттерді орындайды және оның басқа құқықтары бар.
V. Қызметкердің еңбек жағдайы.

5.1. Қызметкердің жұмыс уақытының тәртібі, сондай-ақ тынығу уақыты Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, ішкі еңбек тәртібі ережесіне, бекітілген жұмыс кестесіне сәйкес анықталады. Жұмыс уақыты аптасына 40 сағаттан аспауы тиіс. Демалыс күндері: жексенбі.

5.2. Қызметкерге төлем төленетін кезекті еңбек демалыс 24 күнтізбелік күн демалыс берілді.

5.3. Қызметкерге жұмыс жылының жыл сайынғы төлем төленетін еңбек демалысы «Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған облыстық мектеп-интернат» директорының және кәсіподақ комитетінің бекітілген кестесіне сәйкес беріледі.

5.4. Қызметкерге бірінші және келесі жұмыс жылдарының жыл сайынғы төлем төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында беріледі. Жұмыс беруші мен қызметкердің келісімдері бойынша жыл сайынғы төлем төленетін еңбек демалысы бөлініп берілуі мүмкін.

5.5. Қызметкерге келесі әлеуметтік демалыс беріледі:

а) жалақысы сақталмайтын демалыс;

б) оқу демалысы;

в) бала (балаларды) босануға, нәресте баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыс беріледі.

5.6. Қызметкерге келесі жағдайларда төленетін әлеуметтік демалыс беріледі:

а) жақын туыстары (күйеуі, әйелі, әкесі, шешесі, анасы, апасы, ұлы, қызы) қайтыс болған жағдайда – 7 (жеті) күнтізбелік күн;

б) қызметкердің өзі некелескен жағдайда – 3 (үш) күнтізбелік күн.

5.7. Демалысты беру, ауыстыру, ұзарту немесе демалыстан шақырып алу жұмыс берушінің актісімен рәсімделеді.
VI. Еңбек ақы төлеу жағдайы мен мөлшері, кепілдіктер мен өтемдер.

6.1. Еңбек ақы төлеу жүйесі мен мөлшері жұмыс берушінің актілерімен белгіленеді.

6.2.«Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған облыстық мектеп-интернат» директорының штаттық кестесіне сәйкес қызметкерге айына____________теңге мөлшерінде қызметтік жалақы белгіленеді.

6.3. Қызметкерге белгіленеді және төленеді:

- қызмет өткерген жылдары үшін төлем _____________

- сыныптылығы үшін қосымша төлем _____________

- түнгі уақыттағы жұмысы үшін төлем _____________

- зиянды еңбек жағдайы үшін төлем ______________

- мереке және демалыс күндері жұмыс жасағаны үшін қосымша төлем__________________________

6.4. Жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы ақшалай

нысанында айына 1 рет келесі есептік кезеңнің 10-на дейін төленеді.

6.5. Кәсіпорын қызметінің нақтылы қаржылық нәтижесі мен қызметкердің осы шарт бойынша міндеттерін дұрыс

орындаған жағдайда, қызметкерге төленуі мүмкін:

- материалдық ынталандыру, оның мөлшері қызметкердің қосқан жеке еңбек үлесіне қарай белгіленеді;

- бір ай, тоқсан және бір жыл жұмыс нәтижесі бойынша сыйақы.

6.6. Жұмыс беруші Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қызметкерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға тартылған уақытта оларды жұмыс орнын (лауазымын) сақтай отырып, еңбек міндеттерін орындаудан босатады.

6.7. Кезеңдік медициналық тексерулерден өтуге міндетті қызметкерлердің олардан өткен уақытта жұмыс берушінің қаражаты есебінен жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысы сақталады

орындаған жағдайда, қызметкерге төленуі мүмкін:

- материалдық ынталандыру, оның мөлшері қызметкердің қосқан жеке еңбек үлесіне қарай белгіленеді;

- бір ай, тоқсан және бір жыл жұмыс нәтижесі бойынша сыйақы.

6.8. Донор болып табылатын қызметкердің тексерілу және қан тапсыру уақытында жұмыс орны (лауазымы) мен орташа жалақысы сақталады.

6.9. Іссапар уақытында қызметкердің жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы сақталады.

6.10. Қызметкерді біліктілігін көтеру және қайта дайындауға жіберген кезде, оның жұмыс орны (лауазымы) мен орта еңбекақысы сақталады, және тараптардың келісімдеріне сәйкес басқа да шығындары өтеледі.

6.11. Жұмыс беруші өз қаражаты есебінен қызметкерлерге еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша, жүктілікке және босануға байланысты, жаңа туған, бала асырап алған әйелдерге (еркектерге) демалыста болу уақыты үшін әлеуметтік жәрдемақылар төлеуге міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген еңбекке жарамсыздық парақтары еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақылар төлеу үшін негіз болып табылады.

Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақылар қызметкерлерге еңбекке жарамсыздықтың бірінші күнінен бастап еңбек қабілеті қалпына келген күнге дейін немесе мүгедектік белгіленгенге дейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептелген олардың орташа жалақысының есебімен төленеді.

6.12. Еңбек шарты тоқтатылған кезде жұмыс берушіден қызметкерге тиесілі барлық сомаларды төлеу шарт аяқталған күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.


VII. Еңбек шартын өзгерту, бұзу және тоқтатудың тәртібі.

7.1. Белгілі мерзімге жасалған еңбек шарт оның мерзімі өтуіне байланысты тоқтатылады.

7.2. Егерде еңбек шарттың мерзімі өткенменен жұмыс қатынастары жалғаса берсе және екі тарапта оның тоқтатылуын талап етпесе, онда келісім-шарт шектелмеген мерзімге ұзартылған болып есептеледі.

7.3. Еңбек шарт жасалған еңбек шартының жағдайларын бұзып, ондағы еңбек қатынастарын жалғастыруға мүмкіндік бермейтін мына жағдайларда тоқтатылуға жатады:

1) қызметкердің еңбек шарты жұмысты орындауы оның денсаулығына медициналық қорытынды бойынша қарсы көрсетімді болса;

2) тұлға заңды күшіне енген сот үкімі немесе қаулысы бойынша нақтылы лауазымдар мен нақтылы қызметтер атқару құқықтарынан айрылған болса;

3) шетелдіктермен және азаматтығы жоқ тұлғалармен белгіленген тәртіпте шетелдік жұмысшы күштерін тартуға рұқсат алынбаған, немесе Қазақстан Республикасы заңнамаларында белгіленген шектеулер мен алып тастаулар сақталмаған жағдайларда;

4) Қазақстан Республикасы заңнамаларында қарастырылған басқа да жағдайларда.

7.4. Еңбек шарт Еңбек кодексінің 61 бабының 1 тармағы 1), 3) тармақшалары бойынша тоқтатқанда жұмыс

беруші қызметкерге орташа еңбек ақысы мөлшерінде 3 айға өтемақы төлейді.

7.5. Еңбек шарт тараптардың келісмі бойынша бұзылуы мүмкін. Бұл жағдайларда еңбек шартты бұзғысы келген тарап екінші тарапқа еңбек шартты бұзу туралы хабарлама береді. Хабарлама алған тарап үш күннің ішінде жазбаша түрде қабылдаған шешімін хабарлауға міндетті.

7.6. Еңбек шарт жұмыс берушінің бастамасымен Еңбек кодексінің 54 бабы,1 тармаға 1-18 тармақшаларында көрсетілген жағдайларда бұзылады.

7.7. Еңбек шарт жұмыс берушінің ынтасымен қызметкердің уақытша еңбекке жарамсыздық және ақылы жыл сайынғы еңбек демалысы кезінде Еңбек кодексінің 54 бабы 1 тармақ 1 тармақшасында көрсетілген жағдайлардан басқа, болмауы керек.

7.8. Қызметкер Еңбек кодексінің 57 бабының 4 тармағында көрсетілген жағдайдан басқа, өзінің ынтасы бойынша еңбек шартын бұзуына құқы бар. Ондай жағдайда жұмыс берушіге кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде ескертуі керек.

7.9. Жұмыс берушінің немесе қызметкердің ынтасы бойынша келісім шарт бұзылған жағдайда, Еңбек кодексінің 24 бабының 3.1 тармағында көрсетілгендей жұмыс жасаған уақытына сай, қызметкер оның оқуына байланысты жұмыс берушінің жасаған шығындарын жұмыс берушіге толық қайтарады.

7.10. Қызметкер мен жұмыс берушінің келісімдері бойынша еңбек келісімі ескертілген мерзімнің бітуіне байланысты Еңбек кодексінің 57 бабы 1 тармағына сәйкес бұзылады.

7.11. Қызметкер жұмыс берушінің еңбек шарт жағдайларының орындамағандығы туралы жұмыс берушіге хабарлама беруіне құқы бар. Егерде жұмыс беруші жеті күннің ішінде айтылған жұмыс жағдайларды жақсартуға шара колданбаса, қызметкер жазбаша түрде жұмыс берушіні үш күн бұрын ескертіп, еңбек келісімін бұзуға құқылы.

7.12. Қызметкермен бір жыл мерзімінен кем емес мерзімге жасасқан келісім шартты қайтадан жасасқанда, оның ішінде келісім шартты мерзімін ұзартқанда келісім-шарт мерзімі шектелмеген мерзімге жасалған болып есептеледі.

7.13. Егерде келісім-шарттың мезгілі біткен кезде бір тәуліктің ішінде екі тарапта оны тоқтауды талап етпеген болса, ол мерзім шектелмеген мерзімге жасасқан болып есептеледі.

7.14. Осы еңбек шарттың жағдайлары екінші тараптың келісімсіз бір тарапты болып өзгере алмайды.

7.15. Меншік иесінің атауы өзгергенде, мүлік иесі өзгергенде, немесе жұмыс беруші қайтадан ұйымдастырылғанда қызметкерлермен еңбек қатынастары өзгермей жалғаса береді.
VIIІ. Жаупакершілік

8.1. Жұмыс беруші қызметкердің алдында еңбек кодексіне сәйкес жауап береді:

1) қызметкерді заңсыз өзінің жұмыс орнында еңбек ету мүмкіндігінен отырғаны залалы үшін;

2) қызметкердің мүлкіне келтірген залалы үшін;

3) қызметкердің өміріне немесе денсаулығына тигізген зияны үшін.

8.2. Қызметкер жұмыс берушінің алдында Еңбек кодексіне сәйкес жауап береді:

1) жұмыс берушінің мүлкін жоғалтқаны немесе бүлдіріп, залал келтергені үшін;

2) іс-әрекеті немесе (әрекет жасамай) залал келтіргені үшін;

8.3. Қызметкердің жұмыс берушіге келтірілген залалы үшін толық материалдық жауапкершілікте болу жағдайлары мынадай:

1) қызметкерге толық материалдық жауапкершілікті өзіне алу туралы жазбаша шарт негізінде берілген мүліктің және басқа да бағалы заттардың сақталуы қамтамасыз етілмеген;

2) қызметкер біржолғы құжат бойынша есебіне алған мүліктің және басқа да бағалы заттардың сақталуы қамтамасыз етілмеген;

3) алкогольдік, нашақорлық немесе уытқұмарлық масақдық (соларға ұқсас) жағдайда залал келтірілген;

4) материалдар, жартылайфабрикаттар, бұйымдар (өнімдер), оның ішінде оларды әзірлеу кезіндегіні қоса алғанда, сондай-ақ жұмыс беруші қызметкерге пайдалануға берген құрал-саймандар, өлшеуіш аспаптар, арнайы киімдер мен басқа заттар кем шыққан, қасақана жойылған немесе қасақана бүлдірілген;

5) қызметкердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен расталған заңсыз іс-әрекеттерінен залал келтірілген.

8.4. Еңбек келісім шарт тараптары екінші жаққа келтірген зиянның еңбек келісім шартында немесе Қазақстан Республикасындағы заңнамаларға сәйкес сот шешімі негізінде немесе ерікті түрде толық мөлшерде қайтарады.

8.5. Қызметкер мен жұмыс беруші жазбаша түрде қызметкердің толықтай материалдық жауапкершілігі қызметкерге берілген мүліктер және басқа құндылықтарды сақтауды қамтамасыз етудегі міндеттері жөнінде шарттар жасасады.

8.6. Қызметкер еңбек тәртібін, оның талаптарын орындамағаны үшін еңбек шарт және еңбек кодексіне сәйкес тәртіптік жауапқа тартылады.

8.7. Тараптар келісім-шарттың міндеттерін орындамағаны және тиісті дәрежеде атқармағаны үшін осы еңбек келісім-шарттың және қолданыстағыIX. Еңбек таластары.

9.1. Жеке еңбек таластарын келісім комиссияларды және соттар қарайды.

9.2. Жеке еңбек таластарын тараптардың арызы бойынша келісім комиссиясы қарайды.

9.3. Еңбек келісім-шартының тараптары жеке еңбек таластарын өздерінің таңдауы бойынша шешу үшін тікелей сотқа жүгінуге құқылы.


X. Ерекше жағдайлар.

10.1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне өзгертулер мен толықтырулар еңгізілген жағдайларда осы еңбек шарты Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес түзетілуге жатады.

10.2. Осы еңбек шарты екі дана болып жасалды, мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр тарапқа бір данадан.
XI. Келісім-шарт әрекетінің мерзімі.

11.1. Осы еңбек шарт 01.04.2015 ж.бастап сынақ мерзім 3 ай ( тұрлаусыз мерзімге,уақытша жұмыста болатын қызметкердің жұмысын уақытша атқару кезені) жасалады.
ХІІ. Қорытынды жағдайлар.

12.1. Осы еңбек шартында қарастырылмаған басқа мәселелер бойынша тараптар Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің және жұмыс берушінің басқа да актілерін басшылыққа алады.

12.2. Жұмыс берушінің мынадай бұйрықтары шығарылды:

Қызметкерді жұмысқа қабылдау туралы 01.04.2015ж. № 42-жқ.

ЕШ мерзімін ұзарту туралы _________№ ___________

Басқа жұмысқа ауыстыруы туралы _________ № __________

ЕШ бұзу немесе тоқтату туралы _________№ __________

ЕШ бұзудың негіздемесі Қазақстан Республика Еңбек кодексінің ____________бабы _____________________

ЕШ бұзу немесе тоқтату күні _______________ж.
ХІІІ. Тараптардың қолтаңбалары.
Жұмыс беруші: ОШИ ДОВ Қызметкер
________________________ ___________________

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
город Актау № 26 «07» апреля 2008г.
ГУ «Мангистауская областная психолого-медико-педагогическая консультация»,Мангистауская область, город Актау 11мкр, РНН 430100232950,свидетельство о государственной перерегистрации от 01.03.2005г., № 6690-1943 в лице заведующей Шариповой М.М, действующего на основании Устава, Трудового кодекса Республики Казахстан (далее по тексту – Трудовой кодекс), именуемый в дальнейшем работодатель с одной стороны, и гражданка Дускалиева Татьяна Викторовна), удостоверение личности гражданки Республики Казахстан № 015390871, выданное 01.06.2004г МВД (Министерство юстиции) Республики Казахстан, проживающий(ая) по адресу город Актау, дача «Электрик» 338, (ИИН–индивидуальный идентификационный номер) 760519402874, РНН 430110199971, СИК ЕС1Е30НDPU00000Т, именуемый(ая) в дальнейшем работник, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее - ТД) о нижеследующем :

І. Предмет договора

1.1. Настоящий ТД регулирует трудовые отношения между работодателем и работником.

1.2. Работодатель предоставляет, а работник соглашается выполнить работу по определенной специальности, квалификации или должности на условиях, определенных настоящим ТД в качестве педагога-психолога .

1.3. Местом выполнения работы по настоящему ТД является ГУ «ПМПК» расположенное по адресу г.Актау 11 мкр

1.4.Условия настоящего ТД являются обязательными для работника и работодателя и не могут быть изменены в одностороннем порядке

1.5. Работа по данному ТД является основным местом трудовой деятельности работника.

1.6. Работник при исполнении трудовых функций непосредственно подчиняется Заведующей ГУ «ПМПК»

1.7. Дата начала работы 07.04.2008г


ІІ Трудовые функции.

2.1. Работник принимает на себя выполнение трудовых функций в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной приказом директора.ІІІ Права и обязанности работника

3.1. Работник имеет право :

3.1.1 на заключение, изменение, дополнение и расторжение ТД с работодателем в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом ;

3.1.2. требовать от работодателя выполнения условий трудового договора;

3.1.3. на безопасность и охрану труда,

3.1.4. на получение полной и достоверной информации о состоянии условий труда и охраны труда;

3.1.5. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с условиями трудового договора;

3.1.6. на оплату простоя в соответствии с коллективным договором;

3.1.7. на отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск;

3.1.8. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, предусмотренном Коллективным договором;

3.1.9. на возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей;

3.1.10. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3.1.11. на гарантии и компенсационные выплаты;

3.1.12. на защиту своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону способами;

3.1.13. на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации;

3.1.14. на обращение за разрешением трудового спора в согласительную комиссию, суд по выбору;

3.1.15. на рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда;

3.1.16. на обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан о безопасности и охране труда, а также трудовым договором;

3.1.17. на отказ от выполнения работы при возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни, с извещением об этом непосредственного руководителя или представителя работодателя;

3.1.18. на сохранение средней заработной платы, на время приостановки работы организации из-за несоответствия требованиям по безопасности и охране труда;

3.1.19.Создавать и вступать в объединения в целях представительства и защиты своих прав и интересов;

3.1.20. на обращение в уполномоченный орган по труду или его территориального подразделения о проведении обследования условий безопасности и охраны труда на рабочем месте, а также на представительное участие в проверке и рассмотрении вопросов, связанных с улучшением условий безопасности охраны труда;

3.1.21. на обжалование действий (бездействия) работодателя в области безопасности и охраны труда;

3.1.22. на оплату труда в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, а также условиями труда;

3.1.23. на участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными законами Республики Казахстан и коллективным договором формах;

3.1.24. на разрешение индивидуальных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными законами Республики Казахстан;

3.1.25. Работник, прошедший обучение, повышение квалификации или переподготовку за счет средств работодателя, обязан отработать у данного работодателя срок, согласованный сторонами в договоре обучения

3.2. Работник обязан:
3.2.1. выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором, актами работодателя;

3.2.2. соблюдать трудовую дисциплину;

3.2.3. бережно относиться к имуществу работодателя и работников;

3.2.4. соблюдать требования по безопасности и производственной санитарии на рабочем месте, а также:

1) Требования должностной (рабочей) инструкции;

2) Правила внутреннего трудового распорядка;

3.2.5. сообщать работодателю о возникшей ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя и работников, а также о возникновении простоя;

3.2.6. не разглашать сведений составляющих государственные секреты, служебную коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;

3.2.7. возмещать работодателю причиненный вред в пределах установленных Трудовым кодексом.;

3.3. Работник имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан.ІV. Права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:

4.1.1. изменять, дополнять, расторгать ТД с работниками в порядке и по основаниям, установленным Трудовым кодексом;

4.1.2. при приеме на работу требовать от работника предоставления документов, предусмотренных Трудовым кодексом, подтверждающих возможность заниматься определенной трудовой деятельностью и (или) занимать определенную должность;

4.1.3. издавать в пределах своих полномочий акты работодателя. Издание актов, связанные с изменением условий труда осуществляется только по согласованию с профсоюзным комитетом;

4.1.4. создавать и вступать в объединения в целях представительства и защиты своих прав и интересов;

4.1.5. требовать от работников выполнения условий трудового договора, правил трудового распорядка и других актов работодателя;

4.1.6. поощрять работников налагать дисципинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом;

4.1.7. на возмещение вреда, нанесенного ему работником при исполнении трудовых обязанностей;

4.1.8. обращаться в суд в целях защиты своих прав и законных интересов в сфере труда;

4.1.9. устанавливать работнику испытательный срок

4.1.10. на возмещение своих затрат, связанных с обучением работника, если это оговорено условиями договора обучения

4.1.11. имеет право, согласно статье 43 Трудового кодекса, в случае производственной необходимости, переовдить работника без его согласия на срок до одного месяца на другую, не обусловленную ТД работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья с оплатой труда по выполняемой работе но не ниже среднемесячной заработной платы по прежней работе.

4.2. Работодатель обязан:

4.2.1. соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, соглашений, трудового догвора, изданных им актов

4.2.2. при приеме на работу заключать трудовые договоры с работниками в порядке на условиях, установленных Трудовым кодексом

4.2.3. осуществлять внутреннй контроль по безопасности и охране труда

4.2.4. предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором

4.2.5. своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату и иные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, трудовым договором, актами работодателя

4.2.6. знакомить работника с актами работдателя

4.2.7. обеспечить работникам условия труда в соответствии с трудовым законодательством Республикит Казахстан, трудовым договором

4.2.8. обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей за счет собственных средств

4.2.9. выпонять предписания государственных инспекторов труда

4.2.10. приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью работника и иных лиц

4.2.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников

4.2.12. страховать гражданско-правовую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью работника при сиполнении последним трудовых обязанностей

4.2.13. предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск

4.2.14. обеспечить сохранность и сдачу в государственный архив документов подтверждающих трудовую деятельность работников, и сведения об удержании и отчислении денег на их пенсионное обеспечение

4.2.15. предупреждать работника о вредных (особо вредных) и (или) опасных условиях труда и возможности профессионального заболевания

4.2.16. обеспечивать работникам профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалиификации в соответствии с коллективным договором

4.2.17.требовать при приеме на работу документы, необходимые для заключения трудового договора в соответствии со статьей 31 Трудового кодекса.

4.3. Работодатель имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом.

V. Условия труда работника

5.1. Режим рабочего времени, а аткже время отдыха для работника определяется в ссответствии с Трудовым кодексом, Правилами внутреннего трудового распорядка,утвержденным графиком работы. Продолжительность рабочей недели не превышающей 40 часов. выходные дни: суббота, воскресение.

5.2. Работнику предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск 56 календарных дней.

5.3. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предоставляется работнику согласно графику утвержденному Заведующей ГУ«ПМПК» .

5.4. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск работнику за первый и последующие годы работы по соглашению сторон предоставляется в любое время рабочего года. По соглашению между работником и работодателем оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск может быть разделен на части.

5.5. Работнику предоставляется социальный отпуск:

а) отпуск без сохранения заработной платы;

б) учебный отпуск;

в) отпуск в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

5.6. Работнику предоставляется оплачиваемый социальный отпуск в случаях:

а) смерти близких родственников (муж, жена, мать, отец, брат, сестра, сын, дочь) – 7 календарных дней;

б) бракосочетание самого работника – 3 календарных дня.

5.7. Предоставление, перенесение, продление отпуска либо отзыв из отпуска оформляются актом работодателя.

VI. Размер и условия оплаты труда, гарантии и компенсации.

6.1. Система и размер оплаты труда определяется актами работодателя.

6.2. Работнику устанавливается должностной оклад согласно штатному расписанию, утвержденному заведующей ГУ

6.3. Работнику устанавливается и выплачивается:

- доплата за категорию 10%

- доплата за вредные условия труда 30%

6.4. Заработная плата выплачивается в денежной форме в национальной валюте Республики Казахстан 1 раз в месяц до 10-го числа следующего за расчетным периодом

6.5. При положительном результате финансовой деятельности предприятия и при условии и надлежащего выполнения работником обязанностей по настоящему договору работнику может быть выплачено:

- материальное поощрение, размер которого устанавливается с учетом личного трудового вклада работника;

- вознаграждение по результатам работы за месяц, квартал и год.

6.6. Работодатель освобождает работника от выполнения трудовых обязанностей на время привлечения к государственным или общественным обязанностям в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, с сохранением за ними места работы (должности).

6.7. На время прохождения за счет средств работодателя периодических медицинских осмотров за работником, сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата.

6.8. За работником, являющимся донором, на время обследования и сдачи крови сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата.

6.9. За время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и заработная плата.

6.10. При направлении работника на повышение квалификации и переподготовки с отрывом от производства за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата, а также компенсируются другие расходы в соответствии с соглашением сторон.

6.11. Работодатель обязан за счет своих средств выплачивать работникам социальные пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, за время отпуска женщинам (мужчинам), усыновившим или удочерившим новорожденных детей. Основанием для выплаты социальных пособий по временной нетрудоспособности являются листы нетрудоспособности, выданные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Социальные пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются работникам с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности или до установления инвалидности из расчета их средней заработной платы, исчисленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.12. При прекращении Трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения.

VII. Порядок изменения, расторжения и прекращения трудового договора.

7.1. Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в связи с истечением его срока.

7.2. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие договора считается продолженным на неопределенный срок.

7.3. Трудовой договор подлежит прекращению вследствие нарушения условий заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения трудовых отношений в случаях:

1) заключения трудового договора на выполнение работы, противопоказанной работнику по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;

2) заключения трудового договора на выполнение работы в нарушение вступившего в законную силу приговора или постановления суда, которым лицо лишено права занимать определенные (должности или заниматься определенной деятельностью);

3) заключения трудового договора с иностранцами и лицами без гражданства, без получения в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы или без соблюдения ограничений или изъятий, установленных законами Республики Казахстан;

4) в других случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

7.4. При прекращении трудового договора в случаях, предусмотренных подпунктами 1),3) пункта 1 статьи 61 Трудового кодекса, работодателем производится компенсационная выплата работнику в размере средней заработной платы за три месяца.
7.5. ТД может расторгнуть по соглашению сторон. При этом сторона трудового договора, изъявившая желание расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, направляет уведомление другой стороне трудового договора. Сторона, получившая уведомление, обязана в течение трех рабочих дней в письменной форме сообщить другой стороне о принятом решении.

7.6. ТД может быть расторгнуть по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных подпунктами 1)-18) пункта 1 статьи 54 Трудового кодекса.

7.7. ТД не может быть расторгнуть по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания работника в оплачиваемом ежегодном трудовом отпуске, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1) пункта статьи 54 Трудового кодекса.

7.8. Работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно не менее чем за один месяц за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 57 Трудового кодекса.

7.9. В случае расторжения договора по инициативе работника или по инициативе работодателя работник полностью оплачивает работодателю затраты, связанные с его обучением, пропорционально отработанному времени, указанному в п.3.1.24 настоящего Трудового договора.

7.10. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть расторгнуть до истечения срока предупреждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 57 Трудового кодекса.

7.11. Работник вправе письменного уведомить работодателя о невыполнении работодателем условий трудового договора. В случае если по истечении семидневного срока неисполнение условий трудового договора работодателем продолжается, работник вправе расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив работодателя не позднее, чем за три рабочих дня.

7.12. В случае повторного заключения трудового договора с работником ранее заключившим договор на определенный срок не менее одного года, в том числе при определении срока трудового договора, он считается заключенным на неопределенный срок.

7.13. В случае если при истечении срока действия трудового договора ни одного из сторон в течение суток не потребовала прекращения трудовых отношений, то он считается заключенным на неопределенный срок.

7.14. Условия настоящего ТД не могут быть изменены сторонами в одностороннем порядке.

7.15. В случаях изменения наименования, ведомственной принадлежности, смены собственника имущества или реорганизации работодателя трудовые отношения с работниками продолжаются без изменений.
VIIІ. Ответственность.

8.1. Работодатель несет материальную ответственность перед работником согласно Трудовому кодексу:

1) за ущерб, причиненный незаконным лишением работника возможности трудиться на своем рабочем месте

2) за ущерб, причиненный имуществу работника

3) за вред, причиненный жизни и (или) здоровью работника.

8.2. Работник несет материальную ответственность перед работодателем согласно Трудовому кодексу:

1) за ущерб, причиненный утратой или повреждением имущества работодателя

2) за ущерб, возникший в результате действия (бездействия) работника.

8.3. Материальная ответственность в полном размере ущерба, причиненного работодателю, возлагается на работника в случаях:

1) необеспечения сохранности имущества и других ценностей, переданных работнику на основании письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности:

2) необеспечения сохранности имущества и других ценностей, полученных работником под отчет по разовому документу:

3) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения

(их аналогов):

4) недостачи, умышленного уничтожения или умышленной порчи материалов, полуфабрикатов, изделий (продукции), в том числе при из изготовлении, а также инструментов, измерительных приборов, специальной одежды и других предметов, выданных работодателем работнику в пользование:

5) причинения ущерба незаконными действиями работника, подтвержденными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.4. Сторона трудового договора, причинившая ущерб (вред) другой стороне, возмещает его в размерах, установленных Трудовым кодексом и законами Республики Казахстан, на основании решения суда либо в добровольном порядке.

8.5. Работник и работодатель заключают в письменной форме договор о полной индивидуальной материальной ответственности работника за не обеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных работнику.

8.6. Работник несет дисциплинарную ответственность за несоблюдение правил трудового распорядка в соответствии с трудовым договором и Трудовым кодексом.

8.7. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим ТД,

IX. Трудовые споры.

9.1. Индивидальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями и (или) судами.

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительной комиссией по заявлению стороны трудового спора.

9.3. Стороны трудового договра по своему выбору могут обратиться за разрешением индивидуального трудового спора непосредственно в суд.


X. Особые условия.

10.1. В случае внесения изменений и дополений в Трудовой кодекс Республики Казахстан, настоящий ТД подлежит корректировке в соответсвии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

10.2. Настоящий ТД составлен в двух экземплярах, на государственном и русском языках по одному для каждой из сторон.

XI. Срок действия договра.

11.1 Настоящий ТД заключен на неопределенный срокХІІ. Заключительные положения.

12.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим ТД, стороны руководствуются Трудовым кодексом Республики Казахстан, и другими актами работодателя.

12.2 Изданы приказы работодателя:

О приеме работника на работу от 04.04.2008 № 10


ХІІІ Подписи сторон.


Работодатель ГУ «ПМПК» Работник:


----------------------------------- ---------------------------------------

Шарипова М.М Дускалиева Т.В

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет