Әдіснамалық түсініктемелер 3Дата04.03.2016
өлшемі128 Kb.
#38320
Мазмұны
Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 3

Аңдатпа 4

Тауарларды өткізу көлемі
Объем реализации товаров 4

Қызмет көрсету көлемі


Объем реализации услуг 6

2011 жылдың 1 мамырға бөлшек және көтерме сауда кәсіпорындағы тауарлық қорлардың көлемі


Объем товарных запасов в предприятиях розничной и оптовой торговли на 1 мая 2011 года 8

Меншік нысандары бойынша бөлшек тауар айналымы


Розничный товарооборот по формам собственности 9

Кәсіпорындардың ауқымы бойынша бөлшек тауар айналымы


Розничный товарооборот по размерности предприятий 10

Сыйақы үшін көтерме сауданы қоса меншік нысанына қарай көтерме тауар айналымы


Оптовый товарооборот, включая оптовый товарооборот за вознаграждение
по формам собственности 11

Кәсіпорындардың ауқымы бойынша көтерме тауар айналымы


Оптовый товарооборот по размерности предприятий 12

Меншік нысандары бойынша автомобильдерді, мотоциклдерді техникалық қамту қызметтері


Услуги по техническому обслуживанию автомобилей, мотоциклов по формам собственности 13

Ауқымы бойынша автомобильдерді, мотоциклдерді техникалық қамту қызметтері


Услуги по техническому обслуживанию автомобилей, мотоциклов по размерности предприятий 14

Меншік нысандары бойынша қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қызметтері


Услуги предприятий общественного питания по формам собственности 15

Ауқымы бойынша қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қызметі


Услуги предприятий общественного питания по размерности предприятий 16


Әдіснамалық түсініктемелер


Тауарлар мен қызмет көрсету көлеміне заңды тұлғалардың қолма - қол ақшаға және қолма-қол ақшасыз тұтынушыларға сатылған тауар, өнім және көрсетілген қызмет үшін түскен ақшалай түсім сомасы кіреді. Тауарлар мен қызметтер бағасына құн салығы және акциздерге салынған салық қосылмаған үстеме сауда бағасы кіреді.

Көтерме сауда – жаңа(өңделмеген) және бұрын пайдаланылған тауарларды бөлшек сауда жасаушыларға, өндірістік, коммерциялық, институционалды немесе кәсіби тұтынушыларға немесе басқа көтерме сауда жасаушыларға, сонымен қатар аталған тұлғалар немесе компаниялар атынан тауар сатып алатын агенттер немесе маклерлерге алып сату, немесе тікелей сату.

Бөлшек сауда – халыққа жеке тұтыну немесе үй қажетіне пайдалану немесе кәдеге жарату үшін жаңа және бұрын пайдаланылған тауарларды алып сату (өңдемей сату).

Агенттер арқылы жасалатын көтерме , табысы (сыйақы төлеу немесе келісімшарт негізінде) жасалған делдалдық қызмет нәтижесінде түскен кіріс табысы болып есептеледі.

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу - аталған әрекет түрлерін жүзеге асырушы кәсіпорындардың тұрғындарға көрсеткен жұмыс (қызмет) құнын айқындайды.

Агенттер арқылы (сыйақы төлеу немесе келісімшарт негізінде) жасалатын көтерме сауда – делдалдық қызмет нәтижесінде тапқан табысты (сыйақыны) анықтайды. Қоғамдық тамақтандыру – азық-түлік өндіру, оны өңдеу, сату және тұтыну жолдарын ұйымдастыруға байланысты кәсіпкерлік әрекет.Методологические пояснения

В объеме реализации и услуг включается сумма денежной выручки, полученной юридическими лицами за проданные покупателям товары, продукцию и оказанные услуги за наличный и безналичный расчет. В цену продукции товара и услуг включается торговая наценка, без налога на добавленную стоимость и акцизов

Оптовая торговля – перепродажа (продажа без переработки) новых и бывших в употреблении товаров розничным торговцам, промышленным, коммерческим, институциональным или профессиональным пользователям или же другим оптовым торговцам, а также агентам или маклерам при покупке товаров от имени таких лиц или компаний, или продаже товаров.

Розничная торговля - перепродажа (продажа без переработки) новых и бывших в употреблении товаров населению для личного потребления или домашнего использования или утилизации.

Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) – определяет доход (вознаграждение),полученный в результате посреднической деятельности. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей отражают стоимость работ (услуг), оказанных населению предприятиями, осуществляющих данные виды деятельности.

Общественное питание – предпринимательская деятельность, связанная с производством, переработкой, реализацией и организацией потребления


Аңдатпа


Жедел мәліметтер бойынша 2011 жылдың қаңтар–сәуірінде бөлшек сауда тауар айналымының көлемі (ҚҚС-сыз) 34,3 млрд теңге құрады, нақты көлем индексі 2010 жылдың қаңтар-сәуір деңгейіне 114,9% құрады.

Барлық тауар айналымының көлемі мемлекеттік емес сектор үлесіне тиесілі. Тауарлар өткізу айналымы жеке меншік кәсіпорындардан 33,9 млрд. теңге көлемінде (99,0%), басқа елдердің меншігі, заңды тұлғалардан және азаматтардан – 0,4 млрд. теңге (1,0%) құрады.

2011 жылдың қаңтар – сәуірінде облыстың көтерме тауар айналымының көлемі 47,8 млрд. теңге құрады. Барлық алынған тауар айналымының көлемі мемлекеттік емес секторға тиесілі.

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарымен 3,9 млрд. теңгенің қызметі көрсетілген.

Аннотация

По оперативным данным за январь-апрель 2011 года объем розничного товарооборота (без НДС) составил 34,3 млрд. тенге, индекс физического объема к уровню 2010 года составил 114,9%.

Весь оборот розничного товарооборота приходится на негосударственный сектор. Оборот от реализации товаров предприятиями частной формы собственности получен в сумме 33,9 млрд.тенге (99,0%), собственности других государств, их юридических лиц и граждан – 0,4 млрд.тенге (1,0%).

Объем оптового товарооборота области за январь-апрель 2011г. составил 47,8 млрд. тенге. Весь объем полученного товарооборота приходится на негосударственный сектор.

Предприятиями общественного питания предоставлено услуг на 3,9 млрд.тенге.

Тауарларды өткізу көлемі
Объем реализации товаров


мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование районовБөлшек тауар айналымы

(базарларды қоса)

Розничный товарооборот

(включая рынки)Базарлар мен жеке кәсіпкерлер

Рынки и индивидуальные предпринимателиСаудалаған кәсіпорындардың бөлшек тауар айналымы

Розничный товарооборот

торгующих предприятий


2011ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель 2011г.2011ж. қаңтар – сәуірі
пайызбен
2010ж. қаңтар-сәуіріне

январь-апрель 2011г. в %


к январю-апрелю 2010г.*

2011ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель 2011г.2011ж. қаңтар – сәуірі
пайызбен
2010ж. қаңтар-сәуіріне

январь-апрель 2011г. в %


к январю-апрелю 2010г.*

2011ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель 2011г.2011ж. қаңтар – сәуірі
пайызбен
2010ж. қаңтар-сәуіріне

январь-апрель 2011г. в %


к январю-апрелю 2010г.*

Облыс бойынша барлығы

34 318 487

114,9

19 925 392

112,3

14 393 095

118,7

Ақжайық

584 872

111,4

584 872

111,4

-

-

Бөкей ордасы

394 260

101,6

394 260

101,6

-

-

Бөрлі

2 493 186

102,7

1 854 099

104,6

639 087

97,7

Жаңақала

484 349

107,8

470 438

104,8

13 911

-

Жәнібек

388 780

102,3

387 861

102,1

919

-

Зеленов

648 024

87,5

643 715

86,9

4 309

-

Казталов

524 969

104,1

524 969

104,1

-

-

Қаратөбе

285 337

103,2

285 337

103,2

-

-

Сырым

298 175

136,3

297 959

136,2

216

-

Тасқала

420 831

102,0

414 492

100,5

6 339

-

Теректі

664 249

96,2

656 172

95,2

8 077

6,5 есе

Шыңғырлау

338 130

105,1

337 514

104,9

616

-

Орал қаласы

26 793 325

118,9

13 073 704

118,2

13 719 621

119,6жалғасы продолжение

Аудан аттары

Наименование районовКөтерме тауар айналымы

Оптовый товарооборотСыйақы үшін көтерме сауданы тауар айналымы

Оптовый товарооборот за вознаграждение2011ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель 2011г.2011ж. қаңтар – сәуірі
пайызбен
2010ж. қаңтар-сәуіріне

январь-апрель 2011г. в %


к январю-апрелю 2010г.*

2011ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель 2011г.2011ж. қаңтар – сәуірі
пайызбен
2010ж. қаңтар-сәуіріне

январь-апрель 2011г. в %


к январю-апрелю 2010г.*

Облыс бойынша барлығы

47 763 364

101,0

967 826

6,8 есе

Бөрлі

2 799 252

95,6

-
Зеленов

25 902

-

-
Казталов

1 952

-

-
Сырым

1 948

-

-
Тасқала

2 295

-

-
Теректі

53 665

-

-
Шыңғырлау

2 236

-

-
Орал қаласы

44 876 114

101,2

967 826

6,8 есе

*Салыстырмалы бағамен (в сопоставимых ценах)

Қызмет көрсету көлемі
Объем реализации услуг

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование районовТехникалық қамту жөніндегі қызметтер көлемі

Объем услуг по техническому обслуживаниюРесторандар, асханалар көлемі

Объем услуг ресторанов, столовых и др.2011ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель 2011г.2011ж. қаңтар – сәуірі
пайызбен
2010ж. қаңтар-сәуіріне

январь-апрель 2011г. в %


к январю-апрелю 2010г.*

2011ж. қаңтар-сәуірі

январь-апрель 2011г.2011ж. қаңтар – сәуірі
пайызбен
2010ж. қаңтар-сәуіріне

январь-апрель 2011г. в %


к январю-апрелю 2010г.*

Облыс бойынша барлығы

131 797

132,3

3 959 672

115,2

Ақжайық

1 515

8,1 есе

9 600

26,5

Бөкей ордасы

-

-

2 900

83,3

Бөрлі

12 386

169,8

3 269 004

107,3

Жаңақала

448

2,3 есе

1 184

-

Жәнібек

-

-

3 948

22,7

Зеленов

5 808

5,2 есе

2 960

6 есе

Казталов

-

-

1 640

3,3 есе

Қаратөбе

-

-

920

-

Сырым

396

146,0

6 999

83,7

Тасқала

-

-

2 060

8,5

Теректі

-

-

4 964

83,0

Шыңғырлау

-

-

792

-

Орал қаласы

111 244

124,5

652 701

2,2 есе

* Салыстырмалы бағамен (в сопоставимых ценах).


2011 жылдың 1 мамырға бөлшек және көтерме сауда кәсіпорындағы тауарлық қорлардың көлемі
Объем товарных запасов в предприятиях розничной и оптовой торговли на 1 мая 2011 года


Аудан аттары

Наименование районов1 мамырға тауарлық қорлар

Товарные запасы на 1 маябөлшек саудада

в розничной торговлекөтерме саудада

в оптовой торговлеОблыс бойынша барлығы

2 284 224

6 645 608

Бөрлі

5 894

423 377

Орал қаласы

2 278 330

6 222 231Меншік нысандары бойынша бөлшек тауар айналымы
Розничный товарооборот по формам собственности

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование районовБөлшек тауар айналымы
(базарларды қоса)

2011ж. қаңтар-сәуірі

Розничный товарооборот
(включая рынки) январь-апрель 2011г.


соның ішінде

в том числебасқа мемлекеттердің меншігі

собственность других государствжеке меншік

частная собственностьолардан
азаматтардың меншігі

из нее собственность гражданОблыс бойынша барлығы

34 318 487

359 174

33 959 313

19 925 392

Ақжайық

584 872

-

584 872

584 872

Бөкей ордасы

394 260

-

394 260

394 260

Бөрлі

2 493 186

-

2 493 186

1 854 099

Жаңақала

484 349

-

484 349

470 438

Жәнібек

388 780

-

388 780

387 861

Зеленов

648 024

-

648 024

643 715

Казталов

524 969

-

524 969

524 969

Қаратөбе

285 337

-

285 337

285 337

Сырым

298 175

-

298 175

297 959

Тасқала

420 831

-

420 831

414 492

Теректі

664 249

-

664 249

656 172

Шыңғырлау

338 130

-

338 130

337 514

Орал қаласы

26 793 325

359 174

26 434 151

13 073 704Кәсіпорындардың ауқымы бойынша бөлшек тауар айналымы
Розничный товарооборот по размерности предприятий

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование районовБөлшек тауар айналымы
2011ж

қаңтар-сәуірі

Розничный товарооборот
январь-апрель 2011г


Сауда кәсіпорындар

Торгующие предприятияБазарлар саудасы

Торговля

на рынках


ірі кәсіпорындар

крупные предприятияорта кәсіпорындар

средние предприятияшағын кәсіпорындар

малые предприятияолардан

жеке кәсіпкерлериз них

индивидуальная предпринимательская деятельностьОблыс бойынша барлығы

34 318 487

1 195 797

4 806 637

21 662 813

13 272 152

6 653 240

Ақжайық

584 872

-

-

490 757

490 757

94 115

Бөкей ордасы

394 260

-

-

361 571

361 571

32 689

Бөрлі

2 493 186

-

492 933

1 004 908

858 754

995 345

Жаңақала

484 349

-

-

284 477

270 566

199 872

Жәнібек

388 780

-

-

230 650

229 731

158 130

Зеленов

648 024

-

-

581 416

577 107

66 608

Казталов

524 969

-

-

293 636

293 636

231 333

Қаратөбе

285 337

-

-

285 337

285 337

-

Сырым

298 175

-

-

298 175

297 959

-

Тасқала

420 831

-

-

420 831

414 492

-

Теректі

664 249

-

-

664 249

656 172

-

Шыңғырлау

338 130

-

-

228 450

227 834

109 680

Орал қаласы

26 793 325

1 195 797

4 313 704

16 518 356

8 308 236

4 765 468
Сыйақы үшін көтерме сауданы қоса меншік нысанына қарай көтерме тауар айналымы
Оптовый товарооборот, включая оптовый товарооборот за вознаграждение
по формам собственности

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование

районов


2011 ж қаңтар-сәуірі

көтерме сауда,

барлығы

Оптовый товарооборотвсего,

январь-апрель 2011 гсоның ішінде

в том числе2011 ж қаңтар-сәуірі сыйақы
үшін көтерме сауда,

барлығы


Оптовый товарооборот за

вознаграждение всего,

январь-апрель 2011 г


соның ішінде

в том числежеке меншік

частная


собственность

басқа мемлекет
тердің меншігі

собственность


других государств

жеке меншік

частная


собственность

Облыс бойынша барлығы

47 763 364

46 881 045

882 319

967 826

967 826

Бөрлі

2 799 252

2 666 540

132 712

-

-

Зеленов

25 902

25 902

-

-

-

Казталов

1 952

1 952

-

-

-

Сырым

1 948

1 948

-

-

-

Тасқала

2 295

2 295

-

-

-

Теректі

53 665

53 665

-

-

-

Шыңғырлау

2 236

2 236

-

-

-

Орал қаласы

44 876 114

44 126 507

749 607

967 826

967 826Кәсіпорындардың ауқымы бойынша көтерме тауар айналымы
Оптовый товарооборот по размерности предприятий

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование

районов


2011 ж қаңтар-сәуірі

көтерме сауда,


барлығы

Оптовый товарооборотвсего,

январь-апрель 2011 гсоның ішінде

в том числеірі

кәсіпорындар

крупные

предприятияорта кәсіпорындар

средние предприятияшағын кәсіпорындар

малые предприятияОблыс бойынша барлығы

47 763 364

287 149

10 486 196

36 990 019

Бөрлі

2 799 252

53 127

876 540

1 869 585

Зеленов

25 902

-

-

25 902

Казталов

1 952

-

-

1 952

Сырым

1 948

-

-

1 948

Тасқала

2 295

-

-

2 295

Теректі

53 665

-

-

53 665

Шыңғырлау

2 236

-

-

2 236

Орал қаласы

44 876 114

234 022

9 609 656

35 032 436

Меншік нысандары бойынша автомобильдерді, мотоциклдерді техникалық қамту қызметтері
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей, мотоциклов по формам собственности

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование

районов


2011 ж. қаңтар-сәуірі
автомобильдерді мотоциклдерді техникалық қамту
және жөндеу қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию и


ремонту автомобилей, мотоциклов

январь-апрель 2011г.соның ішінде

в том числежеке меншік

частная


собственность

Облыс бойынша барлығы

131 797

131 797

Ақжайық

1 515

1 515

Бөрлі

12 386

12 386

Жаңақала

448

448

Зеленов

5 808

5 808

Сырым

396

396

Орал қаласы

111 244

111 244


Ауқымы бойынша автомобильдерді, мотоциклдерді техникалық қамту қызметтері
Услуги по техническому обслуживанию автомобилей, мотоциклов по размерности предприятий

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование

районов


2011 ж .қаңтар-сәуірі

автомобильдерді мотоциклдерді техникалық қамту және жөндеу қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов

январь-апрель 2011 г.соның ішінде

в том числеорта кәсіпорындар

средние предприятияшағын кәсіпорындар

малые предприятияолардан жеке кәсіпкерлер
из них

индивидуальная предпринимательская деятельностьОблыс бойынша барлығы

131 797

12 317

119 480

64 339

Ақжайық

1 515

-

1 515

1 515

Бөрлі

12 386

-

12 386

900

Жаңақала

448

-

448

448

Зеленов

5 808

-

5 808

5 808

Сырым

396

-

396

396

Орал қаласы

111 244

12 317

98 927

55 272Меншік нысандары бойынша қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қызметтері
Услуги предприятий общественного питания по формам собственности

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование районов2011ж қаңтар-сәуірі,
барлығы

январь-апрель 2011г,

всего


соның ішінде

в том числебасқа мемлекеттердің меншігі

собственность других государствжеке меншік

частная


собственность

олардан
азаматтардың меншігі

из нее


собственность граждан

Облыс бойынша барлығы

3 959 672

1 771 907

2 187 765

543 508

Ақжайық

9 600

-

9 600

9 600

Бөкей ордасы

2 900

-

2 900

2 900

Бөрлі

3 269 004

1 771 907

1 497 097

22 600

Жаңақала

1 184

-

1 184

1 184

Жәнібек

3 948

-

3 948

3 948

Зеленов

2 960

-

2 960

2 960

Казталов

1 640

-

1 640

1 640

Қаратөбе

920

-

920

920

Сырым

6 999

-

6 999

6 940

Тасқала

2 060

-

2 060

2 060

Теректі

4 964

-

4 964

4 964

Шыңғырлау

792

-

792

792

Орал қаласы

652 701

-

652 701

483 000


Ауқымы бойынша қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қызметі
Услуги предприятий общественного питания по размерности предприятий

мың теңге тыс. тенге

Аудан аттары

Наименование

районов


2011 ж. қаңтар-сәуірі

Барлық қызмет

Всего услуг

январь-апрель

2011 г.


соның ішінде

в том числеірі

кәсіпорындар

крупные
предприятия


орта кәсіпорындар

средние
предприятияшағын кәсіпорындар

малые
предприятияолардан
жеке кәсіпкерлер

из них


индивидуальная предпринимательская деятельность

Облыс бойынша барлығы

3 959 672

3 039 411

195 848

724 413

543 508

Ақжайық

9 600

-

-

9 600

9 600

Бөкей ордасы

2 900

-

-

2 900

-

Бөрлі

3 269 004

3 039 411

150 848

78 745

22 600

Жаңақала

1 184

-

-

1 184

1 184

Жәнібек

3 948

-

-

3 948

3 948

Зеленов

2 960

-

-

2 960

2 960

Казталов

1 640

-

-

1 640

1 640

Қаратөбе

920

-

-

920

920

Сырым

6 999

-

-

6 999

6 940

Тасқала

2 060

-

-

2 060

2 060

Теректі

4 964

-

-

4 964

4 964

Шыңғырлау

792

-

-

792

792

Орал қаласы

652 701

-

45 000

607 701

483 000

Шығ./Исх. №12-05/

Жауапты шығарушы: Департамент бастығы
Ответственный за выпуск: Начальник департамента

Қызмет көрсету саласы статистика басқармасы

Управление статистики сферы услуг______________ Хамзин А. ______________

тел. (7112) _50-05-77 тел. (7112) 51-05-02Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет