Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағыДата29.02.2016
өлшемі121.78 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы

«Қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит» пәні бойынша

050509 «Қаржы» мамандығының студенттеріне

пәннің оқұына арналғанӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор


___________ Н.Э. Пфейфер
20__ж. «___»____________


Құрастырушы: аға оқытушы Дюсембекова С.Р. _______________


«Қаржылық және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит» пәні бойынша

050509 «Қаржы» мамандығының студенттеріне

пәннің оқұына арналғанәдістемелік нұсқаулар
Кафедраның отырысында ұсынылды

20___ ж «____»________,№____Хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С. Кафтункина 20__ж. «____» ________
Қаржы – экономика факультетінің ОӘК мақұлданды

20_ ж «____»_________,№_____Хаттама


ОӘК төрағасы _________А.Б. Темиргалиева 20___ж. «_____»___________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 20___ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері
Пәннің негізгі мақсаттары: шаруа операциясының заңдылығын белгілеу үшін қаржы бақылауы ең маңызды құрал болып саналады, мемлекеттік, өндіріс, коммерциялық, инвестициялық, банктік, сақтандыру және нарық ұйымдары мен мекемелерінде қаржы ресурсынын қалыптасу мен қолдану деректерінің анықтығы белгіленеді. Қаржы бақылауы мен аудиттың даму мәселесі нарық жағдайында бақылау-тексеріс бағыты ретінде әрі қарай зерттелуді қажет етеді. Практикалық қажеттік позициясынан осы сұрақтың теориялық ұғынуын, қаржылық бақылау мен аудит саласында алдынғы қатардағы шеттелдік тәжірибені зерттеуді талап етеді.

Пәннің негізгі міндеттері: қаржылық бақылау мен аудиттың мәнің ашу, Қазақстандағы қаржылық бақылау жүйесінің дамуын зерттеп тану, оның қызметінің құқылық және ақпараттық негізін қарау, шет мемлекеттердің тәжірибесімен қаржы бақылауының дамуын салыстыру, қаржылық бақылаудың әдісін, қаржы және бюджет ұйымдарында тексерудің өткізу ерекшеліктерін, қаржы бақылауының және аудит жұмыстарының бағыттары мен кезеңдерін зерделеу.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білу керек:

- бақылау мен тексеруді өткізу барысында заңдылықты;

- ҚР мен шет мемлекеттерде қаржы бақылауының жүйесінін негізгі принциптері мен мәнін;

- Қазақстанда қаржылық бақылау мен аудиттың даму мәселесі мен болашағын;

- Қазақстанның экономикалық жағдайында шетелдің оң тәжірибелерін қолдану.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қолдана білу керек:

- қаржы бақылауының түрлері мен қалыптарын ажырату;

- аудиттың процедурасын қолдану;

- практикада қаржы бақылау саласында теориялық білімді колдану.1 тақырып Қаржылық бақылаудың мәні, заты және нысаны

Басқару субъектілерінің қызметін бақылау. Экономикалық бақылау жүйесінің негізгі элементтері. Қаржы бақылауының мәні, заты, нысаны. Қаржы бақылауының саласы, юбъектісі және субъектісі. Қаржы бақылауының түрлері және нысаны.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.


2 тақырып Бюджеттік-қаржы бақылауының халықаралық іс-тәжірибесі

Нарықтық экономикасы бар аса дамыған мемлекеттердің бюджеттік-қаржы бақылауының ұйымдастырылуы. АҚШ, Германия, Великобритания, Швеция, Италия, Япония, Франция, Канада және басқа мемлекеттердің бақылау-қаржылық жүйесінің өрленген тәжірибелерін қарастыру.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Журнал «Финансы и кредиты»

 4. Журнал «Деньги и кредит»


3 тақырып Мемлекеттік қаржы бақылауының ұйымдастырылуы

Басқарудың әкімшіл-әміршіл жүйесінде бюджеттік-қаржы бақылауының даму кезеңі. Постсоветтік кеңістікте қаржы бақылау ұйымының қызметіне өткенді шолатын анализ жасау. Бюджеттік құрылғы, мемлекеттік қаржы бақылауының ұйым жүйесі мен қаржылық механизімінің өзара байланысы. Жалпы мемлекеттік, орталық, ведомства аралығында және жергілікті қаржы бақылау ұйымының өкілеті. Қаржы бақылауының дербес ұйымы.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Бюджетный кодекс


4 тақырып. Қаржы бақылауының құқық және ақпарат негіздері

Мемлекеттік және ведомствалық бақылау-тексеру қызметін, қоғамдық және дербес аудитор ұйымдарың реттейтін, ереже белгілейтін және құқық актілерінің негізгі талаптарына мінездеме. Аудитор мен аудитор фирмаларының, министрлік пен ведомствадағы бақылау-тексеріс ұйымының міндеті мен өкілеттігінің заңы мен стандарты. Бақылау-аудиторлық және консалдинг қызметіне рұқсат беру.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Бюджетный кодекс


5 тақырып Қаржылық-шаруа бақылауын ғылыми-әдістемелікпен қамсыздандыру

Қаржылық-шаруа бақылауының методологиялық негізі. Бақылау-аудиторлық тексерудің тәсілдері және ғылыми әдістердің жіктеуі. Қаржылық бақылаудың органалептикалық, есеп айырысу, аналитикалық және құжатқа негізделген әдістемелік тәсілдер. Құжаттық және деректі бақылаудың негізгі тәсілдерінің мінездемесі.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Бюджетный кодекс


6 тақырып Есеп-қаржы және құрылтайшы құжаттарын тексеру

Кәсіпорындарының құрылтайшы құжаттарының құрамы мен құрылымының мінездемесі. Шаруашылық серіктестік пен акционерлік қоғамды құрған кезде қабылдайтын Жарғымен құрылтайшы шартына қойылатын нормативтік талаптар. Олардың құрылымы және іс-әрекетінің құқық базасы. Заңды тұлға мен қоғамның құқылы мүшесінің мемлекеттік тіркеліуі.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Бюджетный кодекс


7 тақырып Кассалық-банк операцияларын бақылау және тексеру

Касса мен кассалық операцияны тексеру мақсаты мен міндеті. Кассаға тексеру жүргізуінің тәртібі және оның нәтижесін ресімдеу. Ақша қаржысының, құнды қағаздарының түгендеу ерекшелігі. Банк айналымындағы ақша қаржысын тексерудің заңдылығы, нақтылығы және жөнділігі.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Бюджетный кодекс


8 тақырып Ақша айналымының аудит операциясы

Ақша айналымын реттейтің заңдар жиынтығы және нормативтік актілер. Банкте есеп айыру және басқа да есеп шот ашуға байланысты аудит операциясы, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу және ақшаның айналымы.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


9 тақырып Еңбек ақысының төлеуінің есептесу жұмысын бақылау және тексеру

Жұмыскерлердің еңбегін төлеу қорын құруда нормативтік-құқық актілерінің және нұсқауларының барлығы. Штат кестесін тексеру, жұмыс уақытын есептейтін кесте және ҚР заңдар жиынтығының негізгі қағыдаларына сәйкестігі.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


10 тақырып Ұзақ мерзімге берілген активті бақылау және тексеру

Мекемелердің материалдық емес активтерінің баланстарын тексеру, синтетикалық және аналитикалық есептерінің негізгі инвестициялары. Материалдық емес активтің жіктелуінің дұрыстығын тексеру, түрлер бойынша қаржылық инвестиция мен негізгі қаражаттарды бақылау.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


11 тақырып Тауарлық- зат қорын бақылау және тексеру

Тауарлық-зат қорын тексеру мен бақылаудың ерекшелігі және мақсаты. Есеп бойынша материалдық байлықтың нақты түрде болғанын тексеру. Тауарлық – зат байлығының қорын тексеру. Есеп беру күнге дейін өндірістік қордың құрамының және құрылымының анализі.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


12 тақырып Дебитор қарызын бақылау және тексеру

Дебиторлық қарыз және оның түрлері. Дебиторлық қарыздың тексерілуінің негізгі мақсаты. Кәсіпорын балансында есепке алынған дебиторлық қарыздың тексерілуінің заңдылығы. Басты кітаппен басқа да есеп регисторларының есеп беру уақытында баланстың басы мен аяғына сәйкес келетің дебиторлық қарыздың қалғанына сәйкестік.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


13 тақырып Меншік капитал мен міндеттеменің аудит операциясы

Меншік капитал мен міндеттеменің тексеру реті және топтастыруы, ақпараттың қөздері. Ұзақ мерзімдегі және қазіргі міндеттердің ерекшелігі.

Қосымша төленген немесе төленбеген капиталды, реттелмеген кірістін, жарғылық және қор капиталын қалау үшін шаруа субъектісі нормативті- құқылық актін талабын сақтау керек.

Ұсынылған әдебиет:


 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


14 тақырып Шығыс пен кірістің аудит операциясы

Шаруа субъектінің кіріс пен шығыс туралы қаржылық есебіне нормативті-құқылық акті мен есеп саясаты сақталуына байланысты бақылау. Өндіріске жұмсалған түрлердің жіктеуі және өнімнің, жұмыстың, қызметтің іске асырылуы.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


15 тақырып Қаржылық жағдайдың аудит операциясы

Шаруа субъектінің қаржылық жағдайына аудит операциясының мақсаты, объектісі және ақпарат көздері. Баланс бойынша қаржылық ресурстың болғандығы және орналасқаны. Меншік капиталды, міндеттемелерді және активтің жағдайын тексеру. Өзіндік және заемдік қаражаттың нәтижелі қолданғаны туралы баға.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


16 тақырып Шаруашылық субъектісінің қаржылық бақылауы мен аудиттың жалпы нәтижесі.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруа қызметінің аудиты мен бақылаудың қорытындысын жинақтаудың әдісі. Ревизия мен аудиторлық тексерістің қорытындысы бойынша есеп жасағанда нормативті-құқықтық құжаттардың талабын сақтау.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


17 тақырып Банк қызметінің қаржылық бақылауы мен аудиты

Банк жүйесінде қаржылық бақылаумен аудиттың қызмет ету аясы мен ұйымдастырылыуы. Халық Банкі, мемлекеттік және жеке меншік коммерциялық банктер қызметінің ерекшелігі. Банк жүйесінде қаржылық бақылаудың жүргізуі заңды турде болғанына талап. Коммерциялық және жеке меншік банктерінің қызметін Халық Банкі бақылайды.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.


18 тақырып Инвестициялық институттардың қаржылық бақылауы мен аудиты

Инвестициялық институттардың, зейнетақы қорының, сақтандыру компанияларының, тауарлық және қор биржаларының қаржылық бақылау түрлері, ерекшелігі. Инвестициялық институттардың бақылау жұмысының мақсаты, міндеті және әдісі. Инвестициялық институттарда нормативті-құқық актілерін бақылау. Мемлекеттік емес инвестициялық, зейнетақы және қоғамдық қорлардың тексеру ерекшелігі. Инвестициялық институттардың акционерлерімен қатысушыларының тізілім анализі.Ұсынылған әдебиет:

 1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2007. – 608 с.

 2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. – Алматы: Экономика, 2001.

 3. Дюсембаев К.Н. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы: Каржы-каражат, 2001.

 4. Богатая, И. Н. Аудит: учеб. пособие /И. Н. Богатая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 475 с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет