Әдістемелік ұсыныстардың титулдық парағыДата29.02.2016
өлшемі234.5 Kb.

Әдістемелік ұсыныстардың титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/40
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіЕсеп және аудит кафедрасы


«Коммерциялық банктердегі есеп» пәні бойынша

5В050900, 050509 «Қаржы» мамандықтарының студенттеріне арналған пәнді оқытудың

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстардың бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректорі

_________Н.Э. Пфейфер

20___ж. «__»__________


Құрастырушы: ______________аға оқытушы Амеркулова А.С.

«Коммерциялық банктердегі есеп» пәні бойынша

5В050900, 050509 «Қаржы» мамандықтарының студенттеріне арналған

пәнді оқытудыңӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

20___ж. «___»_____________кафедра отырысында ұсынылған №_____хаттама

Кафедра меңгерушісі _______А.Ж. Мусина 20__жылдың «___»________
Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20___ ж. «____»______________

№_____хаттама
ОӘК төрағасы _______________ Темиргалиева А.Б. «__»____20___ ж.
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________А. А. Варакута 20__ ж. «___» _______
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20___ ж. «__»_________№__хаттамаТақырып 1 Банктердегі бухгалтерлік есептің мәні және ерекшеліктері

ҚР банк жүйесінің құрылымы, банктермен орындалатын функциялар және операциялар. Банктік есептің пәні мен негізгі міндеттері. Банктердегі бухгалтерлік есептің принциптері. Банктердегі бухгалтерлік есептің әдісі . Банктік есеп облысында нормативтік база.

Екінші деңгейлі банктерде, несиелік серіктестіктерде және несиелік компанияларда бухгалтерлік есептің шоттарының типтік жоспары.Оның құрылу ерекшеліктері, кластарының, топтарының сипаттамасы.

Аналитикалық және синтетикалық есептің сипаттамасы.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек: 1. Банктік есептің пәні мен негізгі міндеттері.

 2. Банктердегі бухгалтерлік есептің принциптері.

 3. Банктердегі бухгалтерлік есептің әдісі . Банктік есеп облысында нормативтік база.

Әдебиет

 1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

 1. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

 1. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тақырып 2 Банктердегі кассалық операциялардың есебін ұйымдастыру

Кассалық операциялардың жалпы сипаттамасы. Қоймадағы өнделген және операциялық кассадағы ақшаның болуын және құндылықтардың есебін ұйымдастыру. Банк кассасынан берілген қолма-қол ақшаның рәсімделуі және есебі. Ақша чектарын, шығын ордерлерін, кассалық журналдардың рәсімделуі. Инкассирленген ақшалай табысты ұйымдастырылуы және есебі.

Әдістемелік ұсыныстар.


 1. Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек:

 2. Банк кассасынан берілген қолма-қол ақшаның рәсімделуі және есебі.

 3. Ақша чектарын, шығын ордерлерін, кассалық журналдардың рәсімделуі. Инкассирленген ақшалай табысты ұйымдастырылуы және есебі.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тақырып 3 Банктік шот туралы ұғым және есептік операцияларды ұйымдастыру

Банктік шоттар туралы ұғым, оның ашылу реті, кіріспесі және жабылуы. Есептік операциялар және оның классификациясы.. Уәкілеттік етілгендердің атына ауысу операцияларының рәсімделуі және есебі. Төлемдік талап-бұйрықтар, оның мәні, қолдану аясы, құжат айналым. Есептік чектермен кепілдендірілген есептер туралы жалпы түсінік. Чек кітапшаларын клиенттерге берілу шарты, реті және есебі. Аккредитив: мәні, түрлері және қолдану шарттары. ҚР пластикалық карточкаларын ұйымдастыру және есептеу. Электрондық есептер кезінде есепті және бақылауды ұйымдастыру, олардың қолданылу салалары.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек: 1. Чек кітапшаларын клиенттерге берілу шарты, реті және есебі. Аккредитив: мәні, түрлері және қолдану шарттары.

 2. ҚР пластикалық карточкаларын ұйымдастыру және есептеу.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тақырып 4 Салым операцияларының есебін ұйымдастыру

Банктің депозиттік операцияларының негізгі ұғымдары, оның түрлері және классификациясы. Банк аралық депозиттік операциялар және олардың есебі. Жеке тұлғалардың салымдарын кепілдендіру. Шарттарға және салым түрлеріне сәйкес сыйақы аудару және төлеу реті. Салым операцияларының аналитикалық және синтетикалық есебі.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек: 1. Банктің депозиттік операцияларының негізгі ұғымдары, оның түрлері және классификациясы.

 2. Банк аралық депозиттік операциялар және олардың есебі. Жеке тұлғалардың салымдарын кепілдендіру.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тема 5 Ақша легін дисконттау

Диконтирленген баға түсінігі. Диконтирленген бағаны анықтау әдістері. Карапайын пайыздар. Күрделі пайыздар. Келешектегі баға. Ағымдағы баға. Аннуитет.Аннуитеттің келешек бағасы. Аннуитеттің ағымдағы (дисконтирленген) бағасы.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек: 1. Диконтирленген баға түсінігі.

 2. Диконтирленген бағаны анықтау әдістері.

 3. Карапайын пайыздар. Күрделі пайыздар.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тақырып 6 Несие операцияларының есебін ұйымдастыру

Банктермен несиелік ресурстардың қалыптастыру және қолдану реті. Несиелік операциялардың аналитикалық және синтетикалық есебі. Несиелік шоттардың ашылу реті және оның нөмірленуі. Клиенттерге несие беру есебі. Несие бойынша шығындарды жабу үшін резервтердің қалыптасу реті. Берілген несиелерді жабу есебі. Несие бойынша сыйақыны аудару және төлетудің операцияларының есебі. Мерзімі өтіп кеткен несиелердің рәсімделуі және есебі. Блокадаланған несиелердің рәсімделуі және есебі. Несиелік операциялардың баланстан тыс есебі. Ұзақ мерзімді несиелендіру бойынша операциялардың есебін ұйымдастыру.Ұзақ мерзімді несиелерді беру және жабу бойынша операциялардың рәсімделуі және есебі.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек: 1. Несие бойынша сыйақыны аудару және төлетудің операцияларының есебі.

 2. Мерзімі өтіп кеткен несиелердің рәсімделуі және есебі.

 3. Блокадаланған несиелердің рәсімделуі және есебі.

 4. Несиелік операциялардың баланстан тыс есебі.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тақырып 7. Банк ішіндегі операциялардың есебін ұйымдастыру

Банктердің негізгі құралдарының және негізгі қорларының түсінігі. Негізгі құралдардың бастапқы, қалыптастырушы және қалдық бағасы. Негізгі құралдардың аналитикалық және синтетикалық есебі. Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің есебі. Тауар-материалық қорлардың есебі.

Банктердің өзіндік капиталымен операциялардың есебі.

Бантер балансындағы дебиторлармен және кредиторлармен есептесулердің есебі.

Банктердің кірістері мен шығындарының есебі. Банктердің қызметтерінің нәтижелерінің есебі.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек:


 1. Банктердің негізгі құралдарының және негізгі қорларының түсінігі.

 2. Негізгі құралдардың бастапқы, қалыптастырушы және қалдық бағасы.

 3. Негізгі құралдардың аналитикалық және синтетикалық есебі.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тема 8 Дәстүрлі емес банктік операциялардың есебі: лизингтік операциялардың есебі, трасттік операциялардың есебі

Лизингтік операциялар және оның сипаттамасы. Лизингтік операциялардың рәсімделуі және есебі. Лизинг бойынша амортизацияны аудару реті және олардың есебі.

Сену операцияларының мәні. Трастік операциялардың есебін ұйымдастыру.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек:


 1. Лизингтік операциялар және оның сипаттамасы.

 2. Лизингтік операциялардың рәсімделуі және есебі.

 3. Лизинг бойынша амортизацияны аудару реті және олардың есебі.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тема 9 Басқа операциялар есебі: факторингтік операциялардың есебі, форфейтингтік операциялар есебі, коммерциялық банктердің сейфтік қызметтері

Факторингтің мәні және түрлері. Банкті есептеу үшін арналған шоттар сипаттамасы және факторингтік операциялар бойынша құжаттар есебі. Факториг бойынша құжат өндеу. Факторингтік операциялардың рәсімделуі және есебі.

Форфейтингтің мәні. Форфетирлендіру кезіндегі құжат айналымның сұлбасы. Форфейтингтік операциялардың есебі үшін арналған шоттар сипаттамасы.

Форфейтингтік операциялардың есебі.

Коммерциялық банктердің сейфтік қызметтері. Коммерциялық банктермен сейтік қызмет көрсету реті.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек:


 1. Факторингтің мәні және түрлері.

 2. Банкті есептеу үшін арналған шоттар сипаттамасы және факторингтік операциялар бойынша құжаттар есебі.

 3. Факториг бойынша құжат өндеу.

 4. Факторингтік операциялардың рәсімделуі және есебі.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тема 10 Шетелдік валютадағы операциялар және оның есебі

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды реттеу. Клиенттердің валюталық шоттарын ашу және енгізу. Валюталық операциялардың түрлері және олардың есебі.Валюта-ауысу операциялардың есебі.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек: 1. Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды реттеу.

 2. Клиенттердің валюталық шоттарын ашу және енгізу.

 3. Валюталық операциялардың түрлері және олардың есебі.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тема 11 Банктердегі қаржылық есеп

Банк қызметін басқару және бағалау үшін ақпараттық база ретінде банк есебі,сонымен қатар ҚРХБ жағынан бақылау есебі. Ағымдағы, кварталдық және жылдық есеп. Оны беру уақыты және банктердің жауапкершіліктері.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек: 1. Банк қызметін басқару және бағалау үшін ақпараттық база ретінде банк есебі,сонымен қатар ҚРХБ жағынан бақылау есебі.

 2. Ағымдағы, кварталдық және жылдық есеп.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Тема 12 Консолидирленген қаржылық есеп және оны құрастыру әдістемесі

Ата-ана банкі, қызының банкі, тәуелді ұйым, азшылық бөлігі ұғымдары. Консолидирленген қаржылық есепті жасау әдістемесі.

Әдістемелік ұсыныстар.

Бұл тақырып бойынша студентерге келесі сұрақтарға назар салу керек: 1. Ата-ана банкі, қызының банкі, тәуелді ұйым, азшылық бөлігі ұғымдары.

 2. Консолидирленген қаржылық есепті жасау әдістемесі.

Әдебиет

1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі
Негізгі

 1. Бухгалтерский учет в банках. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебно-практическое пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2005. – 536 с.

 2. Миржакыпова С.Т.. Банковский учет в Республике Казахстан: Учебник. Ч.1 - Алматы: Экономика, 2002. – 784 с.

 3. Сейткасимов Г.С., Шаяхметова К.О., Абдраимова Г.Т. Бухгалтерский учет и отчетность в банках. - Алматы: Каржы-каражат; Раритет, 2000. – 456 с.


Қосымша

 1. Банковское дело: Учеб. для вузов /Под ред. О.И. Лаврушина.-М., Банковский и биржевой научно-консультативный центр, 2000.– 364 с.

 2. Банковское дело: Учеб. для вузов /Под ред. Г.С. Сейткасимова. - Алматы: Каржы - Каражат, 1998. – 576 с.

 3. Давыдова Л., Райманов Д. Банковское право Республики Казахстан: Учебное пособие. – Алматы: Жетi жаргы, 2004. – 640 с.

 4. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» № 2444 от 31 августа 1995 г.–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 5. Закон Республики Казахстан «О Национальном банке Республики Казахстан» №2155 от 30 марта 1995г.–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 6. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» № 57-III от 13 июня 2005г.–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 7. «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» №573-2 от 6 июля 2004г.–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 8. Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» №57 от 13 июня 2005г.–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 9. Инструкция Национального Банка Республики Казахстан «О порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках второго уровня» № 61 от 04.03.2000 г.–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 10. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 234 – 11от 28 февраля 2007. .–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 11. Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан «Об утверждении типового Плана счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, кредитных товариществах и ипотечных компаниях» от 30 июля 2002г. №275 .–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 12. Правила ведения кассовых операций в банках второго уровня Республики Казахстан №58 от 3 марта 2001г. .–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 13. Правила использования платежных документов, осуществления безналичных платежей и переводов денге на территории Республики Казахстан» № 179 от 25 апреля 2000г. .–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 14. Правила классификации активов, обязательств и создание провизий (резервов) против них, с отнесением их к категории сомнительных и безнадежных» № 465 от 16 ноября 2002г. .–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 15. Правила обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц в банках второго уровня Республики Казахстан №200 от 04.07.2000г. .–БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

 16. Правила функционирования системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц и участия в ней банков второго уровня Республики Казахстан» №201 от 4 июля 2003г. –БД «ZAN»/Медиатека ПГУ им. С.Торайгырова

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет