Электив курс бойынша «аив-инфекциясының эпидемиологиясы, емдеуі және алдын алу» мпф қоғамдық денсаулық сақтау мамандығының 5 Курс студенттеріне 2011-2012 оқу жылына емтихан тест сұрақтарыДата09.06.2016
өлшемі132.5 Kb.
Электив курс бойынша «АИВ-инфекциясының эпидемиологиясы, емдеуі және алдын алу» МПФ Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығының 5 Курс студенттеріне 2011-2012 оқу жылына емтихан тест сұрақтары

1. Эпидемиологиялық қадағалау анықтамасы:

а) жұқпалы аурулармен сырқаттылықты азайтуға бағытталған алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар кешені

б) ақпараттық жүйе – халық денсаулығын жұқпалы аурулардан қорғау бойынша оңтайлы басқару шешімдерін қабылдауға қажетті деректерді үздіксіз жинау, зерделеу, қорыту, түсіндіру және таратуды қамтамасыз етеді

в) алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар (ЭҚШ) тиімділігін арттыру мақсатымен эпидемиялық процесті үздіксіз динамикалық бақылау (аңду)

г) эпидемияға қарсы шараларды жүргізу мен ұйымдастырудың қазіргі кездегі нысандары

д) адамдар мен жұқпалар ауруларын жұқпалы не жұқпалы емес топтарына блу2. Эпидемиологиялық қадағалауға келесі кіші жүйелер кіреді:

а) ақпараттық

б) аналитикалық

в) ақпарат тарату

г) эпидемияға қарсы шараларды практикалық іске асыру

д) инфекция резервуары болуына қарапайым кемргіштерді жою3. Эпидқадағалау нәтижелерін мыналар үшін пайдалануға болады:

а) басқару шешімдерін қабылдау

б) эпидемияға қарсы іс-әрекеттерді жоспарлау

в) эпидемиологиялық деректер базасын құру

г) қауіп факторлары туралы болжамдар жасау

д) тек мектеп оқушыларын сауықтыру үшін4. Эпидқадағалаудың әдістемелік негізі:

а) эпидемиялық ошақтарды тексеру

б) эпидемиялық бұрқетпелерді тергеп-тексеру

в) сырқаттылықты өлшеу

г) эпидемиологиялық зерттеулер жүргізу

д) гидромелиоративтік шараларды жүргізу5. Эпидемиологиялық зерттеуге жатады:

а) эпидемиялық бұрқетпелерді тексеру

б) «оқиға-бақылау» типті зерттеу

в) рандоминизацияланған клиникалық ашық зерттеу

г) аналитикалық когорттық зерттеу

д) мектеп оқушыларының орта салмағын анықтау6. Эпидемиологиялық зерттеудің негізгі кезеңдері:

а) дайындық

б) жоспарлау және ЭҚШ-ды жүргізу

в) ақпарат жинау, оны біріншілік өңдеу

г) алынған деректерді статистикалық, логикалық талдау және қорытындылар жасау

д) жеке шаруалардың экономикалық жадайын анықтау7. Эпидемиологиялық зерттеудің дайындық кезеңіне кіреді:

а) жұмыстық болжам жасау

б) зерттеу бағдарламасын жасау

в) мәселе өзектілігін негіздеу

г) зерттеу жоспарын құрастыру

д) крші елдерде балалар арасындағы жалпы сырқаттылық жадай8. Сынамалық (пилоттық) эпидзерттеу мүмкіндік береді:

а) жұмыстық болжам жасауға

б) зерттеу бағдарламасын құрастыруға

в) мақсат пен жұмыстық болжамды дәл анықтауға

г) персонал дайындығын бағалауға

д) аладғы зерттеуге жататын адамдар тізімін жасауға мүмкіндік береді9. Эпидемиялық процестің қорытынды анықтамасы:

а) адамдар спецификалық инфекциялық жағдайларының (науқастар, тасымалдаушылар) бірінен соң бірі келетін тізбегі

б) бірі екіншісінен шығатын өзара байланысты эпидемиялық ошақтар қатары

в) қоздырғыш пен адам организмі өзара әсерлесу процесі, ол аурумен не тасымалдаушылықпен көрінеді

г) қоғамда жұқпалы аурулар шығуы мен таралуы процесі

д) қоянтектестілер арасында сальмонеллезбен бактерия тасмалдаушылық деңгейді10. Берілу механизмі - бұл:

а) паразитке табиғатта биологиялық түр ретінде сақталуын қамтамасыз ететін спецификалық жеке иелерін ауыстыру үшін эволюция барысында қалыптасқан қоздырғыштың орын ауыстыру тәсілі

б) қоздырғыштың бір организмнен екіншісіне берілу факторлары арқылы тасымалдануы

в) қозыдрғыштың зарарланған организмнен екінші организмге нақты эпидемиялық жағдайда тасымалдануы

г) қоздырғыш-паразиттің бір даму сатысынан өзінің жеке тіршілігі кезінде екіншісіне өтуі

д) қоздырғыштың зарарлы емес күйге ауысуы11. «Эндемия» (эндемичность) терминімен анықталады:

а) осы аумаққа тән жұқпалы аурулармен сырқаттылық

б) белгілі бір аумақтағы эпидемиялық сырқаттылық

в) белгілі бір аумақтағы спорадикалық (бірен-саран) сырқаттылық

г) шеттен әкелінген оқиғаларға байланысты дамитын жұқпалы аурулармен сырқаттылық

д) тағы жануарлар арасында бүргелер таралуы12. Жұқпалы аурулардың убиквитарлық аталғандары:

а) әлемде тегіс таралғандары

б) аймақ-аралық таралатындары

в) белгілі ендік аймақтарында таралғандары

г) белгілі табиғи аймақта таралғандары

д) балалар ұжымдары арасында таралуы13. АИВ-инфекциясы өзектілігі байланысты:

а) инфекцияның пандемиялық таралуымен

б) ВААРТ-пен емделмеген науқастар арасында 100% летальділікпен

в) ең алдымен қариялар зақымдануымен

г) зарарланған организмді вирустан толық тазарта алатын емдік дәрмектердің жоқтығымен

д) адамдар арасында вирус тасымалдаушылары жиналуымен14. АИВ-инфекциясы таралауының әлеуметтік-биологиялық салдарлары:

а) халық санының азаюы

б) туып көбеюдің кемуі

в) халықтың жастық құрылымы өзгеруі

г) депопуляция

д) өмір сүру ұзақтығы өседі15. АИВ-инфекциясынан ең күшті азап шеккен жер шары өңірлері:

а) Оңтүстік Америка

б) Солтүстік Америка

в) Африка-Сахарадан оңтүстікке қарай

г) Оңтүстік-Шығыс Азия

д) Шығыс Еуропа және Орталық Азия16. Эпидпроцестің биологиялық факторлары:

а) инфекция қоздырғышы

б) биологиялық спецификалық ие

в) инфекция қоздырғышы берілуіне қатысатын абиотикалық орта факторлары

г) белгілі аумақтарға тән климаттық-географиялық жағдайлар

д) адамдар қатынасы үшін транспорт мүмкіндігінің артуы17. АИВ-вирусы тұқымдастығы:

а) энтеровирустар

б) гепаднавирустар

в) ретровирустар

г) рабдовирустар

д) пикорнавирустар18. АИВ провирусы – бұл вирустық:

а) РНҚ – сезімтал жасуша цитоплазмасында

б) ДНҚ – ие жасушасы цитоплазмасында

в) ДНҚ – жасушадан тыс кеңістікте

г) ДНҚ – ие жасуша ДНҚ-мен біріккен

д) вирусқа сезімтал емес жасушалар цитоплазмасы ДНҚ-ы19. Өзгергіштігі (вариабельность) ең жоғары АИВ антигені:

а) gp 120

б) gp 41

в) p 24


г) р 17

д) р 51


20. 1 генге шаққанда генетикалық қателер жиілігі және АИВ репликация циклі:

а) 101-103

б) 104-105

в) 106-107

г) 108-109

д) 1010-101121. Әдеттегі сыртқы орта жағдайында АИВ сақталады:

а) бірнеше минут

б) бірнеше сағат

в) бірнеше күн

г) бірнеше апта

д) бірнеше ай22. Ылғалды ортада бөлме температурасы жағдайында АИВ сақталады:

а) бірнеше минут

б) бірнеше сағат

в) 24 сағат

г) 7 күн

д) 15 күнге дейін23. 70◦ этил спирті әсерінен АИВ өледі:

а) бірнеше секундта

б) бірнеше минутта

в) бірнеше сағатта

г) бірнеше күнде

д) бірнеше айда24. АИВ кепкен қанда сақталады:

а) 15 минутқа дейін

б) 1 сағатқа дейін

в) 24 сағатқа дейін

г) 7 тәулікке дейін

д) 1 айға дейін25. АИВ вирустарының ең жоғары концентрациясы бар:

а) несепте

б) сілекейде

в) қанда


г) емшек сүтінде

д) қынап секретінде26. АИВ-ты табуға (анықтауға) болады:

а) сілекейде

б) қынап секретінде

в) тер бездері секретінде

г) шәуетте

д) аяқ фалангалары эпифизінде27. АИВ заралаушы дозасы бар қан көлемі:

а) 1,0 мл

б) 0,5 мл

в) 0,1 мл

г) 0,01 мл

д) 0,001


28. АИВ-пен зарарлану мүмкін:

а) емшек емізу кезінде

б) биологиялық материалды трансплантациялағанда

в) сексуальды жанасуларда

г) су құбыры суын пайдаланғанда

д) қол беріп амандасқанда


29. Қазіргі пандемияда басым АИВ тобы:

а) О


б) М

в) N


г) Д

д) Е


30. АИВ беріледі:

а) есірткілерді парентеральды жолмен енгізгенде

б) қан сорғыш жәндіктер шаққанда

в) тұрмыстық қатынаста

г) АИВ-инфекциясы/ЖИТС-ті науқасты күту кезінде

д) сексуальды жанасуларда31. АИВ-пен зарарлануды қолдайды:

а) көптеген гомо-, гетеросексуальды байланыстар

б) презервативпен секске түсу

в) репродуктивтік жүйе аурулары болуы

г) менструация (етеккірі) кезінде жыныстық қатынасқа түсу

д) жалпы (ортақ) аспапты пайдаланып, инъекциялық есірткілерді қабылдау32. АИВ-пен медициналық персонал зарарлануы мүмкін:

а) медициналық парентеральды ем-шараларды орындау кезінде

б) өткір стерилизацияланбаған медициналық аспаптармен тері бүтіндігі бұзылғанда

в) ауыз қуысын протез салуға дайындағанда

г) тіс тасын алғанда

д) физиотерапиялық ем шаралар жүргізгенде (электрофорез т.б.)33. АИВ-пен зарарланған адаммен бір рет жыныстық қатынасқа түскенде зарарлану қаупі, %:

а) 0,1-1%

б) 5%

в) 10%


г) 50%

д) 100%


34. АИВ-пен зарарланған қан құйылғанда реципиент зарарлану деңгейі:

а) 10%


б) 50%

в) 75%


г) 80%

д) ≈100%


35. АИВ-пен зарарланған пациент қанымен контаминацияланған инемен жарақаттанғанда медициналық персоналдың зарарлану ықтималдылығы:

а) ≤0,5%


б) 1%

в) 10-15%

г) 25-50%

д) 100%


36. Жүктілік кезінде антиретровирустық терапия алмаған АИВ-зарарланған әйелдерден туылған балалардың зарарлану ықтималдылығы:

а) 10%


б) 30%

в) 50%


г) 75%

д) 100%


37. АИВ-инфекциясы серонегативті кезеңінде ПТР көмегімен провирус анықталады:

а) қан сарысуында

б) лимфоциттерде

в) антиденелерде

г) иммунды комплекстерде

д) тромбоциттерде38. АИВ-қа антиденелер пайда болатын ауру сатысы:

а) инкубациялық

б) біріншілік көріністері кезінде

в) латенттік

г) екіншілік көріністері кезінде

д) терминальдық39. АИВ-инфекциясы кезінде «серонегативті терезе» кезеңнің жиі болатын ұзақтығы:

а) 3 айға дейін

б) 6 айға дейін

в) 9 айға дейін

г) 1 жыл

д) 10 жыл40. Қан компоненттерін «карантинизациялаудың» қолайлы (тиімді) мерзімі:

а) 1 ай


б) 3 ай

в) 6 ай


г) 12 ай

41. АИВ-пен зарарланғаннан кейін антиденелер пайда болуының ең қысқа мерзімдері:

а) 1 апта

б) 3 апта

в) 1 ай


г) 3 ай

д) 6 ай


42. АИВ-пен зарарланған адамда ең алғашқы антиденелер пайда болады:

а) gp 120-ға

б) gp 41-ге

в) р 24-ке

г) р 17-ге

д) р 51-ге43. АИВ-қа лабораториялық зерттелетін материал:

а) қынаптық секрет

б) қан

в) несеп


г) өт

д) нәжіс


44. АИВ-инфекциясы ең алғашқы симптомы:

а) салмағы кемуі

б) ұзаққа созылған диарея

в) жайылған лимфаденопатия

г) Капоши саркомасы

д) мононуклеозға ұқсас синдром45. «Екіншілік көріністері сатысының» симптомсыз нысаны сипатталады:

а) лимфаденопатиямен

б) субфебрилитетпен

в) миальгиямен, артральгиямен

г) әлсіздікпен, тершеңдікпен, жұмыс істеу қабілеті нашарлауымен

д) қанда АИВ-қа антиденелер болуымен46. АИВ-инфекциясын эпидқадағалауда пайдаланылатын шолулық топтар:

а) ЖЖБА-ы бар пациенттер

б) инъекциялық есіркілерді тұтынушылар

в) коммерциялық секс қызметкерлері

г) ерлермен жыныстық қатынасқа түсетін еркектер

д) даму үйлері персоналы (қызметкерлері)47. АИВ-пен зарарлану қаупіне байланысты халық мінез-құлқын зерттегенде анықталады:

а) бірінші рет сексуальды жанасу кезіндегі жасы

б) соңғы жыл бойы тұрақсыз серіктесімен болған сексуальды жанасулар

в) белгілі мерзімде жыныстық серіктестер саны

г) сексуальды жанасуларда презервативті пайдалану

д) мектеп сыныбында бірге оқу48. Антиретровирустық терапия алмаған пациенттерде вируспен зарарланғаннан кейін ЖИТС симптомдары пайда болуының орташа мерзімі:

а) 1 ай


б) 6 ай

в) 1 жыл


г) 10-12 жыл

д) 15 жылдан асады49. АИВ-инфекциясын скринингілік лабораториялық диагностикалау үшін қолданылады:

а) ИФТ


б) иммунды лизис реакциясы

в) ТГАР


г) бейтараптау реакциясы

д) иммуноблотинг50. АИВ-инфекциясын зертханалық диагностикалау үшін қолданылады:

а) ИФТ


б) ПТР

в) ТГАР


г) бейтараптау реакциясы

д) иммуноблотинг51. Иммуноблотта анықталады:

а) АИВ вирусы барлық антигендері

б) АИВ вирусының жекелеген компоненттері

в) АИВ


г) АИВ вирусының белгілі белоктарына қарсы антиденелері

д) АИВ-қа қарсы антиденелер жиынтығы52. АИВ-инфекциясы эпидемиясының даму сатылары:

а) бастапқы

б) шоғырланған

в) жайылған

г) ақырғы

д) қорытынды53. Жүкті әйел босану үйіне түскенде жүргізілген АИВ-ты шұғыл тестілеу нәтижесі оң болса:

а) зерттеуді 1 рет қайталау

б) зерттеуді екі рет қайталау

в) ИФТ нәтижесін дәлелдеу

г) ИФТ-мен иммуноблотта ИФТ нәтижесін дәлелдеу

д) шұғыл тест нәтиже ақырғы болып табылады54. Зарарланған әйелдерден туылған балаларда өзінің АИВ-антиденелерін табуға болады:

а) 1 ай өткесін

б) 6 ай өткесін

в) 12 ай өткесін

г) 1,5 жыл өткесін

д) 3 жыл өткесін55. АИВ-пен зарарланған жүкті әйелге кесарь тілігін жасау туылған сәбидің зарарлану қаупін төмендетеді:

а) 2 есе


б) 3 есе

в) 5 есе


г) барлық жаңа туылған сәбилерді қорғайды

д) зарарлану қаупіне әсері жоқ56. АИВ-пен зарарланған жүкті әйелдерге, туылатын сәбилерді зарарландырудан сақтандыру үшін, антиретровирустық терапия жүргізіледі:

а) тек вирустық жүктеме <1000 көшірме /мл

б) тек вирустық жүктеме >1000 көшірме /мл

в) тек вирустық жүктеме <1000 көшірме /мл және СД4+ саны қалыпты болса

г) тек вирустық жүктеме >1000 көшірме /мл және СД4+ саны азайса

д) АИВ-пен зарарланған барлық әйелдерге, вирустық жүктемеге және СД4+ санына тәуелсіз57. АИВ-инфекциясын эпидқадағалауға кіреді:

а) АИВ-инфекциясы оқиғаларын тіркеу

б) ЖЖБИ-ді қадағалау

в) АИВ-инфекциясының жалпы халық арасында таралуы

г) АИВ/ЖИТС-тен өлімділік

д) ересектер арасындағы жалпы сырқаттылықты58. АИВ-пен зарарлану қаупі жоғары топтарға жатады:

а) инъекциялық есірткілерді тұтынушылар (ИЕТ)

б) қан донорлары

в) еркектермен жыныстық қатынасқа (секс) түсетін еркектер (ЕСЕ)

г) коммерциялық секс қызметкерлері (КСҚ)

д) медициналық қызметкерлер59. АИВ-инфекциясын ендіруші топтар:

а) АИВ-пен зарарланған әйелдерден туылған балалар

б) қан рецепиенттері

в) коммерциялық секс қызметкерлері клиенттері

г) медициналық қызметкерлер

д) инъекциялық есірткілерді тұтынушылардың жыныстық серіктестері60. АИВ-инфекциясының ең жоғарғы таралу деңгейлері мыналар:

а) инъекциялық есірткілерді тұтынушыларда

б) коммерциялық секс қызметкерлерінде

в) түрмеде отырғандар

г) белгілі тұрағы жоқ адамдар

д) бизнесмендер61. АИВ-инфекциясы эпидемиясы бастапқы сатысына тән белгілер:

а) АИВ-инфекциясы таралуы ешбір халық топтары арасында (КСҚ, ЕСЕ, ИЕТ-топтарында да) айтарлықтай деңгейге жетпейді

б) осал топтар арасында 5% аспайды

в) бір қауіп тобы арасында таралуы 5% артық

г) жүкті әйелдер арасында 1% артық

д) дене салмағы 15% артық кемуі62. АИВ-инфекциясы шоғырланған эпидемиясы белгілеріне жатады:

а) осал топтар арасында тез таралуы, жалпы халық арасында таралмауы

б) зарарлану қауіпті топтарда таралуы 5% аспайды

в) бір қауіп тобы арасында таралуы 5% артық

г) жүкті әйелдер арасында таралуы 1% кем

д) жүкті әйелдер арасында таралуы 1% артық63. АИВ-инфекциясы эпидпроцесіне тән:

а) жалпы халық арасында сырқаттылық таралмауы біркелкі емес

б) сырқаттылықтың жаз-күз маусымында жоғарлауы

в) сырқаттылықтың 10жылдық кезеңділікпен жоғарлауы

г) АИВ-пен зарарланғандар санының тұрақты өсуі

д) қоғамдық тамақтандыру орнында шыққан көлемді бұрқетпе64. Ресейде АИВ-инфекциясының таралу денгейі эпидемия ретінде қаралады:

а) таралудың төменгі денгейі

б) шоғырланған

в) жайылған

г) жіктелуге келмейтін

д) қауіпті65. Ең тиімді алдын алу шаралары болып саналады:

а) АИВ-пен зарарланғандарды анықтау және сауықтыру

б) АИВ-пен зарарланғандарды оқшаулау

в) берілу факторларын зарарсыздандыру

г) вакцинамен егу

д) қауіпсіз мінез-құлыққа оқыту (үйрету)66. АИВ-инфекциясы көздері болады:

а) еркектермен секске түсетін еркектер

б) гемофилиямен науқастар

в) АИВ-пен зарарланғандар

г) африкалық жасыл маймылдар

д) мононуклеозбен науқастар67. АИВ инфекциясы көздерін анықтау мына мақсатпен жүргізіледі:

а) АИВ-пен зарарланғандарды оқшаулау үшін

б) кәсіби іс-әрекетін шектеу үшін

в) қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін

г) АИВ-инфекциясы мәселелері бойынша

д) алдын алу шараларына тарту үшін68. АИВ-инфекциясын эпидтексеруде көзделеді:

а) эпидошақты тексеру

б) АИВ-зарарланғандарды оқшаулау

в) зарарлану қаупіне ұшырағандарды анықтау

г) зарарлану себебі мен жағдайларын анықтау

д) қауіпсіз мінез-құлыққа оқыту (үйрету)69. Ақпаратталған келісім алынғаннан кейін пациентті АИВ-қа тексеру қажет:

а) стационарға жоспарлы түскенде

б) анамнезінде гемотрансфузиялар болса

в) жедел не алғаш рет анықталған В,С вирустық гепатиттері болса

г) жайылған лимфаденопатия болса

д) туберкулезбен ауырса70. «АИВ вирусы туындататын ауруды ҚР-да таралуының алдын алу туралы» ҚР Заңына сәйкес АИВ-инфекциясына міндетті түрде медициналық куәландыруға жататын медициналық қызметкерлер:

а) хирургиялық бөлімдердің

б) жұқпалы аурулар ауруханасының

в) АИВ зертханаларының

г) акушерлік стационарлардың

д) «жедел жәрдемнің»71. Стационар пациентін АИВ-инфекциясына тексергенде дәрігер міндеті:

а) пациентке ауызша хабарлау

б) тестіге дейін консультация беру және науқастың тексерілуге келісімін алу

в) ауру тарихына пациенттен келісім алғандығы туралы жазба қалдыру

г) бөлімше меңгерушісіне хабарлау

д) ауруханалық эпидемиологқа хабарлау72. Пациентті АИВ-инфекциясына тексерерде қажет:

а) тестіге дейінгі консультация өткізу

б) пациенттен өз еркімен ақпаратталған тексеруге келісім алу

в) бөлімше меңгерушісі келісімін алу

г) ауруханалық эпидемиологпен келісу

д) нәтижелері алынғанша пациентке тексеру туралы хабарламау73. Тестіге дейінгі және кейінгі консультациялау көздейді:

а) тестіленетін адамның мінез-құлықтық статусын анықтауды

б) инфекция және АИВ-қа тестілеу туралы ақпарат беруді

в) АИВ антиденелеріне тексерілу қажеттігі жөнінде «ойланған» шешім қабылдауы

г) стрестен құтқару үшін қолдауды

д) қауіпті жыныстық мінез-құлықты өзгертудің қажеті жоқ74. Баланы АИВ-инфекциясына тексеру үшін клиникалық көрсеткіштер болған жағдайда дәрігер міндеті:

а) баланың әке – шешесіне тексеру туралы ауызша хабарлау

б) ауру тарихына баланы тексеру туралы әке – шешесінен келіскені жөнінде жазба қалдыру

в) ауру тарихына баланы тексеру жөнінде әке –шешесінің келісім бергендігі жөнінде олардың қолы қойылған жазба қалдыру

г) бөлімше меңгерушісіне хабарлау

д) ауруханалық эпидемиологқа хабарлау75. Науқасты тексеруге клиникалық көрсеткіштері болғанда тестіге дейінгі консультацияны әдетте өткізеді:

а) ауруханалық эпидемиолог

б) бөлімше меңгерушісі

в) емдеуші дәрігер

г) дәрігер – инфекционист

д) психотерапевт76. «АИВ вирусы туындататын ауруды ҚР-да таралуының алдын алу туралы» ҚР Заңына сәйкес АИВ-инфекциясына міндетті түрде тексеруге жатады:

а) донорлар

б) АИВ зертханасы персоналы

в) бір жастағы балалар

г) қан реципиенттері

д) инъекциялық есірткілерді тұтынушылар77. Пациент қанымен контаминацияда болған аспаптармен медицина қызметкерлері жарақаттанған жағдайда (тесілу, кесілу) қажет:

а) ағынды сумен қол сабындалып жуылады және жарақат 5% йод ерітіндісімен өңделеді

б) жарадан қанды сығып шығару және 5% йод ерітіндісімен өңдеу

в) жарадан қанды сығып шығару, ағынды сумен жуу, 5% йод ерітіндісімен өңдеу

г) қанды жарадан сығып шығару, қолды сабындап ағынды сумен жуу, 70° спиртпен өңдеу, 5% йод ерітіндісін жағу

д) қанды жарадан сығып шығару және жараны хлорлы дезинфектантпен өңдеу78. Пациент қанымен контаминацияланған аспаптармен жарақаттанғанда (тесу, кесу) медициналық қызметкер жасауы тиіс:

а) бөлімше меңгерушісіне хабар беруді

б) апаттық жағдайлар журналына жазба жасау

в) пациентті АИВ-инфекциясына зерттеуге өз қанын беру

г) АИВ-инфекциясына зерттеуге өз қанын аппаттан кейін бірден беру

д) пациент статусын ескере отырп, шұғыл алдын алу шараларына кірісу79. Пациент қаны көз конъюктивасына түскенде, көзді сумен жуғаннан кейін пайдаланылуы тиіс:

а) 1% азотқышқылды күміс

б) 0,05% КМnO4

в) кез – келген антибиотик ерітіндісі

г) фурацилин ерітіндісі

д) 20% сульфанил Na80. Пациент қаны медицина қызметкерінің сау терісіне түскенде ластанған орынды:

а) стерильді салфеткамен сүрту, ағынды сумен сабындап жуу

б) 70° спиртпен өңдеу

в) хлорлы дезинфектантпен өңдеу

г) ағынды сумен сабындап жуу, кептіру, 70° спиртпен өңдеу

д) 70° спиртпен өңдеу, ағынды сумен 2 рет сабындап жуу81. Пациент қаны дәрігердің мұрын сілемейлі қабатына түскенде жуу қажет:

а) ағынды сумен және 0,05%KМnO4 ерітіндісімен

б) ағынды сумен

в) фурацилин ерітіндісімен

г) 0,05% жавелион ерітіндісімен

д) 0,5% хлоргексидин ерітіндісімен;82. Пациент қаны медицина қызметкері ауыз сілемейлі қабығына түскенде ауызды шаю қажет:

а) сумен және 0,05%KMnO4 не 70° спиртпен

б) 0,05%KМnO4 ерітіндісімен

в) 70° спиртпен

г) 0,5% хлоргексидин ерітіндісімен

д) 3% сутегі қос тотығымен83. Медицина қызметкері терісі не сілемейлі қабықтары зақымдалып және ол пациент қанымен ластанса, медицина қызметкері АИВ–инфекциясына тексерілуі тиіс:

а) бірден, апаттық жағдайдан кейін

б) 2 апта өткен соң

в) 3 ай өткесін

г) 6 ай өткесін

д) 1,5 жылдан кейін84. АИВ–пен зарарланған адам мыналармен байланысты жұмыста лауазымға ие бола алады:

а) қоғамдық тамақтанумен

б) мектепте балаларды оқытумен

в) коммунальдық қызмет көрсетумен

г) әкімшілік міндеттер орындаумен

д) қан доноры болу85. АИВ–инфекциясы ошағына байланысты мекен – жайда қажетсіз:

а) ағымдық дезинфекцияны жүргізу

б) қорытынды дезинфекцияны жүргізу

в) науқасты бөлек бөлмеге оқшаулау

г) науқасқа бөлек ыдыс бөлу

д) ақылы сексуальды қызмет көрсетуді жалғастыра беру86. АИВ–пен зарарланған пацеиент өз ауруы жөніндегі ақпаратты мынандай медициналық жәрдем алғанда хабарлауына болады:

а) терапия бөлімінде

б) жоспарлы хирургиялық ем алғанда

в) эндоскопиялық зерттеулерде

г) физиотерапиялық емдеу алғанда

д) ЖИТС-пен күресу орталығы87. АИВ–пен зарарланған пациенттерді диспансерлік бақылау міндеттері:

а) иммундық статусты ай сайын тексеру

б) психологиялық қолдау көрсету

в) қабаттаса өтетін ісіктерді және оппортунистік инфекцияларды анықтау және емдеу

г) емдеу тиімділігін мониторингілеу

д) антиретровирустық терапия тағайындау үшін иммунологиялық және клиникалық критерийлерді анықтау88. АИВ–инфекциясы таралуын мына шаралар шектейді:

а) қауіпсіз сексті насихаттау

б) есірткілер таралуымен күресу

в) медициналық куәландыруға (анонимді де) қол жетуі

г) АИВ-пен зарарланғандарды толық оқшаулау

д) тікелей (вертикальды) берілудің алдын алу89. ҚР–да АИВ берілуінің жолдары:

а) жыныстық

б) артифициальды (медициналық емес манипуциялар)

в) медициналық парентеральды манипуциялар

г) плацента арқылы, босану жолдарында

д) барлығы да дұрыс90. Орта мерзімді перспективада (2012 ж дейін) ҚР–да АИВ/ЖИТС–пен сырқаттылық:

а) біртіндеп төмендейді

б) күрт (бірден) төмендейді

в) 2002-2007ж. деңгейде төмендейді

г) біртіндеп көтеріледі

д) күрт көтеріледі91. Алдын алу, диагностикалық, емдеу шаралары кешенін ұйымдастырады және іске асырады:

а) ЖИТС- пен күресу және алдын алу орталықтары

б) тері – венерологиялық диспансерлер

в) босандыру мекемелері

г) отбасын жоспарлау орталықтары

д) кез – келген ЕПМ92. ҚР-да АИВ-инфекциясының жыныстық жолмен берілу үлес тенденциясы өсуде деген пікір дұрыс па? Егерде:

а) секске түскендердің 61% екінші серігінің бірнеше жыныстық серіктері барлығын білген

б) 13% - білмеген

в) 26% қызығушылық танытпаған

г) тек 38% жыныстық қатынасқа сүйіспендік негізінде түскен

д) 11% жыныстық қатынасқа коммерциялық негізде түскен

Жауап түрі: иә, жоқ

93. 1994 ж. ҚР «ЖИТС ауруы алдын алу» заңында қарастырылды:

а) ЖИТС-ті адамдарға тегін медициналық көмек көрсетуді және емдеуді

б) АИВ/ЖИТС-ке медициналық куәаландырудың міндеттілігін

в) АИВ/ЖИТС-пен науқастарды дискриминациялауға болмайтынын

г) АИВ/ЖИТС-пен науқастар туралы деректерді құпиялы жағдайда сақталуында медицина қызметкерлерінің жауапкершілігі

д) АИВ/ЖИТС-пен науқастарды медициналық-әлеуметтік реабилитациялау жүргізілмейді94. АИВ-инфекциясы ошағын эпидтексеруді жүргізеді:

а) дәрігер-эпидемиолог

б) дәрігер-инфекционист

в) бірге (а+б)

г) АИВ-инфекциясы ошағын эпидемиологиялық тексеру картасы толтырылады

д) зооноздық ауру ошағын эпизоотологиялық-эпидемиологиялық тексеру картасы толтырылады95. Қазіргі кезде АИВ-инфекциясы таралған:

а) спорадикалық деңгейде

б) эпидемиялық денгейде

в) пандемиялық денгейде

г) экзотикалық түрде

д) эндемиялық түрде


1,96. АИВ-вирусына нысаналық-жасушалар:

а) моноциттер

б) В-лимфоциттер

в) цитотоксикалық лимфоциттер

г) эритроциттер

д) СД4+лимфоциттер2,97. АИВ-инфекциясы бастапқы фазасы сипатталады:

а) виремия жоғары деңгейімен

б) оппортунистік инфекциялар өршуімен

в) В-лимфоциттер саны тез азаюмен

г) СД4+ лимфоциттер саны тез азаюмен

д) панцитопениямен3,98. АИВ инфекциясы берілу жолдары:

а) парентеральдық

б) жыныстық

в) тікелей (вертикальдық)

г) трансмиссивтік

д) ауа-тамшылы4,99. АИВ инфекциясы дамуына тән:

а) латенттік (жасырын), серонегативті ауру фазасы болуы

б) аурудың жай түскендей тез дамуы

в) аурудың біртіндеп жай дамуы

г) аурудың бастапқы кезеңдерінде оппортунистік инфекциялардың белсенуі

д) неопластикалық процестің белсенуі5,100. АИВинфекциясы кезінде ең болжамды зертханалық көрсеткіш:

а) лимфопения

б) АИК (аутоиммундық комплекстер) жоғары деңгейі

в) панцитопения

г) СД4+ лимфоциттер деңгейі төмендеуі

д) СД8+ лимфоциттер деңгейі жоғарылауы6,101. Пациентте АИВ инфекциясы барлығының зертханалық дәлелі:

а) ИФТ әдісімен қан сарысуында АИВ-антиденелері анықталуы

б) қанда СД4+ лимфоциттер саны азаюы

в) иммуноблот әдісімен қан сарысуында АИВ-антиденелерінің анықталуы

г) гипергаммаглобулинемия анықталуы

д) қан сарысуында р 24 анықталуы7,102. АИВ инфекциясына тән:

а) иммундық жүйе зақымдануы

б) ОНЖ зақымдануы

в) тыныс жолдары зақымдануы

г) ас қорыту жолдары зақымдануы

д) манифестілік өзгерістер дамымайды8,103. АИВ-инфекциясы кезінде зақымдануы мүмкін:

а) бүйректер (жедел бүйрек жетіспеушілігі)

б) жүрек (миокардит, перикардит, эндокардит, аритмия)

в) қан өндірілуі (панцитопения, нейтропения, тромбоцитопения)

г) көз (цитомегаловирустық ретинит, токсоплазматикалық хориоретинит)

д) бас миын зақымдамайды9,104. СД4+ Т-лимфоциттердің қай деңгейі ВААРТ-ты бастауға көрсеткіш?

а) ≥500 жасуша 1 мкл

б) 200-499 жасуша 1 мкл

в) ≤200 жасуша 1 мкл

г) 500-1000 жасуша 1 мкл

д) ≥1000 жасуша 1 мкл10,105. АИВ-инфекциясында ВААРТ бастауды шешу үшін қай зертханалық көрсеткіш ең маңызды?

а) панцитопения

б) қан сарысуында Ig M, Ig G деңгейі жоғары болуы

в) СД4+ Т-лимфоциттер санының 1 мкл 200 жасушадан кем болуы

г) қан сарысуында gp160 пайда болуы

д) қан сарысуында р 24 пайда болуы11,106. АИВинфекциясы кезінде иммундық жүйе зақымдануы сипатталады:

а) Т-лимфоциттер қызметі бұзылуымен

б) В-лимфоциттер қызметі бұзылуымен

в) табиғи киллерлер қызметі бұзылуымен

г) аутоиммунды бұзылыстар пайда болуымен

д) нейтрофильдер фагоцитарлық белсенділігі артады12,107. АИВ инфекциясында тыныс жолдары зақымдану көріністері қамтамасыз етілуі мүмкін:

а) үнемі қайталайтын бактериялық өкпе қабынуымен

б) микобактериялық инфекциялардың өкпені зақымдауымен

в) лимфоидтық интерстициальды өкпе қабынуымен

г) үнемі үдемелі пневмоцисталық пневмония дамуымен

д) өкпе гистоплазмозы дамымайды13,108. АИВ-антиденелеріне міндетті түрде тексерілуге жатады:

а) қан донорлары

б) жоспарлы операция алдында хирургиялық стационарлар пациенттері

в) жүкті әйелдер

г) қан және барлық биологиялық субстраттар донорлары

д) барлық медициналық қызметкерлер14,109. АИВ-инфекциясы кезінде оппортунистік инфекциялар шығу себебі:

а) макрофагтар жүйесінің жаттек антигендерді «тануы» бұзылуы

б) антителогенез үрдісі бұзылуы

в) СД4+ лимфоциттер деңгейі төмендеуі

г) секреторлы антиденелер деңгейі төмендеуі

д) фагоциттердің фагоцитарлық белсенділігі артуымен


15,110. АИВ-инфекциясы жасырын кезеңінің аяқталуы сипатталады:

а) 3 айдан астам тұрақты дене қызуымен

б) тұрақты лимфаденопатиямен

в) 2 айдан астам түсініксіз диареямен

г) АИВ-антиденелері пайда болуымен

д) қанда р 24 пайда болуымен16,111. Жедел ретровирустық синдромға кіреді:

а) дене қызуы көтерілуі

б) полилимфаденопатия

в) эритематозды-макулездік бөртпе

г) стоматит, эзофагит

д) қызу байқалмайды17,112. АИВ-инфекциясы кезінде иммундық-тапшылық көрінеді:

а) СД4+ лимфоциттер деңгейі төмендеуімен

б) АИК жоғары деңгейімен

в) барлық класты иммуноглобулиндердің жоғары деңгейімен

г) В-лимфоциттер жоғары деңгейімен

д) лимфоцитозбен18,113. АИВ-инфекциясы кезінде екіншілік аурулар сатысының 4А фазасы көрінеді:

а) тері мен сілемейлі қабықтар үстіңгі бетінің саңырауқұлақтық зақымдануымен

б) тері мен сілемейлі қабықтар үстіңгі бетінің бактериялық зақымдануымен

в) тері мен сілемейлі қабықтар үстіңгі бетінің вирустық зақымдануымен

г) дене салмағының бастапқы кездегіден 10% аса төмендеуі

д) дене салмағының бастапқы кездегіден 10% кем төмендеуі19,114. АИВ-инфекциясы кезінде екіншілік аурулар сатысының 4В фазасы көрінеді:

а) тері мен сілемейлі қабықтардың саңырауқұлақтық, бактериялық не вирустық қайталана зақымдануымен

б) тері мен сілемейлі қабықтардың саңырауқұлақтық, бактериялық не вирустық тұрақты зақымдануымен

в) 3 айдан аса тұрақты дене қызуы көтерілуімен

г) 2 айдан аса тұрақты диареямен

д) жайылған Капоши саркомасымен20,115. АИВ-инфекция қорытынды диагнозы қойылу негізі:

а) клиникалық көріністері

б) ИФТ-да АИВ-антиденелері анықталуы

в) иммуноблотта АИВ-антиденелері анықталуы

г) иммуноблотта р 24 анықталуы

д) СД4 лимфоциттер саны абсолютті азайғаны анықталуы21,116. АИВ-инфекциясына тексерілу қажеттілігін көрсететін индикаторлық-клиникалық белгілері:

а) 1 айдан артық түсініксіз диарея

б) 1 айдан артық түсініксіз тұрақты дене қызуы көтерілуі

в) тұрақты дене терлеу

г) лимфа түйіндері 2 тобынан көп, екі жақтық тұрақты полилимфаденопатия (шап лимфа түйіндерінен басқа)

д) микобактериялық инфекциялар бірнеше рет анықталса117. Пациентте АИВ-инфекциясына күдіктену қажет, егер онда анықталса:

а) жасы 60 толмағандарда гистологиялық дәлелденген Капоши саркомасы

б) бас миы токсоплазмозы

в) этиологиясына қарамай кез-келген ағза туберкулезі

г) бас миы лимфомасы

д) жедел аденовирустық инфекциясында118. АИВ-инфекциясын емдеуге тағайындалады:

а) антиретровирустық препараттар

б) антибактериялық препараттар

в) саңырауқұлақтарға қарсы препараттар

г) цитостатиктер

д) ревматизмге қарсы дәрі-дәрмектер119. Зарарланған организмдегі АИВ орыны:

а) лимфоидтық тінде

б) ОНЖ-да

в) сүйек тінінде

г) макрофагтық-моноцитарлық жүйе жасушаларында

д) бұлшықеттер талшықтарында120. АИВ-инфекциясы екіншілік ауруларының 4В фазасы сипатталады:

а) кахексиямен

б) жайылған бактериялық, вирустық, саңырауқұлақтық аурулармен

в) жайылған Капоши саркомасымен

г) әртүрлі этиологиялы нерв жүйесі зақымдануымен

д) жайылған протозойлық және паразитарлық аурулар болмауы121. Пневмоцисталық өкпе қабынуын емдеу және алдын алу үшін тағайындалады:

а) кефзол

б) ацикловир

в) дифлюкан

г) нистатин

д) бисептол122. АИВ-инфекциясы ақырғы (терминальды) сатысы көрінеді:

а) АИВ-антиденелері жоғары деңгейі

б) жоғары вирустық жүктемемен

в) АИВ-антиденелері төменгі деңгейі

г) вирустық жүктеменің тез төмендеуімен

д) СД4 лимфоциттер саны өсуімен123. Капоши саркомасында зақымданады:

а) сүйек тіні

б) лимфалық тамырлар эндотелийі

в) эпидермис

г) сүйек кемігі

д) альвеолалық эпителий124. АИВ-инфекциясы кезінде бас миы ошақтық зақымдану себебі:

а) цитомегаловирустық инфекция

б) бас миы лимфомасы

в) токсоплазмоз

г) криптококкоз

д) АИВ тікелей әсері125. Пневмоцисталық өкпе қабынуы диагнозын дәлелдейтін негіз:

а) қоректік ортаға себілген қанның оң нәтижесі

б) медиастенум лимфа түйіндерінен алынған пунктатты цитологиялық зерттегенде оң нәтиже беруі

в) пневмоцисталық антиденелерге серологиялық зерттеудің оң нәтиже беруі

г) бронхы-өкпелік шайындыдан (лаваж) пневмоцистаны бөліп шығару

д) рентгеноскопия126. АИВ-зарарланған аналардан туылған балаларда АИВ диагнозы дәлелденеді, егер антиденелер анықтау мерзімі төмендегіден кем болмаса:

а) туылғанынан 1 ай өтсе

б) туылғанынан 3 ай өтсе

в) туылғанынан 6 ай өтсе

г) туылғанынан 12 ай өтсе

д) туылғанынан 18 ай өтсе127. ВААРТ тағайындауға қарсы көрсеткіш:

а) жүктілік

б) екіншілік аурулар кезеңі 4В фазасы

в) пациенттің өз әрекетін бақылай алмауы

г) нейтропения

д) тромбоцитопения128. АИВ-инфекциясы кезіндегі энцефалопатияға тән:

а) еске ұстау қабылеті бұзылуы

б) үдемелі жарыместік

в) еңбекке дағдылық жойылуы

г) Корсаков синдромы

д) когнитивтік қызмет бұзылуы129. ЖИТС-индикаторлық ауруларға жатады:

а) үздіксіз қайталанатын герпес-зостер

б) пневмоцисталық өкпе қабынуы

в) стафилакоктық өкпе қабынуы

г) кандидоз, ас қорыту жолы, тыныс алу жүйесі, несеп-жыныс жүйесі сілемейлі қабықтарының зақымдануымен бірге

д) энцефалопатияны


130. АИВ-инфекциясы кезінде ОНЖ біріншілк зақымдануына жақызуға болады:

а) бас миы эмболикалық абсцесін

б) Геттингтон хореясын (бұлшықет ерексіз қимылдауы)

в) шашыраңқы склерозы

г) энцефалопатияны

д) үдемелі идиопатияны131. АИВ-инфекциясы шұғыл алдын алу үшін тағайындалады:

а) ламивудин

б) ацикловир

в) рибавирин

г) интерферон

д) азидотимидин132. АИВ-пен зарарланғандарда герпестік инфекцияны емдеу үшін препараттар:

а) ацикловир

б) фамцикловир

в) валацикловир

г) интерферон

д) осельтамивир133. АИВ-инфекциясы кезіндегі кандидоз мына ағзалар зақымдануымен қабаттасады:

а) ауыз қуысының

б) өкпенің

в) ішектің

г) бауырдың

д) ОНЖ-ның134. АИВ-пен зарарланғандарда тілдің түкті лейкоплакиясы мына вирус белсенділігі дамуына байланысты:

а) қарапайым герпес

б) цитомегаловирус

в) 6 типті герпес вирусы

г) Эпштейн-Барр вирусы

д) грипп вирусы135. ВААРТ режимін ауыстыру үшін көрсеткіш:

а) вирусологиялық тиімсіздік (вирустық жүктеме төмендемейді)

б) иммунологиялық тиімсіздік

в) клиникалық тиімсіздік

г) төмен комплементтік

д) жүктілік136. Ресурсы шектеулі елдер үшін ВААРТ бастапқы режимі:

а) невирапин+ставудин+ламивудин

б) невирапин+зидовудин+ламивудин

в) эфавиренз+ламивудин+ставудин

г) эфавиренз+зидовудин+ставудин

д) цитрамон137. ВААРТ тағайындалуының жағымсыз режимдерін келтіріңіз:

а) бір АРТ-пен терапия

б) екі АРТ-пен терапия

в) үш НИОТ

г) ставудин+диданозин

д) жүктілерге-эфавиренз138. Жүктілер үшін ВААРТ препараттарының қай біріккен тобын қолдану қауіпсіз?

а) невирапин+ставудин+ламивудин

б) невирапин+зидовудин+ламивудин

в) эфавиренз+ламивудин+ставудин

г) эфавиренз+зидовудин+ставудин

д) эфавиренз+зидовудин+ламивудин139. АИВ-ты пациенттегі цитомегаловирус инфекциясын емдеу:

а) ретровир

б) интерферон

в) ганцикловир

г) клотримазол

д) ацикловир140. Генитальдық кандидозды аумақтық емдеу үшін тағайындалады:

а) бетадин

б) клотримазол

в) нистатин

г) амфотерацин В

д) леворин141. АИВ-инфекциясы:

а) зооноз

б) антропоноз

в) зооантропоноз

г) антропозооноз

д) сапроноз142. БҰҰ ресми қолдаған бірінші «АИВ-инфекциясымен күресу жаһандық бағдарламасын» ДДСҰ-ы қашан қабылдады?

а) 1995 ж

б) 1996 ж

в) 1997 ж

г) 1998 ж

д) 2000 ж143. ҚР-сы үшін АИВ-инфекциясы өзектілігі:

а) эпидемиологиялық маңызы жоқ

б) эпидемиологиялық маңызы мардымсыз

в) адамдардың жекеленген топтары үшін айтарлықтай эпидемиологиялық қауіпті

г) барлық халық үшін айтарлықтай эпидемиологиялық қауіпті

д) қарияларға қауіпті144. ЖИТС қашан дамиды (көрінеді)?

а) АИВ-инфекциясына дейін

б) АИВ-инфекциясынан кейін

в) АИВ-инфекциясымен барлық уақытта бірге өтеді

г) АИВ- инфекциясы жекеленген сатыларында анық көрінеді

д) АИВ- инфекциясына қатысы жоқ145. Организмнің терең иммуносупрессиясына ұшырауы көрсеткіші:

а) лейкоциттер жалпы саны азаюы

б) эритроциттер жалпы саны азаюы

в) Т-хелпер Т-супрессорлар ара қатынасы тең болуы (1:1)

г) осы қатынастың күрт төмендеуі, 1,0 кем

д) осы қатынастың 2,2 артық болуы146. «ЖИТС- ті білу үшін, барлық медицинаны білу керек» деген пікірді кім айтты?

а) Аль-Фараби

б) Авициенна

в) Боткин С.П.

г) Ослер В.

д) Галло Р.147. ЖИТС ақыры:

а) толық жазылу

б) жарым-жартылай жазылу

в) ауру аурлығы артуы

г) оппортунистік инфекциялар мен қатерлі ісіктер қосылуыд) өлім

148. Т-хелперлер қай денгейде АИВ/ЖИТС-ті белсенді емдеу бастау қажет?

а) қалыпты деңгейде

б) 25% кем болғанда

в) 50% кем болғанда

г) денгейі 25% өскенде

д) денгейі 50% өскенде149. Балаларда АИВ-инфекциясы өтуі ерекшеліктері:

а) физикалық даму кешеуліктері

б) психомоторлық даму кешеуілдеуі

в) АИВ-зарарланған аналардан туылған балаларда АИВ/ЖИТС ауырлығының тез үдеуі

г) бактериялық инфекциялар балаларда ересектермен салыстырғанда рецидивтері жиірек дамиды

д) иммундық жүйе зақымдалмайды150. Төмендегі препараттардың ҚР-да кеңінен қолданылуы шектеледі.

а) АИВ-инфекциясының тез өтуімен

б) АИВ-инфекциясының ұзақ өтуімен

в) АИВ-инфекциясының өмір бойы өтуіменг) препараттар уыттылығымен

д) олардың жоғарғы қымбаттылығымен (5-20 мың АҚШ доллары емдеу курсына)
Каталог: rus -> wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Диагностика и лечение острого панкреатита
2011 -> Экспозиция и доступ к щитовидной железе при тиреоидэктомии
2011 -> 1. Эпидемиология жалпы медициналық ғылым ретiнде оқытады тұрғындардың жаппай сырқаттылығының таралу себептерiн
2011 -> №2 Асқазан-ішек жолдарының хирургиялық аурулары №1 ӨҢеш пен асқазан аурулары
2011 -> Результаты лечения острой кишечной непроходимости
2011 -> Хром қосындыларының Әсері кезіндегі шажырқай лимфа түйіндерінің ЖҰмсақ бауының микроанатомиялық ҚҰрылымы
2011 -> Хайрулдаева Айсулу Маткасымовна
2011 -> 1. Жұтқыншақ арты кеңістіктің жалғасы не? көкіректің алдыңғы жағы
2011 -> Нефрология (240)
2011 -> Морфогенез ткани гипофиза после аллотрансплантации


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет