«гнпф» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімібет1/6
Дата24.02.2016
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6
«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі
2006 жылғы 31 желтоқсанмен аяқталатын жыл үшін қаржы есептілігі
(Тәуелсіз аудитордың есебімен)

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ
Мазмұны:


Тәуелсіз аудитордың есебі

Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есеп


5

Таза зейнетақы активтері туралы есеп


6

Ақша қозғалысы туралы есеп


7

Қаржылық есептілікке ескертпелер

8-39
Тәуелсіз аудиторлардың есебі
«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ Директорлар кеңесіне
Қаржылық есептілік жөніндегі есеп
Біз 2006 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша таза зейнетақы активтері туралы есептен, таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістері туралы есептен және көрсетілген датаға аяқталатын жылғы ақша қозғалысы туралы есептен және есеп саясатының негізгі ережелерінің қысқаша мазмұнынан және басқа түсініктеме береуші ескертпелерден тұратын, «ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ жарналарының белгіленген мөлшері бар тәсімінің бірге тіркеліп отырған қаржылық есептілігіне аудит жүргіздік.
Тәсім басшылығының қаржылықты есептілікті дайындауға жауапкершілігі
Аталған қаржылық есептіліктің Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалуына және шынайы ұсынылуына Тәсімнің басшылығы жауап береді. аталған жауапкершілік алақол әрекеттердің немесе қателердің салдарынан орын алатын ерекше бұрмалаушылықтарға жол бермейтін, қаржылық есептілікті дайындауға және оны шынайы ұсынуға қажетті ішкі бақылау жүйесін әзірлеуден, енгізуден және қолдаудан; керекті есеп саясатын таңдаудан және оны қолданысқа енгізуден; тікелей жағдайларға қатысты қолданылатын негізделген бағамдарды пайдаланудан тұрады.
Аудитордың жауапкершілігі
Біздің жауапкершілігіміз өзіміз жүргізген аудиттің негізінде көзделген қаржылық есептемесі туралы пікірімізді білдіруде топтасады. Біз аудитті Аудиттің халықаралық стандарттарына сай жүргіздік. Аталған стандарттар қолданыстағы этикалық нормаларды сақтауды, сондай-ақ аудитті қаржылық есептілікте ерекше бұрмалаушылықтар орын алмағанына көз жеткізерліктей сапада жүргізуді талап етеді.

Аудит қаржылық есептілікте мазмұндалған есептік көрсеткіштер мен ашып көрсетулерді растайтын аудиторлық дәлелдемелерді алуға бағытталған рәсімдерді жүргізуден тұрады. Рәсімдерді таңдау алақол әрекеттердің немесе қателердің салдарынан орын алатын ерекше бұрмалаушылықтар тәуекелдігін бағалауға негізделетін біздің пікіріміздің мәні болып табылады. Аталған тәуекелдікті бағалау барысында аудитор қаржылық есептілікті дайындауды және оны шынайы ұсынуды қамтамасыз ететін ішкі бақылау жүйесін есепке алады. Аталған бағам ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікірді білдіру мақсатында емес, керісінше тиісті аудиторлық рәсімдерді таңдау мақсатында жүргізіледі. Аудит сонымен қатар пайдаланылған бухгалтерлік қағидаттардың дұрыстығына және басшылық есептеп көрсеткен бағам көрсеткіштерінің негізділігіне баға беруге, сондай-ақ тұтастай алғандағы қаржылық есептілікке баға беруден тұрады.

Біз аудит жүргізу барысында алынған дәлелдемелер аталған қаржылық есептілік туралы пікір қалыптастыру үшін жеткілікті негіздеме береді деп ойлаймыз.
Пікір

Біздің ойымызша бірге тіркеліп отырған қаржылық есептілік 2006 жылғы 31 желтоқсандағы жай-күй бойынша Тәсімнің барлық қаржылық ережелерін, сондай-ақ таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістерді және аталған датаға аяқталған жылдағы ақша қозғалысын Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес шынайы мазмұндайды.


Бердалина Ж.К.

Сертификатталған аудитор


Митчелл Вилсон

Аудит жөніндегі серіктес


«КПМГ Аудит» ЖШС

аудиторлық қызметпен айналысу жөніндегі 2006 жылғы 6 желтоқсандағы №0000021 мемлекеттік лицензия


2007 жылғы 20 ақпан

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі

Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есеп

Ескерту

2006

мың теңге

2005

мың теңге

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КІРІС


Сыйақы түріндегі кіріс

4

7,652,603

5,412,914

Инвестициялық бағалы қағаздарды сатудан түскен таза кіріс

6

208,422

172,732

Акциялардың дивидендтері түріндегі кіріс

7

533,189

95,858

Шетел валюталарын қайта бағалаудан таза кіріс/(залал)

8

760,730

(841,659)

Басқа кірістер
(127,408)

(20,442)

Инвестициялық кірістер жиынтығы
9,027,536

4,819,403

ШЫҒЫСТАР


Комиссиялық сыйақы

9

(3,458,767)

(1,449,297)5,568,769

3,370,106

ТАЗА АКТИВТЕРДЕГІ БАСҚА ӨЗГЕРІСТЕР


Инвестициялық қағаздардың әділ құнынан таза кіріс

5

8,974,741

359,123

Салымшылардың жарналары
29,778,085

23,090,141

Басқа қорлардан келіп түскен зейнетақы жарналары

10

2,306,282

466,930

Міндетті зейнетақы жарналарын мезгілімен аудармағаны үшін өсімпұл
330,023

249,481

Жинақталған зейнетақы қаражатын төлеу

11

(2,359,267)

(2,048,638)

Төлем көзінен алынатын салық
(125,378)

(106,275)

Жинақталған зейнетақы қаражатын басқа қорға аудару

12

(6,991,243)

(4,882,662)

Жинақталған зейнетақы қаражатын сақтандыру ұйымдарына аудару
(2,598)

-

Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер
37,479,414

20,498,206

Жыл басындағы таза зейнетақы қаражаты
126,215,626

105,717,420

Жыл соңындағы таза зейнетақы қаражаты
163,695,040

126,215,626

Жариялауға 2007 жылғы 20 ақпанда келісім берілген


А.С.Секенов Р.А.ЕспенбетоваБас директор Бас бухгалтер
Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістерді аталған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпелермен бірге оқыған жөн.
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі

Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістер туралы есеп


Ескерту

2006

мың теңге

2005

мың теңге

АКТИВТЕР


Ақша

13

490,311

1,167,961

Дебиторлық берешек
243,647

138,766

Банктердегі мерзімді салымдар

14

23,792,856

21,754,348

Инвестициялық бағалы қағаздар


Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

15 (а)

33,403,580

25,593,742

Шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

15 (б)

16,769,103

10,572,092

Қазақстандық эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары

15 (в)

80,730,493

33,393,982

Ипотекалық облигациялар

15 (г)

8,656,766

754,505

Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары
-

22,780,925

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
-

2,708,814

Кері РЕПО келісім-шарттары бойынша дебиторлық берешек

16

1,045,964

7,571,471

Активтер жиынтығы
165,132,720

126,436,606

МІНДЕТТЕМЕЛЕР


Есепке алынған комиссиялық сыйақылар

16

1,434,501

188,085

Басқа міндеттемелер
3,179

32,895

Міндеттемелер жиынтығы
1,437,680

220,980

ТАЗА ЗЕЙНЕТАҚЫ АКТИВТЕРІНІҢ ЖИЫНТЫҒЫ
163,695,040

126,215,626

Таза зейнетақы активтеріндегі өзгерістерді аталған қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпелермен бірге оқыған жөн.


«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі

2006 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін ақша қозғалысы туралы есеп


Ескерту

2006

KZT’000

2005

KZT’000

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГІ АҚШАНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ


Зейнетақы активтерінің таза қозғалысы
37,479,414

20,498,206

Ақшасыз баптар бойынша түзетулер


Операциялық активтердегі (өсу)/кему


Дебиторлық берешек
(104,881)

(46,766)

Операциялық міндеттемелердің (өсуі)/кемуі


Есепке алынған комиссиялық сыйақы
1,246,416

(2,513)

Басқалай міндеттемелер
(29,716)

29,652

Операциялық қызметтегі ақшаның қозғалысы
38,591,233

20,478,579

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГІ АҚШАНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ


Мерзімдік банк салымдарының көбеюі
(2,038,508)

(14,375,508)

Сатылатын, қолда бар бағалы қағаздардың (көбеюі)/кемуі


Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
(7,809,838)

43,729,397

Басқа мемлекеттердің бағалы қағаздары
22,780,925

(22,780,925)

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
2,708,814

3,289,709

Шетелдік эмитенттердің борыштық және үлестік бағалы қағаздары
(6,197,011)

(2,130,910)

Қазақстандық эмитенттердің боорыштық және үлестік бағалы қағаздары
(47,336,511)

(19,427,693)

Ипотекалық облигациялар
(7,902,261)

(347,545)

Кері РЕПО мәмілелері бойынша дебиторлық берешектің (өсуі)/кемуі
6,525,507

(7,486,461)

Инвестициялық қызметтегі ақшаны пайдалану
(39,268,883)

(19,529,936)

Ақшаның таза (кемуі)/көбеюі
(677,650)

948,634

1 қаңтардағы ақша
1,167,961

219,318

31 желтоқсандағы ақша (ескертпе 13)
490,311

1,167,961


«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі

2006 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе
1. Бизнесті ұйымдастыру
а) Негізгі қызмет
«ГНПФ» жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) басқаратын жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі (бұдан әрі – Тәсім) Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасымен реттеледі. Тәсім зейнетақы жарналары шоғырланатын және зейнетақы төлемдері төленетін жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімін құрайды. Қор зейнетақы активтері үшін жауап береді. Оның басқаруындағы тәсімдер бұдан төменірек мазмұндалған. Зейнетақы жарналары мемлекеттік бағалы қағаздардан, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарынан, корпоративтік бағалы қағаздардан, банктердің депозиттерінен және басқаларынан тұратын түрлі активтерге инвестицияланады.

Міндетті зейнетақы жарналарын жұмыс беруші өзінің зейнетақы қоры ретінде Тәсімді таңдаған, қызметкердің пайдасына заңнамада белгіленген лимит шегінде қызметкердің еңбекақысынан 10 пайыз мөлшерінде аударады.

Басқа мемлекетке көшуіне немесе қайтыс болуына байланысты қызмет көрсету тоқтатылған жағдайда, салымшы (қайтыс болған кезде – мұрагер) жинақталған зейнетақы қаражатының барлық сомасын бір жолы алуға құқылы. Салымшы зейнетақы заңнамасына сәйкес зейнеткерлік жасқа келген сәтте ол өз қалауы бойынша жинақталған зейнетақы қаражатын зейнетақы аннуитеті келісім-шартының негізінде сақтандыру ұйымына аудара алады немесе зейнетақы қаражатын жинақтаушы зейнетақы қорынан ала алады. Жинақталған зейнетақы қорларынан төленетін жинақталған зейнетақы қаражатының төлемі зейнетақы заңнамасына сәйкес Қормен жыл сайын келісілетін кестеге сәйкес жүзеге асырылады.

Әрбір салымшының жеке зейнетақы шоты бар, ол шотқа салымшының келіп түсетін зейнетақы жарналарының сомасы және зейнетақы активтерін басқарудан бөлінетін инвестициялық кіріс есепке алынады, ал комиссиялық сыйақы шегеріліп отырады. Есепке алынатын инвестициялық кірістің және ұсталынып қалатын комиссиялық сыйақылардың сомалары жинақталған зейнетақы қаражатының мөлшеріне және оның сақталуы мерзіміне қарай анықталады. Салымшы өзінің жеке зейнетақы шотында жинақталған зейнетақы қаражатының барлық сомасын алуға құқылы.
«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ

Жарналардың белгіленген мөлшері бар зейнетақы тәсімі

2006 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін қаржылық есептіліктің ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке ескертпе
Каталог: download
download -> ЖҰмабекова гүлбақыттың халықаралық конференцияларда жарық КӨрген мақалалар тізімі
download -> Атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Конференция жұмысының бағыттары
download -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
download -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ф 15-38-1/ 2-006
download -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
download -> Сабақтың тақырыбы: Публицистикалық стильдің тіл ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты
download -> Сабақтың тақырыбы: Етістік
download -> Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-іі
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институты


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет