Градска управа


ИЗВОР: НЕДЕЉНА АНКЕТА О ЈЕСЕЊОЈ БЕРБИ – ЖЕТВИ, СЕТВЕНИМ И ДРУГИМ РАДОВИМА У 2012. ГОДИНИбет2/4
Дата17.07.2016
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4

ИЗВОР: НЕДЕЉНА АНКЕТА О ЈЕСЕЊОЈ БЕРБИ – ЖЕТВИ, СЕТВЕНИМ И ДРУГИМ РАДОВИМА У 2012. ГОДИНИ

У 2012. години на територији града Сомбора жетвена површина најважнијих касних ратарских култура била је већа у односу на 2010. годину за 5,70%, а у односу на 2011. годину за 0,87%.Табела 3 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЖЕТВЕНЕ ПОВРШИНЕ НАЈВАЖНИЈИХ ЈАРИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА У ПРОИЗВОДНИМА 2010., 2011. И 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

КУЛТУРА

ЖЕТВЕНА ПОВРШИНА (ha)

ИНДЕКС

У ПРОИЗВОДНОЈ ГОДИНИ

2012/2010

2012/2011

2010

2011

2012

ШЕЋЕРНА

9,580

7,227

7,674

80.10

106.19

РЕПА

 

 

 
 

МЕРКАНТИЛНИ

39,557

44,519

44,298

111.99

99.50

КУКУРУЗ

 

 

 
 

СЕМЕНСКИ

574

314

605

105.40

192.68

КУКУРУЗ

 

 

 

 

 

СУНЦОКРЕТ

6,179

6,717

7,253

117.38

107.98

СОЈА

8,485

9,390

9,042

106.56

96.29

ИНДУСТРИЈСКА

680

528

353

51.91

66.86

ПАПРИКА

 

 

 

 

 

ДУВАН

95

82

88

92.63

107.32

ПОВРЋЕ

1,919

2,048

2,128

110.89

103.91

КРМНО БИЉЕ

2,482

2,461

2,473

99.64

100.49

ОСТАЛО

423

42

50

11.82

119.05

УКУПНО:

69,974

73,328

73,964

105.70

100.87

Као што видимо у Табели 3 на територији града Сомбор у 2012. години у односу на 2010. годину било је засејано више: меркантилним кукурузом (11,99%), семенским кукурузом (5,40%), сунцокретом (17,38%), сојом (6,56%), поврћем (10,89%), а мање: шећерном репом (19,9%), инд. париком (48,09%), дуваном (7,37%), крмним биљем (0,36%) и осталим касним културама(88,18%).У 2012. години у односу на 2011. на територији града Сомбора било је засејано више: шећерном репом (6,19%), семенским кукурузом (92,68%), сунцокретом (7,98%), дуваном (7,32%), поврћем (3,91%) , крмним биљем (0,49%), и осталим касним културама (19,05%), а мање: меркантилним кукурузом (0,50%), сојом (3,71%), инд.паприком (33,14%).

Табела 4 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРОСЕЧНИХ ПРИНОСА НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА – УКУПНО ЗА ГРАД СОМБОР У ПРОИЗВОДНИМА 2010., 2011. И 2012. ГОДИНИ


КУЛТУРА

ГРАД СОМБОР- УКУПНО

ИНДЕКС

ОСТВАРЕН ПРОСЕЧАН

2012/2010

2012/2011

ПРИНОС (t/ha) У ГОДИНИ

2010

2011

2012

ШЕЋЕРНА РЕПА

50.3

51.7

40.0

79.52

77.37

МЕРКАНТИЛНИ

7.1

6.7

3.4

47.89

50.75

КУКУРУЗ

 

 

 
 

СЕМЕНСКИ

2.5

2.9

1.9

76.00

65.52

КУКУРУЗ

 

 

 

 

 

СУНЦОКРЕТ

2.3

2.8

2.1

91.30

75.00

СОЈА

3.5

2.8

1.9

54.29

67.86

Када се упореде остварени просечни приноси најважнијих касних ратарских култура на територији града Сомбора у 2012. години са оствареним просечним приносима у 2010. години били су нижи код: шећерне репе (20,48%), меркантилног кукуруза (52,11%), семенског кукуруза (24,00%), сунцокрета (8,7), соје (45,71%).

Упоређивањем остварених просечних приноса најважнијих јарих ратарских култура на територији града Сомбора у 2012. години са оствареним просечним приносима у 2011. години нижи су били код: шећерне репе (22,63%), меркантилног кукуруза (49,25%), семен. кукуруза (34,48%), сунцокрета (25,00%), соје (32,14%), што је дато у Табели 4.Табела 5 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРОСЕЧНИХ ПРИНОСА НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА – СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА -УКУПНО У ПРОИЗВОДНИМА 2010., 2011. И 2012. ГОДИНИ

КУЛТУРА

СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНИХ

ИНДЕКС

ГАЗДИНСТАВА - УКУПНО

ОСТВАРЕН ПРОСЕЧАН

2012/2010

2012/2011

ПРИНОС (t/ha) У ГОДИНИ

2010

2011

2012

ШЕЋЕРНА РЕПА

48.9

51.4

37.5

76.69

72.96

МЕРКАНТИЛНИ

7.0

6.4

3.3

47.14

51.56

КУКУРУЗ

 

 

СУНЦОКРЕТ

2.3

2.7

2.1

91.30

77.78

СОЈА

3.4

2.6

1.8

52.94

69.23

Када се упореде остварени просечни приноси најважнијих касних ратарских култура у 2012. години остварених у сектору пољопривредних газдинстава са истима у 2010. години нижи су код: шећерне репе (23,31%), меркантилног кукуруза (52,86%), сунцокрета (8,70%) и соје (47,06%).

Упоређивањем остварених просечних приноса најважнијих касних ратарских култура у 2012. години остварених на укупном сектор пољопривредних газдинстава са истима у 2011. години, као што можемо да видимо у Табели 5 , нижи су код: шећерне репе (27,04%), меркантилног кукуруза (48,44%), сунцокрета (22,22%) и соје (30,77%).Табела 6 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРОСЕЧНИХ ПРИНОСА НАЈВАЖНИЈИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА – СЕКТОР ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ПРОИЗВОДЊОМ -УКУПНО У ПРОИЗВОДНИМА 2010., 2011. И 2012. ГОДИНИ

КУЛТУРА

СЕКТОР ПРАВ.

ИНДЕКС

ЛИЦА КОЈА СЕ

БАВЕ ПОЉ.

ПРОИЗВОДЊОМ - УКУПНО

ОСТВАРЕН ПРОСЕЧАН

2012/2010

2012/2011

ПРИНОС (t/ha) У ГОДИНИ

2010

2011

2012

ШЕЋЕРНА

52.0

52.1

43.0

82.69

82.53

РЕПА

 

 

 

 

 

МЕРКАНТИЛНИ

8.3

8.4

3.7

44.58

44.05

КУКУРУЗ

 

 

 

 

 

СУНЦОКРЕТ

2.2

3.2

2.3

104.55

71.88

СОЈА

3.7

3.2

2.1

56.76

65.63

Када се упореде остварени просечни приноси најважнијих касних ратарских култура у 2012. години остварених у сектору правних лица која се баве пољопривредном производњом – укупно, са истима у 2010. години нижи су код: шећерне репе (17,31%), меркантилног кукуруза (55,42%) и соје (43,24%), а виши код сунцокрета (4,55%).Упоређивањем остварених просечних приноса најважнијих касних ратарских култура у 2012. години остварених у сектору правних лица која се баве пољопривредном производњом – укупно, са истима у 2011. години нижи су код : шећерне репе (17,47%), меркантилног кукуруза (55,95%), сунцокрета (28,12%) и соје (34,37%), што је и приказано у Табели 6.
III СЕТВА НАЈВАЖНИЈИХ ОЗИМИХ КУЛТУРА У ПРОИЗВОДНОЈ 2012/2013.
На територији града Сомбора у производној 2012/2013. години планирана површина за сетву најважнијим озимим културама износи 18.320 ha, од чега је за озиму пшеницу планирано 14.971 ha, озими јечмам 2.974 ha, уљану репицу 5 ha, а за остале озиме културе (тритикале, овас, итд.) 370 ha.

Табела 7 - ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ЗАСЕЈАНИХ ПОВРШИНА НАЈВАЖНИЈИХ ОЗИМИХ КУЛТУРА У ПРОИЗВОДНОЈ 2012/2013. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

КУЛТУРА

ПЛАНИРАНА

ЗАСЕЈАНА ПОВРШИНА

ИНДЕКС

ПОВРШИНА

СТАЊЕ НА ДАН:05.11.2012.

ОСТВАРЕЊА

(ha)

(ha)

ПЛАНА

ОЗИМА ПШЕНИЦА

14,971

14,910

99.59

ОЗИМИ ЈЕЧАМ

2,974

3,036

102.08

УЉАНА РЕПИЦА

5

 

0.00

ОСТАЛО

370

405

109.46

УКУПНО

18,320

18,351

100.17

ИЗВОР: НЕДЕЉНА АНКЕТА О ЈЕСЕЊОЈ БЕРБИ – ЖЕТВИ, СЕТВЕНИМ И ДРУГИМ РАДОВИМА У 2012. ГОДИНИ
Сетва озиме пшенице на територији града Сомбора почела је на самом почетку октобру месеца, а од планираних 14.971 ha, до 05.11.2012. године засејано је 14.910, што је за 0,41% испод плана. У нашим климатским условима сетва озиме пшенице од 1. октобра па до почетка новембра може имати одлучујући утицај на висину и стабилност приноса и не може се компензовати ни једном агротехничком мером.

Са сетвом озимог јечма кренуло се почетком октобра и од планираних 2.974 ha до 05. новебра, када је сетва практично и завршена ,засејано је 3.036 ha, тј. за 2,08% више од плана.

Сетва уљане репице планирана је на 5 ha, али у производној 2012/2013. години на територији града Сомбора није било сетве исте.

Сетва осталих озимих култура (луцерка, детелина, тритикале, и др.) почела је у првој половини септембра и од планираних 370 ha до 05. новембра, када је и завршена засејано је 405 ha, што је за 9,46% изнад плана.Од ових података могућ је одређен проценат одступања, јер су ови подаци рађени на основу редовне недељне анкете, а крајњи подаци о сетви озимих култура достављају се у Извештају о засејаним површинама у јесењој сетви у 2012. години , тј. по обрасцима ПO-21a i ПO-21б чији је рок за доставу и обраду током децембра 2012. године.

Табела 8 - УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАСЕЈАНИХ ПОВРШИНА НАЈВАЖНИЈИМ ОЗИМИМ КУЛТУРАМА У ПРОИЗВОДНИМА 2010., 2011. И 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

КУЛТУРА

ЗАСЕЈАНА ПОВРШИНА (ha)

ИНДЕКС

У ПРОИЗВОДНОЈ ГОДИНИ:

2012/2010

2012/2011

2010

2011

05.11. 2012.

ОЗИМА ПШЕНИЦА

14,728

14,718

14,971

101.65

101.72

ОЗИМИ ЈЕЧАМ

2,337

1,933

2,974

127.26

153.85

УЉАНА РЕПИЦА

296

 

5

1.69

 

ОСТАЛО

398

258

370

92.96

143.41

УКУПНО

17,759

16,909

18,320

103.16

108.34Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет