Ііі том: талқЫ Үшін пайдаланылған әдебиеттер тізіміДата09.06.2016
өлшемі158.96 Kb.
ІІІ том: ТАЛҚЫ ҮШІН

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІМұрахаттар қоры:


 1. ҚР ҒБМ М.Әуезов атындағы әдебиет институтының «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығының қолжазба қоры.

 2. ҚР Кітап мұражайының қолжазба қоры.

 3. ҚР Кітап палатасының мерзімдік баспасөз қоры.

 4. ҚР Орталық Мемлекеттік архиві. Қазақстан Жазушылар Одағының қоры.

 5. ҚР Орталық мемлекеттік архиві. 14, 27, 28, 44, 82, 229, 251, 72-73, 374, 1132, 1109, 1778, 1368, 1864, 4387 қорлар.

 6. ҚР Президенттік архиві. 708, 811, 141, 139 қорлар.

 7. ҚР ҰҒА-ның Орталық кітапханасының қолжазба қоры.

 8. ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің архиві, 06610 іс, 1-3 т., №2370 іс, 1-7 т., 124 іс, 1-4 т.

 9. ҚР Ұлттық мемлекеттік кітапханасының сирек кітаптар мен қолжазба қоры.

 10. Қырғыз Республикасы Ғылым академиясының тіл және әдебиет институтының қолжазба қоры. №11-18 істер.

 11. Қырғыз Республикасы Борбордук мемлекеттік архиві. №1465, 196, 218 істер.

 12. Өзбекстан Республикасы Ташкент мемлекеттік университеті кітапханасының баспасөз қоры.

 13. РФ жазушылар одағының архиві, секретариат мәжілісі қорының республика әдебиеттері бөлімі.

 14. РФ Омбы облыстық архиві, 3 қор.

 15. РФ Орынбор облыстық (губерниялық) архиві, Қазақстан атқару комитеті бөлімінің хаттама бөлімі.

 16. РФ Ұлттық (бұрынғы В. И. Ленин атындағы) кітапханасының мерзімдік басылымдар және ұлт әдебиеті бөлімдері.

 17. Семей облыстық архиві - 72, 73, 74, 275 қорлар.

Баспалар мен мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар

 1. Абай. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. А. Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасы. -1961. 693 б.

 2. Абай. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. // Алматы. Жазушы.-1995.

 3. Абдиров М. Завоевание Казахстана царской Россией и борьба казахского народа за независимость Астана. Елорда. 2000. 302 стр.

 4. Академик К.И.Сатпаев (Сборник документов и материалов). / Астана.-2009.-

 5. Аккозин М. Вернуть из забвения.А.-2008.2003 стр.

 6. Алаш қозғалысы. Движение алаш (Сборник документов и материалов). ІІІ-том. / Алматы.-2007.-

 7. Алаш қозғалысы. Движение алаш (Сборник документов и материалов). ІV-том. / Алматы.-2008.-

 8. Алаш қозғалысы/Движение алаш (Сборник документов и материалов). / Алматы.-2004.-

 9. Алаш қозғалысы/Движение алаш (Сборник документов и материалов). ІІ-том. / Алматы.-2005.-

 10. Алаш қозғалысы/Движение алаш (Сборник документов и материалов). ІІІ-том, 2 кітап. / Алматы.-2007.-

 11. Александрова В. «Путь Абая» М. Ауззова, «Новое русское слово». / Нью-Йорк.-1952.-17 көкек.

 12. Аникст А. Творческий путь Гете. М7Худжественная литература. М. 1986. 554 стр.

 13. Алпысбаев Қ.М. Көркем шығармалар талдау жолдары. / Алматы.-1995.

 14. Алпысбаев Қ.М. М.Әуезов шығармасындағы өнер мен өнерпаз тұлғасы. / Алматы.-1997.

 15. Аманжолова Д. «На изломе» (Алаш в этнополитической истории Казахстана). / Алматы.-2009

 16. Арагон Л. «Әуезов әлемі» (жинақ). / Алматы.-1997.

 17. Арнаудов. М. Психология литературного творчества. / Москва.-1970.

 18. Асанов Т. «Ереуіл атқа ер салмай...» (Нысанбай жыраудың өмірі туралы). //Түркістан.-2010.19.

 19. Асылбеков М-А., Алдабергенов Қ. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басында Ресей империясының Қазақстанда жүргізген отарлау саясатының зардаптары (1860-1917). Павлодар.2003.369 б.

 20. Ауезов М.«Путь Абая», 1-2 кн., серия БВЛ. / Москва.-1971.

 21. Ауезов М.«Путь Абая», 1-2 кн., серия БВЛ. / Москва.-1971.

 22. Ауезова Л. М. 1. Исторические основы эпопеи «Путь Абая». / Алматы.-1969. 2. М. Әуезов творчествосында – Қазақстан тарихының проблемалары. / Алматы.-1977. . История Казахстана в творчестве М. Ауезова. / Алматы.-1997.

 23. Ауезову М.О. Сборник статей к его шестидесятилетию. / Алматы.-1959.

 24. Ахметов 3. 1. Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания. / Алматы.-1984. 2. Роман-эпопея М. Ауезова. / Алматы.-1997.

 25. Ахтанов Т. Әуезовтің «Абай жолы» романдары туралы. // Әдебиет және искуство.-1953.-№10.

 26. Әбділда. Сын – қолжаулық емес. // Қазақ әдебиеті.-1935.-8 маусым

 27. Әкімов Т. Даналық мәйегі. / Алматы.-1997.

 28. Әуезов және әлем әдебиеті. / Алматы.-1999.

 29. Әуезов М. – XX ғасырдың ұлы жазушысы және гуманисі. / Алматы.-1997.

 30. Әуезов М. Ұлттық болмыстың жыршысы. / Алматы.-1998

 31. Әуезов М.О. «Ескермедім, қабылдамадым...» Ашық хаттар. Құрастырғандар Т.Жұртбай мен Т.Әкімов «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығы, қолжазба құқында. / Алматы.-1998.

 32. Әуезов М.О. Абайды білмек парыз ойлы адамға. Құрастырған М.Мырзахметов. / Алматы.-1997.

 33. Әуезов М.О. Абайтану дәрістері. Құрастырғандар Л.М.Әуезова мен М.Мырзахметов. / Алматы.-1994.

 34. Әуезов М.О. Абайтану дәрістерінің дерек көздері. Құрастырған М.Мырзахметов. / Алматы.-1997.

 35. Әуезов М.О. Абайтанудан жарияланбаған материалдар. Құрастырғандар Л.М.Әуезова мен М.Мырзахметов. / Алматы.-1988.

 36. Әуезов М.О. Әдебиет тарихы. / Алматы.-1991.

 37. Әуезов М.О. Жиырма томдық шығармалар жинағы. / Алматы.-1979-1985.

 38. Әуезов М.О. Он екі томдық шығармалар жинағы. / Алматы.-1967-1968.

 39. Әуезов М.О. творчествосы бойынша библиографиялық көрсеткіш. / Алматы.-1972.

 40. Әуезов М.О. Шығармалары. Алғы сөзі Р.Нұрғалиевтікі. / Алматы.-1997.

 41. Әуезов Мұхтар. Татьянаның қырдағы әні. // Қазақ әдебиеті.-1937.-10 ақпан; // Әдебиет майданы.-1937.-№4.

 42. Әуезов. М.О. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. / Алматы.-1997-1998, 1-3 т.

 43. Әуезұлы Мұхтар, Ашық хат. // Социалды Қазақстан.-1932.-10 маусым.

 44. Әуезұлы Мұхтар. Өз жайымнан мағлұмат. «Әуезов үйі» ҒМО,382-папка.

 45. Байғалиев Б. Абай өмірбаяны архив деректер. / Алматы.-2001.-

 46. Байқадамова Д. Ғажайып күндер елесі. // Жалын.-1997.-№6, №9-10.

 47. Байтұрсынов А. Көп томдық шығармалар жинағы. І -ІІІ том. / А.Алаш.-2003-2005.

 48. Балақаев М. Көркем әдебиеттің тілі жайында. // Социалистік Қазақстан.-1953.-№273.

 49. Бахтин. М. Эстетика словесного творчества. / Москва.-1979.

 50. Бәйішев С. Профессор М. Әуезов өткендегі қателерінің шырмауында, // Социалистік Қазақстан.-1947.-14 қараша.

 51. Бейсембаев М. Абай және оның заманы. / Алматы.-1988.

 52. Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. / Ленинград.-1960, 1971.

 53. Бердібай Р. Мұхтар шыңы. / Алматы.-1997.

 54. Бөжеев М. «М.О.Әуезов. библиографиялық көрсеткіш». / Алматы.-1996.

 55. Бөкейхан Ә. (таңдамалы/избранное). / Алматы.-1995.-

 56. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. І,ІІ том./ Астана.-2009.-

 57. Біздің Әнуар.Жинақ. Құр. С.Қабышұлы./А.Нұрлы әлем. 2009.392 б.

 58. Валиди Заки Тоган Воспоминания. Кн. І./ Уфа.Китап. -1994.- 401 стр.

 59. Волгин И. Последний год Достоевского. М. Советский писатель. -1991. 544 стр.

 60. Вюрмсер А. Не посмотреть ли на известное по-новому? М.Прогресс.-1975.367 стр.

 61. Гессен Г.Письма по кругу.Худ. публицистика. //М.Прогресс. -1987.400 с.

 62. Гончаренко. Н. В. Гений в искусстве и науке. / Москва.-1991.

 63. Горбатов Б. О некоторых проблемах роста казахской советской литературы. // Лит.газета.-1948.-18 желтоқсан.

 64. Гринько Д. Роман о великом поэте Казахстана. // Львовская правда.-1949.-23 маусым.

 65. Грифцов. Б. А. Психология писателя. Ленинград.-1988.

 66. Ғабдуллин М. «Абай» романы – совет әдебиетінің зор табысы. // ҚазССР Ғылым академиясының хабаршысы.-1949.-№5; «Қобыланды батыр». // Әдебиет және искусство.-1940.-№3.

 67. Ғабдуллин Н. Уақыт сыры. / Алматы.-1980. Реализм көріністері . / Алматы.-1987.

 68. Ғабит Мүсрепов және мұрағат. Құжаттар жинағы. Құр.А.Ө.Әбдіразаова. / Астана.-2006.-146б.

 69. Ғабитова Ф. Өртеңге өнген гүл./А.Атамұра.-1998. 272 б.

 70. Даниал. «Бәйбіше – тоқал». //Ақ жол.-1923.-23 желтоқсан.

 71. Даниал. «Қорғансыздар». // Сана.-1924.-№2-3.

 72. Дәдебаев. Ж. Өмір шындығы және көркемдік шешім. / Алматы.-1991.

 73. Демко Дж. Орыстардың Қазақстанды отарлауы. Ауд. К.Есмағамбетов. 1896-1916. А.Ғылым. –1997. 213 б

 74. Досжан Д. Алыптың азабы. / Алматы.-1997.

 75. Дулатова Г. Шындық шырағы. / Алматы.-1995.-

 76. Дулатұлы М. (5 томдық шығармалар жинағы). / Алматы.-2002-2004.-

 77. Дүйсенбаев Ы. Мұхтар Әуезов. / Алматы.-1974.

 78. Елеукенов Ш. 1. Қазақ романы және қазіргі заман. / Алматы.-1967. 2. От фольклора до роман-эпопей. / Алматы.-1987. 3. Мағжан. Өмірі мен шығармагершілігі. / Алматы.-1994.

 79. Ергөбеков. Қ. Баянғұмыр. / Алматы.-1991.

 80. Жақып. Б.Әуезов – публицист. / Алматы.-1997.

 81. Жаманқұлұлы Р. «Айман – Шолпан» – музыкалық театрдың тұңғыш адымы. // Социалды Қазақстан.-1934.-16 қаңтар.

 82. Жансүгірұлы Ілияс. Қата қайда? // Социалды Қазақстан.-1934.-№135.

 83. Жармағанбетов Қ. «Абай» романы туралы. // Қазақстан коммунисі.-1948.- №6; Ұлы сыйлық алған шығарма. // Соц. Қазақстан.-1949.-1 көкек.

 84. Жафаров О.К. Чугачаклик узбеклар. / Ташкент.-2002.-

 85. Жиреншин. А. Мухтар Ауезов. (Био-библиографический очерк). / Алматы.-1958.

 86. Жирмунский В. «Абай». // Звезда».-1946.-№9.

 87. Жұмағұлов С. Ғұмар Қараш шығармашылығы. Қарағанды. 2005.120 б.

 88. Жұмабаев М. Шығармалар. І том. / Алматы.-1995.-

 89. Жұртбай Т. Бейуақ/ А.Қазақстан. -1990, 304 б, ; А.Ел-шежіре. 2007. 344 б.

 90. Жұртбай Т. «Бесігіңді түзе!..», /А. Жазушы. -1997, 560 б.

 91. Жұртбай Т. Талқы./ А. Қазақстан. -1997, 368 б.

 92. Жұртбай Т. «Мухтар Омарханович Ауезов». /Анкара.-1997.

 93. Жұртбай Т. «Бесігіңді аяла!..»,/ Астана. Фолиант. -2001

 94. Жұртбай Т. Құнанбай./ А. Алаш. -2004, 400 б.

 95. Жұртбай Т. «Бұзылған бесік...»,/ А. Ел –шежіре. -2010, 364 б.

 96. Жұртбай Т. «Ұраным – Алаш!..», / А. Ел -шежіре: -2007. 472 б.

 97. Жүсіпбек. «Қорғансыздың күні». //Қазақ тілі.-1922.-22 көкек.

 98. Завадский Ю. К новым успехам. //Каз. Правда.-1952.-6 көкек.

 99. Зараб (З.Темірбеков) «Еңлік – Кебек». // Тілші.-1929.-13 көкек.

 100. Зелинский К. Роман о казахской степи. // Лит. газета.-1946.-22 маусым.

 101. Исмайылов Е. Абай образы. // Әдебиет және искусство.-1941.-№3; Мұхтар Әуезов: өмірі мен творчествосы. / Алматы.-1942, 97-118 б.; «Абай» романы туралы. // Майдан».-1945.-№2.

 102. Исмайылов Е. Менің байқағандарым. // Социалды Қазақстан.-1937.-24 маусым; Кілең жастар. // Лениншіл жас.-1937.-17 шілде.

 103. Кәкішев Т. Сәкен және Мұхтар (С.Ахметпен бірге). // Егемен Қазақстан.-1997.-2 қыркүйек; Сыншыл реализм және М.Әуезов. // ҚазМҰУ-дің хабаршысы.-1997.-№13; Ұлы ойшыл моншақтары. / Алматы.-1997, 49-55 бб.

 104. Кедрина 3. «Абай». //Правда.-1948.-20 желтоқсан; Торжества казахской литературы. // Новый мир.-1949.-№5; Мухтар Ауезов, критико-библиографический очерк. / Москва.-1951.

 105. Кемеңгер Қ. Омбыда оқыған қазақтар (Алаш қайраткерлері туралы зерттеулер мен мақалалар. / Астана.-2007.-

 106. Кенжебаев Б., Шаңғытбаев Қ. «Абай». // Социалистік Қазақстан.-1942.-26 шілде.

 107. Кенжебайұлы Б. «Айман – Шолпан». // Социалды Қазақстан.-1934.-28 қаңтар.

 108. Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. 1-2 кн. С.-Петербург.-1999. 1 кн. 198-199 стр.

 109. Климович Л. Роман об Абае. // Новый мир.-1946.-№6.

 110. Ключевский. В. О. Сочинения в девяти томах. / Москва.-1987-1990.

 111. Ковалев. А. Г. Психология литературного творчества. / Ленинград.-1960.

 112. Кожевников В. Патриотические произведения советской прозы. // Правда.-1949.-13 мамыр; Советская проза. // Новый мир.-1949.-№5.

 113. Колосков. А. По страницам журналов (О романе М.Ауезова). // Абай.- 1945.-октябрь.-№7-8; О романе «Абай». // Акмолинская правда.-1946.-9 қаңтар.

 114. Кузнецов П. Величание вместо критики. //Правда.-1953.-30 января.

 115. Қ.Р.Президенттік архиві: 708,811,141,139 қорлар.

 116. Қ.Р.Ұлттық қауіпсіздік комитетінің архиві. 06610-іс.

 117. Қабдолов 3. М. Әуезов. / Алматы.-1997.

 118. Қабдолов. 3. Сөз өнері. / Алматы.-1992.

 119. Қазақтың тұңғыш эпопеясы. / Алматы.-1957.

 120. Қазыбек М., Маймақов Ғ. Құпия кеңестер. / Алматы.-1999.-

 121. Қамзабекұлы Д. «Алаштың рухани тұғыры» (ғылыми зерттеу). / Алматы.-2008.-

 122. Қаратаев М. Мұхтар Әуезов. / Алматы.-1967.

 123. Қаратайұлы М. Мұхтардың «Тартысы» және кейбір мәселелер. // Әдебиет майданы.-1934.- №6.

 124. Қаһарманұлы Ғ. Жәжеке (Естеліктер мен деректер). / Алматы.-2005.-

 125. Қирабаев С. Біздің рухани әкеміз, жинақта «Әуезов тағылымы». / Алматы.-1987.-209-217 б; Әуезов тағылымы, жинақта «XX ғасырдың ұлы жазушысы және гуманисі». / Алматы.-1997.-74-78 бб; Зар заман шындығы. // Қазақ әдебиеті.-1997.-23 қыркүйек; Тамаша ғалым. // Егемен Қазақстан.-1997.-26 қыркүйек.

 126. Қирабаев. С. Сәкен Сейфуллин. / Алматы.-1962.

 127. Қожахмет қызы Мариям Мұқан келіні «Менің Сәбитім» (естелік). / Алматы.-1993.-

 128. Қойгелдиев М. Ұлттық саяси элита. / Алматы.-2004.-

 129. ҚР Орталық Мемлекеттік архиві Қазақстан Жазушылар Одағының қоры.

 130. Қунаев Д. Мухтар Ауезов и русская литература. / Алматы.-1992.

 131. Құдайбердіұлы Ш.Өлеңдер. Дастандар. Екі томдық шығармалар жинағы./ А. Ел-шежіре. 2008.

 132. Құлияс Т. Айбынды ағартушы еді. / Астана ақшамы.-2010.-9 қазан.

 133. Құл-Мұхаммед М. «Алаш» бағдарламасы: қиянат пен ақиқат. / Алматы.-2000.-

 134. Құнанбаев Абай. Шығармаларының бір томдық толық жинағы. Алғы сөзі Ә.Жиреншиндікі. / Алматы.-1961.

 135. Құндақбаев Б. Мұхтар Әуезов және театр. / Алматы.-1997.

 136. Қырғыз ғылым академиясының тіл және әдебиет институтының қол жазба қоры. №1813 істер.

 137. Қырғыз ССР Борбордук мемлекеттік архиві. №1465, 196, 218 істер.

 138. Лебединский Ю. Путь великого просветителя. // Лит. Газета.-1951.-13 желтоқсан.

 139. Левидов.А.М. Автор-образ-читатель. / Ленинград. - 1983.

 140. Ленобль. Г. М. Писатель и его работа. // М. Сов. писатель. 1966.

 141. Лизунова Е. В., Дюсенбаев И. Мухтар Ауезов, А. Казгослитиздат, 1957.

 142. Лизунова Е. Развитие исторического романа в казахской советской литературе. Автореферат канд. Диссертации. / А.-1950.

 143. Лизунова. Е. В. Мастерство Мухтара Ауезова, // А., 1968.

 144. Лихачев.Д.К. Литература-реальность-литература. / Москва.-1981.

 145. Лихачев.Д.К. Избранные работы в трех томах. //М.Худ.лит. –1987.

 146. М.О.Әуезовтің қолжазба мұрасы..М.О.Әуезов архивінің ғылыми сипаттамасы. // Алматы. -1977. 802 б.

 147. М.О.Әуезовтің өмірі мен шығармашылық шежіресі. / Алматы.-1997.

 148. Мағауин М. Ғасырлар бедері. / Алматы.-1991.

 149. Маданова X. Путь Ауезова в страну Бальзака. / Алматы.-1995.

 150. Майтанов Б. Мұхтар Әуезов – суреткер. / Алматы.-1995.

 151. Майтанов. Б. 1. Қаһарманның рухани әлемі. / Алматы.-1987. 2. Қазақ романы және психологиялық талдау. / Алматы.-1995.

 152. Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. А. Сөздік-Словарь. 2001.294 б.

 153. Махат Д. Алаштың ақсұңқары. // Нұр астана.-2011.-13 желтоқсан.

 154. Мәкенбаев Қ., Сәдуақасов Қ. Әлімхан Ермеков. / Жезқазған.-1992.-

 155. Медведев П.Н. В лаборатории писателя. / Ленинград.-1971.

 156. Мейлах Б.С. Талант писателя и процессы творчества. / Ленинград.-1969, 2. Соныкі, Процесс творчества и художественное восприятие. / Москва.-1985.

 157. Молдавский Д. Провозвестник великой дружбы. // Вечерний Ленинград.-1949.-13 көкек.

 158. Молдаханов. Ә.М Әуезов – фольклортанушы. / Алматы.-1997.

 159. Моруа А.Лелия или жизнь Жорж Санд. А. 1989. Өнер.416 стр.

 160. Мухтар Ауезов – классик советской литературы. / Алматы.-1980.

 161. Мұқанов С. Зор мақтанышпен қарадық. // Социалды Қазақстан.-1942.-29 қараша

 162. Мұқанов. С. Үлкен табыс. // Қазақ әдебиеті.-1936.-15 қазан; «Ақ қайың». // Социалды Қазақстан.-1938.-21 қыркүйек

 163. Мұстафа. «Қаракөз». // Еңбекші қазақ.-1927.-7 желтоқсан; «Еңлік – Кебек». // Еңбекші қазақ.-1928.-18 наурыз.

 164. Мұстафин Ғ. Әдебиетіміздің мақтанышы. // Соц. Қазақстан.-1949.-10 мамыр.

 165. Мұхаметханов Қ. «Абайдың ақын шәкірттері».1-4 кітап. / Алматы.-1903-1997.

 166. Мұхтар Әуезов және қазіргі заман. / Алматы.-1989.

 167. Мұхтар Әуезов туралы естеліктер. / Алматы. Жазушы. -1997. 608 б.

 168. Мұхтар Әуезов. Библиографиялық көрсеткіш. ҚР Ұлттық кітапханасы мен М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. «Әуезов үйі» ғылыми-мәдени орталығы дайындаған қолжазба және зерттеушінің 1999 жылы тамыз-қыркүйек айына дейін тізген көрсеткіші. Қолжазба.

 169. Мүсрепов Ғ. Бес томдық шығармалар жинағы, құрастырған Ә.Нарынбетов. 4 том. / Алматы.-1974.

 170. Мүсірепов. Ғ. Суреткер парызы. Құрастырған Ә.Нарымбетов. / Алматы.-1970.

 171. Мүсірепұлы Ғ. «Хан Кенені» қалай түзету керек? // Социалды Қазақстан.-1934.-24, 26 мамыр.

 172. Мырзахметұлы М. Әуезов және Абай. / Алматы.-1997; Мұхтар Әуезов және абайтанудың проблемалары. / Алматы.-1982.

 173. Нарымбетов Ә. Қазақ әдебиеті. Библиографиялық көрсеткіш. 1-3 т. / Алматы.-1986, 1997.

 174. Нәсенов Б. Жетінші бөлім (том), оныншы кітап «Кең даланың күйреуі». / Алматы-Новосибирск.-2005.-

 175. Нурушев С. До конца искоренить буржуазно-националистические извращения в изучении творчества Абая. // Вестник АН, КазССР.-1953.-№94.

 176. Нұрғалиев Р. Әуезов және Алаш. / Алматы.-1997.

 177. Нұрғалиев Р. Өнер алды – қызыл тіл. / Алматы.-1974.

 178. Нұрғалиев Р. Трагедия табиғаты. / Алматы.-1968.

 179. Нұрқатов А. Мұхтар Әуезов. Монографиялық очерк. / Алматы.-1957; 2. Мұхтар Әуезов творчествосы. / Алматы.-1965.

 180. Нұрпейісов К. Алаш һәм Алашорда. / Алматы.-1995; М.Әуезов шығармаларындағы Жетісу мәселелері, жинақ, (қараңыз -117 б.).

 181. Нұртазин Т. «Абай» романы туралы. // Әдебиет және искусство.-1948.-№4; «Ақын аға» романы. // Соц. Қазақстан.-1951.-2 ақпан.

 182. Нұртазин Т. 1. Жазушы және өмір. / Алматы.-1960. 2. Шеберлік туралы ойлар. / Алматы.-1968.

 183. Нысанбаев Ә., Тайжанов А. Этнокультурные традиции в духовном наследия Ауезова М.О. / Алматы.-1997.

 184. Орманбайұлы Ж. «Қаракөз», жинақта, «Жыл құсы. / Москва.-1928.-№2.-87-98 б.

 185. Орынбек. «Еңлік – Кебек» жөнінде. // Социалды Қазақстан.-1933.-3 шілде.

 186. Парандовский. Я. Алхимия слова. / Москва.-1972.

 187. Первый казахский институт в Ташкенте» (Сборник и материалов). / «Zar – galam».-2005.-

 188. Петров С. Быстрее издавать на русском языке произведении писателей республик. // Культура и жизнь.-1947.-11 қаңтар; Советский исторический роман, монография. / Москва.-1948. стр. 39-40.

 189. Пиль А «Қаракөз» . // Советская степь.-1927.-21 марта.

 190. Писатели Англии о литературе. // М. Прогресс.-1981.410 с.

 191. Писатели Франции о литературе. 1-2 том. // М. Прогресс.-1978.469 с.

 192. Писатели США о литературе. 1-2 том. //М. Прогресс.-1982.. 193. По поводу романа М.Ауезова «Абай». // Каз. Правда.-1953.-21 маусым.

 194. Потапов К. Выдающееся произведение советской литературы. // Октябрь.-1948.-№5.

 195. Рамазан Д.

 196. Ритман-Фетисов М1 «Литературные портреты, в сб: «Музыкальное искусство Казахстана». / Алматы.-1944. 2.М. Образ поэта. // Казахстанская правда.-1945.-22 шілде; «Крупное произведение казахской литературы. // Большевик Казахстана.-1946.-№7; Писатель и ученый. // Казахстанская правда.-1946.-5 наурыз.

 197. Рыскулов Т.Р. Собрание сочинений в трех томах. 1-3 том А. Казахстан.- 1997-1998.

 198. Сағди. «Бәйбіше – тоқал». // Ақ жол.-1923.-16 желтоқсан.

 199. Садуақасов С. О казахской литературе, предисловие, в сб. «Молодой Казахстан. / Москва.-1928.-№370.

 200. Садуақасов С., Әуезов М. «Литературная энциклопедия». т. 1. / Москва.-1929.-277-178 стр.

 201. Садуақасұлы С. (ІІ томдық шығармалар жинағы). І-том. / Алматы.-2003.-

 202. Сайн Ж. «Түнгі сарын». // Социалды Қазақстан.-1935.-3 ақпан

 203. Сафронов А. Советская литература на подъеме. // Культура и жизнь.-1949.-11 көкек.

 204. Сац Н. «Абай». // Казахстанская правда.-1944.-16 қаңтар; «Абай». // Каз.правда.-1945.-16 қаңтар; Большая творческая удача. // Каз.правда.-1946.-21 көкек.

 205. Сәрсеке М. Қазақтың Қанышы. Роман-эссе.А. Атамұра. - 1999. 592 б.

 206. Сейфуллии Сәкен Xан Кене туралы. // Социалды Қазақстан.-1934.-№123.-10-11 маусым; «Хан Кене» (М.Әуезұлының пьесасы туралы). // Әдебиет майданы.-1934.-№5.

 207. Серғалиев М. Сөз сарасы. / Алматы.-1997

 208. Сильченько М.С, Смирнова Н.С. Творческий путь М.О.Ауезова. / Алматы.-1957.

 209. Симонов К. Большой день советской литературы. // Правда.-1949.-11 көкек.

 210. Скосырев. П. Песни Абая. // Правда.-1946.-3 ақпан; «Абай». // Известия.-1946.-16 шілде; Роман об Абае. // Комсомольская правда.-1946.-11 көкек; Новая казахская проза. // Известия.-1949.-18 мамыр.

 211. Смағұл. «Бейбіше – тоқал». // Еңбекші қазақ.-1926.-31 қаңтар.

 212. Соболев Л. Мухтар Ауезов, в кн. «Песни степей». / Москва.-1940; «Литература, рожденвие революцией». // Литературная газета.-1949.-7 мамыр; «Қазақ прозасының жеңісі». // Соц.Қазақстан.-1949.-21 көкек.

 213. Сүлейменов М., Сүлейменов Ж., Голубаев А. Ильяс Омаров Жизнь и философия. / Алматы.-2003.-184 стр.

 214. Сүлейменова Д. «Алашорданың Батыс бөлімінің тарихи – өлке тарихының құрамдас бөлігі». / Алматы.-2007.-

 215. Сыдықов Е. Шәкәрім және Алашорда (ғылыми жинақ). / Новосибирск.-2008.-192 б.

 216. Сыздыкова Е.С. Российские военные и Казахстан: вопросы социально-политической и экономической истории Казахстана ХҮІІ-ХІХ вв. в трудах офицеров генерального штаба России. / Москва.-2005.-245 ст.

 217. Сыздықов К. Әуезовтанудың беймәлім беттері. / Алматы.-1997.

 218. Сыздықова Р. Менің Әуезовім. // Жалын.-1997.-№3-4; Ертегідей еске оралған сәттер, жинақта, «М. Әуезов туралы естеліктер». / Алматы.-1997; М.Әуезов шығармаларының тілі. // Қазақ әдебиеті.-1997.-19 тамыз. М.Әуезов және қазақ прозасы тілінің қалыптасуы, жинақта (117), М. Әуезов және қазақ әдеби тілі. // Түркістан.-1997.-24 қыркүйек.

 219. Тайжанов А. М.О. Әуезов философ. / Алматы.-1997.

 220. Талжанов С. Шығармалар жинағы. 1-3 том./Астана. Ер-Дәулет. 2007.

 221. Тасымбеков А. «Жан дауысы» (деректі-публистикалық повесть). /Алматы.-1994.-

 222. Тарасов Б. Чадаев.М. Молодая гвардия.- 1986. 576 с.

 223. Тарловский. М. Сборник казахской литературы. // Известия.-1941.-27 мамыр.

 224. Тәжібаев Ә.Мұхтар Әуезов. // Лениншіл жас.-1946.4 көкек.

 225. Тоғжанов Ғ. «Тастүлек» туралы. // Лениншіл жас.-1935.-5 желтоқсан

 226. Тоғжанұлы Ғ. Әдебиет және сын мәселелері. («Қаракөз туралы»). / Қызылорда.-1929.-156-160 б.

 227. Толстой. А. Н. Материалы и исследования. / Москва.-1985.

 228. Томашевский. Б. В. Писатель и книга. / Москва.-1959; Пушкин. 1-2 том; Стилистика. / Ленинград.-1983.

 229. Фадеев А. За высокое качество художественной литературы и принципиальную критику. // Лит.газета.-1949.-10 тамыз; О литературе и литературной критике. // Правда.-1949.-7 тамыз; О советской литературе (Речь в Париже).-1949.-2 ақпан; О романе «Абай» . // Каз. правда.-1949.-17 көкек.

 230. Фурманов Дм. Мятеж. / Алматы.-1983.

 231. Художественное восприятие. / Ленинград.-1971; Художественное и научное творчество. / Ленинград.-1972; Ритм, пространство и время в литературе и искусстве, / Ленинград.-1974;Человек науки. / Москва.-1974;Творческий процесс и художественное восприятие. / Ленинград.-1978; НТР и развитие художественного творчества. / Ленинград.-1980; Психология процессов художественного творчества. / Ленинград.-1980; Художественное творчество. / Ленинград.-1982; Художественное творчество. / Ленинград.-1983; Художественное творчество и психология. / Москва.-1991; Художественное творчество и литературный процесс, І-ІV выпуск 1. / Томск.-1979-1983; Художественный метод и творческая индвидуальность автора. / Томск.-1979; Художественный образ и историческое создание. / Петрозаводск.-1974; Методология современного литературоведения (проблемы историзма). / Москва.-1978.

 232. Цейтлин. А. Г. Труд писателя. / Москва.-1968.

 233. Чокин Ш. «Четыре времени жизни» (воспоминание и размышления). / Алма-Ата.-1992.-

 234. Шәкәрім. Шығармалары. / Алматы.-1988. 235. Шәріпбайұлы О. Салт-сана жайында. «Қызыл Қазақстан», жинақ, 1929.

 236. Шәріпов А. Сұлтанбек Қожанұлы әдебиетші. / Алматы.-1994.-

 237. Шәріпов А., Алтекова Н. «Қайраткердің қаламгерлігі». /Алматы.-1995.-

 238. Шкловский В. Избранные в 2-х томах. / Москва.-1983.

 239. Ісмақова А. Алаш әдебиеттануы. / Алматы.-2009.-560 б.

 240. Эккерман Й.П. Разговоры о Гете. / Москва.-1986.

 241. Якобсон. П. М. Психология художественного творчества, 1971.

 242. Frof. Zeki Velid Togan. HATIRALAR. Istanbul. 1969. 644 b.Каталог: repository -> history -> 24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> «алаш» партиясы бағдарламасының жобасы (Нұсқалардың салыстырма кестесі) «алаш» партиясының программасының жобасы
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> Пайдаланылған архивтер мен әдебиеттердің ҚЫСҚартылған тізімі
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> 2 том: тез үшін. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> 1929 жыл 14 мамыр, Қызылорда қаласы
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> Сондықтан партиялық идеологтар тарих ғылымын қатаң бақылауға алды. Ал өмір талабы идеологияның ырқына көнбей жатты
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> Көз жасын төккен хатты кім жазған?
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> С. садуақасов м.Қойгелдиев. 45/ Садуақасов
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> Ж. Досмұхамеджовтің өміріне қатысты деректерді тарих ғылымдарының кандидаты, Батыс «Алашорда» тарихын зерттеуші Д. Сүлейменова осы жинақ үшін арнайы ұсынды Т. Ж
24%20%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80 -> ҚҰжаттар қҰпиясы. Көз жасын төккен хаттар


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет