Избирателен списък част I (за публикуване)бет1/23
Дата17.06.2016
өлшемі1.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ДОБРИЧ, община ДОБРИЧКА

населено място С.САМУИЛОВО, кметство ......................, секция № 001

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------АЙШЕ ЮЗЕИР АКИФОВА

АЛЕКСИ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

АЛИ МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

АНТОН ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ

АТАНАСКА ГИНКОВА ДИМИТРОВА

АФИЗЕ ФЕВЗИЕВА МЕХМЕДОВА

АХМЕД МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

БЕЙНУР АМДИ МУСТАФА

БИЛЕНТ ВИЖДАН ОСМАН

БИРХАН ВИЖДАН ОСМАНОВ

ВЕЧИЕ ЮСЕИНОВА АСАН

ВИЖДАН ОСМАНОВ ОСМАНОВ

ВЪРБА ДОБРЕВА СТЕФАНОВА

ГАЛЯ ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА

ГАНЧО ДОНЕВ СТОЙЧЕВ

ГЕОРГИ КИРОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ СРЕБКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЕВ ИВАНОВ

ДАМЯН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

ДЕНИСЛАВ МИТКОВ АСЕНОВ

ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ДЕСПИНА РАЙНОВА ДОБРЕВА

ДЕЧА СЛАВОВА ИВАНОВА

ДЖЕВАТ НИХАД АПТУРАМАН

ДЖЕНГИС ВИЖДАН ОСМАНОВ

ДИЯНА РОСЕНОВА ХРИСТОВА

ДОНКА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

ЕДИЕ АДЕМОВА АПТУЛОВА

ЕКРЕМ АХМЕД ИСИН

ЕЛИЦА МАРТИНОВА СИМОВА

ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ ПЕТРОВ

ЖЕЛЯЗКО ТРУХЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЗДРАВКО СТОЯНОВ СТОЙЧЕВ

ЗЕЙНЕП САЛИЕВА АХМЕДОВА

ИЛКЕР НИХАТ МЕХМЕД

ИНА РОСЕНОВА РАДАНОВА

ЙОРДАН ЯНКОВ АТАНАСОВ

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

КЪЙМЕТ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

МАНЬО СТОЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

МАРГАРИТ ПЕТРОВ ТИНЕВ

МАРГАРИТА СЕМОВА РАДАНОВА

МАРИЙКА АЛЕКСАНДРОВА СЕМОВА

МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ

МАРИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРКО ДОБРЕВ ЯНКОВ

МАРТИН РУМЕНОВ СТЕФАНОВ

МАРТИН СИМОВ РАДАНОВ

МЕТИН АЛИ АСАН

МИЙРЯМ МЮСТЕДЖЕБ АПТУРАМАН

МИЛЕН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

МИНЕВЕР ХАСАНОВА ИСИНОВА

МИНКА ЯНКОВА ВЛАДОВА

НАТАЛИ МИЛЕНОВА ИЛИЕВА

НЕДЕЛЯ ИВАНОВА ЯНКОВА

НЕДЯЛКА СТАНЕВА РАЛЧЕВА

НЕХАТ МЕХМЕД АХМЕД

НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

ПЕТКО БОЖИЛОВ ТИНЕВ

ПЕТЪР МАРГАРИТОВ ПЕТРОВ

РАДИ ДИМИТРОВ РАДЕВ

РАДИ КОЛЕВ ПЕТРОВ

РАДКА ИВАНОВА ДИМОВА

РАЙНА БОРИСОВА ПЕТРОВА

САДИ ЛЮТФИ ИСМАИЛ

СВЕТЛА МАРТИНОВА СИМОВА

СЕВДА МИЛЕНОВА ИЛИЕВА

СЕВДАЛИН НИКОЛАЕВ МИХАЛЕВ

СЕРДАТ САДИ ЛЮТФИ

СЕРПИЛ ЮНУСОВ ОСМАНОВ

СИЛВИЯ РОСЕНОВА РАДАНОВА

СЛАВЧО НЕДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАЛИН СТОИЛОВ ДОБРЕВ

СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА КОЛЕВА ТРУХЧЕВА

СТАНКО НЕНЧЕВ ГАНЕВ

СТЕЛА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА

СТОЯН ЦОНЧЕВ ПЕТКОВ

СУЗАНА АНДРЕЕВА ДЕМИРЕЛ

ТАНЯ ТИХОМИРОВА РАДЕВА

ФАТМЕ КАДИР ДЕРВИШ

ФЕРДЕС АРИФОВА АСАНОВА

ФЕРДИ ИСМЕТ КАДИР

ХРИСТИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

ХЮЛИЯ МАРТИНОВА РУМЕНОВА

ЦВЯТА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

ЦОНЧО СТОЯНОВ ПЕТКОВ

ЮМЮГЮЛ САЛИЕВА МУСТАФОВА

ЮСЕИН ЮСНЮ ЯЙЯ

ЯНА МАРИНОВА НАЧЕВА

Кмет/кметски наместник: ............


Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ДОБРИЧ, община ДОБРИЧКА

населено място С.АЛЦЕК, кметство ......................, секция № 002

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име


----------------------------------------------

АБИБЕ САЛИ ИСМАИЛОВА

АБИЛ ЮСЕИН ОСМАН

АДЕВИЕ ХАЛИЛ ФЕРАД

АДИЛЕ АНГЕЛОВА БОЯНОВА

АЙДЖАН ХЮСЕИН МЕХМЕД

АЙНЕН БЕЙНУР АЛИ

АЙФЕР БИЛЯЛ САЛИ

АЙШЕ МЮСТЕДЖЕБ ДИМИТРОВА

АКИФ АМЕТ САЛИМ

АКИФ ВЕЧИЕ АЛИ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ДЕМИРОВ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

АЛИ ДЕМИРОВ ОГНЯНОВ

АЛИЛ БЕЙНУР АЛИ

АМЕТ МАХМУД ИСМАИЛ

АМЕТ САЛИ МАХМУД

АНА АСЕНОВА ИСМАИЛ

АНАТОЛИ БИЛЯНОВ ДАВИДОВ

АНГЕЛ ДЕМИРОВ ИВАНОВ

АНГЕЛИНА МИЛЕНОВА ИВАНОВА

АНГЕЛИНА ЯНЧОВА АНГЕЛОВА

АНКА ДЕМИРОВА РАДЕВА

АНКА ШИБИЛЕВА НИКОЛОВА

АНТОАНЕТА АНТОНОВА МИЛКОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

АСАН АМЗА ИСМАИЛ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

АСЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

АТИШ КАДИР САЛИ

АТЧЕ КАРАНИ ЮСЕИН

АХМЕД ЕФРАИМ САЛИ

БЕЙНУР АЛИ РЕДЖЕБ

БЕЙХАН АРИФ ФЕРАД

БЕЙХАН НУФТИ АМЕД

БИЛГИН АРИФ ФЕРАД

БИЛЕНТ МУСИН МЕХМЕД

БИННАС ЯШАР ХАСАН

БИРГЮЛ НУТФИ АМЕД

ВАЛЕНТИН МИЛЕНОВ БОРИСОВ

ВАЛЕНТИН НЕДКОВ МАРИНОВ

ВАЛЕНТИНА ИВЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА

ВАСИЛКА МИТЕВА АНГЕЛОВА

ВЕДАТ ИЛХАН САЛИ

ВЕНЕТА ИВЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ СТОЯНОВ

ВЕСКА РУСЕВА ХРИСТОВА

ВЕЧИЕ АЛИ ИСМАИЛ

ВИКТОР ИБРАХИМ КАРАНИ

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА

ГАЛИНА МАРИНОВА ЯНКОВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ

ГЕОРГИ КРУМОВ ЯНАКИЕВ

ГЕОРГИ МИХАЛЕВ ЯНКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ГЕРГА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАСАНОВА

ГЬОНЮЛ НЕЖДЕТ МУСТАФА

ГЮЛДЕНИС НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ

ГЮЛДЖАН ДЕМИР ДЕМИР

ГЮЛЕЗАР ДЕМИР ИСМАИЛОВА

ГЮЛЕР НЕЖДЕТ МУСТАФА

ГЮЛСЕВЕН КАТЕВА КИРОВА

ГЮЛСЕВЕР ЮРКЮШ МУСТАФА

ГЮЛШАН МАЗЛЪМ МЮСТЕДЖЕБ

ГЮЛШЕН САЛИ СТОЯНОВА

ГЮНАЙ ХАСАН АМЗА

ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА АЛЕКСИЕВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА ЩЕРЕВА

ДЕМИР ГЕРЧОВ НИКОЛОВ

ДЕМИР ДЕМИР СЮЛЕЙМАН

ДЕМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ

ДЕМИР МЕНДУН АЛИ

ДЕМИР СЪБЕВ НИКОЛОВ

ДЕСИСЛАВ ЯНКОВ СТОЯНОВ

ДЖАНЕЛ СЕЗГИН РАИМ

ДЖЕВРИЕ РАМАДАН БЕКИР

ДЖЕЙЛЯН ИСМАИЛ КАРАНИ

ДЖЕЙЛЯН СЕЗГИН РАИМ

ДЖЕЙХАН РАМАДАН МУРАД

ДЖЕМИЛЕ КУРБАН КУРБАН

ДЖУНЕЙТ ИЛХАН САЛИ

ДОБРИНКА ИВЕЛИНОВА МИХАЛКОВА

ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ИГНАТОВ

ЕГДАТ ОСМАН МАХМУД

ЕЛЕНКА СЪБЕВА РАДЕВА

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ЕМИЛИЯ СЪБЕВА РАДЕВА

ЕМИНЕ МЕХМЕД САЛИМ

ЕМНЕ РАМИС МЕАМЕТ

ЕМРАХ СВЕТОСЛАВОВ ИВАНОВ

ЕНГИН ЗАЙДИН КАДИР

ЕРГИН БЕЙХАН АХМЕД

ЕРХАН НУТФИ АМЕД

ЕСЕНГЮЛ НЕЖДЕТ МУСТАФА

ЕСМА ИБРЯМОВА НЕДЖИБОВА

ЕСМА КАСИМ САЛИ

ЕСМА СЕЛИМ ИСМАИЛ

ЖАНЕТА САШЕВА АНГЕЛОВА

ЖУЛИЕ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА

ЖУЛИЕТА СИМОВА ДАСКАЛОВА

ЗАЙДЕ ИБРЯМ ЯКУБ

ЗВЕЗДЕЛИНА СЕРГЕЕВА ПАПУКЧИЕВА

ЗЮЛБИЯ ИСМАИЛ ИБРЯМ

ЗЮМБЮЛ ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЗЮМБЮЛ РАМИС АЛИ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

ИВАН КОСТОВ СТОЯНОВ

ИВАНКА СЪБЕВА РАДЕВА

ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ

ИЛДЪЗ РИДВАН АМЕД

ИЛМИЯ ЯШАР МЮСТЕДЖЕБ

ИЛХАН НУТФИ АМЕД

ИЛХАН САЛИ ХАЛИЛ

ИСАЙ ИВЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ

ИСМАИЛ РЕМЗИ КАДИР

ИСМАИЛ РИДВАН ИСМАИЛ

ЙОЗЕН РИДВАН АДЕМ

КАДИР РИФАД РИФАД

КАДРИЕ РАИМ СЮЛЕЙМАН

КАСИМ САЛИ РАШИД

КАТЯ КИРОВА ЯНКОВА

КИРО ЯНКОВ АСЕНОВ

КРАСНОДАР ДЕМИРОВ КЬОСЕВ

КЪЙМЕТ САЛИ СЮЛЕЙМАН

ЛЕВЕН МИРОСЛАВОВ ДАСКАЛОВ

ЛЕСЛЯН САЛИ АХМЕД

ЛИЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

МАВИШ АПТУРАМАН ИСМАИЛ

МАГУЛЕ КАДИР РИФАД

МАРГАРИТА РОСЕНОВА ДРАГНЕВА

МАРИЙКА ЯНКОВА ТОДОРОВА

МАРТИН МИРОСЛАВОВ АТАНАСОВ

МЕЛЕК РИДВАН АДЕМ

МЕМЕТ АКИФ АХМЕД

МЕНДУН АЛИ МЕМИШ

МЕНДУН АМЕТ МАХМУД

МЕРИЯМ МЕХМЕД ИСМАИЛ

МЕХЛИБАР НИЯЗИ АТАНАСОВА

МИЙРЕМ ДЬОНЕ МЕХМЕД

МИЛЕН СИЛВАНОВ ИГНАТОВ

МИЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

МИРИШ ИСМАИЛ РАШИД

МУРАТ РАМАДАН МУРАТ

МУСИН МЕХМЕД МЮСТЕДЖЕБ

МУСТАН НИЯЗИ АХМЕД

МУСТАФА МУСТАФА МАХМУД

МУСТАФА ОРЛИНОВ ДЖАМБАЗОВ

МЮСЕБИЕ АХМЕД ЕЮБ

МЮСТЕДЖЕБ АКИФ АХМЕД

НАДЕЖДА ДЕМИРЕВА РУСЕВА

НАДЕЖДА РАДЕВА АПТИ

НАЙДЕН МАРИНОВ ФИЛИПОВ

НАСИЕ МЮСЕРЕФ СЮЛЕЙМАН

НЕАЗИ НАЗИФОВ БЕКИРОВ

НЕДЖМИЕ ДЕМИР ИСМАИЛ

НЕДЖМИЕ ЯШАР РИФАД

НЕДКА БОЯНОВА СЛАВОВА

НЕЖЛЯ РЕМЗИ НИЯЗИ

НЕЛА КИРОВА ПАПУКЧИЕВА

НЕЛА ЯНКОВА ПАПУКЧИЕВА

НЕРГЮЗЕЛ АЛИ ФЕРАД

НЕРМАН ГАЛИП АХМЕТ

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

НИЛГЮЛ АХМЕТ ФЕИМ

НИЯЗИ АХМЕД МЮСТЕДЖЕБ

НИЯЗИ РЕДЖЕБ ШЕРИФ

НУЛФЕР ХИЛМИ СЮЛЕЙМАН

НУРАЙ АСАН АМЗА

НУРИЕ РЕМЗИ ФЕРАД

НУТФИ АМЕД НЕДЖИБ

ОСМАН ЕГДАТ МАХМУД

ОСМАН КАРАНИ ЮСЕИН

РАДЖИЕ СЕЙДОВА ИСМАИЛ

РАМАДАН МУРАД РИФАД

РЕВАСИЕ КАДИР ЯШАР

РЕЙХАН НУТФИ АМЕД

РЕМАН РИДВАН ИСМАИЛ

РЕМЗИ КАДИР ИБРЯМ

РЕМЗИ НЕЯЗИ ИСМАИЛ

РИДВАН АДЕМ ИСМАИЛ

РИДВАН ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН

РОСИЦА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

РУМЕН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

РУМЯНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

РУСИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

РУСИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

САЛИ АМЕТ МАХМУД

САЛИ ШУКРИ ИБРЯМ

САЛИХА АБИЛ КЪРДЖАЛИ

САМЕД АКИФ АХМЕД

САШО СТАНКОВ КИРОВ

СВЕТЛА ГАЛИНОВА СТЕФАНОВА

СЕБАЕТ САЛИ ХАМДИ

СЕВГЮЗЕЛ РАФИ ФЕИМ

СЕВДА ЕМИЛОВА АХМЕД

СЕВДАЛИН РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ

СЕВДАЛИН СЕРГЕЕВ АТАНАСОВ

СЕВДАЛИН СТОЯНОВ МИЛКОВ

СЕВДАЛИНА ГАЛИНОВА СТЕФАНОВА

СЕВДАЛИНА ДЕМИРЕВА ЙОРДАНОВА

СЕВДАЛИНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

СЕВДАЛИНА КЕРАНОВА НИКОЛОВА

СЕВДИЕ КАТЕВА КИРОВА

СЕВЕРИН СТОЯНОВ МИЛКОВ

СЕЗГИН РАИМ ФЕРАД

СЕЗЕР РАИМ ФЕРАД

СЕЙХАН ФАРЕДИН СЕИД

СЕЛВИНАС ФЕВЗИЕВА ИСМАИЛ

СЕЛЯЙТИН РАИМ ФЕРАД

СЕНУР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

СЕХЕР ХАСАНОВА ФЕРАД

СЕЧЕН ДЕМИР МЕНДУН

СЕЧКИН МЕНДУН АЛИ

СИЛВИЯ МИРОСЛАВОВА АТАНАСОВА

СНЕЖАНА КИРИЛОВА ИВАНОВА

СНЕЖАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

СТАНКА ЯНКОВА АСЕНОВА

СТАНКО КАТЕВ КИРОВ

СТАНКО КИРОВ ЯНКОВ

СТОЯН МИЛКОВ ЙОРДАНОВ

СУЗАНА ИВЕЛИНОВА ЯНКОВА

СУНАЙ ХАСАН ПАПУКЧИ

ТАТЯНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

ТАТЯНА ИВАНОВА ДАВИДОВА

ТЕВДЕ КАРАНИЕВА ФЕРАД

ТЕЗДЖАН ИСМАИЛ ДЕМИР

ТЕМЕНУЖКА НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА

ТИМУР ХИЛМИ СЮЛЕЙМАН

ФАРДИН САМИД ФАРЕДИНОВ

ФАРЕДИН СЕИД ФЕИМ

ФАРИС САЛИ ОСМАН

ФАТМЕ РАДЕВА ДЕМИРОВА

ФАТМЕ ФЕРАТ МЕМИШ

ФАХРИ ФАРИС САЛИ

ФЕДАИЛ ГЮЛХАН САЛИ

ФЕРИДЕ АДЕМ РИФАД

ФЯРДИ ФАРЕДИН СЕИД

ХАМИДЕ МЕХМЕД НЕДЖИБОВА

ХЮЛИЯ БИННАС ЯШАР

ХЮСЕИН ИСМАИЛ МЕХМЕД

ШААФИЕ МЕНДУН АМЕД

ШАНУЛ АХМЕТ САЛИМ

ЮЛИЯ ЕНЧЕВА МИХАЙЛОВА

ЮМИЯ ЕФРАИМ МЕАМЕТ

ЮМЮГЮЛ АХМЕД ФЕРАД

ЮСМЮГЮЛ АСАН АСАНОВА

ЮСМЮГЮЛ АСЕНОВА ИВАНОВА

ЯШАР БИННАС ЯШАР

Кмет/кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ДОБРИЧ, община ДОБРИЧКА

населено място ......................, кметство ......................, секция № 003

Адрес на избирателната секция: ..............................

----------------------------------------------

Име


----------------------------------------------

АДНАН ФЕМИ САДЪКОВ

АЙНУР БЕЙНУР АКИФ

АЙСЕЛ АХМЕДОВА АРИФ

АЙХАН АХМЕД АЛИ

АКСЕЛ НИХАТ МАРЕМ

АКСЕЛ СЕВГЮСЕР ФИКРЕТ

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА БОЛЕНОВА

АЛИ АХМЕД АЛИ

АЛИЕ ИЗЕТ САЛИ

АЛИЛ МУХЕДИНОВ ХАЛИЛОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ БАНЧЕВ

АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ЖЕЛЕВА

АНЕТА ИВАНОВА ЙОСИФОВА

АНКА ДЯНКОВА НЕДЕЛЧЕВА

АНКА КРЪСТЕВА СЕМКОВА

АНКА МЕТОДИЕВА РАДКОВА

АНКО НИКОЛОВ НЕНЧЕВ

АННА ЧАВДАРОВА КИРКОВА

АСИЕ САЛИЕВА ЮСЕИНОВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ РАЧКОВ

АТАНАС ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ИВАНОВ РАЧКОВ

АТАНАС ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ПЕТКОВ ПЕТКОВ

АТАНАС РАДЕВ ПАНАЙОТОВ

АТАНАС СТАНКОВ НИКОЛОВ

АТЧЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА

БЕДРИЕ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА

БЕЙДЖИЕ МУСТАФОВА ХАСАН

БЕЙХАН ОСМАНОВ ОСМАНОВ

БЕКИР СЮЛЕЙМАНОВ ОСМАНОВ

БЕРКАНТ СЕВГЮСЕР ФИКРЕТ

БЛАГОВЕСТ КОЛЕВ МИХАЙЛОВ

БЛАГОВЕСТ РАФАИЛОВ СТОЯНОВ

БОЖО ВЪЛЧЕВ КУПЕНОВ

БОРИСЛАВ МАРИНОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ РАФАИЛОВ СТОЯНОВ

БУРАЛЕДИН ТЕФИКОВ МУРАДОВ

ВАЛЕНТИН ЖЕЛЕВ ТЕМЕЛКОВ

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН РАДЕВ ДИМОВ

ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА КАЛУДОВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА КОСТОВА

ВАЛЕРИЙ ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ВАСИЛ ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ПЕТКОВ РАДЕВ

ВАСИЛ ТОДОРОВ ЦОНЕВ

ВАСИЛКА ГИНЕВА РАДЕВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА

ВАСИЛКА КОЛЕВА ИЛИЕВА

ВЕЛИКО ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА

ВЕЛИЧКА СТАНЕВА СТАНЕВА

ВЕЛИЧКО РАДЕВ МИРЧЕВ

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПАУНОВ

ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ДОБРЕВ

ВЕСЕЛИН МАРИНОВ НИКОЛОВ

ВЕСЕЛИНА ПАУНОВА ВАСИЛЕВА

ВЕСЕЛИНА СТАНКОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕСКО ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

ВЕСКО ДИМИТРОВ СТАНЕВ

ВЕСКО РУСЧЕВ СТАВРАКЕВ

ВЪЛКО ИВАНОВ ВЪЛКОВ

ГАЛИН ВАЛЕРИЕВ ЙОРДАНОВ

ГАЛИНА ВЕСКОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТАВРЕВА

ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТАНЕВА

ГАЛИНА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

ГАЛИНА РАДОМИРОВА ЙОРДАНОВА

ГАЛИНА ТОДОРОВА ДОБРЕВА

ГАНА ЗАХАРИЕВА КОСТОВА

ГАНКА НИКОЛОВА РАЧЕВА

ГАНКА НИКОЛОВА СТАНЕВА

ГЕНОВЕВА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ КОСТОВ

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ БОРИСОВ

ГЕОРГИ НЕНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ СТАНЧЕВ РАДЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА ИЦКОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА КОСТОВА ДОБРЕВА

ГЕРГИНА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА-НИКОЛОВА

ГЕРГИНА ИЛИЕВА НЕНЧЕВА

ГЕРГИНА МИРЧЕВА ДОБРЕВА

ГИНА ВЪЛКОВА СТАНЕВА

ГИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ГИНА ДАНАИЛОВА КИРОВА

ГИНА МИРЧЕВА НЕДЯЛКОВА

ГОСПОДИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ГЮЛДЖИХАН ЮЗЕИРОВА МАРЕМ

ГЮЛТЕН ЕМИН ОСМАНОВА

ГЮНЕР АХМЕД РЕДЖЕБ

ГЮНЮЛ КАДИР АРИФ

ГЮРСЕЛ КАДИР АРИФ

ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ СЪБЕВ

ДАНИЕЛА ПЕТЕВА МИЛЕВА

ДАНЧО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ДАРИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ДАРИНКА РУСЕВА ИВАНОВА

ДЕНА РАДЕВА ИВАНОВА

ДЕНИС МЕТИНОВ ЗАБУНОВ

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДЕЯН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

ДЖАНСЕН СЕЙФИДИН АСРА

ДЖЕВАТ АКИФОВ ОСМАНОВ

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ДИАНА КИРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИНА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИЧКА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА

ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИЧКА МИТЕВА ВАСИЛЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ РАЧКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БОЛЕНОВ

ДИМИТЪР ДИМОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ РАДЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ ДОБРЕВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДОБРЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ БАНЧЕВ

ДИМИТЪР НЕНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТИХОВ

ДИМИТЪР ПАУНОВ МИРЧЕВ

ДИМИТЪР СТАНЕВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР СТАНЕВ РАДЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДОБРЕВ

ДИМО ПАНЕВ ШИПКОВ

ДИМО СТАНЧЕВ РАДЕВ

ДИМО ТОДОРОВ ЦОНЕВ

ДИМЧО ВАСИЛЕВ РАДЕВ

ДИМЧО ИВАНОВ ДИМОВ

ДИЯН БЛАГОЕВ СТАНКОВ

ДИЯН НАСКОВ КАЛУДОВ

ДИЯНА ПЕНЕВА ВЪЛКОВА

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ДОБРИНКА ДОБРЕВА ВЕЛИКОВА

ДОБРИНКА МИЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ

ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ РАДЕВ

ДОБРОМИР КОЛЕВ ДОБРЕВ

ДОБРОМИР КОСТАДИНОВ ДОБРЕВ

ДОБРОМИРА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

ДОНКА ЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕЗГЮР КЯЗИМ НАСУФ

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА МАРИНОВА МИТЕВА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА МИРЧЕВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ЦОНЕВА

ЕЛИС ЕВДИН ИРИЗА

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

ЕЛИФ ЙЪЛМАЗ

ЕЛИЦА МАРИАНОВА МУДЕСИРОВА

ЕМИЛ ПЕТЕВ МИЛЕВ

ЕМИНЕ ЗЕКЕРИЯ ЗЕЙТУЛОВА

ЕМНЕ АРИФ МАХМУДОВА

ЕМРАН ЮНАЛ ДЖЕЛИЛ

ЕРГИН САМИЕВ МУСТАФОВ

ЕРГЮЛ САМИЕВА МУСТАФОВА

ЕРДАЛ РЕДЖЕБОВ КУРТЕВ

ЕРХАН ЕРГИН САМИ

ЕРХАН ЕФРАИМОВ МУСТАФОВ

ЕСЕН НИХАТОВА АРИФ

ЖЕЛЮ ТЕМЕЛКОВ ЖЕЛЕВ

ЖЕЛЯЗКА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

ЖЕНИ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ЖИВКО ТОДОРОВ ВЪЛКОВ

ЖУЛИДЕ ЕФРАИМ КУРТЕВА

ЗАПРЯНКА ДИНЕВА ТОРНЬОВСКА

ЗАХАРИ КОСТАДИНОВ ЗАХАРИЕВ

ЗАХАРИ КОСТОВ ИВАНОВ

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЗЕКИЕ ОСМАНОВА АРИФОВА

ЗЕЛЯ ЮСЕИН НЕДЖИПОВА

ЗЛАТИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

ЗЛАТИНКА ПЕТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

ЗЛАТКА СТАВРАКИЕВА НИКОЛОВА

ЗЛАТКО ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

ЗОРНИЦА НИКОЛОВА ЕГЕРТ

ИВАЙЛО ИВАНОВ ИРИНОВ

ИВАН АТАНАСОВ РАЧКОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ЦОНЕВ

ИВАН ДИМОВ КОСТОВ

ИВАН ЕМИЛОВ РАДЕВ

ИВАН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ

ИВАН ИРИНОВ ВЕЛИКОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ДОБРЕВ

ИВАН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ТОРНЬОВСКИ

ИВАНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ИВАНКА ДИМОВА НИКОЛОВА

ИВАНКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА РАДЕВА МИРЧЕВА

ИВАНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА РАДЕВА

ИВЕЛИН ПАУНОВ ПЕТКОВ

ИВЕЛИН СВЕТЛИНОВ НИКОЛОВ

ИВЕЛИН ТОДОРОВ РАДЕВ

ИВЕЛИНА БОРИСОВА РАДЕВА

ИВЕЛИНА ИЦКОВА ВАСИЛЕВА

ИВЕЛИНА СТАНКОВА ВАСИЛЕВА

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ИВОНА РАДОМИРОВА ЙОРДАНОВА

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ИЛИЯНА МИТКОВА ХРИСТОВА

ИЛКЯР КЕМАЛ РАСИМ

ИЛМИЕ ЮЗЕИРОВА САДЪКОВА

ИНДЖИ ЮКСЕЛ АЗИСОВА

ИРИНА ВАСИЛЕВА ТОРНЬОВСКА

ИРИНА ИВАНОВА КОСТОВА

ИРИНКА ГЕОРГИЕВА КУПЕНОВА

ИЦКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЙОВКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

ЙОВЧО ТОДОРОВ БАЛАБАНОВ

ЙОНАЛ ДЖЕЛИЛ АПТУЛОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ЙОРДАН КЪНЧЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН РАДЕВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН САШЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН СТАНЕВ КОСТОВ

ЙОРДАНА ДИМОВА СТОЯНОВА

ЙОРДАНКА ВАЛЕНТИНОВА РАДЕВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА-БОРИСОВА

ЙОРДАНКА КОСТОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА МИНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА СВЕТЛИНОВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ДИМОВА

КАЛИН КОЛЕВ ДОБРЕВ

КАЛОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КАЛОЯН ПЕТРОВ РУСЕВ

КАТЯ ДИМИТРОВА РАЧКОВА

КЕРА НИКОЛОВА РАЧКОВА

КЕРАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

КИРЧО НИКОЛОВ КУПЕНОВ

КИЧКА БОЖЕВА КУПЕНОВА

КОСТА ЙОРДАНОВ ЯНКОВ

КОСТАДИН ЗАХАРИЕВ КОСТОВ

КОСТАДИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

КРАСИМИР РУСЧЕВ СТАВРАКИЕВ

КРАСИМИР СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

КЪЙМЕТ МЕХМЕДОВА МУРАДОВА

КЯЗИМ НАСУФ ДИЛЯВЕР

ЛЕЙЛЯ ЕТЕМОВА ГАФАРОВА

ЛЮБОМИР ПЕТЕВ МИЛЕВ

МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

МАИЕР СМАИЛ МУРАД

МАЛИКЕ АСАНОВА ИСМАИЛОВА

МАРГАРИТА МИТЕВА ЙОРДАНОВА

МАРГАРИТА НАЧЕВА ПЕТКОВА

МАРГАРИТА СТАНЕВА ИВАНОВА

МАРИАНА МИХАИЛОВА ДИМИТРОВА

МАРИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

МАРИН РАДКОВ ЙОРДАНОВ

МАРИНКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

МАРИЯ ЖИВКОВА ТОДОРОВА

МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

МАРИЯ ИВАНОВА РАШЕВА

МАРИЯ РАДЕВА ВЕСЕЛИНОВА

МАРИЯ РАДЕВА ИВАНОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

МАРИЯНА ЯНКОВА РАЙЧЕВА

МАРТА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА

МАРТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

МАРУСЯ РУСАНОВА ЦАНОВА

МАЯ РАДЕВА ДОБРЕВА

МЕРИ ДЕМИРОВА ШИБИЛОВА

МЕРЛИН ЕРДАЛ КУРТЕВА

МЕТИН АХМЕД ЗАБУНОВ

МИГЛЕНА ЗЛАТКОВА СЕЛУУД

МИГЛЕНА СПАСИМИРОВА ТОРНЬОВСКА

МИЛЕН ТОДОРОВ ВЪЛКОВ

МИЛКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА

МИРОСЛАВ ДЯНКОВ НЕДЕЛЧЕВ

МИТА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА

МИТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

МИТКА ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА

МИТКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

МИТКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

МИТКА СТАНЕВА МИТЕВА

МИТКО ЙОРДАНОВ МИТЕВ

МИТКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

МИХАЕЛА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

МИХАИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ

МОМКА КОЛЕВА АТАНАСОВА

МОМЧИЛ РАЙЧЕВ ЯНЕВ

МЮВЕДЕТ РАМИЗОВА ДИЛЯВЕР

НАДИДЕ ХАСАНОВА ОСМАНОВА

НАДИХАН БУРАЛЕДИНОВА ТЕФИКОВА

НАДЯ МИТКОВА ДЕМИРЧАПАР

НАТАЛИЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА

НЕВРИС МУРАДОВА ОСМАНОВА

НЕДЖИБЕ РИФАДОВА МЕХМЕДОВА

НЕДЖИМИЕ ИСЕИНОВА КУРТЕВА

НЕДЯЛКА ВЕЛИКОВА ВАСИЛЕВА

НЕДЯЛКА РАДЕВА АЛЕКСАНДРОВА

НЕНО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

НЕРМИН ИБРЯМ РЕФАД

НЕШЕ НУРИЕВА НАШИДОВА

НИГЯР НАЗИФОВА АБДУРАМАН

НИКОЛА АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ТОДОРОВ

НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

НИКОЛА МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

НИКОЛА НИКОЛОВ СТАНЕВ

НИКОЛА ПАНАЙОТОВ ШИПКОВ

НИКОЛА ТОДОРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ КОСТОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ТИХОВ

НИКОЛАЙ ПАНЕВ ШИПКОВ

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

НИКОЛИНА ВЪЛКОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНА КАЛИНОВА КОЛЕВА

НИКОЛИНКА АНКОВА НИКОЛОВА

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА

НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

НИНА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА

НУРДЖИХАН МЮРСЕЛ МУСТАФОВА

НУРИ АБЛЯТИВ МЕХМЕДОВ

ОГНЯН ИВАНОВ ДИМОВ

ОРХАН САФЕТОВ СЕЛАЕДИНОВ

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ТИХОВА

ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА ЗАХАРИЕВА

ПАВЛИНКА ПЕТРОВА ЯНЪКОВА

ПАНЮ НИКОЛОВ ШИПКОВ

ПАРАШКЕВА ДИМИТРОВА ТИХОВА

ПАУН ПЕТКОВ РАДЕВ

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ПЕНКА НИКОЛОВА КЪНЧЕВА

ПЕНКО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ПЕНКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ПЕПА ВЪЛКОВА ИВАНОВА

ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ПАУНОВ ПЕТКОВ

ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ПЕТЬО ИВАНОВ МИЛЕВ

ПЛАМЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

РАДА НИКОЛОВА СТАВРЕВА

РАДА СТАНКОВА ИВАНОВА

РАДИ ВЕСЕЛИНОВ СТОЯНОВ

РАДКА ДИМОВА МИРЧЕВА

РАДКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

РАДКА ИВАНОВА КОСТОВА

РАДКА НИКОЛОВА БАНЧЕВА

РАДКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

РАДКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

РАДОМИР ЙОРДАНОВ РАДЕВ

РАДОМИР ТОДОРОВ ДОБРЕВ

РАДОСЛАВ ГЕНОВ ГЕОРГИЕВ

РАДОСЛАВ РАДЕВ СТАНЕВ

РАДОСЛАВ САШЕВ ДОНКОВ

РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ МИРЧЕВ

РАДОСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ЙОРДАНОВА

РЕБИЯ ИСМАИЛОВА МЕХМЕДОВА

РЕЙХАН РЕМЗИЕВ РАМИЗОВ

РЕМЗИ РАМИЗОВ ЕИБОВ

РЕНЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАДЕВА

РИФАТ ГЮНЕЛ АЛИТ

РОСИЦА МИТКОВА ПЕТРОВА

РОСИЦА РАДЕВА ТАНЕВА

РОСИЦА СТАНЕВА КОСТОВА


Каталог: files -> upload
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> -
upload -> Жылдардағы Ақтау қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының және бюджеттік параметрлерінің болжамы
upload -> Жылы №2169 енгізілді
upload -> 102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> «Балаға мейірімді қала» бағдарламасын іске асыру шеңберіндегі өткізілетін іс-шаралар
upload -> 103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> БАҒдарламасы 01. 452. 001. «Ақтау қалалық қаржы бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет