Избирателен списък част I (за публикуване) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Гбет1/53
Дата02.07.2016
өлшемі5.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ПЛОВДИВ ОБЩИНА: АСЕНОВГРАД

ГР.АСЕНОВГРАД СЕКЦИЯ 001

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: Професионална Гимназия «Цар Иван Асен II”

----------------------------------------------

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

----------------------------------------------

АВРАМ НИКОЛОВ АВРАМОВ

АЙДАН РАФЕТОВА РАСИМОВА

АЙДЪН ТУРАН ГЮНЮЛ

АЙЛЯН ЕМИНОВА МЕХМЕД

АЙРИ ФЕЙРУП КАДИР

АЙТЕН МЕХМЕД ШЕРИФ

АЙХАН РАМАДАН МЕХМЕД

АЙШЕ БАЙРАМ ЮНУЗ

АЙШЕ ЕМИН БЕКИР

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ТУШЕВА

АЛБЕНА КИРОВА ПАВЛУ

АЛЕКСАНДЕР ПЕРДОМО РОДРИГЕС

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА МЕРДЖАНОВА

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ РОДРИГЕС

АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ БИНЕВ

АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ТОЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ДАНКОВ

АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ АЛЕКСОВ

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ПОПОВ

АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ ТОНЧЕВ

АЛИ АЛИЕВ МУРАДОВ

АНА ДИМИТРОВА РЕКОВА

АНА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА

АНА РУМЕНОВА НАЙДЕНОВА

АНАСТАС ДАНИЕЛОВ ШАЛАМАНОВ

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

АНГЕЛ АСЕНОВ ЗАИМОВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ СТАВРЕВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЗАГАРЕВ

АНГЕЛ ВАСКОВ КАЛКАНОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БЕЖДРЕМОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ТЕНЧЕВ

АНГЕЛ ИЛИЕВ БОРИСОВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ МИТКОВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЯНЕВ

АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ГЪЛЪБОВ

АНГЕЛ КРАСИМИРОВ КАПСЪЗОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ НИКОЛОВ ПАУНОВ

АНГЕЛ ФИЛИПОВ ЯНЕВ

АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА

АНГЕЛИНА ДИМЧЕВА СТОЕВА

АНДОН ВАСИЛЕВ БИНЕВ

АНДОН ЙОРДАНОВ АНДОНЧЕВ

АНДРИЯНА СПАСОВА КЯМИЛ

АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КИКЬОВА

АНЕЛИЯ ИВАНОВА МУРДЖАНОВА

АНЕЛИЯ СОЛОМОН НАТАН

АНЕТА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

АНЕТА ЛЕОНИДОВА МАНОЛОВА

АНИ ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА

АНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА ХРИСТЕВА КАЗАНОВА

АНКА ЯЧЕВА ДИМОВА

АННА КОНСТАНТИНОВА АНГЕЛОВА

АНТОАНЕТА САШОВА ТРЪМБЕВА

АНТОН ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ

АНТОН НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ

АНТОНИЯ СТОЙЧЕВА НИКОЛОВА

АНШЕГЮЛ МЮМЮН КАДИР

АРИФ БИЛЯЛ БИЛЯЛ

АРИФ ХАШИМ МУСТАФА

АСЕН БИСЕРОВ КАРАДЖОВ

АСЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

АСИМЕ МЕХМЕД ДИКМЕМЕХМЕД

АСЯ ВАСИЛЕВА ДЕМЕРДЖИЕВА

АСЯ ДИМИТРОВА ДОБРЕВА

АТАНАС АВРАМОВ АТАНАСОВ

АТАНАС АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ

АТАНАС БАНКОВ ПАЙТАЛОВ

АТАНАС БОГДАНОВ БИБОВ

АТАНАС БОРИСОВ ПИЛЕВ

АТАНАС БОРИСОВ ШАЛАПАТОВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ЗЛАТЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ТУТАНОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ГЪРКОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

АТАНАС ИВАНОВ БАТИНКОВ

АТАНАС НИКОЛОВ СТАВРЕВ

АТАНАС ПЕТРОВ ИВАНОВ

АТАНАС СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

АТАНАСКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА

АТАНАСКА КОСТАДИНОВА МЕРДЖАНОВА

АТАНАСКА ТРЕНДАФИЛОВА АТАНАСОВА

АТИДЖЕ ШЕРИФ МИМАН

АХМЕД АЛИ АХМЕД

АХМЕД РАМАДАНОВ САЛИМОВ

БАЙРАМ ШАБАН ДЖАФЕР

БЕКИР МЕХМЕДАЛИ СЮЛЕЙМАН

БИЛЯЛ АРИФ БИЛЯЛ

БИСТРА БЛАГОЕВА ВЛАДИМИРОВА

БЛАГО АТАНАСОВ ПРЕЖДАРОВ

БЛАГОВЕСТ ВИКТОРОВ ГЕРОВ

БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ТОПАЛОВ

БЛАГОВЕСТА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

БЛАГОЙ ЙОРДАНОВ АНДОНОВ

БОГДАН АТАНАСОВ БИБОВ

БОЙКА ИВАНОВА РАДЕВА

БОЙКО КИРИЛОВ СТОЯНОВ

БОЙКО ПАУНОВ СТОЯНОВ

БОРИС АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

БОРИС НИКОЛОВ КЕРЕМЕТЧИЕВ

БОРИС СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ГЪЛЪБОВ

БОРИСЛАВ СЛАВЕЕВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА

БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

БОРЯНА КРАСИМИРОВА КИРЯКОВА

БОЯН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ

ВАДЖИП ЕРДЖЕБ ХАСАН

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ

ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ПАСПАЛЕВ

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ГАНЧЕВ

ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ПЕТКОВ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

ВАЛЕНТИНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЯ КОЛЕВА НИКОЛОВА

ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

ВАНЯ ПЕТРОВА ШОПОВА

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ЯНЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СЪРБОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТАНЧЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ УЧКУНОВ

ВАСИЛ ЕМИЛОВ ТРЪМБЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ САМАРОВ

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПЕХЛИВАНОВ

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ФИДАНЧЕВА

ВАСИЛКА ПЕТКОВА НИКОЛОВА

ВАСИЛКА СТОЯНОВА ЛАТЕВА

ВЕЛДАН КЕРИМ МЕХМЕД

ВЕЛИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА

ВЕЛИЧКА БОРИСОВА АТАНАСОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПОПОВСКА

ВЕНЕТА ЕЛЕНОВА БАКАЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ СИМОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ВЕРА ДИМИТРОВА ХАДЖИМИХАЙЛОВА

ВЕРГИН ШАБАН ДУРМУШ

ВЕРКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛА ИВАНОВА КИРЯКОВА

ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА БУЗОВА

ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ АТАНАСОВ

ВЕСЕЛИН СИМОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА АВРАМОВА

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА РАДЕВА

ВЕСЕЛИНА КРЪСТЕВА САМАРОВА

ВЕСЕЛИНА НЕНКОВА РАШЕВА

ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА ДАНКОВА

ВЕСКА АНГЕЛОВА ШЕЙТАНОВА

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ГЪРКОВА

ВЕСКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ МАРЧОКОВ

ВИКТОР ДИМИТРОВ ГЕРОВ

ВИЛИАНА ДИМИТРОВА ТОМОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА КОЖУХАРОВА

ВИОЛЕТА КИРЕВА КОВАЧЕВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА БИБОВА

ВИОЛЕТА ПЕТРОВА СОТИРОВА

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА КАРАИВАНОВА

ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ВЛАДИМИР МЛАДЕНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ГЪЛЪБОВ

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ СИМЕОНОВ

ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДИМИРОВА

ВОЙНО ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ГАЛИНА БОРИСОВА ВАСИЛЕВА

ГАЛИНА КИРИЛОВА КОЙНОВА

ГАЛЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ГАЛЯ ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ГАНИМЕ ЙЪЛМАЗ САЛИ

ГАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

ГЕНЧО ДОЧКОВ СТАНЧЕВ

ГЕОРГИ БОЙКОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГОЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЪРКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ ЕНЕВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МАРЧОКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МУРДЖАНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ КАРАДЖОВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ЧАКЪРОВ

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ СТОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ СПАСОВ ТОКЛЕВ

ГЕОРГИ ТРАЙЧЕВ ДОЙКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТЕВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ МИХОВ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КЕХАЙОВА

ГЕРГАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА КРЪЖЕВА

ГЕРГАНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА ТОДОРОВА ЗГРИПАРОВА

ГЕРГАНА ХРИСТЕВА ПРОФИРОВА

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ГИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

ГЮЛБАХАР МЮМЮН МЮМЮН

ГЮЛБЕЯЗ ЕМИН ДЖАФЕР

ГЮЛБЕЯЗ МЮМЮНОВА РАСИМОВА

ГЮЛБЮЗ МЮМЮН ИБРЯМ

ГЮЛДЕН ФИКРЕТ ХАЛИЛ

ГЮЛИЗАР РАШИД РАСИМ

ГЮЛНАР БЕКИР ХАДЖИАЛИ

ГЮЛНУР БЕКИР ХАДЖИАЛИ

ГЮЛСЕВИН КАСИМ САЛИ

ГЮЛТЕН АХМЕД ИБРЯМ

ГЮЛТЕН БЕКИР АЛИ

ГЮЛТЕН ЕМИН КЕЛАЛИ

ГЮЛТЕН ТАХИРОВА АЛИЕВА

ГЮЛШЕН МЮМЮН РАМАДАН

ДАНИЕЛ АВРАМОВ АВРАМОВ

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ШИНГАЛОВА

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПЕТКОВА

ДАНИЕЛА МАЛИНОВА БУЗОВА

ДАФИНКА РАНГЕЛОВА МЕРДЖАНОВА

ДЕЛЯ АНГЕЛОВА АНДОНОВА

ДЕЛЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА

ДЕЛЯНА ХРИСТОЗОВА ИЛКОВА

ДЕМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДЕМИР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ

ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

ДЕСИСЛАВА СЛАВОВА ВЪРГУЛЕВА

ДЖУНЕЙТ МЕХМЕД ОСМАН

ДИАНА СТЕФАНОВА СЕРГЕЕВА

ДИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТКОВА

ДИМИТРИНА БОНЧЕВА ГЪЛЪБОВА

ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ДИМИТРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА МАРАНГОЗОВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА БАТИНКОВА

ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ПАСПАЛЕВА

ДИМИТРИНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА

ДИМИТЪР АСЕНОВ КЪРЧЕВ

ДИМИТЪР АСЕНОВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЪРКОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ КЕХАЙОВ

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ МИРЧЕВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТОЧЕВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ УЧКУНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПАРУНЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВСКИ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЪРКОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЖУХАРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПАСПАЛЕВ

ДИМИТЪР КАЛОФЕРОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ ЛЮБЕНОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МЕСЕЛОВ

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ РАДЕВ

ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ХРИСТЕВ

ДИМИТЪР МИЛКОВ АЛЕКСОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГРИГОРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР РАЙЧЕВ КАРАДЖОВ

ДИМИТЪР ТОМОВ КРАЕВ

ДИМО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДИНА ИВАНОВА КЪРЧЕВА

ДИЯНА ВЕЛИЧКОВА ПОПОВСКА

ДИЯНА СТЕФАНОВА СЕНДЕРОВСКИ

ДИЯНА СТОЙЧЕВА ГРИВОВА

ДОБРИНА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА

ДОНКА ГЕОРГИЕВА БАДЕВА

ДОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ДОНКА ПЕТРОВА БОЖИНОВА

ДОРА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ХАДЖИЙСКИ

ДУРЖАН СТОЯНОВА КАРАБАШ

ДУРСУН САЛИБРЯМОВ САЛИЕВ

ДУРХАН ИРФАН ХАЛИБРЯМ

ДЮРИЯ ШАХИНОВА ШАИБОВА

ЕВАНГЕЛИНА ИГНАТОВА ПЕХЛИВАНОВА

ЕВЕЛИН САШЕВ АТАНАСОВ

ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА АВРАМОВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА СТОЙКОВА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

ЕКАТЕРИНА РАЙЧЕВА КЮЛДЖЕВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЧАВДАРОВА

ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ГЪРКОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИХОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ДАФЧЕВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ДИМОВА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЕЛЕНА КАЛИНОВА ТАЧЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА БУЗОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА МОСКОВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ФИДАНЧЕВА

ЕЛЕНА СОТИРОВА КЕРЕМЕТЧИЕВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТЕВА ДЕБИЖАРОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ТАНКОВА

ЕЛЕНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА

ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ЗАПРЯНОВА

ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА РАЙЧЕВА

ЕЛЕОНОРА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

ЕЛИ ГЕОРГИЕВА МАРЧОКОВА

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА-ТОМИЧ

ЕМИЛ АЛДИНОВ ХАДЖИЕВ

ЕМИЛ ДАНЧЕВ АНГЕЛОВ

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

ЕМИЛ ТИХОМИРОВ ГАДЖЕВ

ЕМИЛ ЦАНКОВ САНГАЛОВ

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА МИШУРОВА

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГАДЖЕВА

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪЖЕВА

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ПАЛАСКА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА СЛАВЧЕВА

ЕМИН НУРИЕВ АСАНОВ

ЕРДИНЧ РАМАДАН МЕХМЕД

ЕРДИНЧ ФАИК ЧАКЪР

ЕРОЛ ШАБАН ИДРИЗ

ЕРХАН КАДИР АХМЕД

ЕСАТ АХМЕДОВ САЛИМОВ

ЕСМЕРАЙ ХАЛИЛ ХАЛИЛ

ЕФТИМ КОСТАДИНОВ ЧАКЪРОВ

ЖАМКА РАХМАНОВА КИЧУКБЕКИРОВА

ЖЕЛЬО НЕНКОВ РАШЕВ

ЖИВКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

ЗАПРЯН ПЕТКОВ РАЙЧЕВ

ЗАТИЯ ДУРСУНОВА САЛИМОВА

ЗАХАРИ ПЕТКОВ ГЕНОВ

ЗАХАРИНКА ЕМИЛОВА НАЗЪРОВА

ЗДРАВКО ЯНКОВ КИШКИЛОВ

ЗЕЛИХА АЛИ АХМЕД

ЗЕЛЛЯ АХМЕДОВА МЮСЛЮМ

ЗЛАТА ДИМИТРОВА КАЦАРОВА

ЗЛАТКА БЛАГОЕВА СИНЕКОВА

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ХАДЖИЕВА

ЗЛАТКА КИРИЛОВА КИШКИЛОВА

ЗЛАТКА РУМЕНОВА КИСИМОВА

ЗОРАН ДОБРИВОЯ ТОМИЧ

ЗОРКА КОСТАДИНОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

ИВА ВИКТОРОВА ГЕРОВА

ИВА НИКОЛОВА ЧИФТЕЕВА

ИВАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ИВАН АНГЕЛОВ КОЩУДОВ

ИВАН АТАНАСОВ БАТИНКОВ

ИВАН АТАНАСОВ ГЪРКОВ

ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ

ИВАН ВЛАШЕВ ТОДОРОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ

ИВАН ЗАПРЯНОВ ТЕНЧЕВ

ИВАН ИВАНОВ ЙОРОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ИВАН КИРИЛОВ МАРКОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ МЕРДЖАНОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

ИВАН НИКОЛОВ МАЙСТОРСКИ

ИВАН ПЕТКОВ ТОДОРОВ

ИВАН СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ

ИВАН СПАСОВ ПЕТКОВ

ИВАН СТЕФАНОВ КОСТОВ

ИВАН ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

ИВАН ТОДОРОВ НАЗЪРОВ

ИВАН ХРИСТЕВ ДЕЛИМИТКОВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ЙОРОВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

ИВАНКА АТАНАСОВА ЗАГАРЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

ИВАНКА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА

ИВАНКА КРЪСТЕВА РАДЕВА

ИВАНКА МИТКОВА СТАНЧЕВА

ИВАНКА НИКОЛОВА ТОМОВА

ИВАНКА ПАВЛОВА СТОЙЧЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ИВИЛИНА ВАСИЛЕВА САМАРОВА

ИДРИЗ ШУКРИ РЮСТЕМ

ИЛИЯ АНГЕЛОВ БОРИСОВ

ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ БОДУРОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ САВКОВ

ИЛИЯ ХРИСТЕВ ПАСПАЛЕВ

ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА КАЛЕЕВА

ИЛИЯНКА ЦЕНОВА АЛЕКСОВА

ИЛХАН МЮМЮН АЛИ

ИЛХАН ШАБАН ИДРИЗ

ИЛЯЗ НЕДЖАТИН ЮНУЗ

ИРИНА СТЕФАНОВА ПАНДЖИЛОВА

ЙЕЛИС ЧЕВЧЕТ КАСИМ

ЙОВКА ДИМИТРОВА МИЛКОВА

ЙОВКО НИКОЛОВ АРГИРОВ

ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДАНКОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДАСКАЛОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ДЕМИРОВ АТАНАСОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ТОМОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ БОЖИНОВ

ЙОРДАН САШЕВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ

ЙОРДАНА ПЕТРОВА ГАЛИНЧЕВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА КОСТОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА РАШЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА

ЙОРДАНКА ПАВЛОВА КУШЛЕВА

ЙОРДАНКА ПЪРВАНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА САШЕВА ТРЪМБЕВА

ЙЪЛДЪЗ НАИМ ШЕРИФОВА

ЙЪЛДЪЗ РЕМЗИЕВА ЯШАРОВА

ЙЪЛМАЗ БАЙРАМ САЛИ

КАДИР МЕХМЕД АХМЕД

КАДИФЕЙКА АТАНАСОВА КУРТЕВА

КАДРИЕ МУСТАФА БИЛЯЛОВА

КАДРИЕ ШЕВКЕТ ЕМИН

КАЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

КАЛИНА ДИМИТРОВА БОЖЕВА

КАЛИНКА ИВАНОВА ТЕНЧЕВА

КАМЕН ИВАНОВ ИКОНОМОВ

КАРАМФИЛ ЛЮБЕНОВ ЛЮБЕНОВ

КАТЕРИНА ДИНЧЕВА ХРИСТЕВА

КАТЕРИНА НИКОЛОВА ТЕНЕВА

КАТЕРИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ДОЙКОВА

КАТЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

КЕМАЛ РУФАТ КАДИР

КЕРИМ ВЕЛДАН МЕХМЕД

КИРИЛ АСЕНОВ ТОДОРОВ

КИРИЛ АТАНАСОВ КИСОВ

КИРИЛ БОЙКОВ СТОЯНОВ

КИРИЛ БОЙЧЕВ СТОЯНОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

КИРО АНГЕЛОВ КОВАЧЕВ

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ ПЕХЛИВАНОВ

КОСТА АНДОНОВ КАРАДЖОВ

КОСТА СТОИЛОВ КОСТОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ МЕСЕЛОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШИНГАЛОВ

КОСТАДИН ИЛИЕВ САВКОВ

КОСТАДИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

КОСТАДИН СВЕТОСЛАВОВ ЗАБЕЛЕЕВИЧ

КОСТАДИНКА АТАНАСОВА ТАНЧЕВА

КОСТАДИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА-МУРАД

КОСТАДИНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

КРАСИМИР ВАСКОВ ТАЧЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДАФИЛОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИМОВ

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ КИРЯКОВ

КРАСИМИР РОСЕНОВ ПАРУНЕВ

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ТУТАНОВА

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА КАЛКАНОВА

КРАСИМИРА СПАСОВА КИСОВА

КРАСИМИРА СТАНИСЛАВОВА МАДЖИРОВА

КРАСИМИРА ХУБЕНОВА МИЛЕВА

КРУМ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

КУЗМАН ТРЕНДАФИЛОВ СТОЙЧЕВ

КЪЙМЕТ МУСТАФА МАХМУД

КЪЙМЕТ ФЕРАДОВА РАШИДОВА

ЛАТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ЛИДИЯ СЛАВОВА ВЪРГУЛЕВА

ЛИЗА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

ЛИЛИЯ КРАСИМИРОВА ЧАКЪРОВА

ЛИЛИЯ СЛАВОВА РАДУШЕВА

ЛИЛЯНА БОРИСОВА ИЛИЕВА

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ТРЪМБЕВА

ЛИЛЯНА КАНЕВА ЦАРЕВА

ЛИЛЯНА КОСТАДИНОВА МУЛДАВЛИЕВА

ЛИЛЯНА НЕЙКОВА НИКОЛОВА

ЛИЛЯНА СТОЙЧЕВА ЗАПРЯНОВА

ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ ЧЕТРОКОВ

ЛЮБА ВАСИЛЕВА ПЕХЛИВАНОВА

ЛЮБА ЦВЕТКОВА СИМЕОНОВА

ЛЮБЕН АНГЕЛОВ КОВАЧЕВ

ЛЮБКА АНДРЕЕВА КАРАБАРОТЕВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА ГЕРОВА

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОДОРОВА

МАГДАЛЕНА СПАСОВА АНДОНОВА

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА МУХТАР

МАЛИНКА СИМЕОНОВА ВАКРИЛОВА

МАРА ДИМИТРОВА ПЕЕВА

МАРГАРИТА МИНЧЕВА ПАНДЖИЛОВА

МАРИАНА БЛАГОВЕСТОВА ДИМИТРОВА

МАРИАНА ДИМИТРОВА МЕХТЕРОВА

МАРИАНА ПЕТРОВА УЧКУНОВА

МАРИЙКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕВСКА

МАРИЙКА АТАНАСОВА БАТИНКОВА

МАРИЙКА БОРИСОВА ИЛИЕВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА РУСЕВА АТАНАСОВА

МАРИЙКА СЛАВОВА СУЛТАНОВА

МАРИЙКА ХРИСТЕВА КУМЧЕВА

МАРИЙКА ШЕНКОВА КИСИМОВА

МАРИНА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕЙКОВА-СТОЯНОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА КИРЕВА

МАРИЯ АТАНАСОВА МАРИНСКА

МАРИЯ БОГОМИЛОВА МИТОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПАШЕВА

МАРИЯ ВЕЛКОВА ВЕЛЕВСКА

МАРИЯ ВЛАШЕВА КЕХАЙОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

МАРИЯ ЗДРАВЧЕВА БОЙЧЕВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ЙОКОВА

МАРИЯ ИЛИЯНОВА КАЛЕЕВА

МАРИЯ КИРИЛОВА ТОКЛЕВА

МАРИЯ МАРИНОВА ПОРТЕВА

МАРИЯ НИКОЛАЕВА КРЪЖЕВА

МАРИЯ ПАВЛОВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА

МАРИЯ РУСИНОВА КОЖУХАРОВА

МАРИЯ СЛАВЧЕВА АТАНАСОВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

МАРИЯ СТОЙЧЕВА КАЛЕНИЦОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ФИЛЕВА

МАРИЯ ТРЕНДАФИЛОВА КОЩУДОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА БАТИНКОВА

МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ЧОБАНОВА

МАРИЯНА ОГНЯНОВА СОКОЛОВА

МАРИЯНА ХРИСТЕВА НИКОЛОВА

МАРТИН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

МАЯ ГЕОРГИЕВА МИТКОВА

МАЯ ФИЛИПОВА КРАЕВА

МЕРГЮЛ МУСТАФА КЯЗИМ

МЕРГЮЛ НАИМ КЯМИЛ

МЕРИЕМ ЙЪЛМАЗ САЛИ

МЕРИЯН АЙРИ КАДИР

МЕТИН ХАЛИМ МУХТАР

МЕТОДИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

МЕТОДИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ

МЕХМЕД ХИКМЕТ ОСМАН

МИЛЕН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

МИЛЕН НИКОЛАЕВ КОСТОВ

МИЛЕН НИКОЛОВ ТЕНЕВ

МИЛЕНА ДИМИТРОВА КЪРЧЕВА

МИЛЕНА ИВАНОВА НАЗЪРОВА

МИЛЕНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

МИЛЕНА КАЛИНОВА ИВАНОВА

МИЛКА ЯНКОВА НИКОЛОВА

МИЛКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСОВ

МИЛКО ВАСИЛЕВ ПАЙТАЛОВ

МИЛКО ВЛАДИМИРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

МИЛКО МИНЧЕВ КОВАЧЕВ

МИЛУШ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

МИМА АЛЕКСАНДРОВА ВЛАДИМИРОВА

МИНКА БОЕВА ИВАНОВА

МИНКА БОРИСОВА ПАЙТАЛОВА

МИНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

МИНКА КОСТАДИНОВА ЗАБЕЛЕЕВИЧ

МИНКА ПЕТРОВА БОЙКИНОВА

МИРОСЛАВ ДРАГОМИРОВ ХАДЖИЙСКИ

МИРОСЛАВ ЕФРЕМОВ ДЮЛГЕРОВ

МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ АСЕНОВ

МИТКО ГЕНЧЕВ СТАНЧЕВ

МИТКО ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

МИТКО НИКОЛОВ ПАНДЖИЛОВ

МИХАЕЛА ЗЛАТКОВА АРАБОВА

МИХАИЛ ЖИВКОВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ

МЛАДЕНА МАРИНОВА ФЛОРЕВА

МУКАДЕС РАМАДАН ЮНУЗ

МУРАД СЕИД ЕМИН

МУРАДИЕ АДЕМ СЮЛЮШ

МУСТАФА РАМАДАН СЮЛЮШ

МЮЖГЯН МЮМЮН АЛИ

МЮМЮН МЮМЮН АЛИ

МЮМЮН САБАХТИНОВ МЕХМЕДОВ

МЮМЮН ЮКСЕЛ АБДУЛА

МЮМЮН ЮКСЕЛ ИБРАМ

МЮМЮНЕ МЮМЮН ИСМАИЛ

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

НАДЕЖДА ИВАНОВА КИРЧЕВА

НАДЕЖДА СТОЯНОВА ДАФИЛОВА

НАДКА АТАНАСОВА СТАНЧЕВА

НАДКА КРАСИМИРОВА БОРИСОВА

НАДЯ БОРИСОВА КЕРЕМЕТЧИЕВА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

НАЗМИЕ ШАБАН ОСМАН

НЕВЕНА АТАНАСОВА КАДИЙСКА

НЕВЕНА РАШКОВА ПАРУНЕВА

НЕВЕНА СТЕФАНОВА ВЪРГУЛЕВА

НЕВЕНА ТОДОРОВА ПАСПАЛЕВА

НЕВИН ИСМАИЛ ГЮНЮЛ

НЕДЖАТИН ИЛЯЗ ЮНУЗ

НЕДЯЛКА АСЕНОВА ЙОРОВА

НЕДЯЛКА БОЖИНОВА СТОЯНОВА

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

НЕДЯЛЧО САШЕВ КИСИМОВ

НЕЖДЕТ АХМЕД АЛИМОЛЛА

НЕЛИ АТАНАСОВА АНДРЕЕВА

НЕЛИ ДИМИТРОВА МАЙСТОРСКА

НЕЛИ НИКОЛАЕВА МОСКОВА

НЕЛИФЕР ВАДЕТ ИБРЯМ

НЕНКА ГЕРОВА СТОЕВА

НЕНКА МАРИНОВА ИЛИЕВА

НЕНКО ЖЕЛЕВ РАШЕВ

НЕРГЮЛ ДЖЕМАЛ АРИФ

НЕФИЕ БЕКИР РАСИМ

НИКОЛА АТАНАСОВ ИРИКОВ

НИКОЛА ИВАНОВ ТОМОВ

НИКОЛА МИТКОВ ПАНДЖИЛОВ

НИКОЛА ПАВЛОВ ЯМЕЛИЕВ

НИКОЛА СТОЕВ БЕДРОВ

НИКОЛА ЯНКОВ ТЕНЕВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КИЧУКОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ РАДЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТАВРЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ТУТАНОВ

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ МАРАНГОЗОВ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ БУЗОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЗАБЕЛЕЕВИЧ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КРЪЖЕВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ТОПУРОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ УЗУНОВ

НИКОЛАЙ КОСТОВ КАРАДЖОВ

НИКОЛАЙ НЕДЕЛЧЕВ КОНДАКЛИЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МОСКОВ

НИКОЛАЙ СПАСОВ ПАНОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТЕВ ПРОФИРОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ

НИКОЛАЙ ЦЕКОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ЮРИЕВ КАПСЪЗОВ

НИКОЛЕТА ЗДРАВКОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

НИКОЛИНА ХРИСТЕВА ЗАПРЯНОВА

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

НИНА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА

НИХАТ АКИФ ВЕЛИ

НУРИ ЕМИНОВ АСАНОВ

НУРИДТИН БЕКИР ХАЛИЛ

НУРИЕ АКИФ ШАИБ

ОГНЯН КАМЕНОВ МОЛЛОВ

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

ПАВЛИНА АНАСТАСОВА ТОДОРОВА

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

ПАКИЗЕ ГЮЛТЕКИН ХАЛИЛ

ПЕМБЕ ШУКРИЕВА АСАНОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА ГРИВОВА

ПЕТКО ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ

ПЕТКО ЗАПРЯНОВ РАЙЧЕВ

ПЕТКО ИЛИЕВ ГЕРГАНОВ

ПЕТКО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ПЕТКО ПЕНЧЕВ АТАНАСОВ

ПЕТРА АНГЕЛОВА САВКОВА

ПЕТРА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

ПЕТРАНА АНГЕЛОВА КИШКИЛОВА

ПЕТРАНА ПЕТРОВА ГОЧЕВА

ПЕТРАНКА КРЪСТЕВА ТОНЧЕВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНДОНОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ СОТИРОВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ АТАНАСОВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ДИМОВ

ПЕТЪР МАТЕЕВ БАНКОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ГОЧЕВА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА-КОСТОВА

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ПЪРВАНКА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

РАБИНА САШЕВА МИТЕВА

РАДКА ВАНГЕЛОВА ГОСПОДИНОВА

РАДКА ВАСИЛЕВА РАДОМИРСКА

РАДКА МИХАЙЛОВА НАЛБАНТОВА

РАДКО МИНЧЕВ КОВАЧЕВ

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

РАДОСЛАВ ЦЕКОВ ИЛИЕВ

РАДОСЛАВА ЮЛИЯНОВА ДИАМАНДИЕВА

РАЙМЕ ЮСЕИН КАДИР

РАЙЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

РАМАДАН МЕХМЕД РАСИМ

РАМЗИЯ АРИФ МУСТАФА

РАМИС ХАЛИСОВ РАШИДОВ

РАСИМ ХАЛИСОВ РАШИДОВ

РАСИМЕ МЮМЮНОВА ДИМИТРОВА

РАФЕТ ЗЕЛИЕ МЕХМЕД

РАФЕТ МЕХМЕД РАСИМ

РАХИМ МЕХМЕДОВ ПАЛОВ

РАШИД РАШИД РАСИМ

РАШКО РОСЕНОВ ПАРУНЕВ

РЕМЗИЕ ДУРСУНОВА САЛИ

РОЗА РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА

РОСЕН КРАСИМИРОВ ПАРУНЕВ

РОСЕН СТЕФАНОВ ЧОТРОВ

РОСИЦА АНГЕЛОВА КУЩУРОВА

РОСИЦА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

РОСИЦА АТАНАСОВА НИКОЛОВА

РОСИЦА ВАСИЛЕВА АРЪЧКОВА

РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

РУКСЕН ХИЛМИ КОДЖАБЕКИР

РУМЕН БАНКОВ ПАЙТАЛОВ

РУМЕН ДИМИТРОВ САВОВ

РУМЕН ИВАНКОВ ИВАНОВ

РУМЕН ЛЮБЕНОВ КОСТАДИНОВ

РУМЕН ПЛАМЕНОВ ДЕМЕРДЖИЕВ

РУМЕН СЪБЕВ ДИМИТРОВ

РУМЯНА АНДОНОВА АЛАГЬОЗОВА

РУМЯНА АСЕНОВА ПАРУНЕВА

РУМЯНА ДИМИТРОВА КЪРЧЕВА

РУМЯНА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА

РУМЯНА СЛАВЕЕВА ДИМИТРОВА

РУМЯНА СТЕФАНОВА РАДУШЕВА

РУМЯНКА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТЕВА

РУСЕН ГЕОРГИЕВ ДОЙКОВ

РУСКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

РУСКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

РУСКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

РУСЛАНА ИГНАТОВА ХАДЖИЙСКА

САБАХАТИН ХАКИФОВ МЕХМЕДОВ

САБРИ МЕХМЕД КАДИР

САЛИ ИБРАМ ТАИР

САЛИБРАМ РАМАДАН САЛИ

САМЕТ САБАХТИНОВ МЕХМЕДОВ

САМЕТ ЮКСЕЛ АБДУЛА

САМИР ЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

САФИЕ ДУРМУШ РЮСТЕМ

САШКА МИЛКОВА ПОРТЕВА

САШКА ХРИСТОВА МИЛАНОВА

САШО ИВАНОВ ТРЪМБЕВ

САШО ЙОРДАНОВ КИСИМОВ

СВЕТЛА ДОНКОВА ПАШОВА

СВЕТЛА МЛАДЕНОВА БОЗОВА

СВЕТЛАНА ХРИСТОВА РОЙНОВА

СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ СМУКОВ

СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ

СЕБАХТИН НУРИДТИН ХАЛИЛ

СЕВГИНАР РАХИМОВА ПАЛОВА

СЕВДА АЛБЕНОВА МАНОЛОВА

СЕВДА АНГЕЛОВА ДАСКАЛОВА

СЕВДА МИМЕВА МИТКОВА

СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

СЕВДАЛИНА СЕВДАЛИНОВА ПАЛОВА

СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ЧОБАНОВА

СЕИД РЮСТЕМ ШАИБ

СЕЛВЕР ШУКРИ КАРАКАШ

СИЙКА СЕРГЕЕВА ГРИГОРОВА

СИЛВАНА ДАНЧЕВА АВРАМОВА

СИЛВИЯ ТРЕНДАФИЛОВА КАПСЪЗОВА

СИМЕОН ВЛАДИМИРОВ ГЪЛЪБОВ

СИМО АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

СЛАВЕЙ СЪБЕВ ДИМИТРОВ

СЛАВЧО БОЯНОВ ЦАРЕВ

СНЕЖА АТАНАСОВА ПАЙТАЛОВА

СНЕЖА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА

СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА

СНЕЖАНА КАМЕНОВА ТОПАЛОВА

СОНЯ ИВАНОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

СОФИЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА

СОФИЯ ЗДРАВЧЕВА КИШКИЛОВА

СОФКА РУМЕНОВА ВЕЛИЧКОВА

СПАС ГЕОРГИЕВ ТОКЛЕВ

СПАС ИВАНОВ ПЕТКОВ

СПАСКА СТАЙКОВА ИЛИЕВА

СТАНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ПИЛЕВА

СТАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

СТАНКА ЦАНЕВА ФИЛИПОВА

СТАНКО ИЛИЕВ СТОЙЧЕВ

СТАНЧО РАДОСТИНОВ ГЕНЧЕВ

СТЕЛА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА

СТЕЛА СТЕФАНОВА БОЗОВА

СТЕФАН АЛЕКСИЕВ АТАНАСОВ

СТЕФАН ВАКРИЛОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН РУМЕНОВ БОЗОВ

СТЕФАН РУМЕНОВ РАДУШЕВ

СТЕФАН ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВЧЕВ

СТЕФАН УЗУНОВ УЗУНОВ

СТЕФАН ХРИСТЕВ БОРИСОВ

СТЕФАНА МИЛКОВА ПАЙТАЛОВА

СТЕФАНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

СТЕФКА АНГЕЛОВА КЕРЕЛОВА-ВАСИЛЕВА

СТЕФКА КРУМОВА ТОЧЕВА

СТЕФКА ЯНКОВА ПЕТРОВА

СТОЙКА АНДРЕЕВА СТОЙЧЕВА

СТОЙЧО МАРИНОВ НИКОЛОВ

СТОЙЧО МАТЕВ ГРИВОВ

СТОЯН АТАНАСОВ ГУНГАЛОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ ДЖИГРОВ

СТОЯН ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ

СТОЯН МИТКОВ ЧАКЪРОВ

СТОЯН РАШКОВ ДИМИТРОВ

СТОЯНКА АТАНАСОВА ЧАВДАРОВА

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА ТЕНЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ЗАЙКОВА

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ТОМОВА

СТОЯНКА ХРИСТОВА ШОПОВА

СТРАХИЛ ЛЕОНИДОВ МАНОЛОВ

СУЗАН КАДИР АХМЕД

СУЗАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

СУНАЙ ДЖЕМИЛ ДЖЕЛИЛ

СУРАЙ ДЖЕМАЛОВ ДЖЕЛИЛОВ

СЪБИ ИВОВ МИШУРОВ

СЪБИ ЮЛИАНОВ ДИАМАНДОВ

СЪДИКА РАМАДАН РЮСТЕМ

ТАНЕР ФЕЙЗУЛА БИЛЯЛ

ТАНЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ТАТЯНА ДИМИТРОВА КРАЕВА

ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА ДЮЛГЕРОВА

ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА БАРАКОВА

ТЕОДОРА ВЕЛИЧКОВА КОСТАДИНОВА

ТОДОР АТАНАСОВ ТАШЕВ

ТОДОР ВАКЛУШЕВ ПЕТКОВ

ТОДОР ВЕЛИЧКОВ КОСТАДИНОВ

ТОДОР ИВАНОВ СМИЛЯНОВ

ТОДОРА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ТОДОРКА МИТРЕВА ПАУНОВА

ТОДОРКА РУМЕНОВА КОВАЧЕВА

ТОНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

ТРЕНДАФИЛА МИЛЧЕВА БИЛЯЛ

ТУНЧА ВЕЛДАН МЕХМЕД

ТЮРКЯН РАШИД РАСИМ

ФАИК САИД ЧАКЪР

ФАНКА АТАНАСОВА ТРЪМБЕВА

ФАНКА БЕЧЕВА ЛЮБЕНОВА

ФАНКА ХРИСТОВА ШЕЙТАНОВА

ФАТМА БЕКИР ВЕЛИ

ФАТМЕ ХАСАН АЛИОСМАН

ФАТМЕГЮЛ САЛИМЕХМЕД АХМЕД

ФАХРИ ХАМДИ ЯШАР

ФАХРИЕ ВЕЛИ ИДРИЗ

ФЕРДИ ФЕЙЗУЛОВ БИЛЯЛОВ

ФЕРДИ ЮКСЕЛ ИБРЯМ

ФЕРИДЕ СЮЛЕЙМАН КАСИМ

ФЕРИЗЕ ШАБАН МЮМЮН

ФИДАИЛ БИЛЯЛОВ ШАКИРОВ

ФИДАНКА АНГЕЛОВА ПРОФИРОВА

ФИКРЕТ РАМАДАН ХАЛИЛ

ФИКРЕТ САБРИЕВ КАДИРОВ

ФИКРИЕ РАИФ КОДЖАБЕКИР

ФИКРИЕ ХАЛИМ ХАЛИЛ

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

ФИЛИП САВОВ ТОДОРОВ

ХАЛИДЕ ИДРИЗ РУСТЕМ

ХАЛИЛ РЕДЖЕБ ХАЛИЛ

ХАЛИМЕ АХМЕД РЕДЖЕБ

ХАЛИС РАСИМОВ РАШИДОВ

ХАСИБ РУСТЕМ КЯМИЛ

ХАСИБЕ АБДУРАХИМ ДУРМУШ

ХАТИДЖЕ ИДРИЗ АХМЕД

ХАТИДЖЕ ИДРИЗ РЮСТЕМ

ХИЛМИ МЕХМЕД КОДЖАБЕКИР

ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА РАДИЧЕВА

ХРИСТИНА ТОМОВА ЧАКЪРОВА

ХРИСТО ВАСИЛЕВ РАДЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПРОФИРОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ФИЛИПОВ

ХРИСТО КРЪСТЕВ МАРАНГОЗОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ПРОКОПОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ БОЖИНОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ВАНЧЕВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ БОРИСОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ СЛАВЧЕВ

ХРИСТО ТОДОРОВ ШЕВИКОВ

ХРИСТОС КОЛЕВ ИЛКОВ

ХРИСТОС ЯНКОВ ГЕОРГИЕВ

ХЮЛИЯ ШАБАН ИДРИЗ

ЦАНКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

ЦАНКО ХРИСТОВ ОГНЯНОВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ МИХОВ

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ КИКЬОВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ ЙОРОВ

ЦВЕТАНА ВАЛЕНТИНОВА ГАНЧЕВА

ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

ЦВЕТКА ПАНАЙОТОВА БОРИСОВА

ЦВЕТОМИРА КОЛЬОВА ГЕРЧЕВА

ЦВЯТКО ДИМИТРОВ ВЕЛИЧКОВ

ЦОНКА ИВАНОВА ЧЕРПОКОВА

ЧЕВЧЕТ РЕДЖЕП КАСИМ

ШАБАН БАЙРЯМ ДУРМУШ

ШАБАН РАМАДАН ИДРИЗ

ШАХИН ДЖАФЕТ КЯМИЛ

ШЕНОЛ МЕХМЕДАЛИ МАХМУД

ШИНКА ВАСИЛЕВА КИРЧЕВА

ШИРИН ФАИК ЧАКЪР

ШЮКРИЕ АХМЕД РАСИМ

ЮЗНУР СЮЛЕЙМАН ВЕЛИ

ЮКСЕЛ АКИФ ВЕЛИ

ЮКСЕЛ ВЕХБИ АПТУЛА

ЮКСЕЛ МЮМЮН ИБРЯМ

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ШЕХОВА

ЮЛИЯН СИМЕОНОВ КАЛЕНИЦОВ

ЮРИ ПЛАМЕНОВ КАПСЪЗОВ

ЮРФЕТ АСАН ЧАКЪР

ЮРФЕТ САЛИ ЙОЛДЖУ

ЮСЕИН АЙРИ КАДИР

ЮСЕИН ИСМАИЛОВ АХМЕДОВ

ЮСЕИН САМИРОВ АХМЕДОВ

ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ

ЯНКА БОРИСОВА СМИЛЯНОВА

ЯНКО ДРАГОЕВ ЯНКОВ

ЯНКО НИКОЛОВ ДЕБИЖАРОВ

ЯНКО ПЕТКОВ КИШКИЛОВ

ЯНКО ТОДОРОВ ГРИГОРОВ

ЯНКО ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ


КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: /п/

СЕКРЕТАР: /п/


Каталог: userfiles -> file -> docs2
file -> Келісемін бекітемін кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бастығы Сырдария ауданының әкімі
file -> Жамбыл облысында «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасын іске асыру жөніндегі жоспар
file -> Бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік Есепті кезең 2012 жыл Іске асыру кезеңі
file -> Бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік Есепті кезең 2012 жыл Іске асыру кезең
file -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысы «Білім туралы»
docs2 -> Област: пловдив община: асеновград
docs2 -> Решение №506/12. 09. 2012г на Общински съвет Асеновград. Изменен и допълнен с Решение №936/22. 05. 2013г на Общински съвет Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет