Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясыбет1/6
Дата06.07.2016
өлшемі0.74 Mb.
#181803
  1   2   3   4   5   6

www.testent.ru

1 Химиялық құбылыс

сүттің ашуы

2 Таза зат

оттегі


3 Күрделі зат

күкіртсутек

4 Ең үлкен атомдық массасы бар элемент

көміртегі

5 MЕң үлкен молекулалық массасы бар зат және оның формуласы

йодсутек HJ

6 Li2O қосылысындағы литийдің валенттілігі

1

7 Зат құрамының түрақтылық заңын ашқан ғалымЖ.Л.Пруст

8 Орынбасу реакциясы

Zn + 2HCl→

9 Қосылу реакциясы

Fe + S →

10 CuO қосылысындағы мыстың массалық үлесі (%)

80

11 MgCO3 молекуласындағы элемент атомдарының массалық қатынасы6:3:12

12 88 гкөмі рқышқыл газының қалыпты жағдайда алатын көлемі:

44,8 л

13 2,5 моль алюминий хлоридінің массасы (г)333,75

14 NO газының сутегі бойынша тығыздығы

15

15 CO2 газының ауа бойынша тығыздығы1,52

16 2 моль фосфорды төтықтыру үшін жұмсалатын оттегінің зат мөлшері (моль)

2.5

17 Оттектің 1,25 моліндегі молекула саны7,5∙1023

18 1,5∙1023 молекула саны бар сутегінің зат мөлшері (моль)

0,2

19 Қорғасының массалық үлесі ең көп заттың формуласыPbO

20 Қалыпты жағдайда массасы бірдей болса ең аз көлем алады

озон

21 480г магний толық жанғанда түзілген магний оксидінің массасы800
22 7г темір күкіртпен әрекеттескенде түзілген темір (II) сульфидінің массасы (г)

11

23 27г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий сульфидінің массасы (г) және зат мөлшері (моль)75 г; 0,5 моль

24 80 кг мыс (II) оксидін толық тотықсыздандыру үшін жұмсалатын сутегінің (қ.ж) көлемі (м3)

22,4

25 0,2 моль суды ыдыратқан кезде түзілген сутегінің көлемі (л) және зат мөлшері (моль)4,48; 0,2

26 Аммоний ионына сапалық реакция жасау үшін қолданылатын зат

сілтілер

27 7,2г магний азотпен әрекеттескенде түзілген магний нитридінің массасы

10 г

28 Аммоний ионыNH+4

29 3 моль литий азотпен (қ.ж) әрекеттескенде түзілген литий нитридінің зат мөлшері (моль)

1

30 3,4г аммиак күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген аммоний сульфатының массасы (г)13,2

31 4л аммиак тотыққанда түзілетін азот пен судың массалары (г)

2,5 және 4,82

32 21,4г аммоний хлориді мен 12г кальций гидроксидінің қоспасы қыздырылғанда түзілген газдың массасы (г)

5,5

33 10т аммоний сульфатын алу үшін қажет аммиактын көлемі (м3) және массасы (кг)3394 м3 , 2575 кг

34 Массалық үлесі 0,2 натрий гидроксидінің 600г ерітіндісіне массалық үлесі 0,2 азот қышқылының 800г ерітіндісі құйылғанда түзілген тұздың массасы (г)

215,9

35 Көлемі 20мл массалық үлесі 2%, тығыздығы 1,02г/мл натрий гидроксидінің ерітіндісін бейтараптауға жұмсалатын азот қышқылының массалық үлесі 1% тығыздығы 1,4г/мл ерітіндісінің көлемі (мл)46

36 Мына айналулар тізбегіндегі «Х» және «Y» заттары

N2 +X NH3 +Y NH4NO3

A) X – H2, Y – HNO3

37 Мына айналулар тізбегіндегі «Х» заты

N2 +H2 X +HCl NH4Cl

NH3

38 Мына айналулар тізбегіндегі «Х» затыN2 +O2 NO +O2 X

NO2


39 MМына айналулар тізбегіндегі «Х» және «Y» заттары

NH3 +X NH4OH +Y (NH4)2SO4

X – H2O, Y – H2SO4

40 Мына айналулар тізбегіндегі «Х» затыN2 +H2 NH3 +Х (NH4)3PO4

H3PO4


41 Құрамында 82% - азот және 18% сутегі бар белгісіз зат формуласы

NH3


42 Массасы 18,9 г азат қышқылының зат мөлшері (моль)

0,3


43 31,1г HNO3 молекула саны

3∙1023


44 6∙1021 молекула саны бар NH3 массасы (г)

0,17


45 23г NH4Br молекула саны

1,4∙1023


46 Айрылу реакциясы

Сu (ОH)2 →

47 Қосылу реакциясы

Mg + О2 →

48 Алмасу реакциясы

2KOH + H2SO4 →

49 Орынбасу реакциясы

Zn + 2HCl →

50 C2H6 – этанның жану реакциясындағы көмірқышқыл газы алдындағы коэффициент саны

4

51 Мына реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысыH2 S + O2 → S + H2O

7

52 Теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысыKClO3 → KCl + O2↑

7

53 Мына айналудағы «Х» затыP → P2O5 + H2O “X”

H3PO4


54 Теңдеудегі «Х» заты

Al2O3 + X → Al2(SO4)3 + 3H2O

3H2SO4

55 325г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің зат мөлшері (моль)5

56 4 моль күкірт (IV) оксидін алу үшін жұмсалатын күкірттің массасы (г)

128г

57 Нәтижесінде 0,1 моль фосфор (V) оксидін алу үшін қажет фосфордың массасы (г)6,2

58 32 г метан CH4 жанғанда түзілген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі (л)

44,8

59 Нәтижесінде 10г сутегі түзілу үшін сумен әрекеттескен кальцийдің зат мөлшері (моль)5

{Правильный ответ}= E

60 Нәтижесінде 6 моль сутегі түзілу үшін тұз қышқылымен әрекеттесетін мырыштың массасы (г)

455


61 9,8г күкірт қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль)

0,1


62 19,6 г күкірт қышқылы магний оксидінің артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль)

0,2


63 4г натрий гидроксиді тұз қышқылы мен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль)

0,1


65 1,2 г магний тұз қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж) көлемі (л)

1,12


66 11,2г калий гидроксиді 5,6л хлорсутекпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г)

14,9


67 10,8г алюминий 22,4г күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий сульфидінің зат мөлшері (моль)

0,2


68 4моль барий гидроксиді 3моль азот қышқылымен әрекеттескенде түзілген барий нитратының зат мөлшері (моль)

1,5


69 13г мырыш 24,5г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж) көлемі (л)

4,48


70 49г натрий гидроксиді 49г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген натрий сульфатының массасы (г)

71

71 28г темірді 32г күкіртпен қосып қыздарғанда түзілген темір сульфидінің массасы (г)44

72 Атомдарда оң зарядталған ядробар екендігін тапқан ғалым

Э.Резерфорд

73 Изотоптар

73 Li және 63Li

74 Хлор атомның ең аз тараған табиғи изотопына сәйкес келетін протон, нейтрон, электрон саны

17, 20, 17

75 Атом ядросының протон – нейрондық теориясы бойынша нейтрон саның табуға болатын формула

N = Ar - Z

76 Энергетикалық деңгейдегі электрондардың максимал санын анықтайтын формула:

N = 2n2

77 Атом ядросының құрамында 33 протон және 42 нейтроны бар химиялық элементмышьяк

78 Атом радиусы ең ұзын элемент

Cs

79 Атомдық радиусы ең кіші элементS

80 Электрондық формуласы 1s22s22p63s1 элемент

натрий

81 Атом ядросында 11 протон 12 нейтрон бар элементнатрий

82 Хлор атомның энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуының сан қатары

2,8,7

83 Күкірт атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы3s23p4

84 Электрондық формуласы 1s22s22p4 болатын элемент

оттегі

85 Көміртегі атомының электрондық формуласы1s 22s 22p 2

86 Ең активті металл атомының сыртқы электрондық қабатының электрондық формуласы

3s 1

87 Атомның электрондың формуласы 1s 22s 22p 63s 23p 3 болатын белгісіз элемнттің жоғарғы оксидінің формуласыP2O5

88 Нейтронның заряды

0

89 Радиоактивтік құбылысты ашқан ғалымфранцуз зертеушісі Беккерель

90 Хлор элементінің табиғатта кездесетін изотоптары Cl – 35 және Cl – 37. Элементтің салыстырмалы атомдық массасы – 35,5. Табиғаттағы әр изотопының массалық үлесі

75% және 25%

91 Табиғатта кездесетін 2010 Ne – 20 изотопының массалық үлесі 90%, 2210 Ne – 22 изотопының массалық үлесі 10%. Неон элементінің салыстырмалы атомдық массасы

20,2

92 Бор изотопы 105B өзіне нейтрон қосып алып, бордың басқа бір тұрақты изотопына айналады. Осы ядролық реакцияның теңдеуі126C + 11H → 137N

93 Алюминий 2713Al атомдарынά – бөлшектерімен атқылағанда атом массасы 30 болатын кремний изотопы және тағы бір элемент түзіледі. Бұл элемент

11H

94 Магнийге 2412Mg атомдарын ά – бөлшектермен атқылағанда басқа элементтің тұрақсыз изотопы және нейтрон түзіледі. Осы ядролық реакция теңдеуі2412Mg + 42He → 2714Si + 10n

95 Металл таңбасы

Na

96 Амфотерлі элемент таңбасыAl

97 Оксидтерінің жалпы формуласы R2O болатын элементтер қатары

Na, K, Li

98 Бейметалл таңбасы

S

99 S – элементK

100 P – элемент

Si

101 d – элементSc

102 f – элемент

Sm

103 Оксидтерінің жалпы формуласы R2O5 болатын элементтер қатарыN, P, As

104 I топ негізгі топша элементтері

Li, Na, K

105 IV топ элементтеріне сәйкес келетін жоғары оксидтің формуласы

RO2

106 V топ элементтеріне сәйкес келетін ұшқыш сутекті қосылыстарының формуласыRH3

107 Оксиді негіздік қасиет көрсететін элемент

Na

108 Оксиді қышқылдық қасиет көрсететін элементCl

109 Бейметалдық қасиетті басым элемент

F

110 Металдық қасиетті басым элементCs

111 Негізгі топша элементі

Mg

112 Қосымша топша элементіFe

113 III топ қосымша топша элементі

Sc

114 Кальций атомының валенттілік электрондарының саны2

115 Атомның электрондық құрылысы 1s22s22p63s2 болатын элемент

Mg

116 Үшінші топта орналасқан екідайлы элементтің оксидінде 47% оттек бар, бұл элементAl

117 V топта орналасқан элементтің сутекті қосылысындағы сутектің массалық үлесі 3,8%, бұл элемент

As

118 II топта орналасқан элементтің оттекті қосылысындағы оттектің массалық үлесі 28,6%, бұл элементCa

119 IV топта орналасқан элементтің үшқыш сутекті қосылысындағы массалық үлесі 75%, ал жоғары өттекті қосылысындағы массалық үлесі 27,3%, бұл элемент

C

120 Оттегінің латынша аталуыоксигениум

121 Атмосферада оттек бос күйінде ........... кездеседі (%)

21

122 Оттек жер қыртысында қосылыс түрінде кездеседі (%)49,13

123 Оттек жай зат ретінде ........... кездеседі.

атмосферада

124 Оттек газы

түссіз

125 Оттек ........... сұйылады– 183 ºС

126 Оттек ........... қатады

– 218 ºС

127 Оттекті зерттеген ғалымдар

Дж.Пристли және К.Шееле

128 О2 өнеркәсіпте алынуы.

ауадан

129 О2 зертханада алынуы.натрий сульфатынан

130 Озон оттек газынан ауыр

1,5 есе

131 Біреуі оттегі болып келетін екі элементтен түзілген күрделі заттароксидтер

132 Жарық пен жылу бөле жүретін реакциялар

жану

133 Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясытотығу

134 Табиғатта О2 түзіледі

6CO2 + 6 H2O жарық C6 H 12 O6 + 6O2 ↑

хлорофил


135 Ауа құрамы

90 % - N2, 8 % - O2, 2 % - He, Ne, Ar, Kr, Xe

136 Оттектің 1,25 моліндегі молекула саны

7,5 ∙10 23

137 6 моль О2 массасы (г)

192


138 64 г О2 зат мөлшері (моль)

2

139 9,6 кг О2 молекула саны1,8 ∙10 26

140 3 ∙10 22 молекула саны бар оттектің массасы (г)

12,8

141 4,5 моль оттегінің (қ.ж) көлемі (л)100,8

142 80 г оттегінің (қ.ж) көлемі (л)

56

143 1 л оттегінің молекула саны2,7 ∙10 22

144 Оттектің сутегі бойынша тығыздығы

16

145 О2 (қ.ж) тығыздығы (г/л)1,43

146 Глюкоза С6 Н12 О6 құрамындағы элементтердің массалық қатынастары

1 : 16 : 24

147 удағы оттегінің массалық үлесі (%)

88,9

148 калий перманганаты құрамындағы оттектің массалық үлесі (%)40,5

149 адам күніне 720 л оттегі жұтады.Адамға қажет ауаның көлемі: (көлемдік үлесі оттектің 20 %)

3600

150 0,2 моль фосфор (V) оксидің алу үшін қажет оттегінің (қ.ж) көлемі (л)11,2

151 0,3 моль темір (ІІІ) оксидін алу үшін қажет темірдің массасы (г)

33,6

152 0,1 моль алюминиймен әрекеттесетін оттегінің (қ.ж) көлемі (л)1,68

153 2,4 кг көміртегі (ІV) оксидін алуға қажет оттегінің массасы (кг)

1,75

154 Оттектің массалық үлесі көп заттың формуласы:KClO3

155 Термохимиялық теңдеуі мынандай: С + O = СО2+402 кДж реакция нәтижесінде 2412 кДж жылу бөлінсе,жанған көміртегінің массасы (г)

72

156 Темірдің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:3Fe +2O2 Fe3O4 + 1116 кДж болса,1 кг темір жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері (кДж)

6642,8


157 490 г Бертолле тұзының ыдырауынан түзілген оттегінің зат мөлшері (моль)

6

158 7,75 г фосфор 10 л (қ.ж) оттегімен әрекеттескенде түзілген оксидтің массасы17,75

159 Ауаның салыстырмалы молекулалық массасы 29-ға тең.Қалыпты жағдайдағы бір шаршы метр құрғақ ауаның массасы (кг)

1,29
160 Газ күйіндегі аммиакты NH3 катализатор қатысында оттегімен тотықтырғанда азот (ІІ) оксиді және су түзіледі.26,88 л аммиакпен реакцияға түскен оттегінің көлемі (л)

33,6


161 Көлемдері 300 л гелий мен 100 л оттегі араластырылды.Түзілген газдар қоспасының сутегі бойынша тығыздығы

5,5


162 Эвдиометрде 2мл сутегімен 6 мл оттегінің қоспасына қопарылыс жасалды.Қопарылыстан кейінгі қалған газ және оның көлемі

оттегі (5мл)

163 10 г сутегі 10 г оттегімен әрекеттескенде түзілген судың массасы (г)

11,3


164 Оттегі мен озон қоспасының сутегі бойынша тығыздығы – 18.Қоспадағы озонның массалық үлесі (%)

33,33


165 Сутегінің латынша аталуы

гидрогениум

166 Жер шарында сутегінің массалық үлесі (%)

1

167 Күн жүйесі планеталарының ……….% -ін сутек атомы құрайды92

168 Сутек газын ашқан ғалым

A) Г.Кавендиш

B) Дж. Прустли

C) М.В.Ломоносов

D) Р.Бойль

E) А.Беккерель

169 Сутек жай зат ретінде…………. кездеседі

аспан әлемінде

170 Сутек газы

түссіз

171 Сутек ........... сұйылады– 253 ºС

172 Сутек ауадан………. жеңіл

14,5 есе

173 Н2 өнеркәсіптік алыну реакциясы

2H2 O2H2 ↑ + O2↑

174 H2 зертханада алыну реакциясы

Zn + 2HCl ZnCl2 + H2↑

175 Сутек металдарымен әрекеттескенде түзілетін заттар

гидридтер

176 Сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар

негіздер

177 Металл атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар

тұздар

178 Сутегімен жоғары температурада әрекеттесетін заттарО2, N2, CuO

HCl


179 Зертханада сутек және оттек газдарын алу үшін қолданылатын реактивтер

Zn және HCl, KMnO4

180 Азот сұйық күйге ауысады

– 196 ºС


181 Азот +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсетін заттар жұбы:

N2O5, NH3

182 Азот атомының электрондық конфигурациясы

1s2 2s2 2p3

183 Азот молекуласындағы байланыс:

ковалентті полюссіз

184 «Азот» деген атауды ұсынған ғалым

А.Лавуазье

185 Қыздырғанда азотпен әрекеттесетін заттар тобы:

Cl2, Au, Pt

186 Азоттың массалық үлесі ең көп қосылыс:

N2O


187 12 г азоттың (қ.ж.) көлемі (л)

9,60


188 2л N2 молекула саны

5,4 ∙ 1022

189 1,2 ∙ 1024 молекула саны бар азоттың массасы (г)

55,8


190 5,4 г N2 O5 молекула саны

3 ∙ 1022


191 Аммиак әрекеттесетін заттар

O2, H2 O, H2 SO4

192 Азот қышқылы әрекеттесетін заттар қатары:

Mg O, KOH, K2CO3

193 Аммиак молекуласындағы байланыс:

ковалентті полюсті

194 Азоттың ауа бойынша тығыздығы:

0,96


195 Аммиак ауадан жеңіл

1,7 есе


196 Қыздырғанда MeNO2 және O2 түзеді

KNO3, NaNO3

197 5 л азот сутегімен әрекеттескенде 8 л аммиак түзілді.Аммиактын шығымы: (%)

80

198 1,7 г аммиак тұз қышқылымен әрекеттескенде 5 г аммоний хлориді алынды. Түзілген өнімнің шығымы: (%)93,4

199 30 л азот (қ.ж) сутегімен әрекеттескенде, өнімнің шығымы 11 % болса, түзілетін аммиактың көлемі: (л)

6,6

200 5,6 кг азоттан 5 кг аммиак алынған. Түзілген өнімнің шығымы: (%)73,5

201 10,7 г аммоний хлориді кальций гидроксидімен әрекеттескенде 4 л аммиак алынды. Түзілген өнімнің шығымы (%)

89,2

202 Өнімнің шығымы 80% болса, 126 г азот қышқылынан түзілетін аммоний нитратының массасы (г)128

203 44,8 л аммиак тотыққанда 40 л азот (ІІ) оксиді (қ.ж) алынған. Түзілген өнімнің шығымы (%)

89,2

204 Тотығу-тотықсыздану теңдеуіндегі HNO3 H2O+NO2+O2барлық коэффиценттер санының қосындысы

11

205 Тотығу-тотықсыздану теңдеуіндегі Cu+HNO3 Cu(NO3) 2 +NO + H2O+тотықсыздандырғыш алдындағы коэффициент саны

3

206 СелитраларCu (NO4) 2, Ag NO3, NaCl

207 Азот қышқылымен әрекетеспейтін металдар

Au, Pt

207 Аммиактың зертханада алыну реакциясы2NH4Cl+Ca(OH) 2 CaCl2+2NH3 +2H2O

208 Фосфордың салыстырмалы атомдық массасы

31

209 Фосфордың электронды конфигурациясы1s22s22p63s23p3

210 Фосфордың табиғаттағы қоры .............. түрінде болады

3Ca3(PO4)2 * CaF2

211 Фосформен әрекеттесетін заттар

O2, S, Ca, Cl2

212 Фосфордың болуы мүмкін тотығу дәрежелері

– 3, + 5

213 Фосфиннің формуласы:

PH3

214 Натрий дигидрофосфаты формуласы:NaH2PO4

215 Фосфор (V) оксидімен әрекеттесетін заттар қатары:

NaOH, H2O, BaO

216 Калий фосфатының 4,8*1022 молекуласының зат мөлшері (моль)

0,08

217 2,5 моль натрий фосфатының массасы (г)410

218 0,49 кг фосфор қышқылының молекула саны:

3,0*1024

219 Фосфор (V) окидінің 9,03·1022 молекуласының массасы (г)

21,3

220 PCl5 0,77 моліндегі молекула саны:4,6·1023

221 Сутегі бойынша тығыздығы 62-ге тең ақ фосфор молекуласындағы фосфор атом саны:

4

222 Кальций фосфатындағы фосфордың массалық үлесі (%)20

223 155 г фосфориттен алынатын фосфордың массасы (г)

31

224 18,6г фосформен әрекеттесетін калий хлоратының массасы (г)61,25

225 49г фосфор қышқылын алу үшін қажет фосфор (V) оксидінің массасы (г) және зат мөлшері (моль)

35, 5 және 0,25

226 Күміс нитраты натрий фосфатымен әрекеттескенде 41,9г күміс фосфаты түзілген. Реакцияға түскен натрий фосфатының массасы (г) және зат мөлшері (моль)

16,4 және 0,1

227 51,3г барий гидроксиді 19,6 г фосфор қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы (г)

60,1

228 196г фосфор қышқылы кальций гидроксидімен әрекеттескенде түзілген кальций дигидрофосфатының массасы (г)234

229 Фосфордың (V) оксиді 15,3г барий оксидімен әрекеттескенде түзілген барий фосфатының массасы (г)

20,3

230 6 моль натрий гидроксидімен әрекеттесетін фосфор (V) оксидінің массасы (г)142

231 Кальций гидрофосфатының формуласы:

CaHPO4

232 Концентрлі күкірт қышқылы және мыспен әсер еткенде қоңыр газ бөлінді. Сілті ерітіндісін қосқанда аммиактың иісі сезілді. Бұл тыңайтқышАммиак селитрасы

233 Күміс нитратының ерітіндісін қосқанда ақ тұнба түзетін, сілтімен әрекеттеспейтін қызғылт кристалды тыңайтқыш

Сильвинит

234 Сильвинит формуласы

KCl . NaCl

235 Фосфат- ионды сапалық анықтау үшін қолданылатын реактив

AgNO3

236 Натрий селитрасындағы азоттың массалық үлесі (%)16,4

237 Құрамында 58% кальций фосфаты бар 50 кг сүйектегі фосфордың массасы (кг)

5,8

238 Азоттың массалық үлесі ең көп тынайтқышNH4NO3

239 10т фосфор қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген диаммофостың ((NH4)2 HPO4) массасы

13,46

240 Преципитат кальций тұзының дигидраты болып табылады. Сусыз тұздың құрамы: Ca-29,46%; H-0,74%; P-22,76 %; O-47,04%. Осы тұздың формуласыCa(H2PO4)

241 Нәтижесінде 1кг аммоний селитрасы түзілетін болса, кальций селитрасымен әрекеттескен аммоний карбонатының массасы (кг)

0,6

242 Нәтижесінде 500кг аммоний карбонаты түзілетін болса, көмірқышқылымен әрекеттескен аммиактың массасы (кг)177

243 5т тұз қышқылы аммиакпен өзара әрекеттескенде түзілген аммоний хлоридінің массасы (т)

4,3

244 5 моль сильвиниттің (KCl . NaCl ) массасы (г)665

245 230г аммофостың NH4H2PO4 зат мөлшері (моль)

2

246 20 моль аммиак силитрасының молекула саны1,2. 1025

247 Кальций дигидрофосфатындағы барлық элементтердің массалық үлесі (%)

17,1(Ca); 1,7(H); 26,5(P); 54,7(O)

248 Кальций фосфаттың 8,7. 1023 молекуласының зат мөлшері (моль)

1,45

249 Диаммофоста ((NH4)2HPO4 ) азоттың массалық үлесі (%)21,2

250 Аммофос (NH4)2HPO4 құрамында 61,7 % P2O5 бар, 2,5 кг аммофос құрамындағы фосфор (V) оксидініз массасы (г)

1,5

251 Этиленнің гомологіC3H6

252 Құрамында он екі сутек атомы бар алкеннің молекулалық массасы (г/моль)

84

253 Молекулалық массасы 126 г/моль алкеннің формуласыC9H18

254 Құрылымдық формуласы мынадай

CH3 – CH2 – CH═CH2

CH3алкеннің аталуы

2- метилбутен – 1

255 1л пропеннің (қ.ж) массасы (г)

1,875


256 Молекула құрамында он сутегі атомы бар алкен ауадан ауыр

2,4 есе


257 14 г этиленнің (қ.ж) көлемі (л)

11,2


258 Этилен молекуласындағы көміртегінің массалық үлесі (%)

85,7


259 Пентен – 1 гомологтарының саны

CH = CH CH3 – CH = C – CH2

│ │ │

CH3 – CH3 CH3CH2 = CH – CH3 CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

CH3 – CH = CH2 CH3═CH2 – CH2 – CH2 – CH2–CH3

2

260 Пентен – 2 изомерлерінің саныCH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет