Жаратылыстану факультетібет1/6
Дата06.03.2016
өлшемі0.55 Mb.
#43959
  1   2   3   4   5   6
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
“Сырдария” университеті.


Жаратылыстану факультеті

Биология кафедрасы


СИЛЛАБУС


№ 1, 2 кредиттер

Ауыспалы элементтер химиясы” пәні бойынша05 01 12 –Химия” мамандығының студенттері үшін.

Жетісай 2006ж.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.
“Сырдария” университеті.Жаратылыстану факультеті

Биология кафедрасы

Ауыспалы элементтер химиясы” пәні бойынша05 01 12 –Химия” мамандығының

студенттері үшін.
СИЛЛАБУС

Кредит №


(№ 1, 2 - кредиттер)

Оқу түрі күндізгі

Курс 2, 3 семестр, 2-кредит

Лекциялар –15

Лабораториялық сабақтар – 15

СӨЖ – 30


ОБСӨЖ –30

Барлық сағат саны 90 сағат

Қорытынды бақылау : Емтихан 3 - семестр

Аралық бақылау саны : (кредит бойынша 2)

Барлық балл саны : 100 (кредитке).

Жетісай 2006ж.

Құрастырған : доцент Ибраимов Ч.
Оқу-әдістемелік кешені
“Ауыспалы элементтер химиясы” пәні бойынша 05 01 12 –“Химия”

мамандықтарының студенттері үшін әзірленген.


Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. Типтік

бағдарламаның индексі:


Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған
№ ___ Хаттама _______ ______ 2006 ж.
Кафедрa меңгерушісі: __________________
Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ ______ Хаттама _____ ______ 2006ж.
Әдістемелік кеңесінің төрағасы _______________
Факультет кеңесінде мақұлданған
№ _______ Хаттама ______ ________ 2006ж.
Факультет кеңесінің төрағасы ____________

Мазмұны.
1. Абстракт -------------------------------------------------------------------------------------

2.Курстың мақсаты ---------------------------------------------------------------------------

3. Курстың міндеті ----------------------------------------------------------------------------

4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме -----------------------------------------------------

5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет ----------------------------------

6. Студентке арналған ережелер ---------------------------------------------------------

7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі ---

8. Лекция сабақтарының мазмұны -------------------------------------------------------

9. Лаборатория сабақтарының мазмұны -----------------------------------------------

10. СӨЖ – жоспары, мазмұны--------------------------------------------------------------

11. ОБСӨЖ – сабақтарының жоспары, мазмұны ------------------------------------

12. Кредиттің мазмұнына сәйкес бақылау түрлері-----------------------------------

а) жазбаша бақылау жұмысы----------------------------------------------------------

б) коллоквиум ------------------------------------------------------------------------------

в) т.б.

13. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі.----------14. Пән бойынша оқу процессінің картасы---------------------------------------------


 1. Абстракт.

“Ауыспалы элементтер химиясы” пәні бойынша дайындалған силлабус, “Сырдария” университетінің химия және биология мамандықтарының оқу бағдарламалары негізінде дайындалған.

“Ауыспалы элементтері химиясы ” курсы жалпы теориялық мәселелерді қамтып, университеттердің Химия және биология мамандықтары студенттеріне арналған.

“Ауыспалы элементтер химиясы” пәніндегі химиялық d – элементтер және олардың қосылыстарының қасиеттері, табиғатта тарқалуы, алынуы және қолданылуы жан – жақты баяндалып олар атомдардағы электрон қабаттары түзілісіне байланыстылығы тұрғысынан түсіндіріледі.

Берілген оқу курсын меңгеру процессінде химиялық элементтердің тарқалуы және қасиеттерінің өзгеруіндегі периодтылығына, элемент қасиетімен оның периодтық жүйедегі орналасқан орны арасындағы байланысқа назар аударылуы қажет. Материалдар жүйеленуінің негізінде Д.И.Менделеевтің Периодтық жүйесі алынған. Силлабуста 1-8 топтардағы қосымша топша элементтері (олар негізінен ауыспалы d-элементтер қатарына жатады) химиясы қаралған. Бұл келтірілген материалдарда студенттердің меңгеруі химияның келесі басқыштағы салаларын үйренуге үлкен септігін тигізеді. Силлабуспен өзіндік жұмыс жасау студенттер тарапынан оқу материалдарының терең түсінілуіне және жақсы бекітілуіне жәрдемін тигізеді.


Пәннің міндеті.

Студенттерге “Ауыспалы элементтер химиясы” пәнінің түп мазмұндарын меңгерту.

Бұл процессте химиялық заңдылықтарға, принцип ережелерге, тұжырым қорытындыларға ерекше назар аударту.
Пәннің мақсаты.

“ Ауыспалы элементтер химиясы” пәнін оқып болғаннан кейін студенттерді болашақ мамандарды осы пәнге тиісті болған көпшілік теориялық және практикалық мәселелерді өздігінше шеше алатын дәрежеге жеткізу.


4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме.


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

семестр

қорытынды

Лекция

Лаборатория

СӨЖ

ОБСӨЖ4

180
3-сем


Емтихан


№1

кредит


№2

кредит
45
458
77
8

15
1515
15
5. Оқу сабақтарының құрылымы:
Лекция Студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді. Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.
Лаборатория сабақтарында – студент алған теориялық білімдерін эксперименттік, тәжірибелік жұмыстар арқылы бекітеді.
СӨЖ Студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен ізденіп тақырыптың сұрауларына жауаптар, шешімдер табады.
ОБСӨЖ оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы. Материалда сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.Оқытушы тақырыпқа сай студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

6. Студентке арналған ережелер (Rules).


 1. Сабаққа кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтіледі.6. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.


7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі.
Лекциялардың тақырыбы

Лекция сағаты

СӨЖ сағаты

ОБСӨЖ сағаты
Кредит №1 (8 сағат-лекция,15-сағат-СӨЖ,15сағат-СӨЖ)

1

Мыс және оның қосылыстары химиясы

1

2

2

2

Күміс, алтын және олардың қосылыстары химиясы

1

2

2

3

Мырыш және оның қосылыстарының химиясы

1

2

2

4

Кадмий, сынап және олардың қосылыстарының химиясы

1

2

2

5

Скандий және оның қосылыстарының химиясы

1

2

2

6

Иттрий, лактан және антиний қосылыстарының химиясы

1

2

2

7

Титан және оның қосылыстарының химиясы

1

2

2

8

Цирконий, гафний және олардың қосылыстарының химиясы

1

1

1

Кредит№2 (7сағат-лекция,15-сағат-СӨЖ,15сағат-СӨЖ) )

9

Цирконий, гафний және оның қосылыстарының химиясы

1

2

2

10

Ванадий , нюбий, тантал және олардың қосылыстарының химиясы

1

2

2

11

Хром, молибден, вольфрам және олардың қосылыстарының химиясы

1

3

3

12

Марганец,технеций, рений және олардың қосылыстарының химиясы

1

2

2

13

Темір және оның туыстастары химиясы

1

2

2

14

Кобальт және никель химиясы

1

2

2

15

Платина және оның туыстары химиясы

1

2

2 1. Лектор : Ибраимов Шыназбек Ибраимұлы.

Биология кафедрасы : Биология факультеті корпусы. Кабинет №11.


Телефон 6-27-85.
Кафедрада болу уақыты 830 -1800.


 1. Курсты өткізу уақыты және орны.


Аты - жөні.

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

ОБСӨЖ

Телефон

1

Ибраимов Ш.

Лекция

Уақыты

Ауд
Уақыты

Ауд


Тел :

Каб:


Корпус:

2

Ибраимов Ш.

Лаборатория

Уақыты

Ауд


Уақыты

Ауд


Тел :

Каб:


Корпус: 1. Пәннің басқа пәндермен байланыстылығы.
Р/с

Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер )

1

Орта мектеп химия курсы

 1. Аналитикалық химия

 2. Органикалық химия

 3. Физикалық химия

 4. Коллоидты химия

Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті.

Жаратылыстану факультеті


Биология кафедрасы

Ауыспалы элементтер химиясы” пәні бойынша 05 01 12 – “Химия” мамандығының студенттері үшін.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет