Жылдамдығы 32 Мбит/с Internet желісіне қатынауды ұсыну Техникалық ерекшелік Тапсырысшыны Жеткізушінің желісіне қосу Тапсырысшының телефон кросынан ЖеткізушіДата16.06.2016
өлшемі44 Kb.
#138284
Жылдамдығы 32 Мбит/с Internet желісіне қатынауды ұсыну

Техникалық ерекшелік
Тапсырысшыны Жеткізушінің желісіне қосу Тапсырысшының телефон кросынан Жеткізуші желісінің торабына дейінгі қолданыстағы оптикалық байланыс желілерін қолдану арқылы қолданыстағы оптикалық талшықты желілер бойынша іске асырылады.

Тапсырысшының кеңсесінде біріктіруші оптикалық байланыс желісімен сәйкестендіруге арналған, Тапсырысшының желілік жабдығына қосылатын шеткі жабдық орнатылады.

Пайдалану барысында жылдамдықты өзгерту Тапсырысшының дазбаша өтінімімен іске асырылады. Жеткізуші 8 IP –мекенжайынан тіркеуді және қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді.

Жеткізуші Интернет желісіне қатынаумен бірге IP-телефония арқылы хабарласу және бағдарламалық қамтамасыз ету сервистерінсіз қалалық, аймақтық, қалааралық және халықаралық телефон желісіне тікелей шығатын ІР хаттамасы бойынша SIP платформасында 6-таңбалы нөмірлік жоспарында бар 1 қалалық телефон нөміріне SIP-телефонии қызметін ұсынады. Жеткізушінің АМТС-та қалааралық және халықаралық байланысты ұсынуға арналған тікелей цифрлық арналары болады, сондай-ақ жеткізушінің тіркелген DEF-коды болуы тиіс. Нөмірлер диапазоны: 277284.

Интернет желісіне қатынау хаттамасы – IP.Радиоқатынау, спутниктік арналар, WiMax технологиясы, 3G - 4G Wirreles, WLL арқылы ұйымдастырылған учаскелерінсіз, сондай-ақ қосымша сымдарсыз және орынжай ішіндегі жабдықсыз жердегі сымдыоптикалық талшықты байланыс желілері бойынша қызметтер ұсыну.

Жеткізуші желілік трфикті басқару, мониторингін, жеке сәйкестендіру мәліметтерін ұсынумен мамандандырылған web-портал ұйымдастыру арқылы on-line режимінде қосымша қызмет түрллерін қосу және өшіруды қамтамасыз етеді.

Тораптары Астана қаласының барлық аудандарында орналасуы тиіс Жеткізушінің деректерді беру желісі барлық траафик түрлері мен сервистер үшін біріктірілген және мультисервисті болуы тиіс. Жеткізуші желісінің магистральді бөлігі ПЦК, Frame Relay және IP/MPLS технологиялары бойынша құралуы тиіс. ПЦК, Frame Relay және IP/MPLS желілері Е1 арналарын қолданумен барлық облыс орталықтарында өзара байланысты, бұл ПЦК және Frame Relay технологиялары, IP/MPLS технологиясы бойынша құралған жаңа тораптар бойынша желілерге қосылу мүмкіндігін қамтамасыз ету есебінен Тапсырысшыға корпоративтік желілер жасау қызметін ұсыну шешімдерінің ұлғаюын қамтамасыз етеді.

Жеткізуші желісінің арналарын резервтеу желі ядросының сақиналы топологиясын қалданумен іске асырылуы тиіс, бұл ретте бір тораптың бұзылуы желінің тұтастай жұмысқа қабілеттілігіне әсер етпейді.

Қалалық желілер АТМ және MetroEthernet технологиялары негізінле жасалуы тиіс және сәйкесінше өткізу өткізгіштік қабілеті 155 – 622 Мбит/сек және 1-100 Гбит/сек болуы тиіс.

Интернетке қатынауға арналған жердегі сыртқы арналардың болуы ұсынылатын сервистің жоғары деңгейінде деректерді берудің ең жоғары жылдамдығын ұсынуға мүмкіндік беруі тиіс.

Байланыс арналары деректерді беру торабынан тыс зақымданған жағдайда Жеткізуші осындай байланыс желілердегі зақымдарды жою үшін қажетті шараларды қабылдайды.

Алдын алу жұмыстары түнгі уақытта жүргізіледі. Жұмыстар жүргізу туралы хабарландыру 48 сағат бұрын айтылады.

Техникалық қолдау қызметі тәулік бойы.

Ұсынылатын қызметтер Қазақстан Республикасы аймағында әрекет ететін нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізуші желінің жай-күйін тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн бақылап отырады. Арна істен шыққан жағдайда кезекші оператор бұл жөнінде Жеткізушінің техникалық қолда қызметіне хабарлайды, олар мәселенің сатусын анықтайды және жарамсыздықты жою үшін тиісті еңбек құрамын шақырады.

Клиент хабарласқаннан сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сағат ішінде Жеткізуші зақымдарды жою үшін қажетті шаралар қабылдайды, қажет болған жағдайда Тапсырысшыға жарамсыздықты жою үшін тиісті еңбек құрамын жібереді. Жеткізуші Тапсырысшыны зақымдарды жою бойынша қабылданған шаралар туралы хабардар етеді.

Т.А.Ә._________________қолы

Техническая спецификация

Предоставление доступа к сети Internet на скорости 32 Мбит/с.
Подключение Заказчика к сети Поставщика осуществляется по существующим оптоволоконным линиям с использованием существующих оптических линий связи от телефонного кросса Заказчика до узла сети Поставщика.

В офисе Заказчика устанавливается оконечное оборудование для согласования с соединительной оптической линией связи, который подключается к сетевому оборудованию Заказчика. Интерфейс подключения – Ethernet 10/100Mbps, скорость подключения – 64 Мбит/с.

Изменение скорости в процессе эксплуатации осуществляется по письменной заявке Заказчика. Поставщик  обеспечивает регистрацию и поддержку блока из 8 IP -адресов.

Поставщик совместно с доступом к сети Интернет предоставляет услугу SIP-телефонии в количестве 1 городской телефонный номер из имеющейся номерной емкости 6-значного номерного плана на платформе SIP по протоколу IP с прямым выходом на городскую, зоновую, междугородную и международную телефонную сеть без предоставления сервисов дозвона посредством IP-телефонии и программного обеспечения. Для предоставления междугородной и международной связи сеть Поставщика имеет прямые цифровые каналы на АМТС, также поставщик должен иметь зарегистрированный DEF-код. Диапазон номеров: 277284.

Протокол доступа к сети Интернет – IP.Предоставление услуг по наземным проводным оптоволоконным линиям связи без наличия участков организованных посредством радиодоступа, спутниковых каналов, технологии WiMax, 3G - 4G Wirreles, WLL, а также без прокладки дополнительных проводов и оборудования внутри помещения.

Поставщик обеспечивает управление, мониторинг сетевого трафика, добавление и удаление дополнительных видов обслуживания в режиме on-line путем организации специализированного web-портала с предоставлением индивидуальных идентификационных данных.

Сеть передачи данных Поставщика, узлы которой должны располагаться во всех районах города Астана, также должна являться интегрированной мультисервисной платформой для всех видов трафика и сервисов. Магистральная часть сети Поставщика, должна быть построена на технологиях ПЦК, Frame Relay и IP/MPLS. Сети ПЦК, Frame Relay и IP/MPLS связаны между собой во всех областных центрах с использованием каналов Е1, что обеспечивает высокое масштабирование решений по предоставлению Заказчику услуг построения корпоративных сетей за счет обеспечения возможности подключения к сетям, построенным по технологиям ПЦК и Frame Relay, новых узлов, подключаемых по технологии IP/MPLS.

Резервирование каналов сетей Поставщика должны осуществляется за счет использования кольцевой топологии ядра сети, при которой выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети в целом.

Городские сети должны быть построены на основе технологий АТМ и MetroEthernet и иметь пропускные способности 155 – 622 Мбит/сек и 1-100 Гбит/сек соответственно.

Наличие наземных внешних каналов для доступа к Интернет должны позволять предоставление максимальной скорости передачи данных при высоком уровне предлагаемого сервиса.

При повреждении линий связи вне узла передачи данных, Поставщик предпринимает необходимые меры для устранения повреждений на таких линиях связи

Профилактические работы проводятся в ночное время. Извещение о проведении работ производится за 48 часов.

Круглосуточная служба технической поддержки.

Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям нормативно правовых актов действующих на территории РК. Поставщик отслеживает состояние сети 24 часа в сутки, 365 дней в году. В случае выхода канала из строя, дежурный оператор Заказчика сообщает о проблеме в службу технической поддержки Поставщика, который определяет статус проблемы и вызывает соответствующий персонал для устранения неисправностей. В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения обращения Клиента, Поставщик предпринимает необходимые меры для устранения повреждений и, в случае необходимости, направляет к Заказчику соответствующий персонал для устранения неисправностей. Поставщик уведомляет Заказчика о предпринятых мерах по устранению повреждений.ФИО_________________подпись


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет