ЖҰмыс бағдарламасы шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс»Дата23.02.2016
өлшемі222 Kb.
#2387
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті
Шет тілдері практикалық курсы кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Шет тілі пәні 050807 «Орманшылық іс» мамандық студенттеріне арналған

Павлодар

Мемлекеттік жалпыға міндетті Нысан

мамандықтың білім стандарты ПМУ ҰС Н 7.18.1/07

мен типтік оқу жоспары

негізінде әзірленген

пәннің жұмыс бағдарламасына

бекіту парағыБЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________Н.Э. Пфейфер

«___» _________ 200_г.

Құрастырушы: оқытушы ________________Авазбакиева Ф.Р.

Шет тілдері практикалық курсы кафедрасы


ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

050807 «Орманшылық іс» мамандық студенттеріне арналған

Жұмыс бағдарламасы 050712 ҚР МЖМБС 3. 08. 338-2006 мамандықтарының Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары және ҚР Ғылым және Білім Министрлігінің 2005 ж. 11 мамырдағы №289 бұйрығымен бекітіліп, 2005 ж 12 шілдедедегі №480 бұйрығымен күшіне енген жалпы білім беру пәндері циклінің типтік оқу жоспары негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылған «___»__________ 2009 ж.

хаттама № __.

Кафедра меңгерушісі ______________ Жұмабекова Б.К.


Шет тілдері факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған

хаттама № ____., «___» ____________ 2009 ж.

ӘК төрайымы_________ Жұманқұлова Е.Н.

КЕЛІСІЛДІ

Филология, журналистика және өнер факультет деканы _______Сарбалаев Ж.Т.

«___»________________ 2009 ж.

ЖжОӘҚБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖжОӘҚБ бастығы ______________ Варакута А.А.

«___»________________ 2009 ж.

Пән мақсаттары мен міндеттері

1.1 Пән мақсаттары:

- ақпарат алу мақсатында мамандығы бойынша түпнұсқадағы әдебиетті оқуға үйрету;

ЖОО-да тілдік емес мамандықтарды даярлайтын МЖМБС мен типтік жоспарына сай тақырыптар аясында шет тілінде сөйлесуге үйрету.

1.2 Пән міндеттері:

- мамандығы бойынша мәтінді әр түрлі мақсатта (көз жүгірту, танымдық, терең, зерттей оқу) оқу қабілеттерін қалыптастыру;

- лексикалық және грамматикалық қабілеттерін меңгеру;

- мамандығы бойынша әдебиеттермен жұмыс істеу қабілеттерін жетілдіру

(аңдатпа жасау немесе реферат жазу).

1.3 Студенттің білуі қажет:

-негізгі оқу ережелері мен сөйлеу кезінде әріптер мен әріп қосындыларының дыбысталуын;

-нақты бір дыбыстарды беретін әріптер мен әріп қосындыларының жазылуын және негізгі тілдік лексико-грамматикалық орфографиялық сәйкестіктерді;

-сөз жасау үлгілерін, сөздердің көп мағыналылығын мәтінде ажырата алуға, мамандығына байланысты терминдерді, тілдің лексикалық құрылымдарын;1.4 Студенттің меңгеруі қажет:

-мәтінді сөздікпен және сөздіксіз оқи алуды, берілген мәліметті таба алуды, оқыған мәтін мазмұнын түсінуді;

-бланк толтыруды, резюме құрастыруды, жеке өзіне қатысты немесе жұмыс бабына байланысты хат жаза алуды;

-аударма нормаларына сәйкес шет тіліндегі мәтінді сөздік қолдана отырып ана тіліне аударуды;

-оқыған тақырып аясында шет тіліндегі сөзді түсінуді;

-сөйлеудің тілдік нормаларына сай өз ойын шет тілінде жеткізуді, сұрақ қойып, оларға жауап беруді, қарым-қатынастың қандай да бір саласында оқыған тақырып аясында бір қарым-қатынастық ролді орындай отырып, шет тіліндегі әңгімеге қатыса алуды, оқыған, естіген және көрген, білгені негізінде мазмұндап айтуды.


1.5 Пререквизиттері: ЖОО-да шет тілін оқу үшін студент шет тілін, қазақ тілін, орыс тілін, жағрапия және тарих пәндерін мектеп бағдарламасы көлемінде білуі қажет.

Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/102 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ жалпы орта білім негізінде 050807 күндізгі оқу бөлімір/с


Тақырыптың атауы


Сағат саны:

тәжір.

ОӨЖ

1

2

3

4
I семестр1

Студент және оның қоршаған ортасы. Оқу және оқу барысы, туысқандық қатынастар, достар, үй, пәтер.

10

20

2

Менің жұмыс күнім. Бос уақыт. Қызығушылықтар, хобби.

10

20

3

Спорт және спорттық өмір. Денсаулық. Салауатты өмір салты.

10

20
Барлығы 1 семестр бойынша

30

60
II семестр3

Қазақстан мен тілі оқытылып жатқан елдердің орта және жоғары білім беру жүйесі. Ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Мамандық таңдау

15

30

4

Қазақстан мен тілі оқытылып жатқан елдер. Жағрпиялық жағдайлары. Мәдениеті, мемлекеттің саяси жуйесі. Салт-дәстурлері мен әдет-ғрыптары, мерекелер.

15

30
Барлығы 2 семестр бойынша

30

60
III семестр5

Менің университетім. Мамандық таңдау. Студенттің болашақ мамандығы.

15

30

6

ҚР мен тілі оқытылып жатқан елдердің ұлттық экономикалық саласы.

15

30
Барлығы 3 семестр бойынша

30

60БАРЛЫҒЫ:


90

1802.2 Жалпы орта білім 050807 негізінде мамандықтарының күндізгі оқу бөлімі студенттеріне арналған практикалық дәрістер мазмұны

р/с

Тақырып атауы

Мазмұны

Бақылау түрі

1

2

3

4


1

Студент және оның қоршаған ортасы. Оқу және оқу барысы, туысқандық қатынастар, достар, үй, пәтер.

Өзін өзі таныстыру. Таныстық, туыстық қатынастар, пәтер, жұмыс күні, қызығушылықтары, отбасы шежіресі.

Ағылшын әліпбиі (дауысты және дауыссыздар).

Есімдіктер: жіктік, тәуелдік, сілтеу, өздік, сұрау, белгісіздік.

Орын және бағыт предлогтары. Сан есімдер: сандық және реттік.

Артикль: белгілі, белгісіз, артикльдің қолданбайтын жағдайлары. Артикльдің жалқы есімдермен қолданылуы.

Өтілген лексикалық-грамматикалық материалдарды қайталау.

«Өзім жайлы», «Менің жанұям», «Менің пәтерім», «Менің жұмыс күнім» тақырыптарына әңгіме құрастыру.

Есімдіктер: жіктік, тәуелдік, сілтеу, өздік, сұрау, белгісіздік есімдіктеріне жаттығулар.

№ 3,4 жаттығулар, 10-11 беттер[1]

№ 1,2 жаттығулар, 24 бет; №1, 2 жаттығулар, 31 бет; № 1,2 жаттығулар, 33 бет; № 1 жаттығу, 44 бет; №1 жаттығу, 52 бет; №1 жаттығу, 59 бет;

№1 жаттығу, 68 бет; №1,2 жаттығулар, 77 бет [2]


Монологтар

Ауызша тексеру.

Диктант.

Ауызша тексеру.

Диктант.

Ауызша тексеру.

Диктант.

Тест.


Аралық бақылау

2

Менің жұмыс күнім. Бос уақыт. Қызығушылықтар, хобби..

«Менің жұмыс күнім» монологы.

«Менің бос уақытым» диалогы

«Сауық», «Менің бос уақытым», «Қызығушылықтар», «Менің жұмыс күнім» тақырыптарына қысқа диалогтар.

Өтілген лексикалық-грамматикалық материалдарды қайталау.

Хабарлы, болымсыз және сұраулы сөйлемдердегі сөз тәртібі.

To be/to have: сұраулы және болымсыз түрлері

№1, 2, 3, 4, 5, 6 жаттығулар, 257-258 беттер. [1]

Артикльдерге жаттығулар: белгілі, белгісіз, нольдік.

№1,2 жаттығулар, 59-60 беттер;

№4,5,7,8,9,13,14,15,20 жаттығулар, 6-18 беттер.[2]

Тo be/to have етістіктеріне жаттығулар: сұрау және болымсыз түрлері. 1-12 жаттығулар, 84-89 беттер (257-258 беттер); 1,2 жаттығулар, 260-261 беттер.[2]

Лексико-грамматикалық тестАуызша тексеру.
Диалогтар.

Ауызша тексеру.

Грамматикалық жаттығуларды орындау.

Аралық лексико-грамматикалық тест.
3

Спорт және спорттық өмір. Денсаулық. Салауатты өмір салты.

Адамның дене мүшелері, ауру-сырқаулар және олардың бастапқы белгілері, дәрі-дәрмектер. Менің өмірімдегі спорт. Менің сүйікті спортым.

Сын есімдер, сын есімнің шырайлары. Уақыт, орын, бағыт предлогтары. Сұраулы сөйлемдердің түрлері: жалпы, арнаулы, бөлшектік, балама.

Өтілген лексикалық-грамматикалық материалдарды қайталау.

«Денсаулықтың маңызы», «Денсаулық мәселелері. Салауатты өмір салты» мәтіндері.

Сын есімнің шырайларына жаттығулар: №1,2,3,4,5,6,7,8 жаттығулар, стр. 64-65. [2] Орын және бағыт предлогтарына жаттығулар:

№1 жаттығулар, 231 бет, 1,2 жаттығулар, 322 бет,. №1-6, 8-11 жаттығулар, 197-200 беттер.[3]

Уақыт предлогтарына жаттығулар: .№1,2 жаттығулар, 233 бет;. №3-7 жаттығулар, 198-199 беттер.[3]

Сұраулы сөйлем түрлеріне жаттығулар: № 4-11 жаттығулар, 209-211 беттер. [3]

«Дәрігердің қабылдауында», «Дәріханада» тақырыптарына әңгіме құрастыру.


Ауызша тексеру.

Шығарма.

Диалогтар.

Ауызша тексеру.

Грамматикалық жаттығуларды орындау.
Аралық лексико-грамматикалық тест.


4

Қазақстан мен тілі оқытылып жатқан елдердің орта және жоғары білім беру жүйесі. Ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Мамандық таңдау.

АҚШ, Ұлыбритания және Қазақстандағы білім беру жүйесі.

ЖОО-да білім беруді ұйымдастыру: кітапхана, зертхана, медиатека, семинарлар.

Етістіктер: дұрыс және бұрыс етістіктер. Ауыспалы шақтар: осы, өткен, келер.

Өтілген лексикалық-грамматикалық материалдарды қайталау.

«Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі», «Ұлыбританиядағы жоғары білім беру жүйесі», «АҚШ-дағы жоғары білім беру жүйесі» мәтіндері. [3]

Етістіктерге жаттығулар: дұрыс және бұрыс етістіктер.

Ауыспалы шақтарға жаттығулар: осы, өткен, келер.

.№ 87- 88, 91-93, 106-107 жаттығулар, № 1-6 жаттығулар, 272-275 беттер. [1]Ауызша тексеру.

Монологтар

Ауызша тексеру

Грамматикалық жаттығуларды орындау.

Ауызша тексеру.

Шығарма.


Аралық

лексико-грамматикалық тест.

№1 қорытынды лексика-грамматикалық тест, I семестр


5

Қазақстан. Тілі оқытылып жатқан елдер. Жағрапиялық жағдайлары. Мәдениеті, мемлекеттің саяси жүйесі. Салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары, мерекелер.

Жағрапиялық жағдайы, саяси құрылымы, тарихы және мәдениеті, әдет-ғұрыптары мен салттары.

Бұйрық рай. Шартты рай.

Өтілген лексикалық-грамматикалық материалдарды қайталау.

«Қазақстан», «Қазақстан республикасының саяси құрылымы», «Ұлыбритания», «АҚШ» мәтіндері.[1,4]

Бұйрық райға жаттығулар: №95-102 жаттығулар, 71-72 беттер, [2]; шартты райға жаттығулар №1,2 жаттығулар, 261-262 беттер. [4]

Аңдатпа жасау құрылымы. Аңдатпа жасауда қолданылатын клишелер мен сөз тіркестері. №2-5 жаттығулар, 12-17 беттер. [1]

№1,2,3 арнаулы мәтіндерді оқу. [5]


Монологтар.

Ауызша тексеру.

Шығарма.

Жазбаша жұмыс.

Ауызша бақылау. Мәтінді мазмұндау

Грамматикалық жаттығуларды орындау.

Аралық лексико-грамматикалық тест

Аралық бақылау6

Менің университетім. Мамандық таңдау. Студенттің болашақ мамандығы.

Мамандық таңдау. Университетте мамандыққа баулу, таңдап алынған мамандықтың артықшылықтары мен кемшіліктері. Болашақтың мамандықтары.

«Мамандық таңдау» мәтіні.

Шақтардың қиылысы.

Өтілген лексикалық-грамматикалық материалдарды қайталау.

Тура және жанама сөз, аударма жасау ережелері. [1,2,3]

Тура және жанама сөзге жаттығулар: №6-7 жаттығулар, 167-168 беттер, №385-390 жаттығулар, 175-177 беттер.[1]

«Careers in England» мәтінін талдап оқу 297 бет [1], Англия мен Қазақстандағы әйгілі мамандықтарға салыстырма жасау.

№6,7 арнаулы мәтіндерін оқу және аңдатпа жасау [5]

Тура және жанама сөзді аударма жасауға жаттығулар: №6-7 жаттығулар, 167-168 беттер, 385-390 жаттығулар, 175-177 беттер.[3]


Монолог.

Ауызша тексеру.

Шығарма.

Ауызша бақылау.

Жазбаша жұмыс.

Аралық лексико-грамматикалық тест

Ауызша тексеру.

Диалог.2.3 Жалпы орта білім негізінде

050807 мамандығы студенттеріне арналған студенттердің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

жалпы орта білім сағат көлемі

1

2

3

4

5

1

Практикалық сабақтарға дайындық

сұхбат

Сабаққа қатысы

90

2

Үй жұмысын орындау

үй жұмысы

Ауызша тексеру

45

3

Аудиториялық сабаққа енбеген қосымша материалды оқу

конспект

Ауызша тексеру

Жұмыс дәптерлерін тексеру20

4

Тақырыптық мәтіндерге дайындық

сұхбат

Жазбаша тексеру

15

5

Бақылау шараларына дайындық

тест

АБ 1, АБ 2

10

Барлығы:

180


2.4 Студенттердің өздік жұмысына ұсынылатын тақырыптар тізімі:
1 Іt есімдігінің қызметі. Іt есімдігінің қызметінің кестесі

Ұсынылатын әдебиет: [9, 22 бет ]


2 Participle I-дің күрделі формалары.

Ұсынылатын әдебиет: [5, 183 бет ]

Ұсынылатын әдебиет: [9, 46 бет ]
3 Еркін көсемшелі құрылым.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 344 бет ]


4 Еркін герундий құрылымы.

Ұсынылатын әдебиет: [5, 187-188 бет ]Мамандықтардың Нысан

жұмыс бабындағы оқу ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

жоспарынан үзінді көшірме
3. 050807«Орманшылық іс» мамандықтарына арналған оқу жұмысы жоспарынан көшірме

Шет тілі
Оқу түрі

Бақылау түрі

Студент жұмысы көлемі сағ.

Сағаттарды курс және семестр бойынша бөлу

емт

сын

.кж

қж

ЕКЖ

бақ.жұм

барлығы

Пр.

СӨЖ

Пр.

СӨЖ

жалпы

Ауд

СӨЖ

1.


Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу бөлімі

1,2,3
270

90

180

1 семестр

2 семестр

30

60

30

60

3 семестр
30

60

4 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1 Хведченя Л.В., Хорень Р.В. Английский язык для поступаюших в вузы. Минск, 2000.

2 Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений СПб: КАРО, 1999

3 Аужанова С.К., Нуркина Г.К., Яцик Л.М. Английский язык. Рабочая тетрадь студента. Алматы, ААЭиС, 2003

4 Садыкова У.С. «Учебно-методические задания по английскому языку»; Астана-2002 г.

5 Бгашев В.А., Долматовская Ю.С. Английский язык для студентов машиностроительных специальностей М., 2000

6 Игнатова Т.Н. English for communication Интенсивный курс М., РТ – Пресс, 1999

7 Мюллер В.К., Боянус С.К. Англо-русский язык: 40000 слов Киев: Каннон, 1998Қосымша әдебиеттер:

8 Кошманова И.И. Тесты по английскому М: Рольф, 2001

9 The New Cambridge English Course. Practice 1,2 by M. Swan and K. Walter Cambridge University Press, 1996

10 Гераскина А.Е., Данилина А.Е., Кочеткова И.К., «Elementary communication», М: «Иностранный язык», 2000г.

11 Федотова И.Г., Ишевская Н.А. Ускоренный курс английского языка; М.: Высшая школа, 1990 г.

Пәннің жұмыс бағдарламасын Нысан

келісу парағы ПМУ ҰС Н 7.18.1/11


5 Пәннің жұмыс бағдарламасын келісу парағы

«Шет тілі» 2009 - 2010 оқу жылына


КЕЛІСУ ПАРАҒЫ


Мамандандырушы

кафедра

Кафедра меңгерушісі А.Ж.Т.

Қолы

Келісімдеген күн

1

2

3

4

Билтехнологиялық кафедрасы

Адамжанова Ж.А.
Агротехнологиялық кафедрасы

Альмишев У.Х.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет