Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағыДата24.02.2016
өлшемі442.53 Kb.
#16502

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Әлеуметтану және саясаттану» кафедрасы
«Саяси және құқықтық ілімдер тарихы» пәні бойынша

5В030100 – «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған

жұмыс оқу бағдарламасы

Павлодар


Мамандықтың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының және типтік бағдарламасын негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасының бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/33


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндіге проректор

______________Пфейфер Н.Э.

2011ж. «____»______________

Құрастырушы:.___________ аға оқытушы Сейлханов Ж.Д

«Әлеуметтану және саясаттану» кафедрасы


«Саяси және құқықтық ілімдер тарихы» пәні бойынша

5В030100 – «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс оқу бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 3.08. 279 – 2006 және РОӘК 2006 жылдың 22 маусымындағы хаттамалық шешімімен бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «____»___________ Хаттама №___
Кафедра меңгерушісі ____________ Калиев И.А.
Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «____»___________ Хаттама №___


ОӘК төрағасы ___________________ Сулейменова Ш.К.
КЕЛІСІЛДІ

Тарих және құқық факультетінің деканы_________Бегимтаев А.И. 20__ж. «____»___________


МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘКБ бастығы___________ Темиргалиева А.Б. 20__ж. «____»___________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «____»___________ Хаттама №___1 Пәннің мақсаты
Саяси және құқықтық ілімдер тарихы заңтану мамандығын қалаған пәндердің бірі болып есептеледі

Саяси және құқықтық ілімдер тарихында доктриналар мен теориялар, саяси және құқықтық ойлардың негізгі бағыттары, мемлекет пен құқық теориясы мен философиясының оқымыстылары мен ойшылдарының ілімдерін, әлемдік ойлардың тарихында қалған жарық ілімдерімен танысу, үйрету. Сонымен қатар Қазақстанның саяси құқықтық ілімдерінің өкілдерімен танысу.

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы қалыптасуы мәдени, тәртіптік заңгерлерді даярлағанда көп ықпал етеді.Ойшылдардың мұрасын дұрыс бағытта қолдануға мүмкіндік береді. Саяси және құқықтық ілімдер тарихын оқитыңдар сол кездегі ойшылдардың ойларын,олардың көз қарасытарын, өмірлік ұстанымдарын, өз позицияларын ұстануларын, дәлелдей білулерімен қатар саяси және құқықтық институттардың ойларының тенденцияларына дағдылануға көмектесетінін жақсы біледі.

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы мемлекет және құқық теориясымен қатар заң білімдерінің негізгі базасын қалайды.
  1. Пәннің мақсаты:

Аталмыш пәннің басқа да құқық салаларымен байланысын түсіну.


  1. Пәннің міндеті:

Ойшылдардың ойларын талқылауға сала алып, ары қарай жетілдіретін студенттерді таңдау.
1.3 Пәнді оқығаннан кейін студент білу керек:

 • Саяси құқықтық доктриналардың мазмұнын білу керек;

 • Саяси құқықтық ойлардың даму кезеңдері;

 • Саяси құқықтық ойлардың негізгі анықтамалары;

 • Саяси және құқық ілімдер тарихы жайлы түсінік


1.4 Істей білу керек:

 • Саяси және құқықтық ілімдерді ұқсастыру;

 • Олардың жалпы және ерекше доктриналарын бөліп қарастыру;

 • Нақты ілімге баға беру;

 • Шығармалардан, еңбектерден жедел іздестірулер жасай білу.


2 Пререквизиттер

 • Мемлекет және құқық теориясы

 • Мемлекет және құқықтың жалпытарихы

 • Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы3 Постреквизиттер


 • Халықаралық жеке құқық;

 • Халықаралық жария құқығы;

 • Рим құқығы;

 • Салыстырмалы құқықтану:


4 пәннің мазмұны

4.1 «050301 – Құқықтану» мамандығының күндізгі оқу бөліміндегі студенттерге арналған тақырыптық жоспары.


Пәннің тақырыптық жоспары

р/с

Тақырыптың аттары

Сағат түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы пәні мен теориялық мәселелері

0.5

0.5

-

2

I бөлім Ерте дәуірдегі саяси және құқықтық ілімдер тарихы

2

Ежелгі Шығыс елдеріндегі саяси және құқықтық ілімдер

1

1

-

4

3

Ежелгі Грециядағы саяси және құқықтық ілімдер тарихы

1

1

-

4

4

Ежелгі Римдегі саяси және құқықтық ілімдер.

0.5

0.5

-

2

П бөлім Орта ғасырдағы және Қайта өркендеу дәуіріндегі саяси және құқықтық ілімдер

5

Орта ғасыр дәуіріндегі Шығыс Араб,Орта Азия және Қазақстан мемлекеттеріндегі ортағасырдағы саяси және құқықтық ілімдер

1

1

-

4

6

Орта ғасыр Европаның саяси және құқықтық ілімдері

1

1

-

4

7

Қайта өрлеу дәуіріндегі Батыс Европадағы саяси және құқықтық ілімдері

1

1

-

4

Шбөлім XVП – XIX ғасырдың бірінші жарытысындағы

саяси және құқықтық ілімдері.

8

XVII-XVIII ғғ. Голландия мен Англиядағы саяси және құқықтық ілімдері

1

1

-

4

9

XVIII- XIXғасырдың бірінші жарытысындағы Франциядағы саяси және құқықтық ілімдері

1

1

-

4

10

Тәуелсіздікке күрес кезіндегі АҚШ дағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

0.5

-

2

11

XVIII- XIXғасырдың бірінші жарытысындағы Германиядағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

0.5

-

2

12

XIX бірінші жартысындағы Батыс Европадағы саяси және құқықтық ілімдері.

1

1

-

4

IV бөлім XIX ғасырдың екінші жарытысында – XXғ. саяси және құқықтық ілімдері

13

XIX ғасырдың екінші жарытысында Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдері

1

1

-

4

14

XIX– XXғ. Басында Ресейдегі саяси және құқықтық ілімдері


1

1

-

4

15

XIX ғасырдың екінші жарытысында – XXғ Қазақстандағы саяси және құқықтық ілімдері

1

1

-

4

16

ХХ ғғ Еуропа және АҚШ елдерінде саяси және құқықтық ілімдері

1

1
4

17

ХХғ. жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі және Қытайдағы Үндідегі ұлт- азаттық қозғалыстарының саяси және құқықтық идеялары

1

1
4

БАРЛЫҒЫ:

15

15

-

60

4.2 «050301 – Құқықтану» мамандығының сырттай оқу бөліміндегі студенттерге арналған тақырыптық жоспары.


Пәннің тақырыптық жоспары

р/с

Тақырыптың аттары

Сағат түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы пәні мен теориялық сұрақтары

0.5

-

-

4

I бөлім Ерте дәуірдегі саяси және құқықтық ілімдер тарихы

П бөлім Қайта Өрлеу және ортағасырлардағы

саяси және құқықтық ілімдер тарихы

2I бөлім Ерте дәуірдегі саяси және құқықтық ілімдер тарихы

Ерте Шығыстың саяси және құқықтық ілімдер тарихы
1

-

4

3

Ежелгі Грециядағы саяси және құқықтық ілімдер тарихы

0.5

0.5

-

4

4

Ерте Римдегі саяси және құқықтық ілімдер тарихы.
0.5

-

4

П бөлім Қайта Өрлеу және ортағасырлардағы

саяси және құқықтық ілімдер тарихы

5

Шығыс Арабының,Орта Азияның және Қазақстанның ортағасырдағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

0.5

-

4

6

Ортағасырлық Еуропада саяси және құқықтық ілімдері

0.5

-

-

4

7

Қайта Өрлеу кезіндегі Батыс Еуропаның саяси және құқықтық ілімдері

0.5

0.5

-

5

Шбөлім XVП – XIX ғасырдың бірінші жарытысындағы

саяси және құқықтық ілімдері.

8

XVII-XVIII ғғ. Голландия мен Англиядағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

-

-

5

9

XVIII- XIXғасырдың бірінші жарытысындағы Франциядағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

-

-

5

10

Тәуелсіздікке күрес кезіндегі АҚШ дағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

1

-

4

11

XVIII- XIXғасырдың бірінші жарытысындағы Германиядағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

-

-

4

12

XIX бірінші жартысындағы Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдері.

0.5

-

-

5

IV бөлім XIX ғасырдың екінші жарытысында – XXғ. саяси және құқықтық ілімдері


13

XIX ғасырдың екінші жарытысында Батыс Еуропадағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

-

-

5

14

XIX– XXғ. Басында Ресейдегі саяси және құқықтық ілімдері


0.5

1

-

5

15

XIX ғасырдың екінші жарытысында – XXғ Қазақстандағы саяси және құқықтық ілімдері

0.5

1

-

5

16

ХХ ғғ Еуропа және АҚШ елдерінде саяси және құқықтық ілімдері

0.5

-

-

5

17

ХХғ. жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі және Қытайдағы Үндідегі ұлт- азаттық қозғалыстарының саяси және құқықтық идеялары

0.5

-

-

5

БАРЛЫҒЫ:

6

6

-

78


4.3 Пәннің тақырыптарының мазмұны
1 тақырып Саяси және құқықтық ілімдер тарихының пәні мен теориялық мәселелері

Саяси және құқықтық ілімдер тарихының пәні.Заң ғылымдарының арасындағы орны мен мемлекет және құқық теорриясымен өзара байланысы. Саяси және құқықтық ілімдер әдістері.Логика мен тарихтың байланысы. Саяси және құқықтық сананың теориясы мен оның құрылымы.Ойлар, концепциялар, ілімдер, мектептер, ағымдар мен ой бағыттары. Саяси және саяси құқықтық сананың түрлері.

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы негіздері.

XIX- XXI ғ. басындағы саяси және құқықтық ілімдер тарихы ғылымы

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы бойынша әдебиеттер.
2 тақырып Ерте Шығыстың саяси және құқықтық ілімдер тарихы

Саяси құқықтық ойлардың тууы. Саясат, құқық, мемлекет және заңнама туралы жалпы түсінік. Саяси құқықтың ежелгі және рационалды санасы.

Ерте Шығыстың саяси және құқықтық ілімдер туралы ойлары. Ежелгі Египеттің саяси құқықтық ойлары.Олардың негізгі шығармалары.

Шумердің саяси құқықтың ежелгі және ойлары. Ану және Энлиль.

Ежелгі Израильдің саяси құқықтық ойлары. «Ветхий Завет». Ежелгі Иранның саяси құқықтық ойлары. Зарату штра. "Авеста".

Ежелгі Үндінің саяси құқықтық ойлары. Ведалар. "Ригведа". Брахманизнің саяси құқықтық ойлары. " Ману заңдары". Джайнизм и буддизм. "Артхашастра" трактісіндегі саяси құқықтық теория.

Ежелгі Қытайдағы саяси құқықтық ойлары. Лао-цзы және даосизм ілімдері. «Дао дэ цзин» («Книга о пути и добродетели»). Конфуциядің саяси құқықтық ойлары. «Лунь юй» («Суждения и беседы»). Фацзя мектебіндегі мемлекет және заң туралы ілімдері (легистер). Шан Ян. «Шан цзюнь шу» («Книга правителя области Шан»), Мо-цзыдың әлеуметтік саяси ойлары. Хань Фэй және оның саяси құқықтық ойлары.
3 тақырып Ежелгі Грециядағы саяси және құқықтық ілімдер тарихы

Ежелгі Грецияның саяси құқықтық ойлары: негізгі бағыттары мен мәселелері, көрнекті өкілдері.Ерте дәуірдің саяси құқықтық ойлары. Пифагор. Гераклит.

Софистердің саяси құқықтық ойлары. Антисфен. Диоген.

Сократтың саяси құқықтық ойлары.

Платонның мемлекет және құқық туралы, оның философиялық негізі туралы ілімдері.

Мемлекеттің даму моделі.

Аристотелдің мемлекет және құқық туралы ілімдері. Мемлекеттің қалыптасуы. Мемлекетің түрлері мен олардың кезеңдері. «Саясат».
4 тақырып Ерте Римдегі саяси және құқықтық ілімдер

Ежелгі Римдегі саяси құқықтық ойлардың жалпы сипаттамасы.

Цицеронның мемлекет және құқық туралы ілімдері. Сенека.

Рим заңгерлерінің құқық туралы ілімдері. Рим заңгерлерінің табиғат және құқық жүйесі туралы. Табиғилық құқық.

Халық құқығы. Жеке және көпшілік құқығы.

Ерте христиандықтардың саяси құқықтық ойлары. Библия
II БӨЛІМ Қайта Өрлеу және ортағасырлардағы саяси және құқықтық ілімдер тарихы
5 тақырып Шығыс Арабының,Орта Азияның және Қазақстанның ортағасырдағы саяси және құқықтық ілімдері

Шығыс Арабының,Орта Азияның және Закавказьяның ортағасырдағы саяси және құқықтық ілімдерінің ерекшелігі.

Азияның мұсылман елдерінде саяси құқықтық ойларының негізгі ерекше қалыптасуы. Исламның саяси құқықтық идеологиясы. Исламның негізгі жазуларының бірі ретінде Құран мен Сунна. Суннизм және шиизм.

Аль-Фарабидің саяси құқықтық ойлары. Мемлекеттің қалыптасуы. Қалалар мен мемлекеттердің классификациясы. Ел басының қандай сапасы болулары керек және оның рөлі. Қалыптасқан мемлекет туралы түсінік.

Ибн Халдунің мемлекет туралы түсінігі. Халифаттың түсінігі.
6 тақырып Ортағасырлық Еуропада саяси және құқықтық ілімдері

Ортағасырлық Еуропада саяси және құқықтық ілімдерінің негізгі ерекшеліктері.

Августиннің саяси құқықтық ілімдері.

Фома Аквинскийдің мемлекет және құқық туралы ілімдер. Билік түрі мен мәні. Ақсүйек пен шіркеу биліктерінің байланысы. Заңдардың түрлері.

Заңгерлердің ортағасырдағы құқық туралы түсінігі. Глоссаторлар және постглоссаторлар.

Марсилия Падуанскийдің саяси құқықтық ілімдер. Халық билік көзі.

XI-XIVғғ. Ресейдегі саяси құқықтық ойларыРесейдегі орталық мемлекеттің пайда болу кезіндегі саяси құқықтық ойларыдың негізгі бағыты. "Москва - үшінші Рим" теориясы.
7 тақырып Қайта Өрлеу кезіндегі Батыс Европаның саяси және құқықтық ілімдері

Қайта Өрлеу кезіндегі саяси және құқықтық ілімдердің жалпы сипаттамасы. Никколо Макиавеллидің саяси құқықтық ілімдері. "Государь" ("Князь"). Макиавелли мемлекеттің қалыптасуымен түрлері, саясаттың тапсырмалары туралы түсінік. Макиавеллизм.

Контрреформация. Иезуиттер.

Жана Боденнің саяси құқықтық ілімдері. Мемлекеттік тәуелсіздіктің Ортағасырлық Еуропада саяси және құқықтық ілімдері теориясы.

XVI XVIIғғ. Европалық утопиялық социолизмнің саяси құқықтық идеологиясы вв. "Утопия" Томаса Мора және "Город Солнца" Томмазо Кампанеллы.
Ш БӨЛІМ XVП – XIX ғасырдың бірінші жарытысындағы саяси және құқықтық ілімдері.
8 тақырып XVII-XVIII ғғ. Голландия мен Англиядағы саяси және құқықтық ілімдері

Индустриялды қоғам кезіндегі ерте революцияның қалыптасуындағы саяси құқықтық идеологияның жалпы сипаттамасы. Табиғилық құқықтық теориясына жалпы сипаттама.

XVIIғ. Голландияда саяси құқықтық ілімдер. Гуго Гроцияның саяси құқықтық ілімдері. Табиғилық құқықтық теориясы. Гроций мемлекеттің тәуелсіздігі, халықаралық құқық, соғыс пен бейбіт туралы.

Бенедикта (Баруха) Спинозы мемлекет және құқық туралы ілімдері. Мемдекет шекарасындағы азаматтардың міндетті құқықтары.

XVII ғ. ағылшын революциясының саяси құқықтық ойларының негізгі бағыты.

Роялистотердің негізгі саяси құқықтық ойлары. Роберта Филмердің саяси көзқарасы. Томаса Гоббстың саяси құқықтық ілімдері. Мемлекеттің шарттық қалыптасуының ерекшілігі. Гоббстың ілімдеріндегі құқық пен заң. "Левиафан". Индепенденттердің саяси құқықтық ілімдері.

1688ж. Англиядағы саяси әлеуметтік ортақ шешімнің Джон Локктың либералды саяси және құқықтық ілімдері. Адамның міндетті құқықтары. Билікті бөлу теориясы.

XVIII ғ. Англиядағы саяси құқықтық ойлар. Революция мен демократияны сынау.

Уильям Годвиннің саяси құқықтық ойлары.
9 тақырып XVIII - XIXғасырдың бірінші жарытысындағы Франциядағы саяси және құқықтық ілімдері

XVIII ғасырдағы Франциядағы саяси және құқықтық идеолоияның негізгі бағыты.ағартушылықтың жалпы сипаттамасы.

Вольтердың саяси құқықтық көзқарасы.

Шарля Луи Монтескьенің мемлекет және құқық туралы ілімдері. Заңдылықты анықтайтын факторлар. Билікті бөлудің концепцияларының ерекшелігі.

Дени Дидроның "Энциклопедиясындағы" саяси құқықтық ойлар.

Жан Жака Руссоның саяси құқықтық ілімдері. Руссо мемлекеттің шартты қалыптасуы туралы. Халық тәуелсіздігінің теориясы. "Общая воля" және "воля всех".

Утопиялық социолизмнің саяси құқықтық ойлары (Жаи Мелье. Морелли, Габриель Бонно де Мабли).

Ұлы Француз революциясының саяси құқықтық ойларының негізгі бағыттары. 1789 және 1793 жж. адам құқықтары жөніндегі декларациясы

Жирондеристердің саяси құқықтық ілімдері. Жан Бриссо. Жан Антуан Кондорсе.

Якобиндердің саяси құқықтық идеологиясы. Максимильен Робеспьер. Жан Поль Марат. Луи Антуан Сен-Жюст.

Утопиялық комунизмнің саяси идеологиясы.. Гракх Бабеф.
10 тақырып Тәуелсіздікке күрес кезіндегі АҚШ дағы саяси және құқықтық ілімдері

Саяси құқықтық ойлардың негізгі бағыттарының жалпы сипаттамасы. «Федералистердің» саяси құқықтық ойлары. Александр Гамильтон. Джеймс Мэдисон. Джон Адаме. Джон Джей. Конституционализм мен федерализмнің ойлары. Билікті бөлу теориясы.


11 тақырып XVIII- XIXғасырдың бірінші жарытысындағы Германиядағы саяси және құқықтық ілімдері

Иммануила Канттың мемлекет және құқық туралы ілімдері. "Категорическим императив". Тең құқықтық республикалардың жалпы әлемдік федерациясының және азаматтық құқықтық қоғам ойлары. Мәңгілік бейбіт жобасы. "К вечному миру .

Г.В.Ф. мемлекет және құқық туралы ілімдері. "Философия права".


Құқықтың түсініг оның даму сатылары. Гегель халықаралық құқық, соғыс пен бейбіт туралы.

3. құқықтың тарихи мектебі. Г. Гуго. Ф.К. Савиньи. Г.Ф. Пухта. Құқықтың ағымды дамуы. Тіл мен құқық.


15 тақырып XIX ғасырдың екінші жарытысында – XXғ Қазақстандағы саяси және құқықтық ілімдері

Аталмыш тақырып тың жалпы сипаттамасы. Қазақ тәуелсіз елдерінің санасы осы халықтың еркіндігі болып табылады. Бухара-жыраудың саяси құқықтық ойлары. Бухар-жырау қазақ халқының геосаяси бағытындағы мемлекетте бірлік болу керегін айтты. Ресейдің саяси құқықтық идеологиясының әсері.

Қазақ ағартушыларының саяси құқықтық ойлары және олардың ерекшелігі. Шоқан Уалихановтың саяси құқықтық көзқарасы. Саяси құқықтың даму бағыты мен ерекшелігі. Қытай, Ресей, Қазақстан саяси жүйесін сынға алу. Абай Құнанбайевтың саяси құқықтық ойлары. Қазақстан мен Ресейдің соттының бірлік тарихы. Ыбырай Алтынсаринның ,Барлыбека Сыртанова,Алаш партиясы

Алихана Букейханова,Жакыпа Акпаева.,партии "Уш Жуз, Мирякуба Дулатова, Бахытжана Каратаева.Мустафы Чокая, Мухамеджана Сералина, Ахмета Байтурсыновтардың саяси құқықтық көзқарасы.


16 тақырып ХХ ғғ Еуропа және АҚШ елдерінде саяси және құқықтық ілімдері

Аталмыш тақырыптың негізгі сипаты. Сол кездегі мемлекеттің теориясы.

Л. Дюгидің солидаризм теориясы. Солидаризмнің нормалары құқықтың негізі ретінде. Меммлекет солидаризмнің негізі ретінде.

Г. Кельзеннің нормативистік теориясы. "Чистая" құқық теориясы, оның деидеологизациясы мен деаксиологизациясы. Құқық сатылары: негізгі норма, коонституциялық норма, жалпы және жеке нормалар. Государственный

М. Ориудың құқық теориясы.

Дж. Ролзаның құқық және әділдік теориясы.

Әлеуметтік юриспруденция. "свободного права"мектебі. Е. Эрлих. Сот арықылы құқықты іздеу. Р. Паундатың құқық теориясы. Құқықтың үш аспектісі: қатынастар жүйесі, жазулар, сот және әкімшілік процестері. Психологиялық құқық теориясы. Құқық сана мен психиканың азығы сияқты.
17 тақырып ХХғ. Қытай, Үнді және тәуелсіз мемлекеттердегі ұлттық босатушылық, саяси және құқықтық ойлар

Ұлттық мемлекеттік босатугылық туралы саяси құқықтық ағымның негізгі ерекшелігі.Қытайдағы қозғалыс. Сунь Ятсен. Халық билігінің бес билеу режимінің концепциясы.

Азиядағы, Африка және Латын Америкасындағы ұлттық босатушылық қозғалысы. Понисланизмнің саяси құқықтық ойлары

Ммемлекеттің тәуелсіздігінің саяси құқықтық ойлары. Сондай ақ Қазақстандағы тәуелсіздік орнаған кездегі саяси құқықтық ойлар.


4.4 тәжірибе сабақтарының мазмұны мен тізімі


 1. тақырыбы Ежелгі Үнді мен Ежелгі Қытайдағы саяси құқықтық ойлары


Тәжірибе сабағының мазмұны:

 1. Ежелгі Үндінің саяси құқықтық ойлары. Ведалар. "Ригведа".

 2. Брахманизмнің саяси құқықтық ойлары. " Ману заңдары".

 3. Джайнизм және буддизм. "Артхашастра" трактісіне саяси құқықтық теория.

 4. Ежелгі Қытайда саяси құқықтық ойлары.

 5. Лао-цзы және даосизм ілімдері. «Дао дэ цзин» («Книга о пути и добродетели»).

 6. Конфуциядің саяси құқықтық ілімдер. «Лунь юй» («Суждения и беседы»). Учение о государстве и законе школы фацзя (легистов).

 7. Шан Ян. «Шан цзюнь шу» («Книга правителя области Шан»).

 8. Мо-цзы саяси әлеуметтік және құқықтық ойлары. Хань Фэй және оның саяси әлеуметтік ілімдері


2 тақырып Ежелгі Грецияның саяси құқықтық ілімдері
Тәжірибе сабағының мазмұны:

 1. Софистердің саяси құқықтық ілімдер. Протагор. Антифон.

 2. Киниктердің саяси құқықтық ойлары. Антисфен. Диоген.

 3. Сократтың саяси құқықтық ойлары.

 4. Платонның мемлекет және құқық туралы ілімдері.

 5. Аристотелдің мемлекет және құқық туралы ілімі.


3 тақырып Ежелгі Римнің саяси құқықтық ілімдері
Тәжірибе сабағының мазмұны:

 1. Цицеронның мемлекет пен құқық туралы ілімдері:

 2. Цицерон: саяси көшбасшы

 3. Цицеронның мемлекетке көзқарасы. «О государстве».

 4. Цицерон құқық туралы. «О законах».

 5. Рим заңгерлерінің. Құқық туралы ілімдері


4 тақырып Әл-Фарабидің саяси құқықтық ілімдері.
Тәжірибе сабағының мазмұны:


 1. Аль-Фарабидің саяси құқықтық ойлары.

 2. Мемлекеттің қалыптасуы.

 3. Мемлекет пен қақалардың классификациясы.

 4. Қалыптасқан мемлекет туралы түсінік

 5. «Афоризмы государственного деятеля».


5 тақырып Н. Макиавеллидің саяси құқықтық ілімдері.
Тәжірибе сабағының мазмұны:


 1. Политическое и правовое учение Никколо Макиавелли. "Государь" ("Князь").

 2. Макиавелли о понятии, происхождении и формах государства, задачах и средствах политики.

 3. Макиавеллизм.


6 тақырып Г. Гроция мен Дж. Локктың саяси құқықтық ілімдері.
Тәжірибе сабағының мазмұны:

 1. Голландияда XVII ғ. саяси құқықтық ілімдер

 2. Гуго Гроцияның саяси құқықтық ілімдері.

 3. Табиғилық құқықтың теориясы.

 4. Адамның міндетті құқықтары

 5. Билікті бөлу теориясы


7 тақырып XVIII ғ. аяғында-XIX басында АҚШ елдерінде саяси және құқықтық ілімдері.
Тәжірибе сабағының мазмұны:

 1. Саяси құқықтық ойларының негізгі ағымының бағыты

 2. "федералистердің " саяси құқықтық ойлары. Александр Гамильтон. Джеймс Мэдисон. Джон Адаме. Джон Джей.

 3. Конституционализм мен федерализмнің ойшылдары.

 4. Билікті бөлу теориясы

 5. Радикалды демократардың саяси құқықтық ойлары (республиканцев).

 6. Томас Джефферсонның саяси құқықтық көзқарасы. "Декларация независимости".

 7. Томас Пейнның саяси құқықтық көзқарасы.


8 тақырып. И. Канттың саяси құқықтық ілімдері.
Тәжірибе сабағының мазмұны:

 1. Иммануила Канта мемлекет және құқық туралы ілімі

 2. Азаматтық құқықтық қоғамның ойшылдары

 3. Мәңгілік әлемнің теориясы.


9 тақырып Либерализм, социализм және анархизм: XIX - XX ғ.ғ. Ресейдегі саяси құқықтық ойлардың негізгі бағыты 1. Тәжірибе сабағының мазмұны:

 1. XIXғ. XX ғасырдың басында Ресейдегі саяси құқықтық ойлардың негізгі бағыты

 2. М.М. Сперанскийдің саяси құқықтық көзқарасы.

 3. Декабристердің саяси құқықтық ойлары. Мемлекет құрылымының өзгертуінің жоспары

 4. Революциялық демократизмінің саяси құқықтық ойлары А.И. Герцен. Халықтық революциялық саяси құқықтық ойлары. П.П. Ткачев. ПЛ. Лавров.

 5. Классикалық анархизмнің саяси құқықтық ілімдері (XIXғ. Екінші жартысы - XX басы.).

 6. В.И. Лениннің саяси құқықтық идеологиясы

 7. Ресейдегі либералды құқықтық теория. Құқықтық мемлекеттің теориясы.

 8. Борис Чичериннің мемлекет және құқық туралы ілімдері.

 1. С. А. Муромцевтің әлеуметтік құқығы.

 2. Н.М. Коркуновтың мемлекеттік биліктің әлеуметтік психологиялық идеологиясы.


10 тақырып Қазақстандағы саяси құқықтық ойлар (XIX - XX ғ.басы).
Тәжірибе жоспарының мазмұны:

 1. Шоқан Уалихановтың саяси құқықтық көзқарасы

 2. Абай Кунанбаевтың саяси құқықтық көзқарасы.

 3. Ыбрай Алтынсариннің саяси құқықтық көзқарасы.

 4. "Алаш" париясының саяси құқықтық көзқарасы

 5. Алихан Бөкейхановтың саяси құқықтық көзқарасы. Жакыпа Акпаевтың саяси құқықтық көзқарасы.

 6. Ахмет Байтұрсынова, Мирякуб Дулатов, Бахытжан Қаратаевтың саяси құқықтық ойлары.

 7. Мұстафа Шокайдың саяси құқықтық ойлары. Мухамеджан Сералиннің саяси құқықтық ойлары.

 8. "Үш Жүз" партиясының бағдарламасындағы саяси құқықтық идеологиясы


4.5 Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны
4.5.1 күндізгі оқу бөліміндегі студенттерге арналған өздік жұмыс тізіміСӨЖ түрі

Есептіліктің түрі

Бақылаудың түрі

Сағат ретіндегі көлем

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

7,5

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Жеке сөйлесу

7,5

3

Тәжірибе тапсырмаларын орындау

Курстық жұмыс

Орындау мен қорғау

15

4

Аудиторлық сабақтарға енгізілмеген тақырыптарды өту

конспект

Реферат

15

5

Бақылауларға дайындық
МБ1, МБ2 емтихан

10

барлығы:

604.5.2 Сырттай оқу бөліміндегі студенттерге арналған өздік жұмыс түрлерініңң тізімі
СӨЖ түрі

Есептіліктің түрі

Бақылаудың түрі

Сағат ретіндегі көлем

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

3

2

Тәжірибе сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Жеке сөйлесу

3

3

Тәжірибе тапсырмаларын орындау

Курстық жұмыс

Орындау мен қорғау

15

4

Аудиторлық сабақтарға енгізілмеген тақырыптарды өту

конспект

Реферат

42

5

Бақылауларға дайындық
МБ, емтихан

10

барлығы:

78


Ескерту : осы жоспарға енгізілмеген тақырыптар өздігімен дайындалған кезде қарастырылады


4.5.3 студенттердің өздігімен дайындалатын тақырыптарының тізімі

 1. Ежелгі Шумер, Ежелгі Египттің саяси құқықтық ойларының ескерткіштері. Ежелгі Иран.

 2. Ежелгі Қытайдың саяси құқықтық ойларының негізгі ескерткіштері мен ағымы

 3. Ежелгі Грецияның танымал ойшылдары : олардың саяси құқықтық ілімдері мен шығармалары

 4. Ежелгі Римнің саяси құқықтық ойларының ескерткіштері.

 5. Аль-Фарабидің негізгі саяси құқықтық шығармалары.

 6. XIII ғасырдың француз және американ ойшылдары

 7. Ж.-Ж. Руссо және Ш.Л. Монтескьенің негізгі шығармалары.

 8. Ресейдегі XIXғ аяғы мен Революциондық және либеральдық саяси құқықтық ойларыдың сабақтары

 9. XIX XXғ. Қазақстандағы саяси құқықтық ойлар

 10. XX ғасырдың құқықтық теориялары


4.5.4 Рефераттардың және курстық жұмыстардың тематикасы.


 1. "Артхашастрдағы" саяси құқықтық ойлары

 2. Лао-цзы саяси құқықтық ілімдер

 3. Конфуции іліміндегі мораль және құқық

 4. Ежелгі Қытай легилизмінің саяси құқықтық ілімдері

 5. Сократтың саяси құқықтық ойлары

 6. Платонның мемлекет туралы ілімдері

 7. Платонның құқықтық көзқарасы

 8. Софисттердің саяси құқықтық ойлары

 9. Аристотеля саяси құқықтық ойлары

 10. Аристотелдің "Саясаты" және оның саяси және құқықтық ілімдер тарихындағы мәні

 11. Цицеронның құқық туралы түсінігі

 12. Проблемы демократии в античной политико-правовой мысли

 13. Ертедегі христиандықтың саяси құқықтық идеологиясы

 14. Исламның саяси құқықтық идеологиясы

 15. аль-Фарабидің "Афоризмы государственного деятеля" трактісінің саяси құқықтық ойлары

 16. аль-Фарабидің «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» еңбегіндегі саяси құқықтық ойлары

 17. Б. Спинозаның мемлекет және құқық туралы ілімдері

 18. Гуго Гроцияның халықаралық құқық, соғыс пен бейбіт туралы ілімі

 19. Томаса Гоббстың мемлекет тура ілімі

 20. Джона Локктың саяси құқықтық ілімдері

 21. Дени Дидроның саяси құқықтық ойлары

 22. Руссоның саяси құқықтық ілімдері

 23. Монтескьенің құқықтық ілімдері

 24. XVII – XVIII ғғ. Француз утопиялық социолизмінің саяси құқықтық ілімдері

 25. XVIIIғ. Ұлы Францияның құқықтық идеологиясының негізгі ағымы

 26. Максимильена Робеспьертің саяси құқықтық ойлары

 27. Томаса Дкефферсонтің саяси құқықтық ілімдері

 28. Александра Гамильтонның саяси құқықтық көзқарасы

 29. Дж. Мэдисонның саяси құқықтық көзқарасы

 30. Иммануил Кант құқықтың негізі туралы

 31. Иммануил Кант әлемнің саяси құқықтық перспективалары туралы

 32. Гегелядің мемлекет туралы ілімі

 33. Гегельдің құқықтық философиясы

 34. 1830жылдарындағы марксизмнің құқықтық саясаты

 35. Карла Маркстың мемлекет және құқық туралы ілімдері

 36. П.-Ж. Прудон заңнама мен құқық туралы

 37. Михаила Бакунина мемлекет туралы ілімі

 38. Шоқан Уалихановтың саяси құқықтың қалыптасуына көзқарасы

 39. Шоқан Уалихановтың саяси құқыққа көзқарасы

 40. Фридриха Ницшенің саяси құқықтық ілімдер

 41. П.А. Кропоткина анархиялық мемлекеттің доктринасы

 42. Карла Каутскийдың саяси құқықтық көзқарасы

 43. Г.В. Плеханованың саяси құқықтық көзқарасы

 44. В.И. Ленинның саяси құқықтық көзқарасы

 45. Лев Троцкойдың саяси құқықтық ойлары

 46. "Алаш" париясының саяси құқықтық идеологиясы

 47. Мустафа Шоқайдың саяси құқықтық ойлары

 48. Алихан Бөкейхановтың саяси құқықтық көзқарасы

 49. Жакып Акнаевтың саяси құқықтық көзқарасы

 50. Мухамеджан Сералиннің саяси құқықтық көзқарасы

 51. С.А. Муромцевтің саяси құқықтық көзқарасы

 52. Л.И. Петражицкоийдің құқық пен мораль теориясының құқығы

 53. XX ғ. социал демократиның саяси құқықтық идеологиясы

 54. Махатмы Гандидің саяси құқықтық ойлары

 55. Сунь Ятсеннің саяси құқықтық ойлары

 56. Г. Кельзеннің құқық туралы ойлары

 57. Евразиялық одақтың концепциясы: кезең мен қалыптасуы
Мамандықтың

оқу жоспарынан жазып алуыФорма


Ф СО ПГУ 7.18.3/29

050301 «Құқықтану» мамандығының «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы» пәні бойынша оқу жоспарынан көшірме

Оқу түрі

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Тәжірибе бойынша бақылау түрі

Семестр

Семестр бойынша студенттермен жұмыс көлемі

кредиттер

Академиялық сағаттар

кредиттер

аудиторлық сабақтар

(академиялық сағаттар)

СӨЖ

(академиялық сағаттар)

барлығы

ауд.

СӨЖ

емт

сын

КЖ

БЖ

барлығы

дәр

тәж.

зер

барлығы

СОӨЖ

күндізгі

2

90

30

60

5

-

-

-

6

2

90

15

15

-

60

30

сырттай 2007

2

90

12

78

6

-

-

6

5

-

6

6

-

-

-

-

6

2

84

-

6

-

78

12

сырттай

2008


2

90

12

78

4

-

-

-

3

-

6

6

-

-

-

-

4

2

84

-

6

-

78

12

сырттай

2009


2

90

12

78

2

-

-

-

1

-

6

6

-

-

-

-

2

2

84

-

6

-

78

12

Кафедра отырысында ұсынылған 20___ж. «__»_________№ ___ Хаттама


Әж/еС кафедрасының меңгерушісі ____________ Ғ.Н. Иренов

Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер

1. История политических и правовых учений / под ред. Рассолов М.М., Москва, 2010г. 431с.

2. История политических и правовых учений / под ред. Ларин А.Ю., издание 2, Издательство «Стреотип», Москва, 2007г. 181с.

3. История политических и правовых учений / под ред. Несерянц В.С., издание 2, Издательство «Стреотип», Москва, 1999.4. История политических и правовых учений / под ред. Графский В.Г., Москва, 2007г. 596с.


Қосымша әдебиттер 1. История политических и правовых учений / под ред. Сыздыков К.К., Павлодар., Издательство «Кереку», 2006г. 105с.

 2. Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. I: Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. Т. II: Зарубежная политическая мысль: XX в Т.Ш: Политическая мысль в России: X - первая половина XIX вв. Т. IV: Политическая мысль в России: Вторая половина XIX -XX вв. Т. V: Политические документы. - М., 1997.

 3. Антология мировой правовой мысли: ЕЗ 5 т. / Рук. науч. проекта Семигин Г Ю). Т. I: Античный мир и Восточные цивилизации. Т. II: Европа: V-XVII вв. I Ш: Европа. Америка: XVII-XX вв. Т. IV: Россия: XI-XIX вв. Т. V: Россия: Конец XIX – XX вв. – М.: Мысль. 1999.

 4. Абай. Книга слов; Шакарим. Записки забытого. – Алма-Ата, 1992.

 5. Аль-Фараби. Афоризмы государственного деятеля // Аль-Фараби. Социально этические трактаты. – Алма-Ата, 1973: или: Аль-Фараби. Избранные трактаты. – Алматы, 1994.

 6. Аристотель. Политика – Соч.: В 4т.- Т.4.- М., 1984.

 7. Бакунин М.А. Анархия и порядок / Сер.: Антология мысли. – М. 2000.

 8. Валиханов Ч. Записка о судебной реформе / Вступит, ст. и примеч. – С.Ф Ударцев. Изд. 2-е, доп. и исправл. - Алматы: Жегі Жаргы. 2004.

 9. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения: В 2 т. - Т. 2. - М., 1992.

 10. Джефферсон Т. Декларация независимости. Инаугурационные речи / Вступит. ст. и примеч. - С.Ф. Ударцев. Изд. 2-е, доп. и исправл.- Алматы: Жеті Жаргы. 2004.

 11. Лао-цзы. Дао дэ цзин / Вступит, ст. и примеч. - С.Ф. Ударцев. Изд. 2-е, доп. и исправл – Алматы: Жеті Жаргы, 2004. Или: То же. – Алматы: ВШП «Әділет», 2000. (Сер.: «Жемчужины истории политической и правовой мысли»).

 12. Макиавелли Пикколо. Государь (II principe) / Вступит, ст. и примеч. –С.Ф. Ударцев. Изд. 2-е, доп. и исправл. – Алматы: Жеті Жаргы, 2004. Или: То же. – Алматы: ВШП "Оділет", 2001. (Сер.: «Жемчужины истории политической и правовой мысли»).

 13. Монтескье Ш.Л. О духе законов. –М., 1999.

 14. Назарбаев НА. Казахстан-2030: Послание Президента страны народу Казахстана: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахеі анцев. –Алматы: Білім, 1997.

 15. Политическая и правовая история Казахстана: Документы и материалы конца XIX - начала XX вв. / Сост. Сартаев О. Узбекулы С. –Алматы, 2000.

 16. Атишев А.А. Политическая мысль Казахстана второй половины XIX – начала XX вв. –Алма-Ата, 1979.

 17. Графский В.Г. История политических и правовых учений. М., 2005.

 18. Зиманов С.З., Агишев А.А. Политические взгляды Чокана Валиханова. –Алма-Ата, 1965.

 19. Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М., 1978.

 20. Каленский В.Г. Мэдисон: Из истории политической и правовой мысли. - М.,1981.

 21. Исаев И.А. Залогу хина Н.М. История политических и правовых учений России: ХI-ХХ в – М.,1995.

 22. Козлихин И.Ю. История политических и правовых учений. Новое время: от Макиавелли до Канта. СПб., 2002.

 23. Кул-Мухаммед М. Жакып Акпаев: Патриот. Политик. Правовед. Политико-правовые взгляды Ж. Акпаева. – Алматы, 1995.

 24. Кул-Мухаммед М. Формирование и развитие государственно-правовых идей лидеров Алаш-Орды. – Алматы, 1999. К).

 25. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания: Домарксистский период. –М., 1989.

 26. Мирзаев С.Б. Полибий: Из истории политической и правовой мысли. - М.,1986.

 27. Нерсесянц B.C. Политические учения Древней Греции. – М., 1979.

 28. Нерсесянц B.C. Право и закон: Из истории правовых учений. – М., 1983.

 29. Нерсесянц B.C. Философия права Гегеля. – М., 1998.

 30. Таукелев А.Н., Сапаргалиев Г.С. Государственно-правовые взгляды аль-Фараби. – Алма-Ата, 1975.

 31. Ударцев С.Ф. Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. – Алматы, 1994.

 32. Ударцев С.Ф. Правовая и политическая мысль Древней Индии. Учебное пособие. – Алматы, 2005.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет