«Каскор-Сервис» Ашық акционерлiк қоғамыДата24.02.2016
өлшемі352.22 Kb.
АКЦИЯЛАР ШЫҒАРУ

ПРОСПЕКТIСІ

«Каскор-Сервис»

Ашық акционерлiк қоғамы

«Каскор-Сервис» ААҚ

«Проспекте көрсетiлген мемлекеттiк жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттiк тiркеуде өкiлеттi орган осы проспекте көрсетiлген акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандайда болмасын ұсыныстар бермейдi. Жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттiк тiркеуден өткiзген өкiлеттi орган осы құжатта көрсетiлген мәлiметтердiң шындығына жауапкершiлiк тартпайды. Акцияларды шығару проспектiсі тек қана оның Қазақстан Республикасының заңдылықтарының талабына сәйкестiгi қаралды. Акционерлiк қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспекте көрсетiлген барлық мәлiметтердiң шындығына жауапты және қоғаммен жарияланған акцияларға қатысты инвесторларды адастырмайтынын растайды».


1.Акционерлiк қоғам жөнiндегі жалпы мәлiметтер.


2.Акционерлiк қоғамның атауы
Қоғамның толық атауы:
Мемлекеттiк тiлде: Каскор-Сервис» Ашық Акционерлiк Қоғамы
Орыс тiлiнде: Открытое Акционерное Общество «Каскор-Сервис»
Қоғамның қысқартылған атауы
Мемлекеттiк тiлде: «Каскор-Сервис» ААҚ
Орыс тiлiнде: ОАО «Каскор-Сервис»
Акционерлiк қоғамның атауы өзгертiлген жоқ.
3.Акционерлiк қоғамның мемлекеттiк тiркеуден /қайта тiркеуден/ өткенi жөнiнде мәлiметтер.
Заңды тұлғаның мемлекеттiк қайта тiркеу туралы Куәлiгi серия А, 143428, Маңғыстау облыстық әдiлет Басқармасымен 08 шiлде 1999 жылы берiлген, тiркелу нөмiрi 86-1943-АО.
4.Салық төлеушiнiң тiркелу нөмiрi
СТтН 4306000509976
5.Акционерлiк қоғамның орналасқан жерi, байланыс телефон нөмiрi мен факс, эл. почта мекен-жайы туралы мөлiметтер
Заңды мекен-жайы

Қазақстан Республикасы

Маңғыстау обылысы,

Ақтау қаласы, 3 шағын аудан, 100 үй

Тґрған мекен-жайы

Қазақстан Республикасы

Маңғыстау обылысы

Ақтау қаласы 2 шағын аудан., 47 Б үй

А/ж 99

Байланыс телефон нөмiрлерi: 8(3292) 51 13 79Факс нөмiрi: 8(3292) 51 06 28

Е-mаil kaskor_servise@nursat.kz


6.Акционерлiк қоғамның банктiк есеп-шот реквизиттерi
СТтН 430600050976

БИК 192901747

ИИК 467759 Нұрбанк АҚ Ақтау қаласы

Кбе 17


7.Акционерлiк қоғамның қызметтерiнiң түрлерi.
«Каскор-Сервис» ААҚ жұмысының мақсаты - өндiрiстiң жоғарғы деңгейдiгi ұтымдылығын жетiлдiру, өнiм өткiзу мен көрсетiлген қызметтер нарықтығын кеңейту, пайда табу және өзiндiк және тартылған капиталды барынша аккумуляциялау негiзiнде тапқан пайданы акционерлер мүддесiне жарату.

«Каскор-сервис» ААҚ қызметтерiнiң түрлерi: • қызметтер көрсету:Ң

 • құрылыс-жинақтау және жөндеу құрылыс жұмыстарын жүргiзуде;

 • жылумен, сумен, электрмен қамту және су жөнелту инженерлiк тораптарын жинақтау, жөндеу және техникалық қызмет көрсету;

 • жүк және адамдар таситын лифтiлердi жинақтау, және жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету;

 • ағаш-бұталар, көкөнiс және гүлдер өнiмдерiн өсiру мен оларды сату, агротехникалық жұмыстар;

 • халыққа және жеке-ұйымдарға кiр жуу қызметi;

 • қонақ үй шаруашылығы мен жатақхана қызметтерiн жүргiзу;

 • iшкi және сыртқы нарықта қоғамның меншiгiндегi жылжитын және жылжымайтын мүлiктерiмен операциялар жүргiзу;

 • делдалдық және сауда-саттық қызмет, соның iшiнде сыртқы нарықта;

 • сыртқы экономикалық қызмет;

 • қайырымдылық қызметтерге қатысу;

 • ҚР заңдарымен тиым салынбаған басқа да қызметтер.

8.Акционерлiк қоғамға немесе оның шығарған құнды қағаздарға халықаралық агенттердiң бағалаушы көрсеткiштерi мен/немесе ҚР агенттiктерiнiң бағалаушы көрсеткiштерiнiң берiлгендiгi туралы мәлiметтер


Бұл тармақ бойынша ақпарат жоқ, себебі бағалаушы корсеткіштер алынбаған.
9.Акционерлiк қоғамның бөлiмшелерi мен өкiлеттiктерiнiң атауы, тiркелген күнi, тґрған жерi және почталық мекен жайы.
Бґл тармақ бойынша ақпарат жоқ, себебі бөлімшелер мен өкілеттер ашылмған.
10.Акционерлiк қоғамның қаражаты есебiне аудит жүргiзушi аудиторлық ұйым – «САПА Консалтинг» ЖШС тәуелсiз аудиторлық компаниясы, Алматы қаласы, Сейфуллин көшесi, 563, мемлекеттiк лицензиясы нөмiрi 0000057 25.02.2000 ж. Қазақстан Республикасы Қаражат Министрлiгiмен берiлген. СТтН 090500030656.
«Алуа және серiктестер» ЖШС Аудиторлық компаниясы, Алматы қаласы, Айтеке би көшесi, 62 үй, мемлекеттiк тiркелу Куәлiгi нөмiрi 59634-1910-ТОО 09.12.03 ж. Қазақстан Республикасы Қаражат Министрлiгiмен берiлген. СТтН 600700531597.
2. Қоғамның қґрылтайшылары мен органдары /акционерлерi/
11.Акционерлiк қоғамның директорлар Советi.

1.Каскор-Сервис ААЅ Директорлар Советiнiң Төрағасы – Жолдыбеков Абзал Ергеш ұлы, 18 маусым 1967 жылы туылған.

2000 ж. – 2001 ж. «Бинур» ААҚ, заңгер, Басқарма Төрағасының орынбасары.

2001 ж. – 2005 ж. «Нұрбанк» ААҚ, заңгер, құқық қызметiнiң бастығы.

«Каскор-Сервис» ААҚ Директорлар Советiнiң мүшелерi

Жанаев Руслан Жанай ұлы, 21 шiлде 1968 жылы туылған,

2002-2005 ж. «Актөбеазаматқұрылыс» ЖШС директоры

Бақтығалиев Самат, 09 қараша 1974 жылы туылған,

2002-2005 жж. жеке кәсiпкер
3.Акционерлiк қоғамның жарияланған акцияларының жалпы санына директорлар Советi мүшелерiне тиесiлi акциялардың пайыздық қатысы
Жолдыбеков Абзал Ергешович – «Каскор-Сервис» ААҚ жалпы акциялар санының 0,2 %.
4.Қарасты және тәуелдi ұйымдарда директорлар Советiнiң мүшелерiне тиесiлi /Жарғы капиталындағы үлесiмен/, осы ґйымдармен жарияланған акциялардың жалпы санына акциялардың пайыздық көрсеткiшi /Жарғы капиталындағы үлесiмен/.

Бұл тармақ бойынша ақпарат жоқ, себебі құнды қағаздар мен үлестер жоқ.


5.Директорлар Советiнiң құрамындғы өзгерістер

25.06.2003 ж. дейiнгi Директорлар Советiнiң құрамы

Төраға – Деркунский А.Ю.

Директорлар Советiнiң мүшелерi –

Гусейнов М.М., Ким В.К.
25.06.03 ж. бастап осы күнге дейiнгi Директорлар Советiнiң құрамы

«Каскор-Сервис» ААҚ Директорлар Советiнiң Төрағасы –

Жолдыбеков Абзал Ергеш ұлы

«Каскор-Сервис» ААҚ Директорлар Советiнiң мүшелерi

Жанаев Руслан, Бактығалиев Самат.

12.Акционерлiк қоғамның коллегиялық атқару органы

«Каскор-Сервис» ААҚ Басқармасының Төрағасы – Қарағаев Жұмабай Ғаббас ұлы 04 маусым 1971 жылы туылған.

1999-2003жж. «Евразия ойын-сауықтыру Орталығы» ЖШС Бас директоры,

2003-2005 жж. «Каскор-Сервис» ААҚ Басқарма төрағасы

«Каскор-Сервис» ААҚ Басқармасының мүшелерi

Гусев Евгений Николаевич, 06 наурыз 1949 жылы туылған,

1996-2003 жж. «Каскор-Сервис» ААҚ бас директорының орынбасары,

2003-2005 жж. «Каскор-сервис» ААҚ Басқармасы төрағасының орынбасары,

Ертiлеу Ермек Мұхаммедұлы, 23 маусым 1958 жылы туылған,

2002-2003 жж. «Казқұрылыссервис» ЖШС бөлім бастығы,

2003-2005 жж. – «Каскор-Сервис» ААҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

Нұралиев Малик Толтай ұлы,18 шiлде 1967 жылы туылған.

2002-2003 жж. «Казтрансгаз» ЖАҚ құқық бөлiмiнiң бастығы.

2003-2004 жж. «Каскор-Телеком» ААҚ Басқарма төрағасы,

2004-2005 жж. «Каскор-Сервис» ААҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

Басқарма мүшелерiне тиесiлi акционерлiк қоғаммен жарияланған акциялардың жалпы санына акциялардың пайыздық қатысы.

Қарағаев Ж.Ғ. – 0,02%;

Нұралиев М.Т. – 0,02%.
13. Акционерлiк қоғамның лауазымды тұлғаларына төленген жалақы мен сыйақының жалпы сомасы:

Соңғы қаражат жылында:
 1. Директорлар Советiне сыйақы мен жалақы төленген жоқ.

 2. Төраға мен Басқарма мүшелерiне төленген сыйақы мен жалақы: 7 205 000 (жеті миллион екі жүз бес мың) тенге.

Соңғы үш айда:

 1. Директорлар Советiне сыйақы мен жалақы төленген жоқ.

 2. Төраға мен басқарма мүшелерiне төленген сыйақы мен жалақы: 2 135 000 (екі миллион жүз отыз бес мың) тенге.

14. Акционерлiк қоғамның ұйымдастырылу құрылымы.

Акционерлiк қоғамның ґйымдастырылу құрылымы төмендегiдей
№№

т/б


Бөлiмшелердiң, аумақтардың, қызметтердiң атауы

Басшының аты, тегi

Туған жылы

1

2

3

4

1.

Басшылықтағы қызмет2.

Техникалық қызмет

Титухин В.Г.

1944

2.1.

өндiрiстiк-техникалық қамсыздандыру тобы

Кузнецова Р.В.

1951

2.2

Материалдық-техникалық қамсыздандыру тобы

Жандарова С.В.

1948

3.

Каражат-экономикалық қызмет3.1

Есеп бөлiмi

Никитченко Р.А.

1949

3.2

Бюджеттiк жоспарлау және талдау тобы

Шмелева В.С.

1961

3.3.

Келiсiм-шарттар жасау тобы

Галанина О.А.

1966

3.4.

Бағдарламамен қамсыздандыру тобы

Варанкина Л.Н.

1962
өндiрiстiк аумақтар мен объектiлер4.

Коммуналдық шаруашылық объектiлерiне кызмет көрсету және жөндеу аумағы

Панютина Т.А.

1962

5.

Жөндеу-құрылыс аумағы

Матвеева Т.А.

1955

6.

Жылу-сумен қамсыздандыру және су жөнелту аумағы

Сулейменов Ж.С.

1959

6.1.

Жедел-кезекшi қызметi7.

Энергетикалық аумақ

Симоненко Ю.Н.

1957

8.

Көлiк-механикалық аумағы

Таимов Н.К.

1954

9.

Агроаумақ

Казимова Л.А.

1960

10.

Коммуналдық қызмет

Павлова С.А.

1939

10.1.

47 «Б» жатақхана

Макагонова Н.П.

1950

10.2.

15 жатақхана

Дмитриева А.А.

1952

10.3.

Кiр жуатын орын

Сухарева Г.А.

1948

10.4.

«Зеленая» қонақ үйi

Кузьмина Г.М.

1939

11.

«Жемчужина» спорт-денсауықтыру орталығы

Ашуров А.Д.

1954

Акционерлiк қоғамның барлық қызметкерлер саны – 200 адам.

Акционерлiк қоғамның филиалдары мен өкiлеттiктерi жоқ.

Акционерлiк қоғамның акцияларын иеленушi акционерлiк қоғамның жалпы қызметкерлер саны – 2 адам.


Жарияланған акциялардың жалпы санының қосынды үлесi пайызбен: 0,04 пайызын құрайды.
15. Акционерлiк қоғамның құрылтайшылары /акционерлерi.
Соңғы бағалы қағаздарды ұстаушының реестрi берiлген күнi 14 ақпанда «Каскор-Сервис» ААҚ акцияларын иеленушi жалпы акционерлер саны – 20.
Акциянерлiк қоғамның жариялаған акцияларының он және одан да көп пайызын иеленушi акционерлер:
Жарияланған акциялардың 25,00 пайызын – 680 000 акциясын иеленушi – «Компания Инвест Трейдинг» Жауапкешілігі шектеулі серікестік, Алматы қаласы, Валиханов көшесi, 43 үй.
Жарияланған акциялардың 25,00 пайызын – 680 000 акциясын иеленушi «НЬЮ ИНВЕСТМЕНТ ПЛЮС» Жауапкешілігі шектеулі серікестік, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 20 үй.
Жарияланған акциялардың 19,33 пайызын – 525 644 акциясын иеленушi «Каскор АҚ» ААҚ, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 2 шағын аудан, 1 үй.
Жарияланған акциялардың 16,00 пайызын - 435 284 акциясын иеленушi Даирова Гүлнар Аманбек қызы, Алматы қаласы, Самал – 2 шағын ауданы, 73 үй, 21 пәтер.
Жарияланған акциялардың 10,75 пайызын - 292 345 акциясын иеленушi «NUR PROTECTION» Жауапкешілігі шектеулі серікестік, Алматы қаласы, Алмагүл шағын ауданы, 3-48 пәтер.
Акционерлiк қоғамның дауыс берушi акцияларын сатып алу туралы, олардың құқықтарын өткiзу, жарияланған акцияларды шығаруды мемлекеттiк тiркеуден 60 күннен аспайтын уақытында акцияларды сатып алу опционы өткiзiлгенi туралы ақпарат жоқ.
16. Акционерлiк қоғамның басқа ұйымдардағы иеленетiн акциялардың он және одан да көп пайызы /үлесi/ туралы мәлiметтер.
«Каскор-Трансавто» ААҚ

Орналасқан жерi Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 23 шағын аудан.


Жарияланған акциялардың жалпы санына қарай «Каскор-Сервис» ААҚ иеленетiн акциялар үлесi – 24,5 пайыз.
Қызмет түрi - көлiк қызметтерi, бөлмелерлi жалға беру.

Бiрiншi басшы 23.10.03 ж. дейiн – Басқарма төрағасы С.Т.Абуталипов.


Ауданаралық экономикалық Актау сотының 23.10.03 ж. шешiмiмен банкрот деп танылған, конкурсты басқарушысы Б. Айдаралиев тағайындалды.
конкурстiк ондіріс 23.02.05 ж. аяқталды.
17. Қоғамның өнеркәсiпте, банкте, қаражат топтарында, холдингтерде, концерндерде, ассоциацияларда, концорциумдарда қатысатыны туралы мәлiметтер.
Бұл тармақ бойынша ақпарат жоқ, себебі аталған заңды тұлғаларға қатыспайды.
18. Акционерлiк қоғамның басқа да аффилирленген тұлғалары туралы мәлiметтер.
Бұл тармақ бойынша ақпарат жоқ, олардың жоқтығына байланысты.
18-1. Қоғамның аффилирленген тұлғаларымен жасалынған шарттар.
Бұл тармақ бойынша ақпарат жоқ, себебі жасалмаған.
19. Қоғаммен, оның бөлiмшелерiмен мекемелерге, ұйымдарға және Ақтау қаласы аумағындағы халыққа негiзгi қызмет көрсету түрлерi.
«Каскор-Сервис» ААҚ жан-жақты жұмыстар атқарады және қызметтер көрсетедi
Өзiнiң қызметтерiн орындауға төмендегідей жағдайлары бар:

 • өндiрiстiк база;

 • төрт өндiрiстiк аумақтары;

 • коммуналдық шаруашылық объектiлерiне қызмет көрсету аумағы;

 • энергетикалық аумақ;

 • көлiк-механикалық аумақ;

 • қонақ үй;

 • екi жатақхана;

 • кiр жуатын орын;

 • агроаумақ.

Аумақтар мен объектiлерге мiнездемелер


Жөндеу-құрылыс аумағы:

Барлығы 48 адам (сылаушы-әрлеушiлер, тасшылар, майшылар, ағаш жонушылар). Аумақта столяр цехы, сылақ дайындайтын коляр орыны, әктастар, түрлi-түстi бояулы жабдықтары бар.

Амақ мынадай жґмыстар атқарылды:


 • трансформатор құрылысы;

 • Казахстан сауда орталығын жаңадан қайта құру;

 • облыстық түбiркүлезге қарсы аурухананы қайта құру;

 • балалар емханасында ағымдағы жұмыстары;

 • 47 «Б» жатақханасының қосалқы бөлiгiн күрделi жөндеуден өткiзу;

 • облыстық еңбек басқармасы ғимаратында күрделi жөндеу жұмыстары;

 • ұлттық Банк ғимаратында ағымдағы жөндеу жұмыстары.

Жылу-сумен қамтамасыз ету, су жөнелту аумағы:

Барлығы 28 адам. Соңғы жылдары осы учаскемен мынадай жұмыстар атқарылды: • Форт-Шевченко қаласы аумағынан Баутин кентiне дейiн ОКИОК жағажай аумағына дейiн қашықтығы 8,3 км ЛЭП-6 квт. жинақтау;

 • Ақтау теңiз сауда портының жылу жүйелерiнде жылу оқшауларын салу, қондыру жұмыстары;

 • «Казтранссервиә» ЖШС Басқарма ғимаратында жылыту жүйелерiн жинақтау;

 • Ақтау қаласының орта мектептерiнде сантехникалық жүйелерiн ағымдағы жөндеуден өткiзу;

 • Салынып жатқан облыстық перзентхана ғимаратында сантехникалық жабдықтарды және жүйелердi жинақтау;

 • Нан зауытында сыртқы инженерлiк жүйелердi қайта құру.

Көлiк-механикалық аумағы:

Барлығы 31 адам. Учаскеде 30 автокөлiк, арнайы техника, тракторлар мен механизмдер бар. Автокөлiк және трактор техникасын жөндейтiн шеберхана бар. Осы учаске қоғамның барлық қызметiн қамтиды, сонымен қатар басқа қала ұйым-мекемелерге қызмет көрсетедi.
Энергетикалық аумақ:

Барлығы 31 адам. Учаске аумағында балқыту-ерiту тұрағы, электржабдықтарын, тоңазытқыш және сауда-технологиялық жабдықтарын жөндеу шеберханасы бар.

Учаскемен мынадай жұмыстар атқарылды


 • Ақтау теңiз портында кәбiл сымдарын өткiзу;

 • «Казахстан» сауда орталығында жарық жүйесiн жаңарту;

 • Облыстық еңбек басқармасының ғимаратын күрделi жөндеуден өткiзді;

 • Тамшалы сауда үйiн /Планета Электроника/ дукенiн қайта жөндеуден өткiзді;

 • IСБ Маңғыстау ДГП тұрақтарын қуатпен жабдықтау;

 • «Каскор-Сервис» ЖШС т/ж стансасының сыртқы жарықтарын қайта жөндеуден өткiзу,

 • Қайта құрылып жатқан Казахстан сауда орталығында электр жабдықтарын жинақтау.

АГРОУЧАСКЕ

Барлығы 17 адам. Учаскеде түрлендiргiш және ағаш-бұтақ, гүл өнiмдерiн өсiрiп, осы өнiмдердi Ақтау қаласы аумағында отырғызуға арналған 8 жылыжай бар. Жапырақты және қылқан тұқымдас өсiмдiктер жергiлiктi жәйға дағдыландырылған және олар қаланы көгалдандыру үшiн қолданылады.
Коммуналдық шаруашылық объектiлерiн жөдеу және оларға қызмет көрсету учаскесi.

Барлығы 18 адам. Озiнiң объектiлерiне қызмет көрсетумен қатар, ол қаланың жеке-ұйымдарына, мектеп, ауруханаларға, жатақхана, бюджеттiк ұйымдарға инженерлiк жүйелерiн жөндеуге техникалық қызмет көрсетедi.


47 Б, 15/2 жатақханалар.

47 Б екiншi шағын ауданда орналасқан.

15/2 үшiншi А шағын ауданында орналасқан.

Көлемi 12 және 18 кв. м бөлмелер арнайы қажеттi жұмсақ жабдықтармен жабдықталған. Барлығы 587 орын, соның iшiнде қонақ үйге сай – 78 орын.

47 Б жатақханасының қызметтерi тұрған 6,7,8 қабаттарынының кеңселiк бөлмелерiнде болашақта мекемелер мен ұйымдарға жалға берiлуге арналып қайта құру жұмыстары жүруде.
Жалға алынған «ЗЕЛЕНАЯ» қонақ үйiн пайдалана қонақ үй қызметін көрсету.

Бiр орынды екi бөлмелi 16 ыңғайлы люкс және VIР бөлмелер салқындатқыш, телефон /қалааралық, халықаралық жүйелерге қосылған/, кәбiлдi теледидармен жабдықталған. Меймандарға кафе бар. үш бөлмеде соңғы үлгiдегi Интернет жүйесiне қосылған компьютер бар. Қонақ үй бөлмелерiнде қайта құру жұмыстары жүргiзiлген. Бөлмелер жаңа жабдықтармен толық жаңартылған. Қонақ үй алды көгалдандырылған. Қосалқы объектiлерiне жобалау жұмыстары жүргiзiлуде.


Кiр жуатын орын.

Ғимараттың жалпы көлемi 465 м2. Онда, кiр қабылдайтын қоймалар, кiр жуатын цех бар. Су тазартатын сүзгiштер жөндеуден өткен. Салқын және ыстық сумен қамту жүйесi, ал қыста – орталықтандырылған жылу жүйелерi бар. Кiр кептiретiн цехта 3 электр кептiргiш барабандар және 2 үтiктегiш престi электр жабдықтары бар. Кiр жуатын орын мекеме-ұйымдарға, халыққа киiм-кешектер, төсек орындар жууға тапсырыс алады. Жґмыстар келiсiм-шартпен жүргiзiледi. Жұмыс көлемi айына 9-10 тонна кiр, кей кездерi 12 тоннаға дейiн.


Қызмет көрсету саласында негiзгi бәсекелестер

Әртүрлi заңды тұлғлар, соның iшiнде қалада жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргiзу саласында сырттан жұмыс үшiн тартатындар.

АЭЖСБ МКК электр жүйелерiне техникалық қызмет көрсету саласында;
Ақтаулифт МКК – лифтiлерге техникалық қызмет көрсету;
«Көктем» МКК қаланы көгалдандыру саласында қызмет көрсету.
20. Акционерлiк қоғамның негiзгi қызмет түрлерiнен /жүмыстар, қызметтер көрсетулерден/ түскен пайдаға, кiрiске дұрыс және бұрыс септiгiн тигiзетiн факторлар.
Қоғамның кiрiстерiне дұрыс септiгiн тигiзетiн факторлар.
Қоғамның нарықта қажеттi жұмыстар атқарылу мен көрсетiлетiн қызметтерi, өзiнiң объектiлерiне қызмет көрсетуде атқарылатын жұмыстарды сыртқы ұйымдарды тартпай қоғамның өзiнiң өндiрiстiк аумағының болуының септiгi.
Ал қоғамның кiрiстерiне бұрыс септiгiн тигiзетiн факторлар:

Әрқашан күш қуаттары мен коммуналдық қызметтерге белгiленген баға мен құнның өсуi, облыс аумағында өзiндiк өндiрiлетiн шикiзаттардың болмауы, оларды басқа аумақтардан жеткiзу, сондай-ақ сатып алуда оған қосылатын қосымшалар.

Негiзгi құралдардың жалпы ескiруi (30 пайыз), әсiресе көлiк құралдары мен механизмдердi алдағы уақытта жаңартуға кететiн шығындар (50 пайыздан аса), бұл қоғамның кiрiстерiне әсер ететiн жәйт.

21. Соңғы екi жылда өндiрiлген өнiмдердiң көлемi (атқарылған жұмыстар, көрсетiлген қызметтер).


2003 ж. - 284 337 мың тенге,

2004 ж. - 195 738 мың тенге.

Көлемнiң азаюы «Казахстан» сауда орталығының сатылуы мен бөлмелердi жалға беруден түсетiн пайданың азаюына байланысты.

22. Акционерлiк қоғамның өзiнiң бұйымдарын сатудағы ұйымдастыру қызметi (атқарылған жұмыстар, көрсетiлген қызметтер).


Тұтынушыларға қызметтер келiсiм-шарт негiзiнде көрсетiледi.

Соңғы екi жылда негiзгi тұтынушылар

Тұтынушылар атауы

өнiмдер, жұмыстар және қызметтер түрлерi

Мың тенгедегі сомасы

өнiмдерден, жұмыстардан және көрсетiлген қызметтерден түскен %% үлесi

2003 жыл

КУАТ Корпорациясы

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

3656,0

1,3

Мотив ЖШС

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

1732,9

0,6

РМК Ақтау теңiз сауда порты

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

1411,6

0,5

Каспий футбол клубы

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

995,6

0,4

Seven Rivers ЖШС

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

5093,0

1,8

West end ЖШС

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

4531,9

1,6

Шанс ПИТК

Техникалық қызмет көрсетулер

2040,3

0,7

Шлюмберже компаниясы

қонақ үй қызметтерi

3085,5

1,1

Карақұдықмұнай АҚ

қонақ үй қызметтерi

1453,4

0,5

Global Air компаниясы

қонақ үй қызметтерi

1302,3

0,5

Бертлинг компаниясы

қонақ үй қызметтерi

503,6

0,2

Балалар емханасы

Кiр жуу қызметтерi

3811,4

1,3

6656 ә/бөлiмi

Кiр жуу қызметтерi

1705,8

0,6

Алматыоблауырқұрылыс ЖШС

Жатақхана қызметттерi

556,5

0,2

ПТФ АСС ЖШС

Жатақхана қызметттерi

2281,6

0,8

Имсталькон ЖШС

Жатақхана қызметтерi

3612,5

1,3

Көктем МКК

өсiру-егу жасылдарын сату

1050,2

0,4

2004 жыл

Батыс сауда өнеркәсiп тобы ЖШС

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

15485,9

7,9

КУАТ Корпорациясы

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

4122,7

2,1

Мотив ЖШС

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

1954,1

1,0

РМК Ақтау теңiз сауда порты

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

1591,8

0,8

Каспий футбол клубы

Жөндеу-құрылыс жұмыстары

1122,7

0,6

Шанс ПИТК

Техникалық қызмет көрсетулер

2300,8

1,2

Шлюмберже компаниясы

қонақ үй қызметтерi

3993,5

2,0

Карақұдықмұнай АҚ

қонақ үй қызметтерi

1776,4

0,9

Global Air компаниясы

қонақ үй қызметтерi

1591,7

0,8

Бертлинг компаниясы

қонақ үй қызметтерi

615,5

0,3

Балалар емханасы

Кiр жуу қызметтерi

4658,4

2,4

6656 ә/бөлiмi

Кiр жуу қызметтерi

2084,8

1,1

Алматыауырқұрылыс ЖШС

Жатақхана қызметттерi

680,1

0,3

ПТФ АСС ЖШС

Жатақхана қызметттерi

2788,6

1,4

Имсталькон ЖШС

Жатақхана қызметтерi

4415,2

2,3

Көктем МКК

өсiру-егу жасылдарын сату

1283,6

0,7

Соңғы екi жылда негiзгi жеткiзушiлер
2003 жыл

Жеткiзушiлердiң атауы

өнiмдер, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер түрлерi

Мың теңгедегі сомасы

өнiмдерден, жұмыстардан және көрсетiлген қызметтерден түскен көлемiнiң %% үлесi

1

2

3

4

Агистемiр ЖШС

Металпрокат, трубалар

691,4

0,6

Ақтау метснаб ЖШС

Металпрокат, трубалар

1965,5

1,8

Актөбебасқамту

Жабдықтар

197

0,2

Шығысцемент ЖШС

Цемент

240,5

0,2

МАЭК РМК

Электроэнергия, су, жылуқуаты

11385,7

10,2

МАЭК Казатомпром ЖШС

Электроэнергия, су, жылуқуаты

9001,3

8,0

АЭЖСБ МКК

Электрқуатын жөнелту

974,5

0,9

ЖССжЅ МКК

Су, жылу, су жөнелту жолдары

3960,1

3,5

«Каскор-Телеком» ААҚ

Байланыс қызметтерi

1766,9

1,6

2004 жыл

Агистемiр ЖШС

Металпрокат, трубалар

845,0

1,0

Ақтауметснаб ЖШС

Металпрокат, трубалар

2402,2

3,0

Ақтөбебасқамту

Жабдықтар

240,8

0,3

«NUR PROTEKTION» ЖШС

Жабдықтар

6437,6

8,0

«Шығысцемент» ЖШС

Цемент

294

0,4

АЭЖСБ МКК

Жеткiзулер

1191

1,5

ЖССжЅ МКК

Су жеткiзулер

4840,1

6,0

МАЭК Казатомпром ЖШС

Энергия, су жеткiзулер

20387,0

25,4

Маңғыстау сауда ұйымы ЖШС

Маркетдiк кеңес қызметтерi

13043,5

16,3

Алматыауырқұрылыс ЖШС

Жөндеу жұмыстары

1841,1

2,3

23. Акционерлiк қоғамның қызметтерiне әсер ететiн факторлар:

23.1. Маусымдық сипаттағы қызметтер түрлерi.

Қоғамның масымдық сипаттағы қызметтер түрлерi жоқ.

23.2. Акционерлiк қоғамға жеткiзiлетiн /көрсетiлетiн/өткiзiлетiн жалпы өнiмнiң көлемiмен өнiмдердiң үлесi және импорталушы шикiзаттың үлесi /жұмыстар, қызметтер/.

Қоғам шикiзаттар, жабдықтар мен қызметтердi импорттамайды.

Қоғам экспортқа өнiмдер, жұмыстар және қызметтер шығармайды.

23.3. Акционерлiк қоғамның сот процестерiнде қатысқандығы туралы мәлiметтер.

Акционерлiк қоғамның акциялары эмитент қызметтерiнiң өзгеруi немесе олардың тоқтауына әкеліп соғатын, оларға маңызды ақшалай немесе басқа да мiндеттер жүктелетiн сот процестерiнде қатыспайды.

23.4. Соңғы жылы iшiнде акционерлiк қоғамға және оның лауазымды тґлғаларына мемлекеттiк өкiлеттi органдармен және /немесе сотпен әкiмшiлiк тартулар болған жоқ.

23.5. Тәуекел факторлары.

Қоғамның акциялары ұйымдастырылған құнды қағаздар нарығында қатыспайды. Қоғамның жеткiлiктi активтерi сыртқы биржа нарығында акциялардың нақты құнын сақтай алады. Өнiмнiң құны қоғамның шығарған өнiмiнiң, жабдықтарының, энергоресурстарының бағасына байланысты. Көп жағдайда электрқуаттары мен коммуналдық қызметтердiң белгiленген бағаларына байланысты. Шығындардың көбеюi кiрiстердi азайтуы мүмкiн, бiрақ акциялардың құнына аз мөлшерде әсер етедi.Банктiк пайыз ставкалары акция құнына әсер тигiзе алмайды, себебi олар /ставкалар/ банктiң займ шарттарымен анықталған.

Қоғаммен атқарылатын жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтер нарықта бәсекелеушi орын алады, бұл қоғамның акцияларының бағасының тұрақтылығына оң әсер етедi.

Әлеуметтiк факторлардың әсерi. Кәсiпорын қажеттi мамандармен толық қамтамасыз етiлген. Қайта құру жұмыстар жүргiзуге кететiн шығындар және жаңадан сапалы сыныпты құрылыс жұмыс күшiн жинағанда және жалақыға кететiн шығындр қиындықтар тудыруы мүмкiн.

Егер қоғамың несие қайтару шарттары нашарлаған жағдайда, қоғам бастапқы шарттармен белгiленген несиелердi жедел түрде өтей алады.

Елдеге саяси жағдайлардың өзгеруi, заңдардағы өзгерiстер және әлеуметтiк факторлар қоғамның ісіне кері әсерін тигізе алмайды.

4.Қаражат емес ұйымдарың қаражат көрсеткiшi
24. Инвестициялар
Басқа ұйымдардың капиталына осы проспект шығарылған күнiне қоғамның ұзақ мерзiмдi инвестициялары жоқ.
25. Дебиторлық қарыздар.
01.03.05 ж. дебиторлық қарыздар 299 777 мың теңге құрайды.


 1. Қоғамға қарыздар активтердiң баланстық бағасының 5 және одан да көп пайызы бар ұйымдар, олардың мекен-жайы-

«Хладосервис» ЖШС Алматы қаласы, Республика алаңы, 13 - 198 367 мың теңге.

«Жилкомснаб» ЖШС Алматы облысы, Қаскелен қаласы, Пушкин көшесi, 20 -34 891 мың теңге.


БАРЛЫҒЫ 233 258 мың теңге.

Берiлген тiзiмнен – бiр жылдан асқан барлық қарыздар.

Басқа да дебиторлар, бiр жылдан асқан жалпы сомасы 10773 мың теңге берешек қарыздар.

Барлығы бiр жылдан асқан қарыздар – 244 031 мың теңге.

Дебиторлық қарыздардың жалпы сомасының – 55 746 мың теңгесi – 1,2 жж. уақытында өтеу дебитор қарыздары.


 1. Қарыздар өтеу сомасы

2005 жыл I ж.ж. – 10 000 мың теңге /наурыз айы/

II ж.ж. - 40 000 мың теңге

III ж.ж. -150 000 мың теңге

IV ж.ж. - 35 000 мың теңге

Барлығы 2005 жылға – 235 000 мың теңге

2006 жыл – 64 777 мың теңге.


25.1. Активтер.
Активтердiң баланстық бағасының 5 және одан да көп пайызын құрайтын мүлiктер.
Ақтау қаласында 3 шағын ауданда орналасқан №100 әкiмшiлiк үй, 01.03.05 ж. баланстық бағасы 37 794 572 теңге /активтерге 6,5%/. Пайдалы көлемi 1120 кв.м., 2004 жылы толық қайта құрудан өткен үш қабатты ғимарат. Мерзiмi үш жылға жалға берiлдi.
Ақтау қаласының 2 шағын ауданында орналасқан 47 Б ғимараты. 01.03.05 ж. баланстық бағасы – 74 321 497 теңге /активтерге 12,8%/. Пайдалы көлемi 7200 кв.м., сегiз қабатты, жатақхана ретiнде қосалқы қызмет көрсету бөлiгiмен салынған. Қазiргi уақытта жатақхана ретiнде тек үш қабаты ғана пайдаланылуда. 6,7,8 қабаттарында кеңсе бөлмелерiне арнап, болашақта бизнес-орталығы ғимаратына сай қайта құру жұмыстары жүргiзiлуде.
26. Қоғамның Жарғылық капиталы.

Жарғы капиталының төленген мөлшерi 435 200 000 /Төрт жүз отыз бес миллион екi жүз мың/ теңге.

27. Несилер.

Дәл осы уақытта «Каскор-Сервис» ААҚ «Нұрбанк» Ақтау филиалында - 123 300 000 теңге ашық несиесi бар.

2004 жылы несие жолы шеңберiнде 2 несие алынды.

Негiзгi құралдарды қайта құру үшiн жалпы сомасы 108 300 000 теңге алынды.


Өтеу мерзiмi 2005 жылдың мамыр айында басталады. Өтеу мерзiмi – 60 ай. 53 000 000 теңге сомасы жедел түрде өтелдi.
2005 жылдың қаңтар айында өтеу мерзiмi 2005 жылы 20.05. қалдырылған 25 000 000 теңге сомасында несие алынды.
20.05.05 ж. бастап несиенi өтеудiң толық сомасы 80 300 000 теңге, өтеу мерзiмi –әр ай сайынғы мјлшермен 60 ай. Жылдық 12 пайыз өтеммен барлық несиелер бойынша.
Жалпы өтем төмендегідей:

2005ж.-10720000 тенге: II кв.-2680000 тенге, III кв.-4020000 тенге, IV кв.-4020000 тенге.

2006ж.-16080000 тенге, 2007ж.-16080000 тенге, 2008ж.-16080000 тенге, 2009ж.-16080000 тенге, 2010ж.-8260000 тенге
28. Несилiк қарыздар /жеткiзушiлер алдында/.

01.03.05 ж. несиелiк қарыздар 13 956,4 мың теңге құрайды.

Қоғамның басқа мекемелер алдында активтерге 5 және одан да көп пайызды мүмкін қарыздары жоқ.

Несиелiк қарыздарды өтеу:

2005 жыл – 1 ж.ж. 2 000,0 мың теңге,

2 ж.ж.. 11 956,4 мың теңге.


5.Құнды қағаздар шығарылым туралы мәлiметтер
29. Акционерлiк қоғамның құнды қағаздар шығарылымының тiркелiмдерi

I шығарылым

Акциялар шығарылымының мемлекеттiк тiркелген күнi 10.12.1997 ж.

Жарияланған акциялар саны 1 360 000 /Бiр миллион үш жүз алпыс мың теңге/ дана.


Номиналды құны 160 /жүз алпыс/ теңге.
Жалпы бағасы – 217 600 00 теңге,
Соның iшiнде

 • жай атаулы акциялар – КZ1С 29290219 – 1 224 000 /Бiр миллион екi жүз жиырма төрт мың/ дана.

 • артықшылығы бар атаулы акциялар – КZ1Р 29290214 – 136 000 /жүз отыз мың/ дана.

Құнды қағаздар шығарылымының нысаны – құжатсыз.


Құнды қағаздар шығарылымын тiркеген мемлекеттiк тiркеушi орган ҚР Ұлтық құнды қағаздар Комиссиясы.
Эмиссия проспектi Ұлттық құнды Қағаздар Комиссиясында № А 2983 нөмiрiмен тiркелiндi.
Эмиссия Мемлекеттiк тiзiмге № А 2929 боп енгiзiлдi.
Құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттiк тiркеуден өткендiгi туралы Куәлiк сериясы А 002258.
Акцияларды жариялау 11 желтоқсан 1997 жыл.
Акцияларды жариялауды аяқтау 20 мамыр 1998 жыл.
Осы эмиссиялардың акциялары жарияланған және толық төленген.
Жарияланған акциялардың бiрiншi шығарылымының жинағының Есебi Қазақстан Республикасы Ұлттық құнды қағаздар Комиссиясымен 18 маусым 1998 жылы бекiтiлдi.
Табыс етiлгендiгi туралы бiлдiру қағазы № 02-2-7/2138.
II шығарылым

Акциялар шығарылымының мемлекеттiк тiркелу күнi 09 шiлде 2002 жыл.

Жарияланған акциялар саны 1 360 000 /Бiр миллион үш жүз алпыс мың/ дана.

Номиналды құны 160 /жүз алпыс/ теңге.

Жалпы бағасы – 217 600 000 теңге,

Соның iшiнде:

- Жәй атаулы акциялар – KZ1C 29290018 – 1 360 000 /Бiр миллион үш жүз алпыс мың/ дана.

- Артықшылығы бар акциялар жоқ.


Құнды қағаздарды шығару нысаны – құжатсыз.
Құнды қағаздар шығарылымын тiркеген мемлекеттiк тiркеушi орган ҚР Ұлтық құнды қағаздар Комиссиясы.
Эмиссия Мемлекеттiк тiзiмге № А 2929-1 боп енгiзiлдi.
Құнды қағаздар шығарылымының мемлекеттiк тiркеуден өткендiгi туралы Куәлiк сериясы А 000386.
Акцияларды жариялау күнi 09 шiлде 2002 жыл.
Акцияларды жариялауды аяқтау күнi – 30 қыркүйек 2002 жыл.
Осы эмиссияның барлық акциялары толық жарияланған және төленген.
«Каскор-Сервис» ААҚ екiншi эмиссияларының акциялары шығарылымы мен жариялану жинағы туралы есебi ҚР Ұлттық Банкiмен бекiтiлген. Тапсырылғаны туралы қағаз 22 қараша 2002 жылы № В 2929-1.
Қоғамның құнды қағаздар ұстаушылар алдында мiндеттерiн орындамаған, төлемдер төлеудi кешiктiру жайлары, жай және артықшлығы бар акциялар бойынша дивиденттер төленбеген фактiлер болған жоқ.

Қоғамның акцияларының жариялануы немесе қаралуы тоқталған жоқ.


Бiр акцияға дивиденттер сомасы:

2002 жыл жәй - жоқ,

артықшылығы бар - 1,60 теңге.
2003 жыл - жәй - жоқ,

- артықшылығы бар - 1,60 теңге.

Дивиденттердiң жалпы сомасы:

2002 жыл - жәй акциялар бойынша – жоқ,

- артықшылығы бар акциялар - 217 600 теңге.

2003 жыл - жәй акциялар бойынша – жоқ,

- артықшылығы бар акциялар - 217 600 теңге.
2004 жылға бiр акцияға төленетiн дивиденттерiң шешiмi 2005 жылдың маусым айында жылдық акционерлер жиналысының қаулысымен қабылданады.

Ұйымдастырылмаған нарықта қоғамның құнды қағаздарымен сауда жүргiзiлмейдi.


6. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәлiметтер
30. Акциялар туралы мәлiметтер:

Шығарылуға тиiстi жарияланған акицялардың жалпы саны – 4 080 000 дана.


Соның iшiнде:

Жәй 3 584 000 дана.

Артықшылығы бар – 496 000 дана.
Жариялану бағасы – 160 /жүз алпыстан төмен емес/ теңге.
Құрылтайшылар арасындағы жарияланатын акциялар жоқ.
Құрылтайшылармен төленетiн бiр акцияның номиналды құны жоқ.

Артықшылығы бар акциялардың кепiлдендiрiлген дивиденттер мөлшерi акцияның номиналды құнының бiр пайызынан кем емес/Қоғамның Жарғысына сәйкес/.


31. Қоғамның конверттелетiн құнды қағаздары.
Бұл тармақ бойынша конверттелетін құнды қағаздар болмайтынына байланысты ақпарат жоқ.
31-1 Қоғамның төлем агенті туралы мәлiметтер
Бүл тармақ бойынша ақпарат жоқ, себебі төлем агенті жалданбаған.
32. Акционерлiк қоғамның тiркеушiсi
«Регистраторлық сервис» Акционерлiк қоғамы
Заңды мекен-жайы: Алматы қаласы, Мәуленов көшесi, 85/91, 84 кеңсе

Телефон нөмiрлерi 8 (327) 50 58 93, факс 8(3272) 67 61 01.

Лицензия № 0406200287, 19 сәуiр 2004 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен берiлген.

26 құнды қағаздарды ұстау реестрiн жүргiзуге байланысты жүйесiне келiсiм-шарты 27 қаңтарда 2004 жылы жасалған.


7. Қосымша жайлар
33. Акция шығаруға кеткен шығындар

Қоғамның акция шығарылымдары проспектiсінн дайындауға қосымша шығындары болған жоқ.

Жылдық қаражат есебiне аудит жылдық жалпы акционерлер жиналысына дайындығы шеңберiнде өткiзiлдi.
34. Инвесторларға ақпарат.
Қарымды инвесторлар қоғамның Жарғысының, акциялар шығару проспектiсі көшiрмелерiмен және басқа да инвесторлар арасында жарияланатын ақпараттармен мына мекен-жайда танысуға болады:
Ақтау қаласы, 2 шағын аудан, 47 «Б» ғимараты, 537 бөлме, күн сайын сенбi, жексенбi күндерден басқа күндерi сағат 10.00 ден 12.00 дейiн және сағат 15.00 ден 17.00 дейiн.
Байланыс телефондары:

8 (3292) 51 13 79, 8(3292) 51 06 52, факс 8(3292) 51 06 28.


49. Қолдары

Басқарма төрағасы Ж.Ғ. Қарағаев

Бас есепшi Р.А. Никитченко

М.О.Каталог: attachments -> emi -> stocks
stocks -> «шымкентцемент» акционерлік қОҒамы «шымкентцемент» АҚ
stocks -> «Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» Акционерлік Қоғамының
stocks -> Акцияларын шығару проспекті «Костанайские минералы» АҚ
stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
stocks -> Алматы ашытқы зауыты” акционерлік қоғамының акцияларды шығару проспектiсi “адз” АҚ
stocks -> Акциялар шығарылымы проспектісі «голд продукт» акционерлік қоғамы
stocks -> Акциялардың шығарым проспектісі
stocks -> Қазақстан жолдары” Акционерлік компаниясы” акционерлік қоғамы (“Қазақстан жолдары” АҚ) Акциялар шығарылымының Проспектісі
stocks -> «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының («ТрансОйл» ск ақ) акцияларды шығару проспектісі
stocks -> Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет