Кәсіпорын мен қызметтерді басқару бұл: а әкімшіліктендіруДата07.07.2016
өлшемі115.23 Kb.

  1. Кәсіпорын мен қызметтерді басқару бұл:

а) әкімшіліктендіру;

б) практикалық;

в) менеджмент;

г) шаруашылық қызметің анализін талдау;

д) кәсіпкерлік;

2. Менеджмент бұл:

а) арналы білімі бар лауазымды тұлға;

б) жеке кәсіпорыны бар заңды тұлға;

в) ұйымда бар, инжинер қызметін атқаратын инжинер экономист;

г) кәсіпкер;

д) ұйымдастырушы;

3. Басқарушы бұл:

а) шешім қабылдауға және талқылауға қатысатын және ақпаратты талқылайтын қызметкер;

б) кәсіпкер;

в) шешім қабылдауға құқылы, және оны жүзегі асыруға тікелей қатысатын жұныскер;

г) басқарудың қосымша операцияларын орындайтын жұмысшы;

д) ақпаратты анализдеп талқылауға қатысатын шешім қабылдауға және олардын жүзеге асыруға тікелей қатысатын қызметкер;

4. «Япон» менеджментінің принципі:

а) жеке білім;

б) дербес жетістік;

в) тез бағалау, жұмыста көтерілу;

г) өмірлік жолдам

д) жеке өзіндік білім, өмірлік жалдаш

5. Америка менеджмент мектебінің принципі:

а) қысқа мерзімге жолдам;

б) ұжымдық жетістік;

в) өмірлік жалдам;

г) бақылау және жұмыста көтерлу;

д) ұжым мен шығарған шешім;

6. Әкімшілік басқару мектебінің принципі:

а) біртұтас бастау;

б) біртұтас бастау, нормалау, мамындыру

в) әлеуметтік еңбек белсенділігі;

г) еңбек нормалау;

д) мамандандыру;

7. Ғылыми басқару мектебінің принципі:

а) әділеттік;

б) әлеуметтік еңбек белсенділігі;

в) еңбекті нормалау;

г) біртұтас бастау;

д) мамандандыру;

8.Файолем басқарған «универсалды» менеджмент принципі:

а) ғылыми басқару мектебі;

б) адамдармен қарын-қатынас жасау мектебі;

в) тәртіптік тәсілі мектебі;

г) администраторлық басқару мектебі;

д) «Япон» менеджмент мектебі;

9. Ғылыми басқару менеджмент мектебінің кәзіргі ғылымдағы үлесі:

а) идеалды бюрократия теориясы әзірленген;

б) еңбек нормалау еңгізілген;

в) менеджмент қызметтері сипатталған;

г) басқарудың универсалды

10. Менеджмент анықталады:

а) болашақ ұйым туралы;

б) ұйымды материалдық қорлармен жабдықтармен және басқарлармен қамталамасыз етудің ықпалдастың үндісі;

в) ұйым жұмысының нәтижесін санды және сапалы бағалау;

г) ықпалдық үрдісі, оның көмегімен кәсібі дайындалған мамандар ұлымдарды қалыптастырды және оларды басқарады;

д) әр түрлі объектілерге адам санының әсер етуі;

11. Менеджментке қазіргі козқарастар жүйесінің негізгі ережесі:

а) еңбекті өкілдікті және жауапкершілікті болу үрдістерін пайдалану;

б) шаруашылықты жоспарлы еңгізу үрдістерін қолдану;

в) жұмыстарды орындауды оңтайландырудың ғылыми принциптері;

г) басқару оңтайлықтан бастарту, жағдайық түрғы жүйесінің теориясын пайдалану;

д) әр түрлі объектілерге адам санының әсер етуі;

12. Менеджмент функциялары:

а) жоспарлау, ұйыдастыру, үйлестіру, дәлелдеу, бақылау;

б) модельдеу, экспериментеу;

в) экономикалық, ұйымдастыру окімдік, әлеуметті –психологиялық;

г) бақылау стиліне сәйкес;

д) функционалды, сызықты, штабты;

13. Ұйымдастыру функциясының мазмұны:

а) маслихат, жиын жүргізу;

б) орындалған тапсырмаларды еске алу;

в) кәсіпорынның өндірістік – шаруашылық қызметін талдау;

г) басқарманың құрлымын құру;

д) өндіріс дамуының негізгі бағыттарымен ұйлесімділікті анықтау;

14. Ұйлестіру қызметінің мақсаты:

а) басқару жүйесі жұмысының дұрыстығын тексеру;

б) басқарманың барлық қатысушыларының үйлесімдік жұмысының қамтамасыз ету;

в) ұйымның даму келешегін анықтау;

г) кәсіпорында басқару құрылыын құру;

д) тапсыпмалардың орындалуын еске алу;

15. Басқару және басқарылытың жүйелердің қызметін қамтамасыз ету бұл: ... қызметін орындау нәтижесі:

а) жоспарлау;

б) ұйымдастыру;

в) бақылау;

г) ынталандыру;

д) ұйлестіру;

16. Бақылау бұл: ...

а) мақсатқа жетуді қамтамасыз ету үрдісі;

б) стандарттарды әзірлеу;

в) алғашқы жоспардан ауытқуларды реттеу;

г) бөлімше қызметін үйлестіру;

д) кәсіпорын қызметін туралы мәлеметтер санын жинастыруды ұйымдастыру;

17. Арнайы әдістермен- тәсілдерді жүзегі асыратын басқару қызметінің нақты түрі:

а) ұйымдастыру тактикасы;

б) басқару әдісі;

в) басқару құрылымы;

г) басқару қызметі;

д) ұйымдастыру стртегия;

18. Менеджментің негізгі мақсаттары:

а) азық-түлік шығарудан 1-ші орынға шығу;

б) қаржы ресурстарын басқауды қолдау және соқтау;

в) басқарудың сыни сааларын анықтау;

г) жаңа азық-тұлік шығарудан баты орынға шығу;

д) кәсіпорын қызметі туралы сандық мағлумат жинақтау ұйымы;

19. «Персоналдың» дербес, қайнар кілті:

а) азық-түлік сатудан бірінші орынға шығу;

б) қаржы ресурстарын барық түрлері қолдау және сақтау;

в) өнімнің жаңа түрлерінен жетекші орынды жеңіп алу;

г) жұмыскерлердің шығармашылық әлуетін жоғарлатуды қамтамасыз ету;

д) кәсіпорын қызметі туралы сандық мағлумат жинақ тау ұйымы;

20. Менеджметтің топтастыру кезеңін белгілеу:

а) экономикалық, ғылыми, әлеуметтік;

б) стратегиялық, тактикалық, жедел;

в) маркетингтік, инновациялық, кадрлы;

г) сандық, сапалық;

д) ішкі, сыртқы;

21. Менеджметтің өлшеуім кезеңінің бағытын белгілеу:

а) экономикалық ғылыми, әлеуеттік;

б) маркетингтік, инновациялық, кадрлы;

в) сандың саналы;

г) ішкі, сыртқы;

д) стратегиялық, тактикалық, жедел;

22.Басқару кезеңінің бағыттары:

а) кәсіпорын жеекшілерінің міндеттері мен өкілеттіліктерін анықтау;

б) кетірілген міндеттерге сай менеджметтің бағыттарын дайындау;

в) кетірілген бағыттарға нақты жоспар құру;

г) әрбір жетекшіден алынған корытынды бақылау, жұмысқа баға;

д) айтылғандардың бәрі;

23. Басқару этапыың бағыттарының ең басты кезеңі:

а) менеджментің жұмыс бағасы;

б) бағыттар құру үлгілері;

в) ұжымның жұмысқа деген нәтижесінің бағасы;

г) кәсіпорынның әрі қарай дамуын жоспарла;

д) жұмыс нәтижесін жүйелеу;

24. Менеджмент еңбегін болу түрлері, үш деңгейге бөленуінің құрастырылуы:

а) кәсіби – біліктілік;

б) тігінен;

в) қызметтік;

г) техникалық;

д) құрылымды;

26. Қойылған мақсатқа қолжеткізу ұші басқаратын нысанағы әсер ету:

а) ұжымдық құрылым;

б) басқару жолдары;

в) басқару кезеңдері;

г) түбегейлі жоспарлау;

д) еңбекті ұйымдастыру;

27. Менеджменттің әдістері:

а) басқаудың бағыттарының ең басты кезеңі;

б) алға қойылған бағытқа жеткізу үшін басқарудың қызметі мен әдістерін жүзегі асыру;

в) арнаулы құжаттың әдісті нақтылау жүйесы;

г) арнаулы құжаттық нысанды нақтылау жүйесінің кешені;

д) түбегейлі жоспарлау;

28. Экономикалық басқаруға кіретіндер:

а) шаруашылық құқығы;

б) фирманың ішкі саудасын есептеу;

в) кадрларды іріктеудің мамандандырылған әдісі;

г) еңбектің ізгілік әдісі;

д) әдісі;

29.Ұжымдық - реттеу әдісінің басқасқаруына жататын:

а) номірлеу, жобалау арқылы әсер ету әдісі;

б) шағын топтарға жинақтау әдісі;

в) салық салу;

г) бағаны қалыптастыру;

д) фирма ішіндегі фирмалық есеп;

30. Әлеуметтік – психологиялық басқару әдісі:

а) ізгілік еңбек әдісі;

б) бұйрық, нұсқаулық, өтініш;

в) салық салу;

г) бағаны қолықтастыру;

д) құқықтық ақтілер мен нормалар;

31. Жүйенің әлементіне септігін тигізетің топтық әдісі:

а) экономикалық;

б) ұйымдық - өкімдік;

в) әлеуметтік - - психологиялық;

г) құрылымдық;

д) функциалды;

32. Тиімділік өлшемінің басқару құрылымы:

а) басқарудың аз сатысы;

б) басқару функциясын сыңарлау;

в) бағынудың екіжақтылығы;

г) жоғары еңбек ақы;

д) сызықтық және фугкционалдық басқарудың арасындағы шектік нүктелері;

33. Органикалық баскару құрылымының әр жақтылығы:

а) сызықтық, сызықтық – штабтық:

б) жобалық, ұяқылыптық, бағдарламалық – бағыттық;

в) функционалды, сызықтық – функционалдық;

г) сызықтық, функционалдық;

д) сызықты – штабты;
34. Бағыныстылық басқару құрылымы:

а) өз нысандарын салыстырмалы ауыстырып отыру қабилетіне ие;

б) сыртқы ортаға тез бейімделеді;

в) қатыстық ұйымдастыру нысанына ие;

г) бағдармамалық мақсаттық басқаруға бағытталған;

д) өз нысандарын салыстырмалы ауыстырын отыру қабілетіне ие және сыртқы ортадағы шарттарға тез бейімделеді;

35. Дара басшылық қағиданы ұстау ... сипатты:

а) функциялық басқару құрылымы;

б) сызықтық басқару құрылымы;

в) матрицалық басқару құрылымы;

г) дивизионалық басқару құрылымы;

д) ұйымдық құрылым;

36. Функционалдық басқару құрылымының жетістігіне жатады:

а) стратегия нәтижелеріне жетуге тейімді орталықтандырылған бақылау;

б) бизнестің орнықты саласына қатысты операцияларды басқарудың жоғарғы сапасы;

в) бәсекелержанжалдықтардың болу белгілі үлкен мүмкіндігі;

г) орындаушы үкімет басшысынан тиімділігі үшін ненегізгі жауапкершілікті жүктеу;

д) стратегия нәтижелеріне жетуге тімді орталықтандырылған бақылау, бизнестің арнықты саласына қатысты операцияларды басқарудың жоғары сапасы;

37. Аймақтың, қызметтік үйымдастырушылық құрылымның кемшіктеріне жатады:

а) келген табыстың төменгі басқарулуына жуапкершілікті беру;

б) бөлек айтақтардың жағдайына бейымделу құрылымы;

в) қосапқы жұмыстардың пайда болуы;

г) іші аймақтық бөлемшілерді үйлестіру;

д) бақылайдың ең жоғары сапасы;

38. Матрицалық құрылымның қасиетінете кіреді:

а) функцияның бөлемшелердің бір – бірімен бірлесуі;

б) төрешілдік;

в) жаңашылардың кедергісі;

г) басқарудағы қиыншылық;

д) жауапкершілікті беру;

39. Сызықтық басқару құрылышының қасиеттері:

а) желдел шешім қабылдау;

б) мамандандырылған басқарудың жоғары денгейі;

в) Басқарушылар арасында басқару функцияларын бөліп алу;

г) мамандардың жоғары біктілігі;

д) қабылдаған шешімдердің жоғары сапасы;

40. Ұйымдық басқару құрылымының тұрғылық әдісі:

а) құрылымдық нысаны;

б) ұйымдық модельдеу;

в) сараптамалық әдісі;

г) экономистердің жоғары қузіреттілігі;

д) қурылымдық нысаны, ұйымдық модельдеу, сараптамалық әдісі;

41. Басқарудың шешімдері бұл:

а) сұрақтарға жауап бер;

б) жүйелеу процесіне іс әрекетінің бағыты;в) балатасын таңдау;

г) алға қайылған мақсатқа жетудің іс - әрекеттер тізімі;

д) нысанаға әсер етудің шектін жүйесі;

42. Ұйымдардың шешімдері – бұл:

а) ақпараттарды қабылдау;

б) мәлеметтерді сарптудан өткізу;

в) өз қызметтін орындау үшін қабылдайтын шешім;

г) ақпараттарды агрегаттау;

д) нысанаға әсер етудің шектің шектік жүйесі;

43. Оңтайлық шешім қабылдау кезеңдері:

а) ақпараттарды қабылдау;

б) мәлеметтерді сараптаудан өткізу;

в) өз қызметін орындау үшін қабылдайтың шешім;

г) ақпараттарды агрегаттау;

д) жоғымсыз нәтиженің бағасы, басқарушының жеке күнділықтардың әсер етуі, үйымның маңызды міндеттерін анықтау жетекші факторларын іздеп табу;

44. Проблема бұл:

а) айдың келіспеушілігі болып жатқан жағдаймен күтіп тұрған жағдайдың айырмашылығы;

б) болып жатқан жағдаймен күтіп түрған жағдайдың айырмашылығы;

в) жанжалдың пайда болуы;

г) альтернативаның болмауы;

д) ойландыратың жағдай;

45. Басқарудың шешімдеріне қойылаьын талаптар:

а) ғылыми дәлелдеу;

б) заңдылық;

в) жанжалдық ақуал;

г) өзіндік уақыты мен қамтамасыз ету ресурсы;

д) ғылыми дәлелдеу, заңдылық, өзіндік уақыты мен қамтамасыз ету ресурсы;

46. Шешім қабылдауға әсер тигізетін факторлар:

а) басқарушының өзіндік бағасы;

б) кері байғаныстың деңгейі;

в) альтернативалық шешімдер саны;

г) жедел қабылданған шешімнің нақтылығы;

д) басқарушының өзіндік бағасы кері байланыстың деңгейі, альтернативалық шешімдер саны жедел қабылданған шешімдеодің нақтылығы;

47. Проблемаларды шешу жолдары:

а) альтернатива таңдау;

б) түйсектік шешім

в) талдауға негізделген шешім;

г) альтернативаны бағалау;

д) түйсіктік шешім, талдауға негізделген шешім;

48. Басқарудың шешімнің процессі –бұл:

а) басқарудың шешімнің дайындау, қабылдау және түзеге асыру;

б) шешімнің нысандарын қалыптастыру;

в) проблемалық топты құру;

г) алдын ала альтернатива таңдау;

д) қол жететім альтернативаны таңдау;

49. Басқарудың шешімдерін дайындау әдісі:

а) топтық тәріздес әдісі;

б) қиал;

в) топтық әдісі;

г) ықтамдау;

д) тәріздес, қиал, ықтамдау;

50. Ақпараттық қамтамасыздандыру кезеңдері:

а) ақпартты беру және оңдеу;

б) проблема диагностикасы;

в) өлшемдерді әзірлеу және шектеу:

г) қарсы байланыс;

д) ықпалдау;

51. Ақпараттық міндеттерге не жатады:

а) ақпарттар мен хабарларды бейнелеу;

б) ақпараттардың құрылымын бейнелеу;

в) есептермен құжаттардың көрсеткіштерін бейнелеу;

г) ағат нысандарын құру;

д) ақпараттар мен хабарларды бейнелеу, ақпараттардың құрылымын бейнелеу, есептермен құжаттардың көрсеткіштерін бейнелеу;

52. Ақпарат бұл:

а) хабарлардың әртүрлі жиынтығы;

б) басқаратын нысанның жағдайын ашып көрсететін мағлуматтар мен оңделген мәліметтер жиынтығы;

в) экономикалық көрсеткіштер;

г) заң және ұсқылық;

д) бұйрық;

53. Сипаттау әдісіне не жатады:

а) жағымсыз салдарының бағасы;

б) басқарушының жеке құндылықтарының әсер етуі;

в) үйымның маңызды міндеттерін қуру;

г) мінез – құлқын айқындау факторы;

д) сарапшылық баға әдісі, морфологиялық әдіс, сценарилық әдісі;

54. Ситуацияның анализдеу міндетіне жатады:

а) жалпы және негізгі бағытынын сандық бағасы;

б) құжатты және хабарларды сипаттау;

в) алгоритілдік модельдеуді сипаттау жағдайы;

г) бақарудың құрылылдық сипаттауы;

д) ақпараттық базаның көлемін анықтау;

55. Мақсаттық анализдеу міндетіне жататындар:

а) жалпы және негізгі бағытынын сандық бағасы;

б) құжаттарды және хабарды сипаттау;

в) алгоритмдік модельдеу сипаттау жағдайы;

г) басқарудың құрылымдық сипаттаулуы;

д) ақпараттық базаның көлемін анықтау;

56. Ұйым мақсатымен қойылатын талаптар:

а) шындық;

б) шек қою, өзгермелік;

в) олшемдік;

г) өзгермелік;

д) шындық, өлшемдік;

57. Сыртқы жанжалдық мақсаты мүдделердің қиылысуы:

а) сатушы мен сатып алушы;

б) бөлімше;

в) ағымдық және келешек басқару;

г) тұтынушы;

д) сыртқы орта элементі;

58. Сыртқы орта деп түсінеді:

а) уақытқа байланысты жағдайдың өзгеруі;

б) жаңа қасиеттерге ие болу;

в) мақсатқа жету мүлкіндіктері;

г) жүйеге кірмейтін элементердің мінез - құлыққа әсер етпеуі;

д) функционалдық жүйе;

59. Бағыныстылық – бұл:

а) уақытқа байланысты жағдайдың өзгеру;

б) маңызды дәрежісінің тәртіптілік компоненті;

в) мақсатқа жету мүмкіндіктері;

г) функционалдық жүйесі;

д) алгоритм;

60. Кәсіпкерлік бақылау –бұл:

а) бухгалтер;

б) менеджер;

в) маркетолог;

г) экономист;

д) отдел кадр меңгеруші;

61. Басқарудың маманы бұл:

а) бухгалтер;

б) менеджер;

в) маркетолог;

г) экономист;

д) отдел кадр меңгеруші;

62. Топ менеджментінің жеке сапасына жатпайтын мағлуматтар:

а) икеліділік, дипломатиялық;

б) деңгей аралық өзін сенімділік қарым –қатынас;

в) кәсіпкерлік және басқару түрлерінен қарым – қатынасы;

г) кәсіби біліктіліктің жеке өсімі;

д) ұжымдастыру сезімі және әлеуметтік бағыттағы іс әрекеті;

63. Жобалау – бұл:

а) өзгерістер жүзегі асырылатын кезең;

б) өзгерістер зерттеліп, нұсқалары іріктелетің кезең:

в) жиытық мәселенің нүктесін қалыптастыратың процесс;

г) жақсаттың өзгеруінің жиынтық процессі;

д) жаңа қасиеттерді игеру процессі;

64. Жоғары рангтегі басқарушының міндеті:

а) кадр жинақта, қызметкерлерді үйрету;

б) мақсаты анықтау;

в) басқару прцессіне қатысты өз еркімен шешім қабылдау;г) пайданы басқару;

д) мақсаты анықтау, басқару процессіне қатысты өз еркімен шешім қабылдау, пайданы басқару;


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет