Кәсіпорынымен келісілдіДата01.07.2016
өлшемі355.04 Kb.
#169743
Корпоротивті университет

Кәсіпорынымен келісілді

5 ЖОМ БОРО директоры___________Б.К. Утемуратова

«____» ______________ 2014 ж.
5B010400 – Бастапқы әскери дайындық мамандығы (2011 жылғы қабылдау)


р/к №

Компо-


нент по выбору

Кол-во

кредит

ов


Элективтік пәндер тізімі

Оқу траекториясы 1 Орта білім оқу орны


Оқу траекториясы 2 кәсіптік техникалық оқу орны


1

2

3


45Базалық пәндер циклi

1

1

3

EL 2201

«ҚР Қарулы Күштерінің жалпы әскери жарғылары»

2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1202 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 4211 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша жеңіл атлетика түрлерін алған білімді дене мәдениеті спорт теориясында және әдістемесінде,

Оқыту нәтижелері: биомеханика спортында, физиология спортында, спорт медицинасында, ересектер физиологиясында, биохимияда және емдік дене тәрбиесінде қолдана алады.

EL 2201

«ҚР Қарулы Күштерінің жалпы әскери жарғылары»

2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1202 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 4211 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша жеңіл атлетика түрлерін алған білімді дене мәдениеті спорт теориясында және әдістемесінде,

Оқыту нәтижелері: биомеханика спортында, физиология спортында, спорт медицинасында, ересектер физиологиясында, биохимияда және емдік дене тәрбиесінде қолдана алады.

2

2

3

EL 1202

«Саптық дайындық» 2-1-0-2

Айрықша деректемелері:

OBZh 1111 1-1-0-1

Тұрақты деректемелер:

EL 2204 2-2-0-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Берілген пәнді оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті.Оқыту нәтижелері: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. Педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стил-дері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.


EL 1202

«Саптық дайындық» 2-1-0-2

Айрықша деректемелері:

OBZh 1111 1-1-0-1

Тұрақты деректемелер:

EL 2204 2-2-0-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Берілген пәнді оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті.Оқыту нәтижелері: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. Педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стил-дері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.


3

3

3

EL 1203

«Атыс дайындық» 2-1-0-2

Айрықша деректемелері:

OBZh 1111 1-1-0-1

Тұрақты деректемелер:

PRCh 1204 2-2-0-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс.Негізгі бөлімдер мазмұны: Атыс дайындығы курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешекте, Оқпен атыс, Әскери заңдылық, Тактикалық дайындық, Әскери педагогика және психология негіздері пәндерін оқуда, Сондай-ақ әскери соғыс өнері пәнін терең түсінуде бұл пән көп көмектеседі.

Оқыту нәтижелері: Ядерлік қарудың қызметі. Химиялық қарудың қызметі. Улы заттардың жіктелуі. Бактериологиялық қарулар. Радияциялық және химиялық барлау аспаптары.

EL 1203

«Атыс дайындық» 2-1-0-2

Айрықша деректемелері:

OBZh 1111 1-1-0-1

Тұрақты деректемелер:

PRCh 1204 2-2-0-3

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс.Негізгі бөлімдер мазмұны: Атыс дайындығы курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешекте, Оқпен атыс, Әскери заңдылық, Тактикалық дайындық, Әскери педагогика және психология негіздері пәндерін оқуда, Сондай-ақ әскери соғыс өнері пәнін терең түсінуде бұл пән көп көмектеседі.

Оқыту нәтижелері: Ядерлік қарудың қызметі. Химиялық қарудың қызметі. Улы заттардың жіктелуі. Бактериологиялық қарулар. Радияциялық және химиялық барлау аспаптары.

4

4

4

EL 2204

«Тактикалық дайындық» 2-2-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1202 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 2(3)207 1-3-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.

Оқыту нәтижелері: Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондайақ келешекте, тактикалық дайынды,

EL 2204

«Тактикалық дайындық» 2-2-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1202 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 2(3)207 1-3-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.

Оқыту нәтижелері: Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондайақ келешекте, тактикалық дайынды,

5

5

3

EL 4205

«Футбол» 1-2-0-7

Айрықша деректемелері:

VFShG 2206 1-1-0-4

Тұрақты деректемелер:

EL 4211

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.

Оқыту нәтижелері: Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері.

EL 4205

«Футбол» 1-2-0-7

Айрықша деректемелері:

VFShG 2206 1-1-0-4

Тұрақты деректемелер:

EL 4211

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық

Негізгі бөлімдер мазмұны: Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.

Оқыту нәтижелері: Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері.

6

6

3

EL 3206

«Үстел үстілік теннис» 1-2-0-6

Айрықша деректемелері:

VFShG 2206 1-1-0-4

Тұрақты деректемелер:

EL 4205 1-2-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық

Негізгі бөлімдер мазмұны: Педагогикалық техника оқы-тушы тәртібін ұйымдастыру түрі ретінде. Педагогикалық техника өрдістері. Педагогикалық техниканың ерекшеліктері. Педагогикалық техника құраушылары. Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері..

Оқыту нәтижелері: Педагогикалық техника оқы-тушы тәртібін ұйымдастыру түрі ретінде. Педагогикалық техника өрдістері. Педагогикалық техниканың ерекшеліктері.

EL 3206

«Үстел үстілік теннис» 1-2-0-6

Айрықша деректемелері:

VFShG 2206 1-1-0-4

Тұрақты деректемелер:

EL 4205 1-2-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық

Негізгі бөлімдер мазмұны: Педагогикалық техника оқы-тушы тәртібін ұйымдастыру түрі ретінде. Педагогикалық техника өрдістері. Педагогикалық техниканың ерекшеліктері. Педагогикалық техника құраушылары. Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері..

Оқыту нәтижелері: Педагогикалық техника оқы-тушы тәртібін ұйымдастыру түрі ретінде. Педагогикалық техника өрдістері. Педагогикалық техниканың ерекшеліктері.

7

7

4

EL 2(3)207

«Баскетбол» 1-3-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2204 2-2-0-4

Тұрақты деректемелер:

EL 3206 1-2-0-6Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарттық жүйе түсінігі. Ақпараттық технологиялардың даму тенденциялары. Ақпаратты жинау. Ақпаратпен алмасу. Ақпаратты сақтау. Ақпаратты өндеу. Қол, аутоматты, аутоматты ақпаратты жүйелер. Технологиялық процестерді басқару.

Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері.Оқыту нәтижелері: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.

EL 2(3)207

«Баскетбол» 1-3-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2204 2-2-0-4

Тұрақты деректемелер:

EL 3206 1-2-0-6Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ақпарттық жүйе түсінігі. Ақпараттық технологиялардың даму тенденциялары. Ақпаратты жинау. Ақпаратпен алмасу. Ақпаратты сақтау. Ақпаратты өндеу. Қол, аутоматты, аутоматты ақпаратты жүйелер. Технологиялық процестерді басқару.

Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері.Оқыту нәтижелері: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.

8

8

3

EL 2208

«Халықаралық гуманитарлық құқық негіздері» 2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1203 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 3210 2-1-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты : Пәннің мақсаты берілген пәнді оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық

Негізгі бөлімдер мазмұны: Оқ ату теориясы. «Трасология» ұғымы. Қарудың материалдық білімі. Оқтау және көздеу әдістері. Басыңқы көзді таңдау. Оқ ату бойынша жарыс өткізу мен тәртібі. Арнайы ату сапаларын дамыту бойынша жарыс өткізу барысында қауіпсіздік шаралары.

Оқыту нәтижелері: Оқ ату теориясы. «Трасология» ұғымы. Қарудың материалдық білімі.

EL 2208

«Халықаралық гуманитарлық құқық негіздері» 2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1203 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 3210 2-1-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты : Пәннің мақсаты берілген пәнді оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық

Негізгі бөлімдер мазмұны: Оқ ату теориясы. «Трасология» ұғымы. Қарудың материалдық білімі. Оқтау және көздеу әдістері. Басыңқы көзді таңдау. Оқ ату бойынша жарыс өткізу мен тәртібі. Арнайы ату сапаларын дамыту бойынша жарыс өткізу барысында қауіпсіздік шаралары.

Оқыту нәтижелері: Оқ ату теориясы. «Трасология» ұғымы. Қарудың материалдық білімі.

9

9

3

EL 2209

«Радиациялық, химиялық және бактериологиялық қорғау» 2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1203 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 3210 2-1-0-5 Берілген пәнді оқыту мақсаты: мақсаты берілген пәнді оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық . Жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Атыс дайындығы курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешекте, Оқпен атыс, Әскери заңдылық, Тактикалық дайындық, Әскери педагогика және психология негіздері пәндерін оқуда, Сондай-ақ әскери соғыс өнері пәнін терең түсінуде бұл пән көп көмектеседі.

Оқыту нәтижелері: Ядерлік қарудың қызметі. Химиялық қарудың қызметі. Улы заттардың жіктелуі. Бактериологиялық қарулар. Радияциялық және химиялық барлау аспаптары.

EL 2209

«Радиациялық, химиялық және бактериологиялық қорғау» 2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1203 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 3210 2-1-0-5 Берілген пәнді оқыту мақсаты: мақсаты берілген пәнді оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық . Жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Атыс дайындығы курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешекте, Оқпен атыс, Әскери заңдылық, Тактикалық дайындық, Әскери педагогика және психология негіздері пәндерін оқуда, Сондай-ақ әскери соғыс өнері пәнін терең түсінуде бұл пән көп көмектеседі.

Оқыту нәтижелері: Ядерлік қарудың қызметі. Химиялық қарудың қызметі. Улы заттардың жіктелуі. Бактериологиялық қарулар. Радияциялық және химиялық барлау аспаптары.

10

10

3

EL3210

«Әскери - спорттық кешендер мен ойындар» 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2204 2-2-0-3

Тұрақты деректемелер:

EL 4211 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: мамандығының базалық пәндерінің таңдау бойынша компонентінің циклына кіреді.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Пәнді оқытудың мақсаты жас мамандарды жұмыс уақытында жұмыскерлерге зиян және қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуінен қорғайтын кәзіргі заманның жеке қорғау құралдарымен таныстыру және оларды жеке қорғау құралдарымен қалай қолдануын алдына ала ескерту.

Оқыту нәтижелері: Бұл пән жаңа кезеңдегі Қазақстан Республикасының ішкі саясатының негізгі даму жақтарын, оның әлемдік саясатындағы ролі және халықаралық қатынастардағы маңызын зердеулердің негізгі көзі.

EL3210

«Әскери - спорттық кешендер мен ойындар» 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2204 2-2-0-3

Тұрақты деректемелер:

EL 4211 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: мамандығының базалық пәндерінің таңдау бойынша компонентінің циклына кіреді.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Пәнді оқытудың мақсаты жас мамандарды жұмыс уақытында жұмыскерлерге зиян және қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуінен қорғайтын кәзіргі заманның жеке қорғау құралдарымен таныстыру және оларды жеке қорғау құралдарымен қалай қолдануын алдына ала ескерту.

Оқыту нәтижелері: Бұл пән жаңа кезеңдегі Қазақстан Республикасының ішкі саясатының негізгі даму жақтарын, оның әлемдік саясатындағы ролі және халықаралық қатынастардағы маңызын зердеулердің негізгі көзі.

11

11

3

EL 4211

«Әскери психология мен педагогика негіздері» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

EL 3210 2-1-0-5

Тұрақты деректемелер:

5B010400 EL 4212

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады.Оқыту нәтижелері: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады.

EL 4211

«Әскери психология мен педагогика негіздері» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

EL 3210 2-1-0-5

Тұрақты деректемелер:

5B010400 EL 4212

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады.Оқыту нәтижелері: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады.

12

12

3

EL 4212

«ҚР әлемдік қауымдастықта» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

5B010400 EL 2209

Тұрақты деректемелер

5B010400 EL 4307

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазақстан тарихы «Этнопедагогика» пәнін оқу кезінде алынған білімдер «Әскери-патриоттық тәрбие негіздері» пәнін меңгеру барысында қолданылады.

Оқыту нәтижелері: Жоба мен әзірлемені анықтау және сенімділігін тексеру. Бағдарламалық кодты тестілеу әдістері, түрлері, деңгейлері. Қарудың материалдық білімі.

EL 4212

«ҚР әлемдік қауымдастықта» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

5B010400 EL 2209

Тұрақты деректемелер

5B010400 EL 4307

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазақстан тарихы «Этнопедагогика» пәнін оқу кезінде алынған білімдер «Әскери-патриоттық тәрбие негіздері» пәнін меңгеру барысында қолданылады.

Оқыту нәтижелері: Жоба мен әзірлемені анықтау және сенімділігін тексеру. Бағдарламалық кодты тестілеу әдістері, түрлері, деңгейлері. Қарудың материалдық білімі.

13

13

4

EL 3213

«Инновациялық оқыту технологиялары» 2-0-0-6

Айрықша деректемелері:

MPNVP 3209 2-1-0-5

Тұрақты деректемелер

EL 4211 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: педагогикалық технологиялар, сонымен қатар педагогикалық ғылмның және практиканың жетістіктерін, өткен тәжірибе элементтерінің дәстүрлерімен үйлесуін педагогикалық технологиялар проблемасы бойынша ақпаратты жүйееу және саралау болып табылады

Негізгі бөлімдер мазмұны: ҚР білім берудің жаңашыл технологиялары шынайы сұраныс ретінде. Білім беру про-цесінің технологиялығы. Педагогикалық жүйенің құрылымы. Педагогикалық технологияның негізгі параметрлері. Оқытудың жаңашыл психологиялық-педагогикалық технологиялары. Оқытудың жаңашыл технологиялары. Педагогшикалық бағдарламалық құралдарады өңдеу

Оқыту нәтижелері: оқу-тәрбие процесінде инновациялық технологияларды қолдану, инновациялық оқыту технологиялары арқылы оқытуды жобалайды

EL 3213

«Инновациялық оқыту технологиялары» 2-0-0-6

Айрықша деректемелері:

MPNVP 3209 2-1-0-5

Тұрақты деректемелер

EL 4211 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: педагогикалық технологиялар, сонымен қатар педагогикалық ғылмның және практиканың жетістіктерін, өткен тәжірибе элементтерінің дәстүрлерімен үйлесуін педагогикалық технологиялар проблемасы бойынша ақпаратты жүйееу және саралау болып табылады

Негізгі бөлімдер мазмұны: ҚР білім берудің жаңашыл технологиялары шынайы сұраныс ретінде. Білім беру про-цесінің технологиялығы. Педагогикалық жүйенің құрылымы. Педагогикалық технологияның негізгі параметрлері. Оқытудың жаңашыл психологиялық-педагогикалық технологиялары. Оқытудың жаңашыл технологиялары. Педагогшикалық бағдарламалық құралдарады өңдеу

Оқыту нәтижелері: оқу-тәрбие процесінде инновациялық технологияларды қолдану, инновациялық оқыту технологиялары арқылы оқытуды жобалайды

14

14

2

EL 3214

«Еңбек қорғау»

Айрықша деректемелері: 1-1-0-6

EL 3210 2-1-0-5

Тұрақты деректемелер

EL 4308 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттермен еңбекті қорғау талабын сақтау, «сала бойынша) жұмыстарды орындауда өмір іс-әрекетінің кауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Нарықтық қатынастың даму жағдайындағы өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздері; қызмет көрсету және тұтыну тауарлары өндіру салаларын қайта құру мәселелері; менеджмент және оны салаларда ұйымдастыру формалары; еңбек әлеуметі және экономика; тауар, қызмет, нарықтық еңбек жағдайында маркетингтік ортаның дамуының әлеуметтік негіздері; нарықтық комерция-лық іс-әрекет негіздері; банк, биржа, аукцион, жәрмеңке – делдалдық топтардың рөлі; сату және сатып алу операцияларын өткізу және даярлау техникалары.

Оқыту нәтижелері: Берілген пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде, және де арнайыпәндер бойынша кабинеттерде оқу, оқу-өндірістік щеберханаларында қауіпсіз жұмысын ұйымдастыра алады,

EL 3214

«Еңбек қорғау»

Айрықша деректемелері: 1-1-0-6

EL 3210 2-1-0-5

Тұрақты деректемелер

EL 4308 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттермен еңбекті қорғау талабын сақтау, «сала бойынша) жұмыстарды орындауда өмір іс-әрекетінің кауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Нарықтық қатынастың даму жағдайындағы өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздері; қызмет көрсету және тұтыну тауарлары өндіру салаларын қайта құру мәселелері; менеджмент және оны салаларда ұйымдастыру формалары; еңбек әлеуметі және экономика; тауар, қызмет, нарықтық еңбек жағдайында маркетингтік ортаның дамуының әлеуметтік негіздері; нарықтық комерция-лық іс-әрекет негіздері; банк, биржа, аукцион, жәрмеңке – делдалдық топтардың рөлі; сату және сатып алу операцияларын өткізу және даярлау техникалары.

Оқыту нәтижелері: Берілген пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде, және де арнайыпәндер бойынша кабинеттерде оқу, оқу-өндірістік щеберханаларында қауіпсіз жұмысын ұйымдастыра алады,


Бейіндік пәндер циклі

15

1

3

EL 3301

«Педагогикалық шеберлік 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

Sam 2205 1-1-0-4

Тұрақты деректемелер

EL 3305 2-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқу-тәрбие үрдісі жағдайындағы субьектісін қалыптастырудың педагогикалық іске асыру қабілеттіліктерін дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ұлттық психология құрылымы. Ұлттық сана сезім . Педагогикалық көзқарастары

Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет боладыОқыту нәтижелері: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. Педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.

EL 3301

«Кәсіптік бағдар теориясы және әдістемесі»

2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

Sam 2205 1-1-0-4

Тұрақты деректемелер

EL 3305 2-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқу-тәрбие үрдісі жағдайындағы субьектісін қалыптастырудың педагогикалық іске асыру қабілеттіліктерін дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: Ұлттық психология құрылымы. Ұлттық сана сезім . Педагогикалық көзқарастары

Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет боладыОқыту нәтижелері: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. Педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.

16

2

3

EL 3302

«Туризм және жергілікті жерде бағдарлану» 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2204 2-2-0-4

Тұрақты деректемелер

EL 3206 1-2-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі. Материалды оқыту кезінде оқу сұрақтары мәселелерін кең түрде тәжірибелеу керек.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс.

Әскери патриоттық тәрбие негіздері курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешектеОқыту нәтижелері: тәрбие мен мектептің, адамзат қоғамының дамуынын әр кезеңдеріндегі педагогикалық ойлар туралы білімдерді , елдердегі жаңа типті оқу орындары

EL 3302

«Туризм және жергілікті жерде бағдарлану» 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2204 2-2-0-4

Тұрақты деректемелер

EL 3206 1-2-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі. Материалды оқыту кезінде оқу сұрақтары мәселелерін кең түрде тәжірибелеу керек.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс.

Әскери патриоттық тәрбие негіздері курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешектеОқыту нәтижелері: тәрбие мен мектептің, адамзат қоғамының дамуынын әр кезеңдеріндегі педагогикалық ойлар туралы білімдерді , елдердегі жаңа типті оқу орындары

17

3

3

EL 3303

«Әскери өнер тарихы» 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2304 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер

EL 4309 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі. Материалды оқыту кезінде оқу сұрақтары мәселелерін кең түрде тәжірибелеу керек.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс.

Әскери патриоттық тәрбие негіздері курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде,Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешектеОқыту нәтижелері: Тәрбиенің пайда болуы. Ежелгі әлемдегі, Ортағасырдағы мектеп және тәрбие. Батыс Еуропа, Ресей, Қазақстандағы мектеп және педагогика және т.б.

EL 3303

«Әскери өнер тарихы» 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2304 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер

EL 4309 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі. Материалды оқыту кезінде оқу сұрақтары мәселелерін кең түрде тәжірибелеу керек.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс.

Әскери патриоттық тәрбие негіздері курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде,Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешектеОқыту нәтижелері: Тәрбиенің пайда болуы. Ежелгі әлемдегі, Ортағасырдағы мектеп және тәрбие. Батыс Еуропа, Ресей, Қазақстандағы мектеп және педагогика және т.б.

18

4

3

EL 2304

«Бастапқы әскери дайындық негіздері» 2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1202 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 3305 2-1-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқу-тәрбие үрдісі жағдайындағы субьектісін қалыптастырудың педагогикалық іске асыру қабілеттіліктерін дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бұл пәнді оқығанға дейін Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері секілді пәндерді қарастырып өткендері абзал.

Бұл пәнді оқу барысында техникалық дайындық және бөлімдер мен бөлімшелердің ұрысты жүргізудің теориясымен практикасын, ұрыс түрлерін (шабуыл, қорғаныс) және ұрыс алаңында сарбаздардың іс қимыл әрекеттерін оқып үйренедіОқыту нәтижелері: Техникалық дайындық пәнін оқытып болғаннын кейін осы курстың қолданбалы мәселелерімен детальді түрде таныстыру қажет және Бастапқы әскери дайындығын оқыту әдістемесі пәнін оқытуда үлкен үлесін қоспақ

EL 2304

«Бастапқы әскери дайындық негіздері» 2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 1202 2-1-0-2

Тұрақты деректемелер:

EL 3305 2-1-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқу-тәрбие үрдісі жағдайындағы субьектісін қалыптастырудың педагогикалық іске асыру қабілеттіліктерін дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бұл пәнді оқығанға дейін Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық, Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері секілді пәндерді қарастырып өткендері абзал.

Бұл пәнді оқу барысында техникалық дайындық және бөлімдер мен бөлімшелердің ұрысты жүргізудің теориясымен практикасын, ұрыс түрлерін (шабуыл, қорғаныс) және ұрыс алаңында сарбаздардың іс қимыл әрекеттерін оқып үйренедіОқыту нәтижелері: Техникалық дайындық пәнін оқытып болғаннын кейін осы курстың қолданбалы мәселелерімен детальді түрде таныстыру қажет және Бастапқы әскери дайындығын оқыту әдістемесі пәнін оқытуда үлкен үлесін қоспақ

19

5

3

EL 3305

«Техникалық әзірлік» 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2304 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер:

EL 4307 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқу-тәрбие үрдісі жағдайындағы субьектісін қалыптастырудың педагогикалық іске асыру қабілеттіліктерін дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бұл пәнді оқу барысында техникалық дайындық және бөлімдер мен бөлімшелердің ұрысты жүргізудің теориясымен практикасын, ұрыс түрлерін (шабуыл, қорғаныс) және ұрыс алаңында сарбаздардың іс қимыл әрекеттерін оқып үйренеді

Оқыту нәтижелері: Техникалық дайындық пәнін оқытып болғаннын кейін осы курстың қолданбалы мәселелерімен детальді түрде таныстыру қажет және Бастапқы әскери дайындығын оқыту әдістемесі пәнін оқытуда үлкен үлесін қоспақ

EL 3305

«Техникалық әзірлік» 2-1-0-5

Айрықша деректемелері:

EL 2304 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер:

EL 4307 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқу-тәрбие үрдісі жағдайындағы субьектісін қалыптастырудың педагогикалық іске асыру қабілеттіліктерін дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: Бұл пәнді оқу барысында техникалық дайындық және бөлімдер мен бөлімшелердің ұрысты жүргізудің теориясымен практикасын, ұрыс түрлерін (шабуыл, қорғаныс) және ұрыс алаңында сарбаздардың іс қимыл әрекеттерін оқып үйренеді

Оқыту нәтижелері: Техникалық дайындық пәнін оқытып болғаннын кейін осы курстың қолданбалы мәселелерімен детальді түрде таныстыру қажет және Бастапқы әскери дайындығын оқыту әдістемесі пәнін оқытуда үлкен үлесін қоспақ

20

6

3

EL 1(2)306

«Әскери- инженерлік дайындық, әскери топография, басқару мен байланыс» 2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 2209 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер:

OVPV 3302 2-1-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пәннің мақсаты:оқу-тәрбие үрдісі жағдайындағы субьектісін қалыптастырудың педагогикалық іске асыру қабілеттіліктерін дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: «Әскери – инженерлік дайындық, Әскери топография, басқару және байланыс» курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешекте, Оқпен атыс, Әскери заңдылық, Тактикалық дайындық, Әскери педагогика және психология негіздері пәндерін оқуда, Сондай-ақ әскери соғыс өнері пәнін терең түсінуде бұл пән көп көмектеседі

Оқыту нәтижелері: жергілікті жерде картасыз бағдарлану, топографиялық элементтерді, бағдарлану туралы жалпы түсінік, көкжиек тұстарын анықтау тәсілдері, азимут бойынша қозғалыс, топографиялық картамен жұмыс, карта бойынша қашықтықты өлшеу, әр түрлі типті жергілікті жерлер мен карта масштабтары үшін түзету коэффиценттерін, географиялық координаталар жүйесін

EL 1(2)306

«Әскери- инженерлік дайындық, әскери топография, басқару мен байланыс» 2-1-0-3

Айрықша деректемелері:

EL 2209 2-1-0-3

Тұрақты деректемелер:

OVPV 3302 2-1-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Пәннің мақсаты:оқу-тәрбие үрдісі жағдайындағы субьектісін қалыптастырудың педагогикалық іске асыру қабілеттіліктерін дамыту

Негізгі бөлімдер мазмұны: «Әскери – инженерлік дайындық, Әскери топография, басқару және байланыс» курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешекте, Оқпен атыс, Әскери заңдылық, Тактикалық дайындық, Әскери педагогика және психология негіздері пәндерін оқуда, Сондай-ақ әскери соғыс өнері пәнін терең түсінуде бұл пән көп көмектеседі

Оқыту нәтижелері: жергілікті жерде картасыз бағдарлану, топографиялық элементтерді, бағдарлану туралы жалпы түсінік, көкжиек тұстарын анықтау тәсілдері, азимут бойынша қозғалыс, топографиялық картамен жұмыс, карта бойынша қашықтықты өлшеу, әр түрлі типті жергілікті жерлер мен карта масштабтары үшін түзету коэффиценттерін, географиялық координаталар жүйесін

21

7

3

EL 4307

«Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

EL 3305 2-1-0-6

Тұрақты деректемелер:

5B010400 EL 4308

Берілген пәнді оқыту мақсаты : Пәннің мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Берілген пәнді оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Оқыту нәтижелері: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады.

EL 4307

«Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

EL 3305 2-1-0-6

Тұрақты деректемелер:

5B010400 EL 4308

Берілген пәнді оқыту мақсаты : Пәннің мақсаты: Әскери-патриоттық тәрбиелеу сабақтары, дәрістер, семинар және іс жүзінде сабақтарда техникалық құралдарды пайдаланып оқыту формалары негізінде өткізіледі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Берілген пәнді оқытуда жалпы білім беретін мектептің бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.

Оқыту нәтижелері: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады.

22

8

3

EL 4308

«Әскери-медициналық дайындық» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

EL 3305 2-1-0-6

Тұрақты деректемелер:

5B010400 EL 4309

Берілген пәнді оқыту мақсаты : Негізгі дидактикалық өрдістер. Физикалық дайындық мазмұны. Әскери-спорттық кешендер мен олардың сипаттамалары. Физикалық сапаның дамуы. Арнайы сапаның дамуы. Физикалық дайындық әдістері мен түрлері, спортты-массалық жұмысты ұйымдастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады

Оқыту нәтижелері: Нарықтық қатынастың даму жағдайындағы өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздері; қызмет көрсету және тұтыну тауарлары өндіру салаларын қайта құру мәселелері; менеджмент және оны салаларда ұйымдастыру формалары; еңбек әлеуметі және экономика.

EL 4308

«Әскери-медициналық дайындық» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

EL 3305 2-1-0-6

Тұрақты деректемелер:

5B010400 EL 4309

Берілген пәнді оқыту мақсаты : Негізгі дидактикалық өрдістер. Физикалық дайындық мазмұны. Әскери-спорттық кешендер мен олардың сипаттамалары. Физикалық сапаның дамуы. Арнайы сапаның дамуы. Физикалық дайындық әдістері мен түрлері, спортты-массалық жұмысты ұйымдастыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады

Оқыту нәтижелері: Нарықтық қатынастың даму жағдайындағы өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздері; қызмет көрсету және тұтыну тауарлары өндіру салаларын қайта құру мәселелері; менеджмент және оны салаларда ұйымдастыру формалары; еңбек әлеуметі және экономика.

23

9

3

EL 4309

«Оқ атыс» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

EL 2204 2-2-0-3

Тұрақты деректемелер:

5B010400 EL 4208

Берілген пәнді оқыту мақсаты : Оқ ату дайындығына дейін мектепте оқытылған физика пәнін білу қажет

Атыс негіздерінде атыс құбылыстары, сондай-ақ оқтың ауада ұшу заңдылығы зерделеніледі. Мұнда ату ережелерін меңгеру және қарсыласты ұрыста жеңіліске ұшырату мақсатында қаруды сауатты қолдана білу қажет.Негізгі бөлімдер мазмұны: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады. Қарудың материалдық бөлігінде қарудың құрылысы мен таға-йындалуы, ұрыстық қасиеті окытылып-үйретіледі. Қаруды қолдану, түрлі жағдайлардағы атыс кезінде қарудың кідіріссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тараудың маңызы зор

Оқыту нәтижелері: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады.

EL 4309

«Оқ атыс» 2-1-0-7

Айрықша деректемелері:

EL 2204 2-2-0-3

Тұрақты деректемелер:

5B010400 EL 4208

Берілген пәнді оқыту мақсаты : Оқ ату дайындығына дейін мектепте оқытылған физика пәнін білу қажет

Атыс негіздерінде атыс құбылыстары, сондай-ақ оқтың ауада ұшу заңдылығы зерделеніледі. Мұнда ату ережелерін меңгеру және қарсыласты ұрыста жеңіліске ұшырату мақсатында қаруды сауатты қолдана білу қажет.Негізгі бөлімдер мазмұны: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады. Қарудың материалдық бөлігінде қарудың құрылысы мен таға-йындалуы, ұрыстық қасиеті окытылып-үйретіледі. Қаруды қолдану, түрлі жағдайлардағы атыс кезінде қарудың кідіріссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тараудың маңызы зор

Оқыту нәтижелері: Берілген пән педагогика және психология пәндерімен тығыз байланысты болғандықтан осы пәндерді оқу барысында қажет болады.


БӘД кафедрасының меңгерушісі Б.Ж.Алишев


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет