Клименко Анатолій ВолодимировичДата21.07.2016
өлшемі0.91 Mb.


Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.htmlНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА


Клименко Анатолій Володимирович

УДК 620.193.01

На правах рукопису

СТВОРЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ, ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТРЕС-КОРОЗІЙНОГО РУЙНУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

д.т.н., професор Герасименко Ю.С.


Київ – 2012ЗМІСТ
Стор.

ВСТУП
 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
  1. Стрес-корозійне руйнування (СКР) магістральних газо-проводів, основні фактори і способи запобігання
   1. Явище СКР та особливості його прояву на магістральних газопроводах
   2. Механізми СКР
   3. Способи та засоби боротьби з СКР
  2. Методи та технічні засоби моніторингу СКР газопроводів
   1. Лабораторні методи дослідження
   2. Методи та технічні засоби трасового моніторингу
   3. Метод вимірювання швидкості корозії
  3. Висновки. Мета роботи та постановка задач дослідження
 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
  1. Матеріал труб, схильних до СКР
  2. Вибір корозійних середовищ
  3. Методи лабораторних досліджень
   1. Фізико-хімічні дослідження
   2. Електрохімічні дослідження
   3. Металографічні дослідження
 1. ЛАБОРАТОРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАРОДЖЕННЯ СТРЕС-КОРОЗІЙНИХ ТРІЩИН
  1. Розробка та виготовлення лабораторної установки та зразків для корозійних випробувань
  2. Методика проведення досліджень
 2. РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОРОЗІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТРУБОПРОВОДІВ
  1. Концепція побудови системи
  2. Склад та технічні характеристики системи
   1. Технічні характеристики вимірювального блоку системи
   2. Первинні перетворювачі
   3. Переривач струму катодного захисту
  3. Вимірювання потенціалів при прогнозуванні СКР
   1. Метод винесення електроду порівняння
   2. Метод винесення двох електродів порівняння
   3. Метод поперечного градієнту потенціалів
  4. Вимірювання миттєвої швидкості ґрунтової корозії та розрахунок швидкості корозії металу газопроводу в умовах катодного захисту
 3. ОЦІНКА СХИЛЬНОСТІ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО СКР
  1. Фактори, що сприяють СКР
  2. Алгоритм визначення ділянок газопроводу схильних до СКР
 4. РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНОГО КОРОЗИМЕТРА МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
  1. Склад та технічні характеристики корозиметра
   1. Склад
   2. Технічні характеристики

   3. Структурна схема

   4. Керування платою
  2. Особливості проведення моніторингу СКР на корозійно-небезпечних ділянках газопроводу
   1. Вимірювання електрохімічного шуму і потенціалу газопроводу
   2. Вимірювання швидкості ґрунтової корозії біля зовнішньої стінки газопроводу
   3. Вимірювання струму наводнення стінки газопроводу
   4. Вимірювання температури середовища
   5. Підключення датчиків до вимірювально-накопичуваль-ного блоку корозиметра
  3. Розробка первинних перетворювачів для корозійного моніторингу газопроводів
   1. Розробка датчика для вимірювання миттєвої швидкості корозії
   2. Розробка датчика для вимірювання потенціалу газопроводу та електрохімічного шуму
   3. Розробка датчика наводнення стінки металу газопроводу
 5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СКР ТРУБ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ
  1. Апробація технічних засобів та методики моніторингу СКР на об’єктах НАК «Нафтогаз України»
  2. Лабораторні дослідження процесу СКР зразків труб магістральних газопроводів
   1. Електрохімічні дослідження зон зварного з’єднання
   2. Дослідження СКР трубних сталей на лабораторній установці

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


5

12
12


12

16

2731

31

3540

43

4646

47

4949

50

52


54
54

61
64

64

65

6670

73

7576

79

8385
88

88
89


95

95

9596

98

101


104
104
107

110


112
113
116
116
118

119
123


123
131

131
138

152

154


167


ВСТУП

Магістральні газопроводи мають для України стратегічне значення, забезпечуючи транспортування газу територією України. На сьогоднішній день, на Україні експлуатується 22 магістральних газопроводи загальною протяжністю понад 37,6 тис. км. Термін експлуатації більшості магістральних газопроводів складає понад 30 років, а газопроводу «Дашава-Київ» – півстоліття. Однією із найсерйозніших проблем експлуатації магістральних газопроводів сьогодення є їх відмова та аварійність по причині стрес-корозійного руйнування. У період 2003 – 2007 років на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» діаметром 1420 мм відбулося три дуже серйозних аварії з займанням газу. На аварійних ділянках з’явилися воронки глибиною до 10 м та довжиною до 50 м. Причиною аварій в усіх випадках було утворення поздовжніх тріщин довжиною 0,6 – 3 м та глибиною 6 – 12 мм при товщині металу стінки газопроводу 15,7 мм, які були ідентифіковані як стрес-корозійне руйнування (СКР). Першочерговим постає питання забезпечення надійності газопроводів шляхом зниження кількості аварій, що виникають по причині СКР. Варто відзначити, що в основі процесу стрес-корозійного руйнування лежить електрохімічний механізм, що, в свою чергу, обумовлює правомірність використання для його дослідження саме електрохімічних методів моніторингу.

На сьогоднішній день, основна увага експлуатаційних організацій направлена на визначення безпосередньо тріщин СКР, а не на попередження їх утворення. Для виявлення тріщин СКР магістральних газопроводів існує достатньо багато методів, серед яких суттєвий відсоток займають методи внутрішньотрубної діагностики. Суть цих методів полягає в пропуску по трубі спеціальних снарядів-дефектоскопів, на яких встановлені датчики. Зазвичай, це ультразвукові або магнітні датчики. Однак, дані методи не відзначаються високою чутливістю до тріщин СКР, крім того, вони потребують значних капіталовкладень в організацію та проведення таких вимірювань.

Для дослідження та виявлення тріщин СКР методами зовнішньої діагностики, перевагу надають акустичній емісії (АЕ). Чутливість даного методу дозволяє визначати поздовжні тріщини СКР з досить високою точністю. Але існуючі методики дозволяють виявляти лише активно розвинуті на момент контролю дефекти, тобто фактично останню стадію тріщиноутворення. Основними причинами, що стримують широке розповсюдження методу АЕ для моніторингу поточного стану та оцінки остаточного ресурсу магістральних газопроводів є відсутність чітких уявлень щодо природи та основних витоків акустичної емісії і також те, що отримані дані дуже важко інтерпретувати, а їх аналіз носить суб’єктивний характер.

Другу, не менш суттєву та розповсюджену, групу методів зовнішньої діагностики СКР магістральних газопроводів складають саме електрохімічні методи, на яких буде зосереджена основна увага в даній роботі. Вибір електрохімічних методів пов’язаний з їх високою чутливістю, в порівнянні з вище згаданими фізичними методами, а також можливістю дослідження кінетики процесів зародження та розвитку СКР магістральних газопроводів.

Актуальність теми обумовлена необхідністю підвищення надійності і безпечної експлуатації магістральних газопроводів. Особливо, актуальна проблема підвищення корозійної стійкості газопроводів для України, через яку проходить 22 газопроводи сумарною протяжністю 37,6 тис. км. На сьогоднішній день основним завданням являється питання своєчасного виявлення ділянок труб магістральних газопроводів схильних до стрес-корозійного руйнування, встановлення реального механізму його розвитку для попередження катастрофічних наслідків, що виникають під час аварій. Переважна більшість методів моніторингу стрес-корозійного руйнування магістральних газопроводів, які останнім часом найбільш розповсюджені та основані на фізичних методах, мають досить низьку чутливість до стрес-корозійних тріщин. В той же час, в даній роботі буде показано, що саме електрохімічні методи дозволяють визначати ділянки магістральних газопроводів, схильних до стрес-корозійного руйнування, з достатньо високою точністю.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

В дисертації узагальнені результати робіт, які виконувались в Лабораторії корозії відділу № 28 ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України за програмами НАН України, а саме: «ПОШУКОВА» № ДР 0104U000596 (№ 28/10 2004 р.) «Розробка методики і програмного забезпечення для безконтактного вимірювання потенціалів уздовж траси трубопроводів»; «ПРОГРАМА НАУКОВОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ» № ДР 0105U006506 (№ 28/3 2005-2007 рр.) «Розроблення електрохімічної мікропроцесорної системи оцінки схильності магістральних трубопроводів до стрес-корозійного розтріскування на основі вимірювання електрохімічних шумів» та № ДР 0108U001710 (№ 28/4 2008-2010 рр.) «Розробка універсального корозиметра магістральних трубопроводів»; «РЕСУРС» № ДР 0104U007400 (№ 28/38 2004-2006 рр.) «Створення електрохімічних систем активного моніторингу корозійного стану магістральних трубопроводів»; «ВІДОМЧА ПРОГРАМА» № ДР 0103U005419 (№ 28/9 2003-2006 рр.) «Створення наукових основ і технічних засобів дослідження, оцінки і прогнозування корозійного стану магістральних трубопроводів та резервуарів».Мета і задачі дослідження.

Метою роботи є створення методик і розроблення технічних засобів, основаних на електрохімічних методах для прогнозування схильності ділянок магістральних газопроводів до стрес-корозійного руйнування та встановлення реального механізму його перебігу. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі: • Розробити метод лабораторних електрохімічних досліджень процесу стрес-корозійного руйнування трубних сталей.

 • Дослідити корозійну стійкість зон зварного з’єднання трубних сталей.

 • Визначити основні фактори, що впливають на зародження та розвиток стрес-корозійних тріщин.

 • Створити систему корозійного моніторингу магістральних газопроводів.

 • Розробити універсальний корозиметр магістральних газопроводів для стаціонарного моніторингу на найбільш стрес-корозійно-небезпечних ділянках траси.

 • Розробити методику трасових електрохімічних досліджень та методику прогнозування схильності ділянок магістральних газопроводів до стрес-корозійного руйнування.

 • Провести апробацію розроблених методик та технічних засобів в трасових умовах на підприємствах НАК «Нафтогаз України».

Об’єкт дослідження.

Стрес-корозійне руйнування магістральних газопроводів.Предмет дослідження.

Електрохімічний метод та технічні засоби моніторингу стрес-корозійного руйнування магістральних газопроводів.Методи дослідження.

У роботі використані електрохімічні (вольтамперометрія, потенціостатичні поляризаційні вимірювання, метод поляризаційного опору, рН-метрія), металографічні та фізико – хімічні методи дослідження.Наукова новизна одержаних результатів.

 • Розроблено метод електрохімічного дослідження трубних сталей на схильність до стрес-корозійного руйнування, який включає визначення миттєвих значень швидкості корозії зон зварного з’єднання та відрізняється від методу сталого навантаження або методу постійної деформації наявністю термоциклування, що забезпечує умови зародження та розвитку стрес-корозійних тріщин.

 • Розвинуто уявлення про механізм стрес-корозійного руйнування катодно захищених магістральних газопроводів, згідно з якими основною умовою зародження тріщини являється наявність в корозійному середовищі промоторів наводнювання, при цьому процес руйнування відбувається в два етапи: на першому, за наявності промоторів наводнювання відбувається водневе окрихчення; на другому, за рахунок підвищення рН корозійного середовища та пасивації зовнішньої поверхні металу труби протікає прискорене локальне анодне розчинення.

 • На основі методу поляризаційного опору запропоновано нову еквівалентну схему неруйнівного контролю швидкості корозії, яка включає чотири послідовно з’єднані поляризаційні опори, два з яких відповідають досліджуваним зонам металу, а два – допоміжним електродам. Схема контролю дозволяє встановити, що зародження стрес-корозійних тріщин відбувається по основному металу поряд із зоною термічного впливу, де спостерігається найнижча корозійна стійкість.

 • Запропоновано метод бального оцінювання факторів при прогнозуванні схильності ділянок магістральних газопроводів до стрес-корозійного руйнування. До таких факторів належать: електрохімічні характеристики труби (потенціали; швидкість корозії; струм наводнення); корозійна активність ґрунту; температура стінки труби; матеріал труби. Схильність ділянки до стрес-корозійного руйнування визначається відношенням суми фактичних балів для даної ділянки до максимально можливої суми балів в умовах відхилення від норм кожного з факторів.

Практичне значення отриманих результатів.

 • Розроблена Система корозійного моніторингу трубопроводів, яка дозволяє визначати місця пошкодження захисного покриття, величини захисного та поляризаційного потенціалів, оцінювати корозійну активність ґрунту, розраховувати швидкість корозії металу труби в умовах катодного захисту, робити прив’язку на місцевості за допомогою системи GPS. Система пройшла апробацію в трасових умовах при корозійному моніторингу магістральних газопроводів «Уренгой-Помари-Ужгород» та «Прогрес» біля компресорних станцій «Ставищанська», «Золотоноша» та «Бар» ДК «Укртрансгаз».

 • Розроблена методика бального оцінювання ділянок магістральних газопроводів схильних до СКР дає можливість за результатами трасових електрохімічних досліджень класифікувати ділянки з пошкодженням захисного покриття по ступеню небезпеки з точки зору стрес-корозійного руйнування. Методика пройшла апробацію в трасових умовах на магістральних газопроводах ДК «Укртрансгаз».

 • Розроблено універсальний корозиметр магістральних трубопроводів, основне призначення якого – довготривалий стаціонарний електрохімічний моніторинг процесу стрес-корозійного руйнування на найбільш корозійно-небезпечних ділянках траси магістрального газопроводу.

 • Використання розроблених приладів, заснованих на електрохімічних методах дослідження, а також методики прогнозування схильних до СКР ділянок магістральних газопроводів дозволяє як завчасно передбачити та запобігти процесу СКР магістральних газопроводів, так і попереджати катастрофічні наслідки, які виникають при аваріях газопроводів по причині СКР.

Особистий внесок здобувача.

Здобувачем самостійно розроблено лабораторну установку дослідження процесу стрес-корозійного руйнування зразків з трубних сталей. Всі експериментальні дані з випробувань лабораторної установки, узагальнення одержаних результатів виконано автором особисто. Система корозійного моніторингу трубопроводів, методика прогнозування схильних до СКР ділянок магістральних газопроводів та розробка універсального корозиметра магістральних трубопроводів розроблені автором спільно з колективом відділу № 28 ІЕЗ ім. Є.О. Патона і, зокрема, з першим науковим керівником д.т.н. Поляковим С.Г. При підготовці публікації в наукових журналах здобувачем особисто виконано узагальнення лабораторних досліджень, написання статей та зроблено доповіді на міжнародних конференціях. При створені системи корозійного моніторингу трубопроводів здобувачем сформульовано основну концепцію побудови приладу, розроблено конструкції первинних перетворювачів та проведено випробування приладу в виробничих умовах на підприємствах НАК «Нафтогаз України», а також оформлено патент на винахід. Здобувачеві належить ідея створення та безпосереднє виготовлення хлор-срібного електроду порівняння на основі твердого електроліту, у співпраці з співробітниками лабораторії корозії відділу № 28 ІЕЗ ім. Є.О. Патона оформлено патент на корисну модель.Апробація результатів дисертації.

Основні результати роботи доповідались і обговорювались на: • VIII Міжнародній конференції-виставці «Корозія-2006» (Львів, 2006р.);

 • IV Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та спеціалістів “Зварювання та суміжні технології” 23-25 травня 2007 р. (Київ, 2007 р.);

 • IX Міжнародній конференції-виставці «Корозія-2008» (Львів, 2008 р.);

 • Науково-технічній конференції «Молодіжний електрохімічний форум» НТУ «ХПІ» (Харків, 2009 р.);

 • X Міжнародній конференції-виставці «Корозія–2010» (Львів, 2010 р.);

 • VI всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених і спеціалістів «Зварювання і споріднені технології» (Київ, 2009 р);

 • XІ Міжнародній конференції «Корозія–2012» (Львів, 2012 р.);

 • Промисловому форумі «Патон ЕКСПО 2012» семінар «Неруйнівний контроль в трубопровідному транспорті» (Київ, 2012 р.).

Публікації.

Основний зміст дисертації відображено у 14 наукових працях, серед яких: 5 статей у фахових виданнях України та 2 патенти України.Структура дисертації. Робота складається зі вступу, восьми розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, в які включені акт впровадження системи корозійного моніторингу трубопроводів та методики стрес-корозійного моніторингу в навчальний процес, заключення про використання в трасових умовах системи корозійного моніторингу трубопроводів. Загальний обсяг дисертації 169 сторінках, у тому числі 15 таблиць, 72 ілюстрації, 2 додатки на 2 сторінках.

ВИСНОВКИ

 1. Розроблено метод електрохімічного дослідження трубних сталей на схильність до стрес-корозійного руйнування з використанням термоциклування, який включає визначення миттєвих значень швидкості корозії зон зварного з’єднання та забезпечує умови зародження та розвитку стрес-корозійних тріщин.

 2. На підставі проведених лабораторних випробувань з використанням методу поляризаційного опору досліджена корозійна поведінка зон зварного з’єднання трубної сталі і показано, що зародження стрес-корозійних тріщин відбувається по основному металу поряд із зоною термічного впливу. Запропоновано механізм стрес-корозійного руйнування труб магістральних газопроводів, який передбачає протікання процесу руйнування в два етапи: на першому, в присутності у корозійному середовищі промоторів наводнювання, відбувається водневе окрихчення; на другому, за рахунок підвищення рН електроліту та пасивації поверхні металу труби, – прискорене локальне анодне розчинення вершини тріщини.

 3. Створено технічні засоби для проведення трасового корозійного моніторингу магістральних газопроводів: для виявлення ділянок магістральних газопроводів, схильних до СКР, створено Систему корозійного моніторингу трубопроводів; для тривалого стаціонарного моніторингу на найбільш стрес-корозійно-небезпечних ділянках траси створено універсальний корозиметр магістральних трубопроводів.

 4. Розроблено методику трасових електрохімічних досліджень та запропоновано метод бального оцінювання факторів при прогнозуванні схильності ділянок магістральних газопроводів до СКР. До прогнозуючих факторів належать: електрохімічні характеристики труби (захисні, поляризаційні, корозійні потенціали та поперечний градієнт потенціалів; швидкість корозії; струм наводнення); корозійна активність ґрунту; температура стінки труби; матеріал труби. Схильність ділянки до стрес-корозійного руйнування визначається відношенням суми фактичних балів для даної ділянки до максимально можливої суми балів в умовах відхилення від норм кожного з факторів.

 5. Методика трасових досліджень та метод бального оцінювання факторів, разом з розробленими технічними засобами, пройшли апробацію в трасових умовах на магістральних газопроводах «Уренгой-Помари-Ужгород», «Прогрес» та «Союз» НАК «Нафтогаз України». Підтвердженням достовірності та доцільності застосування розробленої методики стала аварія на одній з ділянок магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», яка була спрогнозована на основі бальної оцінки схильності до СКР, тоді як методом внутрішньотрубної діагностики стрес-корозійних тріщин на даній ділянці не було виявлено.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Колотовский А.Н., Ахтимиров Н.Д. Разрушение газопроводов по причине коррозионного растрескивания под напряжением по предприятию Севергазпром // В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.-С. 13-24.

 2. Гафаров Н.А., Митрофанов А.В., Кириченко Б.М., Резвых А.И., Полозов В.А. Анализ причин и характера коррозионных повреждений в начальный период эксплуатации магистрального газопровода Оренбург-Заинск// НТЖ ВНИИОЭНГа «Защита от коррозии и охрана окружающей среды».-1996.- №10. -С.2-11.

 3. Антонов В.Г., Кантор М.М. О механизме разрушения магистральных газопроводов вследствие коррозионного растрескивания под напряжением трубных сталей // В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.- Ухта.-1996.-С. 33-37.

 4. З.Т. Газитуллин, Д. Веслинг. Обзор исследований по коррозионному растрескиванию под напряжением, проведенных с 1996 по 1998 гг.// «Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 5-11.

 5. Лисин В.Н., Спиридович Е.А. Влияние реальных эксплуатационных факторов на развитие коррозионного растрескивания под напряжением действующих газопроводов // В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.-С. 24-32.

 6. Сурков Ю.П., Хороших А.В., Рыбалко В.Г. Изучение случаев коррозионного растрескивания действующих газопроводов// В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.- Ухта.- 1996.- С. 57-63.

 7. Гареев А.Г., Кудакаев С.М., Галяутдинов А.Б., Тимошкин Ю.В. Особенности проявления КРН в Республике Башкортостан// Журнал Ростехнадзор. Наш Регион. Номер журнала: Июль-Август 2005.

 8. Климов П.В. Проявление КРН на газопроводах республики Казахстан // Журнал: Нефтегазовое дело. 2006.

 9. Ляшенко Г.Ф. Повышение надежности работы установок катодной защиты и электроснабжение // в кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.- С. 8-13.

 10. Сергеева Т.К. Разновидности стресс-коррозии на магистральных газо-проводах России // В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.-С. 52-57.

 11. Б.В. Будзуляка. Вступительное слово члена правления ОАО «ГАЗПРОМ»// «Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 3-5.

 12. С.Г. Поляков. Найнебезпечніші види корозійних пошкоджень магістральних газопроводів і способи їх діагностування// Трубопровідний транспорт. Спецвипуск.- Київ, ДК «Укртрансгаз», 2008, с.17-21.

 13. Сурков Ю.П., Хороших А.В., Рыбалко В.Г. Особенности зарождения и развития коррозионных трещин // В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения. - Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.-С. 63-71.

 14. А.Я. Яковлев, А.Н. Колотовский. Стресс-коррозионное разрушения магистральных газопроводов на П «Севергазпром»// «Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 29-44.

 15. М.А. Конакова, Ю.А. Теплицкий, С.В. Романцов, А.И. Филипов. Аварийные разрушения магистральных газопроводов// Технология металлов.- №2, 2005, с.17-22.

 16. Савеня А.А., Савеня С.Н. Пути снижения стресс-коррозионной повреждаемости действующих газопроводов.// Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер., 2007, Вып. 2(3) www.vestnik.vgasu.ru.

 17. Кузьбожев А.С., Агиней Р.В., Конакова М.А., Александров Ю.В. Оценка структурной неоднородности металла коррозионно-поврежденных труб.// Коррозия: материалы, защита.-Москва, №2, 2008. С.20-22.

 18. Ахтимиров Н.Д., Борщевский А.В. Способы и методы определения неразрушающим контролем участков газопроводов, подверженных развитию коррозионного растрескивания под напряжением // В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.-С. 72-76.

 19. Притула В.В. Низкотемпературная почвенная коррозия магистральных трубопроводов и катодная защита от нее в условиях опасности водородного охрупчивания // В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.-С. 45-52.

 20. Мазель А.Г. О стресс-коррозии газопроводов //Газовая промышленность. -1993.- № 7.- С. 36-39.

 21. Деланти Б., О”Берн Дж. Коррозионное растрескивание под напряжением при низких значениях рН // ВНИИЭгазпрИм.- 1992.- Пер. № 8874.

 22. В.М. Шарыгин, В.Н. Лисин. Результаты механических, металлографических и химических исследований образцов металла и труб с мест аварий по признакам коррозионного растрескивания под напряжением// В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.-С. 109-117.

 23. Гаррис Н.А., Аскаров Г.Р. Новый подход к решению проблемы стресс-коррозии на газопроводах большого диаметра.//Нефтегазовое дело.-Москва, т.2, 2004. С.137-142.

 24. Малкин А.И., Маршаков А.И., Арабей А.Б. Процессы зарождения и роста коррозионных трещин на стали магистральных трубопроводов. Ч.1. Современные представления о механизмах коррозионного растрескивания сталей в водных средах.// Коррозия: материалы, защита.-Москва, №10, 2009. С.1-15.

 25. Т.К. Коростелева, С.В. Карпов, В.Е. Гладков, С.С. Камаева. Сочетание факторов, вызывающее КРН, и основные виды обследования трассы магистральных газопроводов для его выявления//«Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 115-131.

 26. Kane R.D., Ribble J.P. Schofield. What`s Behind the Corrosion of Microalloy Steel Weldments// Welding Journal.- 1991.- P. 56-64.

 27. Васильев В.Ю., Сергеева Т.К. и др. Внутренние напряжения, коррозионно-электрохимическое поведение в грунтах и стресс-коррозия трубных сталей.// Защита металлов, 2002, том 38, №2, с. 192-198.

 28. С.Г. Поляков. Особенности электрохимического поведения сталей при коррозионном растрескивании трубопроводов// ФХММ.- 1999.-№5, с.46-52.

 29. Н.А. Петров, Ф.К. Фатрахманов. Основные результаты коррозионного обследования магистральных газопроводов Краснотурьинского ЛПУ с ленточной полимерной изоляцией на участках подверженных КРН//«Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 58-85.

 30. Parkins R.N., Alexandridou A., Majumdar P. The Stress Corrosion Cracking of C-Mn Steels in Environments Containing Carbon Dioxide// The International Corrosion Forum «Corrosion-86». – March 17-21, 1986. – P.1-13.

 31. Притула В.В. Энергетические критерии наводораживания трубной стали и кинетика процессов стресс-коррозии подземных газопроводов// Строительство трубопроводов. – 1994, №2, с.42-45.

 32. А.П. Лубенский. Стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением трубных сталей в грунтах с мест прокладки магистральных газопроводов// В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.-С. 117-127.

 33. Поляков С.Г. Електрохімічний моніторинг у захисті від корозії зварних трубопроводів// Дисертація д.т.н. НТУУ «КПІ», Київ, 1999.

 34. К.Д. Басиев, А.А. Бигулаев, М.Ю. Кодзаев. Механо-коррозионные процессы в грунтах и стресс-коррозия в магистральных нефтегазопроводах// Весник Владикавказкого научного центра. – 2005. – том 5, №1, с. 47-53.

 35. Поляков С.Г., Рыбаков А.А., Беккер В.М., Драгомирецкий М.Н., Гужов Ю.П. Особенности стресс-коррозионного растрескивания магистральных газопроводов// ФХММ. 2004., с.в. № 4. с. 376-380.

 36. Punter A., Fikles A.T., Vanstaen G. Hydrogen - Induced Stress Corrosion Cracking on Pipeline // Materials Protection.- 1992.- No. 6.- P. 24-28.

 37. Горковенко А.И. Кинетика глубинного развития стресс-коррозионной трещины при наличии катодной защиты.//Нефтегазовое дело.-Москва, т.3, 2005. С.273-274.

 38. Н.А. Петров. Концепция и технические решения коррозионного мониторинга применительно к коррозионному растрескиванию под напряжением// В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.- С.76-83.

 39. Петров Н.А. Контроль поляризационного потенциала катодной защиты // В кн.: Тез. докл. 1-го сов.амер. симпоз. по стресс-коррозии газопроводов.- Москва, 15-19 января 1990 г.- С. 26-27.

 40. Скубин В.К. Антикоррозионные покрытия как средство предотвращения стресс-коррозии // В кн.: Тез. докл. 1-го сов.-амер. симпоз. по стресс-коррозии газопроводов.- Москва, 15-19 января 1990 г.- С. 20-21.

 41. К. Фог, Б. Збишевські, Ю. Банахевич, А. Драгілєв. Захист від корозії зварних стиків магістральних трубопроводів із заводською тришаровою поліетиленовою ізоляцією// ФХММ, №5. – Львів. – 2006 – Т.1 – с. 339-345.

 42. В. Черватюк, І. Пермінова. Сучасні тенденції у застосуванні протикорозійних покриттів для захисту магістральних нафтогазопроводів та резервуарів// ФХММ, №8. – Львів. – 2010 – Т.2 – с. 625-630.

 43. Фесслер Р.Р. Практические аспекты коррозионного растрескивания под напряжением трубопроводов и возможные технические решения // В кн.:Тез. докл. 1-го сов.-амер. симпоз. по стресс-коррозии газопроводов.- Москва, 15-19 января 1990 г.- С. 10-11.

 44. Чабуркин В.Ф. Анализ отказов и выбор методов диагностики нефте-, газопроводов // В кн.: Матер. 11-го Междунар. конгресса “Защита-95”.- Москва, 20-24 ноября 1995 г.- С. 10.

 45. Fessler R.R. Status report given on prevention of stress corrosion cracking in burd pipelines // Oil Gas Jomal.-1982.-May 17.p. 68-70.

 46. Сигер У.Х. Покрытия и катодная защита трубопроводов в условиях холодного климата // В кн.: Тез. докл. 1-го сов.-амер. симпоз. по стресс-коррозии газопроводов.- Москва, 15-19 января 1990 г.- С. 14-15.

 47. Абдуллин И.Г., Гареев А.Г. Изучение механизма карбонатного коррозионного растрескивания // Газовая промышленность.- 1993.- № 4.- С. 35-37.

 48. Лопатин Е.В., Мазель А.Г. К вопросу стресс-коррозионного растрескивания металла труб и сварных соединений магистральных газопроводов // В кн.: Матер. 11-го Междунар. конгресса “Защита-95”.-Москва, 20-24 ноября 1995 г.- С.107.

 49. Поляков В.Н., Романов В.В., Лившиц Н.Г. и др. Влияние металлургических факторов на стойкость сталей против коррозионного растрескивания// Обз. информ. Сер. “Коррозия и защита сооружений в газовой промышленности.- М.: ВНИИЭГазпром.-1990.- 87 с.

 50. Кельнер Дж.Д. Применение спектроскопии электрохимического импе-данса для оценки праймеров трубопроводных покрытий, стойких к катодному отслаиванию и коррозионному растрескиванию под напряжением// Ibid.- P.28-29.

 51. Sutcliff J.M., Fessler R.R., Boyd W.K. and Parkins R.N. Stress Corrosion Cracking of Carbon Steel in Carbonate Solutions// Corrosion. – 1972. – v.28, №8, P.313-320.

 52. Szklarska-Smialowska Z., Xia Z., Rebak R.B. Stress Corrosion Cracking of X-52 Carbon Steel in Diluted Aqueous Solutions// Corrosion. – 1994. – v.50, №5, P.334-338.

 53. Коррозионная стойкость оборудования: Способы защиты оборудования от коррозии. Справ.изд./ Под ред. Б.В. Строкана, А.М. Сухотина. – Л.: Химия, 1987. 280 с.

 54. А.М. Кузюков. Теорія і практика корозії і захисту металів і устаткування хімічних і нафтохімічних виробництв: Монографія – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2004. – 184 с.

 55. М.Н. Фокин, К.А. Жигалова. Методы коррозионных испытаний металлов// М.: Металлургия, 1986 (Защита металлов от коррозии), 80 с.

 56. С.А. Лубенский. Определение способности грунтов вызывать коррозионное растрескивание магистральных газопроводов методом медленной деформацией с постоянной скоростью//«Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 132-141.

 57. С.Г. Поляков, А.А. Рыбаков, Г.Е. Боева, В.А. Горбань. Коррозионное растрескивание под напряжением трубопроводов и их защита// ФХММ, №1. – Львів. – 2000 – Т.1 – с. 127-132.

 58. Н.К. Шамшетдинова, И.И. Реформатская, А.Н. Подобаев. Коррозия стали в дефектах изоляционного покрытия// ФХММ, №2. – Северодонецк. – 2001 – с. 62-66.

 59. В.П. Холоденко, С.В. Карпов, В.А. Чугунов, С.К. Жиглецова, В.Б. Родин. Химико-микробиологические методы диагностики стресс-коррозионных повреждений магистральных газопроводов// //«Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 142-153.

 60. С.С. Камаева, П.А. Кожевин. Инструментальные средства определения биокоррозионной агресивности грунта//«Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 153-161.

 61. З. Кношински, Р. Даунффенбах, А. Энгель, В. Шютц, М. Тхомза. Исследование остаточных напряжений на трубах газопровода «Уренгой-Центр 1» в Краснотурьинске//«Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 203-212.

 62. Ю.А. Теплинский, И.И. Губанок. Методы обнаружения и контроля коррозионных повреждений магистральных газопроводов// В кн.: КРН трубных сталей. Проблемы. Решения.- Материалы семинара по проблемам КРН.-Ухта.-1996.- С.83-88.

 63. Crow P. U.S. industry, government efforts seek to improve pipeline safety// Ibid. 1995. Apr. 24. P.23-30.

 64. Dahlberg P.E., Bruno T.V. Analisis of gas pipeline failures// Journal of Metals. 1985. №1. P.71-73.

 65. Абдуллин И.Г., Гареев А.Г. Магистральные газопроводы: особенности проявления КР// Газовая промышленность.- 1992.- № 10.- С. 18-20.

 66. Абдуллин И.Г., Гареев А.Г. Диагностика карбонатного коррозионного растрескивания// Газовая промышленность.- 1992.- № 7.- С. 28.

 67. ВН 39-1.9-004-98 Инструкция по проведению гидравлических испытаний трубопроводов повышенным давлением (методом стресс-теста).

 68. Савеня А.А., Савеня С.Н. Ушаков А.П. Методы диагностики стресс-коррозионных повреждений трубной стали// Интернет-вестник ВолгГАСУ. Политематическая сер., 2007, Вып. 2(3) www.vestnik.vgasu.ru.

 69. Романцов С.В. Анализ методов выявления участков газопроводов, подверженных КРН, в ООО «Севергазпром» / С.В. Романцов, В.В. Зорин // Там же. С. 12-19.

 70. А.В. Хороших, И.А. Долгов, В.А. Горчаков. Краткий анализ проведенных исследований по проблемам КРН газопроводов предприятия «Тюментрансгаз»//«Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 11-25.

 71. С.В. Карпов, М.И. Корольов, В.Ф. Мужицкий, В.А. Карабчевський. Обследование газопровода предприятия «Уралтрансгаз» в шурфах по результатам пропуска снаряда-дефектоскопа МНПО «Спектр»//«Семинар по коррозионному растрескиванию газопроводов под напряжением». – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 1999, с. 45-58.

 72. М.В. Беккер, І.В. Лохман, Є.Б. Іваник, Ю.В. Банахевич. Досвід ідентифікації виявлених дефектів внутрішньотрубною діагностикою в ДК «Укртрансгаз»// Обеспечение эксплуатационной надежности систем трубопровідного транспорта. Сборник докладов научно-технического семинара. 10-11 июля 2009 г., Киев, с.11-13.

 73. РБК Украина. Информационное агенство. "Укртрансгаз": Аварию на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород ликвидируют до 23 декабря (09.12.2007) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ua/ rus/top/show/_ukrtransgaz_avariyu_na_gazoprovode_urengoy_pomary_uzhgorod_likvidiruyut_do_23_dekabrya_1197195319. – Название с экрана.

 74. Тухбатуллин Ф.Г., Велиюлин И.И., Решетников А.Д., Тимофеев А.Л. (ООО "ВНИИГАЗ") Анализ эффективности диагностики при оптимизации ремонта магистральных газопроводов. 23-37 апреля 2001 г. Хаммамет, Тунис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.prostoev.net/modules/myarticles/ article.php?mode=0&order=1&item_id=14. – Название с экрана.

 75. Epelboin J., Gabrielli C., Keddam V., Raillon L.//J. Electroanal. Chem. – 1979. – 105, №3. – P.389-394.

 76. С.Г. Поляков. Стрес-корозійно-небезпечні ділянки магістральних газопроводів// Обеспечение эксплуатационной надежности систем трубопровідного транспорта. Сборник докладов научно-технического семинара. 10-11 июля 2009 г., Киев, с.90-96.

 77. Hocy G.R., Ramsingh R.R., Bowker J.T. Dependence of Stress Corrosion Cracking of Parent, Heat Affected Zone, and weld Metal of HSLA Line – Pipe Steel on Potential// Corros.Monitor. Ind. Plants Using Nondestr. Test and Electrochem. Meth. Semp., Monreal, 22-24 May, 1984, Philadelphia, Pa, 1986. – p. 386-406.

 78. А.В. Клименко. Мониторинг коррозионного состояния магистральных трубопроводов с помощью метода электрохимического шума / А.В. Клименко, С.Г. Поляков, С.Ю. Коваленко // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х т./ Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів» - № 5 - Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України/,- 2006 – Т. 1. с. 273 – 278.

 79. С.Г. Поляков, А.А. Рыбаков, С.М. Билецкий, В.А. Горбань. Исследование склонности к стресс-коррозии различных зон сварного соединения низколегированных трубных сталей// Транспорт и подземное хранение газа. Газовая промышленость.-№2-4.- 1993.- с.26-29.

 80. Антропов Л.І. Теоретична електрохімія. – Київ: Либідь, 1993. – 540 с.

 81. ГОСТ 26294-84. Соединения сварные. Методы испытаний на коррозионное растрескивание. - введен 1984-09-28.- Москва: Министерство высшего и среднего специального образования СССР. 7 с.

 82. Филатова А.Н., Гаррис Н.А. Анализ и сопоставление теплообмена двух магистральных трубопроводов большого диаметра с окружающей средой. Интервал. Передовые нефтегазовые технологии. № 10 (21), 2001, С. 13 – 14

 83. Новоселов В.В., Гаррис Н.А., Тугунов П.И. и др. Прогнозирование теплофизических свойств грунтов при выполнении расчетов неизотермических трубопроводов // ОИ ВНИИОЭНГ. Сер. Транспорт и хранение нефти. – 1989. – 31 с.

 84. Гаррис Н.А., Исмагилов И.Г., Аскаров Г.Р. и др. Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) - синергетическое явление. Прикладная синергетика - II. Работы международной техн. конференции, посвященной памяти Ильи Пригожина (25.01.1917 - 28.05.2003) Том 2. 20-22 окт. 2004 г. Уфа: Изд. УГНТУ, 2004. С. 130-133.

 85. Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. 2-е изд. - М.: Мир, 1985. - 250 с., ил.

 86. Черняев К.В. Анализ некоторых результатов диагностического контроля магистральных нефтепроводов/ Защита от коррозии и охрана окружающей среды. – 1997. - № 1-2. – С.13-15.

 87. Каракозов Э.С., Пименова А.З. Коррозионная стойкость сварных соединений / Итоги науки и техники. Сварка. - М.: ВИНИТИ. - 1988. - С.3-81.

 88. ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії» - затверджено та надано чинності наказом Держспоживстандартому України від 15 вересня 2003 р. № 155.

 89. Герасименко Ю.С. Усовершенствование метода поляризационного сопротивления и исследование возможности его применения для измерения скорости коррозии металлов в различных средах: Дисс.канд.техн.наук.: 05.17.14 – К., 1969. – 220с.

 90. Кузнецов В.А., Поляков С.Г. Коррозия и резервы экономии металлов. – К.: Знание. – 1982. – 48 с.

 91. ГОСТ 13819-68. Коррозия металлов. Десятибалльная шкала коррозионной стойкости.

 92. Поляков С.Г., Котлов Ю.Г. Применение коррозиметров поляризационного сопротивления в лабораторной и промышленной практике // Физико-химическая механика материалов. - 1988. - №5. - С.95-97.

 93. Герасименко Ю.С., Сорокин В.И. О соотношении между поляризационным сопротивлением при потенциале коррозии и скоростью коррозии при катодной защите // Защита металлов. – 1983. - Т. 19 - № 4. – С.565 - 569.

 94. Гаррис Н., Аскаров Г. Активизация коррозионных процессов на магистральных газопроводах большого диаметра при импульсном изменении температуры// Ж. «Нефтегазовое дело», – 2006, с. 1-13.

 95. А.В. Клименко. Система корозійного моніторингу трубопроводів / А.В. Клименко, С.Г. Поляков, С.Ю. Коваленко. // Журнал Наука і інновації, 2010, Т. 6 № 5, с.25-28.

 96. А.В. Клименко. Створення електрохімічних систем активного моніторингу корозійного стану магістральних трубопроводів /А.В. Клименко, С.Г. Поляков, Л.І. Ниркова, С.Ю. Коваленко // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Збірник наукових статей ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України: Київ. – 2006. – с.315-318.

 97. А.В. Клименко. Электрохимическая система активного мониторинга коррозионного состояния магистральных трубопроводов / А.В. Клименко, С.Г. Поляков, Л.И. Ныркова // Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, 2007, № 3(17), с. 18 – 22.

 98. А.В. Клименко. Електрохімічний моніторинг магістральних трубопроводів на корозійно-небезпечних ділянках / А.В. Клименко, С.Г. Поляков, Л.І. Ниркова // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х т./ Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів» - № 7 - Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України/, 2008 - Т.2, с.761-766.

 99. Клименко А.В. Пат. 96346 Україна, МПК (2011.01) F17D 5/06, G01N 17/02, G01R 29/24, H04Q 9/00, G06F 15/00, G06N 7/00. Система корозійного моніторингу трубопроводів / Клименко А.В., Поляков С.Г., Коваленко С.Ю., Яковенко Г.М.; Заявник і патентовласник : ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ; заявл. 29.01.2010; опубл. 25.10.2011, Бюл. №20. – 8 с.

 100. Клименко А.В. Пат. 53796 Україна, МПК (2009), G01N 23/00. Первинний перетворювач для вимірювання потенціалів магістральних трубопроводів / Клименко А.В., Поляков С.Г., Ниркова Л.І., Гапула Н.О., Мельничук С.Л.; Заявник і патентовласник: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ; заявл. 30.12.2009; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20. – 6 с.

 101. Devanathan M.A.V., Stachurski Z. The Adsorption and Diffusion of Electrolyte Hydrogen in Palladium. // Proc. Roy. Soc. – 1962. – № 90. – Р.7-10.

 102. Капінос Л.В. Водневий чинник у корозійному розтріскуванні зварюваних конструкційних сталей: Дис. канд. тех. наук: 05.17.14. Львів. 2000.

 103. Клименко А.В. Заявка на видачу патенту на корисну модель № u201114362 Україна, МПК (2011), G01N 17/00. Універсальний корозіметр магістральних трубопроводів / Клименко А.В., Рибаков А.О., Коваленко С.Ю., Яковенко Г.М.; Заявник і патентовласник: ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України, Київ; заявл. 05.12.2011.

 104. А.В. Клименко. Коррозионный мониторинг магистральных газопроводов методом электрохимического шума / А.В. Клименко, С.Г. Поляков та ін.// Електрохімічний захист і корозійний контроль: / Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів». – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Сєверодонецьк: Сєверодонецький технологічний інститут Східноукраїнського Університету, 2007 - с.61-66.

 105. А.В. Клименко. Диагностика магистральных трубопроводов путём измерения электрохимических шумов / А.В. Клименко, С.Г. Поляков // Всеукраїнська науково-технічна конференція Молодих вчених та спеціалістів “ЗВАРЮВАННЯ ТА СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ” Тези доповіді 2007.

 106. А.В. Клименко. Методичний підхід до вивчення стрес-корозійного розтріскування магістральних трубопроводів / А.В. Клименко, С.Г. Поляков та ін. // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Збірник наукових статей ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України: Київ.-2009. – с.388-392.

 107. А.В. Клименко. Измерение электрохимического шума, как метод определения вида коррозионного разрушения металлоконструкции / А.В. Клименко, С.Г. Поляков // Молодіжний електрохімічний форум/ Тези доповідей науково-технічної конференції. - Харків: НТУ «ХПІ», 2009. С.58

 108. А.В. Клименко. Методи і засоби моніторингу стрес-корозійного руйнування магістральних газопроводів / А.В. Клименко, Ю.С. Герасименко // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х т./ Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів» - № 9 - Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України/,. 2012.
.


âààâàâ


rectangle 2rectangle 3


Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.


Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.
Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують
Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.Каталог: dfiles
dfiles -> Репертуар кинотеатра «Октябрь» на январь 2013 года
dfiles -> Информация об участниках районного соревнования, достигших высоких показателей на уборке урожая по Березинскому району на 14 августа 2015 года
dfiles -> Сухие строительные смеси
dfiles -> Первое упоминание о Кореличах и Мире в летописях относится к 1395 году. В то время они входили в состав Великого Княжества Литовского, позднее Речи Посполитой
dfiles -> Постановление 10 января 2005 г. №25/1/19


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет