Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт № Лисаков қ. 201 жылғы бұдан әрі «Тапсырыс беруші»Дата05.07.2016
өлшемі340.32 Kb.
#179324
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт

____

Лисаков қ. 201__ жылғы «__» ____________
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2014 жылғы 18 ақпандағы № 39 Жарғы негізінде әрекет ететін Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «№3 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Шалдыбаева Салтанат Казымбековна тұлғасында бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, ________ негізінде ______________________ атынан әрекет ететін _______________ екінші тараптан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталынатындар «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының №319-ІІІ Заңы 8-бабының 4-1-тармағы, 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 20 «Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларының» 68-тармағы негізінде қызметтерді сатып алу туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші осы Шартқа 1-қосымшаға сәйкес аз қамтылған отбасылар санынан білім алушыларды тамақтандырумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметті орындауға, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен осы Көрсетілетін қызметтердің орындалуын қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.


2. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

2.1. Шарттың жалпы сомасы ______ (__________________________) теңгені құрайды: соның ішінде ҚҚС ______ (__________________________) теңге және Қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығындарды, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдарды қамтиды (бұдан әрі – Шарт сомасы). Бала-күн саны _____, МДС үшін ____. Бір оқушыны тамақтандыру құны ______ (_________________) теңгені құрайды. Толықтай тұруымен мектепалды даярлық сыныптарының бір тәрбиеленушісін тамақтандыру құны ______ (_________________) теңгені құрайды.

2.2. Шарт бюджеттік бағдарлама 464003 «Жалпы білім беру», бағдарлама тарауы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен», 163 ерекшелік «Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындары» бойынша аумақтық қазынашылық органында тіркелуі тиіс.

2.3. Соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Өнім беруші орындаған Қызметтер іс жүзінде үшін және орындалған Қызметтер актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін төлейді. Көрсетілетін қызметтерді қабылдап алу-беру актісінің нысанын Өнім беруші алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

2.4. Көрсетілетін қызметтердің көлемі сандық және құндық көріністе Шартқа 1-Қосымшада айтылған.

2.5. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) Аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) көрсетілетін Қызметтердің актісі;

3) Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған шот-фактура.

2.6 Қызметтерді орындау мерзімі: 2016 жылғы наурыз – мамыр, 2016 жылғы қыркүйек-желтоқсан. Төлем мерзімі: 2016 жылғы наурыз-маусым, 2016 жылғы қазан-желтоқсан.


3. Тараптардың міндеттемелері

3.1. Өнім беруші міндетіне алады:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Әлеуетті өнім беруші Үлгілік конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік немесе конкурсты ұйымдастырушының мынадай банк шотына «ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ-нде ЖСК № KZ280705034640542001, БСК KKMFKZ2A енгізілетін шарттың жалпы сомасынан үш пайыз мөлшеріндегі ақшаның кепілдік берілген ақша жарнасы түрінде шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізеді;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа 1-қосымшада көрсетілген талаптарға көрсетілетін қызметтердің сәйкестігін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

5) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

6) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндетті;

7) Оқушыларды тамақтандыру күндізгі рацион мен азық-түліктердің бекітілген нормаларымен ескерілген ас мәзіріне сәйкес және «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 қаулысына сәйкес жүргізілуі тиіс.

8) «Өнім беруші» мектеп директоры бекіткен тізімдер бойынша аз қамтылған отбасылардан шыққан білім алушыларды тамақтандырумен қамтамасыз етеді.

9) «Өнім беруші» оқушылардың мектепте болған уақыттағы сапалы, баланстандырылған және қауіпсіз тамақтандыруын қамтамасыз ететін 2 апталық ас мәзірін-таратуды «Тапсырыс берушіге» ұсынады. «Өнім беруші» калькуляция мен ас мәзірін мектеп директорына бекітуге күн сайын ұсынады.

10) Егер қызметтерді көрсету барысында «Өнім беруші» Шарт талаптарынан және ҚР стандарттарынан, көрсетілетін қызметтердің сапасын нашарлататын шегініс жасаса, «Өнім беруші» барлық айқындалған кемшіліктерді 2 сағат ішінде Тапсырыс берушінің талабы бойынша ақысыз түзетуге міндеттенеді.

11) «Өнім беруші» ұсынылған жабдықты мен қызмет үй-жайын шарт мақсаттары үшін пайдалануға міндеттенеді.

12) «Өнім беруші» жабдықтың, жиһаздың және басқа да құны аз мүкәммал құралдарының сақталуын қамтамасыз етеді. Технологиялық жабдық, жиһаз, құны аз мүкәммал құралдары бүлінген жағдайда, шығынын өтеу және жөндеуін жүргізу «Өнім берушінің» есебінен жасалады.

13) Өнім беруші 15 күнтізбелік күн ішінде Мемлекеттік мүлік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мектеп асханасының үй-жайын және жабдығын жалға алу шартын жасасады.

14) «Өнім беруші» коммуналдық қызметтердің іс жүзінде тұтынған көлемдері үшін есептесу айынан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей төлеуге міндеттенеді.

15) «Өнім беруші» білім алушыларды тамақтандыруына қажетті ыдысты қамтамасыз етуге міндетті.

3.2. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Қызметтерді көрсету үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша көрсетілген қызметтерді қабылдап алуға және төлеуге;

3) Тамақтандырудың ұйымдастырылуына бақылауды жүзеге асыруға міндеттеме алады. Тамақтандырудың ұйымдастырылуына бақылауды мектептің медициналық қызметкері, сондай-ақ айдың соңында «Өнім берушімен» және «Тапсырыс берушінің» мектеп бұйрығымен белгіленген (әлеуметтік педагог немесе директордың орынбасары) жауапты тұлғасымен бірлесе, «Өнім берушінің» және «Тапсырыс берушінің» өкілімен ұсынылған есеп беруі негізінде жүзеге асырады.

4) «Тапсырыс беруші» оқушыларды тамақтандыру кезеңіне қызмет жайын, жабдықты, құны аз мүкәммал құралын «Орындаушыға» ұсынады.

3.3 Көрсетілетін қызметтердің сапасы Қазақстан Республикасымен бекітілген стандарттарға сәйкес болуы тиіс.

3.4 Шикізат пен азық-түліктерге олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар бар болуы тиіс.

3.5 Дайын тағамдардың шығу көлемі күндізгі рацион мен азық-түліктердің бекітілген нормаларымен ескерілген ас мәзіріне сәйкес және «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 179 қаулысына сәйкес болуы тиіс.

3.6 Қызметтердің көрсету сапасына қатысты талаптар маңызды бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша шартты орындаудан бас тартуға және төленген ақшалай соманың қайтаруын талап етуге немесе тиісті сападағы көрсетілген қызметтердің ауыстыруын талап етуге құқылы.4. Қызметтердің техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру

4.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелікте (Шартқа 1-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестілік затына бақылау мен тексеруді өткізуге құқылы. Сонда осы тексерістер бойынша барлық шығындарды Мердігер өтейді. Тапсырыс беруші жазбаша түрде және уақытылы Мердігерге осы мақсаттарға анықталған өз өкілдері жайлы хабарлауы тиіс.

4.2 Берілген Шарт шегінде жеткізілетін Қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы қажет.

4.3 Егер тексеріс кезінде Қызметтердің нәтижелері техникалық ерекшеліктің (шартқа 1-қосымша) талаптарына сәйкес емес деп танылса, Мердігер, Тапсырыс беруші жағынан еш қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеріс сәтінен 5 (бес) күн ішінде қолданады.

4.4 Жоғарыда көрсетілген ешбір тармақ Мердігерді шарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды.
5. Кепілдік

5.1 Мердігер Тапсырыс берушіге үздіксіз, сапалы және уақытылы Қызмет көрсетуді кепілдік етеді.

5.2 Мердігер техникалық ерекшеліктің (Шартқа 1-Қосымша) Қызметтерінің қателерін, жете өңдеулері мен басқа сәйкессіздіктерін ақысыз түзетуді кепілдендіреді.

5.3 Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Мердігерге жазбаша түрде жедел хабарлауы міндетті, одан кейін Мердігер, осыған байланысты барлық шығындармен бірге, ақаулықтарды жою бойынша шараларды Тапсырыс беруші хабарламасында көрсеткен мерзім ішінде қолдануы қажет.

5.4 Егер Мердігер, хабарламаны алып, ақаулықтарды жою бойынша шараларды уақытылы қолданбаған жағдайда, Тапсырыс беруші шарт бойынша Мердігерге қатысты өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, қажетті ықпалшаралар мен ақаулықтарды жою бойынша шараларды Мердігер есебінен қолдануға құқылы.
6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

6.2. Өнім берушінің осы Шартпен көзделген міндеттемелерін бұзуы оған жүктелетін келесі санкцияларға алып келуі мүмкін: Шарт бойынша міндеттемелердің іс жүзінде орындалғанына дейін мерзімі кешіктірілген әр күн үшін орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасынан 0.1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлейді. Тапсырыс беруші осы тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіруді қамтамасыз етеді.

6.3. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

6.4. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

6.5. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.7. Шарттың күшінде болу мерзімі және бұзу талаптары

7.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді және 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

7.2. Тапсырыс беруші кез келген уақытта біржақты ретте егер Мердігер банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болып қалған жағдайда, Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп Шарттың талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту ешқандай залал келтірмесе немесе артынан Тапсырыс берушіге қойылатын санкцияларды қолдану немесе әрекеттерді жасауға қандай-да бір құқықтарға тиіспесе, Мердігерге қатысты ешқандай қаржылық міндеттілікті көтермейді.

7.3. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Мердiгер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.

7.4. Қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші Шарт талаптарын толық немесе ішінара бұзғаны үшін, Мердігерге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:

1) егер Мердігер Тауарды Шарттар көзделген мерзімде немесе Тапсырыс берген Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде жеткізе алмаса;

2) егер Мердігер өз міндеттемелерін орындай алмаса осы Шартты бұза алады.

7.5. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.


8. Форс-мажор

8.1 Тараптар Шарттың талаптарының орындалмауына жауапкершілік көтермейді, егер ол форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

8.2 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптар бақылауымен биленбейтін және күтпеген мінезге ие оқиғаны білдіреді. Ондай оқиғалар мынадайлерді қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе стихиялық апаттар және басқалар.

8.3 Форс-мажорлық жағдайлардың пайда болуы кезінде Мердігер Тапсырыс берушіге ондай жағдайлар мен себептері туралы жазбаша хабарламаны жедел жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Мердігер Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдайларға байланысты емес, Шартты орындаудың баламалы әдістерін іздейді.


9. Даулы мәселелерді шешу

9.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе оған байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктерді тікелей келіссөз жүргізу барысында шешу үшін барлық күштерін салулары тиіс.

9.2 Егер осындай келіссөз басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша мәселені шеше алмаса, Тараптардың кез келгені осы мәселенің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.
10. Хабарлама

10.1 Шартқа сәйкес бір жақ екінші жаққа жіберген кез келген хабарлама келесіде түпнұсқасын ұсынумен, хат, телеграмма, телекс немесе факс арқылы жіберіледі.

10.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен (хабарламада көрсетілсе) бастап, осы екі мерзімнің қайсысы кеш келетініне байланысты өз күшіне енеді.

11. Өзге шарттар

11.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

11.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша нұсқада және Тараптардың осыған өкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы деп танылады.

11.3 Мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан Шартқа өзгерістерді сапасын өзгертпеу және өнім беруші таңдауының негізгі басқа жағдайларында:

1) жеткізілетін Қызметтер көлемінде қажеттіліктің ұлғаюы немесе азаюымен байланысқан Шарт соммасының ұлғаюы немесе азаюы бөлігінде, Шартта белгіленген Қызметтер бірлігі үшін бағаның өзгермеу шартын орындау бөлігінде;

2) Тараптардың өзара келісуімен Қызметтер үшін бағаның төмендеуі және сәйкесінше Шарт соммасының төмендеу бөлігінде енгізуге рұқсат етіледі.

11.4 Тараптардың біреуімен Шарт бойынша міндеттерін тапсыру тек басқа Жақтың жазбаша рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.

11.5 Шарт бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде екі нұсқада құрастырылған, әр Жақ үшін бір нұсқадан.

11.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сүйенеді.

12. Тараптардың деректемелері


Тапсырыс беруші Жабдықтаушы

Лисаков қаласы әкімдігі білім
бөлімінің «№3 орта мектебі» КММ
Лисаков қ. 3 шағынаудан, 23 үй
БСН 990 640 000 085
ЖСК KZ27 0701 03KS N391 8000
БСК KK MF KZ 2A
ҚР қаржы қазынашылық
комитетінің Министрлігі ММ
Директор _____________ Шалдыбаева С.К.


201__ жылғы ____________

__ Шартқа1-қосымша

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «№3 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде аз қамтылған отбасылары санынан білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі қызмет: Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 3-шағынаудан, 23-үй, мекен-жайы бойынша көрсетілуі тиіс.

Өлшем бірлігі: қызмет.

Саны: 1.


Шарттың жалпы сомасы _______ (__________________________________) теңгені құрайды.

Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің «№3 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде оқушыларды ыстық тамақтандырумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметті алушылардың жалпы саны 381 оқушыны құрайды: соның ішінде жергілікті бюджет қаражаты есебінен _______ (__________________________________) теңге жалпы сомасына аз қамтылған отбасылары санынан ыстық тамақтандырумен қамтамасыз ету жөніндегі қызметті алушылардың саны 46 оқушыны (олардың 1-ы мектепалды даярлық сыныптарында).

Бала-күн саны _____ құрайды.

Бір білім алушыны ыстық тамақтандыру құны мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген құннан аспауы тиіс – 171 (бір жүз жетпіс бір) теңге. Толықтай тұруымен мектепалды даярлық сыныптарының бір тәрбиеленушісін тамақтандыру құны мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген құннан аспауы тиіс – 374,5 (үш жүз жетпіс төрт) теңге 50 тиын.

Қызметтерді көрсету мерзімі – 2016 жылғы 01 наурыз - 31 желтоқсан.

Асхананың жайы мектеп ғимаратының 1-ші қабатында орналасқан.

Ас бөлмелер үй-жайларының жалпы алаңы – 119,9 м2.

Асхана бөлмесі мектептің 1 қабатта орналастырған.

Асхана бөлмесінде бар: ас дайындау бөлмесі 51,1 м2, ас дайындау бөлмесі 31,9 м2, тоңазытқыш камерасы 5,3 м2, қойма 6,6 м2, дәліз 16,1 м2, дәліз 1,5 м2, дәретхана 1,7 м2, жуынатын бөлме 1,1 м2, шешнетің бөлме 4,6 м2, ас үйы 200 адам басына есептелген..

Тамақ блогы қамтамассыз етілген: пісірушінің шкафі – 1 дана, электротаба – 1 дана, электроқазан -1 дана, электроплита- 1 дана, ыдыс жүатын машина- 1 дана, тоңазытқыш камерасы-1 дана.

Қызметтерді көрсету орны: 111200, Қостанай облысы, Лисаков қаласы, 3-шағынаудан, 23-үй.Өнім беруші тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсеткен кезде келесі талаптарды орындауы тиіс:

1. Білім алушылардың денсаулығына қауіпсіз және сапалы екеніне кепілдік беретін тағамдар мен бұйымдарды дайындаудың және өткізудің барлық кезеңдерінде санитариялық нормалар мен қағидаларын сақтауына қажетті жағдай жасалуы тиіс;

2. Кәсіби, гигиеналық дайындықтан өткен, денсаулық жағдайы бойынша рұқсат қағазы бар тұлғалардың жұмысқа қабылдауын жүзеге асыруға, әрбір қызметкердің жеке медициналық кітапшаларының бар болуы (барлық қызметкерлер қабылданған кезде алдын ала және кезекті медициналық тексеріп-қараудан уақытылы өтуі тиіс);

3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, санитариялық қағидаларға, гигиеналық нормативтерге сәйкес қызметкерлерге еңбек жағдайлары жасалсын;

4. Ас блогының қызметкерлері арнайы киіммен және бас киіммен қамтамасыз етілсін және орталықтандырылған кір жуумен қамтамасыз етілсін;

5. Күнсайын қажетті құжаттаманың жүргізілуі қамтамасыз етілсін (бракераж журналдары, қызметкерлерді іріңді және тыныс органдарының өткір ауруларына тексеру журналдары және басқа құжаттар);

6. Дезинфекциялау бойынша іс-шаралардың өткізілуі қамтамасыз етілсін;

7. Пайдаланылатын жабдықтың, жиһаздың және басқа да құны аз мүкәммал құралдарының жарамды жұмысы және сақталуы қамтамасыз етілсін, ал жабдық, жиһаз және басқа да құны аз мүкәммал құралдары істен шыққан жағдайда, өз қаражаты есебінен жөндеу жүргізуі немесе залалын өтеуі тиіс;

8. Қызметтерді көрсетуді бастар алдында объектке (асхананың үй-жайы) санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алуы тиіс.

9. Өндірістік мүкәммалдың, ыдыстың, жуу және дезинфекциялық құралдарының (ҚР-нда пайдалануға рұқсат етілген) және материалдық-техникалық жарықтандырудың басқа да заттарының жеткілікті санын қамтамасыз етсін;

10. Өндірістік заттар болып табылатын жабдық, мүкәммал, ыдыс-аяқ, ыдыс белгіленген тәртіпте тамақ өнімдерімен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалған, қоғамдық тамақтандыру ұйымдарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына сәйкес болуы тиіс;

Санитариялық қағидалардың талаптарына сәйкес жуу және дезинфекциялау ережелерін сақтау мақсатында бір отыратын орынға кемінде үш жиын есебінен асхана ыдысының және аспаптарының жеткілікті санымен қамтамасыз етілуі тиіс.

11. Пішіні өзгерген, жиектері сынған, сызаттары, сынықтары бар, эмалы зақымданған асүй және асхана ыдыстарын; алюминийден жасалған асхана аспаптарын; пластмассадан және сығымдалған жұқа тақтайдан жасалған бөлшектеу тақтайларын; сызаттары және механикалық зақымдалған бөлшектеу тақтайларын және ұсақ мүкәммалды пайдалануға жол берілмейді;

12. Қандай да бір технологиялық жабдық істен шыққан жағдайда, ас мәзіріне өзгерістер енгізіледі және дайын тағамдарды өндірген кезде санитариялық қағидалар талаптарының сақталуы қамтамасыз етілсін;

13. Ас блогына келіп түскен тағам өнімдері өндірістік шикізатқа және тамақ өнімдеріне қойылатын гигиеналық талаптарға сәйкес болуы тиіс және өңделген күні, өнімді сақтау мерзімдері мен шарттары көрсетілген, сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттармен ілесуі тиіс. Ілеспе құжатын өнімді өткізудің аяғына дейін сақтау керек.

14. Қызметтерді көрсеткен кезінде қолданылатын тамақ өнімдеріне сапа сертификаттары (декларациялар) бар болуы керек;

15. Дайын тағамның берілуі сынамалар алынған соң ғана жүзеге асырылады. Құрамында үш адамнан кем емес бракераж комиссиясы: медицина қызметкері, ас блогының қызметкері және органолептикалық көрсеткіштер бойынша білім беру мекемесінің өкілі тағам сапасының бағалауын жүргізеді (сынама тікелей тамақ дайындалған ыдыстардан алынады). Бракераж нәтижесі санитариялық қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес «Дайын тамақтың сапасын бақылау журналында (бракераж)» тіркеледі. Порциялық тағамның салмағы мәзір-таратуда көрсетілген тағамның шығымына және гигиеналық нормативтерге сәйкес болуы тиіс. Тағамды дайындау технологиясы бұзылған жағдайда, сондай-ақ піспеген жағдайда, айқындалған аспаздық кемшіліктерді жойғанға дейін тағамның таралуына жол берілмейді;

16. Ерекше сақтау шарттарын талап ететін, тез бұзылатын тамақ өнімдерінің сақтау шарттары мен мерзімдерінің сақталуын бақылау мақсатында термометрлерді (сынап термометрлерін қоспағанда) пайдаланумен, тоңазытқыш жабдықтарда сақтаудың температуралық режиміне бақылау жүргізілсін, санитариялық қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес тиісті журналда тіркелсін;

17. Технологиялық үдерістің сақталуын бақылау мақсатында дайын тағамдардың әрбір легінен тәуліктік сынамасын алу қажет. Ас блогының қызметкері (аспазшы) осы санитариялық қағидалардың 8-тармағы сынаманы алу бойынша ұсыныстарға сәйкес тәуліктік сынамасын алады. Тәуліктік сынамаларының дұрыс алынуына және сақтау шарттарына бақылауды медицина қызметкері жүзеге асырады;

18. Оқушыларды тамақтандыру тізбесі сақталсын;

19. Тамақ өнімдерін және азық-түлік шикізатын жеткізу Тұтынушылар құқығын қорғауды басқару органдары беретін қорытындысы бар арнайы көлікпен жүзеге асырылады. Көлік жүргізушісінің немесе экспедитордың жеке медициналық кітапшасы болуы тиіс;

20. Білім алушылардың тамақтануында тыйым салынған тағамдардың, сондай-ақ газдалған және алкогольсіз энергетикалық сусындардың, чипсілердің, кептірілген нанның және құрамында генномодификацияланған қоспалары бар тағам өнімдерінің, сондай-ақ сағыздардың сатылуына жол берілмесін;

21. Қызмет көрсетуді аяқтаған соң жыл сайынғы және қажеттілігіне қарай мектептің ас блогының үй-жайында жөндеу жүргізілсін;

22. Конкурс жеңімпазы танылған жағдайда, үй-жайын және технологиялық жабдықты (бар болса) жалға алу, сондай-ақ коммуналдық қызметтерді тұтыну шарттары жасалсын.

23. Білім алушылардың және тәрбиеленушілердің тамақтандыруын ұйымдастыру үшін «Ұйымдасқан ұжымдарда мектеп жасындағы балалар мен жасөспірімдерді тамақтандыру үшін аспаздық өнімді өндіру бойынша технологиялық нұсқаулық» қолданылуы тиіс.

Өнімді дайындау кезінде йодталған тұзды қолдану қажет, үшінші және тәтті тағамдардың С-витаминдеуі жүргізіледі.

Сүтті өнім термиялық өңдеуден соң пайдаланылады, салаттарға өсімдік майы қосылады.

Ассортименттегі көкөніс, жеміс, сүзбе қосылған кондитерлік бұйымдар ас блогының мүмкіндіктеріне қарай.


Оқушының жасына қарай порцияның ұсынылатын массасы граммен


Тағам

Жасы: 7 жасқа дейін

Жасы: 7-ден 11-ге дейін

Жасы:11-ден 18-ге дейін

Бірінші тағам

200

300-400

400-450

Екінші тағам:


Гарнир

130

150-200

210-250

Ет, котлет, балық, құс еті

80

100

120

Көкөніс, жұмыртқа, сүзбе, ет тағамдары, ботқа

200

300

400

Салат

60

70-80

100-150

Үшінші тағам

180

200

200

Жемістер

100

100

100


Тапсырыс беруші Жабдықтаушы

Лисаков қаласы әкімдігі білім
бөлімінің «№3 орта мектебі» КММ
Лисаков қ. 3 шағынаудан, 23 үй
БСН 990 640 000 085
ЖСК KZ27 0701 03KS N391 8000
БСК KK MF KZ 2A
ҚР қаржы қазынашылық
комитетінің Министрлігі ММ
Директор _____________ Шалдыбаева С.К.


Проект договора о закупках услуг № __

г. Лисаковск «__» _______ 201 года

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 3" отдела образования акимата города Лисаковска, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает Директор Шалдыбаева Салтанат Казымбековна, действующий на основании Устава № 39 от 18.02.2014 года, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель ___________________________ именуемый(ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, от лица которого выступает ____________________________________ именуемые «Стороны», на основании п. 4-1 ст. 8 Закона об образовании 319-III от 27 июля 2007 года, п.68 «Правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования» № 20 от 20 января 2015 года, заключили настоящий Договор о закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется оказать Заказчику услугу по обеспечению питанием обучающихся и воспитанников классов предшкольной подготовки из числа малообеспеченных семей согласно приложению 1 к настоящему Договору (далее – услуга), а Заказчик принять и оплатить выполнение данных услуг на условиях настоящего Договора.


2. Стоимость и условия оплаты договора

2.1. Общая сумма Договора составляет ________ (_________) тенге и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (далее – сумма Договора). Количество дето-дней 6750, для КПП 158.

Стоимость питания на одного обучающегося составляет ___ (___________) тенге.

Стоимость питания на одного воспитанника классов предшкольной подготовки с полным пребыванием составляет _______ (___________________) тенге ___ тиын.

2.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 464003 "Общеобразовательное обучение" подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета" специфике 163 «Затраты фонда всеобщего обязательного среднего образования».

2.3. Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанные Поставщиком Услуг по факту и подписания Сторонами акта оказанных услуг. Форма акта оказанных услуг предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

2.4. Объем оказываемых Услуг, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт оказанных услуг;

3) счет фактура, предоставленная Поставщиком Заказчику.

2.6 Срок выполнения услуг: март-май 2016 года. Срок оплаты апрель - июнь 2016 года.

2.7. Поставщик не является плательщиком НДС.
3. Обязательства Сторон

3.1. Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) Потенциальный поставщик вносит обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии согласно приложению 8 к Типовой конкурсной документации или гарантийного денежного взноса в размере трех процентов от общей суммы договора, который вносится на банковский счет организатора конкурса: ИИК № KZ280705034640542001 в РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», БИК KKMFKZ2A

3) при исполнении своих обязательств по Договору учитывать, что оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора;

4) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

7) Питание учащихся должно производится в соответствии с меню исходя из установленных норм продуктов питания и дневного рациона согласно Постановления Правительства РК от 29.12.2014 года № 179 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков»

8) «Поставщик» обеспечивает питанием школьников из малообеспеченных семей по спискам, утвержденным директором школы.

9) «Поставщик предоставляет «Заказчику» 2-х недельное меню-раскладку, позволяющее обеспечить детям качественное, сбалансированное, безопасное питание за время пребывания в школе. «Поставщик» ежедневно предоставляет калькуляцию и меню на утверждение директору школы.

10) Поставщик обязуется безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 2-х часов, если в процессе оказания услуг Поставщик допустил отступление от условий Договора и стандартов РК, ухудшившее качество оказываемых услуг.

11) «Поставщик» обязуется использовать предоставленное оборудование и помещение для целей договора.

12) «Поставщик» обеспечивает сохранность оборудования, мебели и другого малоценного инвентаря. В случае порчи технологического оборудования, мебели, малоценного инвентаря, ущерб и ремонт возмещается и производится за счет «Поставщик».

13) Поставщик, в течение 15 календарных дней заключает договор аренды помещения и оборудования школьной столовой в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе.

14) «Поставщик» обязуется оплачивать коммунальные услуги за фактически потребленные объемы не позднее 20-го числа месяца, следующего после расчетного.

15) «Поставщик» обязан обеспечить необходимым количеством посуды для питания школьников.

16) «Поставщик» обязан обеспечить уборку обеденных столов, находящихся в обеденном зале.

3.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для оказания Услуг;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Услуги, оказанные Поставщиком по Договору.

3) Осуществлять контроль за организацией питания. Контроль за организацией питания осуществляет медработник школы, а также по окончании месяца совместно с «Поставщиком» и ответственным лицом «Заказчика», определенного приказом по школе (социального педагога или заместителя директора) на основании представленного отчета «Поставщика» и представителя «Заказчика».

4) «Заказчик» предоставляет «Поставщику» на период питания учащихся помещение, оборудование, малоценный инвентарь.

3.3 Качество оказываемых услуг должно соответствовать стандартам, установленным в Республике Казахстан.

3.4 На продовольственное сырье и пищевые продукты должны быть предоставлены документы подтверждающие их качество и безопасность.

3.4 Объем выхода готовых блюд должен соответствовать установленных норм продуктов питания и дневного рациона согласно Постановления Правительства РК от 29.12.2014 года № 179 об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков»

3.5 В случае существенного нарушения требований к качеству оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы или потребовать замены оказания услуг надлежащего качества.

4. Проверка Услуг на соответствие технической спецификации

4.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Услуг на предмет соответствия требованиям, указанным в Приложении 1. При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2. Услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в Приложении 1.

4.3. Если результаты оказанных Услуг при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации (Приложение 1 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 дней с момента проверки.

4.4. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

5. Гарантия

5.1. Поставщик гарантирует обеспечение бесперебойного, качественного и своевременного оказания Услуг Заказчику.

5.2. Поставщик гарантирует безвозмездное исправление ошибок, недоработок и других несоответствий Услуг технической спецификации (Приложение 1 к Договору).

5.3. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

5.4. Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
6. Ответственность сторон

6.1. Нарушение установленных Договором сроков оказания Услуг со стороны Поставщика может привести к прекращению исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

6.2. Нарушение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: выплата неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от суммы неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств по договору. Заказчик обеспечивает взыскание такой неустойки (штрафа, пени) 0,1%.

6.3. Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

6.4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для оказания Услуг по Договору, то сумма Договора или график выполнения, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

6.5. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.


7. Срок действия и условия расторжения договора

7.1. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 29 февраля 2016 года.

7.2. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

7.3. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

7.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

7.5. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.


8. Форс-мажор

8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

8.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.


9. Решение спорных вопросов

9.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

9.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


10. Уведомление

10.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
11. Прочие условия

11.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

11.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3. Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности цены за единицу Услуг, указанных в Договоре;

2) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Услуги и соответственно суммы Договора.

12.4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5. Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
13. Реквизиты Сторон


КГУ «Средняя школа №3» отдела образования
акимата города Лисаковска
г.Лисаковск 3 мкр., 23 дом
БИН 990 640 000 085
ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
БИК KK MF KZ 2A
ГУ Комитет казначейства Министерства
финансов РК


Директор _____________ Шалдыбаева С.К.

Приложение 1

к проекту договора

от _________ 2016 года
Услуга по организации питания обучающихся из числа малообеспеченных семей Коммунального государственного учреждения «Средняя школа №3» отдела образования акимата города Лисаковска должна быть оказана по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, город Лисаковск, 3 микрорайон, 23 дом.

Единица измерения: услуга.

Количество: 1.

Общая сумма договора составляет: _________ (________________________________) тенге.

Общее количество получателей услуги по обеспечению горячим питанием учащихся в Коммунальном государственном учреждении «Средняя школа №3» отдела образования акимата города Лисаковска составляет 381 учащихся: в том числе 46 получателей услуги по обеспечению горячим питанием из числа малообеспеченных семей за счет средств местного бюджета на общую сумму ______________ (____________________________) тенге.

Количество дето-дней составляет - 6750, для классов предшкольной подготовки - 158

Стоимость питания одного обучающегося не должна превышать стоимости, установленной организатором– 171 (сто семьдесят один) тенге. Стоимость питания на одного воспитанника классов предшкольной подготовки с полным пребыванием на должна превышать стоимости, установленной организатором государственных закупок – 374,5 (триста семьдесят четыре) тенге 50 тиын.

Срок оказания услуг – март-май2016 года, сентябрь-декабрь 2016 года.

Помещение столовой находится на 1 этаже здания школы.

Общая площадь кухонных помещений – 119,9 м2.

В помещение столовой имеется: кухня–51,1м2, кухня – 31,9 м2, холодильная камера 5,3 м2, склад-6,6м2, коридор 16,1 м2, коридор 1,5 м2, санузел 1,7 м2, душевая 1,1 м2, раздевалка 4,6 м2, обеденный зал на 200 посадочных мест.

Пищеблок оборудован: шкаф пекарский – 1 штука, электросковорода – 1 штука, посудомоечная машина – 1 штука, электрокотел – 1 шт, электроплита – 1 штука, холодильник – 1 шт.

Место оказания услуг: 111200, Костанайская область, город Лисаковск, 3 микрорайон, дом 23.

Поставщик при оказании услуги по обеспечению горячим питанием в школе учащихся из числа малообеспеченных семей должен выполнять следующие требования:

1. Создать необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья обучающихся;

2. Осуществлять прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку, наличие личных медицинских книжек на каждого работника (Своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических медицинских обследований всеми работниками);

3. Создать условия труда для работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, санитарным правилам, гигиеническим нормативам;

4. Обеспечить сотрудников пищеблока специальными одеждами и головными уборами и обеспечить централизованную стирку;

5. Обеспечить ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболеваниями, и другие документы);

6. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции;

7. Обеспечить исправную работу и сохранность используемого оборудования, мебели и другого малоценного инвентаря, а в случае порчи оборудования, мебели или другого малоценного инвентаря произвести ремонт за свои средства или возместить ущерб;

8. До начала оказания услуг получить санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (помещение столовой).

9. Обеспечить наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств (разрешенных к применению в РК) и других предметов материально-технического оснащения;

10. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющимися предметами производственного окружения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке;

Обеспечить достаточным количеством столовой посудой и приборами, из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных правил.

11. Не допускать использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями;

12. В случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требований санитарных правил при производстве готовых блюд;

13. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их происхождение качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта.

14. Иметь сертификаты (декларации) качества на продукты питания применяемых при оказании услуг;

15. Выдачу готовой пищи осуществлять только после снятия проб. Оценку качества блюд проводит брокеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя образовательного учреждения по органолептическим показателям (проба снимается непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в соответствии с приложением 12 санитарных правил. Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке и соответствовать гигиеническим нормативам. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо к выдачи не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков;

16. С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводить контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании, с использованием термометров (за исключением ртутных), в соответствии с Приложением 11 санитарных правил с регистрацией в соответствующем журнале;

17. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии рекомендациями по отбору проб пункта 8 настоящих санитарных правил. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник;

18. Соблюдать график питания учащихся;

19. Доставку продуктов питания и продовольственного сырья осуществлять в специализированной машине имеющей заключения, выдаваемые органами Управления защиты прав потребителей. Водитель или экспедитор должен иметь личную медицинскую книжку;

20. Не допускать реализацию запрещенных в питании школьников блюд, а также газированных и безалкогольных энергетических напитков, чипсов, сухариков и продуктов питания, содержащих генномодифицированные ингредиенты, а также жевательных резинок;

21. Проводить ежегодный и по мере необходимости ремонт в помещениях пищеблока школ после завершения оказания услуги;

22. В случае признания победителем конкурса заключить договора аренды на помещения и технологическое оборудование (при его наличии), а также на потребление коммунальных услуг.

23. Для организации питания обучающихся и воспитанников должна использоваться «Технологическая инструкция по производству кулинарной продукции для питания детей и подростков школьного возраста в организованных коллективах».

При приготовлении продукции необходимо применять йодированную соль, проводиться С-витаминизация третьих и сладких блюд.

Молочная продукция употребляется после термической обработки, салаты заправляются растительным маслом.

Выпечка в ассортименте с овощами, фруктами, творогом исходя из возможностей пищеблокаРекомендуемая масса порции в граммах в зависимости от возраста


Блюдо

Возраст:до 7 лет

Возраст: с 7 до 11 лет

Возраст: с 11 до 18 лет

Первые блюда

200

300-400

400-450

Вторые блюда:


Гарнир

130

150-200

210-250

Мясо, котлета, рыба, птица

80

100

120

Овощное, яичное, творожное, мясное блюдо, каша

200

300

400

Салат

60

70-80

100-150

Третье блюда

180

200

200

Фрукты

100

100

100КГУ «Средняя школа №3» отдела образования
акимата города Лисаковска
г.Лисаковск 3 мкр., 23 дом
БИН 990 640 000 085
ИИК KZ27 0701 03KS N391 8000
БИК KK MF KZ 2A
ГУ Комитет казначейства Министерства
финансов РК


Директор _____________ Шалдыбаева С.К.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет