Курс лекцій Харків «Право» 2017 ббк 26. 891я7 Л55 Лизогуб В. АPdf көрінісі
бет1/9
Дата19.05.2022
өлшемі226.92 Kb.
#457838
түріКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
3 Krainoznavstvo Kurs lekcij vnutriНАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
В. А. Лизогуб
КРАЇНОЗНАВСТВО
Курс лекцій
Харків
«Право»
2017


УДК 37.016:908
ББК 26.891я7
Л55
Лизогуб В. А.
Країнознавство : курс лекцій / В. А. Лизогуб. – Харків : Право, 
2017. – 368 с.
ISBN 978-966-937-279-6
Курс лекцій підготовлено відповідно до навчальної програми з «Країнознав-
ства», що побудований за чіткою системою поділу на теоретичну частину, де 
розглядаються загальні проблеми країнознавства, і практичну частину, що при-
свячена характеристиці окремих країн. Особливу увагу приділено синтезу, 
систематизації та узагальненню різнорідних даних про політичну, економічну, 
соціальну, культурологічну сфери життєдіяльності суспільства, світу в цілому, 
окремих регіонів, держав і країн.
Для студентів вищих навчальних закладів за напрямами освітньо-професій-
ної підготовки «Міжнародні відносини», «Міжнародне право», «Міжнародні 
економічні відносини».
УДК 37.016:908
ББК 26.891я7
© Лизогуб В. А., 2017
© Оформлення. Видавництво «Право», 2017
Л55
ISBN 978-966-937-279-6


7
ТемА 1
методологічні основи
країнознавства
1. Предмет, методи і завдання країнознавства. 
Функції країнознавства.
Принципи країнознавства
Країнознавство — це: 1) наука і навчальна дисципліна, яка за-
ймається комплексним вивченням країн, систематизує та узагальнює 
різнорідні дані про їх місцерозташування, природу, населення, гос-
подарство, історію, право, культуру, зовнішню політику, місце 
в системі міжнародних відносин тощо; 2) комплексне вивчення 
країн або великих регіонів з метою виявлення на конкретних тери-
торіях загальних закономірностей, які встановлюються політичною, 
фізичною й економічною географіями. Виділяються три напрями 
країнознавства: фізико-географічний, економіко-географічний і со-
ціально-політичний. Країнознавство поділяється на фізико-геогра-
фічне, економіко-географічне, політико-географічне, історико-гео-
графічне, воєнно-географічне, медико-географічне та ін.
Предмет дослідження — це ті аспекти, властивості й відношення, 
що їх вивчає дана наука, а також той кут зору, під яким розглядаєть-
ся об’єкт. Предметом дослідження у країнознавстві виступають 
проблеми розвитку окремих країн і регіонів світу; системоутворю-
ючі (політична, правова, соціальна, економічна) країни; різні аспек-
ти історії, культури, релігії, демографії, господарства, зовнішньої 
політики сучасних держав; методологічні основи, методи і методики 
країнознавчих досліджень.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет