Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтарыДата17.06.2016
өлшемі63.98 Kb.
#142984
Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша

емтихан сұрақтары
6M0804 – Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау
Гидробиология негіздері


 1. Гидробиология ілімінің мақсаты мен әдістері

 2. Судың және су табанының физико-химиялық қасиеттері

 3. Судың физикалық қасиеттері және гидробионттарға берер әсері.

 4. Әлем Мұхиты тіршілік қауымдастығына ортаның абитоикалық факторларының берер әсері

 5. Пелагиаль тіршілік қауымдастығына сипаттама

 6. Бенталь тіршілік қауымдастығына сипаттама

 7. Құрлық суларында тіршілік ететін қауымдастыққа сипаттама

 8. Көлдердің жаратылысы және көлдердің биологиялық сипаттамалары

 9. Пелагиаль қауымдастықтарына биологиялық сипаттама (планктондар мен нектондар)

 10. Бентосты организмдер мен перефитондарға сипаттама

 11. Су қоймаларының коректік жағдайын бағалау әдістемелігі.

 12. Гидробионттардың қоректі таңдау қасиеттері.

 13. Гидробионттардың кеуіп кету қауіпінен сақтану жолдары

 14. Гидробионттардың тұз алмасу жағдайы және олардың судың әртүрлі кермектігне шыдамдығы

 15. Гидробионттардың тыныс алуы және бейімдік механизмдері

 16. Популяцияның көбею динамиксы

 17. Гидробионттар популяцияларының өзара қатынастары

 18. Гидробиоценоздар және олардың негізгі компаненттері

 19. Гидробиоценоздағы популяция аралық қатынастар

 20. Сулардың экологиялық жүйесінің ерекшелігі және құрылымы

 21. Су экожүйесінің биологиялық өнімділігі

 22. Балықтарды көлдерде өсіру (лимнокультура)

 23. Омыртқасыздар аквакультурасы

 24. Таза су проблемалары

 25. Планктонды организмдерді жинау және өңдеу әдістемелігі

 26. Бентосты организмдерді жинау және өңдеу әдістері

 27. Арал және Каспий теңіздерінің флорасы мен фаунасы

 28. Қазақстанның ірі және кішігірім көлдерінің фаунасы мен флорасына сипаттама

 29. Қазақстан су қоймаларының флорасы мен фаунасы

 30. Тоспалардың (бөгеттердің, тоғандардың) фаунасы мен флорасы

 31. Гидробионттардың қоректерін іздеу айлалары

 32. Бентосты организмдерге сипаттама

 33. Пелагобентостар, нейстондар, плейстондар

 34. Седиментаци ( тұндыру, шөктіру) - қорек іздеудің бір тәсілі ретінде

 35. Аңду, аулау – қоректік организмді ұстаудың жолы ретінде

 36. Гидробионттардың азықты таңдау қасиеті

 37. Гидробионттардың оттегі тапшылығына төзімділігі және оттегінің тапшылығын туғызатын жағдайлар

 38. Гидробионттардың жас аралық құрылымы

 39. Гидробионттардың көбею жолдары

 40. Гидробионттардың көбею ырғағы

 41. Гидробионттардың өсімталдығы

 42. Гидробионттар популяциясының өсу туралы түсінік

 43. Гидробионттарды жерсіндіру

 44. Гидросфераның биологиялық ресурстары

 45. Балықтан басқа гидобионттарды кәсіби аулау

 46. Көлдер мен су қоймаларында балықтарды өсіру

 47. Таза су проблемасының экологиялық аспектілері

 48. Табиғи сулардың ластану көздері

 49. Суларды тазартудың экологиялық негіздері

 50. Суды тазарту жолдары мен әдістеріИхтиология


 1. Судың абиотикалық және биотикалық факторларының балықтарға тигізер әсерлері

 2. Балықтардың түр ішіндегі өзара қатынастар

 3. Балықтар түрлерінің арасындағы өзара қатынастары

 4. Балықтар мен басқа да су жануарлары арасындағы қатынастық жағдайлар

 5. Балықтардың экологиялық топтары

 6. Балықтардың өсуіне ықпалын тигізетін факторлар

 7. Балықтардың жасын анықтау тәсілдері және балықтарды таңбалау

 8. Балықтардың табиғи қоректенуіне жалпы сипаттама және балықтардың қорек таңдау қасиеті

 9. Балық қорек түрлерінің өзгеру ерекшелігі . Балықтардың азықтану жиілігі және ырғағы

 10. Балықтардың қоңдылығы мен семіздігі олардың биологиялық жағдайының көрсеткіші ретінде

 11. Балықтардың көбею мерзімі және көбею жолдары

 12. Балық түрлерінің арасындағы жыныстық деморфизм және жыныстық арақатынас

 13. Балықтардың уылдырық шашау түрлеріне сипаттама

 14. Жыныс өнімдерінің жетілу деңгейін анықтау әдістемелігі және жетілу шкаласы

 15. Балықтардың өсімталдығы туралы түсінік

 16. Балықтардың өрістеуі (миграциясы). Өріс жолдарын зерттеу әдістемелігі

 17. Жануарлар әлемі жүйесіндегі доңгелек ауыздылардың алар орны

 18. Шеміршекті балықтардың биологиялық ерекшелігі (CHONDRICHTYES)

 19. Шеміршекті ганоидылар (CHONDROSTEI) отряды тармағына жататындардың биологиялық ерекшеліктері (Бекіре тәрізділердің – Acipenseridae)

 20. Майшабақ–Clupeidae тұқымдастарының биологиялық ерекшеліктері

 21. Албырттар–Salmonidae тұқымдастарының биологиялық ерекшеліктері

 22. Шортандар– Esocidae тұқымдастарының биологиялық ерекшеліктері

 23. Тұқылар–Cyprinidae – тұқымдастарының биологиялық ерекшеліктері

 24. Табан – Abramis – туыстарының биологиялық ерекшеліктері

 25. Мөңкелер – Carassius –туыстарының биологиялық ерекшеліктері

 26. Жайындар–Siluridae – тұқымдастарының биологиялық ерекшеліктері

 27. Алабұғалар-Percidae – тұқымдастарының биологиялық ерекшеліктері.

 28. Балықтардың биполярлы және амфибореальді таралу заңдылығы

 29. Тұщы су балықтарының таралу заңдылығы

 30. Балықтардың таралу тегі және филогениясы

 31. Балықтардың қорек таңдау қабілеттілігі

 32. Балықтардың жасына байланысты азық түрінің өзгеруі.

 33. Тәуіліктік және жылдық рацион (қорек мөлшері)

 34. Балықтардың көбеюі. Тәсілдері. Жыныстық қабілеттілік жасқа жету мерзімі.

 35. Көбеюі мерзімі және уылдырық шашу түрлері.

 36. Ұрпаққа қамқорлық және өсімталдық

 37. Сазандар туысы – Cyprinus - өкілдеріне биологиялық сипаттама

 38. Тынық мұхит албырттары туысына - Oncorhynchus - биологиялық сипаттама

 39. Балықтардың дене формалары және жүзу әдістері.

 40. Қабыршақ және оның тұрлері.

 41. Улы безедер

 42. Балықтардың тыныс алу мүшелері.

 43. Жайық-Каспий су алабтарының кәсіптік балық түрлеріне сипаттама

 44. Балқаш көлінің негізгі кәсіптік маңызы бар балықтар

 45. Арал теңізінің негізгі кәсіптік маңызы бар балық түрлері

 46. Жайық-Каспий су алабтарының кәсіптік маңызы бар балық түрлері

 47. Треска тұқымдастарға - Gadidae - биологиялық сипаттама

 48. Адам өміріндегі балықтардың алатын орны.

 49. Алабұға туысына – Perca – биологиялық сипаттама

 50. Камбала тұқымдастарына Pleuronectidae - жалпы биологиялық сипаттама


Аквакультура


 1. Қазақстанда, Әлемде балық шаруашылығының даму тарихы.

 2. Аквакультура объектілерінің балық шаруашылық мінездемесі.

 3. Балықтардың көбею экологиясы.

 4. Балықтардың уылдырық шашу экологиясының сыныптауы.

 5. Балықтардың уылдырық шашу мінезі.

 6. Табиғи сулар және олардың сыныптауы.

 7. Табиғи сулардың химиялық құрамы.

 8. Аквакультура объектілерінің су сапасына талабы.

 9. Балық өсіру шаруашылықтардық типтері.

 10. Тұқым алу. Жыныс жетілген ана-аналықтарды ұстау және жыныс өнімін алу.

 11. Балықтарға баға беріп іріктеу.

 12. Балық шаруашылықта пайдаланатын гипофиздік егулер.

 13. Икубациялық аппараттарының типтері.

 14. Шабақтардың қыстауы. Тауалық балық өсіру.

 15. Тоғанда балық өсіру шаруашылыңының типтері.

 16. Поликультура және қосымша балық өсіру.

 17. Балық шаруашылықта қолданатын мелиоративті шаралар.

 18. Тоғанда бекіре өсіру шаруашылығы.

 19. Бахтах балық шаруашылығы.

 20. Көл-тауарлық шаруашылықты ұйымдастыру.

 21. Ақсаха балық шаруашылығы.

 22. Балыққа қажеттілі қоректі және биологиялық белсенді заттар.

 23. Жасанды азықтардың негізгі түрлері және оның химиялық құрамы.

 24. Абиотикалық және биотикалық факторларының балық қоректендіруінде тиімділігі.

 25. Құрама жемнің негізгі құрамы және тоғанда балықтарды азықтандыру.

 26. Тоғандарда өнімділік жоғарту тәсілдері.

 27. Балық көбеюі. Жыныс өнімінің дамуының кезендері.

 28. Балық өсуін анықтау үшін негізгі өлшемдері.

 29. Көл суының химиялық құрамы.

 30. Көлдің лимнологиялық сыныптауы.

 31. Көлдің ихтиологиялық типтері.

 32. Жасанды балық өсіру объектілері.

 33. Ата- аналықтарды өсіру технологиясы.

 34. Ата аналықтарды сұрыптау. Балықтарды баға беріп іріктеу

 35. Гипофиз егу тәсілдері. Жыныс өнімін алу. Уылдырықты ұрықтандыру.

 36. Уылдырықтарды кілейлігінен арылту және инкубация.

 37. Тұқы дернәсілдерін өсіру

 38. Бір жылдықтардың семірту тоғанында өсіру технологиясы.

 39. Жасанды балық өсіруінде өткізілетін мелиоративтік жұмыстар

 40. Тауарлық балықтарды өсіру. Екі жылдық балықтарды өсіру

 41. Тоғандарды тыңайту.

 42. Су сапасын жоғарту шаралар

 43. Су аэрациясы

 44. Бахтах шаруашылығының құрылысы.

 45. Балықтың құнды және биологиялық белсенді заттарда қажеттілігі.

 46. Өнер- кәсіп балық шаруашылығында балықтарды қоректендіру

 47. Албырт балығын қоректендіру

 48. Арнайы және аралас тоған шаруашылық типтері

 49. Балық шаруашылықта құстарды өсіру

 50. Абиотикалық және биотикалық факторларының балық қоректендіруіндегі тиімділігі.

Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет