Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша емтихан сұрақтары 6M0507 – Менеджмент «Аграрлық менеджмент»Дата09.06.2016
өлшемі59.5 Kb.
#125353
Магистратураға түсушілер үшін мамандық бойынша

емтихан сұрақтары
6M0507 – Менеджмент («Аграрлық менеджмент» мамандандыруы)
«Менеджмент»

 1. Менеджмент, басқару, менеджер, бизнесмен, кәсіпкер түсінігі. Менеджмент адам қызметі түрі ретінде.

 2. Менеджердің кәсіби біліктіліген қойылатын талаптар.

 3. Ұйым түсінігі. Ұйымға жалпы мінездеме.

 4. Ұйымның мақсаттарымен миссиясын . қалыптастыру

 5. Басқару қызметінің мәні. Басқару деңгейлері

 6. Жетістіктерге бағытталған басқару. Жетістікке бағытталу – басқаруға деген ұстаным.

 7. Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуындағы мемлекеттің ролі мен функциялары.

 8. Басқару қызметіндегі қазіргі заманғы тенденциялар: Қазақстандық және әлемдік тәжірибе.

 9. Басқару функцияларын анықтау мен олардың өзара байланысын орнату әдістемесі.

 10. Ғылыми пән ретіндегі басқару эволюциясы. Менеджменттегі ғылыми ұстанымдар.

 11. Ф.У.Тейлорлың «ғылыми» басқаруы.

 12. Басқарудағы классикалық немесе әкімшілік мектеп.

 13. Адамдық қатынастар мектебі.

 14. Басқару ғылымы немесе сандық ұстаным.

 15. Ұйымның ішкі ортасы. Ішкі ортаның құрастырушылары

 16. Басқару үрдісінің функциялары. Адамдар: Қабілеттіліктер, бейімділігі, қажеттіліктері, күтуі, қабылдаулары.

 17. Бизнестегі сыртқы орта. Сыртқы орта мінездемесі.

 18. Бизнестегі сыртқы орта. Тікелей әсер ету ортасы.

 19. Бизнестегі сыртқы орта. Жанама әсер ету ортасы.

 20. Бизнестегі сыртқы орта. Халықаралық орта.

 21. Басқару қызметінің заңдылықтары. Басқару принциптері.

 22. Менеджментке үрдістік көзқарастың мәні мен мазмұны.

 23. Менеджменттің жүйелік көзқарастың мәні мен мазмұны.

 24. Қазіргі заманғы менеджерлерге қойылатын негізгі талаптар.

 25. Шешім қабылдауды ақпаратпен қамтамасыз ету.

 26. Басқару жүйесіндегі коммуникацияның ролі. Іскерлік қарым- қатынас.

 27. Коммуникацияның элементтері мен кезеңдері және басқарудағы оның ролі.

 28. Басқару фнукциялары. Стратегиялық жоспарлау. Стратегия және миссия.

 29. Сыртқы ортаны стратегиялық жоспарлау кезіндегі басқарушылық зерттеу, талдау.

 30. Басқарудың американдық және жапондық үлгісі.

 31. Басқару шешімін қабылдау үлгісі.

 32. Басқарудағы экономикалық әдістер.

 33. Басқарудағы әлеуметтік- психологиялық әдістер. Басқарудағы ұйымдық - бөлуші әдістер.

 34. Стратегияны жүзеге асыруды жоспарлау.Стратегияны жүзеге асыру кезіндегі тактика, саясат және ережелер.

 35. Стратегиялық жоспарды жүзеге асыруды басқару және оны орындаудағы бақылау. Бюджеттер және мақсаттар бойынша басқару.

 36. Стратегиялық жоспарды жүзеге асыруды басқару және оны орындаудағы бақылау. Стратегиялық жоспарды бағалау.

 37. Өзара әрекеттесуді ұйымдастыру. Делегирлеу, жауапкершілік және өкілеттілік.

 38. Департаментизациялаудың мәні.

 39. Ұйымның функционалдық және дивизондық құрылымы.

 40. Сызықтық және аппараттық ( штабтық ) өкілеттілік. Ұйымда өкілеттілікті бөлуді тиімді ұйымдастыру.

 41. Сызықтық және штабтық өкілеттіліктер арасындағы өзара қатынастарды ұйымдастыру.

 42. Ұйымды қалыптастыру. Құрылымын таңдау.

 43. Бейімделу құрылымдары. Орталықтандырылған және орталықсыздандырылған ұйымдар.

 44. Тиімді делегирлеуге кедергілер.

 45. Мотивация. Мінез- құлық және іс-әрекеттер мотивтері (себептері).

 46. Еңбекті ынталандыру негіздері.

 47. Ынталандыру және мотивациялау.

 48. Мотивацияның негізгі формалары.

 49. Марапаттауларды басқару.

 50. Мотивацияның мазмұнды теориялары.

 51. Мотивацияның процессуалдық теориялары.

 52. Бақылаудың мәні. Бақылау үрдісі. Алдын- ала, ағымдық, қорытынды бақылау.

 53. Өндірісті оперативті басқару. Сапаны қамтамасыз ету.

 54. Басшының имиджі.

 55. Өткізу шешімдерді дайындау әдістері, қабылдау кезеңдері және жүзеге асыру.

 56. Басшылық: билік және жеке ықпал ету. Билік ықпал ету формалары. Мәжбүрлеуге негізделген билік.

 57. Марапаттауға негізделген билік. Заңдық билік.Дәстүр бойынша ықпал ету.

 58. Харизма. Эксперт билік. Ақылға сиымды сену арқылы ықпал ету.

 59. Көш басшылыққа мінез- құлықтық көзқарас. Автократтық және демократтық басшылық .

 60. Басқару жүйесіндегі басшы. Басшының өзін- өзі оқытуы. Басшының жұмысын жоспарлау.

 61. Қақтығыстар мәні. Тұлға ішілік қақтығыстар.Үрдіс ретіндегі қақтығыс үлгісі.

 62. Тұлғааралық қақтығыстар. Жеке тұлға мен топ арасындағы қақтығыстар. Топ аралық қақтығыстар.

 63. Қақтығыстар мен стресстерді басқару.

 64. Ұйымдағы қақтығыстардың табиғаты.

 65. Қақтығыстар себебі. Ресурстарды бөлу.Мәселелердің өзара байланыстылығы. Мақсаттардағы айырмашылықтар.

 66. Қақтығыстар себебі. Құндылықтар, мінез – құлықтар мен өмір тәжірибесі туралы көзқарастар айырмашылықтары.

 67. Қанағатсыз коммуникациялар.

 68. Қақтығыстардың нәтижесі. Қақтығыстарды шешудің құрылымдық тәсілдері.

 69. Қақтығыстарды шешудің тұлғааралық стилі.

 70. Стресс түсінігі. Стресстің себебі.

 71. Көшбасшылық: басшылық ету стилі және менеджердің имиджі.

 72. Д.Хоманстың әлеуметтік жүйедегі үлгісі.

 73. Көш басшылыққа мінез- құықтық көзқарас: Курт Левиннің зерттеулері және Рэнсис Лайкерттің 4 жүйесі.

 74. Көшбасшылыққа мінез- құлықтық көзқарас: Көшбасшылық стиліне деген екі өлшемдік мазмұндау және Блэйк пен Мутонның басқарушылық торы.

 75. Тиімді көшбасшылықтың ситуациялық үлгісі. Фидлердің басшылық етудегі ситуациялық үлгісі.

 76. Фидлердің ситуациялық үлгісіндегі басқару тиімділігі.

 77. Тиімді басшылықтың ситуациялық үлгісі: Митчил және Хаустың «жол- мақсат» теориясы.

 78. Тиімді басшылықтың ситуациялық үлгісі: Херси мен Бланшердің өмірлік кезең теориясы.

 79. Тиімді басшылықтың ситуациялық үлгісі: Врум- Йеттонның басқару шешімін қабылдау үлгісі.

 80. Тиімді көшбамшылыққа деген көзқарастар.

 81. Басқарудыңнегізгі теориялары «X»,«Y», «Z».

 82. Өндірісті жедел басқарудың мәні.

 83. Хотторн экспериментінің мазмұны мен маңызы.

 84. Адамдық қатынастар және мінез- құлық ғылымы мектебі

 85. Жүйе ретіндегі инновациялық менеджмент.

 86. Қазақстан Республикасы халық шаруашылығының өнеркәсіп білім беру, ғылыми- техникалық сфераларын басқарудың проблемалары.

 87. Өндірістік жүйені қалыптастыру.

 88. Өнімнің сапасын басқару.

 89. Еңбек өнімділігін басқару.

 90. Кәсіпорынның қаржысын басқару.

 91. Ұйымдағы менеджменттің экономикалық тиімділігі.

 92. Акционерлік қоғамды басқаруды ұйымдастыру.

 93. Өндірістік кооперативті басқаруды ұйымдастыру.

 94. Шаруашылық серіктестіктерді басқаруды ұйымдастыру.

 95. Ұйымның мәдениеті.

 96. Еңбек қызметіндегі адамдық фактор.

 97. Персонал менеджментті жүйесі.

 98. Ауыл шаруашылық кәсіпорындарының жекелеген қызмет бағыттарын басқарудың ерекшеліктері.

 99. Стратегиялық және жедел басқарудыңсалыстырмалы сипаттамасы

 100. Дағдарысқа қарсы жоспарлау және ұйымды басқару.


«Кәсіпорын экономикасы»

 1. Қазақстан Республикасы экономикасының қазіргі жағдайы мен дамуының негізгі бағыттары

 2. ҚР-ның қазіргі салалық құрылымы және оны қайта құруды басты бағыттары. Салалардың жіктелуі

 3. Нарықтық қатынастар қалыптастыру жағдайында ҚР-ның мемлекеттік құрылымдық саясаты: ұзақ мерзімді басымдылық мақсаттары және жүзеге асыру стратегиялары

 4. ҚР-ның сыртқы экономикалық ынтымақтастығы: ашық экономиканы және еркін сауданы құру

 5. Нарықтың мәні, негізгі категориялары. Нарықтық түрлері және олардың ерекшеліктері

 6. Нарықтық инфрақұрылымның негізгі элементтері

 7. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні мен әдістері. Дамыған елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері

 8. Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде. Кәсіпорынның басты қызметтері мен міндетттері. Кәсіпкерлік құқық және кәсіпорынның міндеттемелері

 9. ҚР-ның азаматтық кодексіне сәйкес кәсіпорынның барлық түрлерінің қызмет етуінің негізгі принциптері

 10. Меншік нысандары бойынша кәсіпорынның түрлері. Кәсіпорыннның негізгі және қосымша белгілері бойынша, ұйымдастыру- құқықтық нысандары (ірі, орташа, шағын) бойынша жіктелуі. Кәсіпорын құрылымы.

 11. Кәсіпорындағы негізгі құралдардың экономикалық мәні, олардың құрамы мен құрылымы.

 12. Кеңейтілген ұдайы өндірістегі негізгі қорлардың алатын орны

 13. Лизинг негізгі капиталды жаңарту нысаны ретінде. Қндірістік және қаржылық лизинг

 14. Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы. Салық есебінде негізгі өндірістік қорларды бағалау әдістері. Негізгі қорларды қайта бағалау. Негізгі қорлардың ұдайы өндірісі

 15. Кәсіпорынның айналым қорлары

 16. Айналым капиталы: құрамы және құрылымы. Айналым капиталын қаржыландыру көздері

 17. Айналым құралдарының айналымдылық көрсеткіштері. Кәсіпорын қызметінде экономикалық көрсеткіштерді жақсартуда айналым қорларының айналымдылығын жеделдетудің мәні.

 18. Айналым қаржыларының қажеттілігін анықтау

 19. Еңбек ресурстары, олардың құрамы мен құрылымы. Қалыптастыру көздері.

 20. Кәсіпорынның еңбек ресурстарына қажеттілігін анықтау

 21. Еңбек өнімділігіоны анықтау әдістері. Еңбек өнімділігін арттырудың факторлары мен жолдары.

 22. Еңбек ақының мәні мен принциптері

 23. Еңбек мотивациясы. Еңбек ақыны дифференциациялаудың экономикалық негіздері

 24. Тарифтік жүйе. Оның еңбек ақыны ұйымдастырудағы мәні мен мазмұны.

 25. Жұмысшылардың еңбек ақы жүйесі мен нысандары. Жетекшілер, мамандар мен қызметкерлердің еңбекақысын ұйымдастыру. Еңбек мотивациясы.

 26. Инвестиция: мәні мен түрлері.

 27. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау әдістері.

 28. Кәсіпорынның инвестициялық қызметтері: жасаудың мәні мен принциптері. Инвестицияның экономикалық тиімділігін анықтау әдістері.

 29. Күрделі қаржыландырудың салыстырмалы тиімділігі.

 30. Портфельді бағалы қағаздардың түрлері. Қаржыландырудың тәуекел түрлері

 31. Инновация түсінігі және экономикалық мүдделердің өзара іс- әрекеті

 32. Инновациялық стратегиялар: тәуекелділік және қауіпсіздік

 33. Инновациялық процесс және инновациялық құрылым.

 34. Жаңа енгізулерді басқару

 35. Инвестицияға арналған қаржы ресурстарын басқару

 36. Шығын түсінігі, құрамы жіне түрлері, тұрақты және айнымалы шығындар

 37. Өнімнің өзіндік құнының құрылымы және әр түрлі салалардағы оның ерекшеліктері

 38. Шығындардың жіктелуі

 39. Баптары бойынша өнімнің өзіндік құнындағы кәсіпорын шығындары

 40. Тауарлы- материалды құндылықтардың өзіндік құнының есебі және оны бағалау

 41. Бәсеке теориясының мәні және дамуы

 42. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың экономикалық мәні және әдістемелеік көзқарастар

 43. Сапа туралы қазіргі көзқарастарды қалыптастыру.

 44. Сапа басқару объектісі ретінде

 45. ИСО сериясы стандарты негізінде Сапаны басқару

 46. ИСО сериясының халықаралық стандарты

 47. Қазақстандағы сапаның халықаралық стандарттары

 48. Кәсіпорынның қаржылық шаруашылық қызметінің нәтижесі

 49. Кәсіпорынның рентабельділігі

 50. Сатудың зиянсыздық көлемін анықтау және кәсіпорынның қауіпсіздік аймағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет