Қмму ф 4/3-06/01 2077 Ж. 14 МаусымдағЫДата25.02.2016
өлшемі103.12 Kb.
#23654
ҚММУ Ф 4/3-06/01

2077 Ж. 14 МАУСЫМДАҒЫ

ҚАЗММА ЖАНЫНДАҒЫ ОӘК №6 НХ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

ТАҒАМ ГИГИЕНАСЫ, ЖАЛПЫ ГИГИЕНА ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

(ЖАЛПЫ ГИГИЕНА ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ КУРСЫ)


практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау

Тақырыбы: Тұрғылықты жерлерде емдік ұжымдардың, соның ішінде стоматологиялық саладағы орналасуына қойылатын гигиеналық талаптар. Ауруханалардың құрылыс жүйелері. Емдік-алдын алу мекемелерінің негізгі құрылымдық бөлімдерінің ішкі жоспарлауын гигиеналық бағалау. Ауруханаішілік инфекциялары, олардың алдын алу.


.

Пән: Жалпы гигиена

Мамандығы: 5В130200 - стоматология

Курс екінші

Уақыты 2 сағат

Қарағанды 2014 ж.

Жалпы гигиена және экология курсының отырысында бекітілген

29.08.2014 ж. Хаттама №1


Курсқа жауапты, м.ғ.к. М.Г. Калишев

Тақырып: «Тұрғылықты жерлерде емдік ұжымдардың, соның ішінде стоматологиялық саладағы орналасуына қойылатын гигиеналық талаптар. Ауруханалардың құрылыс жүйелері. Емдік-алдын алу мекемелерінің негізгі құрылымдық бөлімдерінің ішкі жоспарлауын гигиеналық бағалау. Ауруханаішілік инфекциялары, олардың алдын алу»


 • Мақсаты:. Тұрғылықты жерлерде емдік ұжымдардың, соның ішінде стоматологиялық саладағы орналасуына қойылатын гигиеналық талаптарды меңгеру. Ауруханалардың құрылыс жүйелерін меңгере білу.
 • Оқу тапсырмалары:

Студент білуге тиіс :

1.Тұрғылықты жерлерде емдік ұжымдардың, соның ішінде стоматологиялық саладағы орналасуына қойылатын гигиеналық талаптар.

2. Ауруханалардың құрылыс жүйелері..
Істей білуі тиіс:


 • Емдеу профилактикалық мекемелердің санитарлық сараптау құжаттарын талқылай білу, іздеу әдебиеттері мен гигиеналық нормативтік құжаттарды қолдану.

 • Жағдайлық жоспарды гигиеналық бағалауда басты шешімдерді шығару.

 • елді мекен арасында туындаған ауруларды тіркеу.

 • Елді мекендер арасында Емдеу профилактикалық мекемелердің жобалауда гигиеналық талаптарға сай болуын бағалау.

 • . Емдеу профилактикалық мекемелердің жобасына протокол және санитарлық қорытынды шығару.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 • Ауруханалардың құрылыс жүйелерінің қандай түрлерін білесін ? Оларға мінездеме

беріңіз ?

- Ауруханалардың орталықтандырылған және орталықтандырылмағанқұрылыс жүйелерінің артықшылықтары мен кемшіліктері

 • Аралас жүйеге мінездеме беріңіз ?

 • Блокты жүйеге мінездеме беріңіз ?Олардың ерекшеліктері?

 • Проект дегеніміз не ? Проектілік құжаттардың негізгі материалдары қандай?

 • Жағдайлық жоспар дегеніміз не?

 • Емдеу профилактикалық мекемелердің жер участкесіне қандай гигиеналық талаптар қойылады?

 • Стоматологиялық профильдегі емдеу профилактикалық мекемелерді жобалаудың ерекшеліктері?


 • Оқыту мен беру әдістері: Жағдайлық есептерді шығару.Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Негізгі:

 1. Кенесариев У.И., Жакашов Н.Ж. Оқулық «Экология және халық денсаулығы». Алматы: «Ғылым», 2002-216 с.

 2. аликеева Г.М., Рузудинова Г.Т. Оқу құралы «Су гигиенасы» алматы, 2006ж. 74 б.

 3. Тамақтану: Жалпы гигиена бойынша медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы. І-бөлім. Кенесариев У.И., Балмахаева Р.М., Жоламанов М.Е., Алимова Н.Е./ Алматы, 2006-160 бет.


Қосымша:

 1. Радиациялық гигиена. Оқу құралы. Кенесариев У.И., Бекмагамбетова Ж.Д., Жоламанов М.Е., рузудинова Г.Т. – алматы, 2004, 169 б.


Орыс тілінде

Негізгі:

 1. А.М. Лакшин, В.А. Катаева. Общая гигиена с основами экологии человека: Учебник. – М.: Медицина, 2004. – 464с.

 2. А.А. Минх. Общая гигиена. –М.: «Медицина», 1984. – 479с.

 3. Г.И. Румянцев и соавт. Гигиена. – Издательский дом «ГЭОТАР - МЕД», 2001. – 608 с.

 4. Ю.П. Пивоваров, В.В. Королик, Л.С. Зиневич. Гигиена и основы экологии человека. Серия «Учебники и учебные пособия» ростов на Дону: «Феникс», 2002. – 512 с.

 5. Б.А. неменко, У.И. Кенесариев. Комунальная гигиена. – алматы: Научно – издательский центр «Ғылым», 2003. – 463 с.

 6. У.И. Кенесариев, Н.Ж. Жакашов. Экология и здоровье населения: Учебник для медицинских ВУЗов и колледжей. Алматы, 2002. 260 с.


Қосымша:

 1. А.И. Гурова, О.Е. горлова. Практикум по общей гигиене. – М.: Изд. Университета дружбы народов, 1991. 176 с.

 2. профилактика стоматологических заболеваний. Здоровый образ жизни. Материалы Республиканской научно-практической конференции. Республиканский научно-клинический центр стоматологии. Алматы, 1999. – 204с.

 3. Ж.Д. Бекмагамбетова. Радиационно-экологические аспекты безопасности населения. Учебное пособие. – Алматы, 2002. – 304 с.

 4. Г.М. Аликеева. Гигиена воды. Учебно-методическое пособие для студентовмедицинских факультетов. – Алматы, 2003. – 72 с.

 5. анамбаева А.И. Учебное пособие «Гигиена лечебно – профилактических организаций». – Алматы: ЖЕБЕ – ДИЗАИН, 2003. 68 с.

 6. М.К: Амрин. Гигиеническая оценка воздушной среды. Учебно-методическое пособие для студентовмедицинских факультетов. – Алматы, 2003. – 66 с.

 7. Гигиена питания. Учебное пособие для медицинских вузов. Часть 1. Кенесарие У.И., Балмахаева Р.М., Жоламанов М.Е., Алимова Н.Е. Алматы, 2006. - 143 с.

 8. Гигиена и физиология труда. Учебное пособие. Игсатов Р.З.Алматы, 2006. – 60 с.


Негізгі:

 • Бақылау: тесттік сұрақтар.

Тесттік сұрақтардың үлгілері

?

Аурухананың жер учаскесін таңдау кезінде шешілмейтін сұрақтар:- тұрғын құрылыстардан ЕПМ оқшаулануы

- өндірістік объектілерден қашықтығы

- үлкен магистралдардың барлығы және одан алшақтығы

- жер еңістігінің болуы

+ аурухана қуаттылығы

?

Босанатын бөлімшенің қабылдау бөлмесін басқа бөлімшелермен біріктіру рұқсат етіледі:- гинекологиялық бөлімшемен бірге

- инфенкциялық емес науқастарды емдеу бөлімшелерінің барлығымен бірге

-аурухананаң орталықтандырылған құрылыстау жүйесінде

- аурухананаң аралас құрылыстау жүйесінде

+ рұқсат етілмейді

?

Қолайлы өмір жағдайымен қарастырылмайды:- тұрғын бөлмелердің ұтымды архитектуралық-жоспарлама шешімі

- қоршаған қала ортасының қолайсыз әсерімен тұрғын жағдайының байланысы

- өндірістік кәсіпорындарда еңбек жағдайын ұйымдастыру

- су көздерін қорғау аймақтарымен байланысты қолайлы жағдай

+ науқастардың уақытша болатын бөлмелер кешенінің жағдайы

?

Бөлмелердің инсоляциялану ұзақтығы тәуелді жағдай:- жарық түсетін көздерге байланысты бөлмелердің бағаттылуы

- жыл мезгіліне

+ климат белдеуіне

- терезенің конфигурациясы мен өлшемі

- атмосфераның жағдайы

?

Аурухана учаскесінің қызмет көрсететін ауданымен байланысы қолайлы болады:- су құбырлары торабымен

- жылумен қамтамасыздандыру

- электрмен қамтамасыздандыру

- канализациялау

+ қолайлы кіретін жолдар мен кірістермен

?

Қолайлы емдік-қорғаныс және эпидемияға қарсы тәртіпті қамтамасыз ететін ауруханалардың құрылысытану жүйесін көрсет:- орталықтандырылған

- орталықтандырылмаған

+ аралас

- блокты


- әмбебап

?

Терезеледің конфигурациясы мен өлшемдері көрсетіледі:- жағдайлық жоба

- бас жоба

- қабат аралық сызбалар

+ фасадтың эскиздары

- түсініктеме жазбасы

?

Учаскенің санитарлық жағдайы көрсетіледі:- бас жобада

- жағдайлық жобада

+ түсініктеме жазбасында

- жер учаскесін таңдау бойынша анықтамада

- қабат бойынша жобаларда

?

Боксталған инфекциялық бөлімшелердің палаталардан тұратынбөлімшелермен салыстырғанда артықшылықтары:

- инфекция түрі әртүрлі науқастардың түсуіне мүмкіншілік жасайды

- жасына және жынысына байланыссыз науқастарды оқшаулау

мүмкіндігінің болуы

- құрылысының үнемділігі

- орынның іркілу уақыты аз

+ ауруханаішілік инфекцияның болу мүмкіндігі азайады
Аурухана территорясына санитарлық нормативтер бойынша қарастырылатын кіретін жолдар саны:

- бір ғана орталықтандырылған жол

- әр корпусқа жеке

+ кем дегенде екі жол

- жалпы және шаруашылық аймағына жеке жол

- жол санын аурахан әкімшілігі белгілейді

?

Жобалық құжаттар құрамына кірмейді:+ жер жоспары

- бас жоба

- жағдайлық жоба

- түсініктеме жазбасы

- жер учаскесін таңдау бойынша анықтама

?

ЕПМ салуға арналған жер территориясындағы грунт суларының тұру бикітігін көрсет:+ 1,5 м кем емес

- 1,5 м артық емес

- 1,0 м артық емес

- 1,5 м кем емес

- 15 м кем емес

?

Елді мекенге неғұрлым жақын орналастыруды қажет ететін аурухана мекемелері- жалпысоматикалық

- психоневрологиялық

- кардиоорталықтар

+ емханалар

- орман санаториялары

?

Аурухананың жер учаскесін таңдау кезінде шешілмейтін сұрақтар:- тұрғын құрылыстардан ЕПМ оқшаулануы

- өндірістік объектілерден қашықтығы

- үлкен магистралдардың барлығы және одан алшақтығы

- жер еңістігінің болуы

+ аурухана қуаттылығы

?

Босанатын бөлімшенің қабылдау бөлмесін басқа бөлімшелермен біріктіру рұқсат етіледі:- гинекологиялық бөлімшемен бірге

- инфенкциялық емес науқастарды емдеу бөлімшелерінің барлығымен бірге

-аурухананаң орталықтандырылған құрылыстау жүйесінде

- аурухананаң аралас құрылыстау жүйесінде

+ рұқсат етілмейді

?

Палаталық секция дегеніміз- әр түрлі сырқаты бар науқастарды орналастыруға және емдеуге арналған палаталар мен қосымша бөлімшелер кешені

- әр профильдегі науқастарды орналастыруға және емдеуге арналған қосымша бөлімшелер кешенінсіз палаталар

- аурухана бөлімшесімен бірге орналасқан қосымша бөлмелер кешені

+ бір сырқат түріндегі науқастарды орналастыруға және емдеуге арналған палаталар мен қосымша бөлімшелер кешені

- науқастардың күндізгі болатын бөлмелер кешені

?

Қолайлы өмір жағдайымен қарастырылмайды:- тұрғын бөлмелердің ұтымды архитектуралық-жоспарлама шешімі

- қоршаған қала ортасының қолайсыз әсерімен тұрғын жағдайының байланысы

- өндірістік кәсіпорындарда еңбек жағдайын ұйымдастыру

- су көздерін қорғау аймақтарымен байланысты қолайлы жағдай

+ науқастардың уақытша болатын бөлмелер кешенінің жағдайы

?

«Өмір сүру аймағы» түсінігіне кірмейді:- өндірістік бөлме

- тұратын үйден 3-4 квартал қашықтықта орналасқан мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету аймағы

- үйден жұмысына дейінгі күнделікті жүретін жолы және керісінше қайту жолы

+ қала сыртындағы парк аймағы

- тұрмыстық қызмет көрсететін кәсіпорын аймағы

?

Төменде көрсетілген объектілердің ішінен «өмір сүру аймағы» түсінігіне кірмейді:- тұрмыстық қызмет көрсететін кәсіпорын аймағы

- дүкендер

+ қоғамдық тамақтану кәсіпорыны

- дәріханалар

- тұрғындардың күделікті жүретін жолы

?

Бөлмелердің инсоляциялану ұзақтығы тәуелді жағдай:- жарық түсетін көздерге байланысты бөлмелердің бағаттылуы

- жыл мезгіліне

+ климат белдеуіне

- терезенің конфигурациясы мен өлшемі

- атмосфераның жағдайы

?

Аурухана учаскесінің қызмет көрсететін ауданымен байланысы қолайлы болады:- су құбырлары торабымен

- жылумен қамтамасыздандыру

- электрмен қамтамасыздандыру

- канализациялау

+ қолайлы кіретін жолдар мен кірістермен

?

Аурухананың жер учаскесінің ауданы тәуелді емес:+ аурухананың түрі

- аурухананың қуаттылығы

- құрылыстау жүйесі

- ауруханада болжамдаған койка саны

- қырылыстау пайызы

?

Қолайлы емдік-қорғаныс және эпидемияға қарсы тәртіпті қамтамасыз ететін ауруханалардың құрылысытану жүйесін көрсет:- орталықтандырылған

- орталықтандырылмаған

+ аралас

- блокты


- әмбебап

?

Терезеледің конфигурациясы мен өлшемдері көрсетіледі:- жағдайлық жоба

- бас жоба

- қабат аралық сызбалар

+ фасадтың эскиздары

- түсініктеме жазбасы

?

Учаскенің санитарлық жағдайы көрсетіледі:- бас жобада

- жағдайлық жобада

+ түсініктеме жазбасында

- жер учаскесін таңдау бойынша анықтамада

- қабат бойынша жобаларда

?

Боксталған инфекциялық бөлімшелердің палаталардан тұратынбөлімшелермен салыстырғанда артықшылықтары:

- инфекция түрі әртүрлі науқастардың түсуіне мүмкіншілік жасайды

- жасына және жынысына байланыссыз науқастарды оқшаулау

мүмкіндігінің болуы

- құрылысының үнемділігі

- орынның іркілу уақыты аз+ ауруханаішілік инфекцияның болу мүмкіндігі азайады
Каталог: Stomatologiya -> 2%20kurs -> Obshaya Gigiena -> kaz -> metod%20rekom -> prac%20zan
2%20kurs -> Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулық Тақырыбы: Денсаулық сақтау саласындағы Қазақстан Республикасының заңы Мамандығы: «5В130200 – Стоматология»
Stomatologiya -> Семинарлық сабақтарға арналған әдістемелік ұсыныс Тақырыбы: Уақыт және адам. Менің жұмыс күнім. Пәні: Қазақ тілі
Stomatologiya -> Ф кгму 4/3-04/02 2007 ж. 14 маусымдағы №6 нх
Stomatologiya -> «Предмет и задачи детской стоматологии»
Stomatologiya -> Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Stomatologiya -> 2007 ж. 14 маусымдағы №6 нх
prac%20zan -> Қмму ф 4/3-06/01 2077 Ж. 14 МаусымдағЫ


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет