На възложителя се предоставят заверени с оригинала копия от изброените документи, според следните бюджетни разделиДата13.07.2016
өлшемі33.61 Kb.
#196808

Съпровождащи документи за отчитане на разходите по


бюджетните пера
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗАВЕРЕНИ С ОРИГИНАЛА КОПИЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СПОРЕД СЛЕДНИТЕ БЮДЖЕТНИ РАЗДЕЛИ:
Раздел1.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


 • Трудови и/или граждански договори;

 • Месечни ведомости за изплатени суми;

 • Сметки за изплатени суми;

 • Договори за услуга;

 • Банкови бордера, придружени с поименни, заверени от банката списъци за изплатените суми /ако има масово плащане по банков път/;

 • Сметки за изплатени суми;

 • Платежни нареждания за изплатени данъци;

 • Банкови бордера;

 • Разходни касови ордери;

 • Командировъчни (съгласно Наредбата за командировките в страната);

Раздел 2 . ПЪТУВАНИЯРаздел 3. ОБОРУДВАНЕ И ДОСТАВКИ
 • Документи, удостоверяващи провеждането на тръжната процедура за
  избор на под-изпълнители-transmission note;

 • Договор за доставка със спечелилия търга под-изпълнител, включително и неговата техническа и финансова оферта;

 • Приемо-предавателни протоколи между продавач и купувач, подписан и от областния координатор към Министерството на Икономиката. Той трябва да съдържа описание на оборудването с посочени серийни номера;

 • Декларация издадена от производителя;

 • Фактури за доставка;

 • Сертификат за европейски произход на закупеното със средства от безвъзмездната помощ оборудване, издаден от съответният сертифициращ орган /Българската Търговско Промишлена Палата/;

 • гаранция за доставеното оборудване-

Раздел 4. МЕСТЕН ОФИС НА ПРОЕКТА/РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА
4.1. РАЗХОДИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 • Договор за наем на автомобил и фактура според заложените съгласно бюджет средства;

 • Пътен лист и заповед за разход.


4.2. НАЕМАНЕ ОФИС НА ПРОЕКТА • Договор за наем;

 • Решение на общинският съвет за отдаване под наем на общинска собственост - цена на кв.м.;

 • Фактура + касова бележка и/или банково бордеро;


4.3. КОНСУМАТИВИ – ОФИС МАТЕРИАЛИ


 • Подробни фактури + касова бележка и/или банково бордеро;

 • Договор (при необходимост)


4.4 ДРУГИ УСЛУГИ


 • Договори;

 • Фактури + касова бележка и/или банково бордеро;

 • Извлечения (телефонни сметки);

 • Протокол за разпределение на разходите (база за изчисляване на
  разходите - ток, вода,отопление, и др.);

Раздел 5. ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ
 • Договори;

 • Подробни фактури + касова бележка и/или банково бордеро;

 • Подробното описание на материалите за обучение съгласно Договора с Възложителя - да бъде отразено във фактурите

Раздел 7. ДРУГИ
 • Договори;

 • Фактури + касова бележка и/или банково бордеро;

Раздел 9. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ


Административни разходи /режиини/ са допустими, при условие че не включват разноски, които се отнасят за друго бюджетно перо, предвидено по Договора.
ВАЖНО:

СПИСЪКЪТ НА ПОСОЧЕНИТЕ СЪПРОВОЖДАЩИ ДОКУМЕНТИ НЕ ИЗЧЕРПВА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ИЗИСКВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО СЪОТВЕТНИТЕ ПЕРА ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТА. ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ ПРЕВОДИ ПРЕД КАСОВИ ПЛАЩАНИЯ.ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ ВСИЧКИ РЕКВИЗИТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ФАКТУРИТЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет