«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ Негізгі мектеп түлектеріне арналған қорытынды аттестаттау ХимияДата15.06.2016
өлшемі123.79 Kb.
#136816
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ

Негізгі мектеп түлектеріне арналған қорытынды аттестаттау

Химия

 1. Бақылау жұмысының құрылымы

Бақылау жұмысы 5 тапсырмадан тұрады, 2- білімді меңгеру, 2- білімді қолдану, 1- білімнің кіріктірілуі.


2. Бақылау жұмысының бағалау критериі


Тапсырмалар

Тексеруге арналған элементтер

Тексеруге арналған элементтерге қойылатын ұпай

Орындалған тапсырмаға қойылатын ұпай

1

«Электролиттік диссоциация» туралы түсінік

1 б

4 б

«Электролит» «бейэлектролит» сипаттамасы«күшті және әлсіз электролит» туралы түсінік

1 б

«тұздар гидролизі» туралы түсінік2

Молекулалық теңдеуін сауатты жаза білу;4 б

Тотығу дәрежесін анықтау;Тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты ажырату;

1 б

Электронды баланс арқылы реакция теңдеуін коэффициенттер арқылы теңестіру;

1 б

3

Химиялық реакцияның жылдамдығы әсер етуші факторларды білу;

1 б

5 б

Реакцияның жүру заңдылықтарын білу;

1 б

Реакцияның жылдамдығына температураның әсерін көрсету;

1 б

Реакцияның жылдамдығына концентрацияның, қысымның әсерін көрсету;

1 б

Ле - Шателье принципін заңдылықтарының мәнін түсіндіру;

1 б

4

Химиялық элементтердің химиялық қасиеттері не сүйене отырып генетикалық байланысты құрастыру;5 б

Реакцияның молекулалық теңдеулерін құру;Коэффициенттер арқылы реакция теңдеуін теңестіру;Реакцияның иондық теңдеулерін құру;Реакцияның типін анықтау;5

Есептің қысқаша шартын жазу;

Реакция теңдеуін құру, теңестіру;Реакция теңдеуі бойынша теориялық есептеу жүргізу;Есептің шарты бойынша белгісізді анықтау;Химиялық формулаларды қолданып, түрлендіре алу;Калькуляциялық есептеу жүргізіп, жауабын көрсету;3. Практикалық жұмысты бағалау критерилеріТапсырмаларға сипаттама

Білімнің кіріктірілуі.

Логикалық ойлауға берілген шығармашылық тапсырмалар.1

Практикалық жұмысты орындау әдістемесін ұсыну;

1

Зерттеу мақсатын атап, гипотеза ұсыну;

1

Қауіпсіздік техникасының ережесін сақтай отырып, реактивтерді қолданып жұмысты орындау, эксперимент жүргізу;

1

Жүргізген жұмысты рәсімдеу;

1

Берілген тапсырма бойынша өздеріне ұсынылған жұмыстың орындалу әдісін кестеге логикалық реттілікпен жазу;

1

Ұсынған гипотезаның жүргізген тәжірибелерді растайтындығы бойынша қорытынды жасау;

1

Барлығы6

4. Бағалау көрсеткіштерінің жүйесі

Ұпай санын бағаға айналдыру:

100%-89% - 26 -30

72% - 88% 22-25

71% - 55% - 17-21

54% және одан төмен – 16 ұпай және одан төмен


5. Бақылау жұмысының орындалу уақыты: 180 - минут.

Практикалық жұмыс – 60 минут


Бақылау жұмысының мысалы

1 нұсқа

1. Мынадай тұздар берілген: калий хлориді, мыстың (ІІ) нитраты, натрий сульфиді, темірдің (ІІІ) хлориді осы тұздардың қайсысы гидролизге ұшырайды? Гидролизге ұшырайтын тұздың реакция теңдеуінің толық және қысқартылған формада жазыңдар.

2. Тотығу – тотықсыздану реакциясының теңдеуін электронды баланс әдісі арқылы теңестіріп, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтаңдар.

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O

3. Мына берілген қайтымды реакция теңдеуі үшін: АВ↔ А + В егер температураны 40 тан 200 С төмендететін болсақ, тепе –теңдік қайсы бағытқа қарай ығысады? Тура және кері реакция үшін температуралық коэффициенттің мәні 3 және 2 тең. Жауаптарыңды есептеумен дәлелдеңдер.

4. Айналымды жүзеге асырыңдар:

P → PH3 → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 → Ag3PO45. Көлемі 0,5 л 13% -ті тығыздығы 1,13 г/мл натрий гидроксидінің ерітіндісін дайындау үшін қажетті натрий карбонатының массасын есептеңдер.

1 есептің жауабы:

Есептің шешу жолының алгоритмі:

Kпрямая соединительная линия 5прямая соединительная линия 6алий хлориді KCl

K OH HCl

күшті негіз күшті қышқыл

Егер берілген тұз калий хлориді күшті негіз бен күшті қышқылдан түзілген тұз болып табылатын болса, мұндай жағдайда бейтарап орта пайда болып, тұз гидролизге ұшырамайды.

KCl + H2O = KOH + HCl

K+ + Cl- + H2O = K+ + OH- + H+ + Cl-

H2O = OH- + H+

рН = 7 тең бейтарап орта пайда болады.

Мыстың (ІІ) нитратыпрямая соединительная линия 7прямая соединительная линия 8 Cu(NO3)2

Cu( OH)2 HNO3

әлсіз негіз күшті қышқыл

Егер берілген тұз мыстың (ІІ) нитраты әлсіз негіз бен күшті қышқылдан түзілген тұз болып табылатын болса, онда тұз гидролизге ұшырайды, гидролиз реакцияның нәтижесінде қышқылдық орта пайда болып рН ˂ 7 тең болады.

1-ші сатысы:

Cu(NO3)2 + H2O = (CuOH)NO3 + HNO3

Cu2 + + 2NO -3 + H2O = CuOH+ + NO-3 + H+ + NO-3

Cu2 + + H2O = CuOH+ + Н+

рН ˂ 7 тең қышқылдық орта пайда болады.

2-ші сатысы:

(CuOH)NO3 + H2O = Cu(OH)2 + HNO3

CuOH+ + NO-3 + H2O = Cu(OH)2 + H+ + NO-3

CuOH+ + H2O = Cu(OH)2 + H+

рН ˂ 7 тең қышқылдық орта пайда болады.

Натрий сульфиді Na2S

прямая соединительная линия 10прямая соединительная линия 9 Na2S

Na OH H2 S

күшті негіз әлсіз қышқыл

Егер берілген натрий сульфиді Na2S тұзы күшті негіз бен әлсіз қышқылдан түзілген тұз болып табылатын болса, онда тұз гидролизге ұшырайды, гидролиз реакцияның нәтижесінде сілтілік орта пайда болып рН ˂ 7 тең болады.

1-ші сатысы:

Na2S + H2O = NaOH + NaHS-

2Na + + S2- + H2O = Na+ + OH- + Na+ + HS-

S2- + H2O = OH- + HS-

2-ші сатысы:

NaHS- + H2O = NaOH + H2S↑

Na+ + HS- + H2O = Na+ + OH- + H2S↑

HS- + H2O = OH- + H2S↑

рН ˂ 7 тең

cілтілік орта пайда болады.

Темірдің (ІІІ) хлориді FeCl3

прямая соединительная линия 12прямая соединительная линия 11 FeCl3

Fe(OH)3 HCl

әлсіз негіз күшті қышқыл

Егер берілген тұз темірдің (ІІІ) хлориді әлсіз негіз бен күшті қышқылдан түзілген тұз болып табылатын болса, онда тұз гидролизге ұшырайды, гидролиз реакцияның нәтижесінде қышқылдық орта пайда болып рН ˂ 7 тең болады.

1-ші сатысы:

FeCl3 + H2O = Fe(OH)Cl2 + HCl

Fe3+ + 3Cl- + H2O = Fe(OH)2+ + 2Cl- + H+ + Cl-

Fe3+ + H2O = Fe(OH)2+ + H+

рН ˂ 7 тең қышқылдық орта пайда болады.

2-ші сатысы:

Fe(OH)Cl2 + H2O = Fe(OH)2Cl + HCl

Fe(OH)2+ + 2Cl- + H2O = Fe(OH)2 + + Cl- + H+ + Cl-

Fe(OH)2+ + H2O = Fe(OH)2 + + H+

рН ˂ 7 тең қышқылдық орта пайда болады.

3-ші сатысы:

Fe(OH)2Cl + H2O = Fe(OH)3 ↓ + HCl

Fe(OH)2 + + Cl- + H2O = Fe(OH)3 ↓+ H+ + Cl-

Fe(OH)2 + + H2O = Fe(OH)3 ↓+ H+

рН ˂ 7 тең қышқылдық орта пайда болады.

2 есептің жауабы:

Есептің шешу жолының алгоритмі:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O

Химиялық реакция теңдеуі бойынша өзгеріске ұшыраған химиялық элементтердің тотығу дәрежесін көрсетеміз:

Zn0 + H2S+6 O4 → Zn+2 SO4 + H2S-2 + H2O

Электронды баланс қысқаша теңдеу құрамыз:

Zпрямая соединительная линия 2n0 – 2e = Zn+2 4

S+6 + 8e = S-2 1

Реакцияның теңдеуін теңестіреміз:

4 Zn + 5H2S O4 → 4Zn SO4 + H2S + 4H2O

3 есептің жауабы:

Есептің шешу жолының алгоритмі

АВ↔ А + В қайтымды реакция Вант – Гофф теңдеуі бойынша

v2 =v1 * ᵞ

Кері реакцияның жылдамдығы:

v2 =v1 * ᵞ = v1 * 2 = v1 * 22 = 4 v1

Осыған байланысты реакцияның жылдамдығы 4 есе артады.

Тура реакцияның жылдамдығы:

v1 =v2 * ᵞ = v2 * 3 = v2 * 32 = 9 v1

Осыған байланысты реакцияның жылдамдығы 9 есе артады.

Химиялық тепе –теңдік кері реакцияның бағытына қарай ығысады.4 есептің жауабы:

1 2 3 4 5

P → PH3 → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4 → Ag3PO4 1. 2 P + 3H2 = 2PH3

 2. 2PH3 + 4O2 = P2O5 + 3H2O

 3. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

 4. H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

 5. Na3PO4 + 3AgCl = Ag3PO4 + 3NaCl

5 есептің жауабы:

Есептің шешу жолының алгоритмі:

 1. Есептің қысқаша шартын жазамыз:

Берілгені:

V ер-і = 0,5 л = 500 мл

W = 13%

P= 1,13 г/млТабу керек: m ер. зат = ?

2. Натрий карбонатының массасын (1) формуланы өрнектеу арқылы есептейміз:

m ер. зат = * m ер.

Ерітіндінің массасын тығыздық пен көлем арқылы өрнектелетін формула арқылы есептейміз:

m ер.= V *p сандық мәндерін қойып есептеу жүргіземіз:

m ер.= 500 мл * 1,13 г/мл = 565 г 1. Натрий карбонатының массасын табу үшін формулаға табылған мәндерді қойып, есептейміз:

m ер. зат = * 565 г = 73,45 г

Алынған мәнді ондыққа дейін келтіріп дәлдікпен көрсетіп жазамыз:m ер. зат = 73,5 г

Жауабы: натрий карбонатының массасы m ер. зат = 73,5 г тең.

5. Практикалык жұмыс


Тапсырмалар

Тапсырма сипаттамасы

Тексеруге арналған элементтер

Тексеруге арналған элементтерге қойылатын ұпай

Орындалған тапсырмаға қойылатын ұпай

1

Лабораториялық құралдарды қолдана отырып берілген тапсырма бойынша эксперимент жүргізу.


Қауіпсіздік техникасының ережесін сақтай отырып жұмысты жүргізуге қажетті құрал-жабдықтарды таңдап алу, жұмыс орнын дайындау;6 б

Құрал-жабдықтарды дұрыс пайдалана отырып, ұсынылған тапсырмадағы химиялық заттарға зерттеу жүргізу;Бейорганикалық заттарға сапалық реакциялар жүргізу;Жұмыс орнын тазарту;Тәжірибе жүргізу арқылы алынған нәтижелерді өз бетінше жүйелеп қорытынды шығара алу;Орындалған жұмыстың қорытындысын өз бетінше кесте, сызбанұсқа түрінде көрсете алу;.Жалпы ұпай саны: 6

Практикалық жұмыстар тізімі


 1. Таза заттар және қоспалар. Заттарды қоспадан бөлу және тазарту.

 2. Оттектің алыну жолы және қасиеттері.

 3. Сутектің табиғатта таралуы және алынуы.

 4. Белгілі еріген заттың массалық үлесі және моляр концентрациясы бойынша ерітінді даярлау.

 5. «Бейорганикалық заттардың негізгі кластары» тақырыбына арналған эксперименттік есептер шығару.

 6. Негіздердің қышқылдармен әрекеттесуі.

 7. Қышқылдардың жіктелуі, алынуы, олардың қасиеттері.

 8. «Галогендер» тақырыбына эксперименттік есептерді шығару.

 9. Электролиттік диссоциациялану және электролиттердің қасиеттері. «Электролиттік диссоциация» тақырыбына арналған эксперименттік есептер шығару

 10. Тұздар гидролизіне әсер етуші факторлар.

 11. Иондарды сапалық жолмен анықтау үшін эксперименттік есептерін орындау.

 12. Химиялық реакциялар жылдамдығының өзгеруіне әсер ететін факторлардың тәуелдігін зерттеу.

 13. «Металдардың жалпы қасиеттері тақырыбы бойынша эксперименттік есептер шығару.

 14. «Сілтілік металдар» және «Кальций» тақырыбы бойынша эксперименттік есептер шығару.

 15. Алюминий және оның қосылыстары.

 16. Темір (II) және (III) иондарын сапалық жолмен анықтау.

 17. «Аммиакты алу және онымен тәжірибе жүргізу. Аммиактың сулы ерітіндісінің қасиеттерімен танысу".

 18. «Минералды тыңайтқыштарды анықтау».

 19. «Азот топшасы» бойынша эксперименттік есептер шығару

 20. Көмірқышқыл газын алу және оның қасиеттерін зерттеу. Карбонаттардың гидрокарбонаттарға айналу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет