Назвіть кольори (Кросворд) Заповнивши клітинки по горизонталі і вертикалі по­трібними літерами, ви прочитаєте назви кольорів. Пригадайте назви фарбДата12.06.2016
өлшемі1.26 Mb.
Назвіть кольори

(Кросворд)
Заповнивши клітинки по горизонталі і вертикалі по­трібними літерами, ви прочитаєте назви кольорів.Пригадайте назви фарб
По горизонталі впишіть назви фарб, значення яких наводяться нижче. Якщо це буде зроблено правильно, то по вертикалі ви прочитаєте ще одну назву фарби.

1. Фарба коричневого кольору.

2. Фарба темно-чер­воного кольору.

3. Фарба синього кольору.

4. Фарба з смоли дерев, які ростуть в Індії і Камбоджі, яскраво-жовтого кольору.

5. Фарба мінерального походження, від золотаво-жовтого до темно-червоного кольору.

6. Фарба з штучної охри коричневого і жовтого кольору.

7. Фарба, винайдена у 1817 році — жовтого кольору.

8. Фарба світло-коричневого кольору, названа ім'ям іта­лійського міста, де добувають глину з якої виготов­ляють її.

9. Фарба яскраво-червоного кольору, яку до­бувають з комах кошеніль.

10. Біла фарба.

11. Міне­ральна фарба червоного кольору.

Двадцять одне ім'я
Заповніть клітинки стрічок за значеннями слів, що наводяться нижче, і врешті у виділеному стовпчику прочитаєте вислів про видатних митців.

1. Великий український поет-демократ і художник, автор портрета негритянського актора А. Олдріджа.

2. Український народний майстер художньої кераміки.

3. Український архітектор, автор проекту будинку Верховної Ради Українb у Києві.

4. Український художник, автор пейзажу «Київська осінь».

5. Український живописець XIX ст., автор картини «Козача левада».

6. Український радян­ський художник, автор полотна «Шевченко і Щепкін у Москві».

7. Український живописець XIX ст., автор картини «Весільний викуп».

8. Український художник, який створив жанрову картину «В люди».

9. Український живописець, автор полотна «Кадри Дніпробуду».

10. Український ху­дожник, автор твору «В. І. Ленін».

11. Українська художниця, автор картини «Хліб».

12. Автор полотна «Обговорення двійки».

13. Український худож­ник, автор картини «Веселі доярки».

14. Майстер ук­раїнського реалістичного пейзажу, автор творів «Ніч у Салтанівці

15. Український художник, автор ілюстрацій до повісті М. В. Гоголя «Майська ніч».

16. Український живописець-баталіст, автор картини «Перехід через Сиваш».

17. Відомий майстер живопису XIX ст., автор полотен «Повіяло весною», «Хутір на Україні».

18. Український живописець XIX ст., автор картин «Селянська родина», «Похорон кошового».

19. Україн­ський художник старшого покоління, автор ілюстрацій до поем Т. Г. Шевченка.

20. Український живописець XIX ст., автор полотен «Село взимку» («Глухомань»), «Літній день».

21. Український скульптор, народний художник, майстер монументальної та станкової скульптури, якому належить скульптурна група «В катівнях фашизму», композиції «Партизан­ський рейд» та «Вірність».Ребус

Ребус-загадка, в якій слова, що розгадуються, по­дано у вигляді малюнків у поєднанні з літерами, циф­рами та іншими знаками. Так, наприклад, якщо біля , малюнка «коси» ліворуч стоїть кома у зворотному ви­гляді, то це означає, що треба відкинути літеру «к». І врешті буде слово «оса».

Розгадавши ребус, ви прочитаєте вислів народного художника І. Е. Грабаря про значення одного з жанрів живопису.


Чайнворд «Про все потроху»
1. Російський і український архітектор XVIII ст., автор будов у Києво-Печерській лаврі.

2. Персонаж іс­торичної картини видатного російського живописця В. І. Сурикова.

3. Зображення предметів побуту, квітів, дичини.

4. Український радянський художник, автор картини «Трембітарі».

5. Різновид графіки, в основі якого закладене навмисно сатиричне чи гумористичне загострення, перебільшення характерних рис, власти­востей зображуваного.

6. Твір А. О. Пластова.

7. Криво­лінійний брус плавного обрису, несуча будівельна кон­струкція з напівциркульним перекриттям.

8. Скульп­тор, автор пам'ятника О. С. Пушкіну в м. Ленінграді.

9. Російський живописець XVIII ст., автор портрета «Напольного гетьмана».

10. Пасивне, фотографічне сприймання й відображення предметного світу, без емо­ційного узагальнення, що спричиняє до механічного ко­піювання натури.

11. Зображення, виконане з окремих шматочків скла, камінців чи випаленої глини.

12. Власноручний портрет художника.

13. Художні вироби з ви­паленої глини.

14. Давньогрецький скульптор, один із авторів скульптурної групи «Лаокоон».

15. Видатний англійський художник XVIII ст., автор портретів лорда Хітвілда і полковника Тарлітона. 16. Картина М. К. Пи-моненка.

17. Український художник, автор картини «І. Франко та М. Коцюбинський серед селян села Криворівні».

18. Гравюра на металі.

19. Художнє узагальнення.

20. Камінь, який використовується для оздоблювальних виробів та в архітектурному оздоблен­ні.

21. Автор скульптури «Нестор-літописець».

Дев'ять полотен
В цій головоломці зашифровано дев'ять творів ве­ликого російського художника, 125-річчя з дня наро­дження якого було відзначено в 1969 році. Якщо ви правильно заповните клітинки за значеннями слів, на­ведених нижче, то у виділених клітинках по вертикалі прочитаєте ім'я і прізвище цього митця.
1. Твір, що оспівує життя запорізьких козаків.

2. Портрет великого російського письменника, автора епо­пеї про Вітчизняну війну 1812 року.

3. Картина, напи­сана художником після подорожі по Волзі.

4. Популярне полотно, що стало зразком сатиричного розвінчуван­ня духовенства.

5. Картина, присвячена українському народному звичаю.

6. Портрет видатного російського письменника XIX ст., автора повісті «Зачарований мандрівник».

7. Власний портрет.

8. Картина-портрет доньки живописця.

9. Портрет, написаний художником під час подорожі по Україні.


Чайнворд «А»
Цей чайнворд розгадується так само, як і поперед­ній. Але він відмітний від інших тим, що в ньому всі слова починаються літерою «А».
1. Мистецтво будувати споруди і їх комплекси.

2. Статуя давньогрецької богині роботи скульптора Фідія, яка була встановлена на Афінському Акрополі.

3. Тип орнаментації, розроблений у середньовічному мистецтві народами Близького Сходу.

4. Оголошення про спек­такль, лекцію чи виставку.

5. Каркас із металевих стержнів для скульптури.

6. Ряд невеликих арок для прикраси стіни.

7. Копіювання старовинних форм і ма­нер у мистецтві.

8. Картина українського художника М. С. Самокиша.

9. Відомий палац арабських правите­лів в Іспанії, т. зв. «Гранадського емірату».

10. Гале­рея з арок в архітектурній споруді.

11. Статуя давньо­грецького скульптора Праксителя.

12. Передня частина сцени.

13. Картина російського живописця XIX ст. В. М. Васнецова, створена за мотивами народної казки.

14. Латинський шрифт із заокругленими контурами.

15. Довгий ряд кімнат у палацах.

16. Статуя давньогрець­кої богині, яка була встановлена в Ефеському храмі.

17. Гравюра з картини, виконана автором твору.

18. Гравюра російського радянського художника М. В. Купріянова.

19. Верхня частина капітелі давньогрецької колони.

20. Місце, де відбувається циркова вистава.

21. Грецька літера.
Які митці тут згадуються?

Відгадайте прізвища відомих живописців.
1. Видатний російський художник-пейзажист XIX ст., автор полотна «Українська ніч».

2. Художник XIX ст., автор жанрових картин «Проводи рекрутів», «Гадання на вінках». 3. Великий майстер історичного живопису XIX ст., який написав картину «Бояриня Морозова».

4. Відомий український баталіст, пензлю якого належить картина «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким».

5. Російський ху­дожник, автор картини «Засідання комітету бідноти».

6. Відомий пейзажист, автор полотен «Село Хмелівка».

7. Російський живопи­сець XIX ст., майстер ліричного пейзажу, автор кар­тини «Золота осінь».


Якщо ви правильно відгадаєте прізвища митців, то по діагоналі прочитаєте прізвище видатного живописця, пензлю якого належать полотна «Пів­нічна ідилія», «На балконі», «Взимку».Кросворд «Стародавній світ»

По горизонталі.

3. Бог моря в давньогрецькій міфології.

7. Споруда в малоазійському місті Галікарнасі.

10. Гігантська кам'яна фігура лежачого лева з го­ловою людини у Стародавньому Єгипті. 11. Стародавнє місто в Чехословаччині, де знаходиться собор св. Віта.

13. Єгипетський фараон, за часів якого збудовано най­вищу піраміду в Гізі.

16. Прямокутне приміщення хра­му, оточене колонами.

18. Давньогрецький архітектор, один з творців Парфенона.

19. Найхарактерніша архітек­турна деталь грецького храму, основа грецького орде­ру.

21. Місто в Італії, де знаходиться палаццо Веккіо.

24. Художньо-образна архітектурна система давньогре­цького зодчества.

25. Острів, на якому було збудовано відому архітектурну споруду — Александрійський ма­як.

27. Будівельна конструкція характерної криволіній­ної форми.

28. Римський багатій, покровитель діячів мистецтва і літератури.

29. Круглий будинок для му­зичних вистав і змагань у Стародавній Греції.

З0. Ар­хітектурна споруда для богослужіння.

31. Велетенська статуя на острові Родос.

32. Видатний давньогрецький скульптор, автор статуї богині Афіни для Акрополя і статуї Зевса для храму в Олімпі.

33. Кругла в плані споруда.


По вертикалі.

1. Острів у Середземному морі, на якому було збудовано одне з семи чудес світу.

2. Во­дяна рослина, родини лататтєвих, обриси квітки якої лягли в основу капітелі давньоєгипетської колони.

4. Труна для мумії фараона в Стародавньому Єгипті.

5. Нижня частина колони.

6. Один із семи пагорбів, на яких розташований Рим.

8. Місто в Єгипті, де знахо­дяться загальновідомі піраміди.

9. Споруда на Афінському Акрополі.

12. Амфітеатр у Стародавньому Римі.

14. Італійський архітектор, автор проекту вілли Ротон­ди поблизу Віченци.

15. Малоазійське місто, в якому збудовано гробницю царю Мавсолу.

17. Ватажок по­встання рабів у Стародавньому Римі.

19. Верхня час­тина колони.

20. Місто в Єгипті, де знаходиться відомий храм.

22. Гігантська споруда, гробниця фараона.

23. Римський храм «всіх богів».

26. Головний храм міста або монастиря.

Відповіді

Пригадайте назви фарб

1. Умбра.

2. Краплак.

3. Кобальт.

4. Гумігут.

5. Охра.

6. Марс.

7. Кадмій

8. Сіена.

9. Кармін.

10. Білило.

11. Кіновар.

По вертикалі: ультрамарин
Двадцять одне ім'я

1. Шевченко.

2. Гончар.

3. Заболотний.

4. Глущенко.

5. Василь­ківський.

6. Хмелько.

7. Трутовський.

8 Костанді.

9. Трохименко.

10. Божій.

11. Яблонська.

12. Григор'ев.

13. Кричевський.

14. Світлицький.

15. Дерегус.

16. Самокиш.

17. Крижицький.

18. Мураш­ко

19. їжакевич.

20. Левченко.

21. Лисенко.

Між потовще­ними лініями:

кращі художники України.Ребус 1

Найвище мистецтво — мистецтво портрета.Чайнворд «Про все потроху»

1. Ковнір. 2. Разін. 3. Натюрморт. 4. Труш. б. Шарж. 6. «Жни­ва». 7. Арка. 8. Анікушин. 9. Нікітін. 10. Натуралізм. 11. Мозаїка. 12. Автопортрет. 13. Теракота. 14. Афінодор. 15. Рейнольдс. 16. «Сінокіс». 17. Сахро. 18. Офорт. 19. Типізація. 20. Яшма. 21. Антокольський.


Дев'ять полотен

1. «Запорожці». 2. «Толстой». 3. «Бурлаки». 4. «Протодия­кон». 5. «Вечорниці». 6. «Лєсков». 7. «Автопортрет». 8. «Відпочи­нок». 9. «Українка».У виділених клітинках по вертикалі: Ілля Репін.


Чайнворд «А»

1. Архітектура. 2. Афіна. 3. Арабеска. 4. Афіша. 5. Арматура. 6. Аркатура. 7. Архаїстика. 8. «Атака». 9. Альгамбра. 10. Аркада. 11. «Афродіта». 12. Авансцена. 13. «Альонушка». 14. Антиква. 16. Анфілада. 16. «Артеміда». 17. Автогравюра. 18. «Аврора». 19. Абака. 20. Арена. 21. Альфа.


Які митці тут згадуються?

1. Куїнджі. 2. Соколов (І. І.). 3. Суриков. 4. Самокиш. 5. Моравов. 6. Ромадін. 7. Левітан.По діагоналі: Коровін (К. О.).
Кросворд «Стародавній світ»

По горизонталі. 3. Посейдон. 7. Мавзолей. 10. Сфінкс. 11. Прага. 13. Хеопс. 16. Наос. 18. Каллікрат. 19. Колона. 21. Фло­ренція. 24. Ордер. 25. Фарос. 27. Арка. 28. Меценат. 29. Одеон. ЗО. Храм. 31. Колос. 32. Фідій. 33. Ротонда.

По вертикалі. 1. Родос. 2. Лотос. 4. Саркофаг. 5. База. 6. Капітолій. 8. Гіза. 9. Парфенон. 12. Колізей. 14. Палладіо. 15. Галікарнас. 17. Спартак. 19. Капітель. 20. Луксор. 22. Пірамі­да. 23. Пантеон. 26. Собор.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет