О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики КазахстанДата22.02.2016
өлшемі140.5 Kb.О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с момента введения в действие соответствующих ведомственных актов, предусматривающих утверждение Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке, Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, перечня отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению и Правил конкурсного отбора территориальных кластеров.

Премьер-Министр

Республики Казахстан

К. Масимов

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от « » 2015 годаПеречень утративших силу некоторыхрешений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2012 года № 636 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 51, ст. 688).

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 922 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 62, ст. 859).

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2012 года № 1017 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки, перечня отечественных обработанных товаров, услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 65, ст. 914).

4. Пункт 57 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 735 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 42, ст. 623).

5. Пункт 21 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2013 года № 1363 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 72, ст. 951).

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2014 года № 1262 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 922 "Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке» (САПП Республики Казахстан 2014 г., № 72-73, ст. 660).

7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2015 года № 535 «Об утверждении критериев и Правил проведения конкурсного отбора территориальных кластеров» (САПП Республики Казахстан 2015 г., № 39, ст. 272).


______________________________Қазақстан Республикасы Үкіметінің

кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

2. Осы қаулы Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын, Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта ілгерілету бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын, Отандық өнделген тауарларды ілгерілету бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын, оларды ілгерілету бойынша шығындары ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлардың тізбесін және Аумақтық кластерлерді конкурстық іріктеу қағидаларын бекітуді көздейтін тиісті ведомстволық актілердің қолдансықа енген кезеңнен бастап қолданысқа енгізіледі.Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2015 жылғы « »

№ қаулысына

қосымша


Қазақстан Республикасы Үкіметінің

күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

1. «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 мамырдағы № 636 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 51, № 688-құжат).

2. «Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 922 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 62, 859-құжат).

3. «Отандық өңделген тауарларды, қызметтерді сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын, сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша шығындары ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 тамыздағы № 1017 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 65, 914-құжат).

4. «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылғы 23 шілдедегі № 735 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзерістерінің 57-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 42, 623-құжат).

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 1363 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзерістерінің 21-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 72, 951-құжат).

6. «Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 922 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 қарашадағы № 1262 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 72-73, 660-құжат).

7. «Аумақтық кластерлерге конкурстық іріктеу жүргізу өлшемшарттарын және қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 535 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 39, 272-құжат).

________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики Казахстан

«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»п/п

Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке

Информация государственного органа-разработчика


1.

Государственный орган- разработчик

Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан


2.

Обоснование необходимости принятия проекта

1. В целях реализации Предпринимательского кодекса Республики Казахстан утвержденного распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан № 133-р от 11 декабря 2015 года «О мерах по реализации Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года и Закона Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства»

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 29 сентября 2014 года № 239-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления» утверждены следующие ведомственные акты:

1) приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию от 26 ноября 2015 года № 1107 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков»;

2) приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию от 4 декабря 2015 года № 1164 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке»);

3) приказ Министра по инвестициям и развитию от 30 ноября 2015 года № 1128 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, перечня отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению»;

4) приказ Министра по инвестициям и развитию от 18 декабря 2015 года № 1212 «Об утверждении Правил конкурсного отбора территориальных кластеров».

Приказы внесены в Министерство юстиции на государственную регистрацию. Постановление вводится в действие после введения в действие указанных приказов, что оговорено пунктом 2 проекта постановления.


3.

Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта


Отрицательных социально-экономических и правовых последствий не повлечет

4.

Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта

Реализация проекта не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета

5.

Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность принятия проекта

Приведение в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан

6.

Сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2012 года № 636 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков»;

2. постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 922 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке»;

3. постановление Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2012 года № 1017 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки, перечня отечественных обработанных товаров, услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;

4. пункт 57 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 735 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»;

5. пункт 21 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2013 года № 1363 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»;

6. постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2014 года № 1262 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 922 "Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке;

7. постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2015 года № 535 «Об утверждении критериев и Правил проведения конкурсного отбора территориальных кластеров».


7.

Необходимость последующего приведения законодательства в соответствие с проектом

Отсутствует

8.

Результаты дополнительной экспертизы (правовой, экономической, экологической, финансо-вой и других), в случае ее проведения по поручению Премьер-Министра в других организациях

Отсутствуют

9.

Иные сведения
10.

Разрешается передача материалов (выписок) на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан»

Разрешается

11.

Информация о размещении проекта на интернет-ресурсе

Проект размещен на официальном web-сайте Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан www.mid.gov.kz


12.

Информация о размещении на интернет-ресурсе (веб-сайте) государственного органа пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение (наименование пресс-релиза, дата)

Не является социально значимым

13.

Информация о результатах проведения анализа регуляторного воздействия (при наличии)

ОтсутствуетМинистр по инвестициям и развитию

Республики Казахстан А. Исекешев


«___» ____________ 2015 год

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің

күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасының

Үкіметі қаулысының жобасына

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАр/сТүсіндірме жазбада
көрсетілуге тиіс
мәліметтердің тізбесі


Әзірлеуші мемлекеттік
органның ақпараты1.

Жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі


2.

Жобаны қабылдау қажеттігінің негіздемесі

1. «2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексін және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 133-р өкімімен бекітілген Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексін іске асыру мақсатында.

2. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 29 қыркүйектегі № 239-V ЗРК Қазақстан Республикасының Заңы 2-бабының 4-тармағына сәйкес келесі бұйрықтар бекітілді:

1. «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1107 бұйрығы;

2. «Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта ілгерілету бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №1164 бұйрығы;

3. «Отандық өнделген тауарларды ілгерілету бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын, оларды ілгерілету бойынша шығындары ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 1128 бұйрығы;

4. «Аумақтық кластерлерді конкурстық іріктеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 1212 бұйрығы.

Бұйрықтар Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге енгізілді. Қаулы көрсетілген бұйрықтар қолдансықа енгізілген сәтінен бастап қолданысқа енгізіледі, ол туралы қаулы жобасының 2 тармағында ескертілген.


3.

Жоба қабылданған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдар


Жобаны қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкелмейді

4.

Жобаны іске асыруға байланысты болжанатын қаржылық шығындар

Жобаны іске асыру республикалық бюджеттен қосымша шығындарды талап етпейді

5.

Жобаны қабылдаудың нақты мақсаттары, күтілетін нәтижелердің мерзімі мен болжанатын тиімділігі

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келтіру

6.

Жобада қаралатын мәселелер бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері және олардың іске асырылу нәтижелері туралы мәліметтер

1. «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 мамырдағы № 636 қаулысы;

2. «Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 922 қаулысы;

3. «Отандық өңделген тауарларды, қызметтерді сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын, сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша шығындары ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 тамыздағы № 1017 қаулысы;

4. «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылғы 23 шілдедегі № 735 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістерінің 57-тармағы;

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 1363 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістерінің 21-тармағы;

6. «Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 922 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 қарашадағы № 1262 қаулысы;

7. «Аумақтық кластерлерге конкурстық іріктеу жүргізу өлшемшарттарын және қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 535 қаулысы


7.

Заңнаманы кейін жобаға сәйкес келтіру қажеттігі


Жоқ

8.

Премьер-Министрдің тапсырмасы бойынша басқа ұйымдарда қосымша сараптама (құқықтық, экономикалық, экологиялық, қаржы және басқа да) жүргізілген жағдайда оның нәтижелері


Жүргізілген жоқ

9.

Өзге де мәліметтер10.

Материалдарды (үзінді көшірмелерді) Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесі арқылы беруге рұқсат етіледі


Рұқсат етіледі

11.

Жобаны интернет-ресурсында орналастыру туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің www.mid.gov.kz ресми web-сайтында орналастырылды

12.

Мемлекеттік органның интернет-ресурсында (веб-сайтында) әлеуметтік маңызы бар қаулы жобасына баспасөз релизін орналастыру туралы ақпарат (баспасөз релизінің атауы, күні)


Әлеуметтік маңызды болып табылмайды

13.

Реттеушілік әсерге талдау жүргізу нәтижелері туралы ақпарат (бар болса)

ЖоқҚазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі


Ә. Исекешев

2015 жылғы «____»___________
Справка-обоснование

к проекту постановления Правительства Республики Казахстан

«О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» признается утратившим силу.

Согласно статье 21-1 Закона Республики Казахстан «О номативных правовых актах», при признании утратившим силу нормативного правового акта вышестоящего уровня подлежат признанию утратившими силу нормативные правовые акты нижестоящего уровня, принятые для его реализации.

В этой связи, проектом постановления Правительства Республики Казахстан «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» предусматривается признание утратившими силу следующих решений Правительства:

1. постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2012 года № 636 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков»;

2. постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 922 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке»;

3. постановление Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2012 года № 1017 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки, перечня отечественных обработанных товаров, услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»;

4. пункт 57 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 735 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»;

5. пункт 21 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2013 года № 1363 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»;

6. постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2014 года № 1262 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июля 2012 года № 922 «Об утверждении Правил возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке»;

7. постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2015 года № 535 «Об утверждении критериев и Правил проведения конкурсного отбора территориальных кластеров».

Министр по инвестициям и развитию

Республики Казахстан А. Исекешев

« ___» ___________ 2015 года«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің

күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасының

Үкіметі қаулысының жобасына анықтама-негіздеме
«Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кәсіпкерлік кодексімен күші жойылды деп танылады.

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 21-1-бабына сәйкес жоғары деңгейдегі нормативтік құқықтық актінің күші жойылды деп танылған кезде, оны іске асыру үшін төмеңгі деңгейдегі нормативтік құқықтық актілердің күші жойылуға жатады.

Осыған байланысты, «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасында келесі Үкімет шешімдерінің күші жойылды деп тану көзделеді:

1. «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 мамырдағы № 636 қаулысы;

2. «Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 922 қаулысы;

3. «Отандық өңделген тауарларды, қызметтерді сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын, сыртқы нарықтарға жылжыту бойынша шығындары ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 тамыздағы № 1017 қаулысы;

4. «Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2013 жылғы 23 шілдедегі № 735 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістерінің 57-тармағы;

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 20 желтоқсандағы № 1363 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістерінің 21-тармағы;

6. «Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерінің отандық өңделген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 922 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 29 қарашадағы № 1262 қаулысы;

7. «Аумақтық кластерлерге конкурстық іріктеу жүргізу өлшемшарттарын және қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 535 қаулысы.Қазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі Ә. Исекешев

2015 жылғы «_____» ___________

Каталог: sites -> default -> files -> pages
pages -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
pages -> Оңтүстік Қазақстан облысының 2014 – 2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы Кіріспе
pages -> 2. Мақсаттарға жету және іс-шараларды орындау
pages -> 2015 жылдың 9 айға су көлігі қызметіне талдау Теңіз көлігі
pages -> Бағдарламасы Бағдарламаның паспорты Атауы
pages -> Бәйдібек ауданының 2015-2017 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті
pages -> Облыстың 2013-2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
pages -> «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулы жобасына анықтама-негіздеме
pages -> Қаулы жобасына ТҮсіндірме жазба
pages -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет