Облыстар арасындағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, сондай-ақ күрделі және орташа жөндеу жөніндегі жобаларға республикалық бюджеттен трансферттерді бөлудің әдістемесіДата28.06.2016
өлшемі126.54 Kb.
#162849


Қазақстан Республикасы Үкіметінің

«__» _______ 2013 жылғы

қаулыға қосымша
2013 жылғы 16 қыркүйектегі

№ 971 қаулыға қосымша


Облыстар арасындағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, сондай-ақ күрделі және орташа жөндеу жөніндегі жобаларға республикалық бюджеттен трансферттерді бөлудің әдістемесі

1. Жалпы ережелер
1. Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, сондай-ақ күрделі және орташа жөндеу жөніндегі жобаларға республикалық бюджеттен кепілді трансферттердің көлемінде аймақтық бөлінуінің есебі, үш жылғы кезең шеңберінде жыл сайынғы түзетулер кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен жүзеге асырылады.

2. Республикалық бюджеттен трансферттердің көлемдерін аймақтық бөлуді анықтау кезінде 1-кестеге сәйкес мемлекеттік органдардың алдыңғы есепті (қаржы жылының қорытындылары бойынша) кезеңінің ресми статистикалық ақпараты қолданылады:

1-кесте. Статистикалық ақпараттың көздері

Критерия №

Статистикалық ақпарат көзінің атауы

Статистикалық ақпараттың атауы

Бірлік өлшемі

1

ҚР Көлік және коммуникация министрлігі

Облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жоллдарының ұзақтығы

км


2

Министерство финансов РК

Қаржыландыру көзі бойынша (РБ/ЖБ) облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу мен күтіп ұстау және дамытудың қаржыландыруын сипаттайтын кіші бағдарламалар шеңберінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшіліктердің (215, 268, 458) орындалған міндеттемелері бойынша (есепті кезеңде) деректемелері

мың. теңге

3

ҚР Қаржы министрлігі;
ҚР Көлік және коммуникация министрлігі

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу мен күтіп ұстау және дамытудың қаржыландыруын сипаттайтын кіші бағдарламалар шеңберінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшіліктердің (215, 268, 458) орындалған міндеттемелері бойынша (есепті кезеңде) деректемелері;

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, сондай-ақ күрделі және орташа жөндеудің жобаларының кепілді мерзімі мен іске асыру шеңберінде анықталған және бұзушылықтарды уақтылы жоюдың жалпы сандары боынша «Облжоллаборатория» РММ-нің ресми статистикалық ақпараты ;мың. теңге
бірлік

4

ҚР Көлік және коммуникация министрлігі

ҚР Статистика бойынша агенттігіҚР тұрғындарының облыстары, қалалары және аудандары (жылдық) бойынша саны;

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзақтығыадам
км

5

ҚР Статистика бойынша агенттігі

Автомобиль көлігінің жүк айналымы (облыстар кесінінде);

Автобустардың жолаушылар айналымы (облыстар кесінінде);

млн. ткм
млн. пкм

6

ҚР Көлік және коммуникация министрлігі


Жақсы көліктік-пайдалану күйіндегі облыстық және аудандық маңызы бар жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының ұзақтығы

км


7

ҚР Қаржы министрлігі;


Есепті кезеңдегі облыстар кесініндегі мемлекеттік бюжетке салықтар мен төлемдердің түсуінің динамикасы

мың. теңге

2. Кепілді трансферттердің көлемін бөлуді анықтау

Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, сондай-ақ күрделі және орташа жөндеу жөніндегі жобаларға республикалық бюджеттен кепілді трансферттердің көлемін аймақтық бөлудің есебі келесі тәртіпте жүзеге асырылады.

2
(1)
.1. i – облысының облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, сондай-ақ күрделі және орташа жөндеу жобасының кепілді трансферттердің көлемі 7 критерийлер бойынша есепті номиналды мағынасының жиынтығымен анықталады және Республикалық бюджет комиссиясының анықталған шешімімен жалпы төмен түспейтін трансферттердің кепілді көлемінің критерийдің (2-кесте) жаппай үлесінен және 1 формулаға сәйкес есептеледі. :

T
(3)

(4)
= ∑ Kj 1-7


Ti – кепілді трансферттің көлемі i – облыстың, мың. тг.;

i критерий бойынша iсаласының шеңберінде Kj 1-7  – кепілді трансферт көлемінің номиналды есептік мағынасы , мың тг.;

T
(2)
общ = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7


T жалпы– кепілді трансферттің жалпы төмен түспейтін көлемі, мың тг.;

3 формула бойынша анықталатын i – критерий бойынша tin – кепілді трансферттің номиналды есепті мағынасының көлемі, мың тг.:t
(3)
in = T * y


i – критерий бойынша у – республикалық бюджеттен кепілді трансферттің жалпы көлемінің пайыздық қатынасындағы үлес көлемі, %.

2-кесте. Кепілді нысаналы трансфертті анықтау критериилеріКритерия №

Үлесі (у), %

Бағаны бөлудің критерийлері

1

20

жолдардың жалпы ұзақтығы негізінде;

2

20

Жергілікті бюджет шығындарының ара қатынасы және республикалық бюджеттің трансферттері негізінде

3

15

орындау сапасының негізінде

4

15

облыс тұрғындарының 10 мың адамдарын автомобиль жолдарымен қамтамасыз ету;

5

15

жүк айналымы және жолаушылар айналымы көрсеткіштерінің негізінде;

6

10

жақсы күйдегі жолдар ұзақтығының негізінде;

7

5

Республикалық бюджетке түсетін түсімдер үлесінің негізінде
100

Барлығы

2.2 7 критериилер шеңберінде i – саласы бойынша кепілді трансферт көлемінің номиналды есепті мағынасы келесі түрде жүзеге асырылады  .

№ 1 критерийлер. Жолдардың жалпы ұзақтығы негізінде

О
(4)


бъем гарантированного трансферта i – области на основании критерия №1 (Kj1) критерий негізіндегі i-саласының кепілді трансфертінің көлемі 4-формула бойынша есептеледі:

Kj1 = t1 * (lj / l общ. * 100%)

iсаласындағы lj – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзақтығы;

жалпы. – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының ұзақтығы.

 № 2критерийлер. Жергілікті бюджет шығыстары және республикалық бюджет трансферттердің ара қатынастары негізінде (1-экономикалық дұрыстығының коэффициенті)

№2 (Kj2) критерий негізінде i
(6)
салсындағы кепілді трансфертінің көлемі 5-формула бойынша есептеледі
:

K
(5)
j2 = t2 * (Vj / ∑Vjn *100)


Vj – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу мен дамытуға жергілікті бюджет шығындарының пайыздық ара қатынасы i – саласының қарастырылған республикалық бюджеттен трансферттері есебінен қаржыландырудың жиынтық көлемімен, %-дық және 6-формуламен есептеледі:

Vjn  – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу және дамытудың жергілікті бюджет шығындарының жиынтық пайыздық ара қатынасы i – салсының республика бойынша барлық қарастырылған уақытта республикалық бюджеттен трансферттер есебінен жиынтық көлемі, % -дық (Алматы және Астаны қалалардан басқа)Vj = DRj/(DRj+ DTj)*100 (6)

i – саласындағы DRj – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуге және дамытуға жергілікті бюджет шығындары;

i – саласындағы DTj – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуге және дамытуға республикалық бюджеттен трансферттер көлемі;

№ 3критерийлер.  Орындалуының сапасы (жергілікті атқарушы органдардың тиімді коэффициенті)

№3 (Kj3) негізінде i – саласының кепілді трансфертінің көлемі 7-формула бойынша есептеледі:

K
(7)
j3 = t2 * (Qj / ∑Qjn *100)


i – саласындағы Qj – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу мен дамтыуға жергілікті атқарушы органдармен сапалы орындалуының кешенді көрсеткіші, %-дық, 8-формулада есептелетін, бұл ретте сала көрсеткіштің орташа арифметикалық мәнінің 81,5% жинағаны 0 ұпаймен есептеледі:

Qjn – республика бойынша барлық облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеу мен дамытудың жергілікті атқарушы органдармен сапалы орындалуының кешенді, %Q
(8)
j = (Qjp+ Qjz)/2


Qjp – сапалы жол-құрылыс жұмыстарының көрсеткіші,%, ол 9-формуламен есептеледі және бұл ретте келесі нәтижелердің дамулары бар:

95-100%-дан - өте жақсы; 90-95%-дан - жақсы; 85-90%-дан - қанағаттанарлық; 75-85%-дан - қанағаттанарлықсыз; 75%-дан кемі - нашар;Qjz – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын дамытуға және жөндеуге көзделген бюджет қаражаттарын толық игерудің көрсеткіші, %, ол 10-формула бойынша қаржы жылының қорытындылары бойынша есептеледі және де бұл ретте келесі нәтижелердің дамулары бар:

97-100%-дан - өте жақсы; 94-97%-дан - жақсы; 91-94%-дан - қанағаттанарлық; от 88-91%-дан - қанағаттанарлықсыз; 88%-дан кемі - нашар.Q
(9)
jp = Qjp устр../ Qjp общ.*100


i – саласындағы Qjp жойыл. – «Облжолзертхана» РММ-сі айқындаған бұзушылықтарды уақтылы жоюдың саны, бірлік.

i – саласындағы Qjp жалпы – «Облжолзертхана» РММ-нің айқындаған бұзушылықтардың жалпы саны, бірлік.

Q
(10)
jz = Dj осв./ Dj предусм.*100


i – саласындағы Dj осв – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, сондай-ақ күрделі және орташа жөндеу бойынша жобалардың есепті кезеңіндегі әкімшіліктердің орындалған міндеттемелері бойынша көлемі (игерілген), мың тг.;

i – саласындағы Dj көзделген. – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, сондай-ақ күрделі және орташа жөндеу бойынша жобалардың есепті кезеңіндегі әкімшіліктердің көзделген міндеттемелерінің көлемі, мың. тг..

№ 4критерийлер. Облыс тұрғындарының 10 мың адамдарын автомобиль жолдарымен қамтамасыз ету негізінде

№4 (Kj4)
(11)
критерийнің негізінде i – саласының кепілді трансфертінің көлемі 11-формула бойынша есептеледі 11:

Kj4 = t4 * (Lj/∑Ljn )

 i – саласындағы Lj – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары тұрғындарының қамтамасыз етілгені, км 10 мың адамға, және келесі 12-формула бойынша есептеледі:

Ljn – жолдарда республика тұрғындарының қамтамасыз етілгені, км 10 мың адамға. (Алматы және Астана қалаларынан басқа)

L
(12)
j = (Nj/ lj)/10 000


i – саласындағы lj – жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының ұзақтығы, км;

i – саласындағы Nj – тұрғындар саны, адам.

№ 5критерийлер. Жүк айналымы және жолаушылар айналымы көрсеткіштерінің негізінде

№5 (Kj5)
(13)

(17)

(18)
негізінде
i – саласындағы кепілді трансферттердің көлемі 13-формула бойынша есептеледі :

Kj5 = t5 * (Pj/∑Pjn)

P
(14)

(17)

(18)

(19)
j – көліктік жұмыстарының орташа арифметикалық мәні, ол келесі 14-формула бойынша есептеледі.:

Pj =(Aj + Fj)/2

Aj – үлесі i – саласындағы жолаушылар айналымының жиынтық көрсеткіші, ол 15-формула бойынша есептеледі;

F
(15)
j – үлесі i – саласындағы жүк айналымының жиынтық көрсеткіші, ол 16-формула бойынша есептеледі.

Aj = a/ ∑ aj*100%

i – саласындағы aj – жолаушылар айналымының көрсеткіші, млн. пкм;


(16)


aj – Алматы и Астана қалаларын қоспағанда, жалпы республика бойынша жолаушылар, млн. пкм;

Fj = fj / ∑ fj *100%

i – саласындағы aj – жүк айналымының көрсеткіші, млн. ткм

fj – Алматы и Астана қалаларын қоспағанда, жалпы республика жүк айналымы, млн. ткм;

 № 6 критерийлер. Жақсы күйдегі жолдар ұзақтығының негізінде

№6 (Kj6)


(17)
критерийнің негізінде i-саласындағы кепілді трансферттің көлемі 17-формула бойынша:

Kj6 = t6 * (Gj/∑Gjn)

i-саласындағы Gj – жақсы көліктік-пайдалану күйіндегі облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының желілері ұзақтығының үлес салмағы, %. Көрсеткіш 18-формула бойынша есептеледі;

Gjn – республика бойынша жалпы жақсы көліктік-пайдалану күйіндегі облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары желілері ұзақтығының үлес салмағының сомасы, % (Алматы және Астана қалаларынан басқа)G
(18)
j = g/ l*100%


i-саласындағы g – жақсы көліктік-пайдалану күйіндегі облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары желілерінің ұзақтығы, %

i-саласындағы lj – облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдары желілерінің ұзақтығы.

 № 7критерийлерРеспубликалық бюджетке түсетін түсімдер үлесінің негізінде (экономикалық дұрыстығының коэффициенті - 2)№7 (Kj7) критерийнің негізінде i-саласындағы кепілді трансферттің көлемі 19-формула бойынша есептеледі:

K
(19)
j7 = t7 * Jj


Jj – үлесі i – саласындағы республикалық бюджеттің түсім бөлігі, % (Алматы және Астана қалаларынан басқа)

__________________

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет