Программаны әзірлеудің құрал-саймандары пәнінен Оқу бағдарламасы (syllabus)бет1/3
Дата16.06.2016
өлшемі384.5 Kb.
түріПрограмма
  1   2   3


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
Алматы энергетика және байланыс институты
Радиотехника және байланыс факультеті
Электроника және компьтерлік технологиялар кафедрасы«Бекітемін»

РТжБФ деканы

______________Медеуов У.И.

«___»_______________2008 ж.Программаны әзірлеудің құрал-саймандары

пәнінен
Оқу бағдарламасы (SYLLABUS)

050704 - ЕТжПҚ мамандығы үшін

Оқыту түрі күндізгі

Барлығы 3 несие

Курс 3


Семестр 5

Дәріс 40 сағ.

Зертханалық сабақтар 16 сағ.

СӨЖ 79 сағ.

Барлығы, аудиториялық сағат 56сағ.

Барлығы, аудиториядан тыс сағат 79сағ.

Барлығы 135 сағ.

Емтихан 5 семестр


АЛМАТЫ, 2008

050704 – «Есептеу техникасы және программалық камтамасыз ету» мамандығы бойынша оқитын студенттеріне арналған «Программаны әзірлеудің құрал-саймандары» пәнінің оқу бағдарламасы (Syllabus) типтік бағдарламаға сәйкес құрастырылған.

Пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus) «Электроника және компьютерлік технологиялар» кафедрасының 2008 жылғы 2 шілдедегі мәжілісінде қаралып құпталды. № 9 хаттама.


Құрастырушы: ЭКТ кафедрасының аға оқытушысы Конуспаева А.Т.
ЭКТ кафедрасының кафедрасының меңгерушісі Ә.Берікұлы


 1. ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ - SYLLABUS


1.1 Пәнді оқыту мақсаты мен міндеттері

“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін оқытудың мақсаты: программалық аспаптарды атап өту және оның классификациясын үйрету; аспаптық программалық қамтаманың құралдары және әдістерінің құрамы мен қолдану аймағын анықтау; өндеу аспаптармен жұмыс істеу тәсілдері, компиляциялау, жүктемелеу, программаны орнатуды білу; аспаптарды қолдану мінездемесі мен мүмкіндіктері, олардың ақпараттық қамтамасын талдау; программалық қамтаманы қолдау және енгізу, жүктемелеу, қәзіргі заманғы өңдеу құралдарын қолдануды практика жүзінде қалыптастыру.

Пәнді оқып білу нәтижесінде студент жүйелік позиция жағынан келесілерді білуі, жасауы және қолдануы керек:

Білу керек-


 • Жобалау аймағындағы негізгі бағыты, аспаптық құлардар жиынын таңдау және программалық өнімдерді өңдеудің өміршеңдік циклін қамтамасыздандыруды білу;

 • Аспаптық программалық қамтаманың теориялық негізін құруды білу;

 • Программалық өнімді өңдеудегі қолданылатын мемлекетіміздің және шетелдердің стандарттарын қолдануды білу;

 • Аспаптың ақпараттық құрылымын және интерфейсін құрудағы классикалық және қазіргі заманда қолданылатын әдістерді білу.

Жасау керек-

 • Программалық өнімдерді тарату және өңдеу кезінде практика жүзінде қолданылған өміршеңдік цикл этаптарымен қамтамасыздандыратын аспапты құралды таңдау;

 • Программалық аспапты құру стандарттарын қолдану;

 • Аспаптық программалық құралдарды қолдану;

 • Аспаптарды қолдану тиімділігінің бағасы және сапа мінездемесінің талдануы:

 • Аспаптық программалық құралды енгізудің экономикалық тиімділік бағасы;

 • Аспаптармен жұмыс істеудегі обьектілі – бағытталған және құрылымдық тарату әдістері.

Қолдана алу керек

 • Аспаптық программалық құралдарды қолдану;

 • Программалық аспаптарды өңдеу;

 • ПӨ өңдеу аспаптарын таңдау кезіндегі салыстырмалы талдау.


1.2 Пререквизиттер: ақпараттану; алгоритімдік тілдерде программалау; ассемблер тілінде программалау; программалау технологиялары.
1.3 Постреквизиттер: программаны өңдеу және программа – ақпараттық кешендерді өңдеумен байланысты барлық пәндер, оларда келесі оқытылатын пәндер білімі қолданылады: жүйелік программалау; жүйелік программалық қамтамасыздандыру; прпограммалық және аспаптық құралдарды жобалау; компьютерлік ақпаратты қорғау құралдары мен әдістері және т.б.

Көрсетіліп отырған барлық пәндер қолдану метедологиясы және обьектілері арасында тығыз байланысқан.


1.4 Тапсырмалардың тізімі мен түрлері және оларды орындау кестесі.

“Программаны әзірлеудің құрал-саймандары” пәнін сәтті игеру үшін оқу жоспарында келесі тапсырмалар түрі мен жұмыс тізімі көрсетіледі: семестрдегі ағымдық бақылау ағымдағы аралық бақылаумен бағаланады. Ал ағымдық бақылау лабораториялық жұмыстармен (8-жұмыс), есептеу-графикалық жұмыстарымен (3-жұмыс) жүзеге асырылады.1.5 Білімді бақылау және бағалау

Барлық курс пен барлық пәндері бойынша студентердің білімін тексеруге рейтінгілік бақылау қолданылады. Балдық – рейтінгілік жүйеде іске асырылатын білімді бағалау туралы мәліметтер бақылаудың барлық түрі көрсетілетін шкала түрінде беріледі.

Мамандық бойынша оқу жұмыс жоспарына енгізілген әрбір пәннің рейтингі қорытынды бақылауға тәуелсіз 100 балдық шкаламен бағаланады.

Әрбір пәнге келесі бақылау түрлері белгіленеді: ағымдық бақылау, қорытынды бақылау.

Ағымдық бақылау түріне: лабораториялық және есептеу-графикалық жұмыстарды орындау жатады. Қорытынды бақылау түріне байланысты бақылау түрінің балдық көрсеткіштері қолданылады.
Бақылау түрлеріне қарай рейтингтік балдарды бөлу

Семестр №Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Баллы

5

Емтихан


Қорытынды бақылау

40

Ағымдық бақылау

60

Студенттердің білімін бағалау үшін лабораториялық жұмыстар (8-жұмыс) - 7 балдан және ЕГЖ жұмыстарына (3-жұмыс) - 10-баллдан бөлінген.

Ағымдық бақылау қорытындысын өткізу мерзімі пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесімен белгіленеді. Ағымдық бақылау саны пәннің оқу әдістемелік кешенінде көрсетілген пәннің мазмұнымен және оның көлемімен анықталады.


Бақылаудың барлық түрлерін өткізу бойынша күнтізбелік кестесі

«Программаларды өңдеудің аспаптық құралдары» пәнінен

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


16

Бақылау түрі

Л1

Б-

ЕГЖ1,


ЕГЖ2,

ЕГЖ3


Л2
А

Л3

Л4
Л5

Қ-ЕГЖ1

Л6

А

Л7

Қ-ЕГЖ2

Л8

Қ-ЕГЖ3

Баллы

7
7
7

7

7
7

10

7

7

7

10

7

10

Бақылау түрлері: Л-лабораториялық сабақтар, А-аттестация, ЕГЖ-есептеу графикалық жұмыс, Б – ЕГЖ беру, Қ – ЕГЖ қабылдау

Студент жалпы 30 рейтинг балы есебімен қорытынды бақылауға жіберіледі. Қорытынды бақылауға 20 балл жинаған жағдайда ғана өткізілді деп есептелінеді. Пәннің қорытынды бағасы шкала бойынша кестеде анықталады.

Студеттердің білімдерін бағалау

Баға

Әріптік

эквивалентПроценттік берілуі %

Баллмен берілуі

Өте жақсы

А

95-100

9

А-

90-94

8

Жақсы

В+

85-89

7

В

80-84

6

В-

75-79

5

Қанағаттанарлық

С+

70-74

4

С

65-69

3

С-

60-64

2

D+

55-59

1

D

50-54

0

Қанағаттанарлық емес

F

0-49

-Модульдар мен аралық аттестация бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар тізімі

1 модуль бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар

 1. Программаны өңдеу процесінің құрамын және тәртібін негізгі қандай ГОСТ-лар анықтайды?

 2. Программаны өңдеу процесінің этаптары?

 3. RUP-тағы артефакт дегеніміз не?

 4. Программалаудың қандай деңгейлері мен бағыттарын білесіз?

 5. Аспап дегеніміз не және программаны өңдеу процессі кезінде қандай аспаптар қолданылады?

 6. Қандай сұрбалар бизнес-процессті сипаттайды?

 7. Класс дегеніміз не және объектілік программалау парадигмасы нені білдіреді?

 8. Класстарды қандай түрдегі қатынаулар байланыстырады?

 9. RR менюі?

 10. Реестр қалай қолданылады және олармен жұмыста қандай аспаптар қолданылады?

2 модуль бойынша бақылау жүргізуге арналған сұрақтар

 1. Текстуальды және визуальды программалаудың ерекшеліктері?

 2. Пакеттер не үшін қажет және оның артықшылықтары?

 3. Визуальды құрушы программалардың құрамы?

 4. Компоненттер кітапханасы дегеніміз не?

 5. Delphi және C++ обьектілер жазбасы немен ерекшеленеді?

 6. ПӨ визуальды құрылған жобасының құрамына қандай файлдар кіреді?

 7. dll жәнее exe түріндегі орындалатын файл құру компоненттерінің жұмысының

айырмашылығы неде?

 1. Өңдеушінің қандай әрекеттері интерфейс құрумен байланысты?

 2. Windows стандартты интерфейсінде қандай элементтер қолданылады?

 3. Отладка дегеніміз не?

Аралық аттестацияға арналған сұрақтар

 1. Программа дегеніміз не?

 2. Уақиғаға қарасты обьектілер қалай топталады?

 3. Транзакция мәні?

 4. Домен мәні?

 5. Программадағы қауіпті аралық дегеніміз не?

 6. Қауіпті аралықтар қалай қорғалады?

 7. Модулдерді ехe және dll қалай бөледі ?

 8. NC, FAR менюлері?

 9. Плагиндердің мәндік технологиялары?

 10. Плагин файлын құру тәртібі?


1.9 Қойылатын талаптар

Дәрістік сабаққа міндетті түрде қатысу. Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес лабораториялық жұмыстарды өз уақытында тапсыру. Лабораториялық жұмыстарды тапсыру төмендегілерді қарастырады: • программаның жұмысын ұйымдастыру және лабораториялық жұмыстың тақырыбының мағынасына қарай сұрақтарға жауап беру;

 • лабораториялық жұмысты қорғау.

Бақылау жұмыстарын оқытушының нұсқауы бойынша және өзіндік жұмыс түрінде орындау.

Күнтізбелік кестеде бір шектік бақылау жұмысы – жазбаша бақылау жұмысы (10 балл) және тестілік формадағы қорытынды емтихан ( 40 балл) қарастырылады.

Сабақ басталмас бұрын ұсынылған әдебиетті қарап шығу және үйрену қажет.
2. НЕГІЗГІ ТАРАТЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР МАЗМҰНЫ

2.1. «Программаны әзірлеудің құрал-саймандары» пәнін оқу міндетті түрде лекциялық (2,5 кредит) және лабораториялық (1 кредит) сабақтарынан, сондай –ақ студенттердің өзіндік жұмыстарынан тұрады. Мұндай кешендік пәнді оқу студенттердің ақпараттық технология курсынан білімді фундаментельді меңгеруіне ықпал етеді.

Пәннің тақыраптық жоспары тақырыбы мен осы тақыраптарға байланысты академиялық сабақтардың саны келесі кестеде көрсетілген.


Курстың тақырыптық жоспары

Тақырыптың атаулары

Академиялық сағаттар саны

Лекция

Лаб.
СӨЖ

1. Кіріспе. Өңдеу тәртібі. Құжат және мазмұн талаптары. ПӨАҚ даму тарихы.

23

2.Мемлекеттік және шетелдік стандарт құжаттары, өңдеу құрамын анықтау. RUP.

24

3. Талаптарды өңдеу. ТТ. Логикалық жобалау аспаптары мен әдістері.

24

4,5. UML. Өңдеудің функционалдығын сипаттау. Аспаптары мен әдістері.

4

2
8

6. Кластар диаграммасын құру. Әдістері, технологиялары, аспаптары.

2

2
4

7,8. Өңдеу тілін анықтау, тарату ортасын анықтау, өндеу аспаптарын анықтау.

48

9. Физикалық жобалау процедурасы – тәртібі, аспапы, ресурсы, құжаттары

24

10,11. Визуальды программалау құралдары – MS Visual Studio, Borland Delphi және т.б.

4

2
8

12. Компонентерді таңдау және редакторлау, компонентті өңдеу. Open ТOOLs API.

2

2
4

13,14. Программа интерфейсін құру. Аспаптарды өңдеу принциптары.

4

2
8

15. Программның жөнделуі. Аспаптары. Жөндеу әдістемесі.

2

2
4

16.Тестілеу. Вариант бойынша өңдеу және тестілік мысалдар

24

17,18. Өңдеу уақытын және өлшемін оптимизациялау. Аспаптар мен әдістер.

4


8

19 . Help құру. Аспаптар мен әдістер. Программаны инсталяциялау және қорғау талаптары.

2

2
4

20. Файл менеджерлер және программалармен жұмыс кезінде олардың қолданылуы.

2

2
4

Барлық сағаттар саны

40

16
79


2.2 Дәрістік сабақ конспектілері

Тақырып 1. Тақырып 1. Пән – стандарттары және өңдеу процессі. (4 сағат)

Лекция №1. Кіріспе. Өңдеу тәртібі. Құжат және мазмұн талаптары. ПӨАҚ даму тарихы.

Лекция №2. Мемлекеттік және шетелдік стандарт құжаттары, өңдеу құрамын анықтау. RUP.

Жобалау әдістер және программаның өміршендік циклын қамтамасыздандыру. Визуальды модельдеу (vіsual modelіng).Тақырып 2. Логикалық жобалау. (8 сағат)

Лекция №3. Талаптарды өңдеу. ТТ. Логикалық жобалау аспаптары мен әдістері. UML. Жобалаудың логикалық фазасы – программалық өнімнің алдын-ала өңдеу фазасы.

Лекция 4,5. UML. Өңдеудің функционалдығын сипаттау. Аспаптары мен әдістері.

UML. Функционалдық өңделуінің сипаттамасы. Аспаптары мен әдістері. Графикалық және текстік құралдар сипаттамасы және проблемелы аймақты құжаттау – деректер және функциялар. Жоба құжаттары және құрылым сипаттамасы және құрамы. Аспаптар және технологиялармен жұмыс істеу үшін - BP Win, MS Visio, MS Net және т.б.Лекция 5. Кластар диаграммасын құру. Әдістері, технологиялары, аспаптары. Класс түсінігі.

Тақырып 3. Өңдеу ортасы және аспаптарды таңдау. (2 сағат)

Лекция 6. Өңдеу тілін анықтау, тарату ортасын анықтау, өндеу аспаптарын анықтау. Операциялық жүйелер. Программаның орындалу ортасын қолдану. Ауыстыру интерфейсі Drag-and-Drop. Компиляция және программаларды байланыстыру. Компилятор директивалары. Программаны құру процессі.Лекция 9 Компонентерді таңдау және редакторлау, компонентті өңдеу. Open ТOOLs API.

Визуальды ортаны ұйымдастыру.Тақырып 5. Программаларды тестілеу және жөндеу. (6 сағат)

Лекция 11. Программның жөнделуі. Аспаптары. Жөндеу әдістемесі. Жөндеу процедурасы. Жөндеу аспаптары. Бақылау нүктелері мен өзгерістері.

Лекция 12. Тестілеу. Вариант бойынша өңдеу және тестілік мысалдар. Программаны таратуды бақылау. Программаны бақылау блоктарына бөлу. Инварианттарды анықтау. Ақпараттарды өңдеудегі доменнің анықталуы. Инвариант – өзгермейтін фукциональдық мәндердің программаларды бергілі бір аймақғындағы берілуі. Инвариант анықтамалары және олардың бар болу аймақтары.

Лекция 13. Өңдеу уақытын және өлшемін оптимизациялау. Аспаптар мен әдістер. Программаны орныдау уақыты мен өлшемін оптимизациялау. Өңдеудегі DLL модулдерді ерекшелеу және орындалатындарды анықтау. Модульдік диаграммалар құру. Орындау периодын басқару құралдары және олардың қолданылуы.

Тақырып 6. Өңдеуді құжаттау және безендіру (4 сағат).

Лекция 14. Help құру. Аспаптар мен әдістер. Программаны инсталяциялау және қорғау талаптары. Аспаптық программаларды өңдеу принциптары

Лекция 15. Файл менеджерлер, утилиттер және программалармен жұмыс кезінде олардың қолданылуы.

Операциялық ортадағы (файл-менеджерлер) – NC, FAR, проводник WinCommander және т.б. деректермен және программа файлдарымен жұмыс істеу аспаптары. Меню. Мүмкіндіктері. Орнатылуы. Қосу және орналастыру (plug-in технологиясы).


3 Лабораториялық жұмыстардың тақырыптары және олардың қысқаша мазмұны.

Лабораториялық жұмыс №1. file manager аспабы және plug-in технологиясы.

Жұмыстың мақсаты: NC, FAR мүмкіндіктерін талдау. Файлды басқару ортасын қалыптастыру. Пайдаланушы менюін құру. Рlug-in технологиясын қолдану мысалдары және тағайындамалары. Рlug-in технологиясына орналастырылған аспаптар файлына талдау жүргізу.

Тапсырмалар: 1. Зерттелетін аспаптық құралдың сипаттамасын берілген электрондық құжат бойынша оқу. 2. Нақты бір аспапты қолдана отырып жұмыс жасау үшін оқытушыдан тапсырма алу. 3. Керектігіне байланысты, аспаппен жұмыс жасау үшін программа жазу, және зерттеуді орындау. 4. Зерттелетін программалардың өз нәтижелеріне байланысты салыстырмалы мінездемесінен кесте құру.

Каталог: Docs -> Sillabus -> KAZ
KAZ -> «компьютерлік жүйелердің СӘулеті»
KAZ -> Жаңа әдістер және программалау құралдары 1
KAZ -> «алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «инженерлік кибернетика»
KAZ -> Компьютерлік технологиялар кафедрасы
KAZ -> «алматы энергетика және байланыс институты» коммерциялық емес акционерлік қоғамы радиотехника және байланыс факультеті «компьютерлік технологиялар»
KAZ -> БАҒдарламасының курсы «Информатика»
KAZ -> «Компьютерлік технологиялар» кафедрасы «бекітемін» Ржбф деканы
KAZ -> «Бекітемін» ртбф деканы Медеуов Ұ. Ы
KAZ -> «Бекітемін» ртбф деканы Медеуов Ұ. Ы
KAZ -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі алматы энергетика және байланыс институтыы радиотехника және байланыс факультеты


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет