Публичен регистър за отдадени под наем пасища,мери и ливади общинска собственост през 2015год на община стрелча пасище, мера и ливади гр. Стрелча 2015 гДата20.07.2016
өлшемі291.48 Kb.
#211925
түріРешение

Публичен регистър за отдадени под наем пасища,мери и ливади -
общинска собственост през 2015год. на ОБЩИНА СТРЕЛЧА


Пасище, мера и ливади гр.Стрелча 2015 г.
АОС

Описание
на имота


Годишен
наем


/без ДДС/

Страна по
сделката


Срок на
договора
от-до


Години

Решение
на
ОБС


Договор
Вх. №


1.

АПОС

447/28.06.2013ПИ№032255- пасище, мера с обща площ 1.850дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма категория в местността "Голи ръд"

11.10лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

2.

АПОС

449/28.06.2013ПИ№032334
- пасище, мера с обща площ 1.364дка, в землището на гр. Стрелча,
в местността
„Голи ръд”
дка V-та
категория

8,18 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

3.

АПОС

457/01.07.2013ПИ№060193
- пасище, мера
в местността
„Свети Илия”
с площ 1.425 дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

8.55 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

4.

АПОС

451/28.06.2013ПИ№062193
- пасище, мера
в местността
„Радин дол”
с площ 3.157 дка, в землището на гр. Стрелча, VII-ма
категория

18.94лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

5.

АПОС

126/20.07.2012ПИ№064109
- пасище, мера
в местността
„Калаващица”
с площ 11.798 дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

70.79 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

6.

АЧОС

1930/21.07.2014ПИ№015214
- ливада
в местността
„Стрелешка могила”
с площ 2.096 дка, от които 0.175дка VIII-ма
категория и 1.921дка V-та
категория в землището на гр. Стрелча

28.29лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

7.


АЧОС

1631/23.01.2014ПИ№011513
- ливада
в местността
„Златината”
с площ 6.703 дка, в землището на гр. Стрелча, III-та
категория

93.84 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

8.

АЧОС

2104/17.04.2015ПИ№031196- ливада
в местността
„Орела”
с площ 6.298 дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

75.58 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

9.

АЧОС

2100/17.04.2015ПИ№060018
- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 1.041 дка, от които 0.018дка VIII-ма
категория и 1.023дка V-та
категория в землището на гр. Стрелча

14.46 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015207/ 11.05.2015 г.

10.

АЧОС

2108/17.04.2015ПИ№060049- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 1.065 дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

14.91 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

11.

АЧОС

2107/17.04.2015ПИ№060102- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 1.628дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

22.79 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

12.

АЧОС

958/15.10.2012ПИ№060108- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 3.780дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

52.92 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

13.

АЧОС

2106/17.04.2015ПИ№060109- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 1.365дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

19.11 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

14.

АЧОС

2105/17.04.2015ПИ№060127- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 1.746дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

24.44 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

15.

АЧОС

2109/17.04.2015ПИ№060190- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 3.273дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

26.18 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

16.

АЧОС

957/15.10.2012ПИ№060139- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 2.745дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

38.43 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

17.

АЧОС

2098/17.04.2015ПИ№060145- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 1.055дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

14.77 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

18.

АЧОС

955/15.10.2012ПИ№060166- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 3.501дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

49.01 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

19.

АЧОС

960/15.10.2012ПИ№060192- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 4.418дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

35.34 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

20.

АЧОС

2099/17.04.2015ПИ№060199- ливада
в местността
„Свети Илия”
с площ 1.493дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

20.90 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

21.

АЧОС

2094/17.04.2015ПИ№038019- ливада
в местността
„Солен поток”
с площ 1.786дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

21.43 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

22.

АЧОС

2095/17.04.2015ПИ№038020- ливада
в местността
„Солен поток”
с площ 1.199дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

14.39 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

23.

АЧОС

2093/17.04.2015ПИ№038028- ливада
в местността
„Солен поток”
с площ 3.072дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

36.86 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

24.

АЧОС

2097/17.04.2015ПИ№038029- ливада
в местността
„Солен поток”
с площ 2.828дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

33.94 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

25.

АЧОС

1606/13.01.2014ПИ№038031- ливада
в местността
„Солен поток”
с площ 5.898дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

70.78 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

26.

АЧОС

2096/17.04.2015ПИ№038049- ливада
в местността
„Солен поток”
с площ 1.031дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

12.37 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

27.

АЧОС

2092/17.04.2015ПИ№038064- ливада
в местността
„Солен поток”
с площ 3.491дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

41.89 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

28.

АЧОС

2091/17.04.2015ПИ№038081- ливада
в местността
„Солен поток”
с площ 1.375дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

16.50 лв.

Вельо Илиев Вельов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

207/ 11.05.2015 г.

29.

АПОС

548/11.07.2013
ПИ№023043
- пасище,мера
в местността
„Крайна”
с площ 5.371 дка, от които 3.489дка VIII-ма
категория и 1.882дка VI-та
категория в землището на гр. Стрелча

32.22 лв.

Елена Иванова Ганчева

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

205/08.05.2015 г.

30.

АПОС

549/11.07.2013
ПИ№023075
- пасище,мера
в местността
„Крайна”
с площ 26,256 дка, от които 7,549дка VI-та
категория и 18.707дка V-та
категория в землището на гр. Стрелча

157.53 лв.

Елена Иванова Ганчева

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

205/08.05.2015 г.

31.

АПОС

501/05.07.2013ПИ№023016
- пасище,мера
в местността
„Крайна”
с площ 6.437 дка, VIII-ма
категория в землището на гр. Стрелча

38.62 лв.

Елена Иванова Ганчева

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

205/08.05.2015 г.

32.

АПОС

104/09.07.2012ПИ№043044
- пасище,мера
в местността
„Свинар”
с площ 230.723 дка, VII-ма
категория в землището на гр. Стрелча

1384.34 лв.

Иван Андонов Кацаров

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

208/12.05.2015

33.

АПОС

105/09.07.2012ПИ№044002
- пасище,мера
в местността
„Вълк”
с площ 16.269дка, IX-та
категория в землището на гр. Стрелча

97.61 лв.

Иван Андонов Кацаров

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

208/12.05.2015

34.

АЧОС

274/25.04.2008ПИ№011620- ливада
в местността
„Златината”
с площ 21.084дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

295.18 лв

Христо Николов Николов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

221/26.05.2015

35.

АПОС

568/17.07.2013г.ПИ№039037- пасище,мера
в местността
„Изгорял цер”
с площ 5.745дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

34.47 лв.

Христо Николов Николов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

221/26.05.2015

36.

АЧОС

2101/17.04.2015ПИ№040004- ливада
в местността
„Кочулата”
с площ 3.449дка, в землището на гр. Стрелча, VII-ма
категория

34.49 лв.

Христо Николов Николов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

221/26.05.2015

37.

АЧОС

2102/17.04.2015ПИ№040052- ливада
в местността
„Кочулата”
с площ 4.135дка, в землището на гр. Стрелча, VII-ма
категория

41.35 лв.

Христо Николов Николов

05.2015

05.2020

5

1033/26.03.2015

221/26.05.2015

38.

АЧОС

2122/07.05.2015ПИ№035058- ливада
в местността
„Русалин”
с площ 10.125дка,от които:4.940дка IX-та категория и 5.185дка VI-та категория в землището на гр. Стрелча

96.80 лв.

Златомир Кунчев Танчев

06.2015

06.2020

5

1033/26.03.2015

255/18.06.2015

39.

АЧОС

2135/24.06.2015ПИ№016252- ливада
в местността
„Куц”
с площ 1.325дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

15.90 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

40.

АЧОС

2137/24.06.2015ПИ№016350- ливада
в местността
„Куц”
с площ 2.024дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

16.19 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

41.

АЧОС

2136/24.06.2015ПИ№016352- ливада
в местността
„Куц”
с площ 2.218дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

17.74 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

42.

АЧОС

2134/24.06.2015ПИ№016363- ливада
в местността
„Куц”
с площ 2.185дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

26.22 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

43.

АЧОС

2133/24.06.2015ПИ№016405- ливада
в местността
„Куц”
с площ 2.012дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

24.14 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

44.

АЧОС

973/15.10.2012ПИ№019047- ливада
в местността
„Локвата”
с площ 14.589дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

116.71 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

45.

АЧОС

2162/10.07.2015
ПИ№020013- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 4.931дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

39.45 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

46.

АЧОС

2161/10.07.2015ПИ№020019- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 8.143дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

65.14 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

47.

АЧОС

2155/10.07.2015ПИ№020054- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 2.195дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

17.56 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

48.

АЧОС

2154/10.07.2015ПИ№020219- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 3.259дка, в землището на гр. Стрелча, VII-ма
категория

32.59 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

49.

АЧОС

2163/10.07.2015ПИ№020220- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 2.204дка, в землището на гр. Стрелча, VII-ма
категория

22.04 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

50.

АЧОС

2164/10.07.2015ПИ№020256- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 7.256дка,от които: 6.442дка VII-ма
категория и 0.814дка V-та в землището на гр. Стрелча

75.82 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015371/07.09.2015

51.

АЧОС

2165/10.07.2015ПИ№020257- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 7.001дка,от които: 1.326дка VII-ма
категория и 5.675дка V-та в землището на гр. Стрелча

92.71 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

52.

АЧОС

2166/10.07.2015ПИ№020258- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 1.000дка,от които: 0.044дка VII-ма
категория и 0.956дка V-та в землището на гр. Стрелча

13.82 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

53.

АЧОС

2149/10.07.2015ПИ№020259- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 1.000дка,от които: 0.006дка VII-ма
категория и 0.994дка V-та в землището на гр. Стрелча

14.52 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

54.

АЧОС

2150/10.07.2015ПИ№020260- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 1.000дка,от които: 0.002дка VII-ма
категория и 0.998дка V-та в землището на гр. Стрелча

13.99 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

55.

АЧОС

2168/13.07.2015ПИ№020261- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 1.001дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

14.01 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

56.

АЧОС

2151/10.07.2015ПИ№020274- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 2.499дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

34.99 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

57.

АЧОС

2152/10.07.2015ПИ№020279- ливада
в местността
„Корубата”
с площ 2.471дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

34.59 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

58.

АЧОС

2139/25.06.2015ПИ№031158- ливада
в местността
„Орела”
с площ 4.719дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

56.63 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

59.

АЧОС

1180/31.01.2013ПИ№033079- ливада
в местността
„Ореха”
с площ 9.756дка, в землището на гр. Стрелча, VIII-ма
категория

78.05 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

60.

АЧОС

2143/09.07.2015ПИ№034187- ливада
в местността
„Куманичево”
с площ 1.751дка, в землището на гр. Стрелча, VI-та
категория

21.01 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

61.

АЧОС

2140/25.06.2015ПИ№059023- ливада
в местността
„Мечкерец”
с площ 4.188дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

58.63 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

62.

АЧОС

1979/29.08.2014ПИ№059067- ливада
в местността
„Мечкерец”
с площ 10.713дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

149.98 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015

63.

АЧОС

2156/10.07.2015ПИ№059085- ливада
в местността
„Мечкерец”
с площ 1.110дка, в землището на гр. Стрелча, V-та
категория

15.54 лв.

Вельо Илиев Вельов

09.2015

09.2020

5

1087/25.06.2015

371/07.09.2015Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет