Рабочая программа по дисциплине «Бас миының қан-тамыр ауруларының диагностикасы, емедеуі мен оңалту заманауы аспектілері»Дата07.07.2016
өлшемі256.6 Kb.
#182947
түріРабочая программаРГП на ПХВ «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия» МЗРК

Кафедра неврологии, психиатрии и психологии056 -46/(15М)

Стр. из 15Рабочая программа по дисциплине «Бас миының қан-тамыр ауруларының диагностикасы, емедеуі мен оңалту заманауы аспектілері».
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ
НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

«Бекітемін»

ғылыми-клиникалық жұмыс бойынша

проректор, м.ғ.к.,

_____________Б.К. Нұрмашев

«____»__________2014-ж.
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Пән: «Бас миының қан-тамыр ауруларының диагностикасы, емедеуі мен оңалту заманауы аспектілері».
Мамандығы: 6М110110-Медицина
Оқу сағаттарының көлемі: 135(3 кредит)
Зерделеу жылы: 1

2014ж.

Жұмыс бағдарламасы 6М110110 «Медицина» мамандығы бойынша ҚР білім берудің мемелкетті жалпы білім беру стандартының 07.09.108-2009 сәйкестілікте жасалынған типтік оқу бағдарламасының негізінде құрастырылды.

Типтік оқу бағдарламасы «20» қазан 2011ж. №729 ҚР Денсаулық сақтау Министрінің бұйрығымен бекітілген.
Пәннің жұмыс бағдарламасын құрастырған м.ғ.к., РhD, доцент Г.У. Туксанбаева
Жұмыс бағдарламасы неврология, психиатрия және психология кафедрасының мәжілісінде талқыланды.
Хаттама №_11 «29» 05 2014ж.
Кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор________ Г.А. Дущанова

Жұмыс бағдарламасы клиникалық пәндер бойынша ОҚМФА циклдік әдістемелік комиссиясының мәжілісінде талқыланды.


Хаттама №_____ «____» 2014ж.
Төраға, м.ғ.к., доцент ____________ А.Е. Туртаева
Ғылыми Кеңесте бекітілген
Хаттама №__________


Бағдарлама:

 1. Пәннің қысқаша сипаттамасы

Бас миының қан-тамыр ауруы халықтың денсаулығы үшін жоғары жарасындылығы мен ауыр зардаптарынан да маңызды медициналық және әлеуметтік мәселені білдіруді ДДУ мәліметтері бойынша цереброваскуларлық аурудан (ЦВА) жыл сайын 5млн, шамасындағы адам өледі.

Қазақстанда, республиканың барлық аймақтарда инсульттің регистрлерінің енгізілуінің арқасында инсультпен ауыру жылына халықтың 1000 адамына шаққанда 2,5-3,7 жағдайды, өлім-жітім жылына мың адамға шаққанда 1-ден 1,8 жағдайға дейін құрайды. Әртүрлі бас ерекшеліктік топтардағы анализ жастың ұлғаюымен ауру шұғыл жоғарылайтынын көрсетті. Науқастардың орташа жасы 67 жасты құрады. Инсультпен ауыратын дар арасында 29%-ы-еңбекке жарамды жастағы адамдар (60 жасқа дейін). Жалпы өлім—жітім болып жатыр, ал осы уақытта экономикалық дамыған елдерде олардың төмендеуі өтуде.

Бүгінгі күндері цереброваскулярлық аурудан зардап шегуші төтенше жағымсы түрде өмірдің сапасында бейнесін табуда. Емдеудің тиымдылыгы науқастың жасына және аурудың ертенақтылануына, дұрыс өз уақытындағы емдеуге байланысты, факторларды аластау жағымды ахуалдың кепілі болып табылатыны дәлелденген. Инсульттің профилактикасы бойынша болатын іс-шараларды аса сапалы әсерге қол жеткізу үшін қалай дегенмен де ерте бастау қажеттілігі қажет екендігі ешкімге де құпия емес.
2.Оқытудың мақсаты:

Бас миының тез өрбитін де, созылмасы қан-тамыр ауруларының негізгі этнопатологиялық факторларын, клиникалық көрініс берулерін, диагностикалық өлшемдерін, емдеу қағидаларын, бастапқы және қосалқы профилактикасын зерттеу.


3.Оқытудың міндеттері:

 • Магистранттарды бас миының қан-тамыр ауруларының клиникалық көрініс берулеріне, зерттеудің қосымша әдістеріне үйрету.

 • Магистранттарды бас миының қан айналымының тез орбитін бұзылуындарының клиникасы мен емдеуіне үйрету.

 • Магистранттарды, бас миы қан айналымының тез өрбитін бұзылымдары кезінде шуғыл кәсіби түрдегі медициналық көмек көрсетуге үйрету.

 • Магистранттарды бас миы қан айналымының тез өрбитін бұзылымдары кезінде барабар дифференциальданған емдеуді тағайындауға үйрету.

 • Церебральдық инсульттердің бастапқы, қосалқы профилактикасының қағидалары мен бағыттарын білу.


4.Пәннің қысқаша мазмұны:

Жүйке жүйесінің қан-тамыр аурулары проблемасы бойынша болатын эпидемиологиялық зерттеудің қысқаша шолу. Бас миының қан айналымының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері. Мидың қан айналымының бұзылуының жіктелуі. Қатердің факторлары туралы қазіргі заманға түсініктер. Инсульттардың дамуына деген алдын ала сендірушілік факторлардың патогенезі. Мидың қан айналымының тез өрбитін бұзылысына әкелетін патологиялық жағдай: мидың қан айналымының ауыспалы бұзылуы, транзиторлық ишемиялық шабуындар, гипертониялық церебральдық криздер, емдеудің клиникасы мен тактикасы. Ишемиялық церебральдық инсульт: ишемияның патогенезі, жіктелуі, клиникасы, диагностикасы, перцектикалық амалдары. Геморрагиялық инсульттің бастапқы факторлары, ағымдары мен нәтижелері. Субарахномдальдық (бас миының қабаты астында), паренхиматоздық қан кетушілік патогенезі. Емдеудің ағымы, сипаттама кешені мен тактикасы. Геморрагиялық инсульттің (нейрохирургиялық емдеу) қазіргі заманғы терапевтикалық амалдары. Инсульттардың ерте диагностикасы, қағидалары мен бастапқы және қосалқы профилактикасының бағыттары. Церебровакулярлық ауру-мидың қан айналымының созылмасы жеткіліксіздігі, мидың қан айналымының тез өрбитін бұзылымының зардаптары, дисциркуляторлы энцефалопатиясы. Милы бұзылымдардың тез өрбуін бастап өткеруші науқастардағы айықтырушылық кезең, жүргізілуі мен емдеуі тактикасы. Бас миының қан-тамырлық аурулары кезіндегі МӘЭ жалпы мәселелері.


5.Оқытудың әдістемесі

 • Дәрістер: шолу-иллюстрациялық, мәселесін,

 • Тәжірибелік сабақтар: ауызша сұрау, жағдайлық тапсырмаларды шешу, кіші топтардағы жұмыс, жағдайларды модельдеу, клиникалық жағдайларды талдау мен талқылау, лабораториялық анализдердің көрсетілуі мен интерпретациясы, бас сүйектің, омыртқаның рентгенограммасы, әр түрлі патологиясы бар бас мияның компьютерлік және магниттік-резонанстың томограммасы, клиникалық синдромологиялық диагностика, науқасты емдеудің қағидасы мен оны жүргізудің тактикасы.

 • Магистракттардың оқытушымен өзіндік жұмысы: неврология бөлімшесіндегі науқастарды тексеру, пікірталас түрінде өтілген тәжірибелік сабақтар тақырыптарының жекелеген мәселелерін тереңдеп оқу, ауру тарихын қорғау, презентациялар мен рефераттарды дайындау, дербес және топтық тапсырмаларды орындаудың нәтижелерін талқылау, барлық пайда болған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңесу, аралық бақылауды өткізу.

 • Магистранттардың өзіндік жұмысы: Презентациялар (рефераттар, баяндамалар), магистранттардың оқу және қосымша әдебиетімен, электрондық тасымалдағыштағы, әдебиеттен жұмысы, тесттік тапсырмаларды шешу мен дайындау, жағдайлық тапсырмаларды шешу, есептерді дайындау.


6.Сабақтардың оқу-тақырыптың жоспары
Сабақтардың тақырыптары

Оқу сабақтарының саны

Барлық кредиттер

Дәрістер

Тәжірибесін сабақтар

ТӨЖ/МӨЖ

(1:1)


1

Жүйке-жүйесінің қан-тамыр ауруының мәселесі бойынша эпидемиологиялық зерттеулерді қысқаша шолу. Бас миының қан айналымының анатомиялық –физиологиялық ерекшеліктері. Мидағы қан айнаплымының бұзылуының жіктелуі.

1

2

3/3


3

2

Бас миының қан-тамыр ауруларының этиологиясы мен патогенезі. Қатерлі факторлары туралы қазіргі заманғы түсінік. Инсульттердің дамуына икендеушілік факторлардың патогенезі.

1

2

3/3


3

3

Мидың қан айналымысының тез өрбитін бұзылуына асып келетін патологиялық жағдайлар, мидың қан айналымының ауысты бұзылуы, тасымалдың ишемиялық шабуылдар, гипертониялық церебральды криздер, емдеу клиникасы, тактикасы

1

2

3/3

4

Ишемиялық церебральдық инсульт: ишемияның патогенезі: жіктелуі, клиникасы, диагностикасы, терапевтикалық амалдары.

1

2

3/3

5

Геморрагиялық инсульттің себептілік факторлары, ағымдары мен себептері. Геноррагиялық инсульттың түрлері. Патогенезі, клиникасы. Геморрагиялық инсульттің емдеудің ағымы, симптомакешені мен тактикасы

1

2

3/3
6

Церебральдық инсульттердің ерте диагностикасы, қағидалары мен бастапқы және қосалқы профилактикасының бағыттары.

1

2

3/3
7

Инсульттердің профилактикасындағы клиникалық тиімділігік пен антигипертензивтік терапияның ролі

1

2

3/3
8

Цереброваскулярлық ауру-мидың қан айналымының созылмалы жеткіліксіздігі: дисциркулярлық энцефалопатия, этиология, патогенез

1

2

3/3
9

Дисциркуларлық энцефалопатиінің дифференциальды диагностикасы, клиникасы

1

2

3/3
10

Дисциркулярлық энцефалопатияның консервативтік емдеуінің қазіргі заманғы амалдары

1

2

3/3
11

Церебральды инсультті бастан өткерген науқастардағы айықтырушылық кезең, жүргізілу тактикасы мен емдеуі.

1

2

3/3
12

Бас миының қан айналымының тез өрбитін және созылмалы бұзылымдары кезіндегі антиагреганттық терапияның рөлі.

1

2

3/3
13

Гипертониялық криздердің бөлінуі. Тез өрбитін гипертониялық энцефалопатияның синдромы

1

2

3/3
14

Бас миының қан айналымының ауыспалы бұзылысының кезіндегі профилактикалық іс-шаралар

1

2

3/3
15

Бас миының тамыр ауруларының кезіндегі МСЭ жалпы мәселелері

1

2

3/3
Барлығы:

15

30

45/45


135


Дәрістің тақырыптық жоспары
Дәрістің тақырыптарының атаулары

Қысқаша мазмұны

Кредиттер саны

1

Жүйке-жүйесінің қан-тамыр ауруларының мәселесі бойынша өзектілік. Бас миының анатомиялық –физиологиялық ерекшеліктері. Бас миы қан айналымының бұзылуының жіктелуі

өзектілік Бас миының анатомиялық-физиолоиялық ерекшеліктері. Церебральдық инсульттердің жіктелуі.

1

2

Қатерлі фактор туралы қазіргі заманнғы түсінікттер. Инсульттердің дамуына жол ашатын факторлардың патогенезі.

Бас миының қан-тамыр ауруларының этиологиясы мен патогенезі

1

3

Бас миының қан айналымының ауыспалы бұзылымының патологиялық жағдайы: транзиторлық ишемиялық шабуындар, гипертониялық церебральдық криздер, клиникасы, емдеу тактикасы.

Этиология және патогенез. Диагностикалық өлшемі. Дифференциальдық диагностика. Емдеу тактикасы

1

4

Ишемиялық церебральдық инсульт:, ишемияның патогенезі, жіктелуі, клиникасы, дифференциальдық диагностикасы мен терапевтикалық амалдары

Этиология мен патогенезі. Ишемиялық каскодтың (тізбектің) негізгі патогендік кезеңдері. Ишемиялық инсульттің жіктелуі

1

5

Гепаррагиялық инсульттің себептілік факторлары, ағымдары мен себептері. Гемаррагиялық инсульттің түрлері. Гемаррагиялық инсульттің ағымы бойынша симптомокешені мен емдеу тактика

Клиникасы. Ишемиялық церебральдық инсульттің диагностикасының өлшемі. Геморрагиялық инсульттің түрлері. Емдеу тактикасы

1

6

Церебральдық инсульттердің бастапқы және қосалқы профилактикасының ерте диагностикасы, қағидалары мен бағыттары

Церебральдық инсульттің бастапқы және қосалқы профилактикасының қағидалары мен бағыттары

1

7

Инсульттердің профилактикасындағы клиникалық тиімділігі пен антигипертензивтік терапияның рөлі

Гипотензиялық препараттардың фармакокинетикасы мен фармакодинамикасы, жіктелуі, көрсетілуімен қарсы көрсеткіші, көрі әсері

1

8

Цереброваскулярлық ауру-бас мия қан айналымының созылмалы жеткіліксіздігі: дисциркулярлық энцефалопатия, этиологиясы, патогенезі.

Себептілік факторлары, патогенезі

1

9

Дифференциальды диагностика, дисциркуляторлы энцефалопатияның клиникасы

Дифференциальды диагностика, дисциркуляторлы энцефалопатияның клиникасы

1

10

Дисциркуляторлы энцефалопатияның консервативтік түрде емдеуінің қазіргі заманға амалдары

Айықтырудың түрлері жүргіщілуі мен емдеу тактикасы

1

11

Бас миы қан айналымының тез өрбитін және созылмалы бұзылымдары кезіндегі антиагреганттық терапияның рөлі

Гипотензивтік препараттардың фармакокинетикасы мен фармакодинамикасы, жіктелуі, көрсетілуі мен қарсы көрсетілуі, кері әсері.

1

12

Гипертониялық криздердің басылуы. Тез өрбитін гипертоникалық энцефалопатияның синдромы

Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емдеуі

1

13

Бас миы қан айналымының ауыспалы бұзылуы кезіндегі профилактикалық іс-шаралар

Іс-шаралардың түрлері

1

14

Бас миы қан тамыры аурулары кезіндегі МСЭ жалпы мәселелері

МСЭК көрсеткіштері

1


Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспарыТәжірибелік сабақтың тақырыптары

Қысқаша мазмұны

Кредиттер көлемі

1

Жүйке-жүйесінің қан тамыр ауруларының мәселесі бойынша эпидемиологиялық зерттеулердің қысқаша шолу. Бас миының қан айналымының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері. Бас миының қан айналымының бұзылуының жіктелуі

Ауызша сұрау, жағдайлық тапсырмаларды шешу, муляждармен, табасқалармен кіші топтардағы жұмыс.

2

2

Бас миының қан тамыр ауруларының этиологиясы мен патогенезі. Қатерлі факторлар туралы қазіргі заманғы түсініктері. Инсульттердің дамуына экелетін икемдейтін факторлардың патогенезі

Ауызша сұрау, кіші топтармен жұмыс

2

3

Мидың қан айналымының тез өрбитін бұзылуына алып келетін патологиялық жағдайлар: басмиы қан айналымының ауыспалы бұзылуы, тасымалдаушы ишемиялық шабуындар, гипертониялық церебральдық криздер, емдеудің клиникасы мен тактикасы.

Ауызша сұрау, лабораторлық анализдердің инттерпретациясы, кіші топтардағы жұмыс, церебральдың криздердің емдеу тактикасы

2

4

Ишемиялық церебральдық инсульт: ишемияның патогенезі, жіктелуі, клиникасы, диагностикасы, терапевтікалық амалдар

Ауызша сұрау, ишемиялық инсульттің бас миының КТ және МРТ бойынша, лабораториялық анализдердің мәліметтері бойынша, жұмыс сүйықтығының құрамы бойынша болатын интерпратациясы

2

5

Геморрагиялық инсульттің себептілік факторлары, ағымдары мен нәтижесі. Геморрагиялық инсульттің түрлері. Патогенезі, клиникасы. Геморрагиялық инсультті емдеудің ағымы, симптомокешені мен тактикасы

Ауызша сұрау, клиникалық жағдайларды талдау, емдеудің қағидалары мен тактикасы

2

6

Церебральдық инсульттің бастапқы және қосалқы профилактикасының ерте диагностикасы, қағидалары мен бағыттары

Ауызша сұрау, науқастың төсегі жанындағы жұмыс, геморрагиялық инсульттің бас миының КТ және МРТ бойынша, лабараториялық анализдердің мәліметтері бойынша, жұлынның сұйықтық құрамының интерпретациясы

2

7

Инсульттердің профилактикасындағы антигипертензиялық терапияның клиникалық тиімділігі мен рөлі

Ауызша сұрау, геморрагиялық инсульттің бас миының КТ және ТРТ бойынша, лабораторияның анализдердің мәліметтері бойынша, жұлынның сұйықтық құрамының интерпретациясы

2

8

Цереброваскулярлық аауру-бас миының созылмалы жеткіліксіздігі, дисциркулярлық энцефалопатия, этиологиясы, патогенезі

Ауызша сұрау, 1-2 клиникалық жағдайларды талдау мен талқылау, жағдайларды модельдеу

2

9

Дисциркулярлы энцефалопатияның дифференциальды диагностикасы, клиникасы

Ауызша сұрау, геморрагиялық инсульттің нейрохирургиялық емдеуінің көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштерін талдау мен талқылау

2

10

Дисциркулярлық энцефалопатияның

Ауызша сұрау, жағдайлық тапсырмаларды шешу, кіші топтармен жұмыс

2

11

Церебральдық инсультті басынан өткерген науқастардағы айықтыру кезеңі, жүргізуші мен емдеу тактикасы

Ауызша сұрау, мулаждармен, таблицалармен жұмыс, ангиографияның мрт интерпретациясы

2

12

Бас миының қан айналымының тез өрбитін және созылмалы бұзылымдары кезіндегі антиагреганттық терапияның рөлі

Ауызша сұрау, мулаждармен, таблицалармен жұмыс, антиографияның мрт интерпретациясы

2

13

Гипертоникалық криздердің басылауы тез өрбитін гипертоникалық энцефалопатияның синдромы

Ауызша сұрау, жағдайлық тапсырмаларды шешу, кіші топтармен жұмыс

2

14

Бас миы қан айналымының ауыспалы бұзылымдары кезіндегі профилактикалық іс-шаралар

Ауызша сұрау, лабораториялық анализдердің жұлынның КТ және МРТ, интерпретациясы, кіші топтармен жұмыс, емдеу тактикасын талдау мен талқылау.

2

15

Бас миының қан тамыр аурулары кезіндегі МСЭ, жалпы мәселелері

Ауызша сұрау, лабораториялық анализдердің, жұлынның КТ және МРТ, кіші топтармен жұмыс, емдеу тактикасын талдау мен талқылау

2


7. Оқудың соңғы нәтижелері

Дублин дискрипторлары

Мамандық компетенциялары, ОҚМФА да жасалған

Пәнді оқу нәтижелері

Концепция бойынша оқу нәтижелері (ГОСО)

АЖоғары білім деңгейінде алынған білімді көрсету және түсіну, олар нағыз немесе сананы ғылыми зерттеулерде қолдануға мүмкіндік береді

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы компетенциялар

Бас мидың тамыр ауруларының диагностикасын, клиникасын, патогенезін, этиологиясын, маныздылығын түсінеді

Ғылым мен білімнің қоғамдағы рөлін

Ғылымның даму тенденцияларын

Жоғары мектеп мұғалімі компетенттілігін

Глобализация процесі әлеуметтік экономикалық сәйкессіздіктерін біледіКоммуникативті машықтар» компетенциясы (мәдени компетенция, критикалық ойлау, креативтілік, ұжымда жұмыс жасай алу, басқа тілді компетенция).

Оқытудың сапалы және эффективті жоғарлату психологиялық әдістерін біледі;

Студенттердің психологиялық ізденуін түсінеді;Кәсіпкерлік компетенция

ауруханалық поликлиникалық мекемелер, клиникалық жүргізу қызметінде компетентті, Қазақстан Республикасы және шет елдердегі ғылыми зерттеулерде ұйымдастыру және қаржыландыру жүйесінде компетентті

«Денсаулық заңгері» компетенциясы

Тұрғындар денсаулығын сақтау заңнамасын, медицина қызметкер жұмысының құқықтық негізін білу

«Ғылыми зерттеу машықтары» компетенциясы

Ғылыми зерттеу және аналитикалық диссертацияларды, ғылыми мақалаларды, есептерді, аналитикалық хаттар нәтижелерін жалпылай алады

Компьютерлік және ақпараттық компетенция

Жүйке жүйесі аурулары кезінде ғылыми ақпараттыжинаудың жолын және әдісін біледі

«Клиникалық машықтар» компетенциясы

Невролог маманның жұмысын ұйымдастыруды біледі

Дәлелдерде негізделген медициналық тәжірибе принциптерін біледіВ

Алған білімді жаңа немесе бейтаныс жағдайлар кезінде кең көлемде (немесе пәнаралық) аймақтарда, зерттелетін аймақпен байланысты қолдана білу;

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы компетенциялар

Науқаста неврологиялық статусты анықтау,

Жүйке ауруларының дифференциалды диагностикасын жасау,

Лабораторлы, функционалды, инструменталды, нейровизуализациялық әдістер жоспарын жасау


Ғылыми тану әдістемесін

Ғылыми жұмыс құрылымын және принциптерін

Оқу кезінде студенттердің танымдық процесстерін

Оқудың сапасын жоғарлатудың психологиялық әдістерін және құралдарын біледі«Коммуникативті машықтар» компетенциясы (мәдени компетенция, критикалық ойлау, креативтілік, ұжымда жұмыс жасай алу, басқа тілді компетенция).

Коммуникация сұрақтарында науқаспен, оның туыстарымен, әріптестерімен және басқа қызметтестермен сенімді қатынас орнату үшін компетентті.

Өз білімін кәсіптік, тұлғалық және корпоративті қатынас орнатуда қолдануКәсіпкерлік компетенция

Неврологтың жұмысын, стационардың және амбулаторлы аурухананың жұмысын ұйымдастырады

«денсаулық заңгері» компетенциясы

Белгіленген медициналық құжат тіркеу және есеп формасын жүргізеді

«ғылыми зерттеу машықтары» компетенциясы

Магистратурадағы рефераттар мен презентацияларды өңдейді.

Алған мамандыққа байланысты ғылыми зерттеу жүргізедіКомпьютерлік және ақпаратты компетенттілік

Ғылыми зерттеу жұмыстарының корелляциялық нәтижесіне байланысты іздейді және статистикалық өңдейді.«клиникалық машықтар» компетенттілігі

Жүйке ауруы бар науқастарға дәрілік және дәрілік емес ем шара жасау

Жүйке аурулары бар науқастарға біріншілік және екіншілік алдын алу жасап қауіп факторын анықтайды

Жүйке аурулары кезінде диагностика және шұғыл квалификациялық көмек көрсетеді

С

Өз білімін интеграциялау, қиын жағдаймен күресу, толық емес ақпарат негізінде жауапкершілікпен шешім қабылдау

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы компетенциялар

Алған білімді дифференциалды диагностикасын, клиникалық диагнозды негіздеу,

Алған білімді зерттеу есептері, културологиялық, ақпаратты дәйектерді қолданып зерттеу процесін қолданадыАлған білімді ғылыми зерттеу контекстінде қолдану

Критикалық түрде бар концепцияны, теорияны, процес анализдерінде талдау,

Алған білімді жаңа немесе бейтаныс жағдайлар кезінде кең көлемде аймақтарда, зерттелетін аймақпен байланысты қолдана білу,

Жоғары мектеп психологиясын сабақ беру кезінде қолдану,

Ақпаратты аналитикалық және ақпаратты библиографиялық жұмыстарға заманауй ақпаратты технологияларды қолдану

Креативті ойлау, мәселені шешуде творчестволық жағынан келу керек,

Сабақ беру кезінде шет елдер тілдерін еркін меңгеру Ғылыми зерттеу және аналитикалық диссертацияларды, ғылыми мақалаларды, есептерді, аналитикалық жұмыстарды және т.б. қолдану


«Коммуникативті машықтар» компетенциясы (мәдени компетенция, критикалық ойлау, креативтілік, ұжымда жұмыс жасай алу, басқа тілді компетенция).

Жоғары мектеп психологиясын сабақ беру кезінде қолдану

Интерактивті оқыту әдістерін қолданадыКәсіпкерлік компетенция

Дәлелді медицина негізінде өз қызметіне байланысты жүргізуші шешімін қабылдай алады

«денсаулық заңгері» компетенциясы

Науқастарға жүйке жүйесі аурулары кезінде медико – әлеуметтік экспертиза, жоғарғы медициналық консултация өткізеді

«ғылыми зерттеу машықтары» компетенциясы

Ғылыми зерттеу және аналитикалық диссертацияларды, ғылыми мақалаларды, есептерді, аналитикалық жұмыстарды, конференция, конгресс, сьездер нәтижелерін жалпылай алады

компьютерлік және ақпаратты компетенттілік

Ақпаратты аналитикалық және ақпаратты библиографиялық жұмыстарға заманауй ақпаратты технологияларды ТВ, БАҚ қолдану.«клиникалық машықтар» компетенттілігі

Бас ми тамырлары аурулары алдын алу реабилитация, емдеу, жаңа диагностика әдістерін қолдану
D

Мамандарға және мамандар еместерге өз білімін және тұжырымын нақты айту

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы компетенциялар

Науқасты зерттеу, диагноз қоюда, дифференциалды диагностика, реабилитация, кезінде магистранттармен, дәрігерлермен ақпарат алмасу

Белгілі ғылыми есептерді шешу машықтары бар,

Білім берудің және педагогиканың кредит технологиясы екенін,

Кәсіби сабақ беру әдістерін

Мәдени қатынас коммуникация орнатуды

Ораторлық қасиет, өз ойын нақты, түсінікті түрде жеткізу

Өз білімін одан әрі жетілдіру, күнделікті немесе докторантурада«Коммуникативті маш ықтар» компетенциясы (мәдени компетенция, критикалық ойлау, креа тивтілік, ұжымда жұмыс жасай алу)


Ораторлық қасиетке ие, магистранттар пәндеріне, студенттерге сабақ беру машықтары бар болуы керек

Кәсіпкерлік компетенция

Әр түрлі өндірістік қатынас жасайды, сонымен қатар мемлекеттік қызмет медициналық көмек көрсету, облыстық денсаулық сақтау Департаментімен.

«денсаулық заңгері» компетенциясы

Телевидениеде, БАҚ –та – журналдар, газеттерде жедел және созылмалы аурулар туралы ақпарат беру.

«ғылыми зерттеу машықтары» компетенциясы

Конгрестерде, ғылыми тәжірибелік конференцияларда, адамдар алдында өз нәтижелерін көрсете алады, зерттейтін аймақта ғылыми ақпаратты талдайды

компьютерлік және ақпаратты компетенттілік

Студенттерге, магистрантарға, дәрігерлерге оқу барысында заманауй компьютер, аудио, видео, проекторларды, телевизорларды қондырғыларды қолдану.«клиникалық машықтар» компетенттілігі

Диагнозды симптомдар, синдромдар, зерттеу нәтижелерінің аясында бас ми аурларын қояды науқасқа реабилитация, алдын алу керек
Е

Өз бетінше оқуды жалғастыру

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар аймағындағы компетенциялар

Жүйке аурулары бойынша алдын алу, реабилитация, емдеу, диагностика сұрақтарымен өз білімін жетілдіру.

Жоғарғы оқу орнында ғылыми педагогикалық және ғылыми аймақта компетентті;
Заманауй білім беру саласында компетентті;
Өзінің кәсіптік болашағын проектілей алады.

Ғылыми кәсіптену аймағында компетентті;

Ғылыми зерттеу аясында әдістемелік компетенттілік;

 Өзінің кәсіби білімін тереңдету, кеңейту, үздіксіз жетілдіру аясында орындалында компетентті.
«Коммуникативті маш ықтар» компетенциясы (мәдени компетенция, критикалық ойлау, креа тивтілік, ұжымда жұмыс жасай алу)


Өз білімін студенттермен, мұғалімдермен, науқастармен деонтологияны және субординацияны сақтайды

Кәсіпкерлік компетенция

Оқуды жалғастыру, дәлелді медицина негізінде кәсіптілікті жетілдіру

«денсаулық заңгері» компетенциясы

Телевидение, газет, журналдарды қолданып өз біліктілігін арттыруды тоқтатпау

«ғылыми зерттеу машықтары» компетенциясы

Дәрігер невролог маман қызметінің кәсібін тереңдету, кеңейту

Оқуды докторантурада жалғастырукомпьютерлік және ақпаратты компетенттілік

Студенттерге, магистрантарға, дәрігерлерге оқу барысында заманауй компьютер, аудио, видео, проекторларды, телевизорларды қондырғыларды қолдануды одан әрмен қарай жалғастыруды тоқтатпау қажет, өйткені ол заманауй технология

«клиникалық машықтар» компетенттілігі

Клиникалық машықтарды одан әрі жетілдіру қажет, яғни бас ми тамыры ауруларының жаңа диагностика, емдеу, реабилитация, алдын алу
8. Әдебиет:

1. Е.И. Гусев, В.И. Скворцова. Ишемия головного мозга. М.: Медицина, 2001. 326 с.

2. Ч.П. Ворлоу, М.С. Денис, Ж.Ван Гейн, Г.Ж. Ханкий и др. Инсульт практическое руководство для ведения больных. Политехника. Издательство Санкт-Петербург 1998. 614 с.

3. Н.Н. Яхно, И.В. Дамулин. Дисциркуляторная энцефалопатия. /Методические рекомендации/ 2001. 31с

4. П.В. Волошин, В.И. Тайцлин. Лечение сосудистых заболеваний головного и спинного мозга. «Знание-М» «Знание» Запорожье 1999.553с.

5. А.А.Скоромец,Т.П. Тиссен, А.И. Панюшкин, Т.А. Скоромец Сосудистые заболевания спинного мозга. Сотис Санкт-Петербург 1998. 481 с.

6. Б.С. Виленский. Инсульт: профилактика, диагностика и лечение. Санкт-Петербург 1999.336с.

7. Н.К. Боголепов, В.В. Михеев. Сосудистые заболевания нервной системы и заболевания вегетативной нервной системы. В кн: многотомное руководство по неврологии. Т. IV Медгиз-1963.

8. Давид О. Виберс, Валерий Фейгин, Роберт Д. Браун. Руководство по цереброваскулярным заболеваниям. Москва, 1999.

9. А.Ю. Макаров. Клиническая неврология с основами медико-социальной экспертизы. Руководство для врачей. Санкт-Петербург, 1998.Қосымша Әдебиет:

 1. 1. Н.К. Боголепов. Клинические лекции по неврологии. М.: Медицина, 1971.

2. Д.Н. Богородинский, А.А. Скоромец, А.И. Шваров. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. М.: Медицина 1977.

3. П.В. Мельничук Болезни нервной системы. М.: Медицина, 1982. Т. 1,2.

4. В.А. Карлов. Терапия нервных болезней. М.: Медицина, 1995.

5. Г.Д. Коллинз. Диагностика нервных болезней. М.: Медицина, 1986.

6. М.Б.Кроль, Е.А. Федорова. Основные неврологические синдромы. М.: Медицина, 1968.

7. А.В. Триумфов. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Л.:Медицина, 1996.8. А.А. Скоромец. Топическая диагностика нервной системы. М.: Медицина, 1989.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет