ҚРӘМ №5542 10. 02. 2009ж тіркелді Қазақстан республикасының Қаржы нарығын жәНЕДата23.02.2016
өлшемі80.77 Kb.
#5580


ҚРӘМ № 5542 10.02.2009ж. тіркелді
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН ЖӘНЕ

ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫН РЕТТЕУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ АГЕНТТІГІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Алматы қаласы 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 246Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициенттерін, жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс берушi акцияларының жиырма бес пайыздан астамын тура немесе жанама иеленетін, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларын қолдау жөніндегі шаралар туралы нұсқаулықты бекiту туралы

«Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:


1. Қоса берілген, Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициенттерін, жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс берушi акцияларының жиырма бес пайыздан астамын тура немесе жанама иеленетін, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларын қолдау жөніндегі шаралар туралы нұсқаулық бекiтілсін.


2. Осы қаулы оны бірінші ресми жариялаған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

3. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):

1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

4. Агенттіктің Төрайым қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.
Төрайым Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және

қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы

№246 қаулысымен бекітілді
Жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс берушi акцияларының жиырма

бес пайыздан астамын тура немесе жанама иеленетін ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысының ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициенттерін қолдау жөніндегі шаралар туралы нұсқаулық
1. Осы Нұсқаулық «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленді және жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс берушi акцияларының жиырма бес пайыздан астамын тура немесе жанама иеленетін ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысының ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициенттерін қолдау жөніндегі шаралар белгіленеді.

2. Жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс берушi акцияларының жиырма бестен астам пайызына тура немесе жанама иелiк ететiн ашық жинақтаушы зейнетақы қорының iрi қатысушысы (бұдан әрі - ірі қатысушы) жинақтаушы зейнетақы қорының пруденциалдық нормативтерiнің нормативтiк мәндерi мен есептеу әдiстемесiн айқындайтын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органның (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) нормативтiк құқықтық актiлерi белгiлеген деңгейде ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капитал жеткіліктілігін қолдау бойынша осы Нұсқаулықпен көзделген шараларды қабылдайды.

3. Осы Нұсқаулықта айқындалған ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентін ірі қатысушылардың қолдауы бойынша шараларға мыналар:

1) жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттерін қолдау жөніндегі шараларды қолдану шарттары мен тәртібін ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының сақтауы үшін міндеттілігін белгілейтін ірі қатысушының ішкі құжаттарының болуы;

2) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициентінің қажетті деңгейін (мәнін) тұрақты қамтамасыз ету;

3) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің қажетті деңгейін (мәнін) жедел қамтамасыз ету кіреді.

4. Жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициенттерін қолдау бойынша шараларды қолдану шарттары мен тәртібін ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының сақтауы үшін міндеттілігін белгілейтін ірі қатысушының ішкі құжаттарында осы Нұсқаулыққа сәйкес келетін, ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициентін қамтамасыз ету бойынша шараларды ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушыларының қолдану шарты және тәртібі бар.

5. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің қажетті мәнін тұрақты қамтамасыз ету шараларына мыналар енгізіледі:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк маңызы, олардың есебiнiң әдiстемесi туралы нұсқаулықты бекiту туралы» 2008 жылғы 22 тамыздағы № 117 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5321 тіркелген) (бұдан әрі – № 117 қаулы), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2008 жылғы 22 тамыздағы № 118 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5322 тіркелген) (бұдан әрі - № 118 қаулы), Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызмет түрлерін қоса атқаратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы» 2008 жылғы 22 тамыздағы № 119 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5323 тіркелген) (бұдан әрі - № 119 қаулы) белгіленген ашық жинақтаушы зейнетақы қорының пруденциалдық нормативтерін сақтауын тексеру мақсатында ашық жинақтаушы зейнетақы қорының тоқсан сайынғы қаржылық есептілігін талдау негізінде ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық жай-күйін тоқсан сайын бағалау, сондай-ақ ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің төмендеуіне ықпал ететін тәуекелдерді бағалау;

2) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігінің болжамдық мәндерін тоқсан сайынғы бағалау;

3) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптарды белгілеу туралы» 2007 жылғы 30 сәуірдегі № 133 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4734 тіркелген) белгіленген ашық жинақтаушы зейнетақы қорындағы тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына жыл сайынғы бақылау, оның ішінде көрсетілген талаптар жүйесіне сәйкестігіне баға беру;

4) ірі қатысушысы бар ашық жинақтаушы зейнетақы қорында осы Нұсқаулықтың 7-тармағында көзделген жедел қамтамасыз ету шараларын айқындайтын рәсімдердің болуын жыл сайынғы бақылау;

5) ірі қатысушысы бар ашық жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін инвестициялау барысында жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық декларацияны сақтауын тоқсан сайынғы бақылау.

6. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентін тұрақты қамтамасыз ету шараларынан өзге қосымша жедел қамтамасыз ету шараларын қолданады.

7. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентін, ол № 117 қаулымен, № 118 қаулымен, № 119 қаулымен белгіленген нормативтік мәннен төмен болғанда өсіру мақсатында жедел қамтамасыз ету шаралары қолданылады.

Жедел қамтамасыз ету шаралары мыналарды көздейді:

ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің қажетті мәнін қамтамасыз ету іс-әрекетін;

ашық жинақтаушы зейнетақы қоры активтерінің құрылымын өзгерту жөніндегі іс-әрекетін;

ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ұйымдастыру құрылымын өзгерту жөніндегі іс-әрекетін;

ашық жинақтаушы зейнетақы қорының өз акционерлерінің арасында жай акциялар бойынша дивидендтер есептеуді және (немесе) төлеуді (таза кірісті бөлуді) тоқтата тұру іс-әрекетін көздейді.

8. Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффицентінің қажетті мәнін қамтамасыз ету жөніндегі іс-әрекетіне ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффицентінің қажетті мөлшерін № 117 қаулымен, № 118 қаулымен, № 119 қаулымен белгіленген мәнге келтіру үшін ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын ірі қатысушының сатып алуы кіреді.

9. Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры активтерінің құрылымын өзгерту бойынша іс-әрекеттер мыналар түрінде жүзеге асырылады:

1) ашық жинақтаушы зейнетақы қоры кредиттік және (немесе) нарықтық тәуекелдерге ұшырайтын операцияларды шектеу немесе тоқтата тұру;

2) инвестициялық портфель бойынша тәуекелдерді ұлғайту мақсатында ашық жинақтаушы зейнетақы қорының портфелін қайта құрылымдау;

3) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының қосымша тәуекелдерге ұшырайтын немесе елеулі шығыстармен байланысты жасалатын операциялардың тізбесін және көлемін қысқарту.

10. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ұйымдық құрылымын өзгерту бойынша іс-әрекеттер мыналар түрінде жүзеге асырылады:

1) әкімшілік-шаруашылық шығыстарды қысқарту, оның ішінде қызметкерлерді қосымша жалдауды шектеу арқылы;

2) ашық жинақтаушы зейнетақы қорының штаттық санын өзгерту;

3) инвестициялық комитеттің құрамын өзгерту.

11. Жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициенті № 117 қаулымен, № 118 қаулымен, № 119 қаулымен белгіленген нормативтік мәннен төмен болғанда, жинақтаушы зейнетақы қорының дауыс берушi акцияларының елу және одан астам пайызын тiкелей немесе жанама иелiк ететiн iрi қатысушы ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің төмендеу дерегi анықталған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде Іс-шаралар жоспарын, оның iшiнде осы Нұсқаулықпен белгiленген ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің жедел қамтамасыз ету шараларынан тұратын жоспарды уәкiлеттi органға келiсу үшiн бередi.

Ашық жинақтаушы зейнетақы қорында бір ірі қатысушыдан астам болған кезде осы тұлғалармен осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген іс-шараларды бірге жүзеге асырады.

Ескертулердің болуына байланысты, ірі қатысушы ұсынған Іс-шаралар жоспарын келісуден уәкілетті орган бас тартқан жағдайда, жетілдірілген Іс-шаралар жоспары қайтадан келісілу үшін уәкілетті органға көрсетілген ескертулер алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ұсынылады.


12. Уәкiлеттi органмен келiсiлген Іс-шаралар жоспарында ашық жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті капиталы жеткіліктілігі коэффициентінің ірі қатысушысын қолдау бойынша шараларды қолдану мерзімдері және уәкілетті органға олардың орындалуы туралы ақпаратты ұсыну мерзімдері бар.

Іс-шаралар жоспарымен айқындалған іс-шаралардың орындалуы туралы ірі қатысушының ақпараты растайтын құжаттардың қосымшасымен ұсынылады. Іс-шаралар жоспарының талаптарының кез келгенін орындамаған жағдайда ірі қатысушы уәкілетті органды орындалмау себептері туралы хабарлайды.

13. Осы Нұсқаулықтың талаптарын бұзған жағдайда, iрi қатысушыға Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес ықпал ету шаралары мен мәжбүрлеу шаралары қолданылады.

14. Осы Нұсқаулықпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамаcына сәйкес шешiледi.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет