С ашық қазба жұмыстарыДата02.07.2016
өлшемі244 Kb.
Аралық бақылау 1 тест сұрақтары 1. Табиғи өндірістік жүйе деп атайды :

А) Техносфера

В) Экосистема

С) Ашық қазба жұмыстары

Д) Металлургиялық комбинат

Е) Жанар май құю станциясы


 1. Автокөліктерден шығатын улы газ:

А) О2

В) N


С) C20H12

Д) CO2

Е) Су буы


 1. Демэкология нені зерттейді ?

А) Түр

В) Популяция

С) Нәсіл

Д) Тип


Е) Класс


 1. Синэкология нені зерттейді ?

А) Биогеоценоз

В) Биоценоз

С) Экожүйе

Д) Бірлестік

Е) Аталғандардың барлығы


 1. Барлық қоректік тізбектер қай топқа жататын ағзалардан басталады ?

А) Консументтер

В) Детритофагтар

С) Продуценттер

Д) Аталғандардың барлығы

Е) Редуценттер


 1. «Биосфера» терминін ғылымға енгізген кім ?

А) Э. Зюсс

В) Ю. Либих

С) С. Шварц

Д) Ж. Ламарк

Е) Н. Вавилов


 1. «Экожүйе» терминін ұсынған ғалым ?

А) В. Вернадский

В) А. Тенссли

С) К. Рулье

Д) Аристотель

Е) Ю. Одум


 1. «Биогеоценоз» ұғымын енгізген ғалым ?

А) Ю. Одум

В) В. Сукачев

С) В. Докучаев

Д) А. Алимов

Е) А. Гумбальд


 1. Концентрация (шоғырлану) дегеніміз:

А) Қоршаған орта объектілерінің немесе массасының бірлігіне келетін химиялық заттардың мөлшері

В) Зиянды заттардың мөлшері

С) Улы заттар мөлшері

Д) Шаңның мөлшері

Е) Тіршілік ортасындағы заттар 1. Либихтің минимум заңы:

А) Негізгі лимиттеу факторына су, ауа, қорек жатады

В) Ағза – жеке жүйе

С) Өсімдіктердің өсуі, өнімнің шамасы мен тұрақтылығы концентрациясы тұрақсыз жағдайдағы жүйелерге қолдануға болмайды

Д) Гендік жағдайлар атадан балаға беріледі

Е) Кез келген ағза өмір сүруі белгілі шарттарға байланысты


 1. Өсімдіктер бірлестігі қалай аталады ?

А) Фитоценоз

В) Зооценоз

С) Биоценоз

Д) Биогеоценоз

Е) Экожүйе


 1. Табиғи биогеоценоздарда қандай факторлар өзара әсерлеседі ?

А) Биотикалық

В) Абиотикалық және биотикалық

С) Биотикалық және антропогенді

Д) Абиотикалық және антропогенді

Е) Барлық аталғандар
21.Аталған ғалымдардың қайсысы минумум заңын тұжырымдаған ?

А) А. Тенсли

В) Ю. Либих

С) В. Вернадский

Д) Г. Гаузе

Е) Ч. Дарвин


22.Төмендегі аталған факторлардың қайсысы жасанды ластану көздеріне жатады ?

А) Вулкандар

В) Автомобиль газдары , смог

С) Шаңды дауылдар

Д) Жер сілкіну

Е) Барлық аталғандар


23.Озон қабатының маңызы қандай ?

А) Ультракүлгін сәулелерді сіңіруі

В) Инфрақызыл сәулелерді сіңіруі

С) Планетаның оттегімен байытылуы

Д) Атмосферадағы зиянды қалдықтардысіңіруі

Е) Барлық аталғандар


24.Төменде аталған факторлардан абротикалық факторларды атаңыз

А) Ылғалдылық, жарық, температура

В) Ормандарды кесу

С) Ағзалардың бір - біріне әсері

Д) Батпақты құрғату

Е) Аталған факторлар


25.Төменде аталған факторлардың қайсысы антропогенді факторға жатады ?

А) Жарық

В) Температура

С) Популяция

Д) Популяция әсері

Е) Өнеркәсіптің дамуы


26.Қайсысы биотикалық факторға жатады ?

А) Жарық

В) Радиация

С) Температура

Д) Комменсализм

Е) Барлығы

27.Аталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторға жатады ?

А) Бәсекелестік

В) Адам қызметі

С) паразитизм

Д)Су қоймасының тереңдігі

Е) Температура


28.Экологиялық мониторинг дегеніміз - ?

А) Атмосфера ауасының ластануын бақылау

В) Қоршаған орта жағдайын үнемі бақылау және тексеру

С) Қоршаған орта сапасын жақсарту

Д) Экологиялық қауіпсіздік және табиғатты қорғау әрекетін бақылаужүйесін ақпаратты қамту (бақылау, анализ, бағалау, байқау)

Е) Қоршаған ортаны бақылау


29.Шектеулі – мүмкіндік шығарылымды есептеу формуласы:

А) (ПДК-Сф)2 √Q∆T / AF m n η

В)

С) VCF

Д) qc

Е) qiAi


30.АЭС ең көп ел қайсысы ?

А) Канада

В) Германия

С) О. Корея

Д) АҚШ

Е) Франция


31.Инженерлік – экологиялық экспертизаның мақсаты ?

А) Жаңа технологияны меңгеру

В) Табиғат ресурстарын пайдалану және объектілер салуда табиғи ортаға тигізетін әсері тиімділігін анықтау

С) Экономикалық есептер

Д) Апаттық жағдайларды ескерту

Е) Тиімсіз технологиялық ғимараттар салуды жібермеу


32.Жер шарының барлық тірі организмдердің орналасу және қарым – қатынасы болатын:

А) Гидросфера

В) Метосфера

С) Биосфера

Д) Ноосфера

Е) Атмосфера

33.Зиянды заттардың шектеулі рұқсат етілген шоғырлануы дегеніміз:

А) Адам қауіпсіздігінің критериі

В) Зиянды заттардың уақыт бірлігінен шығарылымы

С) Зиянды заттардың адам денсаулығына және оның мұрасына зиянды әсерін тигізбейтін санитарлық – гигеналық норматив

Д) Зияндылықтың шектік көрсеткіші

Е) Зиянды заттың максималды шығарылымы


34.Зиянды заттың атмосфераға шығарылымының төлемақысын анықтау формуласы ?

А) VCF

В) (ПДК-Сф)2 √Q∆T / AF m n η

С) П  РКрф - Мн)

Д) ПнРПр

Е) П=0
35.Инженерлік экологияның алға қойған бағыттары:

А) Технологиялық объектілерді жобалау

В) Жаңа техносфераны қалыптастыру және әлеуметтік – экологиялық жағдайларды бағалау

С) Биотаны сақтау

Д) Жаңа өнеркәсіп жүйелерін салу

Е) Өндірістерді жетілдіу
36.Фотосинтез формуласы:

А) SO2 + H2O = H2SO4

В) 6CO2 + H2O  6H12O6 + 6O2

С) C20H12

Д) У= q A s

Е) P= ZM Sk


37.Ыстық көздің ПДВ – сын анықтау формуласы:

А) 1/0.67+0.1f+0.34

В)AFmn/H2 √YT

С) 0.53V2 – 2.13Vm +3.13

Д)Рд – (1 - Р)К

Е) (ПДК-Сф)H2 √(V1∆T) / AFm n η


38. Мекемелердің шаруашылық іс- әрекетін тексерудуң ешкімнен тәуелсіз емес комиссияқайсысы ?

А) Экологиялық комиссия

В) Экологиялық бақылау

С) Экологиялық аудит

Д) Экологиялық есеп

Е) Экологиялық тексеру


39.Дүниежүзілік мұхиттың техногендік биохимиялық мұнаймен ластануы:

А) Танкер апаты

В) Мұнай қабыршығы

С) Мұхит суларына мұнай өнімдерінің түсуі

Д) Мұнай өнімдерінің шоғырлануы

Е) Теңіздерде мұнай алу


40.Экологиялық зерттеу объектісіне жатады:

А) Ландшафт

В) Горизонт

С) Территориялық өндіріс кешені

Д) Экологиялық жүйе

Е) Геокомплекс


41. Популяция дегеніміз - ?

А) Особьтардың бір түрінің бір – бірімен қарым қатынастағы және бір территориядағы жиынтығы

В) Жануарлар түрінің тобы

С) Қоршаған ортаға санымен, түрімен әсер ететіндер

Д) Особьтар түрлер

Е) Өсімдіктер жиыны


42. Ауыл шаруашылық өнеркәсіптерінің қоршаған ортаға шығарылымы

А) Ауыр металдар

В) Фосфорорганикалық пестицидтер

С) Күкірт оксиді

Д) Тұрмыс қалдықтары

Е) Мұнай өнімдері қалдықтары


43. Табиғи - өнеркәсіп кешені –

А) Район техносферасы

В) Экожүйе

С) Зауыт

Д) Шахта

Е) Автомобиль шаруашылығы


44. Экологиялық тұрмыстық шу қандай жағдайда шығады ?

А) Газ турбиналы энергетикалық қондырғылар жұмыс істегенде

В) Жеңіл автокөліктер жүргенде

С) Шаңсорғыш жұмыс істегенде

Д) Бульдозер жұмысында

Е) Экскаватор жұмысында


45. ҚР қоршаған ортаны қорғау заңы бойынша өндірістік мониторингті кім жүргізеді ?

А) Арнайы мемлекеттік орган

В) Табиғатты пайдаланушы құқықтық тұлға

С) Қоршаған ортаны қорғау инспекторы

Д) Аймақтық табиғатты қорғау прокуроры

Е) Маслихат


46. Лас суды тазартуда қандай әдістер қолданылады ?

А) Механикалық, биологиялық

В) Биологиялық

С) Химиялық, механикалық

Д) Физикалық, химиялық

Е) Механикалық, химиялық, биологиялық


47.«Ноосфера» деп-

А) Планета эволюциясының жаңа қалпын айтады

В) Биосфераның адам өзгерткен бөлігі

С) Ғылым мен техниканың жоғары деңгейде даму сферасы

Д) Адам өмірінің жоғары сапасы

Е) Энергияны пайдаланудың жаңа әдістері


48.«Зоофаг» деген не ?

А) Жануарлардың өсімдіктермен қоректенуі

В) Жануарлар дүниесі

С) Жануарлардың көбеюі

Д) Табиғат пен жануарладың қатынасы

Е) Табиғи процестер

49.«Экологиялық ниша» деген терминді кім енгізді ?

А) Ю. Одум

В) В. Сукачев

С) В. Докучаев

Д) И. Гринелл

Е) В. Вернадский


50. «Экологиялық ниша» абстракті ұғым, табиғатта түрлердің өмір сүру шегі бола алатын ортаның барлық факторлары. Бұл түсінік қай жылы ғылымға енгізілген ?

А) 1917


В) 1950

С) 1890


Д) 1770

Е) 1980
51.Экологиялық шығынды қайтарудың тиімді жолы:

А) Айып

В) Әкімшілік айып

С) Салық

Д) Марапаттау

Е) Табиғат ресурстарын пайдаланғаны және әкелінген шығын төлемін төлету
52.Экологиялық кризистің мәселелеріне арналған халықаралық бағдарламаны атаңыз

А) МЭБ – «Адам және биосфера» , ЮНЕСКО, 1970

В) МСОП – «Халықаралық табиғатты қорғау одағы», ЮНЕСКО, 1948

С) ФАО – Ормандар мен жануарлар дүниесін қорғауды ұйымдастыру

Д) ЮНЕП – Қоршаған ортаны қорғау туралы БҰҰ – ның Халықаралық бағдарламасы, 1972

Е) ВОЗ - Дүниежүзілік денсаулықты қорғау ұйымы


53.Биосфера эволюциясының жаңа заманғы сатысы:

А) Антропогенез

В) Тропобиосфера

С) Табиғатты пайдалану

Д) Ноосфера

Е) Генетика


54.Биосфера эволюциясының жаңа заманғы сатысы:

А) Антропогенез

В) Тропобиосфера

С) Табиғатты пайдалану

Д) Ноосфера

Е) Генетика


55.Түсті металдар өндіргенде шығып атмосферадағы ылғалмен («кислотные дожди») реакцияға түсетін зиянды зат қайсысы:

А) SO2

В) CO

С) Pb


Д) Ni

Е) Be
56.Ауаны ұсақ дисперсті (0,3 – 1,0 мкм) шаңнан тазартуда қандай қондырғы тиімді ?

А) Электрсүзгісі

В) Газды химиялық тазарту

С) Дымқыл шаң ұстағыштар

Д) Құрғақ шаң ұстағыштар

Е) Термиялық әдіс
57. Қоршаған ортаға Pb (63), SO2(85), СО(75) қандай газ көп шығарады ?

А) Ауыл шаруашылық кешені

В) Энергия көздері

С) Қалалар

Д) Өндіріс өнеркәсіптері және автокөліктер

Е) Су көліктері


58.Биосфераның жоғары шекарасы қандай биіктікте ?

А) 12,5 км

В) 10 км

С) 13 км

Д) 25 км

Е) 40 км
59.Қоршаған ортаны химиялық ластау көзі ?

А) Термокарст

В) Жерасты коммуникациялары

С) Жылу жүретін құбырлар

Д) Коллекторлар

Е) Аэрозольдар
60.Сарқылмайтын табиғат ресурстарына жататындар ?

А) Жылу – энергетикалық

В) Топырақтық

С) Өсімдіктер

Д) Космостық энергия

Е) Су ресурстары


61.Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау басқармасының ең жоғарысы ?

А) Министрлер кабинеті

В) Республика президенті

С) Бас прокурор

Д) Парламент

Е) Мәжіліс


62. Қауіптілік категориясы І – ге жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қанша ?

А) 500 м

В) 1000 м

С) 300 м

Д) 900 м

Е) 700 м
63. Қауіптілігі ІІ категорияға жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қандай ?

А) 1000 м

В) 800 м

С) 500 м

Д) 300 м

Е) 100м
64.Қауіптілігі ІІІ категорияға жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қандай ?

А) 800 м

В) 500 м

С) 400 м

Д) 300 м

Е) 100м
65 Қауіптілігі ІV категорияға жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қандай ?

А) 500 м

В) 1000 м

С) 100 м

Д) 50 м


Е) 900м
66. Қауіптілігі V категорияға жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қандай ?

А) 900 м

В) 700 м

С) 500 м

Д) 100 м

Е) 50м
67.Құрғақ шаңтозаң ұстағыштарға жататынын атаңыз

А) Циклон

В) Вентури скрубберы

С) Форсункалы скруббер

Д) Торлар

Е) Тұндырғыштар
68.Қоршаған ортада зиянды заттардың болуын және олардың тірі ағзаларға әсер ету дәрежесін сандық және сапалық көрсеткішін қалай атайды ?

А) Фондық концентрация

В) Шектеулі рұқсат етілген мөлшері

С) Ластану индексі

Д) Токсикалық концентрация

Е) Экологиялық экспертиза


69.Табиғи экожүйеге және ондағы тірі ағзаларға әсер ететін ингредиент қалай аталады ?

А) Зиянды зат

В) Аэрозольдар

С) Ауыр металдар

Д) Күн радиациясы

Е) Электромагнит сәулесі


70.Лас суларды тазалау әдістері ?

А) Механикалық

В) Химиялық

С) Биохимиялық

Д) Суды залалсыздандыру

Е) Аталғандардың барлығы


71.Автокөліктерден шығатын газдарда қандай зиянды заттар болады ?

А) SO2

В) O3

С) CO2

Д) CaO

Е) H2O


72.Лас сулар неше топқа бөлінеді ?

А) 5


В) 4

С) 2


Д) 3

Е) 7
73.Тұрмыстық лас суларға жататындар ?

А) Моншадан шыққан су

В) Асханалардан

С) Үйлерден

Д) Жуыну орындарынан

Е) Аталғанғандардың барлығы
74.Атмосфералық лас суларға жататындар :

А) Жаңбыр, қар сулары, қышқыл жаңбыр

В) Өнеркәсіп сулары

С) Қышқыл жаңбыр сулары

Д) Көпір сулары

Е) Сұйықтар


75.Өнеркәсіп лас суларына жататындар

А) Сұйық қалдықтар

В) Өндірістен қалған сулар

С) Технологиялық процестерге арналған сулар

Д) Қондырғыларды суытуға арналған сулар

Е) А және В


76.Жер рекультивациясына қандай кешенді жұмыстар жатады ?

А) Топырақтың бүлінген құнарлығын қайта қалпына келтіріп, ауыл шаруашылығында қолдану

В) Инженерлік жұмыстар

С) Тау – кен техникалық жұмыстары

Д) Эрозиямен күресу

Е) Мелиорация

159.Ауыл шаруашылық жерін қалпына келтіру құнын анықтау формуласы

А)

В)

С)

Д)

Е)


160.Атмосфераның ластануынан болатын ауруды жоюға кететін шығын:

А)

В)

С)

Д)

Е)


161.Емдеуге жұмсалатын шығынды есептеу формуласы:

А)

В)

С)

Д)

Е)


162.Ластанушы заттың қауіптілік коэффициенті

А)

В)

C)

Д)

Е)


163.Табиғаттың барлық тиімді қасиеттерін табиғи ортаға зиян келтірмей пайдалануды қалай атайды ?

А) Табиғатты пайдалану

В) Кешенді пайдалану

С) Тиімді пайдалану

Д) Арендаға беру

Е) Жерді сату

166.Автокөліктерден жол шетіне шығатын көмір қышқыл газының мөлшерін анықтау формуласы:

А) мг/м3

В)
С)

Д)

Е)

Аралық бақылау 2 тесттерінің сұрақтары


Қауіптілік категориясы І – ге жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қанша ?

А) 500 м

В) 1000 м

С) 300 м

Д) 900 м

Е) 700 м
Қауіптілігі ІІ категорияға жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қандай ?

А) 1000 м

В) 800 м

С) 500 м

Д) 300 м

Е) 100м
Қауіптілігі ІІІ категорияға жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қандай ?

А) 800 м

В) 500 м

С) 400 м

Д) 300 м

Е) 100м
Қауіптілігі ІV категорияға жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қандай ?

А) 500 м

В) 1000 м

С) 100 м

Д) 50 м

Е) 900м
Қауіптілігі V категорияға жататын өндірістің санитарлық қорғау аймағының қашықтығы қандай ?

А) 900 м

В) 700 м

С) 500 м

Д) 100 м

Е) 50м
Құрғақ шаңтозаң ұстағыштарға жататынын атаңыз

А) Циклон

В) Вентури скрубберы

С) Форсункалы скруббер

Д) Торлар

Е) Тұндырғыштар


Қоршаған ортада зиянды заттардың болуын және олардың тірі ағзаларға әсер ету дәрежесін сандық және сапалық көрсеткішін қалай атайды ?

А) Фондық концентрация

В) Шектеулі рұқсат етілген мөлшері

С) Ластану индексі

Д) Токсикалық концентрация

Е) Экологиялық экспертиза


Табиғи экожүйеге және ондағы тірі ағзаларға әсер ететін ингредиент қалай аталады ?

А) Зиянды зат

В) Аэрозольдар

С) Ауыр металдар

Д) Күн радиациясы

Е) Электромагнит сәулесі


Лас суларды тазалау әдістері ?

А) Механикалық

В) Химиялық

С) Биохимиялық

Д) Суды залалсыздандыру

Е) Аталғандардың барлығы


71.Автокөліктерден шығатын газдарда қандай зиянды заттар болады ?

А) SO2

В) O3

С) CO2

Д) CaO

Е) H2O


72.Лас сулар неше топқа бөлінеді ?

А) 5


В) 4

С) 2


Д) 3

Е) 7
73.Тұрмыстық лас суларға жататындар ?

А) Моншадан шыққан су

В) Асханалардан

С) Үйлерден

Д) Жуыну орындарынан

Е) Аталғанғандардың барлығы
74.Атмосфералық лас суларға жататындар :

А) Жаңбыр, қар сулары, қышқыл жаңбыр

В) Өнеркәсіп сулары

С) Қышқыл жаңбыр сулары

Д) Көпір сулары

Е) Сұйықтар


75.Өнеркәсіп лас суларына жататындар

А) Сұйық қалдықтар

В) Өндірістен қалған сулар

С) Технологиялық процестерге арналған сулар

Д) Қондырғыларды суытуға арналған сулар

Е) А және В


76.Жер рекультивациясына қандай кешенді жұмыстар жатады ?

А) Топырақтың бүлінген құнарлығын қайта қалпына келтіріп, ауыл шаруашылығында қолдану

В) Инженерлік жұмыстар

С) Тау – кен техникалық жұмыстары

Д) Эрозиямен күресу

Е) Мелиорация


77.Қоршаған ортаны химиялық ластау көздері ?

А) Термокарст

В) Жер асты коммуникациялары

С) Жылу құбырлары

Д) Құбырлар мен коллекторлар

Е) Аэрозольдар


78.Антропогендік әсерлердің көп таралу классификациясы ?

А) Әсер ету дәрежесіне қарай

В) Әсер ету тереңдігіне қарай

С) Шаруашылық іс - әрекет түріне қарай

Д) Әсер уақытына қарай

Е) Қайта айналатын


79.Физикалық ластануға не жатады ?

А) Қоршаған ортаға ауыр металдың түсуі

В) Физиологиялық мүмкіндік

С) Дәнді – дақылдар өсіру

Д) Электромагнитті сәулелермен

Е) Антибиотиктер өндіру

80.Ауыр жүк тасу машинасының шуылының деңгейі қанша ?

А) 100 дБ

В) 170 дБ

С) 70 дБ

Д) 40 дБ

Е) 20 дБ
81.2000 ж атмосфераның ластану индексінің ең жоғары мәні Қазақстанның қай қаласында болды ?

А) Астана

В) Тараз

С) Өскемен

Д) Риддер

Е) Петропавловск
82.Су бассейіндері жер шарының неше пайызын құрайды ?

А) 80%


В) 60%

С) 71%


Д) 55%

Е) 65%
83.Гидросфералық ластау көздері ?

А) Техногендік қалқыма заттар

В) Биогендік органика

С) Синтетикалық органикалық заттар

Д) Ерітілген органикалық емес заттар

Е) Батып кеткен параходтар, судалар
84. Физикалық техногендік ластарға жататындар:

А) Трансформаторлар, электр сымдары, антенналар

В) Атмосфера электр тогы

С) Күн радиациясы

Д) Жердің электр өрісі

Е) Жердің магниттік өрісі


85. Қоршаған ортаға антропогендік әсерлердің техногендік класына жататындар:

А) Автокөліктер әсері

В) Бір этажды ғимараттар

С) Ядролық полигондар территориясы

Д) Ауыл шаруашылығы әсері

Е) Тау – кен кешенді өндірістер


86. Лас су көрсеткіштеріне жататындар:

А) Судың түрі

В) Кермектілігі

С) Лайлығы

Д) Қышқылдығы

Е) Аталғандардың барлығы


87. Газдарды шаңнан тазарту әдістері:

А) Гравитациялық тұну, отыру

В) Электростатикалық тұндыру

С) Инерциялық тұндыру

Д) Диффузия

Е) Аталғандардың барлығы


88. Қоршаған ортаны физикалық ластауға жататындар:

А) Шуыл


В) Тербеліс

С) Электромагнит сәулелері

Д) Радиоактивтік сәулелер

Е) Аталғандардың барлығы


89. Экологиялық мониторингтің кешенді жүйесі нені қарастырады ?

А) Бақылау объектісін анықтау

В) Объектіні зерттеу

С) Объектіні зерттеу ақпараттық моделін жасау

Д) Дистанциялы мониторинг

Е) Аталғандардың барлығы


90. Мониторинг бағыттарына жататындар:

А) Бақылау

В) Нақтылы қалпын бағалау

С) Қалпын жобалау

Д) Әсер ету фактілерін бақылау

Е) Аталғандардың барлығы


91.Ақпараттық жүйесіне қарай мониторинг қалай бөлінеді ?

А) Ғаламдық, фондық

В) Фондық, ұлттық

С) Ұлттық, фондық, ғаламдық, аймақтық

Д) Жергілікті, аймақтық

Е) Аймақтық, ғаламдық


92.Әсер ету масштабына қарай мониторинг қалай бөлінеді ?

А) Уақытша

В) Кеңістік

С) Жергілікті

Д) Уақытша, кеңістік

Е) Үнемі
93.Ауаның ластануы деген не ?

А) Ауада әртүрлі зиянды газдардың, булардың, ұсақ бөлшектердің пайда болуы

В) Автокөліктерден газдың бөлінуі

С) Мұржалардан түтін шығуы

Д) Қоқыстардың түсуі

Е) Радиация болуы
94.Ауаны тазалау деген не?

А) Өндіріс орындарынан шығатын зиянды газды бөлу және зиянды ластайтын заттарды зиянсыз қалыпқа келтіру

В) Циклон орнату

С) Сүзгілер қою

Д) Жанар май түрін ауыстыру

Е) Көмірді аз қолдану


95.Газды ауаны шаңнан тазарту қондырғылары?

А) Электр сүзгілері

В) Циклондар

С) Электр сүзгілері, циклондар, матадан жасалған сүзгілер

Д) Матадан жасалған сүзгілер

Е) Торлар, сүзгілер


96.Циклондардың тазалау тиімділігі ?

А) 45 – 50%

В) 92 – 95%

С) 60 – 7%

Д) 70 – 80%

Е) 100%
97.Қаладағы ластанудың неше пайызын авто көліктер құрайды ?

А) 80 %

В) 40%


С) 50%

Д) 60%


Е) 20%
98.Ауаны ластайтын зиянды қосылыстар

А) CO, H2S

B) SO2, CO

C) H2S, CH, NOx

Д) CO, CO2

E) CO, CO2, H2S, SO2, NOx


99.Түсті металлургия өндірістері қандай зиянды газдар шығарады?

А) CO, H2S

B) SO2, CO

C) H2S, CH, NOx

Д) CO, CO2

E) CO, CO2, H2S, SO2, NOx


100.Атмосфера ауасының қалпын көрсететін коэффициент А, нешеге тең?

А) 400


В) 200

С) 100


Д) 300

Е) 50
101.Санитарлық қорғау аймағында жасыл желектер мөлшері қанша болу керек?

А) 50% - дан кем емес

В) 40% - дан кем емес

С) 30% - дан кем емес

Д) 70% - дан кем емес

Е) 80% - дан кем емес
102.Санитарлық қорғау аймақтарының қашықтығын өзгертуге болама ?

А) Болады

В) Болмайды

С) Әкімшілік шешімі бойынша

Д) Қала әкімінің шешімі бойынша

Е) Жергілікті қоршаған ортаны қорғау комитетінің келісімі бойынша өзгертуге болады


103.Су бассейіндерін ластайтын заттар:

А) Органикалық заттар

В) Мұнай өнімдері

С) Ауыр металдар, фенол

Д) Ерімеген заттар, реагенттер

Е) Осы аталған барлықтары


104.Жеңіл тоқыма өнеркәсіптерден шығатын зиянды заттар:

А) Органикалық бояулар, синтетикалық қалқыма активті заттар

В) Фенол

С) Ауыр металдар

Д) Мышьяк

Е) Сынап, цинк


105.Ағаш өңдеу және қағаз шығару өндірістері шығаратын зиянды заттар:

А) Смола, сульфат, фенол

В) Майлы заттар

С) Фенол, азот

Д) Смола, майлы заттар, фенол, азот, сульфат

Е) Сульфат, смола


106.Вентури скрубберы – бұл не?

А) Құрғақ шаң ұстағыш

В) Электр сүзгісі

С) Химиялық тазарту

Д) Ылғалды шаң ұстағыш

Е) Құрғақ сүзгі


107.Кішкентай экожүйеге мысал айтыңыз:

А) Континент

В) Биосфера

С) Батпақ

Д) Орман

Е) Шіріген ағаш бұтағы (ствол)


108.Фреон қандай жағдайлар туғызады ?

А) Иіс өзгереді

В) Жарық жұтылу өзгереді

С) Озон қабаты бұзылады

Д) Тығыздық өзгереді

Е) Атмосфера құрамына әсер етпейді


109.Ішетін сулың (ауыз суының) сутектік көрсеткіші қандай – РН-

А) 7


В) 6

С) 5


Д) 9

Е) 8
110.Механикалық тазалау әдісінде қолданылатын қондырғылыр қандай тәртіппен өтеді ?

А) Торлар, құмұстағыштар, қосымша тазалау қондырғысы, тұндырғыштар

В) Құм ұстағыштар, торлар, дезинфекциялау, тұндырғыштар

С) Тұндырғыштар, торлар, құмұстағыштар, дезинфекциялау

Д) Торлар, құмұстағыштар, тұндырғыштар, дезинфекциялау

Е) Дезинфекциялау, құмұстағыштар, тұндырғыштар, торлар
111.Тзалаудан өткен суды су бассейіндеріне төгер алдында не істейді ?

А) Химиялау

В) Дезинфекциялау

С) Кермектілеу

Д) Сутектік көрсеткішін анықтау

Е) Түссіздеу


112.Лас суларды биохимиялық әдіспен тазалау қондырғылары

А) Тұндырғыштар

В) Араластырғыштар

С) Биологиялық тазалау құрылысы

Д) Екінші тұндырғыш

Е) жоғарыда аталғандар


113.Биологиялық тазарту қондырғылары

А) Биофильтр, аэрофильтр, аэротенктер

В) Тұндырғыш, биофильтр

С) Биофильтр, аэротенк

Д) Құмұстағыш, биофильтр

Е) Торлар, аэротенктер


114.Физико – химиялық тазалау әдістеріне жатады:

А) Флотация

В) Экстракция

С) Электрохимиялық

Д) Сорбция

Е) жоғарыда аталғандар


115.Тұндырғыштар қандай тазалау әдісінің қондырғысы?

А) Химиялық

В) Физикалық

С) Механикалық

Д) Биологиялық

Е) Сорбция


116.Өндірістен шыққан сулар қандай түрлерге бөлінеді ?

А) Шартты түрде таза

В) Ластанған су

С) Ысыған су

Д) Таза, бірақ ысыған су

Е) жоғарыда аталғандар


117.Өндірістерде ластанған суды қайта пайдалануға болама?

А) Тазалаудан –-өткеннен кейін

В) Суытып қайта қолдану

С) Шыққан түріне байланысты шара қолдану

Д) Болады

Е) Болмайды


118.Суды қорғаудың кешенді шаралары:

А) Озық технологиялар қолдану арқылы су тұтынуды азайтатын, лас суларды төгуді қысқартатын айналмалы және тұйық су жүйелерін пайдалану

В) Ластанған суларды тазалау шаралары

С) Су көздерінің санитарлық тазалығын қорғау

Д) Суға зиянды әсерлерді азайту, су жағасына орналасқан өндірістерді азайту

Е) Жоғарыда айтылғандар барлығы


119.Жылдық атмосфералық жауын шашын суының көп жылдық орташа жылдық шамасы

А) 800 км3

В) 662 км3

С) 960 км3

Д) 1000 км3

Е) 200 км3


120.Қазақстан республикасының өзен саны қанша ?

А) 3000


В) 4500

С) 2200


Д) 3300

Е) 1200
121.Су шаруашылық комплексіне жататындар

А) Сумен жабдықтау, гидроэнергетика

В) Су транспорты, балық шаруашылығы

С) Ағаш тасымалдау

Д) Гидроэнергетика, сумен жабдықтау, су транспорты, ағаш тасымалдау, балық шаруашылығы, суландыру

Е) Суландыру, туризм
122.Техногенез дегенді қалай түсінесіз ?

А) Биосфераның адамның іс - әрекеті әсерінен инженерлік – технологиялық өзгеру процесі

В) Биосфераның тозуы

С) Технологиялық процестер

Д) Геннің өзгеруі

Е) Адамның іс - әрекеті


123.Адамның шаруашылық іс - әрекеті қандай класқа бөлінеді ?

А) Техногендік класс

В) Ауыл шаруашылық класс

С) Тұрғын аймақтық

Д) Автокөліктік класс

Е) Жоғарыда аталғандар


124.Техногенездің пайда болуы

А) Антропогендік іс - әрекеттердің болуы

В) Жәндіктердің жойылуы

С) Орманның сиреуі

Д) Судың азайуы

Е) Ластардың түсуі


125.Техногендік ластану неше түрге бөлінеді ?

А) 10


В) 8

С) 4


Д) 5

Е) 2
126.Техногендік ластану түрлері

А) Механикалық

В) Химиялық, биологиялық

С) Биологиялық

Д) Механикалық, химиялық, биологиялық, физикалық

Е) Физикалық, химиялық
127.Механикалық ластануға жататындар:

А) Қоқыстар

В) Құрылыс қоқыстары (кірпіш, бетон)

С) Үй шаруашылық қоқыстары

Д) Мебель қалдықтары

Е) Аталғандардың барлығы


128.Химиялық ластарға жататындар

А) Ауыр металдар, пестицидтер, химиялық улар, химиялық заттар, элементтер

В) Қоқыстар

С) Ағаш қалдықтары

Д) Пестицидтер

Е) Химиялық улар

С)

Д)

Е)
131.Шаң тазарту қондырғысының тиімділігін анықтау формуласы

А)

В)

С)

Д)

Е)


132.Автокөліктерден қоршаған ортаға келетін шығынды есептеу формуласы:

А)

В)

С)

Д)

Е)


133.Сарқылмайтын табиғат байлықтарына жататындар:

А) Күн сәулесі

В) Теңіз, өзен энергиясы

С) Жел энергиясы

Д) Атмосфера ауасы

Е) Аталғандардың барлығы


134.Сарқылмайтын табиғат байлықтарына:

А) Жануарлар әлемі

В) Өсімдіктер әлемі

С) Пайдалы қазбалар

Д) Топырақ құнарлығы

Е) Аталғандардың барлығы


135.Күн сәулесі қандай табиғат байлықтарына жатады ?

А) Сарқылатын

В) Қайта қалпына келетін

С) Қайта қалпына келмейтін

Д) Сарқылмайтын

Е) Таусылатын


136.Ауада бірнеше зиянды заттар болғанда, олардың шоғырлану қосындысы нешеге тең ?

А) 1


В) 3

С) 5


Д) 2

Е) 10
137.Зиянды заттардың шектеулі шоғырлану шегінің өлшем бірлігі ?

А) мг/м3

В) кг/тн


С) тн/год

Д) кг/см


Е) мг/кг
138.Қоршаған ортаны зертеу әдістері?

А) Үнемі өндірістік бақылау

В) Мезгіл сайын өндірістік бақылау

С) Экспресс - әдіс

Д) Қоғамдық бақылау

Е) Аталғандардың барлығы


139.Газоанализаторлар түрлері

А) Абсорбциялық

В) Фотоколориметрлік

С) Фотометрлік

Д) Эмиссиялық

Е) Аталғандардың барлығы


140.Судың сапасын анықтау әдістері:

А) Физикалық анализ

В) Химиялық анализ

С) Бактериологиялық анализ

Д) Физикалық анализ, химиялық анализ, бактериологиялық анализдер

Е) Дәмін алу


141.Шаң адамды қандай ауруға шалдықтырады ?

А) Жүрек ауруы

В) Пневмокониоз

С) Психоз

Д) Склероз

Е) Диабет


142.Ауадағы шаңның мөлшерін анықтау формуласы

А) мг/м3

В)

С)

Д)

Е)


143.Әр өндірістің шығарылымы үшін негізгі экологиялық норматив не ?

А) Шектеулі мүмкіндік шығарылымы (ПДВ)

В) Шексіз рұқсат шоғырлану

С) Фондық шоғырлану

Д) Барлық шығарылым

Е) Қалдықтарды төгу


144.Атокөліктерден шығатын газдар қандай ?

А) Көмірқышқыл газы

В) Көмірсутек

С) Альдегид

Д) Қорғасын қосындылары

Е) Аталғандардың барлығы


145.Жер қабаты ластану дәрежесіне қарай қалай бөлінеді ?

А) Өте ластанған

В) Орташа ластанған

С) Ластануы төмен

Д) Нашар ластанған

Е) Өте, орташа, нашар ластанған


146.Атмосфера ауасында қорғасын және оның қосындыларының рұқсат етілген мөлшері қанша ? мг/м3

А) 0,1


В) 0,0003

С) 0,5


Д) 1,5

Е) 0,002
147.Ластайтын заттардың мысалы фенолдың атмосферадағы ауада рұқсат етілген мөлшері қанша ?

А) 0,2

В) 0,5


С) 0,003

Д) 0,0005

Е) 0,02
148.Жасыл желектер автокөліктерден шыққан зиянды газдардың неше процентін жұта алады ?

А) Отырғызу ретіне қарай

В) Ағаштар түріне қарай

С) Жыл мезгіліне қарай

Д) 20% - дан кем емес

Е) 50% - ға дейін


149.Зиянды заттар неше қауіптілік класына бөлінеді ?

А) 7


В) 3

С) 10


Д) 4

Е) 2
150.Жасыл желектер жолда автокөліктерден шығатын шуылды қалай төмендетеді ?

А) Бір қатар отырғызылған ағаштар 4 – 5 дБА – ға төмендетеді

В) Екі қатар отырғызылған ағаштар 5 – 8 дБА – ға төмендетеді

С) Үш қатарлы ағаштар 8 – 10 дБА

Д) Үш қатарлы арасы 3м - ден отырғызылғанда ағаштар 10 – 12 дБА – ға төмендетеді і

Е) Аталғандардың барлығы дұрыс
151.Өте ұсақ, суда баяу қозғалып жүретін организмдер жиынтығы қалай аталады?

А) Планктон

В) Биома

С) Биомасса

Д) Моллюск

Е) Ареал
152.Органикалық заттарды синтездеу үшін айналадағы ортаның бейорганикалық қосылыстарын пайдаланатындарды не деп атайды ?

А) Популяция

В) Ткани


С) Клетка

Д) Автотрофтар

Е) Гетеротрофтар

153.Автотрофтар синтездеген дайын органикалық заттармен қоректенетіндер қалай аталады ?

А) Жануарлар

В) Гетеротрофтар

С) Адамдар

Д) Клеткалар

Е) Особьтар
154.Қоректену тізбегінің негізі болып өсімдіктер, микроорганизмдер, балықтар құстар, жануарлар және өсімдіктер массасы бірнеше есе артық болады, ал әрбір келесі буынның массасы жедел кемиді. Бұл заңдылықтарды қалай атайды ?

А) Экологиялық пирамида

В) Экологиялық призма

С) Экологиялық жүйе

Д) Экологиялық заң

Е) Экологиялық куб


155.Табиғат қорын түгесілмейтін, оған нұқсан келтірмейтін технология арқылы ұйымдастыру деген не ?

А) Өндірісті ұйымдастыру

В) Өндірісті экологиязациялау

С) Табиғатты адам игілігіне пайдалану

Д) Шикізат өндіру

Е) Қалдықсыз технология


156.Табиғат байлығын экономикалық бағалау не үшін керек ?

А) Ұлттық байлықты есептеу

В) Ренталық табыстарды анықтау

С) Табиғат байлығын пайдалануды болжау

Д) Табиғат байлығын игергенде табиғи ортаға келетін экономикалық зиянды есептеу

Е) Аталғандардың барлығы


157.Табиғат байлығын экономикалық бағалаудың негізгі түрлері неше ?

А) 4


В) 3

С) 2


Д) 5

Е) 6
158.Табиғат байлығын экономикалық бағалау түрлері:

А) Абсолюттік, шығындық

В) Салыстырмалы, мерзімдік

С) Мерзімдік, шығындық

Д) Шығындық, салыстырмалы

Е) Абсолюттік, салыстырмалы
159.Ауыл шаруашылық жерін қалпына келтіру құнын анықтау формуласы

А)

В)

С)

Д)

Е)


160.Атмосфераның ластануынан болатын ауруды жоюға кететін шығын:

А)

В)

С)

Д)

Е)


161.Емдеуге жұмсалатын шығынды есептеу формуласы:

А)

В)

С)

Д)

Е)


162.Ластанушы заттың қауіптілік коэффициенті

А)

В)

C)

Д)

Е)


163.Табиғаттың барлық тиімді қасиеттерін табиғи ортаға зиян келтірмей пайдалануды қалай атайды ?

А) Табиғатты пайдалану

В) Кешенді пайдалану

С) Тиімді пайдалану

Д) Арендаға беру

Е) Жерді сату


164.Мұхиттарға, теңіздерге қалдықтарды көмуді қалай атайды ?

А) Кемпинг

В) Дампинг

С) Доминант

Д) Зоомасса

Е) Диапауза


165.Табиғат ресурстарына экономикалық баға беру деп –

А) Ресурстар қорын анықтау

В) Табиғат байлығын қорғау

С) Табиғат байлығын ақшалай бағалау

Д) Тиімді пайдалану

Е) Есепке алу


166.Автокөліктерден жол шетіне шығатын көмір қышқыл газының мөлшерін анықтау формуласы:

А) мг/м3

В)
С)

Д)

Е)
167.Табиғатты қорғаудың Халықаралық стратегиясы ең алғаш қай жылы қабылданды ?

А) 1970


В) 1975

С) 1978


Д) 1990

Е) 1995
168.Табиғатты қорғаудың Халықаралық стратегиясы қай жерде қабылданды ? (1978 ж. октябрь)

А) Алматы

В) Астана

С) Кишинев

Д) Москва

Е) Ашхабад
169.Чернобыль атом электр станциясындағы аварияның болған жылы ?

А) февраль 1980

В) апрель 1986

С) март 1988

Д) июнь 1992

Е) июль 1990


170.ҚР «Қоршаған ортаны қорғау» туралы соңғы заңы қай жылы шықты ?

А) 10.01.1999

В) 5.05.1993

С) 15.07.1997

Д) 10.11.1998

Е) 23.02.2001


171.Жер рекультивациясы деген не ?

А) Топырақтың құнарлығын қайта қалпына келтіру және жерлерді ауыл шаруашылыққа қолдануға беру

В) Инженерлік жұмыстар

С) Тау – кен жұмыстары

Д) Эрозиямен күресу

Е) Мелиорация


172.Түсті металлургия өндірістерінің аэрополютанттарына не жатады ?

А) Тұрмыстық лас сулар

В) Ауыр металдар

С) Мұнай қалдықтары

Д) Пестицидтер

Е) СПАВ (кір жуу құралдары)


173.Трофикалық (қоректік тізбек структурасы қалай?) анықталады ?

А) Тірі организмдер түрлерінің қоректік байланысының тұрақты жиынтығы

В) Экологиялық пирамида сандары

С) Экожүйедегі энергия ағыны

Д) Популяцияның математикалық дамуы

Е) Қолайлы экологиялық факторлар


174. Жылдық шығынды есептегендегі формуладағы коэффициенті АТС үшін нешеге тең ?

А) 15


В) 3,2

С) 4,0


Д) 2,4

Е) 1,2
175.Техникалық объектілерге экологиялық баға бергенде қандай факторлар ескеріледі?

А) Биосфералық, техногендік

В) Экономикалық, биосфералық

С) Әлеуметтік, технологиялық

Д) Технологиялық, экономикалық

Е) Табиғи, экономикалық, технологиялық, әлеуметтік
176.Экологиялық проблемалардың пайда болу себептері ?

А) Табиғи тепе – теңдіктің бұзылуы

В) Табиғи ресурстарды төтенше пайдалану

С) Адамның мақсатсыз халық шаруашылық әрекеті

Е) Табиғат пен қоғамның қарым – қатынасының қайшылығы
177.Ластағыш заттарға инвентаризация жасау деген не ?

А) Қоршаған ортаға тарайтын ластардың мөлшері, құрамы туралы мәліметтер жинау

В) Зиянды заттардың көзін жою

С) Мекемелерді тексеруД) Ауа – райын бақылау

Е) Климатты өзгерту
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет