Сабақ тақырыбы сағат мерзімі Дайындық деңгейіне қойылатын талаптарДата21.06.2016
өлшемі64.5 Kb.
#151688
түріСабақ
И н ф о р м а т и к а 8 с ы н ы п

(аптасына 1 сағаттан барлығы 34 сағат, оқулықтың авторы: Е.В.Шевчук, Н.С.Кольева)

тақырып

Сабақ тақырыбы


сағат

мерзімі

Дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

әдебиеттер, әдістемелік құралдар

Оқушының меңгеруі тиіс білімі

Оқушының игеруі тиіс білімі

1

Қауіпсіздік техникасы. ЕТ кабінетінде жұмыс істеу ережелері

1 с
 • ЕТ-пен жұмыс істеу кезіндегі ҚТ ережелерін;

 • ЕТ кабинетінде жұмыс істеу ережелерін;

 • Төтенше жағдайларда не істеу керектігі туралы ережелерді;

 • Көзді талдырмау жаттығуларын

-зақымданған жолдасына алғашқы көмек көрсетуді;

-көзді талдырмау жаттығуларын жасауды;

-өртсөндіргішті қолдануды;

-жұмыс орнын пайдалануды есепке алу журналын толтыруды.Мұғалімге:

«Информатика 8» Әдістемелік нұсқау

Авторлары: Е.В.Шевчук,

Н.С.Кольева,

Н.Н.Завертунова

«Мектеп» 2008
Оқушыларға:

«Информатика 8»

Жұмыс дәптері

Авторлары:

Е.В.Шевчук,

Н.С.Кольева.

«Мектеп» 2008
Оқулық

Информатика 8

Авторлары:

Е.В.Шевчук,

Н.С.Кольева.

«Мектеп» 20081- тарау. Ақпарат және информатика.

1
2

Тақырып 1.1.

Тема1.1


Информатиканың негізгі түсініктері.

Основные понятия информатики1
-ақпарат түсінігі;

-ақпарат формалары;

- ақпарат көздері;

-ақпарат түрлері мен қызметі;

-ақпаратты реттеу әдістері.
-понятие информации;

-формы информации;

-источнткт информации;

-типы и свойства информации;

-способы обработки информации.


-табиғатта, техника, қоғамда ақпаратты жіберу, сақтау, реттеуге мысал келтіре алу.
- приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в живой природе, технике,

2- тарау

Компьютердің арифметикалық негіздері

3

3

Тема2.1.


Сандар тарихы және санау жүйелері

История чисел и системы счисления1
-санау жүйесі;

-кез келген санау жүйесінде сан жазу түрлерін;

-сандарды санаудың бір жүйесінен басқа жүйесіне аудару ережелерін;

-арифметикалық амалдарды;

-екілік санау жүесінде сандар жазылу ережесін;


-кез келген санау жүйесінде жазылған сандарды түсіну;

- әр түрлі санау жүесінде жазылған сандарды жазу; сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйеге көшіру;

- екілік санау жүйесінде есептер құру.

4

Тема2.2Сандарды позициялық санау жүйелерінде көшіру.

Перевод чисел в позиционных системах счисления1
5

Тема 2.3.Позициялық санау жүйелеріндегі арифметикалық амалдар

Арифметические операции в позиционных системах счисления1
3- тарау. Логика негіздері

2
6

Тема 3.1


Логиканың негізгі түсініктері.

Основные понятие логики
1
-негізгі ұғымдар: логика, пікір;- логика түрлері;

- математикалық логика дегеніміз не?;-логика алгебрасы дегеніміз не?

- жалпы және жеке, жай және күрделі пікірлер дегеніміз не?- логикалық байланыстар.

- логикалық байланыстар; логикалық операциялар; логикалық операциялардың ақиқаттық кестесі.- пікірді анықтау;

- оның ақиқаттығын бағалау;

- - пікірге мысал келтіру;

- ақиқат және жалған пікір құру;

- талдауға мысалдар келтіру;

-ақиқаттық кестесін құра отырып, логикалық есептерді шығару.7

Тема 3.2


Логикалық операциялар.

Логические операции1
4 – тарау. Компьютер және программалық қамтамасыз ету

2
8

Тема 4.1.Қазіргі заманғы дербес компьютерлердің классификациясы мен оның құрамдас бөліктерінің түрлері.

Классификация современных ПК и его составляющих1
-қазіргі заманғы ДК түрлері; - ДК құраушыларының классификациясы;

- аппараттық құраушылар түрлері

-ДК негізгі құрылғылары мен түрлері;


-ДК классификациясы мен оның құраушыларын анықтай алу.

- ДК- дің негізгі құрылғыларының классификациясын анықтау.9

Тема 4.2.Компьютердің негізгі компоненттерінің өзара әрекеттесуі. Магистраль.

Взаимодействие основных частей ПК. Магистраль.1
5- тарау. Операциялық жүйе

6
10

Тема 5.1


Операциялық жүйе дегеніміз не?

Что такое операционная система.1
-операциялық жүйенің не екенін;

-ОЖ қандай бөліктерден құралған;

- интерфейс дегеніміз не?

- біртапсырмалы және көптапсырмалы ОЖ деп қандай жүйелерді атайды?

-ДК ОЖ – лерін құрастыру түплерінің қайсысын жөндеуге болады; ал қайсысын жөндеуге болмайтынын;

-ДК – де Іздеу командасын қалай жіктеу;

- компьютерлік вирустар түрлерін ажырату;

- ДК вирустардан қорғану әдістері;

-вирусқа қарсы програмалардың жіктелуі;


-ақпараттық құрылғыларды ДК-ға жүктеу;

ОЖ программасын автоматты жүктеу; • компьютерде ОЖ – ні баптау

 • ДК Іздеу командасын қолдану

 • ДК вирусқа қарсы программасын жүктеу, дисклерді сканерлеу.

11

Тема 5.2


Операциялық жүйелер топтамасы

Классификация операционных систем1
12

Тема 5.3


Операциялық жүйелерді баптау

Настройка операционной системы
1
13

Тема 5.4


Файлдар мен бумаларды іздеу

Поиск файлов и папок1
14

Тема 5.5.Компьютерлік вирустардан қорғау

Защита от компьютерных вирусов1
15

Тема 5.6.Файлдарды архивтеу

Архивирование файлов1
6- тарау. Графикалық ақпараттарды өңдеу технологиясы.

2
16

Тема 6.1.Компьютерлік графика.

Компьютерная графика1
-КГ дегеніміз не?

-КГ-нің жіктелуі, түрлері;

-оларды бір –бірінен ажырата білу;

-кең тараған графикалық редакторлар;Сурттердің қандай графикалық түрде орындалғанын ажырату;

 • ГР жұмыс істеуді;

 • -ГР қолданып кескінді редакциялау
17

Тема 6.2


Графикалық редакторлар.

Графические редакторы1
7- тарау. Microsoft Word мәтіндік процессоры

8
18

Тема 7.1.MS WORD мәтіндік процессорымен танысу.

Знакомство с MS WORD1
 • MS WORD мәтіндік процессоры дегеніміз не?

 • MS WORD қалай жүктеу керек?

 • мәтіндік редакторды құрушы терезелер және олардың қолданылуы

 • MS WORD мәтіндік редакторына мәтін енгізу ережелері;

 • - мәтін фрагментін жою

 • мәтін фрагментін ерекшелеу, қою, көшіру;

 • қаріптер көмегімен мәтінді форматтау;

 • мәтін абзацын форматтау әдістері

 • құжат беттерін қоршау

 • кестелерді құру әдістері;

-MS WORD қалай жүктеу керек;

- құрылған мәтіндік құжатты сақтау;

- MS WORD мәтіндік редакторына мәтін енгізу;

- мәтін фрагментін жою

- мәтін фрагментін ерекшелеу, қою, қию, көшіру;

- мәтінді форматтау;

- абзацтарды форматтау Формат – Абзац менюін қолдану;


 • мәтін абзацын форматтау әдістері

 • құжат беттерін қоршау

- кестелерді құру және форматтау.

19

Тема 7.2


MS WORD программасына мәтін енгізу

ВВод текста в MS WORD1
20

Тема 7.3


Мәтіндік құжатты редакциялау

Редактирование тексовых файлов
1
21

Тема 7.4.Мәтінді құжатты форматтау

Форматирование текстовых файлов1
22

Тема 7.5


Мәтін абзацын форматтау

Форматирование абзаца текста1
23

Тема 7.6


Құжат беттерін рәсімдеу

Оформление страницы документа1
24

Тема 7.7.Кестелермен жұмыс

Работа с таблицами1Шығармашылық жұмыс

1
8- тарау. Microsoft Еxcel кестелік процессоры

6
25

Тема 8.1


MS Excel-ге кіріспе

Введение в MS Excel1
 • MS Excel кестелік процессоры дегеніміз не?

 • MS Excel редакторын жүктеу;

 • Кестелік редакторды құрушы терезелер және олардың қолданылуы

 • Мәліметтер түрлері, оларды енгізу және редакциялау әдістері

 • Абсолюттік салыстырмалы сілтемелер дегеніміз не?

 • Диаграмманы құру, диаграмма түрлері;

 • Баспаға жіберудің алдында құжаттарды қорытынды өңдеу.

 • MS Excel кестелік процессорын жүктеу ;

 • Құрылған кестелік құжатты сақтау;

 • Мәліметтерді енгізу және редакциялау;

 • Абсолюттік салыстырмалы сілтемелерді қолдана отырып, жай формула құрастыру;

 • Диаграммаларды құру, редакциялау, форматтау

 • Электронды кестені бас паға жіберу.

Тема 8.2

MS Excel-ге берілгендерді енгізу және редакциялау

Ввод и редактирование данных в MS Excel1
26

Тема 8.3


Формуланы енгізу және көшіру

Ввод и копирование формул1
27

Тема 8.4.Мәліметтерді форматтау

Форматирование данных1
28

Тема 8.5


Диаграммаларды құру, редакциялау және форматтау

Построение, редактирование и форматирование диаграмм1
29

Тема 8.6.Құжат беттерін рәсімдеу және басу

Оформление страницы документа и печать.
1
9- тарау. Мәліметтер базасының жүйесін басқару

4
30

Тема 9.1.MS Excel – дегі мәліметтер базасы

База данных в MS Excel1
 • MS Excel – дегі мәліметтер базасы дегеніміз не? Ол қалай құрылады?

 • Реттеу параметрлері қалай сұралады;

 • Сүзу параметрлерін қалай орнатады
MS Excel кестелік процессорын жүктеу;

Мәліметтер базасын құру;

- реттеу параметрлерін орнату және мәліметтер базасының өрістерін реттеу;

- сүзу параметрлерін орнатып, мәліметтер базасы өрістерінің мәліметтерін сүзу31

Тема 9.2


Мәліметтерді реттеу

Сортировка данных1
32

Тема 9.3.Мәліметтерді сүзу

Фильтрация данных1
33

Практикалық жұмыс

1
34

Информатикадан қорытынды тест

1


Барлығы

34 с

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет