[Санау жуйеси -60] Ақпаратты өлшемнің негізгі бірлігі ретінде қабылданадыДата22.02.2016
өлшемі128.93 Kb.
[Санау жуйеси -60]

1. Ақпаратты өлшемнің негізгі бірлігі ретінде қабылданады:

А) 1 байт

Б) 1 бит


В) 1 бод

Г) 1 бар
2. Байт -- бұл

А) 8 битке тең ақпарат санының бірлігі

Б) Жедел жадта әріптің кодын өзгерту құралы

В) 1 немесе 0 сандарынан тұратын ақпарат мөлшерінің бірлігі

Г) ақпараттың санын өлшеудің максимал бірлігі


3. 8 битпен кодталатын ең үлкен теріс емес бүтін сан

А) 99999999

Б) 512

В) 256


Г) 255
4. 891 ондық санын екілік есептеу жүйесіне аудару келесі жазуға алып келеді:

А) 1101111011

Б) 110111101

В) 1001111011

Г) 1101001011
5. Бес килобайтта болады:

А) 5000 бит

Б) 5000 байт

В) 500 байт

Г) 5120 байт
6. Бір мегабайтта болады:

А) 1000000 бит

Б) 1000 килобайт

В) 100 000 байт

Г) 1024 килобайт
7. 156 ондық санын екілік есептеу жүйесіне аудару келесі жазуға алып келеді:

А) 100 111 011

Б) 10111101

В) 10011100

Г) 110101011
8. Бір гигабайтта болады:

А) 1000000 бит

Б) 1000000 килобайт

В) 1000000 байт

Г) 1024 мегабайт
9. Қайсы ежелгі ғалымның фамилиясы " алгоритм" сөзінің тегімен байланысты?

А) Аль- Каши

Б) Аль- Хорезми

В) Аль- Хайсама

Г) Евклид
10. Кім ежелгі алгоритмның авторы болып есептеледі?

А) Декарт

Б) Герон

В) Пифагор

Г) Евклид
11. Алгоритм деген не?

А) Алгоритм- бұл орындаушыға қайсыбір біткен (аяқталған) іс - әрекеттерді орындауға берілген жеке нұсқаулар

Б) алгоритм - бұл орындаушыға арналған анықатмалар мен ережелердің жиыны

В) алгоритм - бұл біртіндеп орындалған кезде белгілі бір есепті немесе есептердің белгілі бір тобына кіретін есепті шешуге мүмкіндік беретін түсінікті және дәл нұсқаулардың шекті тізбегі

Г) алгоритм- бұл ЭЕМ үшін командалардың тізбегі
12. Алгоритм тілі - бұл....

А) жеке тіл конструкцияларының түсіндірілу ережелерінің жүйесі

Б) программаларды біркелкі және дәл жазылуы және олардың ЭЕМ- ге орындалуы үшін тағайындалған белгілердің жиыны

В) машина кодында жазылған программаларды оқуға ыңғайлы формаға келтіру үшін қолданылатын белгілердің жүйесі

Г) белгілі бір ережелер бойынша есептің шешімінің алгоритмін сипаттауға мүмкіндік беретін синтаксистік құрылымымен байланысқан әріптердің, символдардың және терминдердің жиынтығы; алгоритмдерді формалданған түрде жазуға арналған тіл
13. Мағынасы және қолдану әдісі бір рет және мәңгілік берілген сөздер аталады:

А) командалар

Б) қарапайым сөздер

В) қызметтік сөздер

Г) құрамдық сөздер
14. Алгоритмнің біртіндеп орындалатын бірнеше командаларының тізбегі- аталады....

А) программалардың жүйесі

Б) программа

В) серия


Г) қызметтік сөздер
15. Тұрақты шама - бұл - шама...

А) алгоритмнің орындалу процесінде мәні әрдайым өзгеретін

Б) мәні алгоритмның орындалу процесінде өзгеретін

В) алгоритмның орындалуының процесінде мәні өзгермейтін

Г) мәні сөздер немесе мәтіндер болып табылатын
16. Айнымалы шама - бұл - шама...

А) мәні сөздер немесе мәтіндер болып табылатын

Б) алгоритмнің орындалуының процесінде мәні өзгермейтін

В) алгоритмнің орындалуының процесінде мәні өзгеретін

Г) мәні цифрлар немесе сандар болып табылатын
17. Аргумент деп аталады...

А) алгоритм үшін нәтижелер болып табылатын шамалар

Б) алгоритм үшін бастапқы деректер болып табылмайтын шамалар

В) алгоритм үшін бастапқы деректер болып табылатын шамалар

Г) Алгоритм үшін тақырыптар болып табылатын шамалар
18. Аталған құжаттың қайсысы алгоритм болып табылады?

А) техника қауіпсіздігінің ережесі

Б) банкоматтан ақша алудың нұсқасы

В) сыныптың тізімі

Г) сабақтардың кестесі
19. Айнымалы толық берілген болып есептеледі, егер ол үшін белгілі болса....

А) түрі, аты, мәні

Б) түрі, аты

В) аты, мәні

Г) түрі, мәні
20. Процессор алгоритмнің жазылған командаларын орындайды

А) алгоритм тілінде

Б) машина тілінде (екілік кодта)

В) табиғи тілде

Г) блок - схема түрінде
21. Мектеп алгоритм тілінде мәндері оң бүтін сандар болып табылатын шамалар, қызметтік сөздермен белгіленеді:

А) бүт


Б) лит

В) нат


Г) нақ
22. Мектеп алгоритм тілінде мәндері бүтін (оң және теріс) сандар болып табылатын шамалар, қызметтік сөздермен белгіленеді:

А) нақ


Б) нат

В) бүт


Г) лит
23. Мектеп алгоритм тілінде мәндері сөздер немесе мәтін болып табылатын шамалар, қызметтік сөздермен белгіленеді:

А) лит


Б) бүт

В) нат


Г) нақ
24. Мектеп алгоритм тілінде мәндері кез келген сандар болып табылатын шамалар, қызметтік сөздермен белгіленеді:

А) бүт


Б) лит

В) нат


Г) нақ
25. Аралық шама деп аталады........

А) нәтиже де емес, аргумент те болып табылмайтын, тек қана аралық мәнінің белгілері үшін қолданылатын шама

Б) мәні алгоритмнің орындалу процесінде өзгеретін шама

В) мәні алгоритмнің орындалу процесінде өзгермейтін шама

Г) мәні алгоритмнің орындалу процесінде әрдайім өзгеріп тұратын шама
26. Мектеп алгоритм тілінде аралық шама қайсы қызметтік сөзден кейін тұрады?

А) алг


Б) бас

В) арг


Г) нәт
27. Мектеп алгоритм тілінде "меншіктеу" таңбамен белгіленеді

А) =:


Б) =

В) :=


Г) :=:
28. Шамалардың аралығында тек қана бір қатынаста тұратын шарттар аталады:

А) жеке


Б) құрамдас

В) қарапайым

Г) көп деңгейлі
29. Логикалық байланыстармен қосылған екі және оданда көп шарттардан тұратын қатынастар аталады:

А) қарапайым

Б) құрамдас

В) жеке


Г) көп деңгейлі
30. Әрбір мәңге немесе элементіне оның реттік нөмірі сәйкес келетін кесте былай деп аталады:

А) сызықты

Б) тік төртбұрышты

В) көп деңгейлі

Г) тік
31. Әрбір мәңге немесе элементіне кестенің бағанасының немесе қатарының реттік нөмірі сәйкес келетін кесте былай деп аталады:

А) көп деңгейлі

Б) сызықты

В) тік төртбұрышты

Г) тік
32. Басқа алгоритмдердің құрамында бүтіндей қолданылытын алгоритмдерді былай деп атайды....

А) циклдік

Б) сызықты

В) тармақтанған

Г) көмекші
33. Айнымалыны белгілейтін таңбаны немесе таңбалар жиынтығын - деп атайды...

А) орындаушы

Б) айнымалы қасиеті

В) айнымалының аты (идентифакатор)

Г) алгоритм
34. Сызықты алгоритм деп аталады......

А) амалдардың бір тізбегі бірнеше рет атқарылады (немесе бірде бір рет орындалмайды).

Б) амалдардың тізбегі олардың біртіндеп орналасуының ретімен атқарылады

В) белгілі бір шарттың орындалуына байланысты амалдардың тізбегі атқарылады

Г) белгілі бір шарт орындалып тұрған кезінде амалдардың бір тізбегі бірнеше рет (немесе бірде бір рет емес)
35. Толық шартты конструкция - бұл іс- әрекеттердің былайша ұйымдастырылған формасы....

А) белгілі бір шарт орындалып тұрғанша амалдардың тізбегі бірнеше рет (немесе бірде бір рет емес) атқарылады

Б) амалдардың тізбегі олардың біртіндеп орналасуының ретімен атқарылады

В) белгілі бір шарттың орындалуына байланысты амалдардың тізбегі атқарылады

Г) амалдардың бір тізбегі бірнеше рет атқарылады (немесе бірде бір рет орындалмайды)
36. Қандай қызметтік сөздардің кмегімен мектеп алгоритм тілінде тармақталу командасының толық емес формасы жазылады

А) әзірге,цб, цс

Б) егер, онда, соңы;

В) шарт, онда, әйтпесе, соңы;

Г) егер, онда, әйтпесе, соңы;
37. Қандай қызметтік сөздердің көмегімен мектеп алгоритм тілінде тармақтану командасының толық емес формасы жазылады?

А) егер, онда басқаша, соңы

Б) егер, онда соңы

В) шарт,онда, әйтпесе, соңы

Г) әзірге, цб, цс
38. Қайталау командасы (цикл) деп мынадай форма аталады.....

А) амалдардың бір тізбегі бірнеше рет атқарылады (немесе бірде бір рет орындалмайды)

Б) қайсыбір шарттың орындалуына немесе орындалмауына байланысты іс - әрекеттердің не осы немесе басқа тізбегі орындалады

В) амалдардың бір тізбегі қайсыбір шарттың орындалуына байланысты атқарылады;

Г) белгілі бір шарт орындалып тұрғанша амалдардың бір тізбегі бірнеше рет (немесе бірде бір рет емес) атқарылады
39. Информатикада қайсыбір алфавиттің символдарының кез келген тізбегін қалайша атау қабылданған?

А) сөз


Б) цифр

В) сөздердің тіркесі

Г) бит
40. Программалауда екі сөздің қосылуы - бұл демек.....

А) бірінші сөздің сол жағына екінші қосып жазу

Б) бірінші сөздің оңнан солына екінші қосып жазу

В) екінші сөзге оңнан солға бірінші қосып жазу

Г) ол сөздің бөлігін ерекшелеу
41. Символы жоқ сөз қалай аталады?

А) нөлдік

Б) қысқа

В) машиналық

Г) бос
42. Сөздегі символдардың саны қалай аталады?

А) сөздің тереңдігі

Б) сөздің ені

В) сөз ұзындығы

Г) сөздің кеңейтілуі
43. Алгоритмнің мына үзіндісі str1:= "информатика" str2:= "зация" str1:= str2 [11,2] ++str1 орындалғаннан кейін str1 айнымалысының мәні болады....

А) казация

Б) форматизация

В) информатика

Г) информатизация
44. Екі өлшемді массив берілген х [1...n,1...n]. Алгоритмнің келесі үзіндісімен орындалатын әрекеттің түрін анықтаңыз цб үшін і ден 1 n- ге дейін цб үшін j ден 1 n- ге дейін с:=a[i, j] a[i,j]:=a[n-j+1,j] a[n-i+1,j]:=c цс цс

А) і- жолдың және j - бағанның элементтерінің орындарын ауыстырады

Б) бағандардың ретін өзгертеді

В) жолдардың ретін өзгертеді

Г) кестеде ештеңе өзгертпейді
45. x [ 1...N] бір өлшемді массив берілген. Алгоритмнің үзіндісі s:=0 цб k үшін 1 ден N -ге дейін егер {0

А) оң элементтердің санын;

Б) массивтің максимал элементін;

В) оң элементтердің қосындысын;

Г) Ең соңғы элементтің индекісін
46. x [1...N] бір өлшемді массив берілген. Алгоритмнің үзіндісі s:=0 цб k үшін 1-ден N-ге дейін егер (k=1) немесе ( s>x[k]) онда s:=x[k] соңы цс анықтайды:

А) ең соңғы теріс элементтің индексін

Б) массивтің минималды элементін

В) теріс элементтердің қосындысын

Г) максимал элементті
47. x[1...N] бір өлшемді массив берілген. Алгоритмнің үзіндісі Т:=0 цб k үшін 1-ден N- ге дейін егер {k=1} немесе ( T

А) массивтың максимал элементін

Б) Т- дан кіші элементтердің біріншісінің индексін

В) массивтің минималды элементін

Г) Т- дан элементтердіңің соңғысының индексін
48. x (1...N) массиві үшін алгоритм s:=0 цб k үшін 1-ден N-ге дейін егер 0 >x[k] онда s:=s+x[k] соңы цс анықтайды:

А) Массивтің минималды элементін

Б) теріс элементтердің санын

В) теріс элементтердің қосындысын

Г) соңғы теріс элементтің индексін
49. Егер В(1..6) массивінің элементтері сәйкесінше 12, 10, 8, 6, 4, 2 болса, онда К:=2*B[6]+B[3] Div B[5] өрнегінің мәні тең

А) 2


Б) 4

В) 6


Г) 10
50. Егер В(1..6) массивінің элементтері сәйкесінше 12,10,8,6,4,2 болса, онда К: =2*B[6]+B[3] Mod B[5] өрнегінің мәні тең

А) 2


Б) 6

В) 10


Г) 4
51. Алгоритмнің үзіндісін орындаудың нәтижесінде Y:=5, X:=0 әзірше X<6 цб Y:=Y+X X:=X+2 цс Y айнымалысы мән қабылдайды:

А) 15


Б) 11

В) 9


Г) 5
52. Алгоритмнің үзіндісінің орындалу нәтижесінде S:=0; X:=2 әзір X<=5 цб S:= S+2^ X; X:=X+1 цс S айнымалысы мән қабылдайды:

А) 32


Б) 28

В) 60


Г) 5
53. Алгоритмнің циклдің денесі m:=36 n:=56 әзір m<>n онда m:=m-n әйтпесе n:=n-m соңы цс

А) шексіз көп рет

Б) 8рет

В) 4рет


Г) 6рет
54. Логикалық меншіктеу операциясын орындағаннан кейін Р мәні неге тең: P:= not Band '0'<>'0') егер В= ақиқат?

А) 5


Б) -1

В) ақиқат

Г) жалған
55. Логикалық меншіктеу операциясын орындағаннан кейін Р-ның мәні неге тең: P:=(2*2=4) or (3*3=10)?

А) 14


Б) ақиқат

В) 40


Г) жалған
56. Логикалық меншіктеу операциясын орындағаннан кейін Р мәні неге тең: P:=(2*2=4) or (3*3=10)?

А) 40


Б) жалған

В) ақиқат

Г) 14
57. А,В,С айнымалыларының қандай мәндерінде логикалық өрнек Not (A And B Or C) ақиқат болады?

А) А = ақиқат В= ақиқат С = жалған

Б) А = жалған В= ақиқат С = жалған

В) А = ақиқат В = жалған С = жалған

Г) А = ақиқат В = ақиқат С = ақиқат
58. А; В; С айнымалыларының қандай мәндерінде логикалық өрнек Not(A And B Or C) ақиқат болады?

А) А = ақиқат В= жалған С = ақиқат

Б) А =ақиқат В = ақиқат С= жалған

В) А =жалған В= ақиқат С= жалған

Г) А = жалған В = ақиқат С = ақиқат
59. Программаның бастапқы мәтіні программа орындалғанға дейін толығымен ЭЕМ кодтарына ауысатын процесс, бұл....

А) құрастыру

Б) редакциялау

В) компиляция

Г) көшірмесін алу
60. Программа деген не?

А) қолданбалы программаларда пайдаланылатын компоненттер туралы ақпарат сақталатын файлдар жиыны

Б) процессор орындай алатын екілік кодтардың жиыны

В) пайдаланушы интерфейсін құру барысында қолданылатын элементГ) программистің қойған есебін шығару үшін процессор орындауға тиісті болатын командалар немесе нұсқаулардың жиыны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Б

А

Г

А

Г

Г

В

Г

Б

Г

В

Г

В

В

Б

В

В

Б

А

Б

В

В

А

Г

А

Б

В

В

Б

А

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

В

Г

В

Б

В

Г

Б

Г

А

Б

Г

В

Г

В

В

Б

А

В

В

Г

Б

В

Г

Г

Г

В

Б

В

В

Г

Каталог: bilim
bilim -> 1. Microsoft Word ( ms word) дегеніміз не?
bilim -> Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы, №64 Ш. Рашидов атындағы жалпы орта мектебінің өзбек тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Раимбердиева Гульнара Анваровна
bilim -> Оқу жылына отп ұйымдастыру бойынша нормативтік база
bilim -> Жаңақорған аудандық білім бөлімі тарапынан 2015 жылдың І жартыжылдығында атқарылған жұмыстар туралы
bilim -> Сабақтың тақырыбы: Монгол империясының құрылуы Сабақтың мақсаты
bilim -> 2015 год Концепция проведения республиканской акции «Қуан, сәби»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет