Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер Қазақстан республикасының ҚҰрылыс нормаларыбет1/11
Дата09.06.2016
өлшемі0.61 Mb.
#124533
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

прямая со стрелкой 336Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ


Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


прямая со стрелкой 337прямая со стрелкой 334прямая со стрелкой 335


ҚАДАЛЫ ІРГЕТАСТАР

прямая со стрелкой 333СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
ҚР ҚН 5.01-03-2013
СН РК 5.01-03-2013

Ресми басылым
Издание официальное

прямая со стрелкой 331прямая со стрелкой 332


Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами

Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Астана 2015

АЛҒЫ СӨЗ


  1. ӘЗІРЛЕГЕН:

«ҚазҚСҒЗИ» АҚ, РГКП «КарГТУ» МОН РК


  1. ҰСЫНҒАН:

Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті нің Техникалық реттеу және нормалау басқармасы  1. БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН:

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 2014 жылғы 29-желтоқсандағы № 156-НҚ

бұйрығымен 2015 жылғы 1-шілдеден бастап


ПРЕДИСЛОВИЕ


  1. РАЗРАБОТАН:

АО «КазНИИСА», РГКП «КарГТУ» МОН РК


  1. ПРЕДСТАВЛЕН:

Управлением технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан


  1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:Приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 № 156-НҚ с 1 июля 2015 года

Осы мемлекеттік нормативті Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды


Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан


МАЗМҰНЫ


3 АТАУЛАР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 2

4 МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТІК ТАЛАПТАР 2

5 ЖҰМЫСШЫ СИПАТТАМАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 3

5.1 Жалпы жағдайлар 3

5.2 Қадалы іргетастарды сенімділігі мен орнықтылығы бойынша қамтамасыз ету талаптары 4

5.3 Күрделі топырақтардағы қадалы іргетастарды сенімділігі мен орнықтылығы бойынша қамтамасыз ету талаптары 17

5.3.1 Шөккіш топырақтардағы  17

5.3.2 Ісінгіш топырақтардағы  19

5.3.3 Кен өндірілу жерлеріндегі 21

5.4 Қадалы іргетастардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптар 23

6 ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ 27

6.1 Энергия тұтынушылықтың азайтылуына қойылатын талаптар 27

6.2 Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану 28

6.3 Қоршаған ортаны қорғау 29

Библиография 32

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2

4 ЦЕЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 2

4.1 Цель нормативного документа 2

4.2 Функциональные требования 3

5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 3

5.1 Общие положения 3

5.2 Требования по обеспечению надежности и устойчивости свайных фундаментов 4

5.3 Требования по обеспечению надежности и устойчивости свайных фундаментов на специфических грунтах 17

5.3.1 На просадочных грунтах  17

5.3.2 На набухающих грунтах  19

5.3.3 На подрабатываемых территориях 21

5.4 Требования по обеспечению безопасности свайных фундаментов 23

6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 27

6.1 Требования к сокращению энергопотребления 27

6.2 Рациональное использование природных ресурсов 28

6.3 Охрана окружающей среды 29

Библиография 32КІРІСПЕ
Осы құрылыстық нормаларында, функционалды талаптардың шамалық әдістерін реттеу техникалық регламенттарына сәйкес, құрылыс нысандарына қойылатын қауіпсіздік талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін, қадалы іргетастар жобалануының міндетті жобалау талаптары мен нормалары келтірілген.

Мемлекеттік нормативтердің басты бағыты - құрылыс сенімділігі мен қауіпсіздігін, салынған нысандардың пайдалану кезінде орнықты қызмет атқаруын қамтамасыз ету.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚАДАЛЫ ІРГЕТАСТАР

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ


Енгізілген күні – 2015–01–01
1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

 

1.1 Осы құрылыстық нормалары жаңадан салынатын және қайта құрылатын үймереттер мен ғимараттар қадалы іргетастарының жобалануына ұсынылады.1.2 Осы құрылыстық нормаларының нұсқаулары динамикалық жүйелер жағдайындағы машиналардың қадалы іргетастарын және де теңіздік мұнай өндіретін және құрлық етегінде орнатылатын ғимараттарды жобалауға таралмайды.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

 

Ұсынылған құрылыстық нормаларында келесі нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттарға сілтемелер қолданылды:Қазақстан Республикасының заңы «Энергияны қорғау және энергия тиімділігін көтеру жөнінде» 13 қаңтар 2012 жылдан № 541-IV.

Техникалық регламент «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен «Өрт қауіпсіздігі туралы» 16 қаңтар 2009 жылы №14 бекітілген.

Техникалық регламент «Ғимараттар мен үймереттердің, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігі жөнінде», Қазақстан Республикасының Үкіметінің бұйрығымен 17 қараша 2010 жылы № 1202 бекітілген.

Қазақстан Республикасының экология бойынша кодексі 09 қаңтар 2007 жылдан № 212- III (27 шілде 2007 жылдың жағдайы бойынша өзгертіліп толыққан).
ЕСКЕРТУ Ұсынылған құрылыстық нормаларын қолдануда сілтеме жасалған құжаттарды жыл сайын жаңартылып отыратын «Қазақстан Республикасы шекарасында қызмет атқаратын сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативті құқылы және нормативті-техникалық тізім», «Қазақстан Республикасының стандарттау бойынша нормативтік құжаттарға сілтеу», «Қазақстан Республикасының мемлекет аралық нормативтік құжаттарға сілтеу» құжаттары бойынша тексерген жөн. Егер сілтеме құжатыауыстырылған (өзгертілген) болса, онда ұсынылған құрылыс нормасын қолданғанда ауыстырылған (өзгертілген) құжатты қолданған жөн. Егер сілтеме құжаты ауыстырымсыз алынып тасталса, онда оған сілтеме берілген ереженің бөлігі ғана қолданылады.

_____________________________________________________________________________Ресми басылым
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет