СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік ұсыныстарДата29.02.2016
өлшемі326.49 Kb.
СӨЖ (СӨЖО) БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
СӨЖ тапсырмалары оқытушының қатысуынсыз және аудиториядан тыс орындалады. СӨЖ-дің негізгі міндеті семинарлық сабақтар мен дәрістерге дайындау. Семинарлық сабақтарда тақырыптың негізгі сұрақтары қарастырылады. Семинарлық сабақтың тақырыптық жоспары, негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі, семинарлық сабақ тақырыптарына қатысты әдістемелік кеңестер не және қалай істеу керек деген сұрақтарға жауап береді. Семинарлық сабақ тақырыптарына қатысты әдістемелік кеңестерді мұқият талдап, семинарлық сабақтың тақырыптық жоспарының сұрақтарына жауаптардық өздерің дайындаңдар. Әрбір сұрақты дайындау барысында қысқаша әрі сызба жүзінде негізгі ережелер мен жауап тезистерін дайындап, формулалар мен символдарды СӨЖ дәптеріне жазыңдар. Дайындалып болғаннан кейін өзін-өзі тексеріге арналған сұрақтар көмегімен өз білімдеріңді тексеріңдер. Өздерің талдай алмаған сұрақтарды жазып алып, дәрісте немесе СӨЖО процесінде оқытушыға қойыңдар.

СӨЖ тапсырмалары дәріске дейін орындалу керек. Ал дәрісте дербес алынған білімдер тереңдетіліп, кеңейтілуі керек.

Алайда семинарлық сабақта қарастырылатын сұрақтар көлемі тақырыптың толық мазмұнын қамтымайды. Сондықтан студент өз білімін одан әрі тереңдету мен кеңейту бойынша жұмыс жасауы қажет. Бұл СӨЖО процесінде жүзеге асырылады. Сондықтан СӨЖО-да тақырып мазмұнын толық ашатын қосымша сұрақтар мен есептер, жаттығулар қарастырылып, талдау жасалады.

СӨЖ формалары мен мазмұнын өңдеу.

«Өндіргіш күштерді орналастыру проблемалары» курсының ерекшеліктері СӨЖ формаларының кең жиынымен байланысты. Бұл мынадай формалар: • оқытушы берген дәріс конспектілерін талдау;

 • семинарлық сабаққа негізгі оқулық бойынша дәріс конспектісін дайындау;

 • белгілі тақырып бойынша реферат дайындау;

 • реферат, эссе, баяндамаларды өзара рецензиялау;

 • курс терминдері бойынша сөздіктер мен сөзжұмбақтар құру;

 • аса жоғары есептерді шығару;

 • статистика мәліметтерін талдау;

 • кәсіпоын іс - әрекетін модельдеу;

 • топтық жобаға қатысу;

 • таңдалған тақырып бойынша презентация жасау;

 • глоссарий жасау;

 • тақырып бойынша шолу жасау.

Жоғарыдағылардың кейбіреулерінің мазмұны мынаған байланысты:

Тақырып бойынша шолу жасау – бұл дегеніміз басылым мен Интернеттің ақпарат ресурстарын тартумен ұсынылатын тақырып бойынша жазбаша 1-2 бет қысқаша шолу жазу дегенді білдіреді.

Глоссарий – қазақ және орыс тілдерінде, мүмкін болса шет тілдеріне аудару арқылы терминдер мен түсініктердің қысқаша түсіндірмесі; ол берілген тақырып бойынша орындалады. Глоссарийді құру макроэкономиканың түсініктілік аппараты білімінің қалыптасуына және оны пайдалану дағдыларының өңделуіне ықпал етеді.

Реферат, СӨЖ-дің неғұрлым кеңейтілген формасы бола отырып, әдебиетке міндетті түрде шолу жасау арқылы белгілі тақырыпқа баяндама жасауды немесе ғылыми жұмыс, кітап мазмұнын баяндауды білдіреді. Рефератты оппонирлеу неғұрлым қызықты да ғылыми жұмыс болып табылады. Осының нәтижесінде жұмысқа талдау жасау, пікір – талас жүргізу дағдысына ие болады.

Коллоквиум білімді, әңгімелесу формасында нақты оқытылатын пәннің түрлі тақырыптары бойынша дайындық деңгейін айқындауға мүмкіндік береді.

Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар, тәртіп бойынша, ерекше құрылымға ие, сондықтан жауаптар жиналған материалды талдау негізінде ғана берілуі керек.

Эссе – бұл сын мен публицистиканың түрлі жанрларында өзекті әлеуметтік – экономикалық мәселелерге деген өз ойларын білдіру, баяндау.

Дәріс конспектілеріне талдау жасау, өткен материалды қайталау бағдарламалық материалды игеруге, теориялық білімдерді нығайтуға мүмкіндік береді.

Есептер мен сандық тапсырмаларды шығару. Оларды орындаудың мақсаты тәжірибелік сұрақтарды шешуде теориялық білімдерді пайдалану дағдысы мен ептілігіне ие болу болып табылады.

Мақсаттар бұтағын құру – ол үшін тыңдаушыларға тақырыпты таңдап, деңгейлер бойынша мақсаттарды белгілеу, барлық деңгейлердегі тапсырмалар мен жоспарларды анықтау, осы мақсаттарға қол жеткізуде кәсіпорындардың ұйымдастырушылық құрылымдарын анықтау, жұмыс сапасының өлшеуіштері мен тапсырманы бақылау формаларын таңдау ұсынылады.

Презентация – тыңдаушы өзінің презентациясы үшін кез – келген тақырыпты таңдап, презентацияда қарастырылатын кез – келген аспектіні түсінуін не түсінбеуін білдіре алады; презентация тақырыптың неғұрлым ашылғаны және сырт көздерден қаншалықтықызығушылық тудырғаны, сондай – ақ тыңдаушының қарастырылып отырған мәселені қаншалықты кәсіби деңгейде қарастыруы тұрғысынан бағаланады.

Оқытушылық нақты жағдайлар (кейстер) – тыңдаушыларға сұрақтарға жауап беру немесе мәселеге қатысты өз көзқарасын білдіру бойынша көптеген қарапайым да күрделі жағдайлар ұсынылады; неғұрлым дайындалған тыңдаушыларға өз кейсін жазуға болады.

Іскерлік ойындар тыңдаушыда болашақ кәсіби іс - әрекеті үшін қажетті дағдыны өңдеуге көмектеседі; кейбір ойындар бойынша үйде дайындалып немесе кітапхана мен өндірісте аяқтау қажет.

Топтық жоба (мысалы, кейстік жағдайды құру немесе шешу бойынша)– топта 3-5 адамнан артық болмауы керек, әрбір топ өз жобасын өңдеуі керек.Жеке жоба – неғұрлым дайындалған тыңдаушылар өз қалауы бойынша орындайды; жұмыс тақырыптың әмбебаптылығымен, зерттеушілік сипатымен ерекшеленуі керек; жоба нәтижелері ғылыми конференцияда ұсынылуы мүмкін.

СӨЖ (СӨЖО) тиімді ұйымдастыруға қатысты тыңдаушыға ұсыныстар

Өткен материалды қайталау. Өткен дәріс материалын қайталау өзіндік жұмыстың неғұрлым маңызды түрі болып табылады. Материал неғұрлым терең де толығырақ өңделсе, соғұрлым өзіндік жұмыстың басқа түрлерін орындауда оңайырақ болады. Бірінші сабақтан бастап, өткен дәріс материалымен жүйелі де үнемі жұмыс жасау кейінгі дәріс материалын түсіну мен тәжірибелік және лабораториялық сабақтар материалдарын игеру үшін қажетті жағдай болып табылады.

Материалды өңдеуге кірісе отырып, мыналарды жүзеге асыру керек: • жұмыс орнын анықтау;

 • егер үйде жұмыс жасау үшін қажетті жағдайлар болмаса, университет пен қалалық кітапхана қызметтеріне жүгіну;

 • дәріс конспектісіне ие болу;

 • курс бағдарламасына ие болу;

 • ұсынылатын әдебиетке ие болу (оқулық, есеп кітапшалары), қажет болған жағдайда материалдар мен құрал – жабдықтарға ие болу.

Жұмыс әдісі:

 • дәріс материалын дереу қайталау (кейінге қалдыруға болмайды, себебі дәріс мазмұнын ұмытып кетуге болады);

 • конспектімен жұмыс жасай отырып, әдебиетке сілтеме жасап (бұл емтиханға дайындалу барысында қажет), қажетті толықтырулар мен түзетулерді енгізу;

 • тақырыппен жұмыс жасау материалды толық түсіну мен сете сақтауға дейін жалғасуы керек,

 • тақырыппен жұмыс жасау оқулықтар мен пособияларда келтірілген есептер мен мысалдарды талдаумен аяқталады;

 • егер тақырыппен жұмыс жасаудан кейін түсініксіз сұрақтар қалса, онда оларды оқытушыға кезекті дәріс барысында қою керек.

Есептер мен сандық тапсырмаларды шығару. Тапсырманы орындау әдістемесі:

 • аталмыш тапсырмаларды орындауды аталмыш тақырып бойынша дәріс материалын қайталаудан кейін ғана бастауға болады;

 • есептерді шығаруға кірісе отырып, оның шартын мұқият оқу;

 • шығару жоспарын ойластыру;

 • есепті шығару барысында қолданылатын формулаларды анықтау;

 • формулаға кіретін шамалардың мағынасына тағы бір рет үңілу;

 • шығаруды алдымен жалпы түрде жүзеге асырып, содан кейін әріптік шамалардың сандық мәндерін қою керек;

 • аралық және соңғы шешім нәтижелерінің өлшем бірліктерін көрсету;

 • дұрыс шешімге талдау жасау.

Коллоквиумдарға дайындық. Кейбір пәндер бойынша курс тарауының теориялық бөлімін меңгеру дәрежесін бағалау үшін колоквиум өткізіледі.

Осыдан шығатыны: • коллоквиумда қарастырылатын сұрақтар бойынша теориялық материал тағы бір рет қайталануы керек;

Бақылау жұмыстарына дайындық. Бақылау жұмыстарын өткізудің мақсаты:

 • бакалаавриаттың ағымдық үлгерімін тексеру;

 • топ бакалавриаттарының дайындығын анықтау;

 • үлгерімділігі нашар тыңдаушылармен жұмыс әдістемесін ұйымдастыру;

Тыңдаушылар бақылау жұмысына дайындала отырып, мыналарды жүзеге асыруы қажет:

 • бақылау жұмысының тақырыбын білу;

 • теориялық материалды, аталмыш тақырыптағы негізгі формулалар мен есепті шығару әдістерін ойға түсіру;

 • оқулықта талданған есептер мен мысалдарды, және тәжірибелік сабақтарда қарастырылған есептерді қайта қарастыру,

Егер студент бірінші дәрістен бастап, өткен материалмен жүйелі түрде жұмыс жасаса, онда бақылау жұмысына дайындалу еш қиындық тудырмайды және ол көп уақытты алмайды.

Жобаны орындау. Жобалар мен жұмыстарды орындау барысында кафедраларда тапсырмалармен бірге берілетін әдістемелік нұсқамаларды басшылыққа алу керек.

Тапсырманы орындау тәртібі: • тапсырманы орындауға өзіндік жұмыс графигімен бекітілген мерзімнен кеш кіріспеу керек;

 • егер тапсырманы орындау барысында қиындықтар туындаса, онда курстың сәйкес тақырыбына оралып, толықтырып, тапсырманы орындауға қайта кірісу керек;

 • осыдан кейін де қиындықтар болса, онда оқытушыға қосымша сабақтарға келу керек;

 • алынған шешімге талдау жасау,

 • тапсырманы қорғауға дайындала отырып, теорияның сәйкес ережелерін тексеріп, кейбір мәліметтердің өзгеруі жағдайындағы шешімді ойластыру;

 • тапсырманы орындау барысында қолданылған әдісті түсінгенге көз жеткізу;

 • тапсырма графикпен бекітілген мерзімнен кеш қорғалмауы керек, өйткені ол академиялық берешек болып саналады.

Өзіндік жұмысқа берілетін уақыт айтарлықтай шектелген болғандықтан, өзіндік жұмысты тиімді жоспарлауға үйреніп, өзіндік жұмыс дағдыларын меңгеруге ұмтылып, тәжірибе алып, тиімді түрде жұмыс істеп және жұмысқабілеттілігін сақтау үшін саналы түрде демалу керек. Сондықтан әрбір оқытушы мен кафедраның тыңдаушылардың өзіндік жұмыс әдістемесіне үйрету жауапкершілігі артуда.

«Өндіргіш күштерді орналастыру проблемалары» курсы

бойынша СӨЖО өткізу формалары
Тақырып атауы
СӨЖО өткізу формалары

Тақырып 1.

Пән, методология және бағыт мақсат- тары, оның басқа ғылымдармен байланысы
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу.*

Тақырып 2.

Негізгі категориялар, ұғымдар және бағыт әдістері

Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, мақсаттар бұтағын құру.*

Тақырып 3.

Заңдылықтар, принциптар , факторлар және өндіргіш күштердің даму жалпы шарттары
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру. *

Тақырып 4.

Ғылыми - техникалық алға басу және Қазақстан Республикасында өндіргіш күштердің орналастыруы
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, рефераттарды рецензиялау. *

Тақырып 5.

Еңбекті қорлардың орынды қолдануы
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру. *

Тақырыптар 6, 7

Өндіргіш күштердің салалық орналастыру методологиялық негіздері
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, жеке шолу жасап, статистикаға талдау жасап, оны рецензиялау және оппонирлеу.*

Тақырып 8.

Қазақстан өнеркәсіп , оның территориялық ұйымдардың түрлеріДәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, мақсаттар бұтағын құру. *

Тақырып 9.

Жағармайлық - энергетикалық кешен бұтақтарының орналастыруы
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, мақсаттар бұтағын құру. *

Тақырып 10.

Даму және металлургия кешен орналастыруы
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, мақсаттар бұтағын құру. *

Тақырып 11.

Агроөнеркәсіптік кешен
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, мақсаттар бұтағын құру. *

Тақырып 12.

Транспорттық кешен
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, мақсаттар бұтағын құру. *

Тақырып 13.

Кластерлер территориялық ұйым сияқты Қазақстан республикада өндіргіш күштері

Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, мақсаттар бұтағын құру. *

Тақырып 14.

Аумақ әлеуметтік - экономикалық даму бағалауы
Дәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, мақсаттар бұтағын құру. *

Тақырып 15.

2015 жылға дейін Қазақстан Республикасында өндіргіш күштерінің орналастыру стратегиясыДәріс конспектілері мен қосымша әдебиет конспектілерін талдау, есептерді шығару, тест сұрақтары мен өзін бақылауға арналған сұрақтарға жауап беру, реферат, эссе жазып, презентация өткізу, топтық жобаны өңдеу, қосымша глоссарий құру, мақсаттар бұтағын құру. *

* - СӨЖ (СӨЖО) қосымша немесе баламалы формадағы тақырыптар бойынша тыңдаушылардың инициативалық ұсыныстарын пайдалану мүмкіндігі қарастырылған

Тақырып 1. Мемлекет және аралас экономиканың қалыптасуы

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу.

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру.

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау:

«Өндіргіш күштердің ұғымы, маңызы», «Проблемалар және жолдардың өндіргіш күштердің орналастыру жақсарулары»

 1. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 2. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 3. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 4. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

 1. Экономикалық заңдардың маңызы .

 2. Өндіргіш күштерге анықтаманы беріңіз .

 3. Өндіргіш күштердің құрама элементтерін санап шығыңыздар .

 4. Өндіргіш күштердің орналастыруына ғылыми - техникалық алға басу қандай ықпалын жасауда?

 5. Өндіргіш күштердің ғылыми - теориялық аспектісі неден болып жатыр?

 6. Құрал-саймандардың нәтижелі қолдануы туралы әңгіме айтыңыздар және еңбек заттар туралы.

 7. Негізгілерді өндіргіш күштердің түрлер туралы әңгіме айтыңыздар .

 8. Қандай теориялық және қолданбалы мақсаты өндіргіш күштердің орналастыру толық жетілдіруді білесіндер?

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастауды еріп жатыр. Экономикалық заңдардың маңыз зерттеуінде , өндіргіш күштердің негізгі элементтерінде , өндіргіш күштердің орналастыруына ғылыми - техникалық алға басу ықпалын жасауында назарды акценттеңіздер. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу.
Тақырып 2. Негізгі категориялар, ұғымдар және бағыт әдістері

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу.

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру.

 3. Тақырыпқа дара жоба дайындау «Отан және шетелдік ғылымға өндіргіш күштердің орналастыру облыс ғылыми зерттеулердің замандас күй-жағдайы ».

 4. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 5. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 7. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

 1. Терминге анықтаманы беріңіз - «өндіргіш күштер».

 2. Бағыт негізгі жайлары атаңызыңыздар «өндіргіш күштердің орналастыру проблемалары».

 3. Қандай негізгі пәнің әдістерін білесіндер?

 4. Келесі анықтама не білдіріп жатыр « өндіргіш күштердің орналастыру шарттары»?

 5. Өндіріс орналастыру негізгі теориялары санап шығыңыздар .

 6. Өндіріс территориялық ұйымдары заңдылықтарды атаңызыңыздар .

 7. Өндіргіш күштердің факторлардың топтарын санап шығыңыздар .

 8. Экономикалық аудандардың комплексті даму негізгі сызықтарын атаңыздар .

 9. Қандай мақсатты оқып жатқан тәртіп шешіп жатыр?

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастауды еріп жатыр. Экономикалық заңдардың маңыз зерттеуінде , өндіргіш күштердің негізгі элементтерінде , өндіргіш күштердің орналастыруына ғылыми - техникалық алға басу ықпалын жасауында назарды акценттеңіздер. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу.

Тақырып 3. Заңдылықтар, принциптар , факторлар және өндіргіш күштердің даму жалпы шарттары

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу.

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру.

 3. Тақырыпқа дара жоба дайындау «Өндіргіш күштердің орналастыру теориялары».

 4. 20 қамырлы сұрақ біріктіру (жауаптардың 5 түрден).

 5. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 7. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

 1. Өндіргіш күштердің орналастыру қандай негізгі заңдылықтары бар?

 2. Келесі анықтама не білдіріп жатыр «экономикалық нәтижелілік»?

 3. Еңбек территориялық бөліну дамуын сипаттаңыздар .

 4. Өндіргіш күштердің орналастыру қандай негізгі факторы бар?

 5. Өндіргіш күштердің орналастыру қандай негізгі принцибтары білесіндер?

 6. Ұғымдарды ашыңыздар «таралмаған, сала аралық және урбанизационды экономика».

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастауды еріп жатыр. Өндіргіш күштердің орналастыру негізгі шарттары зерттеңіздер. Өндіргіш күштердің орналастыру факторларының таптастыруына ЮНИДО жақын келулерінде назарды акценттеңіздер. Өндіргіш күштердің орналастыру теориялары зерттеңіздер. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу.

Тақырып 4. Ғылыми - техникалық алға басу және Қазақстан Республикасында өндіргіш күштердің орналастыруы

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу.

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру.

 3. Tестілерге жауап берініз.

 4. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «ҒТП ұғымы, тарихи аспекті және даму кезеңдері», «ҒТП замандас бағыттарының мінездемесі».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

 1. ҒТП .ұғымын беріңіз.

 2. ҒТП қандай негізгі бағыты бар?

 3. Замандас ғылыми - техникалық революция қандай маңызы бар?

 4. Өндіргіш күштердің ұйым толық жетілдіруінде ҒТП қандай ролін ойнайді?

 5. Экономикалық проблемалардың шешіміне ҒТП қандай ықпалын жасауда?

 6. ҒТП қандай негізгі компоненті бар?

 7. ҒТП даму қандай кезеңдеріңі білесің?

 8. Келесі ұғымдарды сипаттаңыздар «техника»,«техникалық құралдары».


Тестілер

1.ҚР өндіргіш күштердің орналастыру жақсару қандай жолдары бар?

а) НТП қолдануы

b) ойдың меншік қорғанышы

c) еңбекті қорлардың нәтижелі таратуы

d) барлық жауаптарды дұрыс

2.Қандай өндіргіш күштердің орналастыру жоспарлаулары аспаппен қызмет етіп жатыр?

a) өндіріс - өтім аймақтардың бөлісі;

b) экономикалық зонирование

c) аудандастыру

d) Регионализация

3. территориялық теңдікті қосып жатыр

a) тұтыну және айырбас

b) өндіріс және тасып шығару

c) құру , тарату және аймақ аралық айырбас

d) барлық жауаптарды дұрысӘдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастауды еріп жатыр . Мемлекет ғылыми - техникалық саясатшысында назарды акценттеңіздер . Жаңа технологиялардың енгізу проблемалары талдаңыздар . Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу .


Тақырып 5. Еңбекті қорлардың орынды қолдануы

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу.

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру.

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Құру процесс және еңбекті қорлардың бағалауы», «Елде демографиялық жағдай ерекшелігі».

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу: «Негізгі әлеуметтік проблема және олардың нарық экономика шарттарында шешімнің жолдары».

 5. Tестілерге жауап берініз.

 6. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 8. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 9. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Неден негізгі өндіргіш күш турады?

2. Қорлардың басқа түрінің еңбекті қорлардың айырмашылығы неден болып жатыр ?

3. Кәсіпорын қызмет көрсеткіштеріне не кіреді?

4. Қандай категория еңбек қорлардын санын қамтамасыз етеді?

5. Қандай негізгі еңбек факторларды білесін?


Тестілер

1.Қазақстанда экономикалық реформалардың жүзеге асыру жылдарың атаңызыңыздар :

a)1990-1992;1992-1994;1994-1996;1997-1999;

b)1991-1993;1993-1995;1995-1997;1997-1999;

c) дұрыс жауап жоқ

2. қандай қорды өндіргіш күштерге жатып жатыр ма?

a) пайдалы қазып алынатындар ;

b) халық ;

c) еңбек құрал-саймандары ;

d) барлық жауаптарды дұрыс .

3. кімді орта сыныпқа апарып беруді болады ?

a) жұмысшылардың және шаруалардың ;

b) министрлардың және шенеуніктердің ;

c) қызметкерлердің білім ғылымдары және денсаулық қорғаудың ;

d) дұрыс жауапты жоқ .

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастауды еріп жатыр. Тап осы тақырып зерттеуі дербес жұмыс маңызды көлемін болжап жатыр. Еңбекті қорлар, уақыттардың жұмысшы қор, еңбек ақы төлеу негізгі категорияларға анықтамаларды беріңіз. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу Қазақстанда еңбекке жарамды халық жалпы сан, денсаулық күй-жағдай , еңбекке жарамды халық сапа, орналастыру, ұдайы өндіріс және ҚР еңбекті қорлардың қолдануын талдаңыздар.

Тақырыптар 6, 7 Өндіргіш күштердің салалық орналастыру методологиялық негіздері

СӨЖ тапсырмалары:


 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу.

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру.

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Территориялық - шаруашылық жүйелердің даму табиғи және экономикалық шарттарының талдауы», «Өндіргіш күштердің орналастыру салалық схемасы».

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу :«ҚР бұтақтары».

 5. Tестілерге жауап берініз

 6. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 8. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 9. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

 1. Бұтақ мінездемесін беріңіз.

 2. Бұтақтардың қандай бөлуі көріністі білесіз?

 3. Өнеркәсіп бұтақтары және ауылдық шаруашылықтарды сипаттаңыздар

 4. Халық шаруашылық сфераларында бұтақтардың қандай топталуы болады?

 5. Ұлттық жүйеде сала аралық теңдік туралы әңгіме айтыңыздар.


Тестілер

1.ҚР өндіргіш күштердің орналастыру жақсару қандай жолы бар?

a) НТП қолдануы ;

b) ойдың меншік қорғанышы ;

c) еңбекті қорлардың нәтижелі таратуы ;

d) барлық жауаптарды дұрыс .

2. Не өндіргіш күштердің орналастыру жоспарлаулары аспаппен қызмет етіп жатыр ?

a) өндіріс - өтім аймақтардың бөлісі ;

b) экономикалық зонирование ;

c) аудандастыру ;

d) Регионализация .

3. Территориялық теңдікті қосып жатыр :

a) тұтыну және айырбас ;

b) өндіріс және тасып шығару ;

c) құру , тарату және аймақ аралық айырбас ;

d) барлық жауаптарды дұрыс .Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастауды еріп жатыр. Халық шаруашылық сфераларында бұтақтардың топталуында, түзу шығындардың коэффициенттерінде назарды акценттеңіздер сала аралықтарды, сала аралық теңдік математикалық үлгілері. Факторлармен құрылымдар, кәсіпорындардың тұрған жері салалық көрсеткіштерді талдаңыздар. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу .

Тақырып 8. Қазақстан өнеркәсіп , оның территориялық

ұйымдардың түрлері

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу.

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру.

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Қазақстанда өнеркәсіп құрылымын талдау», «Өнеркәсіп ұйымдары түрлер және құрылымды зерттеу».

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу: «ҚР өнеркәсіп мінездемесі және түрлері».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

 1. Халық шаруашылық қандай өте маңызды көрсеткіштерің білесіндер?

 2. Өнеркәсіп ұйымдарын және жаңа шаруашылық территориялық ұйымдарың түрлерің сипаттаңыздар .

 3. Экономикада жағармайлық - энергетикалық кешен қандай ролі бар?

 4. Химиялық кешен бастаушы бұтақтарының орналастыру ерекшеліктері сипаттаңыздар .

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастауды еріп жатыр . Өнеркәсіп ұйымдары түрлер және құрылымды зерттеу. Қазақстанда өнеркәсіп құрылымын талдау. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу .
Тақырып 9. Жағармайлық - энергетикалық кешен

бұтақтарының орналастыруы

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Қазақстанда жағармайлық - энергетикалық кешен құрылымын талдау».

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу: «ҚР бұтақ даму проблемалары».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

 1. Экономикада жағармайлық - энергетикалық кешен қандай ролі бар?

 2. Көмір бассейндердің экономикалық бағалауын мағынасын беріңіз .

 3. Жағармайлық өнеркәсіп құрамын сипаттаңыздар .

 4. Құрылымды жағармайлық - энергетикалық теңдік маңыз және оның құрылымын атаныз.

 5. Бұтақ даму қандай проблемасы бар?

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастау керек. Жағармайлық - энергетикалық кешен ұйымдары факторларды зерттеу . Қазақстанда жағармайлық - энергетикалық кешен құрылымын талдау. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу .

Тақырып 10. Даму және металлургия кешен орналастыруы

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Металлургия кәсіпорындарының реконструкция қажеттілігін зерттеңіздер», «ҚР металлургия өнім базарын салыстырыңыздар және басқа елдерде анықтаныз».

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу: «Негізгі металлургия базалардың экономикалық мінездемесі».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

  1. Қара металлургия бұтақтарының қандай мағынасы бар?

  2. Қара металлургия замандас даму қандай проблемалары кездеседі?

  3. Қара металлургия құрылымын сипаттаңыздар .

  4. ҚР түрлі түсті металлургияның қандай проблемалары бар?

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастау керек. Металлургия кәсіпорындарының реконструкция қажеттілігін зерттеңіздер . ҚР металлургия өнім базарын салыстырыңыздар және басқа елдерде анықтаныз. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу .

Тақырып 11. Агроөнеркәсіптік кешен

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Ауыл шаруашылығы - агроөнеркәсіптік кешен өте маңызды сферасы», «Ауыл шаруашылығы - агроөнеркәсіптік кешен өте маңызды сферасы»

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу :«ҚР азық-түлік қауіпсіздігі».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

  1. АӨК қандай құрама бөлімдерінен турады?

  2. Нарық экономиканын шарттарында қандай даму проблемасы бар?

  3. АӨК ұйымнің неше түрлерін білесін?

  4. Ауыл шаруашылық қандай құрылымы бар?

  5. Өсімдік шаруашылығы бұтақтарының орналастыру қандай ерекшеліктерің білесін?

  6. Мал шаруашылығы бұтақтарының орналастырудің қандай негізгі принцибы бар?

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастау керек. Бұтақ даму проблемаларың талдаңыздар. ҚР ауыл шаруашылық мемлекеттік сүйеулері өлшемдерді басқа елдерімен салыстырыңыздар. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алыныздар.
Тақырып 12. Транспорттық кешен

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Даму ерекшелігі және көлік барлық түрлерінің орналастыруы»

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу :«ҚР көлік құрылымы».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

  1. Өндіргіш күштердің орналастыруында көлік қандай ролін атқарады?

  2. Көлік құрылымын сипаттаңыздар .

  3. Транспорттық жүйе жасауды қандай негізгі проблемалары бар?

  4. Қазақстан транспорттық жүйнің дүниежүзілік нарық экономикада қандай ролін атқарады?

  5. Жүктердің тасуына арналған көлік бөлек түрлерінің қолдану қандай нәтижеліріне сәйкес?

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастау керек. Негізгі факторлар және транспорттық кешен даму қорқытулары зерттеу. Көлік барлық түрлерінің жүк айналымы құрылымын талдау және аудандардың транспорттық теңдігінің шеттен әкелумен және өнім тасып шығаруына. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу.

Тақырып 13. Кластерлер территориялық ұйым сияқты Қазақстан республикада өндіргіш күштері

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Кластерлердің жасау дүниежүзілік тәжірибесін талдау», «Түрлі кластерлер»

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу :«ҚР кластерлері».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

  1. Кластерлердің қандай маңызы бар?

  2. Территориялық кешен дамуынің қандай негізгі бағытын атаныз?

  3. ҚР кластерлердің дамуынің қандай басты бағыты бар?

  4. Өндіргіш күштердің деңгейді - орналастыру қандай бағалауда?

  5. Кластерлердің дамуынің қандай шарттары бар?

  6. Қарағанды облыс кластерлерінің дамуын сипаттаңыздар .

  7. Қандай мемлекеттік өлшем кластерлі жүйе дамуын білесін?

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастау керек. Тап осы тақырып зерттеуі дербес жұмыс маңызды көлемін болжап жатыр. Кластерлердің жасау дүниежүзілік тәжірибесін талдаңыздар. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу .

Тақырып 14. Аумақ әлеуметтік - экономикалық даму бағалауы

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау: «Аймақ әлеуметтік - экономикалық потенциалының негізгі құрастырушыны зерттеу»

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу: «Қазақстаннің макроэканомикалық көрсеткіштері».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

  1. «Ұлттық байлық» қандай ұғымы бар?

  2. Аймақ әлеуметтік - экономикалық потенциалының қандай негізгі құрастырушыларды білесіз?

  3. Әлеуметтік - экономикалық потенциал қандай макроэканомикалық параметрі бар?

  4. Құрылымды сипаттаңыздар .

  5. Қазақстанда қандай сыртқы саудалық айналымы бар?

  6. Ақшалы табыстардың құрылымын және халық шығындарының суретке салып айтыңыздар.

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастау керек. Тап осы тақырып зерттеуі дербес жұмыс маңызды көлемін болжап жатыр. Ең алдымен, аймақ әлеуметтік - экономикалық потенциалының негізгі құрастырушыны зерттеңіздер, Қазақстан макроэканомикалық көрсеткіштері . Экономикалық категорияны зерттеңіздер «ұлттық байлық», «ЖҰӨ» және т.б. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу.

Тақырып 15. 2015 жылға дейін Қазақстан Республикасында өндіргіш күштерінің орналастыру стратегиясы

СӨЖ тапсырмалары:

 1. Тақырып сұрақтарын ауызша талқылауға дайындалу

 2. Өзін - өзі бақылау сұрақтарына жауап беру

 3. Төмендегі тақырыптарға рефераттар дайындау.

 4. Тақырыпқа академиялық эссемен жазу :«2015 жылға дейін Қазақстан Республикасында өндіргіш күштерінің орналастыру стратегиясы».

 5. 20 қамырлы сұрақ біріктіру ( жауаптардың 5 түрден ).

 6. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен презентацияны дайындау .

 7. Семинар жұмыстардың сұрақтарымен конспекті жазу .

 8. Тақырып бойынша қосымша глоссарий құру.


Өзін - өзі бақылауға арналған сұрақтар:

  1. Стратегиялық мақсаттар неден болып жатыр оның «даму схемалары және өндіргіш күштердің орналастыруының» неден турады?

  2. Өндіргіш күштердің орналастыру қандай приоритеті өте маңызды?

  3. Қазақстанда өнеркәсіпті орындауды қандай негізгі проблемалары бар?

  4. Адамдық капиталға инвестициялардың маңызы неден турады?

  5. 2015 жылға дейін экономика даму негізгі кезеңдерін сипаттаңыздар.

Әдістемелік ұсыныстар. Дайындауды ұсынылатын әдебиет зерттеуінен бастау керек. Тап осы тақырып зерттеуі дербес жұмыс маңызды көлемін болжап жатыр. Факторларды зерттеңіздер, өндіріс қуаттылықтардың орналастыруына әсер етушілер. Орналастырумен жоба өңдеулері ерекше назарды жөнге салу әдістеріне және қаржыландыруға көңіл бөліңіздер және өндіріс қуаттылықтардың дамуына. Саясатшылар, экономикалық бойы биік екпіндерінің жету мүмкіндігі жоқ себептері өнеркәсіпті стратегия орындаулары облыста шығарып салынушы зерттеулерді талдаңыздар . ҚР өндіргіш күштердің орналастыру облыс саясатшыға және басқа елдерде салыстырыңыздар. Батыстағы, солтүстік даму приоритеттері, Жетысу айқын анықтауды еріп жатыр - алтайлық және шығыс аймақтардың, оңтүстік шекараға шектес аймақтың. Құрастырылған глоссарий терминологиясын жатап алу.

Білімді бағалау критериялары

Бағалау шкаласы

Критериялар

Рейтинг 0-49

Балл 0

Әріптік эквивалент F

Қанағаттансыз. бағаБағдарламалық материалды толық білмеу; оқу бағдарламасының негізгі материалын білмеу және ірі қателіктер жіберу

Рейтинг - 50-74

Балл - 1-2,33

Әріптік эквивалент - D, D+,C-, C C+

Қанағаттансыз. бағаЖауап негізінен дұрыс, бірақ толық емес; онда бағдарламалық материалды жеткілікті түрде түсінбеу анықталады; теориялық ережелерді интерпредациялауда жекелеген қателіктер жіберіледі; материалды репродуктивті түрде ғана баяндау байқалады; өзіндік қорытындылар мен жалпылаулар жоқ.

Рейтинг - 75-89

Балл - 2,67-3,33

Әріптік эквивалент – B-, B, B+

Баға - жақсыЖауап толық, дұыс; негізгі идеялар білімі қарастырылатын қайнар көздер білімі көрсетілген. Графиктер құрып, талдау жасай білу. Дәлелдей білу, аргументациялау, қарсылық, қорытындылар жасай білу ептілігі. Тәжірибелік жағдайларды талдау үшін теориялық білімді пайдалана білу. Бірақ баяндауда анықсыздықтар бар

Рейтинг - 90-100

Балл - 3,67-4,0

Әріптік эквивалент – A-, A

Баға - өте жақсыЖауап толық, дұрыс; негізгі идеялар, қарастырылатын қайнар көздерді білу. Графиктер құрып, оларды талдай білу ептілігі. Микроэкономикалық жағдайлардың математикалық модельдерін дұрыс құру және бағалай білу ептілігі. Қосымша әдебиетті пайдалану. Дәлелдей білу, аргументациялау, қарсылық білдіру, қорытынды жасау ептілігі.


Штрафтық балдар төмендегілер үшін:

- сабақтарға келмеу, кешігіп келу, – 10% жалпы рейтингтен

- тапсырмаларды үнемі орындамау – - 10% жалпы рейтингтен

Ынталандыру балдары төмендегілер үшін:

- СӨЖО бойынша белсенді жұмыс – +10% жалпы рейтингтен- СӨЖО бойынша сабақтан қалмау – + 5% жалпы рейтингтен

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Конституция Республики Казахстан.-Алматы: «Казахстан», 1995г.

 2. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех качахстанцев» // Казахстанская правда. - ІЗ октября 1997. - С. 5-8.

 3. Назарбаев Н.А. «На пороге XXI века». - Алматы, 1996 г.

 4. Программа действий Правительстьа Республики Казахстан на 1998-2000 годы .

 5. Концепция региональной нолитики РК от 9 сентября 1996. № 1097.

 6. Концепция регионалыюй политики Республики Казахстан. Министерство экономики и торговли РК. РГП «ИЭИ».- Алматы 2001г .

 7. Идеология Схемы развития и размещения производительных сил Республики Казахстан на период до 2015г. Министерство экономики и торг-овли РК, РГП «ИЭИ», Алматы, 2001г.

 8. Региональный статежегодник Казахстана 1995-1998 г.г. Статсборник., Агентство РК по статистике. - Алматы 1999г.

 9. Алымов А.Н. «Производителые силы: проблемы развития и размещения производительных сил»

 10. М. «Экономика», 1981 г. Н.Голиков Н.Ф. и др. «Проблемы расселения населения Казахстана».- Алматы 1989г.

 11. Исентаев К.Б. «Формирование региоиальной ІІолитики в условиях суверинитета республики и рыночных отношений».

 12. Кенжегузин М.Б., Дишев Ф.М. «Формирование и развитие национальных производительных сил». Концептуальные положения.- Алматы: «Гылым». 1996г.

 13. Кенжегузин М.Б. «Реформирование экономики Казахстана: проблемы и перспективы решение». - Алматы. Институт экопомики. 1997г.

 14. Кенжегузин М.Б. «Стратегия развиткя Казахстана и реформирование национальных производительных сил».-Алматы: «Гылым», 1998 г.

 15. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. «Государственное регулировакие экономики в условиях Казахстана: теория, опыт, проблемы».- Алматы «Экономика» 1998г.

 16. Гранберг А.А. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. — 3-е изд. — М.: ГУ ВШЭ, 2003 — 495с.

 17. Концепция регионалыюй политики Республики Казахстан. Министерство экономики и торговли РК. РГП «ИЭИ».- Алматы 2001г .

 18. Региональный статежегодник Казахстана за 2008 г. Статсборник., Агентство РК по статистике. - Алматы 2008г.

 19. Видяпин В.И., Степанов М.В. Региональная экономика. М: ИНФРА-М, 2008.

 20. Поздняков В.Я. Экономика отрасли. Уч. пособие. М: ИНФРА-М, 2008.

 21. Кенжегузин М.Б. Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. Алматы: Гылым, 2005.

 22. Региональная экономика. Под ред. Морозова Т.Г. М: ИНФРА-М, 2006.

 23. Смаилов А.А. Статистический ежегодник Казахстана – Алматы. 2003г.

 24. Абраимова Г.К. Проблемы размещения производительных сил. – Караганда. – КЭУК, 2008. – 157с.

 25. Под ред. М.Б. Кенжегузина «Региональная политика РК: экономический механизм реализации».- Алматы, «Гылым», Институт экономики МН РК. 1998г.

 26. Семенов П.Е., Косов В.Ф. «Проблемы развития и размещения производительных сил Казахстана».- М.: «Колос», 1974г.

 27. Тарасов Г.Л. «Проблемы размещения производительных сил Казахстана» М., 1973г.

 28. Есентугелов А.Е. «Долгосрочная стратегия развития экономики и размещения производительных сил в Казахстане»// Аль-Пари № 6 2000г. стр. 3-8.

 29. Н. Искаков, А.Марков, К.Берентаев «Методические подходы к прогнозированию развития и размещения производительных сил РК » // Аль-Пари № 3-4, 2000г., стр. 24-26

 30. Нургисаев С. «Моя цель – сделать область стабильно развивающейся». // Каржы-Каражат. –Финансы казахстана, 2000 № 7-8 стр. 15 – 18.ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР


 1. Неверов А.В. Экономика природопользования. Минск, 1999г.

 2. Мирзаев Г.Г., Иванов Б.А. Рациональное использование природных ресурсов, 1983г.

 3. Основы государственной экономической политики РК, Алматы, 1995г

 4. Смаилов И.Ю. Казахстан, 21 век. Алматы, 1996г.

 5. Маркович Д.Ж. Социальная экология. М. 1997г.

 6. Фурсов В.И. Экологические проблемы. Алматы, 1991г.

 7. Сагимбаев Г.К.Экология и экономика. Алматы, 1997г.

 8. Алимбаев А.А. Государственное регулирование экономики,1999г.

 9. Алпатьев М.М.Размещение, изменение и защита природной среды. 1998г.

 10. Тонкопий М.С. Экономическая оценка ресурсов. Алматы, 1999г.

 11. Амирбеков К. Развитие социальных, экономических зон в Казахстане Алматы: ,1998г.

 12. Гневко В.А. Проблемы кадрового обеспечения местного самоуправления. М. 1996г.

 13. Бердалиев К.Б. Основы управления экономикой Казахстана. Журнал «Экономика и бизнес», 1996г.

 14. Отчет о человеческом развитии – Казахстан 1997г.

 15. Козлов Л. «Экономические проблемы регионов и региональная структурная политика» РЭЖ, 1997г.

 16. Нурланова Н.К. Концептуальная модель устойчивого территориального развития и приоритеты ее реализации. Алматы: ИЭ МОН РК, 2007.

 17. Н. Искаков, А.Марков, К.Берентаев «Методические подходы к прогнозированию развития и размещения производительных сил РК » // Аль-Пари № 3-4, 2000г., стр. 24-26.

 18. Нургисаев С. «Моя цель – сделать область стабильно развивающейся». // Каржы-Каражат. –Финансы казахстана, 2000 № 7-8 стр. 15 – 18.

 19. Аймаганбетов Е.Б., Притворова Т.П. Стратегия устойчивого развития социально-экономической системы региона. Караганда: КЭУК, 2006. – 2Т.

 20. Региональная экономика и управление: Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко и Ю.С. Дульшикова. — М.: Изд-во РАГС, 2006. - 616 с.

 21. Региональная экономика: учебное пособие / К. Н. Юсупов, А. Р. Таймасов, А. В. Янгиров, P. P. Ахунов. - М.: КНОРУС, 2006. – 315с.

 22. Челноков И.В., Герасимов Б.И., Быковский В.В. Региональная экономика: организационно-экономический механизм управления ресурсами развития региона. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. - 112 с.

 23. Герасимов Б.И., Гурова Л.Г., Дробышева В.В., Золотухина В.М. Макроэкономическая региональная статистика. Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. - 112 с.

 24. Региональная экономика и управление: Учебник - Фетисов Г.Г., Орешин В.П. М.: ИНФРА-М, 2006. – 416с.

 25. www.zakon.kz – ҚР заңдылығы, ЮРИСТ анықтама жүйесі

 26. www.stat.kz – статистика бойынша ҚР агентствосы

 27. www.nationalbank.kz – ҚР Ұлттық Банк

 28. www.enbek.kz – ҚР еңбек және әлеуметтік қорғау министерлігі

 29. www.minplan.kz – ҚР экономика және бюджеттік жоспарлау министерлігі

 30. www.minfin.kz – ҚР қаржы министерлігі

 31. www.mit.kz – Индустрия және сауда министерлігі

 32. www.government.kz – ҚР үкіметі

 33. www.akorda.kz – ҚР Президентінің ресми сайты

 34. www.countrywatch.


Каталог: attachments -> article -> 694
694 -> СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік нұсқаулар
694 -> Нұсқаулар Пән : mik 1203: «Микроэкономика»
694 -> «мемлекеттік қызмет этикасы» пәні бойынша
694 -> Reu 4306 «аймақТЫҚ экономика және басқару» ПӘні бойынша сөЖ (СӨЖО) материалдары мамандықтар: 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару
694 -> СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік нұсқауды 50510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының жұмыс оқу бағдарламасы негізінде, «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнінің типтік бағдарламасы және ҚҚэу-ми-85-04. 01
694 -> Пән «Экономикалық теория» Мамандықтар 50506 – Экономика, 50509 – Қаржы, 50508 – Есеп және аудит Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
694 -> Пән оет 1109 «Экономикалық теория негіздері» Мамандықтар: 5В140100-Ақпаратық жүйе, 5В030100- зангерлік, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы
694 -> Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу-әдістемелік семинар отырысында талқыланды
694 -> «адамзат ресурстарын басқару» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет